Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: zeeschepen in de 17e en 18e eeuw


Overzicht van zeeschepen te Dordrecht in de 17e en 18e eeuw

Samengesteld door historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser (Papendrecht 2015)
E-mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl; website: http://blokland.dordtenazoeker.nl.


(periode 1750-1774) zeeschepen 1760-1769


Lijst zeeschepen 1760-1769


DORDRECHT PERIODE 1750/1774

Nieuwe rederijen worden opgericht en de handel neemt toe in Dordrecht en grotere zeeschepen aangeschaft.

datum schip reder/schipper
02-03-1760 Snauwschip ,,DE ANNA GALEY,, (w.g.)
(ca 81 voet lang)
Het schip werd in 1737 gebouwd op de werf van JAN SYMONS SCHOUTEN (1691/17160 Ddr), mr. Scheepstimmerman te Dordrecht
Verkocht: voor f 5.000,- door,
Reders: De erven GILLIS REES & ISAAC WILTENS kooplieden/stokvis/traan en zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht aan,
Reder: PIETER COOYMANS Pieters (ca 1708 Ddr) Koopman/stokvis/traan/zouthandel (zoutziederij) te Dordrecht.
Schipper: JAN JACOBS OOMS van Ameland.
20-03-1760 Fluitschip ,,DE PRO PATRIA,, ca 114 last (w.g.)
(110 voet lang/26 voet, 3 ½ duim wijt/10 voet, 7 ½ duim hol)
Het schip is in 1740 nieuw uitgehaald en wordt gebruikt voor de walvisvangst.
Verkocht: voor f 13.860,- door,
Reder: CORNELIS BAX Janz (1705-1770 Ddr), makelaar in hout en wijn en boekhouder v/d rederij Walvisvaart te Dordrecht en mede aandeelhouders van het schip aan,
,,DE NIEUWE REDERIJ voor de Walvisvaart te Dordrecht,, voor het Fluitschip ,,PRO PATRIA,,
Schipper: MAARTEN BEEN uit Huysduinen/ Den Helder.
09-04-1760 Schip ,,DE JUFFROUW CLARA PETRONELLA,, Reder: MATTHEUS REES GILLISZ (1724/1777 Ddr) Koopman /stokvis/Traan /zout te Dordrecht
Schipper: JAN JACOBS OOMS van Ameland (zeebrief te Dordrecht 9-4-1760).
30-07-1760 Drie Mast Galjootschip ,,DE ANTHONIA & PETRONELLA,,
ca 188 last (w.g.)
(ca 75 tot 100 voet lang)
Verkocht: helft v/h schip voor f 12.000,- door,
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) Koopman/houthandel(houtmolen) te Dordrecht en Reder: CORNELIS van HOMBROEK Cz (1709-1787 Ddr) Koopman/houthandel(houtmolen) te Dordrecht / aan
Reder: PIETER VERNIMMEN Pieterz (1718-1781 Ddr), koopman/garentwijnerij/blauwselfabrikant a/d Houttuinen te Dordrecht ¼ e part.
ELISABETH VERNIMMEN Pietersd (1717 Ddr) 1/12e part.
ANNA VERNIMMEN Pietersd (1720 Ddr) 1/12e part.
Schipper: CORNELIS KOOTER uit Huisduynen/Den Helder.
30-07-1760 Fluitschip ,,HET FORTUIN,, (w.g.)
(ca 110 tot 150 voet lang)
Verkocht: helft v/h schip voor f 3.000,-door,
Reder: CORNELIS v HOMBROEK Cz (1709-1787 Ddr)
Koopman /houthandel(houtmolen) te Dordrecht / aan
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) Koopman /houthandel(houtmolen) te Dordrecht en
Reder: ANTHONY de RAADT Dionysz (ca 1720 Ddr)koopman te Dordrecht.
Schipper: RUENT GERKES.
03-09-1760 Twee Mast Snauwschip ,,DE ANNA CARHARINA,, (w.g.)
(ca 81 voet lang)
Verkocht: de helft v/h schip voor f 1.250,- door,
Schipper: LUCAS JACOBZ LONT uit Rotterdam / aan
Reder: JOHAN STEPHANUS RUEB Casperz (1710-na 1780 Ddr) Koopman te Dordrecht.
03-09-1760 Fluitschip ,,DE EENDRACHT,, 120 last
(110 voet lang / 26 voet, 3 ½ duim wijt / 10 voet, 7 duim hol)
Reder: MATTHEUS REES Gillisz (1724-1777 Ddr) Koopman/stokvis/traan /zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht
Schipper: TJALLING JANS BONK van Ameland (zeebrief te Dordrecht 3-9-1760).
18-12-1760 Fregatschip ,,DE ST. FRANCISCUS & ST ANTHONIUS,,
(97 voet, 4 duim lang / 26 voet,6 duim wijt / 11 voet hol)
Het schip is in 1754 nieuw uitgehaald.
Verkocht: 1/16e part voor f 1.000,- van
Reder: JEAN ANDRE CALVES & CO koopman te Lissabon door,
Reder: WILLEM BRUIJN Willemz (1725-1763 Ddr) Koopman in suiker(suikerraffinaderij) te Dordrecht op last van De Staten Generaal van Holland op 8-10-1760 en de andere eigenaren,
Reder: ANTHONY FREDERIK BRUIJN Wz (1727 Ddr) koopman te Amsterdam 1/16e part f 1.000,-
PIETER van WEL notaris te Dordrecht 1/16e part f 1.000,-
Schipper: MAARTEN de WITT (1727 R.dam) 1/16e part f 1.000,- (zeebrief te Dordrecht 18-12-1760) / aan
Reder: JOHAN v HOOGSTRATEN Hermanz (1722 Utrecht/1770 Den Haag) Koopman te Den Haag.
25-04-1761 Snauwschip ,,DE ANNA GALEY,, (w.g.)
(ca 81 voet lang)
In 1737 gebouwd op de werf van JAN SYMONS SCHOUTEN (1691-1760 Ddr) Mr. Scheepstimmeman/koopman/houthandel te Dordrecht
Het schip ligt te Rotterdam.
Verkocht: voor f 5.000,- door,
Reder: ISAAC WILTENS Cz (1714/1801 Ddr)
Koopman /stokvis/traan en zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht aan,
Reders: De erven GILLIS REES Mathz, Kooplieden/ stokvis/traan/zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht
Schipper: DOUWE JANS NYDT van Ameland (zeebrief te Dordrecht 12-9-1761).
06-07-1761 Fluitschip ,,DE WITTE SWAAN,, (w.g.) verkocht: voor f 13.000,- door,
Reders: KERSJE KERSJES & JAN KERSJES kooplieden te Amsterdam.
Schipper: TJALLING JANS BONK van Ameland (zeebrief te Dordrecht 18-5-1761).
18-07-1761 Driemast Galjootschip ,,HET ZOUTVAT,, Reder: PAULUS v BATENBURG Jz (1717/1799 Ddr) Koopman/zout /stokvis traanhandel te Dordrecht en Reder: MARTINUS BACKUS Chrsz (1703/1778 Ddr)Koopman / zouthandel(zoutziederij) te Dordrecht
Schipper: WILLEM BLOM uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 18-7-1761).
01-08-1761 Schip ,,DE JONGE LEENDERT,, Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1736/1804 Ddr) koopman/houthandel en
Reder: ANTHONY de RAADT Dionysz (ca 1720) koopman /houthandel te Dordrecht
Schipper: RUURT BROUWER uit Ameland (zeebrief te Dordrecht 1-8-1761).
03-09-1761 Visschip ,,DE ONVERWACHTE HOOP,, (w.g.) Verkocht: voor f 600,- aan Schipper: CLEMENT de JONG uit Tholen door De erfgenamen van JAN SIJMONS SCHOUTEN(1691-overl: 6-9-1760 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht
De erfgenamen:
GEURTJE (GEERTRUIDA) SCHOUTEN(1717 Ddr) getr in 1738 te Ddr met JACOB de JONG ANGENETA SCHOUTEN (1719 Ddr) getr in 1756 te Ddr met JACOB v/d KAA Janz
ANNA (JOHANNA) SCHOUTEN (1721 Ddr) ongehuwd
JAN SCHOUTEN (1729-1784 Ddr) Scheepstimmerman te Dordrecht getr in 1751 te Ddr met EVA BOET Hermanusd (1723-1805 Ddr).
12-12-1761 Een mast hoekerschip ,,DE HENNEPBAAL,,
(ca 70 tot 100 voet lang)
Reders: Fa. GERRIT van HOOGSTRATEN & Zn kooplieden/ touwslagerij a/d Vest te Dordrecht
Schipper: HANS BANDIX DE JONG v/h Deense waddeneiland Hooge /Hallingen (zeebrief te Dordrecht 12-12-1761).
21-01-1762 Hoekerschip ,,DE TWEE JUFFROUWEN ANNA,, (w.g.)
(ca 70 tot 100 voet lang)
Het schip ligt in Bordeaux.
Verkocht: 1/4e part voor f 1.040 door,
Reder: OBBE OBBES de HEER (1695-1762 Ddr)koopman te Dordrecht aan, zijn zoons JESSE de HEER (1744 Ddr) & JOHAN de HEER (1746 Ddr).
26-01-1762 Schip ,,DE JACOBUS,, Reder: DAVID CRENA Samuelz (1706-1763 Ddr) Koopman/ zout en houthandel(zoutziederij/houtmolen) te Dordrecht.
Schipper: ARY SLOFF uit Ouderkerk a/d IJssel (zeebrief te Dordrecht 26-1-1762).
24-04-1762 Drie Mast Galjootschip ,,DE JAN JACOB,, (w.g.)
(95 voet lang / 24 voet wijt / 12 ½ voet hol)
In 1759 gebouwd op de scheepswerf van JAN SYMONS SCHOUTEN (1691-1760 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht.
Verkocht: 1/4e part voor f 4.513 door De ERVEN van CAREL HARDUS
De 8 kinderen van ANNA MARGARETA DE HAAN (overl: 21-2-1762 te Nijmegen) weduwe van CAREL HARDUS Gerardz (ca 1690 / overl_1752 te Nijmegen)
1. WILLEM HARDUS (1715-1777 Ddr) Koopman/reder/tras en zouthandel(trasmolen/zoutziederij) te Dordrecht getrouwd in 1751 Ddr met MARIA HARDUS Jansd
2. GERRIT HARDUS (ca 1717) woont te Nijmegen
3. DIRK HARDUS schipper/koopman woont te Nijmegen
4. ANNA HARDUS getrouwd met Luitenant MAURITZ LODEWIJCK v OSSENBERG te Maastricht
5. JACOBA HARDUS te Dordrecht
6. JAN JACOB HARDUS (1730 Nijmegen-1781 Ddr) nog minderjarig te Dordrecht, getrouwd in1778 Ddr met MARIA GEERTRUIDA v HEES
7. JOHANNA HARDUS getrouwd met NICOLAAS van PUTTEN te Rotterdam
8. ELIZABETH HARDUS (1734 Tiel -1808 Ddr) getrouwd 1762 Ddr met JOHANNES BOONEN Hendrikz (1733-1780 Ddr)koopman/houthandel te Dordrecht. Aan
Reder: PIETER VERNIMMEN Pieterz 91718/1781 Ddr) Koopman /garentwijnderij a/d houttuinen/blauwselfabrikant te Dordrecht en
Reder: FRANK v/d SCHOOR Lz (1736/1804 Ddr) Koopman /houthandel te Dordrecht
Schipper: SYBRAND HYLKES uit Warns/Frsl.
10-05-1762 Schip ,,DE VRIENDSCHAP,, Reder: ARNOLD van POELIEN Arnz (1701/1769 Ddr), koopman wijn en houthandel te Dordrecht en
Reder: WILLEM BRUIJN Willemz (1725/1763 Ddr) koopman /suikerhandel te Dordrecht
Schipper: ANDRIES ALLEN uit Rotterdam.
10-07-1762 Kofschip ,,DE JUFFROUW CATHARINA JOHANNA,, Reder: AART v/d KAA Jz (1709/1788 Ddr), koopman te Dordrecht
Schipper: ABRAHAM V DIJK uit Schiedam (zeebrief te Dordrecht 10-7-1762).
02-02-1763 Drie Mast Hoekerschip ,,DE GAPER,, (w.g.)
(ex ,,DE JUFFROUW JOHANNA MARIA,,)
(102 voet lang / 26 ½ voet wijt /13 ½ voet hol)
Het schip is in 1744 nieuw uitgehaald.
Het schip ligt in de Kalkhaven te Dordrecht
Verkocht: voor f 5.200 door,
Reder: JACOB STAATS v HOOGSTRATEN Gerritz (1736 Ddr/1813 Den Haag) Koopman/touwslagerij a/d Vest te Dordrecht voor de Fa. GERRIT v HOOGSTRATEN & Zn /Aan
Reder: WILLEM HARDUS Carelz (1715-1777 Ddr) Koopman /zouthandel (trasmolen/zoutziederij) te Dordrecht
Reder: NICOLAAS den BANDT Johz (1719/na 1783 Ddr) Koopman/zeepziederij te Dordrecht / aan
Reder: DAVID CRENA Samuelz (1706-1763 Ddr) Koopman/zout en houthandel (zoutziederij/houtmolen te Dordrecht
Schipper: AUKE TJARNES uit Warns /Frsl (zeebrief te Dordrecht 12-4-1763).
24-11-1763 Driemast Hoekerschip ,,DE CORNELIA CATHARINA,,
(115 voet, 10 duim lang / 26 voet wijt /13 voet hol)
Reder: JAN BOOTSMAN koopman te Dordrecht.
Schipper: WILLEM BLOM uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 24-11-1763).
21-06-1764 Gaffelschip ,,DE DRIE GEBROEDERS,, (w.g.)
(ex De Drie Gezusters,,)
(ca 75 voet lang)
Verkocht: voor f 4.800,- door,
Rederes: ELISABETH HANIA Ighemsd (ca 1700) weduwe vanNICOLAAS KOUWENS Willem Claesz (1700 Capelle /voor 1764 Ddr) Koopman/reder te Dordrecht aan,
Schipper: WOUTER de CLERCQ.
22-06-1764 Schip ,,DE DAMAS EN JACOBUS ,, 60 last Reders: NICOLAAS den BANDT Johz (1719-na 1783 Ddr) & JAN 't HOOFT Damasz(1725 Haastrecht) Kooplieden /zeepziederij te Dordrecht>br>Schipper: HENDRIK BEKCER uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 22-6-1764).
20-10-1764 Galjootschip ,,DE HOPBAAL,, (w.g.)
(75 voet lang / 22 voet wijt / 11 voet hol)
Verkocht: voor f 1.942,- door,
Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gerritz (1736-Ddr-1813 Den Haag) koopman /touwslagerij a/d Vest/ te Dordrecht/Aan
Reders: JAN MELCHIOR DAM Janz (1722-1781 Ddr) & WILLEM HARDUS Carelz (1715-1777 Ddr) kooplieden/tras/ suiker en zouthandel(trasmolen/suikerraffinaderij/zoutziederij) te Dordrecht.
Schipper: RICHARD LUCAS v/h Deense eiland Hooge/Hallingen (in 1867 Duits)
(zeebrief te Dordrecht 20-4-1764).
10-05-1765 Kofschip ,,DE JUFFROUW CATHARINA JOHANNA,, (w.g.)
(ca 95 voet lang)
Verkocht: 1/5e part voor f 2.600,- door,
Reder: ISAAC MORJE Isaacz (1707-1769 Ddr) koopman/houthandel(houtmolen) te Dordrecht, getrouwd met SOPHIA v ANDEL mede eigenaar suikerraffinaderij ,,DE SPIJKERMAND,, Kuipershaven te Dordrecht
JENNEKE v GEMERT weduwe v DIRK v ANDEL Koopvrouw /eigenares /suikerraffinaderij ,,De Spijkermand,, Kuipershaven te Dordrecht
andere eigenaren
Reder: AART v/d KAA Janz (1709-1788 Ddr) koopman te Dordrecht
Reder: CHRISTOFFEL DUFFER Frans Heinrichz (ca 1725 Barsum -1785 Ddr) Koopman/suikerraffinadeur te Dordrecht
Reder: ARENT de HEER (ca 1700 R.dam –v 1769 Ddr) koopman te Dordrecht
Schipper: ABRAHAM van DIJK uit Schiedam.
09-11-1765 Smakschip ,,DE JONGE BASTIAAN,, (w.g.)
(ca 70 voet lang)
Het schip ligt te Dordrecht.
Verkocht: voor f 3.500,- door,
Reder: AART v/d KAA Janz (1709-1788 Ddr) koopman te Dordreht aan zijn zoon
Reder: JAN v/d KAA Aartz (1744-1796 Ddr) koopman te Dordrecht
Schipper: THOMAS v/d BENDEN uit Dordrecht.
03-04-1766 Driemast Galjootschip ,,DE TWEE GEZUSTERS,, ca 100 last Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN GZ voor zijn FA. GERRIT v HOOGSTRATEN & ZN koopman te Dordrecht
Schipper: DIRK RINTJES uit Hindelopen (zeebrief te Dordrecht 3-4-1766).
11-04-1766 Driemast Hoekerschip ,,DE LEENDERT EN MATTHIJS,, 197 last
(ca 70 tot 100 voet lang)
Reder: FRANK v/d SCHOOR Leendertz (1730-1804 Ddr) Koopman/houthandel(houtmolen) te Dordrecht
Schipper: JACOB KOOTER uit Huysduinen/Den Helder (zeebrief te Dordrecht 11-4-1766)(Op 12-7-1768 voor f 8200,- verkocht aan Dhr. HESHUYSEN de JONGE koopman te Zierikzee).
29-04-1766 Fluitschip ,,DE PRO PATRIA,, ca 114 last Het schip werd gebruikt als walvisvaarder.
Verkocht: 2/30e part voor f 500,- door,
JAN van NIEVAART koopman te Dordrecht.
07-06-1766 Driemast Hoekerschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA ,, ca 180 last Reder: HENDRIK VRIESENDORP Hz (1715/1788 Ddr) koopman/houthandel te Dordrecht
Schipper: SIMON KOOTER uit Huyduinen/Den Helder (zeebrief te Dordrecht 7-6-1766).
24-09-1766 Fluitschip ,,DE IDA CORNELIA,, 141 last
(ca 110 tot 150 voet lang)
Het schip vertrekt voor een reis naar West Indie
Reder: CORNELIS REES Gillisz (1734 Ddr) Koopman te Dordrecht
Schipper: JAN PIETERS JANSEN uit Amsterdam (zeebrief te Dordrecht 24-9-1766).
04-12-1766 Schip ,,DE VEGTERHOF,, 150 last Reder: SAMUEL CRENA Davidz (1740 Ddr /1807 Alphen a/d Rijn), Koopman / zout en houthandel(zoutziederij/houtmolen) te Dordrecht.
Schipper: DOUWE RINTJES uit Hindelopen/Frsl (zeebrief te Dordrecht 4-12-1766).
1767 Fluitschip ,,DE GOEDVINDING,, In 1767 gebouwd op de scheepswerf van Jan Schouten Janz (1729/1784 Ddr), Mr. Scheepstimmerman te Dordrecht voor de Reders: HENDRIK VRIESENDORP Hz (1715/1788 Ddr) Koopman/houthandel te Dordrecht en NICOLAAS KOOL Gz (1717/1793 Ddr), Koopman/houthandel te Dordrecht.
04-04-1767 Schip ,,DE JONGE JOHANNA,, Reder FRANK v/d SCHOOR Lz (1730/1804 Ddr) Koopman/houthandel te Dordrecht
Schipper: JACOB DRAAY uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 4-4-1767).
23-05-1767 Een Pinkschip ,,DE MARY ELEANOOR,, (w.g.)
(91, 3/4e voet lang / 25 voet wijt / 12 voet, 4 duim hol)
Het schip is gedeeltlijk opgetimmerd.
Verkocht: voor f 1.200,- door
JAN SCHOUTEN Janz (1729-1784 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht en GERRIT v OLIVIER koopman te Dordrecht.
30-06-1767 Fluitschip ,,DE JONGE IDA,, (w.g.)
(126 voet lang / 27 voet, 4 duim wijt / 10 voet hol)
Verkocht: voor f 3.600,- door,
Reder: NICOLAAS NIERHOFF Johanz (1733 na 1783 Ddr) Koopman/ houthandel te Dordrecht voor,
Reder: JAN NOTEMAN Arnoldz (1721 Ddr/voor 1773 A'dam) koopman te Amsterdam / Aan
Reder: JAN SCHOUTEN Jz (1729-1784 Ddr) Mr. Scheepstimmerman /koopman/houthandel te Dordrecht.
22-09-1767 Schip ,,DE DRIE GEZUSTERS,, Reder: ADRIAAN v LOON Adrz (1697/1767 Ddr) Koopman o.a. wijnhandel te Dordrecht
Schipper: AALBERT DOLK uit Dordrecht (zeebrief te Dordrecht 22-9-1767).
01-03-1768 Fluitschip,, DE WAAKZAAMHEID,, (w.g.)
(149 voet lang /34 voet wijt /14 voet hol)
Het schip werd in 1767 in Archangel/Rusland gebouwd
Verkocht: voor f 20.500,- door,
Reder: JACOB STAATS van HOOGSTRATEN Gerritz (1736 Ddr /1813 Den Haag) Koopman/houthandel /touwslagerij te Dordrecht voor zijn Fa GERRIT v HOOGSTRATEN & Zn te Dordrecht / aan
Reders: JOHANNES BOONEN Hendrikz (1731-1780 Ddr) Koopman/houthandel te Dordrecht en
Reder: NICOLAAS NIERHOFF Johanz (1733-na 1783 Ddr) Koopman /houthandel te Dordrecht
Schipper: SYBRAND HILKES uit Warns /Frsl.
03-06-1768 Driemast Hoekerschip ,,DE JUFFROUW JOHANNA I,, ca 184 last Reder: PIETER VERNIMMEN Pz (1718/1781 Ddr), koopman/garentwijnderij/blauwselfabrikant te Dordrecht
Schipper: JACOB KOOTER uit Huysduinen/Den Helder (zeebrief te Dordrecht 3-6-1768).
30-09-1768 Drie mast Galjootschip ,,DE JONGE NEELETTA,, (w.g.)
(ex ,,De Jan Jacob,,)
(95 voet lang / 24 voet wijt / 12 ½ voet hol)
In 1759 gebouwd op de scheepswerf van JAN SCHOUTEN Jz (1729-1784 Ddr) Mr. Scheepstimmerman/koopman/houthandel te Dordrecht.
Verkocht: voor f 8.137,- door,
Reders: JAN MELCHIOR DAM Janz (1722-1781 Ddr) & WILLEM HARDUS Carelz (1715-1777 Ddr) Kooplieden/tras/ suiker en zouthandel te Dordrecht / Aan,
Reder: GERRIT SIEBES ROTGANS te Amsterdam.
14-11-1768 Tweedeks Hoekerschip ,,DE JONGE ARNOLDUS,,
(102 voet lang /27 voet wijt / 13 ½ voet hol)
Reder: SAMUEL CRENA Dz (1740 Ddr/1807 Alphen a/d Rijn) Koopman/zout/houthandel te Dordrecht,
Schipper: ANDRIES ALLAN uit Rotterdam. (zeebrief te Dordrecht 14-11-1768).
29-03-1769 Fluitschip ,,DE JONGE PIETER,, 222 last Reder: PIETER VERNIMMEN Pz (1718 /1781 Ddr) Koopman/garentwijnderij/blauwselfabrikant te Dordrecht
Schipper: GERRIT BORST uit Amsterdam (zeebrief te Dordrecht 29-3-1769).
29-04-1769 Snauwgaljootschip ,,DE ZEEROB,, (w.g.)
(ex ,,De Hester ,,) ca 81 voet lang
Het schip werd ook gebruikt voor de walvisvangst
Verkocht: voor f 3.000,-door,
Reder: DAVID CRENA Samuelz (1706-1769 Ddr)
Koopman/zout en houthandel te Dordrecht aan,
Reder: SAMUEL CRENA Davidz (1740-1807 Alphen a/d Rijn) Koopman/zout en houthandel te Dordrecht.
Schipper: JURRIAAN JACOBS van het Deense Waddeneiland Romo (zeebrief te Dordrecht 21-3-1769).
21-08-1769 Gaffelschip ,,DE VREDE,, (w.g.)
(ca 75 voet lang)
erkocht: voor f 1.800,- door,
Reder: JESSE DE HEER Gerritz (1720-1787 Ddr) koopman te Dordrecht aan,
Schipper: NICOLAAS SCHEERING.
18-09-1769 Buisschip ,,DE JACOBINA,, (w.g.)
(ca 81 voet lang)
Verkocht: voor f 3.000,- door,
Reder: JUSTUS VERKAMMEN koopman te Rotterdam / aan
Reders: JAN MELCHIOR DAM Janz (1722-1781 Ddr) & WILLEM HARDUS Carelz (1715-1777 Ddr) Kooplieden/tras/ suiker en zouthandel te Dordrecht.
Schipper: ISAAC BERGWERFF uit Vlaardingen.
02-12-1769 Fluitschip ,,DE VRIENDSCHAP,, (w.g.)
(140 voet lang/34 voet, 2 duim wijt / 14 voet, 7 duim hol)
Het schip is in 1766 nieuw uitgehaald.
Het schip ligt in de Kalkhaven te Dordrecht voor het huis van
Reder: GERRIT DE HEER Jessez (1744-1793 Ddr) Koopman en directie v/d rederij van het schip
Verkocht: van 1/8e part voor f 1.575 door,
ABRAHAM BLUSSE & CS Uitgever te Dordrecht / Aan
STEPHANUS v DORSSER Janz (overl: 1782 Ddr) koopman/houthandel (houtmolen) te Dordrecht.
Schipper: ADOLF v ENGELEN uit Dordrecht.

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland-Visser, april 2015.