Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1700-1749) zeeschepen 1730-1739


Lijst zeeschepen 1730-1739


DORDRECHT PERIODE 1700-1749

Een periode waarin nog veel Fluitschepen in bezit waren van de Dordtse rederijen, langzaam verdwijnen deze grote zeilschepen uit beeld. In 1741 raakte Holland weer in oorlog met Frankrijk en 1747 stonden de Franse troepen in Holland in die tijd was er in Holland geen eenheid, het was ieder voor zich. Om dit op te lossen werd Prins Willem IV van Nassau Diets uit Leeuwarden gevraagd stadhouder van Holland te worden om weer de eenheid te brengen in de gewesten van Holland.

datum schip reder/schipper
30-10-1730 Een ,,SPIEGELJAGT,, (w.g.)
(68 voet lang / 15 ½ voet wijt / 7 voet hol)
Sterk doortimmerd en extra wel beseylt met een gaffelzeil / fok / kluiverfok / breefok / topzeil en 3 ankers.
Verkocht: voor f 768,15 door, JAN BOOTSMAN Leendertz (1677-1747 Ddr) koopman/houthandel voor de gezamenlijke erfgenamen van,
AUGUSTIJN de LEEUW koopman/houthandel te Dordrecht / aan
WILLEM de BOTH en WIJNAND SELIS Abrz (ca 1682 Ddr) kooplieden te Dordrecht.
27-04-1731 Fluitschip,,HET STADHUIS VAN DORDRECHT,,
(w.g.)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd gebruikt voor de walvis/hout en zoutvaart.
Het schip ligt te Dordrecht.
Verkocht: voor f 9.000,- door,
Reders:
- JAN BACKUS Chrsz (1688-1755 Ddr),
- PIETER BACKUS Chrsz(16.. Ddr)
- WILLEM BACKUS Chrsz(1686-1746 Ddr) en
- MARTINUS BACKUS Chrsz (1703-1778 Ddr) zouthandel /zoutziederij te Dordrecht erfgenamen van
MARGARETA PLUCQUE Gerritsd (ca 1655-1731 Ddr) weduwe van CHRISTIAAN BACKUS Janz (1643-v 1717 Ddr) koopman/zouthandel / aan
Reder: JAN SCHREUDER & COMP.
Schipper: CORNELIS KRIJGENAAR./Schipper ALBERT HYLKES uit Warns/Frslt.
27-11-1733 Een ,,FERRYSCHIP,, (w.g.) Gebouwd: voor f 2.330,-
Op de scheepswerf van DIRK uit den BOGAART Mr. Scheepstimmerman te Dordrecht voor,
Schipper: JOHANNES KOUWENS Willem Claesz (ca 1700 Capelle) uit Dordrecht.
12-12-1734 Hoekerschip ,,HENDRINA,, ca 37 last
(w.g.)(67 voet lang)
In 1732 gebouwd op de scheepswerf van JAN SYMONS SCHOUTEN (1691-1760 Ddr) Mr. scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht / voor
Reder: JOHANNES BALTHUS Hendrikz (1699-1748 Ddr) Koopman /suikerraffinadeur te Dordrecht. (Suikerraffinaderij ,,De Zeelust ,,Binnenwalevest/ Hoge Nieuwstraat te Dordrecht
Boekhouder: ABRAHAM SELIS Hendrikz (1707 Ddr) te Dordrecht.
Schipper: SIMON CLAES SWARVELT.
03-03-1735 Een ,,RIJN of LIGTERSCHIP,, (w.g.) Verkocht: voor f 1.500,- door,
Schipper: JAN HENDRIKS van GALEN (1695 Ddr)schipper/ koopman te Dordrecht.
1735 Engels Snauwschip ,,DE NEPTUNIS,, 38 à 40 last (archief 150) Ligt in de Kalkhaven te Dordrecht.
Schipper: PARKER ROO uit Milfort.
e schipper/ 4 matrozen/ 1 stuurman en 1 scheepsjongen zijn allen gearresteerd i.v.m. het zinken van hun schip voor de haven te Dordrecht.
Het schip is verkocht aan THOMAS PILLANTS te Rotterdam.
15-07-1737 Weytschip ,,DE JONGE JACOB,, (samoereusschip)(w.g.)
(ca 65 tot 100 voet lang)
Gekocht: voor f 1.000,- door,
Schipper: ANTHONY HOGERWERF uit Dordrecht.
Gebouwd op de scheepswerf van AGNETA ENGELS van TIEL (1670-1740 Ddr)
weduwe van SYMON JANS SCHOUTEN (1656-1726 Ddr) in compagnie met haar zoon
JAN SYMONS SCHOUTEN (1691-1760 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht.
19-09-1737 Een ,,BOEIERSCHUIT,,(w.g.) Verkocht: voor f 370,- door,
Schipper: JAN ROOS uit Dordrecht aan,
Reder: ABRAHAM KOOL Pietersz (1696 Ddr) koopman te Dordrecht.
10-02-1738 Een ,,MAASPONT,, (w.g.) Verkocht: voor f 2.000,- door,
Reder: JAN HARDUS Gerardz (1688 Ddr)
Koopman/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht aan,
Schipper: DIONISUS v/d PAUWERT schipper/koopman.
30-12-1738 Driemast Galjootschip,,HET ZOUTVAT,,
(ex ,,Het Potaschvat,,)
(w.g.)(ca 75 tot 100 voet lang)
Verkocht: voor f 8.000,- door,
Reder: CORNELIS MATEN
Koopman /reder en boekhouder v/h schip te Amsterdam/ aan
Reder: MARTINUS BACKUS Chrsz (1703-1778 Ddr) Koopman/zouthandel(zoutziederij) en
Reder: GIJSBERT de LENG Mtz (1678/1755 Ddr) koopman/houthandel te Dordrecht te Dordrecht.
Schipper: JACOB JANSE.
22-03-1739 Een ,,FERRYSCHIP,, (w.g.) Gebouwd: voor f 2.650,-
Op de scheepswerf van HENDRIK COOYMANS Pieterz (1706/1767 Ddr) Mr. scheepstimmerman te Dordrecht voor,
Schipper: AART v/d KAA Janz (1709-1788 Ddr) uit Dordrecht.
10-09-1739 Een ,,WATERSCHIP,, (w.g.)
(ca 70 voet lang –20 voet wijt)
Overdracht: uit de boedel van, JACOB PARADIJS Martinusz (1672 Ddr) koopman te Amsterdam door zijn weduwe MARIA van OS aan hun dochters JACOMINA en MARIA PARADIJS.
02-12-1739 Fluitschip ,,DE BEURS VAN DORDT,, (w.g.)
(110 tot 150 voet lang)
Het schip ligt in Dordrecht.
Verkocht: 3/4e part voor f 9.000,- door,
Reder: GIJSBERT de LENGH Matthijsz (1678-1755 Ddr) Koopman/ houthandel te Dordrecht aan,
De volgende aandeelhouders/kooplieden:
- Reder: CORNELIS TERWEN Lz (1680/1740 Ddr) koopman/olie en houthandel te Dordrecht 1/4e part
- Reder: DAVID CRENA Samuelz (1706-1769 Ddr) Koopman/zout en houthandel te Dordrecht 1/4e part
- Reder: MARTINUS BACKUS Chrsz (1703-1778 Ddr) Koopman/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht 1/8e part
- Reder: NICOLAAS NOTEMAN koopman/houthandel te Dordrecht 1/8e part
Schipper: DIRK DAALDER uit Texel.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.