Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1700-1749) zeeschepen 1740-1749


Lijst zeeschepen 1740-1749


DORDRECHT PERIODE 1700-1749

Een periode waarin nog veel Fluitschepen in bezit waren van de Dordtse rederijen, langzaam verdwijnen deze grote zeilschepen uit beeld. In 1741 raakte Holland weer in oorlog met Frankrijk en 1747 stonden de Franse troepen in Holland in die tijd was er in Holland geen eenheid, het was ieder voor zich. Om dit op te lossen werd Prins Willem IV van Nassau Diets uit Leeuwarden gevraagd stadhouder van Holland te worden om weer de eenheid te brengen in de gewesten van Holland.

datum schip reder/schipper
06-05-1740 Fluitschip ,,DE JONGE ARENT,, (w.g.)
ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip ligt op stroom voor Dordrecht.
Verkocht: 3/4e part voor f 4.500,-- door,
Reder: GIJSBERT de LENGH Matthijsz (1678-1755 Ddr) Koopman/houthandel(te Dordrecht /aan
Reder: DAVID CRENA Samuelz (1706-1769 Ddr) Koopman/ zout en houthandel te Dordrecht.
06-04-1741 Fluitschip ,,DE BEURS VAN DORDT,, (w.g.)
(ca 110 voet tot 150 voet lang)
Verkocht: 1/4e part voor f 2.400,- door,
Reder: JOSUA de POORTE koopman te Amsterdam en
HILLEGONDA JOSINA van HEIJST weduwe en erfgename van, Reder: CORNELIS TERWEN Lz koopman/olie en houthandel te Dordrecht / aan
- Reder: GIJSBERT de LENGH Mathz (1678-1755 Ddr) Koopman/ houthandel te Dordrecht 1/8e part
- Reder: DAVID CRENA Samuelz (1706-1769 Ddr), koopman/zout en houthandel te Dordrecht 1/16e
Schipper: WIGGERT WILKES 1/16e part.
18-01-1743 Een ,,DAMSCHUIT,, (w.g.)
(ca 66 voet lang)
Gebouwd: voor f 1.750,-
Op de scheepswerf van HERMAN van DORSSER Stevenz (ca 1715 Ddr), mr. scheepstimmerman te Dordrecht voor,
1743 Fluitschip ,,PRO PATRIA,, 104 last (de Gruyl)
(110 voet lang/26 voet, 3 ½ duim wijt/10 voet, 7 ½ duim hol)
In 1740 nieuw uitgehaald (gebouwd)
Het schip werd gebruikt voor de walvisvaart.
Reder: ADRIAAN MELS Grientz (1686 Ddr)
Koopman /boekhouder v/d rederij voor de Walvisvaart te Dordrecht.
Schipper: SIMON de VOS.(overl: 1749)
(Hij keert terug in 1743 v/d walvisvangst met 80 vaten spek van 2 walvissen).
15-08-1744 Een ,,WATERSCHIP,, (w.g.)
(ca 70 voet lang / 20 voet wijt)
Verkocht: voor f 2.000,- aan,
Reder: MATTHEUS REES Mathz (1713-na 1760 Ddr)
Koopman/olie /houthandel/stokvis/traan en zouthandel
(oliemolen/houtmolen/zoutziederij) te Dordrecht door,
WILLEM CLOENS Pieterz (1679 Ddr) executeur voor de erven van
ARNOLD (ARNOUT) CLOENS Pieterz (1662/1743 Ddr),
PIETER CLOENS Pieterz (1652/1727 Ddr) en JAN CLOENS Pieterz (1646/1701 Ddr) Kooplieden/reders/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht.
JOSINA CLOENS Jans (1680 Ddr) getrouwd met WILLEM CLOENS Pieterz (1679 Ddr) Koopman/reder/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht.
CHRISTINA REEPMAKER (1716 Ddr) d.v. Willem Reepmaker en Johanna op de Camp
In 1743 getrouwd met MATTHEUS REES Mathz (1713- na 1760 Ddr).
08-04-1745 Een ,,BUISSCHIP,, (w.g.)
(ca 81 voet lang)
Verkocht: voor f 3.000,- door,
Reder: NICOLAAS de BAKE te Duinkerken aan,
Reder: ADRIAAN v LOON Adriaanz (1697-1760 Ddr) koopman/wijnhandel te Dordrecht.
16-09-1745 Fluitschip ,,DE STAD DORDRECHT,, (ex ,,De Laarburg,,)
(ca 202 last (w.g.)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd ook gebruikt voor de walvisvaart.
Het schip ligt te Dordrecht.
Verkocht: voor f 12.000,- door,
De kooplieden/ reders/eigenaren te Amsterdam
ELIAS de LAER / NICOLAAS DANSE en JACOBA BERGH/ aan
Reder: CORNELIS BAX Janz (1705-1770) makelaar in hout /boekhouder v/d Rederij voor de Walvisvaart te Dordrecht en o.a.mede eigenaren
Reder: DAVID CRENA SZ (1706/1769 Ddr)koopman/houthandel te Dordrecht en
Reder: GIJSBERT de LENGH mtz (1678/1755 Ddr)koopman/houthandel te Dordrecht.
Schipper: WILLEM HENDRIKS uit Amsterdam.
1746 Fluitschip ,,DE STAD DORDRECHT,, 202 last
(de Gruyl)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd ook gebruikt voor de walvisvaart.
Reder: CORNELIS BAX Janz (1705-1770 Ddr) makelaar in hout
boekhouder van de rederij voor de Walvisvaart te Dordrecht.
Schipper: HUYGH van BOCKUM. Hij heeft van 1746 t/m 1753 gevaren voor reders te Dordrecht (Hij keert terug in 1746 v/d walvisvangst, met 70 vaten spek van 2 walvissen).
1747 Fluitschip ,,PRO PATRIA,, 104 last (de Gruyl)
(110 voet lang/26 voet, 3 ½ duim wijt/10 voet, 7 ½ duim hol)
Het schip werd in 1744 gebouwd en gebruikt voor de walvisvaart.
Reder: CORNELIS BAX Janz (1705-1770 Ddr) makelaar in hout
boekhouder v/d rederij van de Waqlvisvaart te Dordrecht
Schipper: SIMON de VOS (overl: 1749)
Hij heeft van 1743 t/m 1749 gevaren voor reders te Dordrecht (Hij keert in 1747 terug v/d walvisvangst met 150 vaten spek van 4 walvissen).
21-04-1747 Een ,,TJALKSCHUIT,, (w.g.) Gekocht: voor f 400,- door
Schipper: JACOB v/d KAA Janz (1717 Ddr) koopman te Dordrecht.
10-07-1747 Gaffelschip ,,DE MAAGHT VAN DORDRECHT,,
(63 voet lang /16 voet, 9 duim wijt /8 voet, 8 duim hol)
Het schip is in 1745 nieuw uitgehaald en gebruikt voor de IJslandvaart.
Verkocht: voor f 5.060,- door,
Reder: JOHAN v/d LINDEN v SLINGELAND Adolfz (1701 Ddr) Koopman/ijzerhandel te Dordrecht en
Reder: JACOB v/d ELST koopman te Dordrecht / aan
Reder: HENDRIK COOYMANS Pz (1706/1776 Ddr)
Koopman/stokvis/traan en zouthandel te Dordrecht
Schipper: SANDER v/d MEER (ww.andredenhaan.ismijnpassie.nl).
04-09-1747 Fregatschip ,,DE HASEWINDHOND,, (w.g.)
(ca 100 voet lang)
Verkocht: 1/4e part voor f 750,- door,
Reder: DIRK van EETEN koopman te Dordrecht aan ,
eder: DAVID CRENA Samuelz (1706-1769 Ddr)
Koopman/ zout en houthandel te Dordrecht.
Het schip vaart onder de directie van,
Reder: CORNELIS WILTENS Isakz (1690 –ca 1761 Ddr) Koopman /stokvis traan en zouthandel te Dordrecht.
Schipper: PIETER CAROLUS NOTTENBAEN uit Rotterdam.
06-01-1748 Fregatschip ,,DE HASEWINDHOND,, (w.g.)
(ca 100 voet lang)
Het schip vaart op zee
Verkocht: voor f 3.000,-door de reders/ eigenaren,
CORNELIS WILTENS Isakz (1690 – ca 1761 Ddr) Koopman/stokvis /traan en zouthandel te Dordrecht.
JESSE de HEER Gerritz (1720-1787 Ddr) koopman te Dordrecht.
DAVID CRENA Samuelz (1706-1769 Ddr), koopman/zout en houthandel te Dordrecht en
Schipper PIETER CAROLUS NOTTENBAEN uit Rotterdam / aan,
Firma v/d LANDE & van OORT suikerraffinadeurs te Rotterdam en
PIETER van SWIJNDREGT (Scheepsbouwmeester) en JOHANNA van ALPHEN te Rotterdam.
29-01-1748 Een ,,POONSCHUIT,, (w.g.)
(48 ½ voet lang / 17 voet wijt)
Verkocht: voor f 650,-uit de boedel van,
ANTHONY REPELAER koopman /houthandel te Dordrecht / aan
Reder: HENDRIK COOYMANS Pz (1706-1767 Ddr), koopman/hout/stokvis/traan en zouthandel te Dordrecht.
06-05-1748 Buisschip ,,DE JONGE GERRIT,, (w.g.)
(ca 81 voet lang)
Het schip komt uit de stad Duinkerken
Verkocht: voor f 400,- door,
Reder: CORNELIS WILTENS Isakz (1690-ca 1761 Ddr), koopman/stokvis /traan en zouthandel te Dordrecht.
31-07-1748 Gaffelschip ,,DE JONGE JESSE,, (w.g.)
(74 ½ voet lang /20 voet wijt / 6 ½ voet hol)
Kosten: f 2.650,- gebouwd voor,
Schipper: OBBE MEYNDERTS de HEER (1714-1772 Ddr) koopman te Dordrecht
Bijlbrief van: JACOB CUMSIUS Dirkz (1722 Ddr) & JAN v DORSSER Stevenz (1712 Ddr) Mr. Scheepstimerliedenkooplieden/houthandel (houtmolen) te Dordrecht.
16-09-1748 Een ,,DAMSCHUIT,, (w.g.)
(ca 66 voet lang /15 voet wijt)
Gekocht: voor f 150,-door,
Reder: JACOB van DONGEN Jacz (1715-1790 Ddr)
Koopman/olie /taan/ trashandel(olie/trasmolen) Kalkhaven te Dordrecht
14-10-1748 Fregatschip ,,DE PRINS VAN NASSAU,, (w.g.)
(104 ½ voet lang / 28 voet, 4 duim wijt).
Verkocht: voor f 9.925,- door,
Reder: WILLEM BRUIJN Wz (1725-1763 Ddr) boekhouder v/d rederij
Koopman /suikerhandel, te Dordrecht voor
Rederes: SYBILLA SCHONENBURG Frederikd (1700 A'dam)
Fa.Wed. WILLEM BRUIJN & ZN kooplieden/reders / suikerraffinadeurs te Dordrecht. (suikerraffinaderij ,,De Zuykermolen,, Kuipershaven te Dordrecht) ¾ part eigenaar v/h schip
Reder: ISAC VERNET koopman te Parijs ¼ part eigenaar v/h schip.
19-02-1749 Gaffelschip ,,DE JONGE ANTHONY,, (w.g.)
(ca 75 voet lang)
Verkocht: voor f 1.800,- door,
JAN SYMONS SCHOUTEN (1690-1760 Ddr) mr. scheepstimmerman / Koopman/houthandel te Dordrecht aan,
Schipper: WOUTER SCHAAP uit Dordrecht.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.