Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1750-1774) zeeschepen 1750-1759


Lijst zeeschepen 1750-1759


DORDRECHT PERIODE 1750/1774

Nieuwe rederijen worden opgericht en de handel neemt toe in Dordrecht en grotere zeeschepen aangeschaft.

datum schip reder/schipper
18-02-1750 Beurtschip ,,DE SALM,, (w.g.) Verkocht: voor f 2.500,- door,
JAN SYMONS SCHOUTEN (1690-1760 Ddr) mr. scheepstimmerman Koopman/houthandel te Dordrecht aan,
Schipper: TEUN v/d SALM uit Schiedam.
24-07-1750 Een ,,POONSCHIP,, (w.g.)
(ca 45 voet lang)
Verkocht: voor f 500,- door,
Schipper: DIRK v/d MADE te Klundert aan,
Reder: JACOB van DONGEN Jacz (1715/1790 Ddr), koopman/olie/tras/taan te Dordrecht.
1751 Snauwgaljoot ,,DE NEPTUNIS,, Reders: GILLIS REES Mathz (1686/1757 Ddr) en WILLEM REES Mathz (ca 1690 Ddr)
Kooplieden/stokvis /hout en zouthandel te Dordrecht
Schipper: PARKER v/d BREE.
02-05-1751 Fluitschip ,,PRO PATRIA,, ca 114 last
(w.g.)
(110 voet lang/26 voet, 3 ½ duim wijt/10 voet, 7 ½ duim hol)
Het schip is in 1740 nieuw uitgehaald en werd gebruikt voor de walvisvaart
Verkocht: 1/16e part voor f 1.342,- door
PIETER BESEMER koopman/graanhandelaar te Papendrecht / aan,
DIRK van EETEN in compagnie met JESSE de HEER Gerritz (1720-1787 Ddr)
Kooplieden/reders te Dordrecht.
18-05-1751 Fluitschip ,,PRO PATRIA,, ca 114 last (w.g.) Verkocht: 2/30e part voor f 875,- door,
Reder: ARNOLD van POELIEN SR (1701-1766 Ddr)
Koopman /wijn en hout te Dordrecht aan,
JACOB de LEEUW Az koopman/wijn en houthandel te Dordrecht.
14-12-1751 Hoekerschip ,,DE HENDRINA,, ca 37 last (w.g.)
(67 voet lang)
In 1732 gebouwd op de scheepswerf van JAN SYMONS SCHOUTEN(1690/1760 Ddr) Mr. scheepstimmerman te Dordrecht.
Verkocht: voor f 1.600,- door,
ederessen / eigenaressen de juffrouwen HENDRINA BALTHUS Hendriks (1703 Ddr) en ANNA ENGELINA BALTHUS Hendriks (1696 Ddr) bejaard en ongehuwd wonend te Dordrecht aan,
Reder: NICOLAAS den BANDT Johz (1719 –ca 1783 Ddr), koopman /zeepziederij te Dordrecht &
Reder: JAN v WAGENINGEN Koopman/zeepziederij te Dordrecht.
23-12-1751 Een ,,DAMSCHUIT,, (w.g.)
(ca 66 voet lang / 15 voet wijt)
Verkocht: voor f 225,- door,
Schipper CORNELIS KOOL uit Rotterdam / aan,
Reder: JACOB v DONGEN jacz (1715-1790 Ddr)
Koopman /olie/ taan/trashandel(oliemolen Kalkhaven) te Dordrecht.
07-02-1752 Fluitschip ,,DE PRO PATRIA,, ca 114 last (w.g.) Het schip werd gebruikt voor de walvisvaart
Verkocht: 1/32e part voor f 685,- door,
PIETER van BOVEN (ca 1690/1757 Ddr) koopman/oliehandel te Dordrecht/ aan
WIJNAND SELIS Abrz (ca 1682 Ddr) koopman te Dordrecht.
Schipper: LUCAS van OEVEREN (1722-1799 Krimpen a/d Lekt.
07-02-1752 Fluitschip ,,DE STAD DORDRECHT,, ca 202 last
(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd ook gebruikt voor de walvisvaart
Verkocht: 1/32e part door,
Reder:PIETER VERNIMMEN Pieterz (1718-1781 Ddr) Koopman/garentwijderij/blauwselfabrikant / Houttuinen te Dordrecht aan,
Schipper /koopman MICHIELVERSTEEGH Heymenz (1695-1776 Ddr) uit Dordrecht.
Schipper: HUYGH v BOCKEM .
11-02-1752 Een Mast Hoekerschip ,,DE ANNA ENGELINA,, (w.g.)
(72 voet lang/19 voet wijt)
In 1734 gebouwd op de scheepswerf van JAN SYMONS SCHOUTEN (1690 /1760 Ddr) Mr. scheepstimmerman te Dordrecht
Verkocht: voor f 6.200,- door, De eigenaressen de juffrouwen HENDRINA BALTHUS Hendriksd (1703 Ddr) en ANNA ENGELINA BALTHUS Hendriksd (1696 Ddr) / aan,
Reder: MARTINUS BACKUS Chrsz (1703-1778 Ddr), koopman/zouthandel te Dordrecht.
18-04-1752 Drie Mast Galjootschip ,,DE HARDER,, (w.g.)
(101 ¼ voet lang/25 voet, 2 duim wijt/12 ½ voet hol)
Verkocht: 1/8e part voor f 570,- door,
Vrouwe AGATHA v/d PERRE uit Den Bosch en
DIRK 't GEERS SANTSTRA aan,
Reder: ADRIAAN v LOON Adriaanz (1697-1767 Ddr) Koopman/o.a. wijnhandel te Dordrecht.
18-04-1752 Drie Mast Galjootschip ,,DE HARDER,, (w.g.) Verkocht: 1/8e part voor f 570,- door,
Rederes: ANNA MARGRITA de HAAN (overl: 1762 Nijmegen) weduwe van CAREL HARDUS Gz (overl: v 1752) te Nijmegen en
Reder: JAN HARDUS Gerardz(1688 Ddr) Koopman/tras en zouthandel(trasmolen/zoutziederij) te Dordrecht /aan
Reder: ADRIAAN V LOON Adrz (1697/1767 Ddr) Koopman o.a. wijnhandel te Dordrecht.
02-7-1752 Een ,,FERRYSCHIP,, (w.g.) Verkocht: voor f 2.300,- door,
JACOB CUMSIUS Dirkz (1722 Ddr) en JAN van DORSSER Stevenz (1712 Ddr) Mr. Scheepstimmerlieden/kooplieden /houthandel te Dordrecht / aan
Schipper: MICHIEL VERSTEEGH Heymenz(1695-1760 Ddr) te Dordrecht.
12-03-1753 Ferryschip ,, DE JONGE CORNELIA ,, (w.g.) Verkocht: voor f 1.700,- door,
JAN SYMONS SCHOUTEN (1691-1760 Ddr) Mr. scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht aan,
Schipper: ENGEL BOON uit Brussel.
14-03-1753 Ferryschip ,,DE JONGE BASTIAAN,, (w.g.) Verkocht: voor f 1.600,- door,
ARY MELOEN Francoisz (1715 Ddr) koopman/houthandel te Dordrecht aan,
Schipper: PIETER v/d MATTEN uit Dordrecht
28-04-1753 Berkentijnschip ,,DE JUFFROUW LYDIA,, (w.g.)
(70 ½ voet lang/18 voet 9 duim wijt/10 voet hol)
Het schip is uitlandig.
Verkocht: ¼ part voor f 500,- door,
Reder: PIETER HOECKENWEG (overl: 1755 Ddr) koopman te Dordrecht aan,
Reder: ADRIAAN van LOON Adrz (1697-1767 Ddr) Koopman o.a.wijnhandel te Dordrecht.
Schipper: HENDRICK BECKER uit Dordrecht.
08-09-1753 Drie Mast Hoekerschip ,,DE JUFFROUWEN JOHANNA EN MARIA,, (w.g.
(102 voet lang/26 ½ voet wijt/13 ½ voet hol)
Het schip werd in 1744 nieuw uitgehaald.
Verkocht: 1/8e part voor f 1.500,- door,
Reder: PIETER HOECKENWEG (overl: 1755 Ddr) koopman te Dordrecht aan,
Reder: WILLEM BRUIJN Willemz (1725-1763 Ddr)
Koopman /suikerhandel(suikerraffinaderij) te Dordrecht.
1754 Fluitschip ,,DE STAD DORDRECHT,, 202 last
(de Gruyl)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd gebruikt voor de hout /zout en walvisvaart.
Reder: CORNELIS BAX Janz (1705-1770 Ddr)
Makelaar in wijn en hout /boekhouder v/d rederij v/d Walvisvaart te Dordrecht
Schipper: PIETER FETERIS DE JONGE PIETERS uit Molkwerum
Hij heeft van 1754 t/m 1756 gevaren voor reders te Dordrecht (Hij keert terug in 1754 v/d walvisvangst met 30 vaten spek van 1 walvis).
25-04-1754 Gaffelschip ,,DE DRIE GEBROEDERS,, (w.g.)
(64 ½ voet lang)
Het schip werd in 1754 gebouwd
Kosten: f 2.000,-
Bijlbrief van: JACOB CUMSIUS Dirkz (1722 Ddr) & JAN van DORSSER Stevenz (1712 Ddr) Mr. Scheepstimmerlieden/kooplieden/houthandel(houtmolen) te Dordrecht / aan
Schipper: JACOB v/d KAA Janz (1717 Ddr) koopman te Dordrecht en
schipper: AART v/d KAA Janz (1709-1788 Ddr) koopman te Maassluis.
25-04-1754 Een Mast Hoekerschip ,,DE MARIA,, (w.g.)
(64 voet, 9 duim lang / 10 voet,8 duim wijt / 11 duim hol)
Verkocht: de helft voor f 1.820,- door,
Reder: ARNOLD v POELIEN Az sr (1701/1769 Ddr)
Koopman/wijn en houthandel te Dordrecht aan,
Reder: PAULUS v BATENBURG Janz (1717-1799 Ddr) Koopman/stokvis /traan en zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht.
18-05-1754 Gaffelschip ,,DE JONGE JESSE,, (w.g.)
(74 ½ voet lang)
Het schip is gebouwd in 1748 op de scheepswerf van JACOB CUMSIUS Dirkz (1722 Ddr) & JAN v DORSSER Stevenz (1712 Ddr) Mr. scheepstimmerlieden/kooplieden/houthandel (houtmolen) te Dordrecht
Verkocht: 1 part voor f 1.500,- door,
Schipper: OBBE MEYNDERTS de HEER (1714-1772 Ddr)koopman uit Dordrecht aan,
Reder: PIETER v LOON koopman te Dordrecht.
16-10-1754 Berkentijn ,,DE JUFFROUW LYDIA,, (w.g.)
(70 ½ voet lang / 18 voet, 9 duim wijt / 10 voet hol)
Verkocht: 1 part voor f 882,- door de reders/ eigenaren
Reder: JAN HARDUS Gerardz (1688/1755 Ddr) Koopman/tras/zouthandel(trasmolen/zoutziederij) te Dordrecht
Reder: WILLEM HARDUS Carelz (1715-1777 Ddr) Koopman/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht 1/4e part f 840,- en
Reder: ADRIAAN v LOON Adrz (1697-1767 Ddr) Koopman te Dordrecht 1/4e part f 840,-
Schipper: HENDRICK BECKER uit Dordrecht.
16-01-1755 Hoekerschip ,,DE DRIE GEBROEDERS,, (w.g.)
(ca 70 tot 100 voet lang)
Het schip is in 1747 nieuw uitgehaald
Verkocht: voor f 5.418,- door reders en eigenaren:
ABRAHAM SELIS Hendriks (1707 Ddr) in procuratie van de reders/ eigenaren
JOHANNES BALTHUS Hendriks (1699 Ddr) Koopman/suikerhandel (suikerraffinaderij) te Dordrecht en
HENDRIKA BALTHUS Hendriksd (1703 Ddr) ¼ part
JAN BACKUS Chrsz (1685-1755 Ddr) 3/16 part
JOHANNA BACKUS Chrsd (1696-1766 Ddr) weduwe van JOHAN van GELSDORP Janz (1695-1755 Ddr) Koopvrouw/zouthandel(zoutziederij)
3/16e part /aan
Reders: FRANCOIS en ARY DURA kooplieden /houthandel te Dordrecht.
Schipper: GIDEON v/d KRAAN uit Maassluis.
14-04-1755 Drie mast Galjootschip ,, DEN HARDER,, (w.g.)
(101 ¼ voet lang /25 voet, 2 duim wijt/12 ½ voet hol)
Verkocht: 5/8e part voor f 3.562,- door,
Reder: WILLEM HARDUS Carelz (1715-1777 Ddr) Koopman /tras en zouthandel trasmolen/zoutziederij) te Dordrecht en
Reder: JAN HARDUS Gerardz (1688/1755 Ddr) Koopman/tras en zouthandel(trasmolen /zoutziederij) te Dordrecht aan,
Reder: ADRIAAN v LOON Adrz (1697na 1767 Ddr) Koopman o.a. wijnhandel te Dordrecht.
22-04-1755 Fluitschip ,,DE CATHARINA ANTONIA (ex ,,DE VREDE,,)
(w.g.)(ca 110 tot 150 voet lang)
Verkocht: voor f 8.000,- door,
Reder: GIJSBERT DE LENGH Mathijsz (1678-1755 Ddr)
Koopman/houthandel (houtmolens) te Dordrecht aan,
Reder: HENDRIK VRIESENDORP Hendrikz (1715-1788 Ddr) Koopman/ houthandel(houtmolen) en
Reder: ISAAC MORJE Isaacz (1707-1769 Ddr) Koopman/ houthandel(houtmolen) te Dordrecht.(Archief 294/nr 12 /Rederij Vriesendorp SAD).
13-05-1755 Een Mast Hoeker ,,DE ANNA ENGELINA,, (w.g.)
(72 voet lang / 19 voet wijt)
Verkocht: voor f 4.450,- door reders en eigenaren:
MARTINUS BACKUS Chrsz (1703-1778 Ddr) Koopman/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht en
JAN BACKUS Corsz (1685-1755 Ddr) Koopman/zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht 3/16e part.
JOHANNES BALTHUS Hendrikz(1699 Ddr) Koopman /suikerhandel(suikerraffinaderij) te Dordrecht en
HENDRIKA BALTHUS Hendriksd (1703 Ddr) 1/4e part
JOHANNA BACKUS Chrsd (1696-1762 Ddr) weduwe van JOHAN van GELSDORP Janz (1695-1752 Ddr), Koopvrouw/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht 1, 3/16e part aan,
Reders: JAN MELCHIOR DAM Janz (1722-1781 Ddr) & WILLEM HARDUS Carelz (1715-1777 Ddr), Kooplieden/tras en zouthandel (trasmolen/zoutziederij) te Dordrecht.
16-06-1755 Kofschip ,,DE CORNELIA ADRIANA,, (w.g.)
(ca 95 voet lang)
Verkocht: voor f 1.000,- door,
JAN SYMONS SCHOUTEN (1691-1760 Ddr) mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht / aan
Schipper: PAULUS de BIE uit Vlissingen.
22-08-1755 Een ,,BALLASTHAALDER,, (w.g.) Gebouwd: voor f 490,- voor,
CORNELIS de VRIES ballasthaalder te Dordrecht.
Op de scheepswerf van PIETER v STRIEMEN (ca 1700 Leiden) Mr. Scheepstimmerman te Dordrecht.
08-09-1755 Twee deks Hoekerschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA MARIA,, (w.g.)
(ca 70 tot 100 voet lang)
Verkocht: 1/8e part voor f 1500,- door,
Reder: PIETER HOECKENWEG (overl: 1755 Ddr) koopman te Dordrecht / aan
Reder: WILLEM BRUIJN Willemz (1725-1763 Ddr) Koopman /suikerraffinadeur(suikerraffinaderij) te Dordrecht.
1756 Fluitschip ,,DE JUFFROUW ADRIANA WILHELMINA,,
(de Gruyl)(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip werd ook gebruikt voor de walvisvaart
Reder: DAVID CRENA Samuelz ((1706/1769 Ddr) boekhouder v/d rederij, Koopman /zout en houthandel walvisvaart (zoutziederij/houtmolen) te Dordrecht.
Schipper: LUCAS v OEVEREN (1722-1799 Krimpen a/d Lek)(Hij keert terug in 1756 v/d walvisvangst met 60 vaten spek van 2 walvissen).
15-07-1756 Een ,,WATERSCHIP,, (w.g.)
(ca 70 voet / 20 voet wijt / 7 voet hol)
Verkocht: door de eigenaren,
MARIA JACOBA LEPLA Hendriks (1712 Ddr) weduwe van SIMON TAAY Simonz (van Campen) (1711/1754 Ddr)Koopman / olie en zouthandel te Dordrecht
HENDRIK TAAY Simonz (1712-v 1756 Ddr) Koopman/olie en zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht en
PIETER JAN TAAY Simonz (1720 Ddr) te Culemborg / aan
FRANCOIS en ARY DURA kooplieden/houthandel te Dordrecht.
07-02-1757 Fluitschip ,,DE PRO PATRIA,, ca 114 last (w.g.) Het schip werd gebruikt voor de walvisvaart
Verkocht: 1 part verkocht voor f 750,- door,
Reder: GERRIT v HOOGSTRATEN Jacob Staesz (1715-1762 Ddr) Koopman/touwslagerij Vest te Dordrecht / aan zijn zoon
Reder: JACOB STAETS v HOOGSTRATEN Gerritz (1736 Ddr-1813 Den Haag) Koopman/touwslagerij Vest te Dordrecht.
Schipper: MAARTEN BEEN uit Den Helder.
03-04-1757 Schip ,,DE JONGE IDA ELISABETH,, Reder: JESSE DE HEER GZ (1720/1787 Ddr) koopman te Dordrecht
Schipper: ANTHONY TIMMER uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 3-4-1757).
04-04-1757 Een ,,SAMOEREUSSCHIP,, (w.g.)
(ca 65 tot 100 voet lang)
Gekocht: voor f 5.000,- door,
Reder: GERRIT van HOOGSTRATEN Jacob Staesz (1715-1762 Ddr) Koopman/touwslagerij aan de Vest te Dordrecht.
04-04-1757 Een ,,WATERSCHIP,,(w.g.)
(ca 70 voet lang/20 voet wijt/7 voet hol)
Gekocht: voor f 1.210,- door,
GERARD CASTENDIJK Johz (1724 Ddr) Koopman/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht en
WILHELMUS PISTORIUS koopman/zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht.
16-05-1757 Schip ,,JUFFROUW JOHANNA AGATHA,, Reders: NICOLAAS BANDT Johz (1719-voor 1783 Ddr) & JAN 't HOOFT Damasz (1725 Haastrecht)
Kooplieden/zeepziederij(oliemolen) te Dordrecht
Schipper: ARY v/d HARST uit Scheveningen (zeebrief te Dordrecht 16-5-1757).
07-08-1757 Schip ,,DE TWEE GEZUSTERS CLARA EN JOHANNA,, Reder: ADRIAAN VAN LOON Adrz (1697/1767 Ddr) Koopman o.a. wijnhandel te Dordrecht
Schipper: ADRIAAN STEENWIJK uit Zierikzee (zeebrief te Dordrecht 7-8-1757).
09-09-1757 Schip ,,DE TWEE GEBOEDERS,, Reder: GILLIS REES Mthz (1686/1760 Ddr) Kooplieden stokvis/traan en zouthandel te Dordrecht
Schipper: WYBRANDT HESSELS uit Hindelopen/Frsl (zeebrief te Dordrecht 9-9-1757).
01-10-1757 Hoekerschip ,,DE VIER GEZUSTERS,, (w.g.)
(ca 70 tot 100 voet lang)
Het schip ligt te Dordrecht.
Verkocht: voor f 2.300,- door,
Reder: DAVID CRENA Samuelz (1706-1769 Ddr) Koopman/zout en houthandel(zoutziederij/houtmolen) te Dordrecht aan
Reders: NICOLAAS den BANDT Johz (1719 Ddr) & JAN 't HOOFT Damasz (1725 Haastrecht) Kooplieden / zeep ziederij te Dordrecht
Schipper: JAN den MOSSELMAN uit Zierikzee.
07-10-1757 Ferryschip ,,DE JONGE BASTIAAN,, (w.g.)
(72 voet lang/19 voet wijt)
Gekocht: voor f 3.000,- door, Schipper: AART v/d KAA Janz (1709-1788 Ddr)koopman te Dordrecht.
12-10-1757 Kofschip ,, DE MARGARETA EN NICOLAAS,,
(95 voet lang)
Reder: MARTINUS BACKUS Chrsz (1703/1781 Ddr) Koopman/zouthandel(zoutziderij) te Dordrecht
Schipper: GERRIT WIBES uit Stavoren/Frsl (zeebrief te Dordrecht 12-10-1757).
14-12-1757 Gaffelschip ,, DE ADRIANA,, ca 100 last
(ca 75 voet lang)
Reder: DAVID CRENA Samuelz (1706-1769 Ddr) Koopman/ zout en houthandel (zoutziederij/houtmolen) te Dordrecht.
Schipper: HENDRIK v/d KRAAN uit Maassluis (zeebrief te Dordrecht 14-12-1757).
14-12-1757 Snauwgaljoot ,,DE HESTER EN JACOB,, Reder: DAVID CRENA Sz (1703/1769 Ddr) Koopman zout en houthandel (zoutziederij/houtmolen) te Dordrecht
Schipper: ARY SLOF Oudekerk a/d IJssel (zeebrief te Dordrecht 14-12-1757).
21-12-1757 Een ,,DAMSCHUIT,,(w.g.)
(ca 66 voet lang)
Gekocht: door Reder: WYNANT SELIS Abrz (1682 Ddr) koopman te Dordrecht.
31-03-1758 Schip ,,DE JONGE JAN,, Reders: JAN v/d KAA JZ en AART v/d KAA JZ Kooplieden te Dordrecht
Schipper: JOHANNES SCHEP uit Wasbeek (zeebrief te Dordrecht 31-3-1758).
01-07-1758 Driemast Galjootschip ,,HET ZOUTVAT,, (w.g.)
(ex ,,DE POTASCHVAT,,)
(ca 75 tot 100 voet lang)
Verkocht: een part v/h schip door,
Reder: MARTINUS BACKUS Chrsz (1703-1778 Ddr) koopman/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht / aan
Reders: JAN & JACOB de LAER kooplieden op de vaart naar de oostzee te Amsterdam.
Schipper: SYBRAND HYLKES uit Warns/Frsl (zeebrief te Dordrecht 1-7-1758)
Schipper: HENDRIK HACKMAN uit Bedenau/Oost Friesland/Dtsl.
12-01-1758 Fluitschip ,,DE CATHARINA ANTONIA,, (w.g.)
(ca 110 tot 150 voet lang)
Verkocht: helft v/h schip voor f 4.000,- door,
Reder: ISAAC MORJE Isaacz (1707-1769 Ddr) Koopman/houthandel(houtmolen) te Dordrecht aan
Reder: NICOLAAS KOOL Geleynz (1717 Ddr-na 1785 Ddr) Koopman zout en houthandel (zoutziederij/houtmolen) te Dordrecht.
De andere helft van het schip is in bezit van Reder: HENDRIK VRIESENDORP Hendrikz (1715-1788 Ddr) Koopman/houthandel(houtmolen) te Dordrecht.
14-01-1758 Schip ,,DE INDUSTRY,, (zeebrieven) Reder: ARNOLDUS V POELIEN Arnz (1701/1769 Ddr) koopman wijn en houthandel te Dordrecht
Schipper: FREDERIK BLOM uit Maaslandssluis (zeebrief te Dordrecht 24-1-1758).
23-03-1758 Galjootschip ,,DE ANNA EN SAMUEL,, 115 last
(75 tot 100 voet lang)
Reder: DAVID CRENA Samuelz (1706-1769 Ddr) Koopman /zout en houthandel (zoutziederij/houtmolen) te Dordrecht.
Schipper: AUKE TJARNS uit Warns/Frsl (zeebrief te Dordrecht 23-3-1758).
05-08-1758 Berkentijnschip ,,DE JONGE HUYBERT,, (w.g.)
(ca 75 voet lang)
Het schip ligt te Oostende
Verkocht: voor f 6.150,- door,
Reder: JESSE de HEER Gerritz (1720-1787 Ddr) koopman te Dordrecht aan,
FA BRIANCON & ZN kooplieden te Duinkerken
Schipper: CORNELIS PEPER uit 't Ooghe (Callantsoog).
14-08-1758 Eenmast Hoekerschip ,,DE JUFFROUW MARIA,, (w.g.)
(ca 70 tot 100 voet lang)
Verkocht: voor f 4.000,- door,
ADRIAAN 't HOOFT Willems koopman/brouwerij te Dordrecht in procuratie van
ANDRIES HESHUISEN (1721-1776) HEER v DREYSCHOR Pensionaris v/d stad Zierikzee Notaris te Zierikzee / aan,
Reders: JAN MELCHIOR DAM Janz (1722-1781 Ddr) & WILLEM HARDUS Carelz (1715-1777 Ddr), Kooplieden/tras en zouthandel(trasmolen/zoutziederij) te Dordrecht
Schipper: BOUDEWIJN ADRIAANSE uit Dordrecht.
25-09-1758 Eenmast Hoekerschip ,,DE JAN EN JOHANNA,, Reder: PAULUS van BATENBURG Janz (1717/1799 Ddr) Koopman stokvis/traan en zouthandel te Dordrecht
Schipper JAN PIETERS uit Rotterdam zeebrief te Dordrecht 25-9-1758).
24-11-1758 Eenmast Hoekerschip ,,DE MARIA APOLONIA,, Reders: HENDRIK BOONEN JZ (1705/1779 Ddr) & DYONISUS VAN EYSDEN kooplieden /houthandel te Dordrecht
Schipper: HENDRIK HACKMAN CLZ (1720 Bedenau Ostfrsl) (zeebrief te Dordrecht 24-11-1758).
06-12-1758 Drie mast Galjootschip ,,DE ZOUTKEET,, (w.g.)
(ca 75 tot 100 voet lang)
Het schip is in 1747 nieuw uitgehaald.
Verkocht: voor f 12.800,- door,
Rederes: JOHANNA BACKUS Chrsd (1696-1766 Ddr) weduwe van JOHAN van GELSDORP Johz (1695-1755 Ddr) Koopvrouw /zouthandel (zoutziederij)te Dordrecht aan,
Reders: JAN & JACOB de LAER kooplieden op de vaart naar de Oostzee te Amsterdam.
Schipper SYBRAND HYLKES uit Warns/frsl. (Akte 22-11-1758 notaris Pieter v Gelsdorp te Dordrecht).
23-12-1758 Schip ,,DE VREDE EN VRIJHEID,, Reder: MATTHEUS REES GILLISZ (1724/1777 Ddr) Koopman stokvis/traan en zouthandel te Dordrecht
Schipper: HENDRIK PIETERS uit Ameland (zeebrief te Dordrecht 23-12-1758),
04-01-1759 Snauwschip ,,DE JONG GERRIT,, Reder: JESSE DE HEER GZ (1720/1787 Ddr) koopman te Dordrecht
Schipper: DOUWE BINNES (zeebrief te Dordrecht 4-1-1759),
13-01-1759 Schip ,,DE DRIE GEBROEDERS,, Reder: JESSE de HEER Obbesz (1744 /na 1788 Ddr) koopman te Dordrecht
Schipper: SYBRAND JANSEN uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 13-11-1759),
20-02-1759 Schip ,,DE JONGE CHRISTIAAN,, Reder: MARTINUS BACKUS Chrsz (1703-1778 Ddr) Koopman/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht
Schipper: JAN ROMKES uit Ameland (zeebrief te Dordrecht 20-2-1759).
05-03-1759 Fluitschip ,,DE CATHARINA EN ANTONIA,, Reder: HENDRIK VRIESENDORP Hendrikz (1715/1788 Ddr) Koopman/ houthandel te Dordrecht &
Reder: NICOLAAS KOOL Geleynz (1717/1793 Ddr) Koopman /houthandel te Dordrecht
Schipper: JAN LUYT uit Friesland (zeebrief te Dordrecht 27-3-1759).
30-06-1759 Drie Mast Galjootschip ,,DE ANTHONIA EN PETRONELLA,, ca 188 last (w.g.)
(ca 75 tot 100 voet lang)
Verkocht: ¼ e part voor f 14.000,- door,
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) Koopman /houthandel(houtmolen) te Dordrecht en
Reder: CORNELIS v HOMBROEK Corneliz (1709-1787 Ddr) Koopman/houthandel(houtmolen) te Dordrecht aan,
Reder: PIETER VERNIMMEN Pz (1718-1781 Ddr) Koopman/garentwijnerij/blauwsel fabricant/Houttuinen te Dordrecht en
Reder: CORNELIS VERNIMMEN Pz (1724 Ddr) koopman te Dordrecht.
Schipper: CORNELIS KOOTER uit Huisduynen/Den Helder.
24-08-1759 Driemast Galjootschip ,,DE JAN JACOB,,
(95 voet lang /24 voet wijt /12 ½ voet hol)
Het schip werd in 1758/59 gebouwd op de werf van JAN SYMONS SCHOUTEN (1690/1760 Ddr) Mr. Scheepstimmerman te Dordrecht
Reder:JAN MELCHIOR DAM JZ (1722/1781 Ddr) Koopman / zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht en
Reder: WILLEM HARDUS Carelz (1715/1777 Ddr) Koopman / tras en zouthandel te Dordrechtzeebrief te Dordrecht 24-8-1759).
08-11-1759 Drie Mast Hoekerschip ,,DE JUFFROUWEN JOHANNA & MARIA,,
(102 voet lang / 26 ½ voet wijt / 13 ½ voet hol)
Verkocht: voor f 9.850,- door de eigenaren
Reders: FA. FRANCO DUBBELDEMUTS Laurensz (1731/1769 R.dam) & ADRIANUS DUBBELDEMUTS Laurensz (1733 R.dam (kooplieden uit Rotterdam aan de reders /aandeelhouders
Reder: WILLEM BRUIJN Willemz (1725-1763 Ddr) koopman/reder/suikerhandel (suikerraffinaderij ,,De Zuykermolen,, te Dordrecht) 1/4e part.
Reder: ANTHONY FREDERIK BRUIJN Willemz (1727 Ddr) koopman te Amsterdam 3/16e part.
Reder: WOUTER v LOON koopman te Rotterdam1/16e part.
Reder: DANIEL la MUDDE koopman te ? 2/30e part.
Reder: ADRIAAN van LOON Adriaanz(1697-1767 Ddr) koopman/wijnhandel te Dordrecht 1/8e part.
Reder: GERRIT v HOOGSTRATEN Jacob Staatsz (1715-1762 Ddr) Koopman /touwslagerij a/d Vest te Dordrecht 1/8e part.
Reder: NICOLAAS den BANDT Johz (1719 Ddr) Koopman/zeepziederij te Dordrecht 3/32e part.
Reder: WILLEM HARDUS Carelz (1715-1777 Ddr) Koopman /tras en zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht 3/32e part.
Reder: PIETER HOEVENAAR koopman te Dordrecht 3/32e part.
aan
De nieuwe aandeelhouders te Dordrecht
Reder: GERRIT van HOOGSTRATEN Jacob Staatsz (1715-1762 Ddr) Koopman / touwslagerij te Dordrecht 1/4e part.
Reder: JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gerritz (1736 Ddr-1813 Den Haag) Koopman/touwslagerij te Dordrecht 1/4e part.
Reder: NICOLAAS den BANDT Johz (1719 Ddr) koopman/zeepziederij te Dordrecht ¼ e part.
Reder: JAN HENDRIK HAANTJES, koopman te Dordrecht 1/4e part.
Reder: WILLEM HARDUS Carelz (1715-1777 Ddr) koopman/Tras en zouthandel te Dordrecht 1/8e part
Reder: WILLEM van MANEN, koopman te Dordrecht 1/8e part
Schipper: JACOB ZWAAG uit Aartwout (zeebrief te Dordrecht 7-11-1759).

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.