Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1809-1815) zeeschepen 1809-1815


Lijst zeeschepen 1803-1809


REDERIJBEWIJZEN 1809/1815 te Dordrecht

datum schip reder/schipper
30-08-1809 Brikschip ,,DE CHRISTIAAN DE ZEVENDE,,
150 roggelast/88 gemeten last
(ca. 65 voet lang)
Het schip is gebouwd te Wolgast.
Eigenaren zijn:
Reder: Fa. HUGO GEVERS & COMP kooplieden te Dordrecht voor de ½ eigenaar van het schip.
Reder: JAN DEKKER JR. koopman te Dordrecht voor de ½ eigenaar van het schip.
Schipper: JOHANNES JOHANNESZ.
02-02-1810 Driemast Pinkschip ,,DE IPHIGENIA,,
180 roggelast/120 gemeten last
(115 voet, 3 duim lang/25 voet,
6 duim wijt/17 voet, 10 duim hol)
Het schip is gebouwd te Koningsbergen/Duitsland.
Verkocht: door, Reder: H.HULSEMAN & COMP, kooplieden te Kniphausen /Ost Friesland/Duitsland aan,
Reder: J.L. POT, koopman te Vanenburg /Duitsland.
Reder: P.J.ABEG koopman te Bremen /Duitsland. Aan,
Reder: Fa. HUGO GEVERS & COMP kooplieden te Dordrecht
Schipper: JOHANNES TADSEN uit Amsterdam

DE SCHIPBREUK VAN HET DRIEMAST PINKSCHIP ,,DE IPHIGENIA,, OP 14 NOVEMBER 1816 IN ZWARE STORM VOOR DE KUST VAN ZANDVOORT.
Het schip was eigendom van Reder: HUGO GEVERS PAULUSZ (1764/1852 R'dam) uit Dordrecht. Op 16 november 1815 wordt te Dordrecht monsterrol nr 44 ingevuld bij de Waterschout (Archief 12/nr. 2 SAD) met de namen van de 14 bemanningsleden van de IPHIGENIA en de 2 schippers. Schipper: JOHANNES TADSEN uit Amsterdam (vanaf 1810 schipper van het schip) en Schipper: ALBERTUS DINGEMANS PIETERZ (1775 Amsterdam) z.v. Pieter Dingemans en Rijkje Mole. Het schip vertrekt met een troepentransport naar Suriname.
In maart 1816 vertrek ,,DE IPHIGENIA,, voor een 2e reis met een troepen transport naar Suriname met alleen schipper ALBERT DINGEMANS. Op 14-11-1816 raakt het schip op de terugreis uit Suriname in een zware storm vergaat voor de kust van Zandvoort. Schipper ALBERTUS DINGEMANS verdrinkt 41 jaar oud (getrouwd met Alida Hoogewant) en ook Scheepsjongen NICOLAAS DE VOOGD uit Dordrecht verdrinkt 14 jaar oud zoon van JACOBUS DE VOOGD koopman/reder (Fa KLERK & VOOGD) en Neeltje Palestein te Dordrecht. Enkele bemanningsleden leggen een verklaring afleggen, over de toedracht van de schipbreuk bij het Hof van Haarlem o.a. :
Stuurman : JACOB SCHROS uit Dordrecht
Bootsman: JOHANNES LODEWIJK uit Amsterdam
Matroos: JOHAN HENDRIK MEYER
Matroos: PIETER WANHOF
Matroos: ARIE PIETER NAP
De familie DE VOOGD laat ter nagedachtenis aan hun omgekomen zoon NICOLAAS DE VOOGD in 1822 een schilderij maken door schilder: JOHANNES CHRISTIAAN SCHOTEL uit Dordrecht, van de schipbreuk bij Zandvoort met een gefingeert schip ,,DE DELPHINE,, (het schilderij hangt in het Dordrechts Museum).
17-04-1810 Barkschip ,,DE CATHARINA ADRIENNE,,
(ex ,,De Martha Beate,,)
110 rogge last/66 last
Het schip is gebouwd te Christiana/Noorwegen.
Schipper: van DOGGER. Verkocht: op 27-3-1810 voor f 3.200,- door, Reder: BARTHELOMEUS WEDDIK WENDEL te Amsterdam voor, Reder: HAGEN MATTHIESEN koopman te Christiana/Noorwegen aan,
Reder: JESSE DE HEER JR & CO koopman te Dordrecht.
Schipper: J.H.BILLMAND.
05-05-1810 Tweemast Pinkschip ,,DE MERCURIUS,,
150 rogge last/78 gemeten last
Het schip is gebouwd te Amsterdam.
Reder: Fa. HUGO GEVERS & COMP geheel eigenaar v/h schip kooplieden te Dordrecht.
Schipper: HENDRIK v/d VELDEN uit Schiedam.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.