Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1700-1749) zeeschepen 1710-1719


Lijst zeeschepen 1710-1719


DORDRECHT PERIODE 1700-1749

Een periode waarin nog veel Fluitschepen in bezit waren van de Dordtse rederijen, langzaam verdwijnen deze grote zeilschepen uit beeld. In 1741 raakte Holland weer in oorlog met Frankrijk en 1747 stonden de Franse troepen in Holland in die tijd was er in Holland geen eenheid, het was ieder voor zich. Om dit op te lossen werd Prins Willem IV van Nassau Diets uit Leeuwarden gevraagd stadhouder van Holland te worden om weer de eenheid te brengen in de gewesten van Holland.

datum schip reder/schipper
1710 Fluitschip ,,DE WITTE LEEUW,,
(de Gruyl)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd gebruikt voor de walvis /hout en zoutvaart.
Reder: MATTHEUS REES Rochusz(1653-1715 Ddr) boekhouder v/d rederij
Koopman/olie/ stokvis/traan/ zout en houthandel te Dordrecht.
Schipper: JAN REUS uit Dordrecht
(Hij keert terug in 1710 v/d walvisvangst met 0 vaten spek).
1711 Fluitschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA,,
(de Gruyl)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd gebruikt voor de walvis/hout en zoutvaart
Reder: MATTHEUS REES Rochusz (1653-1715 Ddr) boekhouder v/d rederij
koopman/olie /stokvis/traan/ zout en houthandel te Dordrecht.
Schipper: JAN REUS uit Dordrecht.
(Hij keert terug in 1711 v/d walvisvangst met 250 vaten spek /van 6 walvissen).
24-04-1711 Een ,,NIEUW KRAAKSCHIP,,(w.g.) Nog te betalen: f 950,- door, Schipper: CORNELIS de KONING uit Dordrecht / aan PIETER v SANDELINGEN(ca 1670 Ddr) & JAN HENDRIKS LOS, mr. Scheepstimmerlieden te Dordrecht.
1712 Fluitschip ,,HET DORDTSE LAM,, (de Gruyl)
(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd gebruikt voor de walvis /hout en zoutvaart
Reder: MATTHEUS REES Rochusz (1653-1715 Ddr) boekhouder v/d rederij
Koopman/olie /stokvis/traan zout en houthandel(oliemolen/houtmolen/zoutziederij) te Dordrecht
Schipper: THOMAS THOMASZ BRULLE (1654 Zwijndrecht).
(Zijn schip werd tijdens de walvisvangst door de Fransen gekaapt samen met 8 andere Hollandse walvisvaarders.).
28-04-1712 Een ,,FERRYSCHIP,, (w.g.) Verkocht: voor f 2.000,- Carolus guldens door, Reder: PIETER KOOL Geleynz (ca 1651 Ddr), koopman te Dordrecht / aan
Schipper: WYBRANT NOLLEKENS uit Dordrecht.
1713 Fluitschip,,HET WAPEN VAN RIJNLAND,,
(de Gruyl)(110 tot 150 voet lang)
Het schip werd gebruikt voor de walvis /hout en zoutvaart.
Reder: MATTHEUS REES Rochusz(1653-1715 Ddr), boekhouder v/d rederij Koopman/olie/stokvis/traan/zout en houthandel te Dordrecht.
Schipper: ADRIAAN FIDDES BACKER Jeremiasz uit Dordrecht.
(Hij keert terug in 1713 v/d walvisvangst met 137 vaten spek van 4 walvissen).
1714 Fluitschip ,,DE NICOLAAS,,
(de Gruyl)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd ook gebruikt voor de walvis / hout en zoutvaart.
Reder: MATTHEUS REES Rochusz (1653-1715 Ddr) boekhouder v/d rederij
Koopman/olie/ stokvis/traan/ zout en houthandel te Dordrecht.
Schipper: ADRIAAN FIDDES BACKER Jeremiasz. uit Dordrecht.
(Hij keert terug in 1714 v/d walvisvangst met 320 vaten spek van 9 walvissen).
1715 Fluitschip ,,DE VIER GEZUSTERS,,
(de Gruyl)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd ook gebruikt voor de walvis /zout en houtvaart.
Reder: MATTHEUS REES Rochus (1653-1715 Ddr) boekhouder v/d rederij
Koopman/olie /stokvis/traan /zout en houthandel te Dordrecht.
Schipper: ADRIAAN FIDDES BACKER Jeremiasz uit Dordrecht
(Hij keert terug in 1715 v/d walvisvangst met 35 vaten spek van 1 walvis).
1716 Fluitschip ,,DE JOHANNA,,
(de Gruyl)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd ook gebruikt voor de walvis /zout en houtvaart
Rederes: PIETERNELLA BACKUS Jansd (1652-1719 Ddr) weduwe van MATTHEUS REES Rochusz (1653-1715 Ddr) boekhoudster v/d rederij
Koopvrouw /olie /stokvis/traan /zout en houthandel te Dordrecht.
Schipper: ADRIAAN FIDDES BACKER Jeremiasz uit Dordrecht.
(Hij keert terug in 1716 v/d walvisvangst met 130 vaten spek van 3 walvissen).
22-03-1717 Een ,,NIEUW FERRYSCHIP,, (w.g.) Gekocht: voor f 1.800,- door, Schipper: OBBE HARINGS uit Dordrecht van, JACOB CUMSIUS Janz (1675 Ddr) & STEVEN v DORSSER Hermanz (1668-1744 Ddr), mr. scheepstimmerlieden/kooplieden/houthandel te Dordrecht.
31-03-1717 Een ,,FERRYSCHIP,, (w.g.) Verkocht: de helft voor f 500,- door, Reder: PIETER KOOL Geleynz (ca 1651 Ddr) schipper/ koopman te Dordrecht
(de andere helft is van JAN KOOL Geleynz (ca 1655 Ddr)
schipper/koopman te Dordrecht aan,
Reder: JOHANNES BOONEN Arentz(1683-1738 Ddr), mr. Zeilmaker/koopman/houthandel te Dordrecht.
01-04-1717 Een ,,KAAGSCHIP,, (w.g.) Nog te betalen: f 900,- door,
Schipper: JAN SPAEN uit Dordrecht aan,
Reder: JACOB STAETS v HOOGSTRATEN Staets Jacobz (1691-1735 Ddr), mr. Zeilmaker bij de Blauwpoort
Koopman / Touwslagerij a/d de Vest te Dordrecht.
20-05-1717 Een ,,FERRYSCHIP,, (w.g.) Nog te betalen f 320,- door,
Schipper: MEYNDERT OBBES (de HEER)(ca1680 Joure-1741 Ddr)/ aan
JACOB CUMSIUS Janz (1675 Ddr) & STEVEN van DORSSER Hermanz (1668-1744 Ddr), mr. Scheepstimmerlieden /kooplieden/houthandel te Dordrecht.
29-08-1718 Een ,,HOOGAARS,, (w.g.) Verkocht: voor f 7.000,- door,
Rederes: ODILIA LAMMERS wed. van WILLEM BOONEN in compagnie met haar zoon MATTHIJS BOONEN koopman te Dordrecht / aan
Schipper: HENDRIK JACOBS.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.