Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1700-1749) zeeschepen 1720-1729


Lijst zeeschepen 1720-1729


DORDRECHT PERIODE 1700-1749

Een periode waarin nog veel Fluitschepen in bezit waren van de Dordtse rederijen, langzaam verdwijnen deze grote zeilschepen uit beeld. In 1741 raakte Holland weer in oorlog met Frankrijk en 1747 stonden de Franse troepen in Holland in die tijd was er in Holland geen eenheid, het was ieder voor zich. Om dit op te lossen werd Prins Willem IV van Nassau Diets uit Leeuwarden gevraagd stadhouder van Holland te worden om weer de eenheid te brengen in de gewesten van Holland.

datum schip reder/schipper
31-5-1720 Fluitschip ,,DE HOOP VAN DORDRECHT,, (w.g.)
(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd o.a gebruikt voor de walvis/zout en houtvaart
Verkocht: voor f 20.500,- door, De gezamelijke eigenaren:
- ADRIAEN BRAETS Jcz (1669 Ddr) Koopman /oliehandel te Dordrecht.
- EVERT HARTMAN Quirinz (1669 Ddr) koopman te Dordrecht.
- ELIAS v ATTENHOVEN (ca 1685 Nijmegen) Koopman /zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht.
- NICOLAAS KOOL Geleynz (1663 Ddr) Koopman/hout en zouthandel te Dordrecht.
- FREDERIK de GRONDT Janz (ca 1670 Bergen op Zoom) koopman /hout en zouthandel te Dordrecht en
- WILLEM BOSSCHAERT koopman te Delft / aan
JEAN COSSARD & BROUWER kooplieden te Rotterdam. (Akte notaris A. Hopestein v Leeuwen).
01-06-1720 Een ,,POONSCHUIT,, (w.g.)
(ca 45 voet lang)
Verkocht: voor f 260,- carolus guldens door,
Reder: JOHANNES KNOGH koopman/wijnhandel te Dordrecht / aan
Schipper: CORNELIS v/d KAA Jz (1691 Ddr) uit Dordrecht.
06-06-1720 Een ,,POONSCHUIT,,(w.g.)
(ca 45 voet lang)
Verkocht: voor f 900,- door,
GERRIT & WILLEM de VLUGT Mr. Scheeptimmerlieden te Dordrecht aan,
Schipper: JAN VERSTEEGH Heymenz (1695-1776 Ddr) uit Dordrecht.
1722 Een ,,NIEUW SAMOEREUSSCHIP,, (w.g.)
(ca 105 voet lang)
Een bedrag schuldig aan,
Rederes: JENNEKE de BRUIJN uit Grave weduwe van GERARD HARDUS (Maasschipper uit Grave) door haar zoon,
Schipper: DIRK HARDUS Gz (ca 1676)schipper/ koopman te Nijmegen.
22-11-1722 Een ,,DAMSCHUIT,, (w.g.)
(ca 66 voet lang)
Nog schuldig: voor f 300,- aan, JACOB CUYPER mr. scheepstimmerman door, Schipper: HERMAN SELIS Abrz (ca 1680 Ddr) uit Dordrecht.
23-06-1722 Een ,,POONSCHUIT,, (w.g.)
(ca 45 voet lang)
Nog schuldig: voor f 550,- aan, SIMON JANS SCHOUTEN (1656-1726 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht te betalen door,
Schipper: PIETER CONKE uit Tholen.
02-07-1722 Een ,,NIEUW SMACKSCHIP,, (w.g.)
(ca 70 voet lang)
Gebouwd: voor f 1.800,-
Op de scheepswerf van JACOB CUMSIUS Janz (1675 Ddr) & STEVEN v DORSSER Hermenz (1668-1744 Ddr), mr. Scheepstimmerlieden/kooplieden/houthandel te Dordrecht voor,
Schipper: MAGGIEL VERSTEEGH Heymenz (1695-1776 Ddr).
29-07-1722 Een ,,GUARDIENS JAGT,, (w.g.) Verkocht: voor f 300,- door, DIRK de MEY, thesaurier te Dordrecht / aan WYNAND SELIS Abrz (ca 1682 Ddr), koopman te Dordrecht.
02-05-1724 Een ,,NIEUW WEYTSCHIP,, (samoereusschip)
(w.g.)(ca 65 tot 100 voet lang)
Gebouwd: op de scheepswerf van SYMON JANS SCHOUTEN(1656-1726 Ddr), Mr. scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht voor, Schipper: JAN de BROEKER varend op Middelburg.
21-11-1724 Een ,,NIEUW FERRYSCHIP,, (w.g.) Gebouwd: voor f 1.800,-
Op de scheepswerf van ALIDA v AARDENNE Hendriks (1680 Ddr) weduwe van PIETER COOYMANS Janz (ca 1680 te Breda-v1724 Ddr), Mr. scheepstimmerman te Dordrecht voor,
Schipper: JAN VERSTEEGH Heymenz uit Dordrecht.
22-5-1725 Een ,,NIEUW FERRYSCHIP,, (w.g.) Gebouwd: voor f 1.400,-
Op de scheepswerf van ALIDA van AARDENNE Hendriks (1680 Ddr) weduwe van PIETER COOYMANS Janz (ca 1680 Breda-voor 1724 Ddr), Mr. scheepstimmerman te Dordrecht voor,
Schipper: HENDRIK v LOON uit Breda.
1727 Fluitschip ,,DE BEURS VAN DORDT,,
(de Gruyl)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd gebruikt voor de walvis /zout en houtvaart
Rederes MARGARETA PLUCQUE Gerrits (ca 1655 /1731 Ddr) weduwe v CHRISTIAAN BACKUS Janz (1643 /voor 1727 Ddr) te Dordrecht en
Reder JAN BACKUS Chrsz koopman/zouthandel te Dordrecht.
Schipper: DIRK DAALDER uit Texel.
(hij keert terug in 1727 v/d de walvisvangst met 190 vaten spek van 4 walvissen).
20-02-1727 Een ,,WEYTSCHIP,, (samoereusschip)
(w.g.)(65 voet lang / 17 voet wijt)
Verkocht:voor f 500,- door,
Schipper: JOHANNES STAETS uit Oudenbosch / aan
Reder: MATTHEUS RENS koopman/ Mr.zeilmaker te Dordrecht.
18-04-1727 Een ,,NIEUW FERRYSCHIP,, (w.g.) Gebouwd: voor f 1.900,-
Op de scheepswerf van DIRK uit den BOGAART Mr. scheepstimmerman te Dordrecht voor
Schipper: OBBE OBBES(de HEER)(ca 1675 Joure) uit Dordrecht.
19-06-1727 Een ,,MAASPONT,, (w.g.) Verkocht: voor f 550,- door, JACOB JACOBS uit Luik / koopman /ijzerhandel en de eigenaren
SUSANNA SMITS weduwe van JACOB BRAETS Adrz koopvrouw /oliehandel
MARGARETA PLUCQUE Gerritsd (ca 1655-1731 Ddr) weduwe van CHRISTIAAN BACKUS Janz (1643-v 1727 Ddr) koopvrouw /zouthandel
PIETER KLOENS Pieterz (ca 1650 Ddr) & ARNOLDUS CLOENS Pieterz (ca 1652 Ddr) kooplieden zouthandel te Dordrecht.
LOUIS DONMAY koopman te Dordrecht / aan
PHILIPPUS JACOB KIRRIG te Keulen.
1728 Fluitschip ,,DE BONTE WALVIS,,
(de Gruyl)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd ook gebruikt voor de walvisvaart
Reder: JACOB JACOBS & CS uit Luik koopman /ijzerhandel te Dordrecht, boekhouder van de rederij Walvisvaart te Dordrecht.
Schipper: MICHIEL OCKERS HOOGERZEYL (overl:1779 Krimpen a/d Lek)
(Hij keert terug in 1728 v/d walvisvangst met 0 vaten spek).
18-03-1728 Katschip ,,DE VERGULDE HOORN,, (w.g.) Verkocht: voor f 13.000,- door,
ISAAC SPAEN Jz (1688 Ddr)koopman /zouthandel.
Boekhouder en commisionair voor de assurantie Compagnie te Dordrecht / aan
Schipper: JAPPE IMMENS STUURMAN.
01-08-1729 Een ,,FERRYSCHIP,, (w.g.) Verkocht: voor f 1.250,- door,
Schipper: GERRIT OBBES (de HEER)(1681-1743 Ddr) te Dordrecht / aan
Schipper: JACOB VERSTEEGH te Dordrecht.
21-09-1729 Fluitschip ,,DE HOOP VAN DORDRECHT,, De eigenaren:
Reder: JACOB JACOBS uit Luik koopman/ijzerhandel te Dordrecht
Reder: ADOLF v/d LINDEN JZ (1670 Ddr) koopman/ijzerhandel te Dordrecht
Reder: ADRIAAN TURFKLOOT (ca 1675 Ddr) koopman/zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht.
Reder: HENDRIK JOSSELET koopman /oliehandel te Dordrecht
Machtigen WOUTER v LOON koopman te Rotterdam om een Turks paspoort aan te vragen aan de Admiraliteit v/d Maze te Rotterdam voor het schip en
Schipper MICHIEL OCKERS HOOGERZEIJL (overl:1779 Krimpen a/d Lek) voor een reis naar Algiers (Turksgrondgebied) (www.andredenhaan.ismijnpassie.nl).

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.