Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: politiemeldingen 1953 en 1955


(door E. van Dooremalen)

NB.
De openbaarheid van deze registers is sinds mei 2018 opgeschoven.
in 2021 - register van 1945 openbaar
in 2022 - register van 1946 openbaar
in 2023 - register van 1947 openbaar
in 2024 - register van 1948 openbaar
in 2025 - register van 1949 openbaar
in 2026 - register van 1950 openbaar
in 2027 - register van 1951 openbaar
in 2028 - register van 1952 openbaar
in 2029 - register van 1953 openbaar
in 2030 - register van 1954 openbaar
in 2031 - register van 1955 openbaar
in 2032 - register van 1956 openbaar
etc.

(reactie juni 2019 archivaris T. de Bruijn (Dordrecht): "In deze bestanden komen (bijzondere) persoonsgegevens voor. Op grond van de AVG die in mei 2018 van kracht is geworden is de openbaarheid van deze registers opgeschoven, waardoor ze pas na 75 jaar voor iedereen in te zien zijn."


Selectie uit de dagrapporten van 1953

(bron: RAD 213-104 (handgeschreven dagrapporten))

 • 20-12-1953 nr. 14003
  Gew. (jeugdmelding) t/z het wegnemen van kerstbomen op de Dubbeldamseweg bij Begraafplaats:
  1. Regenboog, Jacob, won. Charlotte de Bourbonstraat 4.
  2. Mug de Wilhelm Henricus, won. Mariannestraat 19.

 • 26-12-1953 nr. 14005
  Gew. t/z het hebben van late bezoekers in zijn cafe i.v.m. duivententoonstelling: Bosua, zaakdoende cafe a/d Mijlweg.

 • 26-12-1953 nr. 14017
  Inbeslagneming van sterke en zwakalcoholische drank in het logement van J. Lonkhuijzen a/d Voorstr. 8 alhier.

 • 26-12-1953 nr. 14020
  Aangifte door Nagando, Bruno, 26 jaar, won. in een salonwagen a/d Looierstr., dat onbevoegden in zijn wagen zijn geweest. niets vermist.

 • 27-12-1953 nr. 14022
  P. Mol enkele uren vrij v. dienst i.v.m. overlijden schoonvader.

 • 27-17-1953 nr. 14033
  Mevr. Reijnhoud won. Krooswijkhof No. 11 deelt mede dat haar schoonzoon Willem Pruijmboom dreigt de boel te zullen stukslaan. (Pruimboom naar H.B. gehaald en gekalmeerd)

 • 27-17-1953 nr. 14035
  Gennissen, Hendrikus Joseph, boekhouder, geb. 9-3-16, won. Verhulststraat 92 van de Groenmarkt a/h H.B. gebracht t/z in staat van dronkenschap een rijwiel besturen.

 • 24(!)-17-1953 nr. 14041
  Aangifte door Boogert Cornelis Frederik, geb. 30-7-'05, won. Huijge(ns)str. 44rood, terz: verliezen van zijn paspoort no. 406575. P.V. opgemaakt.

 • 27-17-1953 nr. 14042
  Op de Voorstraat aangetroffen van Dalen, Elias Ferdinand, won. Tolbrugstr. W.Z. 10, op een tijdstip dat zulks voor hem verboden was i.v.m. bijzondere voorwaarden.

 • 28-12-1953 nr. 14045
  Aanrijding op de Aert de Gelderstr. tussen pers. auto en rijwiel.
  Voorruit van auto vernield, rijwiel beschadigd en wielrijder gewond. (resp. M. Mampaey W.H. Pel).

 • 28-12-1953 nr. 14046
  Kennisgeving dat brig. Flapper tot nader aanzegging geen dienst mag doen i.v.m. diphterie in zijn gezin.

 • 28-12-1953 nr. 14050
  Inlichtingen over Cornelis de Bondt, won. Jozef Israëlsstraat 111, betreffende het dragen van een vuurwapen.

 • 28-12-1953 nr. 14051
  Gew. terz. geen kenteken op een woonwagen: Wilhelmus v.d. Linden, geb. Loon op Zand 13 maart '11 staande met een woonwagen aan de Kilkade.

 • 28-12-1953 nr. 14054
  Onderzoek ingesteld naar twee jachtgeweren van de op 27 Nov. '53 overleden Jan de Rooij, won. Zuidendijk 47 alhier.

 • 29-12-1953 nr. 14060
  Romijn, portier van N. Centrale a/d Merwedestr. geeft kennis dat hij hulpgeroep heeft gehoord.

 • 29-12-1953 nr. 14075
  Een op hol geslagen paard voor een groentenwagen vernielt afrastering in de Stooplaan.

 • 29-12-1953 nr. 14078
  Mededeling van Marwijk Kooij over paarden in het water tegenover de Stikstoffabriek.

 • 28(!)-12-1953 nr. 14088
  Aangifte van vernieling gedaan door H. Notenboom van de deur van het spoellokaal van het gebouw C.C.M.I. aan de Corn. de Wittstraat.

 • 29-12-1953 nr. 14090
  Gew. terz. lopende en spelen op de spoorlijn: Hendrika Aanen, won. Hendrikstraat 41.

 • 29-12-1953 nr. 14081
  Verzocht K.A. [Karel August] Muller, won. Brikstraat 2, politiebemiddeling terz. voetballende jeugd die een ruit van zijn woning hebben vernield. Doorgegeven Comdt. Wijk 2.

 • 29-12-1953 nr. 14091
  Aangifte door Pietertje Willebrod, won. Kotterstraat 171, van vermissing van een zwarte schouderbont.

 • 30-12-1953 nr. 14115
  Tel. kennisgeving door dienstbode van mevr. de wed. Schotel, won. Vrieseweg 25, dat op herhaald bellen geen gehoor wordt gegeven. v.d. Stel en Kole(n) derwaarts. Bleek niets bijzonders.

 • 30-12-1953 nr. 14116
  Tel. kennisgeving door De Bruin, boekhouder van kledingfabriek geb. Crone, Wijnstr. 103, dat aldaar is ingebroken. V.d. Stel afd. E en Verbaan rech.dienst derwaarts.

 • 30-12-1953 nr. 14125
  Onderzoek stalling paarden van woonwagenbewoners aan de Kilkade.

 • 30-12-1953 nr. 14133
  Rijnen, Wouter, 62 j., won. M. Steijnstr. 55, doet aangifte van diefstal van een scheerapparaat.

 • 31-12-1953 nr. 14141
  Reclameklok van Veringa aangetroffen in de Gr. Kerksbuurt.

 • 30(!)-12-1953 nr. 14144
  Onderzoek betreffende het op de Zeehavenlaan door de jeugd in brandsteken van kerstbomen en oude manden papier.

 • 31-12-1953 nr. 14155
  Bek. terz. verkoop van vuurwerk Johannes Marinus Schmidt, geb. 's-Gravenhage 22 Aug. '92, won. Voorstraat 89.

 • 31-12-1953 nr. 14159
  Bek. terz. vuurwerk verkopen aan pers. ben. 16 jaar: Alida Maria Reider, geb. Amsterdam 17 Aug. '96, won. Voorstraat 115.

 • 31-12-1953 nr. 14177
  Bij de Vries Wijnstr. 6, ballon gevuld met waterstof in de kamer ontploft.



 • Selectie uit de dagrapporten van 1955

  (bron: RAD 213-174 (getypte losbladerig dagrapporten))
  (NB. volgens de dagrapporten loopt de dienst van de wachtcommandant steeds van 07.00 uur 's ochtends tot de volgende dag 07.00 uur)


 • 29-1-1955 16.00 u. Jongen gevallen.
  Dirk Vermeulen, won. Beinemastr. 3, is tijdens een klimpartij op de Ruine 'Ter Merwe' a/d Staart van een hoogte van 12 a 13 meter, gevallen. Hij werd met 1 armbreuk en inwendige kneuzingen naar Gem. ziekenhuis gebracht.

 • 1-2-1955 Bedwelmd.
  Op 31-1-55 was de laboratoriumbediende Jacob Krans, 65 jaar, won. Vorensaterstr. 2 in het gebouw Keuringsdienst van Waren a.d. Nieuwstr., bezig ledige flesjes schoon te maken met zoutzuur.
  In één der flesjes had chloor-bleekloog gezeten. Door samenvoeging van beide vloeistoffen ontstond een giftige damp, waardoor Krans enige tijd later onwel werd.
  Op advies van dr. Koopman is Krans overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis, doch zal verm. geen nadelige gevolgen ondervinden.

 • 4-2-1955 23.u. Aangifte.
  H. Kliphuis, bedrijfsleider van het Sportfondsenbad, geeft kennis, dat het water van dat bad te circa 20.30 uur plotseling rood van kleur was geworden. vermoed wordt dat door jongelui een hoeveelheid kali-permangaan in dat water is gegooid. Daardoor is bedrijfsschade ontstaan. De dader is onbekend.
  Dr. Van Nieuwenhuizen van het Gem. Laboratorium stelt een chemisch onderzoek in.

 • 5-2-1955 11.20 u. Brand.
  In het metaal-en moffelbedrijf van C. Evers a.d. Wijnstr. 47, brak brand uit, doordat de daarin werkende arbeidster J.H. Heidenre(i)ch, 14 jaar, won. Joh. Spaanstr. 40 een sigaret rookte hetgeen daarin verboden is en die sigaret zo en dan onder haar werk aldaar op een tafeltje legde, waarop ook cellucidplaten lagen. Plotseling raakte het celluloid aan brand. De Brandweer had de brand spoedig geblust. Er ontstond schade aan de inventaris en kleding van het personeel. Evers is verzekerd. P.V. wordt opgemaakt.

 • 5-2-1955 15.40 u. Aangifte (dfst. v.e. trui).
  Door H. Onkrui(j)t, 22 jaar, won. Maartensgat 16, terz. diefstal van een trui, welke op een stoel in de woonkamer van dat pand lag, gepleegd tijdens afwezigheid der bewoenrs op heden tussen 8.30 en 13.30 uur. Sporen van braak zijn niet aanwezig.

 • 8/2 '55 17.30 uur.
  Doordat de el(e)ctrische installatie van de brugklep over de Oude Maas vernieuwd was en deze nog niet goed werkte, kon de brug niet gesloten worden. Hierdoor onstond een oponthoud voor het verkeer van ongeveer 15 minuten.

 • 11/2 '55 13.55 uur.
  Doordat een autobestuurder in de Jacob Catsstraat onwel werd reed de auto tegen een boom. Onderzoek doende, bleek de bestuurder te zijn, [Leonardus] Willem IJzerman, Directeur Gemeentelijk Veerbedrijf alhier, die vermoedelijk door hartverlamming inmiddels was overleden. Rapport door v. Loon en Geerlof opgemaakt.

 • 12/2 '55 4.55 uur.
  Had een uitslaande brand plaats in pand Houttuinen No. 2, toebehorende aan P.J. v.d. Brink v/h C.L. v.d. Berg, waarin is gevestigd een electrische modelmakerij. Onmiddelijk de nodige maatregelen getroffen, tevens de Burgemeester, C.v.P. en de H.I. met een en ander in kennis gesteld. Het gehele pand is bijna verloren gegaan.

 • 14-2-55 11.30 u. Brandmelding.
  In pand Grotekerksbuurt 40, waarin gevestigd de verchroominrichting 'Fradito', ontstond brand bij het verwarmen van een bak met petroleum op een kachel. Bij het afnemen van de bak werd wat olie gemorst waardoor brand on(t)stond. De Brandweer heefthet vuur geblust. De schade bleef beperkt tot het magazijn waar wat materiaal stond opgeslagen. De firmant, D. v.d. Schlee, bekwam bij de poging om de brand te blussen enige brandwonden aan zijn hand. Een ander onderzoek wordt ingesteld.

 • 16-2-55 13.50 u. Vinden van vier landmijnen.
  Tijdens het uitdiepen van sloten zijn in een sloot aan de Koeiendijk vier landmijnen opgehaald. Het betreffen zogenaamde anti-tankmijnen. Thans liggen die mijnen op het weiland aldaar. Door openbare werken is een rode vlag geplaatst en de aanduiding 'Gevaarlijk'.

 • 17.2.55 14.30 uur. Dienstongeval.
  Door de a.v.p. J. Pattenier wordt kennis gegeven dat hij tengevolge van een ongeval niet in dienst kan blijven. bij het aftillen van een dienstrijwiel in de loods van de brandweerkazerne, is de haak waaraan het rijwiel hing in zijn neus gekomen, waardoor de li-neusvleugel uitscheurde. Hij is in het Gem. Ziekenhuis behandeld.

 • 17.2.55 14.00 uur. Vreemdelingen.
  Aan het H.B. meldden zich 4 vreemdelingen van Syrische nationaliteit, allen opvarenden van het s.s. 'Alep' liggende in de Zeehaven. Zij kregen volgens hun zeggen niet voldoende eten en werden niet uitbetaald. Zij weigerden aan boord terug te keren. In afwachting van verdere maatregelen blijven zij aan dit bureau in bewaring.

 • 18-2-55 13.00 u. Vreemdelingen op transport gesteld.
  De vier Syrische zeelieden overgebracht naar de Vreemdelingendienst van de Gem.Pol. te Rotterdam, vanwaar zij aan boord van een zeeschip zullen worden gebracht.

 • 19-2-55 10.00 u. Mijnen opgeruimd.
  De landmijnen welke a.d. Koeiendijk zijn gevonden heden door de mijnopruimingsdienst opgehaald en gedemonteerd.

 • 19-2-55 22.50 u. Ongeval op het perron der N.S. (Rapporteurs: Storm en Norbart)
  Bij het verlaten van het perron der N.S. kwam Th.F. Kabel, won. te Rotterdam, die gebrekkig ter been is, te vallen over een laagje sneeuw. Door de G.G.G.D, is hij naar het R.K. Ziekenhuis vervoerd daar hij vermoedelijk een lichte hersenschudding heeft opgelopen.

 • 20-2-55 1.00 u. Openbare dronkenschap.
  Terzake openbare dronkenschap vanaf de Kwekershof (Geldelozepad) a.h. H.B. gebracht en ter ontnuchtering ingesloten
  SANDER MOL, geb. 1-1-1891, won. Gen. v.d. Heijdenstr. alhier.
  Te 5.00 u. is hij weder heengezonden.

 • 21-2-1955. 20.45 u. Nachtverbl. L.d.Heils.
  Klifman, Gerrit Jan, geb. 4-8-1898, won. den Haag, Paviljoensgracht 84, is in het Leger des Heils nachtverblijf verleend.

 • 24-2-1955 13.00 u. Phielix, A., won. Zuidendijk 84, doet aangifte van vermissing van zijn rijwiel, hetwelk hij onafgesloten in de Sarisgang had geplaatst. Onderzoek: H(oofd)ag. Draaijer.

 • 24-2-1955 16.15 u. Aanrijding:
  In de Vriesestraat tussen vrachtauto en rijwiel (A. van Kersen en C. Muehlhaus). Rijwiel werd beschadigd.
  Oorzaak: Op het moment dat de autobest. een wachtende auto wilde passeren, kwam van tegenovergestelde richting de wielrijdster die van een ijsrandje gleed.

 • 23-2-1955 9.00 u. Diefstal:
  Biesbroek, Mevr., won. Oranje Vrijstaatplein 3, doet aangifte van diefstal van een dameszwempak, hetwelk achter de woning aan de waslijn hing.

 • 23-2-1955 20.00 u. Handtasje ontrukt:
  Beek Calkoen, Mevr. van, won. Wolwevershaven 15, doet aangifte van diefstal van haar handtasje, dat zij in haar hand hield en door een wielrijder werd ontrukt. groot model zwart tasje met knipsluiting. Inh. rode portemonnaie met F. 12.50. Poederdoos en bril in rode etui. Lips huissleutel.

 • 27-2-1955 02.00 u. Auto in brand:
  Onbekende bestuurder reed op de Voorstraat onder invloed van alcohol met een bestelauto N.J. 81-63. Kort hierna met de mobilofoonauto een achtervolging ingesteld. Op de hoek Singel-Joh. de Wittstraat bleek die in auto in brand te staan. De bestuurder bleek spoorloos. De brand is door de Brandweer geblust. Bij onderzoek door de W.C., bleek dat bedoeld kenteken was afgegeven aan D. Roozendaal, won. Rotterdam, Sumatraweg 19. Telefonisch gesproken met Roozendaal, die te kennen gaf dat zijn auto NH 81-63, voor zijn woning a/d Sumatraweg had gestaan en hij daarmede niet gereden had, daar hij hedennacht uit Utrecht was gekomen. Dit werd door de R'damse Politie bevestigd.
  Ondanks alle nasporing bleef de bestuurder onbekend. De auto, waarvan vooral de motor vrij ernstige brandschade had bekomen, is op het Stadhuisplein geplaatst. Rozoendaal voornoemd zal cih heden te 14 u. aan het H.B. vervoegen. Door het blussen zijn eventuele vingerafdrukken geheel verloren gegaan. (W.cdt.)

 • 27-2-1955 16.00 u. Dronkenschap:
  Hooven, Christiaan van, geb. 30-3-1881, won. Marienbornstr. 86, is t/z openbare dronkenschap ter ontnuchtering a/h H.bureau ingesloten. Na ontnuchtering is hij te 19.30 uur onslagen.

 • 28-2-1955 17.- u. Lijk inbeslaggenomen:
  In opdracht van de Heer O.v.J. alhier is in het Gem. Ziekenhuis inbeslaggenomen en verzegeld, het lijk van; Annetje Oosterwijk, geb. 29-8-16, gew. hebbende Lekkade 26 te Kinderdijk. Onderzoek wordt verder ingesteld.

 • 3-3-1955 11.30 u. Boom op lichtnet gevallen.
  Bij het rooien van bomen aan de Oudendijk (inrit naar Krabbehof) door arbeiders van de houthandelaar A. Verhees te Leende, viel en boom op het lichtnet, waardoor dit werd vernield. Maatregelen ter voorkoming hiervan waren getroffen, doch doordat de boom sterk naar het lichtnet overhelde, raakte deze bij het vallen toch zijdelings het lichtnet. Door het G.E.B. zijn maatregelen getroffen. Geen persoonlijke ongelukken.

 • 6-3-1955 15,- u. Onnodig telefonisch oproepen.
  De banketbakker J. van der Hoff, Voorstr. 321, deelt telefonisch mede, dat hij even te voren is opgebeld door een verm. jeugdige persoon die 45 gebakjes bestelde. Het bleek kennelijk de bedoeling om van der Hoff 'beet te nemen'. Soortgelijk geval is hem eerder overkomen.

 • 6-3-1955 16.30 u. Muur achter het H.B. [hoofdbureau] omgevallen.
  De stenen muur, welke de afscheiding vormde van de binnenplaats van het H.B. met het perceel van de N.V. Giltay, is plotseling omgevallen. Geen persoonlijke ongevallen. Schade werd toegebracht aan het motorrijweiel van de a.v.p. Jaarsma, dat op de binnenplaats stond en geheel onder het puin werd bedolven.

 • 9/3 '55 16.30 uur. Mededeling gedaan, dat twee personen vermoedelijk bezig waren lood van de Augustijnenkerk te halen. Een onmiddelijk ingesteld onderzoek leverde geen resultaat op.
  Sign. personen: "leeftijd ongeveer 16 à 17 jaar. Droegen beiden een manchester pak".

 • 10/3 '55. 16 uur. Doet Jan Sadowski, stoker op de sleepboot 'Sabri' liggende in de Merwedehaven, nabij de Nieuwe Centrale, aangifte van vermissing van een muntbiljet van f 2,50, vanuit zijn jas op de sleepboot.
  Bekeuringen Waarschuwingen
  Motorrijtuigenbelasting: 1 -
  Wegenverkeerswetgeving 6 -
  Inentingswet 1 -
  Arbeidswet 1 -
  Alg. Politieverordening -1
  Art. 424 Strafr. -1

  (NB. Aan het eind van elk getypt rapport staat het aantal bekeuringen en waarschuwingen van die dag)

 • Politierapport No. 71 van Zaterdag 12 Maart 1955.
  12/3 '55 11.15 uur. In de Vriesestraat reed een vierwielig motorrijtuig, dat in verboden richting reed en een met paard bespannen wagen wilde passeren, tegen het uitstekende gedeelte van de lading van het gespan aan. Enige schade aan de lading werd veroorzaakt. Geen pers. ongelukken.

 • 13/3 '55. 9.30 uur. Deelt H. Vetter, verbl. in het hotel 'Blauwpoortsplein' alhier, mede, dat onbevoegden in de afgelopen nacht hebben gepoogd om met zijn auto, die geparkeerd stond op de Binnen Walevest te gaan rijden. De gaspedaal van de auto was defect getrapt.
  Het voertuig was een klein eindje van de oorspronkelijke plaats gereden. In de auto lagen enige eindjes cigaretten en lucifers.

 • 14-3-55 16.00 u. Bouwvallige gevel stond op instorten.
  Nadat de bewoner van pand Tolbrugstr. W.Z. 3 a.h. H.B. mededeling had gedaan dat de voorgevel van zijn woning door bouwvalligheid op instorten stond en er gevaar dreigde voor voorbijgangers, is door de Brandweer onder toezicht van Bouw en Woningdienst het betreffende stuk gevel verwijderd.

 • 15-3-55 18.00 u. Paard op straat afgemaakt.
  Op de Boogjes zakte plotseling het paard van de schillenophaler A. Faasen, Dolhuisstr. 15, in elkaar en bleef liggen.
  Daar de eigenaar vermoedde dat het dier door een beroerte was getroffen sneed hij het ter plaatse de nek af om te voorkomen dat het vlees later bij keuring zou worden afgekeurd.
  Bedoeld paard is daarna naar het abattoir vervoerd.

  (Dordrecht, politierapport 15 maart 1955)

 • 20-3-55 20.30 u. Gasontploffing.
  Op 19-3-55 te omstreeks 20.30 u. bleek een gasontploffing te hebben plaats gehad in een vergaderzaal gevestigd in pand Corn. de Wittstr. 30. Bij onderzoek bleek dat L. Sigtermans, won. Noordendijk 229 B, een der gaskachels in bedoeld gebouw wilde ontsteken, doch niet goed op de hoogte was met de wijze waarop zulks moet gebeuren. Het gevolg was dat een ontploffing volgde waarbij een afvoerpijp over een lengte van 3 m. volkomen werd vernield. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.

 • 21-3-1955 17.05 u. Aanrijding:
  Op het voetpad v.d. Krisp.weg tussen autopetbest. [autopedbestuurder] en voetgangster (Johan v.d. Velde en Mevr. v.d. Elst, geb. 28-3-1885, won. Ten Kate str. 25.).
  Verwonding: Mevr. v.d. Elst, werd aan haar linkerbeen verwond, doordat een spatader was geraakt. Nadat het slachtoffer door de E.H.B.O.er P.C. Verweij eerste hulp was verleend, is zij na behandeling van Dr. Drogendijk naar Gem. Ziekenhuis vervoerd.
  Oorzaak: genoemde Mevr. liep met haar man op het voetpad, toen zij door die jongen, die zijn vaart niet op tijd kon minderen van achteren werd aangereden.

 • 23-3-55 16.30 u. Aanrijding:
  Op Reeweg (Z) tussen vrachtmotorrijtuig en hekwerk (Best. Jan de Jong). Auto en hekwerk werden beschadigd.
  Oorzaak: Motorrijtuig stond rechts v.d. weg stil, doch was niet op de parkeerrem gezet. Door een windstoot is het gaan rijden en kwam tegen het hekwerk van pand 44 a.d. Reeweg (Z).

 • 23-3-55 17.00 u. (Rapporteur Elmendorp) Jongen uit boom gevallen:
  Waardenburg, Cornelis, van den, won. Kromhout 148, is van ongeveer 7 1/2 meter hoogte, uit een boom, staande achter de Nijverheidsschool, gevallen.
  Het slachtoffer is vermoedelijk met een schedelbasisfractuur, overgebracht naar Gem. Ziekenhuis. Van enig strafbaar feit is geen sprake.

 • No. 3518 25-3-1955 18.00 u. (Rapporteurs van Loon-Volwerk) Aanrijding met dodelijk gevolg:
  Roubos, Jacobus, geb. 20-10-1899, gewoond hebbende aan de Klipperstraat 5, reed per rijwiel over de Zeilweg. Hij werd achterop gereden door een pers.auto bestuurd door Leendert Monster, won. te Westmaas Munnikedijk 58. Roubos sloeg plotseling linksaf om het voetbalterrein S.S.W. op te rijden, zonder dat hij hierbij en teken gaf. Hij werd door de auto gegrepen en werd ernstig verwond.
  Te 22.15 u. is Roubos aan zijn bekomen verwondingen overleden (In Gem. Ziekenhuis)

 • 28-3-1955 15.- u. Aangifte (oplichting).
  Door Teuntje Spiering, 40 jaar, won. Voorstr. 344, terz. verm. oplichting voor een handgeweven lap en rok uit haar zaak door onbekende 'dame', die zich bekend maakte als zijnde mevr. v.d. Mark, won. Dubbeld.weg 242, die de goederen op zicht medenam, doch niet meer heeft teruggebracht. Opgegeven adres bleek gefingeerd. Verdachte, +- 40 a 45 jaar, gekleed in zwarte bontjas, kan verm. niet worden herkend bij weerzien.

 • 30-3-1955 11.50 u. Aanrijding.
  Op het Bagijnhof, tussen stilstaande pers.auto en wielrijdster. Zij bekwam een schaafwond aan de l-knie, haar kousen beschadigd, terwijl haar rijwiel eveneens werd beschadigd.
  Oorzaak: bestuurder van de auto opende zonder op te letten het portier waartegen sde wielrijdster opbotste.

 • 31-3-1955 16.- u. Aangifte (vern. ruiten).
  Door L. Oosten, won. Boomstr. 29, terz. vernieling van 6 ruitjes (glas in lood) van genoemd pand (schippersbeurs).

 • 31-3-1955 16.- u. Springstof in woning.
  Door fam. K. Mulder, Jac. van Lennepstr. 54 werd kennis gegeven, dat bij de schoonmaak tussen een balk in die woning, verschillende doosjes waren aangetroffen met een verdachte inhoud. Bij onderzoek bleek die inhoud Springstof te zijn. Doosjes met inh. worden aan het H.B. gedeponeerd.

 • 31-3-1955 19.- u. Aangifte (verm. vernieling).
  Door E. van der Stel, 55 jaar, won. Reeweg Zuid 44, terz. vermoedleijke vernieling (bij weigering vand e motor van zijn traactor bleek, dat in de olietank van dat voertuig een witte vloeistof - verm. melk - was geworpen.)

 • 2-4-1955 11.30 u. Aangifte (vernieling).
  Door M. Dalebout, 67 jaar, won. Nieuwstr. 14, terz. vernieling van een ruit van zijn woning en een daarachter staande kamerplant, gepleegd door voetballende jeugd.

 • 5/4 '55. 17.30 uur. Op de Visstraat gooide een koetsier van v. Gend en Loos een touw, vanaf het trottoir, over de lading van zijn wagen. Een juist over de Visstraat passerende wielrijdster kreeg het touw over het stuur van haar rijwiel en kwam daardoor te vallen. Er ontstond geen schade.
  Bekeuringen Waarschuwingen
  Wegenverkeerswetgeving: 13 -
  Rijtijdenwet 2 -
  Ventverordening 1 -
  Alg. Pol. Verordening 2 3
  461 Wetb. v. Strafr. -5
  424 Wetb. v. Strafr. - 1
  455 Wetb. v. Strafr. (kreupel paard) 1 -

  (NB. Aan het eind van elk getypt rapport staat het aantal bekeuringen en waarschuwingen van die dag)

 • 5/4 '55. 22.50 uur. Tijdens de werkzaamheden aan een heistelling, staande nabij de Papendrechtseveerpont, stortte deze in elkaar en viel gedeeltelijk op het wegdek. Tengevolge hiervan werd het verkeer van de Bleijenhoek naar de Merwedekade en omgekeerd geheel gestremd. Door de Heer Slob, Arbeidsinspectie, die terplaatse is gehaald, wordt een nader onderzoek ingesteld. Geen persoonlijke ongelukken. Uitvoerders van het werk zijn de Gebr. C. en A. Kastelein, kantoorhoudende Hellingen No. 81.

 • Politierapport No. 96 van Woensdag 6 April 1955.
  6/4 '55 14.25 uur. Door een defect aan een der afsluitbomen van de spoorwegovergang aan de Dubbeldamseweg kon deze niet meer naar beneden. Toezicht bij de overweg is gehouden tot het euvel verholpen was.

 • Politierapport No. 96 van Woensdag 6 April 1955.
  7/4 '55 5.15 uur. Deelt de Rijkspol. Varkenmarkt alhier telef. mede, dat door hun het navolgende telexbericht is ontvangen:
  "H.I. v. Politie te 's-Gravenhage, chef bureau C.R. verzoekt ops. en inbeslagname van een op 6 April j.l. vanaf de openbare weg te den haag ontvreemde personenauto, mek "Ford" kenteken N.D. 38-97, mdoel Sedan, bouwjaar 1950, chassisnummer C. 523052, motornummer C.481201, hoofdbekleding bruin kunstleder, kleur groen en voorzien van geblindeerde wielen. De opsp. aanh. en voorgeleiding van de dader(s) wordt mede verzocht".

 • 7/4 '55 23 uur. Terzake het plegen van diefstal van een bromfiets in de maand Februari 1955 aangehouden:
  Jan Klomp, geb. te Zeist, 15 Nov. 1908, horlogemaker, won. alhier Stekdwarsstraat 2.
  Bromfiets is inbeslaggenomen en aan het H.B. gedeponeerd. Verdachte is na verhoor en opgemaakt p.v. heengezonden.

 • 8/4 '55. 7.45 uur. Op de Spuibrug kwamen bij het passeren twee vrachtauto's met elkaar in aanraking, doordat de breedte van de brug het passeren niet toeliet. Een der auto's bekwam licht schade.

 • 8/4 '55. 13.30 uur. Op de Wolwevershaven reed een bestuurder van een vrachtauto bij het keren van de wagen tegen een lantaarnpaal. De lantaarnpaal bekwam schade.

 • 8/4 '55. 15.20 uur. Bij het uitwijken voor enige geparkeerde auto's in het Kromhout raakte een aanhangwagen van een vrachtauto een in dezelfde richting rijdende wielrijder. De wielrijder kwam te vallen en kreeg het achterwiel van de aanhangwagen over zijn lichaam. Het slachtoffer is overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis en te omstreeks 18.30 uur aan de gevolgen overleden.
  NB.
  Waarschijnlijk gaat het om de 14-jarige Anthony Gerard Boer, zoon van Hendrik Boer (fabrieksarbeider) en Cornelia Elisabeth Verweij;

 • 8/4 '55. 23.45 uur. Doet P. Munster, won. te Delft Oostsingel 7, aangifte van vermissing van een rijwiel, dat hij gehuurd had in de rijwielstalling van de N.S. alhier en een ogenblik onafgesloten had geplaatst voor het Hoofdbureau van Politie.

 • 9/4 '55. 9.15 uur. Op het Bagijnhof werd een voetgangster, die dwars de rijbaan overstak, door een bromfietsbestuurder aan gereden. De voetgangster kwam te vallen en bekwam enige kleine verwondingen aan haar handen. De bromfietsbestuurder vervoerde een mand eieren. Een gedeelte eierstruif kwam op de kleding van de voetgangster.

 • 10/4 '55 0.30 uur. Namens de P.T.T. wordt kennis gegeven, dat gezien was, dat een onbekend persoon over een muur van de Synagoge, aan de Varkenmarkt, was geklommen. Dit gebouw is in gebruik bij de P.T.T. Een direct ingesteld onderzoek leverde geen resultaat op.

 • 12-4-'55 11.45 u. Met luchtpistool in oog geschoten.
  In de Celebesstr. kregen twee jongens tijdens het spel ruzie met elkander. De één schoot op een gegeven moment op een afstand van plm. 15 m. met een luchtpistool naar de ander met het gevolg dat laatstbedoelde jongen aan het rechteroog werd getroffen en zich onder behandeling moest stellen van een oogarts.

 • 13-4-'55 12.00 u. Verkeersongeval.
  Op het rijwielpad in de Tunnel ontstond een aanrijding tussen een rijwiel en een bromfiets. Bestuurder van bromfiets liep hoofdwond op en moets zich onder geneeskundige behandeling stellen.
  Oorzaak: Wielrijder reed bij het inhalen tegen de uitgestoken arm van bromfietser die een automobilist een wenk gaf dat de lading van zijn auto voor de tunnel niet te hoog was.

 • 13-4-55 16.45 u. Volksoploop bij ordeverstoring.
  Op gemeld tijdstip bleek in de Grotekerksbuurt een volksoploop te zijn ontstaan door een zevental Duitse zeelieden die onder invloed van alcohol verkerende luidruchtig waren. Bij aanmaning hun weg te vervolgen namen enigen van hen een dreigende houding aan en weigerden door te lopen. De onwilligen zijn daarop overgebracht naar het H.B. waarbij hun collega's volgden. Na kalmering zijn de onwilligen naar hun schip gebracht waar hun kapitein van het voorgevallene op de hoogte is gesteld. Van de wapens behoefde geen gebruik te worden gemaakt.

 • 15-4-55 15.00 u. Voor eigen veiligheid in bewaring.
  Voor eigen veiligheid aan het H.B. in bewaring gesteld Abraham Verkerk, geb. 12-11-1877, won. te Strijen, Oudendijk 13, die onder invloed van alcohol verkeerde, doch niet van die aard dat Art. 453 Sr. werd overtreden. Hij is te 17.30 u. weder heengezonden.

 • 16-4-55 12.30 u. Brandmelding.
  In pand Riedijk 36, zijnde het logement van A. de Munck, brak op de zolderverdieping brand uit, waarvoor de brandweer uitrukte. De gehele bovenverdieping brandde uit. De bewoonster van bedoelde verdieping, A.H. Jansen, liep brandwonden op aan haar rechterschouder en is door Dr. Wagenaar verbonden. Haar hond kwam in de vlammen om. De inboedel van De Munck is niet tegen brandschade verzekerd. Naar de oorzaak van de brand wordt een onderzoek ingesteld.

 • 16-4-55 21.00 u. Nachtverblijf verleend.
  Nachtverblijf verleend in het Leger des Heils aan Willem Theodorus Bloem, geb. 30-9-1901, won. te Nijmegen, Noordduinstr. 29. Geen geld en niet gesignaleerd.

 • 17-4-55 18.00 u. Verstekelingen op zeeschip ontdekt.
  Bij aankomst van het motorschip 'Mentor' van de K.N.S.M. bleek dat zich aan boord twee verstekelingen bevonden, beiden afkomstig uit Paramaribo en in het bezit van een Nederlands paspoort. Zij blijven aan boord van het schip, waarmee zij vermoedelijk weder naar Suriname zullen terugkeren.

 • [No. 4373] 18-4-55 20.00 u. Diefstal van lorren:
  Jong, Gerrit Jan, won. Tolbrugstr. W.Z. 3 rd, doet aangifte van diefstal van jute zak inh. 35 K.G. lorren, vanuit zijn pakhuis a.d. Tolbrugstraat W.Z.

 • 19-4-55 23.55 u. Kind zoek:
  Rijsdijk, Jacoba, 18 jaar, won. Zeehavenlaan 53, deelt namens haar ouders mede dat haar zusje Annie Rijsdijk, hedenavond niet is thuis gekomen. Het laatst was zij gezien te 16.u. voor de woning. Nadat door Bruinsma en Durieux een onderzoek was ingesteld en het kind niet te vinden was, is de C.v.P. H.I. en inspecteur Spaanderman gewaarschuwd. Verder zijn brig. Kraaijeveld, Pos en Elmendorp en Hag. v. Gurp in dienst gekomen om een verder onderzoek in te stellen. Politietelexbericht is verspreid, terwijl verder alle politieinstanties in de omgeving zijn gewaarschuwd. Tijdens het onderzoek is gebleken dat het kind "Jong Dordt" had bezocht en te 17.30 u. die vereniging had verlaten. Dit werd door Mevrouw Mol bevestigd. Een onderzoek in het bedoeld pand had geen resultaat.

 • 20-4-55 8.00 u. Kind terecht:.
  Rijsdijk, Annie, won. Zeeh.laan 53, werd door brig. Kraaijeveld en Hag. v. Gurp, in de woning van Stal a/d Raamstraat aangetroffen. Het kind had aldaar geslapen.
  Zanten, Dine van, 15 jaar, won. Zeehavenlaan 60, had volgens afspraak met Annie Rijsdijk, bij de ouders van Annie moeten mededelen dat 'Annie', hedennacht bij Stal zou slapen. Dit is echter door Dinie van Zanten verzuimd.

 • 22-4-55 17.40 u. Botsing:
  Op de 2e Dubbeldamsespoorwegovergang tussen wielrijdster C.W. van Vendeloo en gesloten spoorwegbomen. Rijwiel en spoorbomen werden beschadigd.
  Oorzaak: Doordat vermoedelijk de rem van de wielrijdster weigerde, reed zij tegen de gesloten spoorwegbomen.

 • 22-4-55 20.00 u. Bedreiging::
  Fiering, Mevrouw, won. Vest, doet aangifte van bedreiging met zware mishandeling, contra een onbekende lorrenkoopman. De lorrenkoopman. had voor de woning van aangeefster lorren staan sorteren. Toen zij die man daarop attent maakte, begon hij haar te beledigen. Verder bedreigde hij haar met een stuk ijzer, zeggende: "Ga weg of ik sla je het ziekenhuis in".

 • Politierapport No. 113 van Zaterdag 23 April 1955.
  [No. 5016] 23-4-55 15.30 u. Aanrijding:
  Op Bagijnhof tussen wielrijder en onbekend gebleven kind. 35 eieren gingen verloren.
  Oorzaak: Wielrijder J. van Dalen kwam in borsting met een onbekend gebleven voetgangster met kind, die dwars de Bagijnhof over stak. Het rijwiel bleek geen goed werkende rem te hebben.

 • Politierapport No. 113 van Zaterdag 23 April 1955.
  24-4-55 06.00 u. Dronkenschap:
  Jonkers, Dirk Abraham, bouwkundige, geb. 30-7-12, won. Vlissingen, Badhuisstraat 18 bov, is t/z dronkenschap t/o ingesloten. Jonkers was met een taxi uit den Haag gekomen. Hij wist echter niet waar hij in Dordrecht wezen moest. De chauffeur had al enige tijd met hem rond gereden en de hotels af geweest. Jonkers had de chauffeur onderweg f 25,0 gegeven. De chauffeur gaf hem te kennen dat hij F 35,75 moest hebben. Jonkers had gezegd rijdt nu maar. Teneinde raad kwam de chauffeur naar de Politie. Terwijl met de chauffeur in het H.B. werd gesproken, kwam Jonkers vrijwillig uit de taxi en werd even later aangehouden.

 • 25-4-55 13.55. u. Aanrijding.
  Doordat een vrachtauto (best. J.H. Snijders) op de Riedijk te weinig ruimte had om te passeren voor een stilstaande vrachtauto, reed deze tegen een in het trottoir staande betonnen paal, welke afbrak.

 • 25-4-55 14.- u. Aangifte (vern. ruit).
  Door J. Schouten, 54 jaar, won. Vest 135, terz. vernieling van een ruit van het IJkkantoor a.d. Vest, verm. gepleegd door voetballende jeugd.

 • 25-4-55 19.15 u. Aanrijding.
  Doordat een vrachtauto (best. I. Kok) in de Gr. Spuistr. even achteruit moest rijden om een stilstaande carrier te kunnen passeren, kwam de achterzijde van de auto in aanraking met een verkeersbord, dat van de muur werd afgereden.

 • 25-4-55 21.35 u. Gedeelte van een paal gevallen.
  Tengevolge van doorroesten brak het bovenstuk (z.g. harp) van een paal van het elec.lichtnet, staande aan de Corn. de Wittstr., en viel op het wegdek. Maatregelen i.v.m. gevaar zijn getroffen. Geen pers. ongelukken. Het G.E.B. is met deze aangelegenheid op de hoogte gesteld.

 • 26-4-55 16.- u. Bakfiets te water.
  Door het hellende wegdek van de Kotterstr., liep een bakkerskar (bakfiets), welke daar even was geplaatst, achteruit en kwam in aldaar aanwezige sloot terecht. Het voertuig is door omstanders op het droge gebracht. Een hoeveelheid brood, koek enz. ter waarde van +- F 25,- ging verloren. Bestuurder (bezorger) A. Barendrecht, won. Joh. Bosboomstr. 58. Eigenaar der goederen Bijl te D'dam.

 • 26-4-55 18.30 u. Aangifte (verd. horloge).
  Door Jac. de Jongste, 49 jaar, won. Frederikstr. 11, terz. verm. verduistering van een polshorloge, dat hij in 1948 heeft verloren. Thans zou aangever in de trein een onbekend persoon hebben gezien, die verm. het bewuste horloge zou hebben gedragen.

 • 27-4-55 20.30 u. Drie jongens gesignaleerd..
  Door de slager P. Meijers, won. Singel 377, werd een achtervolging ingesteld naar drie onbekende jongens, die zich op verdachte wijze ophielden in de achtertuin van pand 72 a.d. Spuiweg (groentezaak van J. van Hoven). Toen zij zich ontdekt zagen, vluchtten zij op hun rijwiel weg. Eén van hen was gekleed in blauwe overall en één droeg een witte vechtpet. Door Afd. E. (adj. v. Mourik en brig. van Spijk) wordt het onderzoek voor(t)gezet.
 • Bekeuringen Waarschuwingen
  W.V.W. [Wegenverkeerswetgeving]: 9 -
  A.P.V.: 2 5 (w.o. 4 jeugdmeldingen)
  W.v.Strafr.: - 9
  Winkelsl.wet: 1 -
  Arbeidsbesl.: 1 -
  Rijtijdenbesl.: 1 -
  Motorr. bel.wet: 1 1
  Vestigingswet: 1 -
  Verord. op de keuring van Waren: 1 -

  (NB. Aan het eind van elk getypt rapport staat het aantal bekeuringen en waarschuwingen van die dag)

 • 28-4-55 13.30 u. Wilde hond.
  Het hondje van mevr. Helmond, won. Riouwstr. 58, werd plotseling zeer wild. Zij sloot het dier op in de keuken van haar woning, waar het de inventaris gedeeltelijk vernielde. Toen de veearts Talmon ter plaatse verscheen was het diertje een natuurlijke dood gestorven. Hondsdolheid werd door hem uitgesloten geacht. Het cadaver is verwijderd door personeel van het Dierenasyl.

 • 29-4-55 15.- u. Diefstal van 3 schoolfondsbusjes.
  Door enige schoolkinderen werd in een sloot langs de Adm. de Ruyterweg een z.g. schoolfondsbusje gevonden, afkomstig uit de school a.d. Adm. de Ruyterweg, hoofd A. Vermeij. Bij onderzoek bleek, dat uit die school 3 van deze busjes waren verdwenen, elk met een inhoud van ongeveer F. 1,25. Kinderen van die school zijn hier aan verm. debet. Onderzoek wordt ingesteld.

 • 30-4-55 14.- u. Ongeval.
  Onderzoek ingesteld n.a.v. een krantenbericht in het Dordr. Nieuwsblad van 29-4-55 betr. een ongeval waarbij een man door een lichtkap van pand 13 a.d. Nieuwstr. (rubberfabriek 'Grona') zou zijn gevallen, hetgeen inderdaad juist bleek te zijn. Het slachtoffer, dat opgenomen is in het Diaconessenhuis, is genaamd: M.A. Bakker, 27 jaar, won. Onderd. rijweg 134 te Zwijndrecht. Hij bevond zich op bedoelde lichtkap (op 28-4-55 +- 13 uur) om daar zijn boterham te eten, hetgeen daar bij goed weer regelmatig gebeurt.
  Letsel: verm. zware hersenschudding, kaak- en waarsch. bekkenfractuur. Onderzoek wordt voortgezet.

 • 2/5 '55. 22 uur. Deelt H. Visser, won. Mariënbornstraat 93rd, mede, dat van de achtergevel van het door hem bewoonde pand, een gedeelte is afgewaaid. Onderzoek doende, bleek de gevel gescheurd te zijn, doch voor instorting bleek geen gevaar. Bouw- en Woningdienst zal met één en ander in kennis worden gesteld.

 • 3/5 '55. 16 uur. Op de Zakkendragersbrug wilde een wielrijder een met paard bespannen voertuig passeren, doch vanwege de smalle brug kwam hij met de wagen in aanraking. Het rijwiel bekwam enige schade.

 • 4/5 '55. 8.30 uur. Doet J.B.M. Linders, won. Noor(d)hoveweg 2, aangifte van vermoedelijke inbraak, gepleegd in de afgelopen nacht in het warenhuis 'Kofa Linders'. De dader(s) hebben een deur aan de Bagijnenstraat geforceerd doch konen niet binnen komen dar de lift voor de deur stond.

 • 4/5 '55. 11.30 uur. Op de hoek Willem Marisstraat-Mauvestraat kwam bij het keren van een met paard bespannen wagen, de wagen in aanraking met een ijzeren lantaarnpaal. De lantarnpaal werd vernield.

 • 4/5 '55. 21.30 uur. Op de Viottakade sleepte en autobus van de E.D.A.D. door middel van een staaldraad een andere autobus van de E.D.A.D. voort. Tijdens het passeren van een wielrijder werd deze door een rukwind tegen de staaldraad geslingerd. De wielrijder bekwam een wond aan zijn hoofd en klaagde over pijn in zijn linker schouder. De autobus stopte onmiddellijk.

 • 6(niet: 5)/5 '55. 4.20 uur. Wordt medegedeeld, dat er brand zou zijn in het Oude Havenkantoor aan de Draai, thans in gebruik bij de E.M.F. Onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen. Bij onderzoek bleek, dat de brand had gewoeid uit een gasmeter.
  In overleg met Mijnh. Spaanderman de Brig. 't Hoenderdaal gewaarschuwd, die een onderzoek instelde.

 • 6/5 '55. 11.20 uur. Bij het z.g.n. 'Kassie' spelen op het sportterrein aan de Noordendijk door scholieren van de M.U.L.O. Groenendijk, kwamen twee meisjes met de hoofden met elkaar in aanraking. Beide meisjes liepen een lichte hersenschudding op en zijn naar hun woning gebracht.

 • 6/5 '55. 13.30 uur. Op de hoek Visbrug-Groenmarkt haalde een auto een vrachtauto in en kwam in botsing met een tegenligger, vervolgens met de pui van pand 11 aan de Groenmarkt. Auto en pui bekwamen beide schade.

 • 6/5 '55. 20 uur. Op de Voorstraat, nabij de Riedijk, gooide een kind een stok op de rijbaan, dat tussen het voorspatbord en het motorblok van een passerende motorrijder kwam. De motorrijder, die krachtig remde en een duo-passagier had, kwam te vallen. De duopassagier liep en lichte verwonding aan de knie op. Het motorrijwiel werd beschadigd.

 • 7/5 '55 16.30 uur. Op de Handelskade reden enkele matrozen van een Duits schip met de auto van F. Kuijl, won. 's-Gravendeelsedijk 14, die bij de Kapitein op het schip was, zonder zijn toestemming weg. Zij reden met de auto over de spoorrails en vervolgens tegen en muur. De auto was danig beschadigd. De verdachten zijn niet gehoord, daar de matrozen weer aan boord waren gegaan en het schip inmiddels vertrokken was.

 • 9-5-55. 18.00 u. Gevaar voor instorting gecon-[stateerd].
  Gebleken is dat de voorgevel van pand Tolbrugstr. W.Z. 25 gevaar opleverde voor instorting. Maatregelen zijn getroffen voor beveiliging.

 • 10-5-55 16.20 u. Verkeersongeval.
  Op de Singel nabij de Mij Dordrechtstr. reed een vrachtauto tegen een boom doordat de bestuurder plotseling moest remmen en uitwijken voor en wielrijdster. Auto en boom liepen schade op.

 • 12-5-55 4.00 u. Vrouw met geheugen stoornis aangetroffen.
  ADRIANA ELISBETH BAKKER, oud 63 jaar won. te Sliedrecht A 325, zittend op en bank aan de Hugo de Grootlaan aangetroffen, nadat van een en ander door een voorbijganger mededeling was gedaan. De vrouw bleek te lijden een geheugenstoornissen en bleek hij onderzoek op bezoek te zijn geweest bij familie in Dubbeldam. De familie heeft de vrouw doen afhalen van het H.B. en doen vervoeren naar Sliedrecht. Gem. Pol. Sliedrecht is van een en ander op de hoogte gebracht, doch aangifte van vermising van de vrouw was nog niet gedaan.

 • 12-5-55 18.40 u. Verkeersongeval.
  In de Merwedestr. ontstond een ongeval waarbij een motorcarrier tegen een gevel botste. De bestuurder en de passagier liepen beiden een beenbreuk op. Oorzaak: Bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs en kon met het voertuig niet goed over weg.

 • 14-5-55. 20.25 u. Verkeersongeval.
  Op de Noordendijk anbij het stoomgemaal reed een pes.auto van de glooiende helling en liep daarbij zware schade op.
  Oorzaak: Auto reed met een snelheid van ongeveer 60 a 70 k.m. per uur voer genoemde dijk en moest op een gegeven moment remmen. De auto slipte toen met bovengenoemd gevolg. Bovendien bestaat ter plaatse een verbod om met een auto te rijden.

 • 15-5-55. 18.30 uur. Verkeersongeval.
  In de Vriesestr. reed een vrachtauto, vermoedelijk eigendom van Jan Wanrooy, won. Diaconiehof alhier, komende van de dwarsgang tegen pand No. 49. Onmiddellijk na de botsing heeft de bestuurder de vlucht genomen, zodat tot nog toe niet vastgesteld kon worden wie de bestuurder was. Het betrokken pand liep schade op, evenals en daar in de gang staande kinderwagen. De auto bekwam eveneens schade.

 • 17-5-55. 4.00 u. Onderdak H.B.:
  Oosterhout, Dingeman, geb. H. Zwaluwe 18-10-84, ingeschr. C.B.R. is a/h H.B. onderdak verleend. Hij is op 6 Mei 1955 uit de Gevangenis en Rijkswerkinrichting te Norg ontslagen i.v.b. met gratieverlening ter gelegenheid v.d. bevrijdingsherdenking. Te 7 uur heengezonden.

 • 17-5-55. 14.15 u. Ongeval:
  Hougee, Willem Adrianus, geb. 23-4-32, won. Amerstraat 2, was voor de firm. Manschot bezig met het laden van een 1000 k.g. wegende houten mal op een vrachtauto. Tijdens de werkzaamheden kwam er beweging in de hijsinrichting, waar door Hougee een z.g. houten staander tegen zijn hoofd kreeg en van de auto op straat viel. Het slachtoffer is met een hersenschudding naar het Gem. ziekenhuis vervoerd. In samenwerking met Ir. Slob wordt onderzoek ingesteld.

 • 17-5-55. 18.00 u. Muur ingestort:
  Van pand No. 11 Riedijkstraat, bewoond door Josephine Riet, stortte de muur van de keuken in, gevolgd door het dak van de keuken. Daar gevaar voor instorten bestond, was de inventaris van de keuken reeds geborgen.
  In verband met verdere instorting is de bewoonster door opzichter Bouw en Woningdienst aangezegd het pand te verlaten. Het pand zal worden afgebroken.
  Oorzaak: Het pand was bouwvallig. Tijdens donderslag stortte de muur in. Mogelijk hebben trillingen van de donderslag het instorten verhaast.

 • 18-5-55 13.15 u. Hoogwater:
  Hoogwaterschel gaat aan het H. Bureau over. Het water heeft een stand van 2.10 m. bereikt.
  Bijzonderheden: De Merwedepolder liep tengevolge de hoge waterstand vol. Het aanwezige vee is in veiligheid gebracht (Adj. Heutink).

 • 20-5-1955 20.30 u. Aanrijding:
  Op Zuidendijk tussen bestelauto en handwagen, best. door: A. v.d. Lee en J. de Waal. Bestelauto werd beschadigd.
  Oorzaak: Spelenderwijs reed de Waal - debiel - tegen de stilstaande auto.

 • 20-5-1955 20.00 u. Vergif gekocht:
  Sprangers, won. Kotter- of Schokkerstraat, deelt mede dat de vrouw van Bart v.d. Net, won. Diaconiehof, ongeveer een week geleden in de apotheek de 'Vijzel' a/d Krispijnseweg, vergif heeft gekocht, waarmede zij haar man zou vergiftigen.

 • 21-5-1955 7.45 u. Botsing:
  Vrachtauto met beladen met ijzeren staven tegen etalage en deurruit gebotst van pand Vriesestraat 108. Ruiten en deurstijl vernield. Bestuurder: J.B. Dielemans. Oorzaak: Best. die verkeerd was gereden, kwam met het keren van zijn auto in botsing van genoemd pand.

 • 22-5-1955 18.40 u. Voedselvergiftiging:
  Koopman, Dr. geeft kennis dat in het gezin van J. Bos, zich vermoedelijk een geval van voedselvergiftiging heeft voorgedaan. Na het gebruik van het middageten, is het gezin Bos, won. Kerksteiger 2, met 2 familieleden onwel geworden.
  Mevr. Bos met haar 2 kinderen en zuster en zwager zijn naar het Gem. Ziekenhuis overgebracht. Etensresten inbeslaggenomen. Levensgevaar niet aanwezig.

 • 23-5-1955. 8.30 u. Brandmelding:
  Door kortsluiting in een transformator in het G.E.B. a.d. Noordendijk, onstond rookontwikkeling. Brandweer behoefde geen dienst te doen. Op hetzelfde ogenblik kwam een steekvlam uit het wegdek van de Groenedijk. Dit bleek in verband te staan met de kortsluiting. Een gedeelte van de Groenedijk is stroomloos gemaakt.

 • 24-5-1955. 9.00 u. Aangifte (onz. taal door de telefoon).
  Door mevr. Heykoop, won. Beinemastr. 22, terz. het feit, dat zij herhaaldelijk wordt opgebeld door en onbekende man, die onzedelijke taal uit.

 • 25-5-1955 11,- uur. Gevaar voor instorten.
  Gebleken is, dat en zijgevel van pand Riedijkstraat 11 zodanig is gescheurd, dat gevaar voor instorten niet uitgesloten moet worden geacht. Door Bouw- en Woningdienst wordt een onderzoek ingesteld.

 • 25-5-55 20.30 u. Kind te water.
  Willem F. Kelder, 8 jaar, won. Kromhout 50, geraakte spelender wijze in het water van de Riedijkshaven. Hij werd op het droge gebracht door C.F. de Visser, won. Bleijenhoek 12 rood, die aldaar aan het werk was. Volgens dr. Sibie, die het kind heeft onderzocht, zal het kind verm. geen nadelige gevolgen ondervinden. Het kind is per taxi naar zijn ouderlijke woning vervoerd.

 • 26-5-55. 18.- uur. Bedr. ongeval.
  Bij werkzaamheden op het terrein van de melkfabriek 'Sterovita', die worden uitgevoerd door het aannemersbedrijf van Ten Haaf, wordt een houten mast gebruikt om kruiwagens met beton d.m.v. een lier naar boven te brengen. Toen dit omstreeks 16 uur weer gebeurde, brak plotseling het topeinde van die mast en raakte éénd er arbeiders, gen: Gijsbert de Boo, won. Achterhakkers, aan het hoofd, waardoor een wond ontstond. Na behandeling in het Diaconessenhuis is de Boo huiswaarts gezonden. Ir. Slob heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld. Een strafbaar feit is niet gebleken. De oorzaak van het breken is niet vastgesteld kunnen worden.

 • 27-5-55. 12,- u. Aanvaring.
  Een zandzuiger, schipper P.K. Bouw uit Sliedrecht, P. Rijsdijkstr. 44, voer tegen één der palen van het remmingswerk van de Spoorbrug over de Oude Maas, waardoor een dukdalf en 2 schoorpalen afbraken. Door de Ned. Spoorwegen wordt P.V. opgemaakt.

 • 27-5-55. 20,45 u. Huiszoeking.
  Onderzoek ingesteld in de woning van A. Krielaart, Craijensteijnstr. 47, op verzoek van de Pol. te Sliedrecht, waar Krielaard, verdacht van inbraak, was aangehouden. Niets terzake dienende werd aangetroffen.

 • 27-5-55. 22,- u. Onbevoegd binnengedrongen.
  Op 26-5-55, vervoegde zich aan de Industrie-en Huishoudschool a/h Steegoversloot een onbekende man, voorgevende van de 'recherche' te zijn. Vervolgens liet hij de administratrice C.B. Erkelens een legitimatiebewijs van de Kon. Marechausse zien en liep zonder meer bedoeld gebouw binnen. Bij onderzoek is hij niet meer aangetroffen en heeft verm. het gebouw aan de achterzijde verlaten.
  In samenwerking met de Kon. Marechaussee is geconfronteerd; A. Groeneveld, Wijnstr. 76 rood, die kort geleden bij de Kon. Mar. was afgezwaaid, doch deze werd niet pertinent herkend. Bovendien ontkende hij dit feit.

 • 28-5-55, 11.- u. Voorgeleiding.
  De arrestant S. Soltys (insluiping in pand Glazenstraat 28) is overgebracht naar het Parket van de O.v.J. alhier.

 • 28-5-55, 16.30 u. Ongeval.
  In de even te voren geopende speeltuin a.d. Staart werden door de schommels 3 kinderen verwond t.w. H. Beltman (vleeswond boven r-oog); A. Visser (vleeswond op het hoofd) en F. 't Lam (verm. schedelbasisfractuur).
  Dit kind (zoontje van rapporteur) is in het Gem. Ziekenhuis opgenomen.
  De andere 2 kinderen konden na behandeling in het Ziekenhuis huiswaarts keren.
  Nog ander 4 kinderen liepen lichte schaafwondjes op.
  Oorzaak: het aanwezig toezicht kon de kinderen aanvankelijk geen baas.

 • 29-5-55, 00.30 u. Aanrijding.
  Kruispunt Visburg-Voorstr., tussen pers. auto en bromfiets (resp. best. G. Wieringa en W. de Jong). Bromfiets werd zwaar beschadigd. Duopassagier L. van Velzen, won. Krispijnseweg 229 c, liep brandwonden op aan gelaat en l-pols, door kokende koffie uit een kan, welke hij in zijn handen had. Hij is per ziekenauto overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis.
  Oorzaak: bromfietsberijder verleende geen voorrang.

 • 1/6 '55. 7.30 uur. Terwijl op het rijwielpad in de Tunnel een bromfietsbestuurder enige reparatie's aan zijn bromfiets deed, raakte een passerende wielrijder het stuur en viel van zijn rijwiel.
  Twee achter hem opkomende wielrijders kwamen eveneens te vallen. Bromfiets en pantalon van de 1e rijwielbestuurder werden beschadigd.

 • 1/6 '55. 18 uur. Doordat een autobestuurder met te grote snelheid door de bocht Schrijversstraat-Wijnstraat reed, kwam hij in aanraking met een juist over de Wijnstraat passerende auto. Laatstgenoemde auto bekwam enige schade. De bestuurder, die de aanrijding veroorzaakte, was niet in het bezit van een belastingkaart en kentekenbewijs, bovendien voldeden zijn remmen niet aan de voorschriften.

 • 2/6 '55. 15 uur. Door onoplettendheid van de moeder raakte op 1 Juni j.l. spelenderwijs een 2 jarig jongentje te water in de vijver, nabij de speeltuin in het park 'Weizigt'. Door en aldaar terplaatste aanwezige plantsoenarbeider is het kind met een schoffel op het droge gehaald. Het bekwam geen nadelige gevolgen.

 • 3/6 '55. 11.45 uur. Op de Bankastraat, waar het wegdek door opgravingen ongelijk is, viel een man, die op de laadklep van een vrachtauto zat, door de hotsende beweging op de straat en klaagde over hoofdpijn. Hij is per ziekenauto overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis en vandaar per taxi naar zijn woning.

 • 4/6 '55. 17.50 uur. Terwijl een autobestuurder achteruit reed op de Waterbeekstraat stak een jongen, die een haring op een bordje in een zijner handen had, de straat over.
  De haring viel van het bordje en terwijl de jongen deze opraapte werd hij aangereden door de achteruitrijdende auto.
  De jongen bekwam enige lichte verwondingen aan zjn aarmen en benen.

 • 5/6 '55. 1.30 uur. Mededeling van de Gem. Pol. Breda, dat aldaar vanaf de openbare weg een auto is ontvreemd van het volgende signalement: "gekentekend S.G.-26-62, merk Austin, bouwjaar 1848, 4 deuren en zwart gelakt".

 • 6-6-55. 15.50 u. Verkeersongeval.
  Op de spoorwegovergang aan de Krommedijk kwam een motorrijder te vallen doordat hij met zijn motor slipte. Motorrijder liep gering letsel op. Motor licht beschadigd.

 • 6-6-55. 18.45 u. Inbeslagname van auto voor technisch onderzoek.
  Inbeslaggnomen de vrachtauto HX-48281 van E.J. van Laarhoven, Meivogelhof 6 alhier, welk voertuig door een breuk in het chassis niet in voldoende staat van onderhoud verkeerde. P.V. wordt opgemaakt.

 • rapporteur(s) datum en onderwerp omschrijving
  Rapp. Saaman 8-6-55. 14.50 u. Verkeersongeval. In de Dolhuisstr. werd een voetganger aangereden door een wielrijder. Voetganger liep snijwond op nabij het linkeroog.
  Oorzaak: Wielrijder naderde met grote snelheid juist op het moment dat de voetganger de weg opliep. Bij afremmen sloeg de rem van het rijwiel door waarop de botsing volgde.
  Rapp. Jaarsma 8-6-55. 15.10 u. Verkeersongeval. Op de Voorstr. ontstond een aanrijding tussen twee rijwielen. Materiele schade was het gevolg.
  Oorzaak: Eén der wielrijders lette niet voldoende op en reed tegen het andere rijwiel dat stilstond.
  Rapp. Quik en v. Loon 8-6-55. 15.15 u. Verkeersongeval Op de 's-Gravendeelsedijk nabij de Mijlweg kwam een bestuurster van een bromfiets te vallen, waarbij zij geringe schade aan kleding opliep.
  Oorzaak: Bromfiets slipte tijdens het remmen om aanrijding met een auto te voorkomen. Grind en zand op het wegdek mede de oorzaak.
  Rapp. de Groot en Valk 8-6-55. 15.20 u. Verkeersongeval Op de Sint Jorisweg ontstond een aanrijding tussen twee bestelauto's. Eén der voertuigen liep schade op.
  Oorzaak: Bij voorbijrijden van stilstaande auto werd het openstaande portier van laatstbedoeld voertuig geraakt.
  Rapp. B. 't Lam en Bexma 8-6-55. 16.10 u. Verkeersongeval Op het kruispunt Joh. de Wittbrurg-Corn. de Wittstr. ontstond een aanrijding tussen twee motorrijwiel. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Geen voorrang verlenen.
  Rapp. Geerlof 8-6-55. 17.10 u. Verkeersongeval Op het kruispunt Toulonselaan-Vrieseweg ontstond een aanrijding tussen een rijwiel en een voetgangster. Beide weggebruikers liepen geringe verwondingen op.
  Oorzaak: Voetgangster stak zonder voldoende op het verkeer te letten de rijweg over.
  Rapp. Bloem 8-6-55. 17.15 u. Verkeersongeval Op de Maasstr. ontstond een aanrijding tussen en bestelauto en een personenauto. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Bestuurder van bestelauto reed achteruit en reed door onoplettendheid tegen stilstaande personenauto.
  Rapp. Oost 8-6-55. 17.25 u. Verkeersongeval Op het rijwielpad in de Tunnel ontstond en aanrijding tussen drie rijwielen. Eén der rijwielen liep schade op, terwijl één der bestuurders geringe verwonding opliep.
  Oorzaak: Twee naast elkaar rijdende wielrijdsters werden op een gegeven moment ingehaald en vorbijgereden door een onbekende man die eveneens een rijwiel bestuurde. De wielrijders reed tegen het achterwiel van een der wielrijdsters die de macht over hun stuur verloren. Wielrijder reed door en is tot nog toe onbekend.
  Rapp. de Groot en Valk 8-6-55. 18.00 u. Verkeersongeval Op de Stooplaan ontstond een aanrijding tussen twee rijwielen. Eén der rijwielen werd licht beschadigd. Bestuurder bekwam gering letsel.
  Oorzaak: Bij inhalen en voorbijrijden niet voldoende uitwijken.
  Rapp. B. 't Lam en Boxma 8-6-55. 19.00 u. Verkeersongeval Op de hoek Kromme Elleboog-Dwarsgang ontstond een aanrijding tussen een bestelauto en en bromfiets. Bestelauto liep schade op.
  Oorzaak: Bromfietser verleende geen voorrang aan de auto.

 • 9-6-55 10.05 u. Brandmelding.
  In pand Nieuwstr. 15, waarin gevestigd de rubberfabriek van de firma Groen [moet zijn: Grona], vloog een hydraulische drukpers in brand, nadat deze was aangestoken om vooraf op temperatuur te brengen. Vermoedelijk werd de pers daarbij oververhit. Met eigen middelen kon de brand worden geblust. Brandweer behoefde geen dienst te doen. Slechts geringe schade aangericht.

 • 9-6-55 12.15 u. Verkeersongeval.
  In de Nieuwstr. reed een aanhangwagen welke geparkeerd was tegen en eveneens stilstaande personenauto. Personenauto liep geringe schade op.
  Oorzaak: Onbekende jongen gooide de rem van de aanhangwagen los.

 • 9-6-55 12.45 u. Verkeersongeval.
  In de Tunnel reed een wielrijder tegen en langs de tunnelwand waardoor hij schaafwonden opliep.
  Oorzaak: De wielrijder slingerde een weinig met zijn rijwiel.

 • 9-6-1955 14.45 u. Paard op hol geslagen.
  In de Kolfstr. sloeg en paard op hol dat aanvankelijk voor een wagen was gespannen.
  Op de hoek Kolfstr.-Voorstr. kwam het die te vallen, waarop het mij gelukte het in bedwang te houden en over te geven aan de eigenaar.
  Er werd geen schade aangericht. Paard bleek te zijn geschrokken van een auto.

 • 9-6-1955 16.45 u. Verkeersongeval.
  Op de Visbrug reed een carrier tegen en stilstaande pers.auto, waarbij beide voertuigen schade opliepen.
  Oorzaak: Bij de nadering van het verkeerssignaal werd het sein daar onveilig. De auto stopte, doch de bestuurder van de carrier versnelde zijn vaart om nog door te kunnen gaan.

 • 9-6-1955 18.30 u. Vrouw onwel geworden.
  Nabij de Tunnel werd een veotgangster met een kinderwagen onwel, tengevolge waarvan zij kwam te vallen en de kinderwagen kantelde.
  De vrouw bleek aan vallende ziekte te lijden en is door de G.G.G.D. naar haar woning vervoerd.

 • 9-6-1955 20.00 u. Nachtverblijf verleend.
  Op zijn verzoek nachtverblijf verleend in het Leger des Heils aan Paul Jozef Degelder, geb. 26-10-1899, won. te Leuven (Belgie), Meinchelerstr. 158. Geen geld en niet gesignaleerd.

 • 10-6-55 13.00 uur. Verkeersongeval (met dodelijke afloop).
  Op de hoek Jac. Marisstr.-Joz. Israelsplein vond een aanrijding plaats tussen en autobus en een rijwiel. De bestuurder van het rijwiel, de 7 jarige Huibert K.J. Koopman, reed daarbij vanaf het Joz-Israelsplein komende tegen de rechterzijde van de autobus, kwam te vallen en geraakte met zijn hoofd onder het achterwiel van dat voertuig. Als gevolg daarvan is het wielrijdertje overleden.

 • 10-6-'55 14.45 u. Verkeersongeval.
  Op de Diepenbrockweg werd een jeugdige voetganger, die liep aan de hand van zijn moeder, aangereden door een bromfiets. Het knaapje bekwam daarbij een grote hoofdwond en is in het R.K. Ziekenhuis opgenomen.
  Oorzaak: Moeder en kind liepen over de rijbaan omdat het trottoir inbeslaggenomen was door een vrachtauto. De bromfietser reed met grote snelheid en ter plaatse niet genoeg rechts.

 • 10-6-'55 20.00 u. Ongeval in zwembad.
  In het Sportfondsenbad kwam een zwemmer op zodanige wijze met zijn rechterarm in aanraking met de bodem van het basin dat die arm werd ontwricht (uit de kom geschoten).
  Door de G.G.G.D. is hij via het Gem. Ziekenhuis naar zijn woning vervoerd.

 • 11-6-55. 19.00 u. Verkeersongeval.
  Op de Vrieseweg kwam en aanrijding voor tussen een auto en een rijwiel. Wielrijder liep geringe verwonding op.
  Oorzaak: Wielrijder verloor vermoedelijk de macht over zijn stuur toen hij zijn hand opstak voor kennis die hij tegen kwam. Hij viel en kwam tegen de auto terecht die juist passeerde.

 • 13-6-55. 12.00 u. Schoorsteenbrandje.
  In pand No. 95 a/d Hoofstraat, bewoond door J. Rittel, ontstond een schoorsteenbrandje, waardoor geringe verfschade ontstond. Door oververhitting was de roetaanlading in de pijp van het fornuis in brand geraakt. De brandweer heeft het vuur gedoofd. Van opzet is niets gebleken.

 • 14-6-55. 11.37 u. Brand:
  In pand No. 28 a/d Prinsenstraat, waarin is gevestigd een lakspuiterij van de Firma Evers, is brand ontstaan, waardoor de 1e en 2e verdieping zogoed als geheel uitbrandde.
  Oorzaak: Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting of warmlopen van een ventilator van de zuiginstallatie welke in de schoorsteen is bevestigd. De brandweer heeft het vuur geblust. Van opzet of strafbare schuld is niets gebleken.

 • No. 6683 (Rapp. Storm) 14-6-55. 16.30 u. Aanrijding.
  Op Groothoofd tussen een met paard bespannen wagen en lesauto, best. door: H.J. Abbema en L.H. Vlot.
  Oorzaak: Nadat de koetsier zijn wagen had gedraaird, reed hij tegen en achteruit rijdende lesauto.

  (NB. Alleen in de getypte rapporten ondertekend door brigadier G. van Wijk hebben de politiemeldingen een nummer (overeenkomstig met de
  andere serie - handgeschreven - politiejournaals), en worden er namen genoemd bij de aanrijdingen
  )

 • 14-6-55. 20.55 u. Aanrijding.
  In Clementstraat tussen wielrijdster (M. Hielkma) en voetgangstertje (A. de Korver). De Korver bekwam een gebroken linker onderbeen.
  Oorzaak: De Korver was met meisje op straat het tennispel aan het spelen. Op een ogenblik liep zij vlak voor de wielrijdster de straat over. Hielkema kon haar niet ontwijken.

 • 14-6-55. 21.30 u. Aanrijding.
  Op de Vest tussen 2 wielrijders - C.P. Visser en J. Amperse. Beide voertuigen werden beschadigd.
  Oorzaak: Visser kwam de uitrit van de brandweer uitrijden, terwijl Amperse hem te laat opmerkte doordat hij in gesprek was met zijn vrouw die achter op het rijwiel was gezeten.

 • 15-6-55. 9.45 u. Ongeval:
  Dominee, Theodorus, geb. 1-2-29, won. H. Zwaluwe, Julianastr. 1, was op de Houtbereiding a/d Kilkade in een wagon bezig met het laden van hout.
  De pikhaak waarmede hij werkte schoot los, waardoor hij achterover viel en op de grond terecht kwam. Hij klaagde over pijn in borst en rug. Via onderzoek in R. ziekenhuis is hij naar zijn woning vervoerd. Geen opzet of schuld.

 • 15-6-55. 14.45 u. Aanrijding:
  In Gr. Kerksbuurt tussen handwagen, bakkerswagen en stilstaande pers. auto. Auto werd beschadigd.
  Oorzaak: De te breed beladen handwagen reed tegen een naast een pers. auto staande bakkerswagen, waardoor laatstgenoemde tegen de pers. auto botste.

 • 16-6-55. 14.30 u. Dolle koe:
  Geurtsen, keurmeester a/d gem. slachtplaats, verzoekt assistentie, daar een koe op de slachtplaats is dol geworden. Op verzoek van de eigenaar Barten, won. Dubbeldam, is het dier met een schot uit dienstpistool gedood.

 • 19-6-55. 00.30 u. Dronkenschap:
  Soullion, James Demplit, geb. 23-3-34, won. Glasgow, 29 Braid Street is t/z openbare dronkenschap ter ontnuchtering ingesloten.
  Na ontnuchtering is hij te 06.00 uur ontslagen. Hoorde thuis op een schip te H.I. Ambacht.

 • 19-6-55. 10.30 u. Aanrijding:
  In B. Toussaintstraat tussen wielrijder en overstekend kind (E. Hemelaar en L. den Toom). Kind bekwam enige schaafwonden en bril stuk.
  Oorzaak: Tijdens het uitgaan van de Zuiderkerk liep het kind plotseling de rijweg over.

 • 20-6-55. 13,00 u. Paard te water.
  Aan de Kilkade geraakte een paard te water, vermoedelijk doordat het bij het drinken is uitgegleden. Door de Brandweer is het paard op het droge gebracht. Eigenaar is nog niet bekend.

 • 20-6-55. 16,- u. Zeeman vermist.
  Onderzoek ingesteld naar vermiste zeeman A.G. Johansson, geb. 21-6-29, van het Zweedse vrachtschip 'Munkfors', liggende in de Zeehaven, die vanaf 19-6-55 spoorloos is.
  O.m. is gedregd in de omgeving van bedoeld schip, dat inmiddels is vertrokken.
  NB.
  - (overlijdensakte Dordrecht nr. 547 d.d. 07-09-1955)
  Is door ambt. v/d burgerl. stand der gemeente Dordrecht ingeschreven een ingevolge artikel 51 A van het Burgerlijk Wetboek ontvangen aangifte van overlijden van de Officier van Justitie bij de Arrondissements rechtbank te Dordrecht
  Arne Gerhard Johansson (oud 26 jr, wagenbestuurder, geboren te Räpplinge in Zweden, wonende te Uddeválla in Zweden, overl. Dordrecht 25-6-1955 te 4 uren), zoon van Greta Johannson (wonende te Kalmar in Zweden)

 • 21-6-55. 2,45 u. Aangehouden (terz. diefstal).
  In zijn woning a.d. Adr. van Blijenburgstr. 27; Arnold B. Ponsen, geb. 2-5-08, verdacht van diefstal van geld, meermalen gepleegd (totaal +- F 300) t/n van zijn pensiongasten.
  Van deze diefstallen werd reeds eerder aangifte gedaan. Verdachte ontkent deze feiten.
  Met behulp van de kwartslamp werden sporen van pyoktaninepoeder - waarmede het geld was bestoven - op zijn handen aangetroffen. Hij blijft aan het H.B. in bewaring.

 • 21-6-55. 19,30 u. Aanrijding.
  Op de Visstr., tussen wielrijder C.J. Ardeman en autobus, die onbekend is gebleven, waarbij wielrijder aan het l-been werd verwond.
  Oorzaak: wielrijders, die met grote snelheid reed, wilde de autobus passeren, doch hiertoe bleek er te weinig ruimte.

 • 22-6-55. 13,25 u. Aanrijding (op 21-6-55).
  Op de hoek Voorstr.-Visstr. tussen wielrijdster en wielrijder (best: P.M.J.J. Dielissen en H. Kroonen). het rijwiel van wielrijdster werd beschadigd.
  Oorzaak: wielrijdster verleende geen voorrang aan het doorg. verkeer.

 • 23-6-55. 19,- u. Verm. brand.
  De Brandweer rukte uit naar pand 243 a/d Kromhout (meubelfabriek Bouman), waar verm. begin van brand zou zijn ontstaan. De Brandweer behoefde geen dienst te doen toen bleek, dat in een kachel een partijtje onbruikbaar eiken fineer werd verbrand, waardoor een sterke rookontwikkeling ontstond.

 • 23-6-55. 20,45 u. Aanrijding.
  Op de luchtbrug nabij de Zeilweg, tussen 2 pers.auto's, waarvan er eén werd beschadigd.
  Toedracht is nog niet vastgesteld kunnen worden doch wordt nader bezien.

  Terzake overtredingen:
  Bekeuringen Waarschuwingen
  W.V.W. [Wegenverkeerswetgeving]: 21 -
  A.P.V. [Algemene Politie Verordening]: 2 3 (jeugdmeldingen)
  Wetb. van Strafr.: - 1 (diefstal-jeugdm.)
  Wetb. van Strafr.: - 4 (straatsch.-jeugdm.)
  Rijtijdenbesluit.: 1 -
  Inentingswet: 2 -
  Wapenwet: 1 -
  Arbeidswet: - 1
  Winkelsluitingswet: 1 -
 • (NB. Aan het eind van elk getypt rapport staat het aantal bekeuringen en waarschuwingen van die dag)

 • 24-6-55. 20,- u. Ongeval.
  Tijdens een voetbalwedstrijd tussen de fabriekselftallen Lips en Joh. de Witt op een terrein nabij de Zeehavenlaan, brak en speler van 'Joh. de Witt' gen: Max van Pelt, 32 jaar, won. Nic. Beetsstr. 12 rood, zijn r.-enkel. Hij is per ziekenauto overgebracht naar het R.K. Ziekenhuis.
  Oorzaak: Van Pelt kwam te vallen toen twee spelers te gelijk naar de bal trapten. Geen strafbaar feit.

 • 25-6-55. 3,15 u. Lijk aangedreven.
  Vanaf de Zeehavenbedrijf werd kennis gegeven, dat aldaar een lijk van een onbekende man [=Arne Gerhard Johansson] is komen aandrijven.
  Door de Recherche in samenwerking met de Rijkspol. te water, wordt een onderzoek ingesteld.

 • 25-6-55. 11,- u. Vervuiling.
  In zijn woning a/h Geldelozepad 25 is de alleen wonende 85-j. [Albertus] de Jong in ernstige staat van vervuiling aangetroffen.
  Hij is in bewusteloze toestand, ter reiniging en verpleging vervoerd naar het Gem. Ziekenhuis. Het onderzoek werd ingesteld in samenwerking met de Dienst van Sociale Zaken.

 • 26-6-55. 18,30 u. Aanrijding.
  Doordat een onbekend gebleven wielrijdster in aanraking kwam (op de Maasbrug) met het stuur van en passerende tandem met hulpmotor (best. C.L. Wiltenburg) kwam deze met zijn achterop zittende vrouw te vallen.
  Tandem werd beschadigd. Wielrijdster is doorgereden.

 • 27-6-55. 03.- u. Bedrijfsongeval.
  In de melkfabriek D.M.I. a/h Kromhout, waar bij Marinus W. Maas, 26 jaar, won. Havikstr. 3b zijn l-duim bezeerde.
  Oorzaak: toen Maas met een steekwagentje beladen met kratten melk over de laadbak van een auto reed, kwam het wagentje in aanraking met een uitstekend voorwerp, waardoor het terugsloeg tegen zijn l-duim. Hij heeft zich onder behandeling gesteld van dr. Vriesendorp, die de duim voorlopig heeft verbonden en het maken van een foto van de duim heeft geadviseerd. Het ongeval is aan eigen schuld te wijten.

 • 29/6 '55 11.45 uur. Op de Binnen Walevest reed een autobestuurder, zonder op het verkeer te letten, achter uit een garage en kwam daardoor in aanraking met een juist passerende auto.
  Eén der auto's bekwam enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 29/6 '55 12 uur. Op de Visstraat haalde een bestelauto, die een wielrijder wilde passeren, teveel naar links uit en kwam daardoor in aanraking met een van tegenovergestelde richting komende auto.
  Beide auto's bekwamen enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 29/6 '55 12.40 uur. Doordat op de hoek Grote Spuistraat-Lange Breestraat een truc(k) met oplegger de bocht niet kon halen,
  kwam de auto in aanraking met een etalageruit. De ruit werd vernield.

 • 29/6 '55 13.20 uur. Nadat de motor van een auto op de Maasbrug was afgeslagen, deed de bestuurder wat benzine in de carburateur en startte hierna weer.
  Tijdens het starten sloeg een steekvlam uit de motor en een busje benzine en wat poetslappen, die voor in de auto lagen, vatten hierdoor vlam.
  De autobestuurder, die de vlammen doofde, bekwam brandwonden aan zijn linkerarm. Onvoorzichtheid oorzaak van vorenstaande.

 • Politierapport No. 180 van Woensdag 29 Juni 1955.
  30 (niet: 29]/6 '55 0.30 uur. Overgebracht naar het H.B.
  Jacobus Johannes Mattheus Fabert, geb. te Oude Tonge 4/2 '13, won. te Rotterdam Hendrik de Keizerstraat 56 en .....
  Beiden hielden zich op zeer verdachte wijze op bij het bankgebouw van de Ned. Bank alhier.
  Insp. Heger is met één en ander in kennis gesteld.
  Onderzoek in deze de Adj. v. Mourik en de Brig. v. Spijk.
  Fabert en .... aan het H.B. in bewaring gesteld.

 • 1/7 '55. 10.50 uur. Door onvoorzichtigheid reed op de Voorstraat een bestuurder van een bakfiets tegen en voetganger, die geheel rechts van de weg stond.
  De voetganger, die kwam te vallen, bekwam geen verwondingen.
  De bestuurder van de bakfiets had geen vergunning om de Voorstraat te berijden.

 • 1/7 '55. 18.20 uur. (Rapport) Spelenderwijs viel D.M. v. Gent, geb. te Dordt [...], won. Nassauweg 34A, in het water van de vijver aan de Nassauweg. Door J. Arenoe, oud 24 jaar, won. Nassauweg 32 b en Carolina v.d. Made-Fliers, oud 29 jaar, won. Nassauweg 5c, die het ongeval hadden zien gebeuren, is het kind op het droge gebracht.
  Beiden waren gekleed te water gesprongen en al zwemmende hadden zij het kind gered. Op last van Dr. Koopman is het ventje overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis en aldaar ter observatie opgenomen.

 • 1/7 '55. 19.15 uur. Op het kruispunt Frans Lebretlaan-Viottakade-Jan Vethkade verleende een motorrijder geen voorrang aan een autobestuurder waardoor tussen beide voertuigen een aanrijding ontstond.
  Doordat de voorruit van de auto verbrijzeld was reed de bestuurder het trottoir op en werd een rijwiel, waarvan de bestuurder van te voren was afgestapt, door de auto meegesleurd.
  De motorrijder bekwam een gebroken been en is overgebracht naar het R.K. Ziekenhuis. Het motorrijwiel werd licht en de auto en rijwiel zwaar beschadigd.

 • 2/5 '55. 9.30 uur. Op de Voorstraat, nabij het stoplicht, reed een Brandweerauto naar links voor een achteruit rijdende auto. Hierdoor raakte de Brandweerauto de achterzijde van een rijwiel, waarop een 3 jarig meisje achter op een kinderzitje zat en waarmede de bestuurster stond te wachten voor het verkeerslicht.
  Het armpje van het kind schaafde langs de auto en bekwam enige kleine verwondingen.

 • 2/5 '55. 12.10 uur. Op de Zeilweg viel een 6 jarige jongen, die even tevoren zonder medeweten van de chauffeur,
  tussen de chassisbalken van een vrachtauto was geklommen, van die auto.
  De jongen kwam met zijn hoofd op het wegdek terecht en is per Ziekenauto overgebracht naar het R.K. Ziekenhuis.

 • 2/5 '55. 18.30 uur. Op de Transvaalstraat werd tijdens het rijden een bromfietsbestuurder onwel en viel, nadat zij vaart had geminderd, van de bromfiets. Hierbij kwam zij met haar hoofd terecht op het trottoirband.
  Ter observatie is zij overgebracht naar het R.K. Ziekenhuis. Vermoedelijk had zij een hersenschudding bekomen.

 • 2/5 '55. 18.30 uur. Doet T. van IJsseldijk, won. Groothoofd 3, aangifte van vermissing van zijn bromfiets, merk: "Avaros" (Zie signalementenlijst).
  Aangever wilde zijn bromfiets verkopen en stond toe, dat een lang mager persoon van ongeveer 35 a 36 jaar, blootshoofd, donkerblond haar met scheiding en gekleed in bruin kamgaren costuum, daarmede een proefrit mocht maken. Deze persoon is echter niet teruggekeerd met de bromfiets.
  Vermoedelijk is deze persoon de gezochte Moosdijk.

 • 3/7 '55 14 uur. Op de Voorstraat sprong een vriendje bij een wielrijder achter op de bagagedrager, waardoor de wielrijder begon te slingeren en tegen een bromfietsrijder aanreed. De bromfiets bekwam enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 3/7 '55 19 uur. Doordat vermoedelijk een stukje brandend cigaret onder de deur van pand 70 aan het Bagijnhof was gegooid was deze gaan branden.
  Door rapporteur is een plank van de deur verbroken en het vuur met een emmer water geblust.
  De eigenaar van het pand is met één en ander in kennis gesteld. De Brandweer is niet in kennis gesteld.

 • 5-7-55 11.00 u. Ongeval in autobus.
  Bij het verlaten van een autobus van de E.D.A.D. klemde een passagiere haar hand tussen het portier en de carrosseriewand. Zij liep daarbij een verwonding aan een vinger op en enige schade aan haar handschoen. In de Ziekenverpleging is zij door een chirurg geholpen.
  Oorzaak: Portier van de autobus sloeg weer dicht door het ontbreken van een apparatuur dat het portier voor dichtslaan behoedt.

 • 5-7-55 19.25 u. Bericht verzocht bij signalement van een hert.
  In de omgeving van de Noordendijk (nabij het stoomgemaal) is een hert gesignaleerd dat vermoedelijk toebehoort aan Jhr. Repelaer te Dubbeldam.
  Jhr. Repelaer verzocht bij nieuwe signalering hem te willen waarschuwen.

 • 6-7-55 12.00 u. Aangifte van oneerlijke mededinging.
  De directeur van de D.M.I. alhier deed aangifte van oneerlijke mededinging contra de melkhandelaar de Bruin te Dubbeldam.

 • 7-7-55 10.15.u. Bedrijfsongeval.
  Op een bouwwerk a.d. Binnen Kalkhaven kreeg een opperman een kuip met specie en een partijtje stenen die van een steiger vielen op zijn lichaam.
  Hij klaagde over inwendige pijn en si door de G.G.D. overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis, waar hij na onderzoek weer kon vertrekken.
  Oorzaak: Van de steiger welke de man zelf had gemaakt brak een slechte steigerplank.

 • 7-7-55 18.45 u. Verkeersongeval.
  Op de Groenedijk ontstond een aanrijding tussen een personenauto en en bakfiets. Auto liep schade op.
  Oorzaak: Bakfiets werd bestuurd door een kleine jongen. Jongen verloor de macht over het stuur en reed tegen de auto die aan de kant van de weg stilstond.

 • 8-7-55. 11.10 u. Kind met voetje bekneld geraakt tijdens vervoer op een rijwiel.
  Op de Voorstr. geraakte een 4 jarig jongetje met zijn voetje bekneld tussen de bagagedrager en het achterwiel. Na de bagagedragerstang te hebben losgemaakt kon het voetje pas vrijgemaakt worden.
  Het kind klaagde over hevige pijn in de voet en is door de G.G.D. naar het Gemeente Ziekenhuis vervoerd waar hij bij onderzoek geen letsel werd vastgesteld.

 • 8-7-55. 16.30 u. Kortsluiting in vrachtauto.
  Op de Elfhuizen ontstond kortsluiting in een vrachtauto waardoor rookontwikkeling ontstond. De bestuurder kon erger voorkomen door de stroomdraden los te trekken.
  Slecht(s) geringe schade.

 • 8-7-55. 21.30 u. Arrestant wegens in staat van dronkenschap veiligheid bedreigen.
  Nadat a.h. H.B. was medegedeeld, dat in het logement van P. Schoe a.d. Wijnstr. hooglopende ruzie was, is door ons vandaar overgebracht naar het H.B.
  Martinus Johannes Wesdorp, 70 jaar, won. Wijnstr. 13 (logement Schoe), welke persoon onder invloed van alcohol verkeerde en tijdens ruzie met de logementhouder deze met een mes in één zijner polsen had gestoken warbij een niet ernstige snijwond ontstond.
  Van Wesdorp zijn twee messen ingeslaggenomen. Hij is a.h. H.B. in bewaring gesteld daar hij over een en ander nog niet kon worden gehoord.

 • Politierapport No. 190 van Zaterdag 9 Juli 1955.
  9-7-55 10.45 u. Verkeersongeval.
  Op de Voorstr. reed een vrachtauto tegen een uithangende markies, tengevolge waarvan die markies beschadigd werd.
  Oorzaak: Overhellen van de auto bij uiterst rechts rijden.

 • 9-7-55 15.25 u. Verkeersongeval.
  Op de Adm. de Ruyterweg onstond een aanrijding tussen een bespannen wagen een een bromfiets. Het paard werd gewond, terwijl bromfiets schade opliep.
  Oorzaak: Paard schrok en liep naar links het trottoir juist op het moment dat de bromfietser de wagen inhaalde en voorbijreed.

 • 10-7-55. 18.30 u. Aanhouding van ongewenste vreemdelinge.
  Overgenomen van de Kon. Marechaussee alhier de ongewenste vreemdelinge van Duitse nationaliteit:
  Anneliese Steffenhage-Broska, geb. 11-10-1920, won. in Wuppertal, die stond gesignaleerd in het opsporingsregister No. 3/55.

 • 11-7-55. 14.00 u. Brand.
  In de houtopslagplaats van v.d. Kloet a/d Hellingen, ontstond een felle brand. Een hoeveelheid hout ging verloren. Brandweer heeft de brand geblust.
  Oorzaak nog onbekend.

 • 11-7-55. 18.00 u. Aanrijding.
  Op Boogjes-Vest tussen hulpmotor en pers.auto. S. Fontijn en J. van Wijk. Beide voertuigen werden beschadigd.
  Oorzaak: Fontijn verleende aan de auto geen voorrang.

 • Politierapport No. 193 van Dinsdag 12 Juli 1955.
  No. 7852 12-7-55. 17.25 u. Aanrijding:.
  Op C. de Wittstraat tussen kind en hulpmotor (H.I. Volmer en C.W.M. Frijhoff). Beiden zijn ter observatie in ziekenhuis opgenoen.
  Oorzaak: Doordat het kind plotseling de rijbaan overstak ontstond een aanrijding. Beiden kwamen te vallen.

 • No. 7869 13-7-55. 11.50 u. Botsing:.
  Op Lombardbrug-Voorstraat tussen 3.w. motorrijtuig en door kind losgelaten autoped (J. Lobé en C. Andrees(s)en). Autoped werd beschadigd.
  Oorzaak: Kind heeft vermoedelijk van schrik zijn autoped losgelaten. Lobé kon niet verhinderen dat hij hiermede in botsing kwam.

 • 14-7-55. 01.40 u. Trein ontspoord bij Willemsdorp:.
  Door Ned. Spoorwegen te Dordrecht werd kennis gegeven dat bij Willemsdorp een gedeelte van een goederentrein was ontspoord, waarbij de machinist was gewond.
  Machinist Pieter Franciscus van Gool, 34 j., won. R'dam Brinkhorst 8a is door de G.G.D. naar R. ziekenhuis gebracht.
  Aldaar was geen dokter aanwezig, waarom hij op last van Dr. Koopman naar Gem. ziekenhuis is vervoerd.
  Het treinverkeer van en naar de Moerdijk is gestremd en zal vanaf 6 uur met autobussen worden onderhouden. Adj. Jansen v.d. R.P. te Dubbeldam gewaarschuwd.

 • 14-7-55. 21.00 u. Geld 'gerold'.
  Paus, Hendrik, de, won. Sliedrecht doet aangifte van diefstal van geld uit zijn portemonaie, nadat hij in gezelschap is geweest met een meisje in het café van Potters.

 • 15-9-55. 16.00 u. Geslipt.
  Mairesse, Jacques, geb. 28-5-36, won. Cambrai, best. van scooter en de duorijder Paul Lemointier, gregen beide schaafwonden, doordat het motorrijtuig slipte.
  Oorzaak: Op de Rijksweg week de best. te veel naar rechts uit en kwam in de berm terecht.

 • 17-7-55. 04.00 u. Spoorwegongeval:
  Door Persbureau Ass. Press. werd telefonisch inlichtingen gevraagd of er tussen Dordrecht en Zwijndrecht een spoorwegongeval had plaats gehad.
  Bij onderzoek bleek dat inderdaad op het baanvak ter hoogte v.d. Victoriafabriek 2 goederen treinen tegen elkaar waren gereden.
  Een machinist was gewond, doch was reeds onder geneesk. behandeling gesteld.
  Onmiddelijk Adj. Uil en wekdienst met ten Brinke gewaarschuwd, de C.v.P., H.I. en Inspect. Heger in kennis zijn gesteld.

 • 19-7-55. 1.15 u. Diefstal auto:
  Vanaf de Glazenstr. werd een pers. auto, merk Chevrolet, L-59904, ontvreemd. Hiervan werd mededeling gedaan namens de eigenaar Ernst Koernap, 47 jaar, won. in woonwagen a.d. Kilkade.
  Bij tel. informatie bleek, dat dit voertuig te Breda over de kop was geslagen en dat twee jeugdige (onbekende) inzittenden na de botsing per rijwiel de vlucht hadden genomen.
  Het betreft hier verm. twee personen uit Breda. Onderzoek wordt ingesteld door adj. v. Mourik en brig. v. Spijk.

 • 19-7-55. 14.30 u. Rapp. den Hollander Verkeersongeval:
  Door onoplettendheid bij het nemen van een bocht naar rechts, reed de bestuurder van ee 3-w. motorrijtuig (J. Kroon) tegen een feestmast, staande op de hoek Achterom-J. de Wittstr. Van de mast werden 4 lampjes vernield terwijl het voertuig werd beschadigd.

 • 19-7-1955. 15,- u. Aangifte (dfst. zwembroek):
  Door H. Hendriksen, 43 jaar, W. Rienstra, 48 jaar, L. van Varik, 44 jaar, won. L. de Colignystr. 28, 32, en 30, terz. diefstal van een zwembroekje vanaf de drooglijn achter hun resp. woning.

 • 19-7-1955. 15,45 u. Aanrijding:
  Op de 's-Gravendeelsedijk bij de ingang der fabriek van Penn en Bauduin, tussen motorlocomotief waarachter 14 beladen wagons en een stilstaande vrachtauto, welke zwaar werd beschadigd. (best: C. den Haan en J. v.d. Werf).
  Oorzaak: motorlocomotief werd afgeremd voor de vrachtauto, die op de rails stond, doch schoof door de druk van de wagons verder en drukte de auto 14 meter mee.

 • 20-7-1955. 10,- u. Toevallijder.
  Op de brug over de Rijksweg nabij de Glazenstr., werd de bekende lijder aan vallende ziekte F. Vaneveld, won. Joh. de Oudestraat 19 in bewusteloze toestand aangetroffen.
  Hij is per ziekenauto naar zijn woning vervoerd.

 • 20-7-55. 14,- u. Aangifte (zeden).
  Door Maria I. Wassink, 21 jaar, won. Bankastr. 57, terz. openb. sch. der eerbaarheid, gepleegd op 15-7-55 te 23.- uur in de Komatistr. door de bekende W.H., won. Hollanderstr. 35 wiens foto door aangeefter is herkend.
  Hij zal terzake geconfronteerd en verhoord worden.

 • 22-7-55. 12,35. Aanrijding.
  Op het Weeshuisplein tussen bestelauto (best: F. v.d. Linden) en onbekende voetgangster, wier jasje hierbij werd beschadigd.
  Oorzaak: toen de voetgangster was overgestoken kwam haar jasje in aanraking met een deurknop van de auto.

 • 22-7-55. 14,-. Gebeten door hond.
  Op de Zeehavenlaan werd een aldaar grazende bok van A. Schreuder, Zeehavenlaan 172, zodanig door een grote bruinharig hond verwond, dat het dier aan het Gem. slachthuis moet worden afgemaakt.
  Eigenaar van de hond is onbekend, doch is ver. woonwagenbewoner.

 • 23-7-55. 15,- u. Aanrijding.
  Tijdens de wielerwedstrijd werd het 8-j. meisje I. van Buul, die op de rand van het plantsoen hoek Pr. Julianaweg-Krispijnseweg zat, aangereden door de wielrenner, A. Glerum, die plotseling uit de bocht reed.
  Het meisje bekwam een vleeswond aan het l-bovenbeen.

 • 23-7-55. 15,50 u. Aanrijding.
  Doordat het 5.j. voetgangertje J.D. Kooiman, I. Da Costastr. 41 het rijwielpad langs de Krispijnseweg plotseling overstak, werd het aangerden door een onbekend gebleven wielrijder, die na de aanrijding is doorgereden na even te zijn afgestapt. Het kind brak het r.onderbeen. (Bericht in pers)

  Uit: Nieuwsblad van het Noorden 23-07-1955
  Rolschaatsen toegestaan
  In Dordrecht wordt de rolschaatssport zo intensief beoefend, dat de stedelijke
  overheid er toe over is moeten gaan om bepaalde maatregelen te nemen met het
  oog op de verkeersveiligheid. De burgemeester heeft in de verschillende stadswijken
  geasphalteerde straten aangewezen, die als rol schaatsbaan mogen worden gebruikt.
  Alle andere straten en wegen zijn voor de jeugdige Dordtse rolschaatsers verboden terrein.
  De straten, waarin zij viel hun geliefde sport mogen beoefenen, zijn voorzien van
  bordjes met het opschrift: rolschaatsen toegestaan.

 • 23-7-55. 23.20 u. Ongeval (op de kermis).
  Door onbekende oorzaak viel Paulina Dobbelsteen, 12 jaar, won. Nieuwe Merwedehof 4, die aanwezig was in de tent, het z.g. 'vrolijk rad' op het kermisterrein, met het achterhoofd op de draaien houten schijf, waar zij bleef liggen. Zij is per ziekenauto overgebracht naar het R.K. ziekenhuis. Verm. heeft zij een hersenschudding opgelopen.

 • 24-7-55. 19,45 u. Aangifte (door hond gebeten).
  Door Huibert Teuling, 42 jaar, won. Brikstr. 15, terz. het feit, dat zijn bok, grazende langs de Zeehavenlaan, door een grote bruinharige hond, verm. afkomstig uit het woonwagenkamp, is verwond.
  Soortgelijke gevallen zijn aldaar reeds meermalen voorgekomen.

 • 27/7 '55. 10 uur. Voor de geopende Maasbrug kwamen bij het opstellen van auto's twee auto's met elkaar in aanraking.
  Beide voertuigen bekwamen beschadigde spatborden. Geen pers. ongelukken.

 • 27/7 '55. 12.15 uur. In het woonwagenkamp is op verzoek van een woonwagenbewoonster een hond doodgeschoten, die aldaar wild rondliep met schuim op zijn bek en waarvan men vreesde dat hij iemand zou bijten.

 • 28/7 '55. 21.30 uur. Op de Steenstraat kregen twee personen ruzie met elkaar over het aanbrengen van schade aan een auto door kinderen.
  De één gaf de ander een stomp in het gezicht waarna hij achterover viel met het hoofd op het trottoir.
  De vallende persoon bekwam een hersenschudding en is per ziekenauto overgebracht naar het R.K. Ziekenhuis alhier.
  De andere persoon is aangehouden, overgebracht naar het H.B. en na verhoor weer heengezonden. P.V. wordt opgemaakt.

 • 29/7 '55. 9.30 uur. Op de Frans Lebretlaan heeft een onbekend persoon van een 5 jarig meisje, dat boodschappen moest doen, uit de boodschappentas van het kind de portemonnaie genomen en daaruit f 2,50 ontvreemd. Toen deze persoon het geld daaruit nam, zeide hij: "Ga maar gauw door want je moet nog kaas halen ook".
  Sign. persoon: "Ongeveer 40 jaar oud, blootshoofds met donker blond haar en droeg een grijs overhemd met licht grijze broek."

 • 29/7 '55. 11.30 uur. Bij het starten op de Boogjes van een motorcarrier sloeg de vlam, uit de carburateur en geraakte de gehele motor in vlammen. Door de Brandweer is de brand geblust. De gehele motor ging verloren doch de bak bleef gespaard. Niet verzekerd. Geen opzet.

 • 29/7 '55. 17 uur. Tijdens het neerlaten van de afsluitbomen van de spoorwegovergang aan de Dubbeldamseweg kwam een veeauto, die achter een andere auto reed, in aanraking met de dalende afsluitboom. Laadbak van de auto en afsluitboom werden beschadigd. Geen pers. ongelukken.

 • 29/7 '55. 19.54 uur. Terwijl de afsluitbomen van de spoorwegovergang bij de Alg. Begraafplaats, in dalende lijn waren, wilde een autobestuurder, die over de Dubbelsamsweg reed, voor de dalende bomen afremmen.
  De remmen van de auto weigerden en de bestuurder reed de overweg op. Hij kwam in aanraking met de twe(e)de afsluitboom. Auto en afsluitboom bekwamen beiden schade. Geen pers. ongelukken.

 • 30/7 '55. 2.30 uur. Slapende in een auto, staande op het Groothoofd aangetroffen:
  Cornelis Jan Spigt, geb. te den Helder 9/4 '03, ingeschreven in het Centraal Bevolkingsbureau te den Haag.
  Spigt, die in het bezit was van f 224,30 en twee gouden tientjes, benevens zoveel snuisterijen in zijn zakken, dat hiermede twee arrestantenkastjes gevuld waren (rommel), is aan het H.B. in bewaring gesteld voor nader onderzoek door de Afd. E.

 • 31/7 '55. 17.20 uur. Naar aanleiding van een ingekomen bericht en daar aanvankelijk de Rijkspol. te Dubbeldam niet te bereiken was zijn rapporteurs gereden naar de Moerdijkbrug, waar bleek, dat een motorrijder (Belg) op de weg lag met een scheldebasisfractuur. Bij onderzoek bleek dat, de achterband van het motorrijwiel gesprongen was en dat de bestuurder over de kop was geslagen. De inmiddels gearriveerde Rijkspol. stelt een nader onderzoek in.

 • 31/7 '55. 19.15 uur. Melding 8606A.
  Op de splitsing Kilkade-Wieldrechtseweg kwam een 8 jarige jongen, die per rijwiel voor een auto reed in aanraking met dit voertuig. De jongen kwam te vallen en bleef op de weg liggen. De bestuurder en een mede-inzittende stapten uit de auto, pakten de aangereden jongen op en plaatsten hem in de auto en reden vervolgens met grote snelheid in de richting Moerdijkbrug. Na enige ogenblikken toen de Politieauto, bemand met Hag. v.d. Linde en de Boer, arriveerde(n) werd hen door enige omstanders het kenteken van de auto en vorenstaande medegedeeld. Onmiddellijk werd de achtervolging ingezet.
  Nabij de Moerdijkbrug werd de auto waargenomen die toen weer in de richting Dordrecht reed. Na de achtervolging voortgezet te hebben, waarbij vanwege het drukke verkeer op de weg gebruik is gemaakt van de sirene, gelukte het de auto te doen stoppen op de Schenkeldijk. Onderzoek doende, bleek dat de bestuurder en de mede inzittende persoon zodanig onder invloed van gebruikte alcoholhoudende drank verkeerden, dat zij niet in staat konden worden geacht een motorrijtuig naar behoren te besturen. De aangereden jongen, die genaamd bleek te zijn: Cornelis (van) Lonkhui(j)zen, won. Mecklenburgstraat 31, zat voor in de auto en bleek zijn linker onderbeen te hebben gebroken. Hij is per ziekenauto opgehaald en overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis alhier, waar bij ter verpleging is opgenomen. De bestuurder van de auto bleek genaamd te zijn: Joseph v. Esch, won. in e(e)n woonwagen en staande te Noordgouwe bij Zierikzee. De mede inzittende was genaamd: Johannes Brok, won. in een woonwagen en staande aan de Kilkade alhier.
  beide personen zijn voor nader onderzoek overgebracht naar het H.B. alwaar v. Esch aan het H.B. en J. Brok bij de kon. Marechaussee in bewaring zijn gesteld. Bloedproef van beide personen is genomen. De auto is in beslaggenomen en geplaatst in de garage. Het onderzoek wordt voortgezet.
  v. Esch en Brok blijven in bewaring.

 • 1-8-55. 12.35 u. Verkeersongeval.
  Op de Singel werd een 4 jarig jongetje overreden door de met paard bespannen wagen van een schillenophaler. Het kind bleek geen letsel te hebben bekomen.
  Oorzaak: De jongen was de schillenophaler behulpzaam en was op een gegeven moment onder de stilstaande wagen gekropen. Bij het wegrijden werd hij overreden.

 • 1-8-55. 15.30 uur. Koe losgebroken en dood geschoten.
  Op het terrein van de Gemeentelijke Slachtplaats sprongen twee koeien over de afrastering en kwamen in het Weizigtpark terecht. Eén van de dieren was dol geworden waardoor het opvangen niet vlot verliep. In de nabijheid van de Tunnel zijn beide koeien opgevangen. De dolle koe is op het terrein van de slachtplaats onmiddellijk afgemaakt.

 • 4-8-55. 12.00 u. Gepleegde diefstal in theehuis Wantijpark.
  In de afgelopen nacht heeft men zich vermoedelijk met gebruikmaking van een valse sleutel toegang verschaft tot het theehuis in het Wantijpark. Een hoeveelheid flessen bier, klontjes suiker en een flesopener worden vermist.

 • 6.8.55. (Rapporteurs v. Mourik en v. Spijk) Poging tot diefstal.
  In de afgelopen nacht heeft men getracht in de R.K. kerk a.d. Burg. de Raadtsingel een offerbus van de muur te verwijderen. Er wordt niets vermist.

 • 6.8.55. 19.30 u. Nachtverblijf verleend.
  Op zijn verzoek nachtverblijf verleend in het Leger des Heils aan: Cornelis van Vliet, geb. 10-7-1905, zonder vaste woon- of verblijfplaats, afkomstig uit Amsterdam. Hij stond niet gesignaleerd.

 • 6.8.55. 22.30 u. Terz. openbare dronkenschap ingesloten.
  Terzake openbare dronkenschap vanaf de Voorstr. overgebracht naar het H.B. Jan Arie de Geus, geb. 5-2-1895, won. te 's-Gravendeel, Molendijk 59. Op 7-8-55 te 6.00 u. is hij weder heengezonden.

 • 6.8.55. 22.30 u. Taxi weggenomen en na aanrijding achtergelaten.
  Op gemeld tijdstip werd op de Voorstr. nabij pand 30 (cafe v. Duin) een pers. auto (taxi) van de Firma v. Twist weggenomen door een onbekende man. Dit gebeurde toen de chauffeur van die auto in genoemd cafe stond af te rekenen met een klant. De onbekende man reed vanaf de Voorstr. de Grote Spuistr. in en reed daar tegen de gevel de winkel van Barth. De auto liep daarbij enige schade op. Onmiddellijk na de aanrijding nam de man de vlucht.
  Signalement: Flink persoon, athletisch figuur, blond krullend haar (met kale kruin), rood gestreept overhemd, grijze pantalon, bruine schoenen met dikke crepezolen. Een tot nog toe ingesteld onderzoek leverde geen resultaat op.

 • 7-8-55. 16.30 u. Verkeersongeval.
  Op de Groenmarkt nabij het Stadhuisplein ontstond een aanrijding tussen een autobus en een bromfiets. Beide veortuigen liepen schade op, terwijl de bestuurder van de bromfiets en twee door hem meegevoerde personen (vrouw en kind) lichte verwondingen opliepen.
  Oorzaak: Autobus reed nabij het Stadhuisplein over de linker weghelft om een stilstaand voertuig voorbij te rijden. De bromfietser die uit tegenoverstelde richting van het Stadhuisplein kwam werd daardoor de pas afgesneden en reed tegen de voorzijde van de autobus.

 • 8-8-55. Zeiljacht vermist.
  In de nacht van 6- op 7-8-55 is in de Dordtse Kil ontvreemd een zeiljacht met witte kajuit, lengte 8 m., genaamd 'Esperia'. Aangifte is gedaan bij de R.P. te Water.

 • No. 8836 8-8-55. 7.30 u. Autobus geslipt:
  Op de Oranjelaan slipte een autobus best. door P.C.N.M. Nieuwlaat en kwam tegen en boom terecht. Autobus en boompje werden beschadigd.
  Oorzaak: Vermoedelijk door glas wegdek tengevolge van neerslag is de bus geslipt.

 • No. 8904 10-5-55. 10.30 u. Verm. eet en drinkwaren:
  Hoff, Arie van 't, doet namens 'Vacantie Kinderfeest' aangifte van vermissing van verschillende goederen o.a. flessen melk, suiker, koekjes en speelgoed, welke goederen uit een tent staande op het terrein van 'Louter Bloemen', werden vermist.

 • 12-8-55. 7.25 u. Aanrijding:
  Op Maasstraat-Develstraat tussen autobus en rijwiel, best. door: H. de Deugd en C. v.d. Berg. Autobus licht beschadigd. V.d. Berg met verbrijzeld onderbeen en hersenschudding naar Gem. Ziekenhuis.
  Oorzaak: De wielrijder kwam met vrij grote snelheid uit de Develstraat rijden en wilde rechts de Maasstraat in gaan. Vermoedelijk heeft hij een te grote bocht gemaakt, waardoor hij tegen de l.voorkant van de autobus terecht kwam. Vermoedelijk door het krachtig remmen, raakten de remmen van de autobus defect waardoor het slachtoffer een eind werd mee gesleurd.

 • 15-8-55. 21.30 u. Plotselinge dood:
  Op een steiger in de Zeehaven werd de Noorse zeeman Anton B. Sother [Anton Bernhard Saether], geb. 28-10-02, van het aldaar liggende Noorse s.s. 'Bjogna' plotseling onwel en overleed terplaatse verm. door hartverlamming. Door dr. Sibie werd de dood geconstateerd. Het lijk is overgebracht naar het lijkenhuisje van het Gem. Ziekenhuis.
  NB.
  - overlijdensakte Dordrecht nr. 519 (18-08-1955)
  (Aangever: Johannes Theodorus van der Meer, oud 56 jaren, aanspreker, wonende te 's_Gravenhage) Anton Bernhard Saether (oud 52 jaren, stoker, geboren te Hopen in Noorwegen, wonende te Christiansund in Noorwegen, echtgenoot van Kristine Saether, zijnde verdere gegevens de aangever niet bekend, overl. 15-08-1955 19.30 uur
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=9261930&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201955&miview=viewer2]

 • 16-8-55. 12,40 u. Aanrijding.
  Op het kruispunt Bagijnhof-Raamstr.-Sarisgang, tussen 2 wielrijders (best: G.M. Schroots en J.C. Schuilwerve). Laatstgenoemde is met een bloedende hoofdwond en buiten bewustzijn overgebracht naar het R.K. Ziekenhuis. Geen schade.
  Oorzaak: Schroots heeft de van links komende Schuilwerve niet bemerkt.

 • 17-8-55. 9, 10 u. Verkeersongeval.
  Op de Adr. van Bleijenburgstr. sloeg het achterportier van een vrachtauto (best. J. Wisman) op onverklaarbare wijze open op het moment, dat deze een stilstaande pers.auto passeerde.
  Het portier kwam terecht tegen de linnen kap van de pers. auto (best. J.H. van Eijsden), waardoor de kap werd gescheurd en het raamwerk verbogen.

  Terzake overtredingen:
 • Bekeuringen Waarschuwingen
  W.V.W. [Wegenverkeerswetgeving]: 17 -
  A.P.V. [Algemene Politie Verordening]: 9 1 (jeugdmelding)
  Wetb. van Strafr.: 1 (valse nm) 2 (baldadigheid)
  Rijtijdenbesl.: 1 -
  Verordening "Vacantiebesluit": 1 -
 • (NB. Aan het eind van elk getypt rapport staat het aantal bekeuringen en waarschuwingen van die dag)

 • 21-8-55. 17.- u. Vermoedelijke vergiftiging.
  Door Pieter Schot, won. Wijnstr. [Groenmarkt] 18 rood, is kennis gegeven, dat hij vermoedt, dat zijn vrouw, met wie hij in onmin leeft, een vergiftige stof door zijn voedsel (aardappelen en sperciebonen) heeft gemengd.
  Bedoeld voedsel is overgebracht naar het Ger. Laboratorium te 's-Gravenhage, teneinde te worden onderzocht.

 • 22/8 55. 11 uur. Op de 's-Gravendeelsedijk, terhoogte van de uitrit van Penn en Bauduin raakte en wagon van een goederentrein een stilstaande bakfiets doordat de bestuurder zich vergiste in de breedte van de wagon.
  De bakfiets bekwam enige schade.

 • 22/8 55. 12.50 uur. Op de Maasbrug werd de bekende toevallijder D. Hopma, won. Hollanderstraat 35, in bewusteloze toestand aangetroffen.
  Op advies van de Genk. Dienst is hij per ziekenauto overgebracht naar zijn woning.

 • 22/8 55. 18.20 uur. Op de Maasbrug geraakte een bromfietsbestuurster, nadat zij een wielrijder was gepasseerd, de macht over het stuur kwijt en kwam in aanraking met een pilaar van de brug.
  Zij bekwam een gebroken sleutelbeen en hersenschudding en is per ziekenauto overgebracht naar het Diaconessenhuis. Bromfiets licht beschadigd.

 • 23/8 '55. 8.30 uur. Op de Vriesestraat terhoogte van het kruispunt Lenghenstr.-Lindestr. kwam plotseling een wielrijdster achter een kerende auto vandaan rijden en werd gegrepen door een passerende bromfietsbestuurder.
  De wielrijdster kwam te vallen en bekwam een lichte hersenschudding. Zij is per ziekenauto overgebracht naar het R.K. Ziekenhuis.

 • 23/8 '55. 9.35 uur. In de Houttuinen terhoogte van de uitrit van het R.K. Ziekenhuis passeerde een vrachtauto een stilstaande bestelauto waaruit men bezig was goederen te lossen.
  Tijdens het passeren werd de portier van de bestelauto verder opengeduwd en kwam in aanraking met de vrachtauto. Bestelauto bekwam enige schade.

 • 23/8 '55. 14.30 uur. Tijdens het spelen in het Sporfondsenbad kwam de 6 jarige B. Dressel, won. Joh. de Oudestraat 55, te vallen en bekwam een buil op zijn voorhoofd.
  Per Politieauto is de jongen overgebracht naar zijn woning. De moeder van de jongen zou zich in verbinding stellen met haar huisarts.

 • 24/8 '55. 8.50 uur. Op het kruispunt Oranjelaan-Badweg-Pr. Hendrikbrug verleende een wielrijder geen voorrang aan een auto, waardoor deze krachtig moest remmen om een aanrijding te voorkomen.
  Een achter deze auto aanrijdende motorrijder kwam hierdoor in aanraking met de auto. Motorrijder bekwam een gescheurde pantalon en auto enige schade.

 • 24/8 '55. 17.45 uur. Deelt de bekende W. Stemmer mede, dat de bekende Andries v.d. Laars, tijdens het zwemmen te Dubbeldam bij het duiken op een steen is terecht gekomen en aan de gevolgen overleden is.
  Doorgegeven aan de Rijkspol. te Dubbeldam.

  NB.
  - Overlijdensakte Dubbeldam nr. 39 (25-8-1955)
  Aangever: Wilhelmus Adrianus van Dooremalen, 56 jaren, aanspreker, wonende te Dordrecht;
  24 Augustus 1955 in deze gemeente overleden:
  Andries van der Laars, oud 29 jaren, los werkman, geboren en wonende te Dordrecht, ongehuwd,
  zoon van Willem van der Laars (zonder beroep, wonende te Dordrecht) en van Johanna Vossenberg (overleden);
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=257&minr=9264294&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=257&miview=viewer2]

 • 25/8 '55. 13.15 uur. In het park 'Merwesteijn' liep een driejarig knaapje in een sloot waarin water aanwezig was.
  Door de 81 jarige G.J. [Gerrit Jan] Duistermaat verblijvende in het Leger des Heils alhier, is het knaapje, door het toesteken van een arm, op het droge gehaald en overgebracht naar Dr. Over 't Veld.
  Het ventje had volgens de Dokter geen nadelige gevolgen bekomen.

 • 26/8/ '55. 17.30 uur. Op 25/8 j.l. tijdens het passeren van de Dokbrug, die afgesloten was geweest, viel een der afsluitbomen naar beneden op een autokap.
  De bovenzijde van de auto werd ingedeukt. Geen pers. ongelukken.

 • 26/8 '55. 22.55 uur. Tijdens werkzaamheden in de expeditieruimte van de E.M.F. aan de Achterhakkers greep de 32 jarige J. v. Leeuwen [Adrianus Cornelis van LEEUWEN, oud 29 jaren, echtg. Adriana den Boef, zoon van Jacob Cornelis van Leeuwen en van Antoinetta Carlier], won. Waterbeekstraat 8, zich aan een electrische draad, op ongeveer 4 Meter, vast waarop een voltage stond van 360 volt. Nadat zijn medearbeider de stroom had uitgeschakeld viel v. Leeuwen als een 'blok' naar beneden.
  Onmiddellijk onder leiding van de fabrieksdokter, Dr. v. Dijk, is kunstmatige ademhaling toegepast. Het slachtoffer is overgebracht naar het Diaconessenhuis en te omstreeks middernacht, zonder bij kennis te komen, overleden.
  Door de Directeur de heer Smit, is de vrouw van het slachtoffer met het ongeval op de hoogte gebracht. Een technisch onderzoek wordt op 27/8 '55 ingesteld.

 • 27/8 '55. 15 uur. Van het Spaanse zeeschip 'Cabo Ortegal' liggende in de Zeehaven wordt sinds 26/8 '55 vermist de Spaanse zeeman, Martin Olega Bilbao, oud 34 jaar. Genoemd persoon is enigszins zonderling en teruggetrokken.
  Sign. persoon: "Lang 1,60 M., gezet postuur, donker uiterlijk en gekleed in donkere jas en donkere grijze broek. Droeg zwart-witte pantoffels."

 • 29-8-55 14.30 u. Verkeersongeval.
  Op de Nieuwe Haven reed een autobus bij het achteruitrijden tegen een stilstaande personenauto. Pers. auto liep schade op.
  Oorzaak: Autobus moest vanwege een opgraving achteruit terugrijden.

 • 29-8-55 17.10 u. Verkeersongeval met dodelijk gevolg.
  Op de Oranjelaan nabij de Noordhoveweg ontstond een aanrijding tussen een motorrijwiel en voetganger. De bestuurder van het motorrijwiel liep daarbij een geringe verwonding op, terwijl de voetganger ernstig in de maagstrek werd getroffen en kort na het ongeval in het Gem. Ziekenhuis is overleden.
  Oorzaak: De voetganger, genaamd A. PONSEN, 78 jaar, won. Billitonstraat 43rd. stak ter plaatse de Oranjelaan over juist op het moment dat de motorrijder, die slechts met een snelheid van ongeveer 20 a 30 k.m./u reed, naderde en zich bevond in de file wielrijders komende uit de richting van de Staart.

 • 30-8-55. 16.40 uur. Kind te water geraakt en gered.
  In het Wantij geraakte de 4 jarige E. Smulders, won. Kokmeeuwstraat 20, te water.
  De 23 jarige mevr. POPPE-Blom, won. Develstraat 13, liet zich van de glooiende walkant afglijden en slaagde er in het kind dat reeds in zinkende toestand verkeerde te grijpen en op het droge te brengen.

 • 1-9-55. 17.00 u. Verkeersongeval.
  Op het plein nabij het Papendrechtse veer ontstond een aanrijding tussen een autobus en een rijwiel. Rijwiel liep schade op.
  Oorzaak: Autobus draaide op het plein zonder dat tevoren daartoe een teken was gegeven. De wielrijder passeerde de autobus bij het inhalen en werd aangereden.

 • 2-9-55. 9.00 u. Verkeersongeval.
  In de Wijnstraat sloeg van een personenauto het portier open en beschadigde daarbij en geparkeerde auto waar juist langs werd gereden.

 • 2-9-55. Verkeersongeval.
  In de Nieuwstraat onstond een aanrijding tussen een bestelauto en een pers.auto. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Bestelauto reed tussen twee tegenover elkaar geparkeerde auto's door een beschadigde daar bij één der voertuigen vanwege de geringe ruimte om te passeren.

 • 2-9-55. 11.15 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Merwedestraat-Giessenstraat kwam een bromfietser te vallen doordat hij bij het nemen van een bocht slipte vanwege het glibberige wegdek. Betrokkene liep vermoedelijk gekneusde knie op, terwijl bromfiets en kleding werd beschadigd.

 • 2-9-55. 16.00 u. Meisje onwel geworden in winkel.
  Vermoedelijk tengevolge van de warmte werd in de winkel van V. en D. een meisje onwel. Zij is door de G.G.D. overgebracht naar het Diaconessenhuis vanwaar zij op eigen gelegenheid weer is vertrokken.

 • 3-9-55. 13.50 u. Verkeersongeval.
  Op de Groenmarkt werd een 8 jarig jongetje bij het oversteken van de rijbaan door een bromfiets (werd) aangereden. Hij bekwam een buil aan zijn hoofd en een gescheurde lip. Bromfiets liep tevens schade op.
  Oorzaak: Jongen stak plotseling zonder op te letten de weg over en liep tegen bromfiets.

 • 3-9-55. 17.00 u. Verkeersongeval.
  Op de wegkruising Wijngaardstraat-Marienbornstraat ontstond een verkeersongeval waarbij een vrachtauto over een op de rijbaan liggende autoped reed. Autoped werd vernield.
  Oorzaak: Bestuurder van auto lette niet voldoende op.

 • Politierapport No. 247 van Zondag 4 September 1955.
  4-9-55. (Rapporteurs Spruit en de Zwaan) 14.00 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Steegoversloot-Vest ontstond en aanrijding tussen een pers.auto en een bromfiets. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Bromfietser verleende geen voorrang.

 • 4-9-55. 14.00 u. Maatregelen genomen tegen beschonken bromfietser.
  Nadat a.h. H.B. [=hoofdbureau] was kennisgegeven dat zich op de Krispijnseweg zich een beschonken persoon bevond die beschikte over en bromfiets derwaarts gegaan om een rijverbod op te leggen. Bedoeld persoon bleek zich in een cafe te bevinden waarop door ons het rijwiel is meegenomen naar het H.B. Later is dat voertuig afgegeven aan de eigenaar die terzake openbare dronkenschap a.h. H.B. was gebracht door de Ag'n. Spruit en de Zwaan.

 • 4-9-55. 14.45 u. Verkeersongeval.
  Op de Rijksweg nabij de Oude Maasbrug ontstond een aanrijding tussen twee bromfietsen. Een duopassagier liep geringe verwonding op.
  Oorzaak: Inhalen terwijl ingehaald wordende op zijn beurt bezig was een ander voertuig voorbij te rijden. (z.g. tripleren)

 • 5-9-55. 23.00 u. Onderdak aan voorwaardelijke veroordeelde.
  Nunnikhoven, Hendrik, geb. 10-2-1894, ingeschr. C.B.R. is aan het H.B. onderdak verleend. Hij was heden uit de Rijkswerkinrichting te Veenhuizen ontslagen, doch had nog 5 maanden voorwaardelijk. Deze tijd moest hij zich onder toezicht v.h. Leger des Heils te Dordrecht stellen. Hij weigerde beslist terug naar het Leger te gaan en verzocht weer naar Veenhuizen te worden gezonden. Ina fwachting van verdere maatregelen blijft hij a.h. Hoofdbureau.

 • 7-9-44. 19.30 u. Ongeval bij spel:
  Pieter Jansen, won. M. Schampersstraat 15rd, is tijdens het 'haasjeoverspel' door zijn 'rug' gezakt. Hij bleef op, straat liggen en is naar Roomse ziekenhuis vervoerd. Na onderzoek is hij per taci naar huis gebracht.

 • 7-9-44. 23.00 u. Verstekeling:
  Mojtar, Hamido Ben Maimon Ben, oud 20 jaar, Spaans Marokaan is als verstekeling door de Kon. Mar. op een Noors schip 'Örland', liggende in de Zeehaven, aangetroffen.
  Hij blijft in afwachting van verdere maatregelen a/h H.B. in bewaring.

 • 10-9-55. 12.05 u. Aanrijding:
  Op spoorwegovergang a.d. Markettenweg tussen vrachtauto en spoorbomen.
  Spoorwegboom werd ontzet. Oorzaak: Mosmans had geen erg in de dalende spoorboom.

 • 11-9-55. 15.00 u. Autobanden beschadigd:
  Wepster, arts, won. Singel 113, doet aangifte van vermieling van zijn autobanden door middel van spijkers.

 • 14-9-55. 22,- u. Verkeersongeval.
  Op de Rijksweg 16 bij lichtmast No. 101, werd de bestuurder van een Belgische pers.auto L.M. Baekelmans, verblind door het licht van een tegenligger, die onbekend is gebleven.
  De Belgische auto raakte van de weg af, begon te slippen en kwam op de grasberm terecht tegen bedoelde lichtmast, die licht beschadigd werd. De auto werd aan de l-voorzijde geheel vernield. Geen pers. ongelukken.

 • 14-9-55. 22,50 u. Verkeersongeval.
  Een onbekend gebleven licht grijze pers. auto reed tegen de verkeerszuil, staande op de H. de Grootlaan nabij Tunnel.
  Verkeerszuil en vluchtheuvel werden beschadigd.

 • 17-9-55. 7,15 u. Aanrijding.
  Op de Voorstr. tussen bromfiets best: T. Kooman en onbekende wielrijder. De bromfiets werd beschadigd.
  Oorzaak: de wielrijder, die een paard aan de teugel had, zou juist gaan rijden en kwam juist met zijn rijwiel dwars op de rijweg op het moment, dat de bromfiets wilde passeren. Bovendien zou de bromfietsberijder door de wielrijder bedreigd zijn met een pak slaag.

 • 18-9-55. 20,05 u. Aanrijding (op 17-9-55).
  Bij het optrekken (achteruitrijden) van een pers. auto op de Groenmarkt t/h van de Visbrug, geraakten 2 rijwiel, welke op het trottoir waren geplaatst, bekneld.
  De rijwiel werden beschadigd.

 • 19/9'55. 8.15 uur. Doordat op het rijwielpad, gelegen langs de Krispijnseweg, een wielrijder wat naar links uitweek kwam hij in aanraking met een juist passerende wielrijder.
  Een der wielrijders bekwam enige schade aan zijn pantalon.

 • 19/9'55. 17 uur. In de bocht Riedijk-Voorstraat raakte het achterwiel van een truck met trailer het voorwiel van een tegenovergestelde richting komende wielrijdster. Het rijwiel bekwam enige schade.

 • 20/9 '55. 7.15 uur. Op het schip 'Lloyd' liggende op de 'Ankerplaats 10' in de Dordtse Kil onder de gemeente Dubbeldam, brak tijdens werkzaamheden plotseling de stang van de ankerbalk. De schipper Georg Schönig, won. te Duitsland, Kirchenweg 12 te Eberbach a/d Necce, kreeg een stand tegen zijn hoofd en overleed kort hierna. Het slachtoffer is overgebracht naar het R.K. Ziekenhuis alhier. Het onderzoek in deze wordt verricht dor de Rivierpolitie en de Heer Slob.

  NB.
  - overlijdensakte Dordrecht 21-09-1955 nr. 573
  (Aangever: Marinus Boom, 45 jr., wachtmeester der rijkspolitie te Zwijndrecht)
  Georg Schönig (oud 51 jaren, schipper, geboren te Eberbach, wonende te Eberbach), echtg. van Louise Wilhelm, zoon van Wilhelm Schöning en van Maria Siegmund (beiden overleden)
  overleden 20-09-1955 te 7.30 uur
  [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=9261939&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201955&miview=viewer2]

 • 20/9 '55. 12.20 uur. Doordat op de hoek Jac. Catsstraat - Tesselschadestraat een wielrijdster niet op het verkeer lette, kwam zij in aanraking met een wielrijder.
  Het rijwiel van de wielrijdster bekwam enige schade. Geen. pers. ongelukken.

 • 20/9 '55. 13.30 uur. Op de Oranjelaan reed door onoplettendheid een wielrijdster tegen de achterkant van een geparkeerde auto.
  Rijwiel en auto bekwamen enige schade. Geen. pers. ongelukken.

 • 20/9 '55. 17.15 uur. Terwijl op de Visbrug een auto stopte voor het rode verkeerslicht, reed een achteropkomende auto tegen de achterkant van deze wagen.
  De voorste auto bekwam enige schade. Geen. pers. ongelukken.

 • 21 [niet: 20]/9 '55. 0.45 uur. Deelt de recherche Rotterdam, Brig. Gijsbers, telef. mede, dat hun ter ore is gekomen, dat de z.g.n. ruitentikkers plannen hadden geopperd een bezoek te brengen aan een juwelierszaak te Dordrecht.
  Wanneer dit bezoek zou plaats hebben was onbekend.
  De juwelierswinkel waar de inbraak zou plaats hebben was gemakkelijk te bereiken wanneer men zich met een touw over een muurtje liet zakken.
  De daders zouden vermoedelijk rijden in een auto gekentekend: N.V. 03-30.
  Het personeel van de nachtdienst strenge controle juweliers opgedragen.
  Mogelijk zouden hier de winkels van de juweliers Heus, Steegoversloot (muurtje Augustijnenkamp) of de Meij, Voorstraat (muurtje Loverstraatje) kunnen worden bedoeld.

 • 21/9 '55. 8.15 uur. Op de hoek Nassauweg-Julianaweg verleende een autobestuurder geen voorrang aan een andere autobestuurder waardoor een aanrijding ontstond.
  Beide voertuigen bekwamen enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 21/9 '55. 13.30 uur. Op een bouwwerk aan de Reeweg (O) liep een arbeider tijdens de werkzaamheden achteruit en viel in een keldertje van 80 c.M. diep.
  De man, die over pijn klaagde, is overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis, doch kon na onderzoek naar zijn woning.

 • 21/9 '55. 16 uur. Op de hoek Reeweg (O)-Balistraat verleende een wielrijder geen voorrang aan een autobestuurder waardoor een aanrijding ontstond.
  Beide voertuigen bekwamen enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 21/9 '55. 16.15 uur. Tijdens het wegrijden kwam een autobestuurder van een geparkeerde auto op de Steegoversloot in aanraking met een achter een vrachtauto rijdende auto.
  De wegrijdende auto bekwam enige schade. geen pers. ongelukken.

 • Terzake overtredingen:
  Bekeuringen Waarschuwingen
  Wegenverkeerswetgeving: 26 7
  Rijtijdenbesluit: 1 -
  Alg. Pol. Verordening: 2 -
  424 Wetb. v. Strafr.: - 3
  310 Wetb. v. Strafr.: - 2

 • Politierapport No. 265 van Donderdag 22 September 1955.
  22/9 '55. 8.40 uur. Op de hoek Krispijnseweg-Pr. Bernhardstraat verleende een wielrijdster geen voorrang aan een autobestuurder waardoor een aanrijding ontstond.
  De auto bekwam enige lakschade. Geen pers. ongelukken.

 • 22/9 '55. 13.35 uur. Terwijl in de Glazenstraat een auto en scooter elkaar wilden passeren naast een stilstaande auto, kwamen zij met elkaar in aanraking.
  Beide voertuigen bekwamen schade. Geen. pers. ongelukken.

 • 22/9 '55. 13.50 uur. Tijdens het lossen van hout uit een zeeschip in de Zeehaven op een wagon werd een arbeider getroffen door een stuk hout en viel van de wagon.
  Nadat hij overgerbacht was naar het R.K. Ziekenhuis, bleek dat hij zijn linkerarm gekneusd had.
  Na behandeld te zijn kon hij naar zijn woning. Geen (opzet) of schuld.

 • 22/9 '55. 14.15 uur. Op de Biesbos(ch)straat nabij de splitsing Biesbosstraat-Noordendijk, reed een auto achteruit om de rijbaan vrij te laten voor een passerende auto en kwam daardoor in aanraking met een achter hem staande auto.
  Een der auto's bekwam enige schade. Geen pers(oonlijke) ongelukken.

 • 22/9 '55. 15.30 uur. Op het kruispunt Brouwersdijk-Tollensstraat verleende een bromfietsbestuurster geen voorrang aan een autobestuurder waardoor een aanrijding ontstond.
  Bromfietsbestuurster en een achter op de bromfiets zittend jongetje bekwamen lichte verwondingen. Bromfiets enige schade.

 • 22/9 '55. 17 uur. Op de brug over de Oude Maas kwam een bromfietsbestuurder in aanraking met de brugleuning waardoor een achter hem opkomende bromfietsbestuurder tegen hem aanreed.
  Beiden kwamen te vallen en kregen lichte verwondingen. De voertuigen werden eveneens wat beschadigd.

 • 22/9 '55. 20 uur. Vanaf het Station alhier naar het H.B. gebracht twee jongens van 9 en 7 jaar oud uit Rotterdam, die met de trein naar Dordt waren gekomen en in het bezit waren van f 13,05, benevens een retourtje Rotterdam.
  Zij verklaarde f 14,- te Rotterdam te hebben gevonden.
  In overleg met de Inspectrice Mr. Schuurman zijn de jongens overgebracht naar de K.P. te Rotterdam.

 • 22/9 '55. 21.45 uur. Op de hoek Joh. de Wittstraat-Oudehovenstraat pleegde een onbekend persoon, gekleed in groene regenjas, Openbare Schennis der Eerbaarheid tegenover een wielrijdster.
  Een onmiddelijk ingesteld onderzoek leverde geen resultaat op.

 • 23/9 '55. 12.45 uur. Op de Noordendijk, beneden nabij de Singel, kwam een bestelauto en een vrachtauto, die elkaar wilden passeren, vanwege de smalle straat met elkaar in aanraking.
  De bestelauto bekwam enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 23/9 '55. 16.10 uur. Op de Crayensteynstraat reed een autobestuurder naar links, juist toen een motorrijder hem wilde passeren. De motorrijder kon nog een aanrijding voorkomen doch niet verhinderen dat hij kwam te vallen.
  Het motorrijwiel bekwam enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 23/9 '55. 16.20 uur. Een autobestuurder reed op de Rijksweg zonder daartoe een teken te geven plotseling naar links en kwam daardoor in aanraking met een juist inhalende auto. Eerstgenoemde auto bekwam enige schade, terwijl de andere bestuurder met achterlating van zijn identiteit is doorgereden. Geen pers. ongelukken.

 • 24/9 '55. 9.15 uur. Terwijl op de Dubbeldamseweg een wielrijder een geparkeerde auto passeerde, opende de bestuurder het portier.
  De wielrijder kwam te vallen en kreeg enige verwondingen. De auto enige schade.

 • 24/9 '55. 14.15 uur. Terwijl een 9 jarige jongen liep te balanceren op de afrastering van het plantsoen aan de Blekersdijk kwam hij te vallen en kreeg een verwonding aan zijn knie.
  De jongen is overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis en kon na behandeld te zijn weer naar zijn woning.

 • 24/9 '55. 11.50 uur. Op het kruispunt Mauritsweg-Krispijnseweg-Bosb. Toussaintstraat verleende een wielrijdster geen voorrang aan een autobestuurder waardoor een aanrijding ontstond. De wielrijdster bekwam een hoofdwonde en lichte hersenschudding. Zij is overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis.

 • 24/9 '55. 12.05 uur. Op het kruispunt Maasstraat-Merwedestraat verleende een wielrijdster geen voorrang aan een autobestuurder waardoor een aarnijding ontstond. De autobestuurder trachtte het meisje nog te ontwijken en raakte daarbij een boompje dat beschadigd werd. De auto bekwam lichte schade en de wielrijdster enige schaafwonden aan de handen en kniëen.

 • 24/9 '55. 12.25 uur. Op de Noordendijk (beneden) passeerde een scooterbestuurster enige wielrijders toen van tegenovergestelde richting een bromfietsbestuurder naderde, die uitwijken moest voor een gespan, dat rechts van de weg geparkeerd stond.
  Beide bestuurders, die ongeveer midden op de rijbaan reden kwamen met elkaar in aanraking en liepen enige verwondingen op. De scooter bekwam schade.

 • 24/9 '55. 19.20 uur. Doet een motorrijder aangifte, dat op 20 Aug. j.l. in de Standhasenstraat zijn motorrijwiel met zijspan is aangereden door een bakkerswagen. Aanvankelijk waren beiden overeengekomen de zaak onderling te regelen doch dit is op een mislukking uitgelopen. Het motorrijwiel had enige schade bekomen.

 • 24/9 '55. ?? uur. Tijdens het lassen op 23/9 '55 omstreeks 13 uur heeft een arbeider vermoedelijk contacten willen veranderen en kwam daarbij in aanraking met de electrische stroom. Het slachtoffer werd in bewuesteloze toestand aangetroffen en is onmiddellijk overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis. Er was geen levensgevaaar aanwezig. In samenwerking met de Heer Slob van de Arbeidsinspectie wordt een onderzoek ingesteld.

 • 25/9 '55. 12 uur. Op het kruispunt Tollensstraat-Brouwersdijk-W. Marisstraat, verleende een autobestuurster geen voorrang aan de autobestuurder Dr. Koopman, waardoor een aanrijding ontstond. Beide voertuigen bekwamen schade. Geen. pers. ongelukken.

 • 25/9 '55. 14 uur. Terwijl op het rijwielpad, gelegen langs de Oranjelaan, een bromfietsbestuurder twee naast elkander rijdende wielrijders inhaalde wilde een achteropkomende bromfietsbestuurder eveneens vorenstaande bestuurders passeren, doch kwam daarbij in aanraking met de voor hem rijdende bromfietsbestuurder. De ingehaalde bromfietsbestuurder viel van zijn voertuig en liep vermoedelijk een knie-fractuur op. Hij is overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis. De bromfiets bekwam enige schade. De bromfietsbestuurder, die de aanrijding veroorzaakte, is doorgereden, zonder zich bekend te maken.

 • 25/9 '55. 14.10 uur. Op de hoek Boogjes-Botgensstraat verleende een autobestuurder geen voorrang aan een andere autobestuurder waardoor een aanrijding ontstond.
  Beide voertuigen werden beschadigd. Geen pers. ongelukken.

 • 26-9-55. 17.15 u. Verkeersongeval.
  Op de Engelenburgerkade ontstond een aanrijding tussen twee bromfietsen. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Eén der voertuigen reed links in de bocht toen de ander daar uit tegengestelde richting naderde.

 • 27-9-55. 12.20 u. Verkeersongeval.
  Op het Geldelozepad geraakte een groentehandelaar bekneld tussen zijn bespannen wagen een en vrachtauto. Hij liep daarbij letsel op aan zijn schouder en hand.
  Oorzaak: Hij wilde in verband met het feit dat de vrachtauto tengevolge van een file langs de weg geparkeerde auto's niet kon passeren zijn wagen het trottoir oprijden.
  Door een zwenking van het paard toen de vrachtauto voorbij ging gleed de wagen van het trottoir.

 • 27-9-55. 14.20 u. Verkeersongeval.
  In de Glazenstraat nabij de Mijlweg ontstond een aanrijding tussen een vrachtauto en een personenauto. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Personenauto slipte in de bocht tengevolge van het natte wegdek en gladde banden en reed tegen stilstaande vrachtauto.

 • 27-9-55. 18 u. Verkeersongeval.
  In de Nieuwstraat ontstond een aanrijding waarbij een handwagen tegen een stilstaande personenauto botste en deze beschadigd.
  Oorzaak: Bestuurder van de handwagen had de personenauto niet zien staan.

 • 28-9-55. 16.40 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Singel-Dubbeldamseweg werd een 5 jarig jognetje dat onoplettend de weg overstak aangereden door een auto. Hij bekwam geringe verwondingen aan zijn hoofd en kon na behandeling door een arts naar zijn woning worden gebracht.

 • 28-9-55. 16.50 u. Verkeersongeval.
  In de Prinsenstraat reed een vrachtauto tegen en geparkeerde personenauto, waardoor laatst genoemde auto enige schade opliep.
  Oorzaak: Bij het stoppen van de vrachtauto gleed de voet van de bestuurder van de rempedaal.

 • 29-9-55. Verkeersongeval.
  Op 28-9-55 te 21.15 vond op de Billitonstraat-Vogelplein een aanrijding plaats tussen een personenauto en een bromfiets. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: De bestuurder van de bromfiets verleende geen voorrang.

 • Politierapport No. 273 van Vrijdag 30 September 1955.
  30-9-55. 6.40 u. Verkeersongeval.
  Op de Diepenbrockweg nabij de Rijksweg ontstond een aanrijding tussen een autobus en een bromfiets. Bromfiets werd bijna geheel vernield, terwijl autobus geringe schade opliep. Bestuurder van bromfiets bekwam geringe verwonding.
  Oorzaak: Bromfietser verleende geen voorrang.

 • 30-9-55. 18.10 u. Verkeersongeval.
  Op de wegkruising Marienbornstraat-Wijngaarstraat-Doelstraat ontstond en aanrijding tussen een tractor met aanhanger en een bromfiets. De bromfiets werd zwaar beschadigd, terwijl de bestuurder en snijwond in zijn onderlip en vermoedelijk een beenbreuk opliep.
  Oorzaak: Bromfietser die met grote snelheid reed verleende geen voorrang.

 • 1-10-55. 10.25 u. Verkeersongeval.
  Op de Burg. de Raadtsingel nabij het station ontstond een aanrijding tussen een vrachtauto en een rijwiel. Rijwiel liep enige schade op.
  Oorzaak: Vrachtauto haalde wielrijdster in waarbij een buiten de auto hangend touw om het stuur van het rijwiel haakte en dat voertuig meersleurde. Bestuurder van de [vrachtauto] heeft vermoedelijk niets van het ongeval bemerkt en is doorgereden.

 • 1-10-55. 11.00 u. Verkeersongeval.
  Op de Voorstraat reed een vrachtauto tegen een stilstaande carrier waardoor laatstgenoemd voertuig werd beschadigd.
  Oorzaak: nauwe doorgang door tegenover elkaar geparkeerde voertuigen.

 • 1-10-55. 19.50 u. Verkeersongeval.
  In de Tunnel reed een wielrijdster bij het inhalen van twee andere wielrijders tegen een der pilasters in het overdekte gedeelte van de Tunnel. het rijwiel liep schade op, terwijl de bestuurster een lichte hersenschudding en een gekneusde pols opliep.
  Oorzaak: Vermoedelijk met te grote snelheid rijden van de wielrijdster.

 • 2-10-55. 9.40 u. Verkeersongeval.
  In de Tunnel vond een aanrijding plaats tussen een rijwiel en een bromfiets. Het rijwiel liep schade op, terwijl de bestuurder daarvan geringe verwondingen opliep.
  Oorzaak: Bromfietser haalde de wielrijder in en wilde deze voorbijrijden. De wielrijder week toen juist naar links uit om een voorgaande fietser voorbij te gaan, met het gevolg dat de bromfietser hem aan de linkerkant raakte en hij kwam tet vallen.

 • 2-10-55. 16.20 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek St. Jorisweg-Singel ontstond een aanrijding tussen een personenauto en een rijwiel. Auto en rijwiel werden beide(n) beschadigd. Bestuurder van rijwiel liep verschillende verwondingen op en is door de G.G.D. voor onderzoek overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis.
  Oorzaak: Wielrijder verleende geen voorrang aan de auto. Voetrem en stuurinrichting van de auto bleek niet goed te function(n)eren, waarom het voertuig voor onderzoek inbeslag is genomen.

 • 5-10-55. 9.30 u. Aanrijding:.
  Op de Lange Breestraat tussen 2 pers. auto's best. door: A.J. Kramer en W. Schrijver. Beide auto's werden licht beschadigd.
  Oorzaak: Bij het wegrijden uit de file, dor de passerende auto aangereden.

 • 6-10-55. 19.20 u. Hoogwater:
  Havenkantoor geeft kennis dat het water en stand heeft van 2.30 M. boven A.P. gebleken is dat de waterschel a/h H.B., defect was, daardeze bij 2.20 M. had moeten overgaan.
  Voorlopige maatregelen werden getroffen. (is opgegeven aan adj. de Heus)

 • 7-10-55. 8.10 u. Hoogwater:
  Havendienst, geeft kennis dat het water een stand heeft bereikt van 2.10 m + A.P. en vermoedelijk niet veel hoger zal stijgen.
  Voorlopige maatregelen werden genomen.
  Bekeuringen Waarschuwingen
  Motorrijtuigenbelasting: 2 -
  W.A.G. 1 -
  Winkelsluitingswet 1 -
  W.V.R. 10 -

  (NB. Aan het eind van elk getypt rapport staat het aantal bekeuringen en waarschuwingen van die dag)


 • 8-10-55. 23.00 u. Dronkenschap:
  Eichhorn, Marinus, geb. 29-11-1896, won. 1e Dijkstr. 3 is t/z openbare dronkenschap t/z ingesloten. Na onnuchtering is hij te 04.15 u. ontslagen.

 • 12-10-55. 19.20 u. Aanrijding.
  Op het kruispunt Mauritsweg-Sophiastraat, tussen 2 bromfietsberijders, waarvan één is doorgereden en onbekend is. Geen schade.
  Oorzaak: onbekende berijder verleende geen voorrang aan de van rechts komende bromfiets.

 • 15-10-55. 14,- u. Aangifte (dfst. aardapp.).
  Door A.B.C. v.d. Nadort, 57 jaar, won. Reeweg Zuid 30, terz. diefstal van aardappelen uit een put vanaf zijn bouwland a.d. Zuidendijk-Amstelwijckweg.
  Terzake overtredingen:
  Bekeuringen Waarschuwingen
  W.V.W. (Wegenverkeerswet) 31 -
  A.P.V. (Algemene Politieverordening) 1 -
  Wetb. van Strafr. - 1 (lopen op verboden grond)
  Arbeidswet 1 -

  (NB. Aan het eind van elk getypt rapport staat het aantal bekeuringen en waarschuwingen van die dag)

 • 16/10 '55. 12.30 uur. Op de Spuiweg kwam bij het keren van een autobestuurder in aanraking met passerende bromfietsbestuurder. Beide voertuigen bekwamen enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 17 [niet: 16]/10 '55. 00.10 uur. Op het kruispunt Visstraat-Voorstraat verleende en bromfietsebstuurder geen voorrang aan een autobestuurder waardoor een aanrijding ontstond. De bromfietsbestuurder, die enigszins naar drank rook, liep een hoofdwonde en lichte hersenschudding op.
  Na onderzoek in het Ziekenhuis is hij overgebracht naar zijn woning. Bloedproef is genomen. Bromfiets en auto bekwamen enige schade.

 • 17/10 '55. 17.10 uur. Bij het inhalen op het rijwielpad van de Maasbrug raakte een bromfietsbestuurder een wielrijder doordat de bromfietsbestuurder niet voldoende naar links uitweek. Het rijwiel bekwam enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 17/10 '55. 18.15 uur. Door onoplettendheid bij het achteruit rijden in de Scheldestraat reed een vrachtautobestuurder tegen een stilstaande auto. De stilstaande auto bekwam enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 17/10 '55. 18.20 uur. Op de Hellingen liep een groepje spelende kinderen een 83 jarige vrouw onderste boven, waardoor zij vermoedelijk haar linkerarm brak. De vrouw is overgebracht naar het R.K. Ziekenhuis alhier.

 • 17/10 '55. 22 uur. Op de Reeweg Zuid raakte een vrachtauto rijdens het passeren een autobus, waardoor beide voertuigen enige schade bekwamen.
  Geen pers. ongelukken.

 • 18/10 '55. 21.10 uur. Bij het achteruit rijden van een bestelauto op het Stationsplein op 17 Oct. j.l. te omstreeks 21.10 uur reed de bestuurder door onoplettendheid tegen een motorcarrier. Beide voertuigen bekwamen enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 18/10 '55. 18.45 uur. Op de Diepenbrockenweg reed een autobusbestuurder achteruit zonder rekening te houden met een achter de bus geplaatst auto. De voorzijde van de auto werd beschadigd. Geen pers. ongelukken.

 • 19/10 '55. 9 uur. Bij het achteruit rijden uit de uitrit van de Gasfabriek aan de Bleyenhoek reed een vrachtautobestuurder door onoplettendheid tegen de overdekte wachtplaats van een bushalte.
  De wand van de wachtplaats bekwam enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 19/10 '55. 17.15 uur. Op het kruispunt Singel-Spuiweg kwam een 6 jarig wielrijder in aanraking met een personenauto. De jongen reed in schuine richting over genoemd kruispunt in de richting Joh. de Wittstraat, terwijl de autobestuurder, komende van de Hoogt, rechtdoor reed. Op het midden van het kruispunt reed de jongen tegen de auto aan. De auto bekwam enige lakschade. Geen pers. ongelukken.

 • 20/10 '55. 9.15 uur. In de Tunnel onder het overdekte gedeelte reed zich vanwege de hoogte een vrachtauto van de firma v. Twist, beladen met een z.g.n. laadkist, vast. Na ruim een half uur was de auto weer verwijderd. De laadkist had ernstige schade en de Tunnelwand geen schade bekomen. Het verkeer is terplaatse geregeld.

 • 20/10 '55. 14 uur. In de Tunnel onder het overdekte gedeelte reed zich vanwege de hoogte een vrachtauto waarop een betonmolen was geplaatst vast. De betonmolen werd geheel ontwricht, terwijl de Tunnelwand geen schade bekwam. De chauffeur kon zonder verkeersstremming terug rijden.

 • 20/10 '55. 17.55 uur. Op de splitsing Voorstraat-Prinsenstraat-Leuvebrug verleende en wielrijder geen voorrang aan een autobestuurder waardoor en aanrijding ontstond. Het rijwiel bekwam lichte schade.

 • 20/10 '55. 18 uur. In de Grote Spuistraat reed een 15 jarig meisje met een kinderwagen vermoedelijk te dicht langs een auto waardoor de auto enige lakschade bekwam.

 • 20/10 '55. 19 uur. Terwijl op de Spuiweg een autobestuurder het portier van zijn auto wilde openen naderde van achteren een wielrijdster, die daarbij naar links uitweek en van tegenovergesteld richting een bestelauto en enige wielrijders. Een van tegenovergestelde richting komende wielrijder(s) week teveel naar links uit om een geparkeerde vrachtauto te passeren en kwam daardoor in aanraking met de bestelauto. De wielrijder kwam te vallen en kreeg een beschadigde pantalon.

 • 21/10 '55. 9.45 uur. Doordat een autobestuurder in de ingang Tunnel (Spuiweg) niet tijdig kon stoppen voor een autobestuurder, die vanaf de Burgm. de Raadtsingel (verboden inrit) de Tunnel inreed, ontstond tussen beide voertuigen een aanrijding. Een der auto's bekwam enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 21/10 '55. 11 uur. Van een tractor met twee aanhangwagens sloeg omstreeks 6.45 uur een der aanhangwagens op de Vest los en kwam terecht tegen de pui van de Diaconiekleuterschool gevestigd in pand 25. Van het pand werd een zinken afvoerpijp vernield.
  Direct na het gebeurde is de bestuurder weer weggereden, zodat verdere gegevens ontbreken. Wordt onderzocht.

 • 22/10 '55. 12.20 uur. Terwijl op de St. Jorisweg een autobestuurder het portier van zijn auto opende kwam een passerende bromfietsbestuurder hiermede in aanraking. De bromfietsbestuurder liep een verwonding aan zijn rechterwang op en de beide voertuigen enige schade.

 • 22/10 '55. 18.20 uur. Op de Reeweg (O) zwenkte een wielrijder plotseling naar links op het moment dat van tegenovergestelde richting een auto passeerde, waardoor een aanrijding tussen beiden ontstond. De wielrijder liep een verwonding op aan zijn gelaat en is overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis. Na te zijn behandeld kon hij naar zijn woning. Beide voertuigen bekwamen enige schade.

 • 24/10 '55. 19.20 uur. Tussen twee autobestuurders ontstond op de hoek Hugo de Grootlaan-Jan Luykenstraat een aanrijding doordat de één de andere geen voorrang verleende. Beide voertuigen bekwamen enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 25-10-55. 11.35 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Reeweg Oost-Riouwstraat ontstond een aanrijding tussen twee pers. auto's. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Geen voorrang verlenen.

 • 25-10-55. 12.50 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Maasstr.-Waalstr. kwam een bromfietser te vallen doordat hij plotseling een kat, die achterna gezeten werd door een hond, onder het voorwiel kreeg. Bedoelde bestuurder liep een gekneusde arm op, terwijl zijn rijwiel werd beschadigd.

 • 25-10-55. 18.50 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Voorstr.-Grote Spuistr. ontstond een aanrijding tussen twee wielrijders. Eén van hen liep gering letsel aan de arm op.
  Oorzaak: Eén van de betrokkenen reed met zeer grote snelheid komend vanaf de Voorstr. de Grote Spuistr. in en reed tegen de uit tegengestelde richting komende wielrijdster.

 • Bekeuringen Waarschuwingen
  W.V.W. 40 -
  Motorr. Bel. Wet 1 -
  Vestigingswet 1 -
  Zondagswet 1 -
  Rijtijdenwet 3 -
  A.P.V. 2 -

 • 26-10-55. 18.10 u. Verkeersongeval.
  Op de Burg. de Raadtsingel-Stationsweg ontstond een aanrijding tussen een pers. auto en een rijwiel. Beide voertuigen liepen schade op, terwijl de wielrijdster verwondingen aan dijbeen opliep en schade aan kleding bekwam. Zij is door de G.G.D. voor onderzoek naar het Gem. Ziekenhuis gebracht.
  Oorzaak: Wielrijdster verleende geen voorrang.

 • 26-10-55. 20.00 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Singel-Blekersdijk ontstond een aanrijding tussen twee auto's. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Geen voorrang verlenen.

 • 27-10-55. 10.30 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Wijnstr.-Nieuwbrug ontstond een aanrijding tussen een bestelauto en een pers.auto. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Personenauto moest plotseling stoppen bij nadering van ander voertuig. Bestelauto die kort achter personenauto reed kon niet tijdig meer stoppen en botste tegen achterzijde van voorgaand voertuig.

 • 27-10-55. 16.10 u. Verkeersongeval.
  Op de Spuiweg ontstond een aanrijding tussen een pers.auto en een bromfiets. Bromfiets liep schade op, terwijl de bestuurster daarvan geringe verwonding bekwam.
  Oorzaak: De bromfiets reed tegen de achterzijde van de auto toen dat voertuig plotseling voor een ander voertuig moest stoppen.

 • 27-10-55. 16.15 u. Verkeersongeval.
  Op de Diepenbrockweg ontstond een aanrijding tussen twee bestelauto's. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Drie auto's reden achter elkaar, de voorste week plotseling naar links uit, de volgende moest daarom sterk remmen en stoppen, terwijl de derde auto bij remmen doorschoof tegen voorgaand voertuig.

 • 28-10-55. 9.25 u. Verkeersongeval.
  Op de wegkruising Maasstr.-Merwedestr.-Pr. Hendrikbrug ontstond een verkeersongeval waarbij een vrachtauto een verkeersbord omver reed.
  Oorzaak: Bestuurder week voor tegenligger te veel uit.

 • 28-10-55. 11.50 u. Verkeersongeval.
  Op de 's-Gravendeelsedijk ontstond een aanrijding tussen een vrachtauto en een pers. auto. Pers.auto liep schade op.
  Oorzaak: Vrachtauto slipte met de achterkant naar links toen met het voertuig werd geremd om, bij de nadering van de pers.auto uit tegengestelde richting, achter een stilstaand voertuig te blijven.

 • 28-10-55. 11.50 u. Verkeersongeval.
  In de Grotekerksbuurt ontstond een aanrijding tussen een trailer en een pers.auto. Pers.auto liep schade op.
  Oorzaak: Trailer reed in een file tussen tegenover elkaar staande voertuigen, waaronder ook de pers.auto, door. Doordat de fileplotseling stopte werd ook met de vrachtauto geremd, waarbij het voertuig slipte en tegen pers. auto botste.

 • 28-10-55. 12.00 u. Verkeersongeval.
  In de Prinsenstr. broste een handwagen tegen een pers.auto. Pers. auto liep daarbij schade op.
  Oorzaak: Bestuurder van de handwagen lette niet voldoende op en zag de pers.auto. niet, die even was gestopt.

 • 28-10-55. 13.45 u. Vechtpartij onder scholieren.
  Op gemeld tijdstip bleek nabij Singel-Papeterspad een onderlinge vechtpartij te zijn geweest tussen scholieren van de twee Pr. Julianascholen en school Geldelozepad. De leerlingen zijn hierover onderhouden.

 • 28-10-55. 18.20 u. Verkeersongeval.
  Op de Oranjelaan reed een wielrijdster tegen een stilstaande pers.auto's. Pers.auto liep schade op.
  Oorzaak: Wielrijdster keek onder het rijden om daar zij wilde zien of haar achterlicht wel brandde. Zij kreeg toen een duizeling en reed pardoes tegen de auto. Zij kwam te vallen doch liep geen verwondingen op.

 • 28-10-55. 20.15 u. Verkeersongeval.
  Op de Groenmarkt slipte een bromfietser tengevolge van een oneffenheid in het wegdek. Bromfiets liep schade op, terwijl de bestuurder lichte verwondingen opliep en door de G.G.D. via het Gem. Ziekenhuis naar zijn woning moest worden vervoerd. Ter plaatse hebben wij lantaarns geplaatst van de Nachtveiligheidsienst. Contact zal worden opgenomen met Gem. Werken om voorzieningen te treffen.

 • 29-10-55. 17.30 u. Verkeersongeval.
  In de Reigerstr. reed een vrachtauto achteruit en botste tegen een stilstaande bromfiets. Bromfiets liep schade op.
  Oorzaak: Bestuurder van auto lette bij het achteruitrijden niet op of de weg achter hem hem vrij was.

 • 29-10-55. 16.05 u. Op de hoek Oranjelaan-Stooplaan onstond een aanrijding tussen twee personenauto's. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: De auto's reden achter elkaar. Toen de voorste stopte om een ander voertuig voorrang te verlenen zag de achteropkomende bestuurder dit te laat en botste tegen de achterzijde van voorgaande auto.

 • 29-10-55. 17.00 u. Man onwel geworden.
  Op de hoek Merwedekade-Bleijenhoek werd een man onwel. Hij bleek toevallijder te zijn en is door de G.G.D. naar het Gem. Ziekenhuis vervoerd. Vandaar kon hij huiswaarts gaan.

 • 29-10-55 18.45. u. Verkeersongeval.
  Op de Tolbrug reed een vrachtauto tegen een electrische kabel welke over de weg was gespannen. Hierdoor werden twee kramen van de weekmarkt omgetrokken. De schade beperkte zich tot een gebroken kabel en enkele gloeilampen stuk.

 • 30-10-55. 16.45 u. Verkeersongeval.
  In de Bankastr. ontstond een aanrijding tussen een bestelauto en een personenauto. En der voertuigen liep schade op.
  Oorzaak: geen voorrang verlenen. Bestuurder van pers.auto is na het ongeval met zijn voertuig doorgereden zonder zich bekend te maken.

 • Politierapport No. 308 van Vrijdag 4 November 1955.
  ATTENTIE: De herhalingscursus voor de verlenging van het E.H.B.O. diploma vangt aan op Maandag 7, Dinsdag 8 en Donderdag 10 November 1955, te 20 uur
  Zie dienstorder No. 269 van 10 October 1955.

 • 6-11-55. 13.50 u. Vrouw uit raam gesprongen.
  Eck, Johanna Cornelia, van, weduwe van J. Versteeg, geb. 19-3-1874, die verpleegd werd in het rusthuis 'Eureka' a/d B. de Raadtsingel, is uit de bovenste verdieping - 10 meter boven de begane grond - gesprongen. Zij is met zwaar lichamelijk letsel dor de G.G. en G.D. naar gem. ziekenhuis vervoerd, alwaar zij hedenmiddag aan haar verwondingen is overleden.
  Oorzaak: De vrouw die plagerig en kwaadaardig van aard was, heeft de laatste tijd meermalen te kennen gegeven dat zij van plan was uit het raam te springen. Dr. Norren die haar behandelde zou pogingen in het werk hebben gesteld haar in een inrichting te doen plaatsen. Het is niet vast komen te staan of zij in het raam heeft gezeten en haar evenwicht verloren, of dat zij opzettelijk uit het raam is gesprongen.

 • 6-11-55. 22.99 u. Aanrijding.
  Oranjelaan-Bankastraat tussen pers.auto en invali(e)dewagentje, best. door A. Bouman en W. Schaap. Beide voertuigen werden beschadigd.
  Oorzaak: Schaap verleende geen voorrang. Bouman die anar alcohol riekte gaf toestemming voor bloedproef.

 • 7-11-55. 23.40 u. Ongeval.
  Bij het verlaten van het café van Stoffer a.d. Voorstr., struikelde de Noorse zeeman Iwan K. Jensen, 11-9-27, van het schip 'Brigbro', liggende in de Zeehaven. Hij viel op r-knie hetgeen veel pijn veroorzaakte. Hij is per ziekenauto overgebracht nar het Gem. Ziekenhuis en na onderzoek aan boord gebracht. Er werd niets bijzonders geconstateerd bij genoemde zeeman, die enigszins was beschonken.

 • 8-11-55. 22,45 u. Bestelauto geslipt.
  Bij het nemen van de bocht naar links op de Waldeck Pyrmontweg, slipte en bestelauto (best: J. Tak) en kwam tot stilstand op een grasstrook. Omdat de wielen doordraaiden, kon het voertuig niet op eigen kracht worden verreden en is het op de rijbaan getrokken met een kraanwagen van de firma Van Twist. Geen persoonlijke ongelukken noch schade.

 • Politierapport No. 318 van Maandag 14 November 1955.
  14/11 '55. 8.30 uur. Op het kruispunt van wegen, Brouwersdijk-Frans Lebretlaan-Bosb. Toussaintstraat, ontstond een aanrijding tussen twee auto's door dat de één de ander geen voorrang verleende.
  Beide voertuigen bekwamen schade, terwijl één der bestuurders in bewusteloze toestand geraakte en per ziekenauto is overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis. Deze bestuurder kon nog niet worden gehoord.

 • 14/11 '55. 12 uur. Op 12 Nov. j.l. geraakte van een autobus van de firma v. Bree, won. Zuidendijk 125, op de Merwedestraat, het rechtervoorweiel los en rolde tegen een hekwerk. De bestuurder kon de autobus, die vol met werkmensen zat, zonder ongelukken tot stilstand brengen.
  De schade aan het hekwerk wordt door genoemde firma vergoed. Ongeveer 2 1/2 uur na het gebeurde is de Politie met één en ander in kennis gesteld door de eigenaar van het beschadigde hekwerk. Het keuringsbewijs van bedoelde autobus is inbeslaggenomen.

 • 16/11 '55. 8 uur. Op Maandag, 14 Nov. j.l. heeft zich bij een zestal bewoners aan de Brouwersdijk een onbekend persoon zich onbevoegd uitgegeven voor monteur van het G.E.B. alhier. Hij controleerde de lichtpunten en had daarvoor een apparaat en een schroevendraaier bij zich. Hij gedroeg zich tijdens zijn handelingen erg zenuwachtig, doch van diefstal noch handtastelijkheden tegenover vrouwen is niets gebleken.
  Sign. persoon: "Ongeveer 25 jaar oud, lengte 1.70 M., smal gelaat, blond haar met slag en was donker gekleed". Hij bereed een bromfiets. Een persoon van hetzelfde signamelent heeft enige weken geleden dezelfde handelingen verricht te Zwijndrecht.

 • 16/11 '55. 15.55 uur. In de Johan de Wittstraat geraakte een autobestuurster, die een potje met bloemen op haar schoot had en deze wilde verplaatsen, de macht over haar stuur kwijt en reed tegen een boom. De bestuurster bekwam enig letsel aan haar voorhoofd en de auto danige schade.

 • 16/11 '55. 18 uur. Een koetsier van v. Gend en Loos, die met paard en wagen reed vanaf de Ardathfabriek naar het Station, werd terhoogte van het Station gewaarschuwd, dat hij goederen uit zijn wagen verloor. Hij ontdekte, dat een slof cigaretten uit zijn wagen was gevallen, waaruit 5 doosjes, merk 'Chief Whip' waren verdwenen. tevens bleek, dat het zeil aan de achterzijde van de wagen was losgemaakt.

  Bekeuringen Waarschuwingen
  Wegenverkeerswetgeving 84 -
  Arbeidswet 2 -

  Verdere bijzonderheden: Telefoontoestel Wachtcommandant blijkt niet geheel in orde te zijn (zie melding No. 12682). Storingsdienst is kennis gegeven.

 • 17/11 '55. 11 uur. Op de hoek Kr. Elleboog-Blindenliedengasthuisteeg-Nieuwe Lampetsteeg raakt vanwege de smalle straat een bestelauto bij het passeren een stilstaande vrachtauto.
  De vrachtauto bekwam geringe schade. Geen pers. ongelukken.

 • 17/11 '55. 11.30 uur. Vanwege de gladheid van het wegdek van de Veerpont 'Dordrecht - 's-Gravendeel' draaide bij het afrijden de wielen van een tractor met twee aanhangwaegns door en gleed achteruit tegen een personenauto. De auto bekwam aan de voorzijde enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 17/11 '55. 14.30 uur. Op het rijwielpad in de Tunnel kwam een wielrijdster vermoedelijk in aanraking met het achterwiel van een passerende wielrijdster. De niet passerende wielrijdster kwam te vallen en bezeerde haar linkerknie. Zij is overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis.

 • 17/11 '55. 16.45 uur. In de Wijnstraat voor Bellevue, raakte een vrachauto bij het achteruit rijden een stilstaande auto aan de achterzijde. De stilstaande auto bekwam enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 18/11 '55. 10.30 uur. Op de hoek Voorstraat-Lombardbrug liep een voetganger, die een rijwiel aan de hand bij zich had met het rijwiel tegen een passerende auto. Het rijwiel bekwam enige schade. De voetganger meende voorrang te hebben.

 • 19/11 '55. 11.55 uur. Op de hoek Toulonselaan-De La Reystraat liep door onoplettendheid een 6 jarige jongen tegen een passerende auto. De jongen bekwam een buil boven zijn linkeroog.

 • 19/11 '55. 12 uur. Op de hoek Hellingen-Spuibrug verleende een wielrijder geen voorrang aan een andere wielrijdster waardoor een aanrijding tussen beiden ontstond. Een der wielrijders bekwam een schaafwondje aan haar rechterknie en een beschadigde kous.

 • 19/11 '55. 12.40 uur. Bleek, dat een vrouw, die door huiselijke omstandigheden overspannen was, in de trein onwel werd. Zij is op last van Dr. Koopman overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis en vandaar naar haar man, die te Puttershoek werkzaam was.

 • 19/11 '55. ?? uur. Op 14 Nov. j.l. reed een wielrijdster door onoplettendheid op de Dubbeldamseweg tegen de achterkant van een rechts van de weg stilstaande auto. De auto bekwam geringe schade. Geen pers. ongelukken.

 • 20 (niet:19) /11 '55. 1.30 uur. Bleek dat in het gebouw Kunstmin een 16 jarig meisje in overspannen toestand was geraakt, vermoedelijk doordat zij thuis niet met haar moeder op kon schieten. Het meisje is per ziekenauto overgebracht naar haar woning.

 • 21-11-55. 10.20 u. Verkeersongeval.
  Op de wegkruising Vest-Vriesebrug-Vriesestr. ontstond en aanrijding tusen een bestelauto en een personenauto. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Bestelauto verleende geen voorrang aan de personenauto.

 • 21-11-55. Aangifte van verkeersongeval.
  Aangifte werd gedaan van een op 17-11-55, te 16.00 uur, plaatsgevonden aanrijding tussen twee personenauto's. Beide voertuigen hadden schade opgelopen.
  Oorzaak: In de Lange Breestraat reed het ene voertuig tijdens achteruitrijden tegen het andere dat daar geparkeerd stond, en wel doordat de voet van de betrokken bestuurder van de rempedaal gleed en op de gaspedaal terecht kwam.

 • 22-11-55. 6.50 u. Verkeersongeval.
  Op de Oude Maasbrug ontstond een verkeersongval waarbij een bromfietser tegen het omhoog gaande beweegbare deel van de brug reed. De bromfietser liep daarbij schade op.
  Oorzaak: De betrokken wielrijder reed onder een der dalende afsluitbomen door ten tijde dat een schip moest worden doorgelaten.

 • 22-11-55. 11.30 u. Bedrijfsongeval.
  Aan de Veelading der Ned. Spoorwegen vond op een daar in uitvoering zijnd bouwwerk een ongval plaats, waar bij een arbeider van een ladder viel. Hij klaagde over inwendige pijnen en is door de G.G.D. naar het R.K. Ziekenhuis overgebracht.
  Oorzaak: Ladder zijdelings weggegleden.

 • 22-11-55. 17.30 u. Verkeersongeval.
  Op de Hellingen ontstond een aanrijding tussen een vrachtauto en een rijwiel. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Wielrijder verloor op het moment dat hij de stilstaande auto passeerde de macht over het stuur doordat hij ter plaatse over een op de weg liggende steen reed.

 • 22-11-55. 19.45 Verkeersongeval.
  Op de Toulonselaan werd een bromfietser bij het passeren van een stilstaande auto klem gereden door een inhalende pers.auto. De man kwam te vallen en liep een beenbreuk op. De bestuurder van de inhalende auto reed, na nog enkele maken te zijn gestopt, weg zonder zich bekend te maken. Bij onderzoek is gebleken dat de doorrijdende automobilist een militair (Majoor) was, waarom de Kon. Marechaussee is ingeschakeld.

 • 23-11-55. 14.30 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Steegoversloot-Museumstraat ontstond een aanrijding tussen een vrachtauto en een pers. auto. Pers. auto liep schade op.
  Oorzaak: Geen voorrang verlenen.

 • 23-11-55. 17.00 u. Jeugdige dieven betrapt.
  Een 6 tal minderjarigen uit de omgeving van de Zeehavenlaan gehoord over hedenmiddag door hen bedreven diefstallen in diverse winkels in de binnenstad.

 • 23-11-55. 18.50 u. Verkeersongeval.
  Op de 's-Gravendeelsedijk ontstond een aanrijding tussen een rijwiel met hulpmotor en een voetganger. Eén der betrokkenen liep geringe verwonding op.
  Oorzaak: Voetganger stak de weg over en lette niet goed op.

 • 23-11-55. 19.45 u. Verkeersongeval.
  Op het kruispunt Werkemondestr.-Dubbeldamseweg ontstond een aanrijding tussen een auto en en voetganger. Voetganger liep geringe verwonding op.
  Oorzaak: Voetganger stak de weg over en kwam daarbij achter een stilstaand voertuig vandaan.

  Bekeuringen Waarschuwingen
  W.V.R. 135 -
  Rijtijdenwet 2 -
  453 Sr. 1 -
  Jeugdbaldadigheid - 1


 • (Rapp. Steehouwer en Siebers) 24-11-55. 8.15. u. Kat doodgeschoten.
  Op de Blekersdijk werd een kat aangetroffen die aan de kop ernstig was gewond en vermoedelijk door een voertuig was overreden. Ter plaatse hebben wij de kat met enige schoten uit dienstpistool gedood, waarna het dier door een bewoner is begraven.

 • 24-11-55. 11.40 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Krommedijk-Transvaalstraat ontstond een aanrijding tussen een bestelauto en een bromfiets. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Bestuurder van auto liet de doorgang naast zich niet vrij voor de achteropkomende bromfietser toen hij naar links van richting veranderde.

 • 24-11-55. 12.25 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Vest-Vriesebrug ontstond een aanrijding tussen een bestelauto en een bakfiets. Auto liep schade op.
  Oorzaak: Bestuurder van bakfiets verleende geen voorrang.

 • 24-11-55. 15.25 u. Verkeersongeval.
  Op de Burg. de Raadtsingel vond een aanrijding plaats tussen twee rijwielen. Eén der betrokkenen kreeg gering letsel en geringe schade aan kleding.
  Oorzaak: Beide personen reden in dezelfde richting. Toen zij naast elkaar kwamen week de ingehaald wordende plotseling naar links uit waardoor de voorwielen met elkaar in aanraking kwamen.

 • 24-11-55. 17.25 u. Verkeersongeval.
  Op het kruispunt Reeweg Oost-Balistraat-Riouwstraat ontstond een aanrijding tussen een personenauto een een bromfiets. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Geen voorrang verlenen door de bromfietser.

 • 24-11-55. 18.20 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Bagijnhof-Johan de Wittstraat ontstond een aanrijding tussen een bromfiets en een rijwiel. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Wielrijdster verleende geen voorrang.

 • 24-11-55. Verkeersongeval.
  Op 22-11-55 te 23.30 uur reed op de Singel een bromfietser tegen een openslaand portier van een stilstaande personenauto. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Niet opletten door de bestuurder van de auto tijdens het openen van het portier.

 • 24-11-55. 22.20 u. Verkeersongeval.
  Op de Hugo de Grootlaan, nabij het daar gelegen verkeersplein, reed een personenauto tegen een verkeerszuil, welke zuil daarbij werd vernield. Onmiddellijk na dit voorval reed de bestuurder met het voertuig door zonder dat hij hiervan melding maakte. Aangezien omstanders het kenteken van de auto hadden opgenomen is contact opgemomen met de R.I.D. in 's-Gravenhage en daarna met der Rijkspolitie te Strijen. Te 0.20 u. daaropvolgend is de betrokken auto en bestuurder door gemelde politie aangetroffen. Het voertuig bleek aan de voorzijde beschadigd te zijn. Bedoelde bestuurder had zich reeds ter ruste begeven zodat hij aan zijn verplichting van kennis gegeven niet heeft voldaan. Door het G.E.B. zijn ter plaatse voorzieningen getroffen voor beveiliging van het verkeer.

 • Politierapport No. 329 van Vrijdag 25 November 1955.
  25-11-55. 8.45 u. Verkeersongeval..
  Op de Oude Maasbrug kwam en scooterrijder te vallen doordat hij vanwege het gladde wegdek slipte. Bedoelde bestuurder bekwam geringe verwonding, terwijl het voertuig enige schade opliep.

 • 25-11-55. 12.30 u. Verkeersongeval..
  Op de hoek Nieuwbrug-Voorstraat onstond een aanrijding tussen een vrachtauto en een rijwiel. Rijwiel liep schade op.
  Oorzaak: Toen de wielrijder om de hoek kwam naderde de vrachtauto over de linkerweghelft. Bij het remmen slipte de wielrijder en viel.

 • 25-11-55. 13.00 u. Verkeersongeval..
  Op de hoek Grotekerksbuurt-Pelserbrug ontstond een aanrijding tussen twee rijwielen. Eén der rijwielen liep schade op.
  Oorzaak: Geen voorrang verlenen.

 • 26-11-55. 11.30 u. Verkeersongeval..
  In de Wijnstraat ontstond een aanrijding tussen een bromfiets een en bestelauto. Bromfiets liep schade op.
  Oorzaak: De bromfiets die aan de hand werd meegevoerd geraakte onder de bestelauto toen de eigenaar er meer langs een ander voertuig liep en bij de nadering van de bestelauto niet kon uitwijken.

 • 26-11-55. 12.00 u. Fles met zoutzuur op straat gevallen..
  Op de Merwedestraat viel een fles met zoutzuur van een vrachtauto op het wegdek doordat de bestuurder van dat voertuig plotsling moest remmen voor een wielrijder die uit een zijstraat kwam en geen voorrang verleende. Door de Brandweer is de straat schoon gespoten. Geen schade aan de weg.

 • 26-11-55. 13.00 u. Verkeersongeval..
  Op de hoek Gouverneurstraat-Tollensstraat ontstond een aanrijding tussen een autobus en een bromfiets. Bestuurder van bromfiets bekwam een ernstige hoofdwond, terwijl beide voertuigen schade opliepen.
  Oorzaak: Geen voorrang verlenen door bromfietser.

 • 26-11-55. 17.00 u. Verkeersongeval..
  Op het kruispunt Stationsweg-Singel-Joh. de Wittstraat ontstond een aanrijding tussen een auto en een bromfiets. bestuurder van bromfiets bekwam lichte hersenschudding, terwijl beide voertuigen schade opliepen.
  Oorzaak: bromfietser lette niet op en verleende geen voorrang aan de auto.

 • 26-11-55. 17.30 u. Verkeersongeval..
  In de Corn. de Wittstraat kwam en motorrijder te vallen doordat plotseling een hond voor zijn voertuig overstak en hij met die hond in botsing kwam. Motorrijwiel liep schade op.

 • 26-11-55. 18.35 u. Verkeersongeval..
  Op de Elfhuizen ontstond een aanrijding tussen een auto en en bromfiets. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: bromfietser reed bij het nemen van de bocht niet voldoende rechts en reed tegen tegenliggende auto.

 • 26-11-55. 21.30 u. Verkeersongeval..
  Op de Zeehavenlaan nabij de Patersweg viel een man, die als duopassagier op een bromfiets meereed, op de weg. Hij bekwam een bloedende wond in zijn gelaat en is door de G.G.D. naar het Gem. Ziekenhuis vervoerd, vanwaar hij weer huiswaarts kon gaan. Bestuurder en duorijder hadden alcohol gebruikt. Bestuurder echter ter plaatse niet meer aangetroffen.

 • 27-11-55. Verkeersongeval..
  Op 26-11-55 te 14.00 u. Heeft op de hoek Mariastr.-Dubbeldamseweg een aanrijding plaats gevonden tussen een vrachtauto en een rijwiel. Rijwiel liep schade op.
  Oorzaak: Auto reed met te ruime bocht de hoek van de straat om en moest potseling naar rechts uitwijken voor een tegenligger. Dit had tot gevolg dat een voor de betrokken auto rijdende wielrijdster werd aangereden. Auto is daarna doorgereden en is nog onbekend.

 • 29-11-55. 20.30 u. Botsing:
  Op de Kilkade tussen bromfietser P. Fichter, won. Hamburg en over de rijbaan gespannen draad. Bestuurder bekwam een gezwolle neus en schaafwondje aan gelaat.
  Oorzaak: Over de Kilkade was een draad gespannen. Fichter reed hier tegen en sloeg over de kop. Vermoedelijk woonwagenbewoners namen tijdens de botsing de vlucht.

 • Politierapport No. 334 van Woensdag 30 November 1955.
  30-11-55. 9.30 u. Auto geslipt:
  Auto, bestuurd door G.G. Lanser, won. Sliedrecht, slipte tijdens het rijden in de bocht a/d Oranjelaan. Geen persoonlijke ongelukken. Ongeveer 2 m haag werd vernield.

 • 30-11-55. 14.45 u. Auto in sloot:
  Vrachtauto met aanhangwagen, best. door F. Nicolaas, kwam in een sloot langs de Reeweg (Z) terecht. Auto licht beschadigd, terwijl lichtmast brak. Hond van In 't Veld gedood. 2e hond onbekend.
  Oorzaak: De best. moest remmen voor 2 vechtende honden, waardoor de aanhangwagen slipte en in de sloot terecht kwam.

 • 30-11-55. 21.10 u. Auto diefstal:
  Aardenne, Jan, arts, won. Vrieseweg 157, doet aangifte van diefstal van zijn D.K.W. auto, welke onafgesloten stond op de Wolwevershaven 26. Onmiddelijk werden de mobilofoonwagens door de W.C., uitgezonden. voor achtervolging

  Bekeuringen Waarschuwingen
  Arbeidswet 1 -
  W.V.R. 7 2
  A.P.V. 210(sic!?) -
  W.v.Sr. - 2


 • 1-12-1955. 8.30 u. Botsing:
  In Edisonstraat tussen auto en poort van inrit Edisonstr. 1. Poort beschadigd.
  Oorzaak: Bij het lossen van goederen moest de auto achteruit rijden, hierbij werd bedoeld poort geraakt.

 • Politierapport No. 336 van Vrijdag 2 December 1955.
  Attentie: Wanneer er klachten komen over benzine of andere dampen, vermoedelijk afkomstig uit rioolputten,
  dan moet dit onmiddellijk gemeld worden, waarna de Brandweer zo nodig en onderzoek zal instellen. Brig. v. W(ijk)
  .

 • 6-12-55. 11.15 u. Wagon ontspoord.
  Ten gevolge van het feit, dat op één der rails, liggende in de Merwedestraat, ter hoogte van de Beinemastraat een steen lag, ontspoorde een wagon, welke geduwd werd door een z.g. locomotor van de Ned. Spoorwegen. Dientengevolge werden de spoorwagon, het wegdek en grasgazon ter plaatse beschadigd. Het voertuig zal door de Spoorwegen weer op de rails worden geplaatst. Het onderzoek, op welke wijze bedoelde steen op de rails was terechtgekomen, leverde niet het gewenste resultaat op.

 • 7-12-55. 19,- u. Met bloed besmeurde kleding gevonden.
  Telefonisch werd kennis gegeven, dat op de Wieldrechtse Zeedijk te Dubbeldam met bloed besmeurde kleding (een paar sokken en een vest) was gevonden.
  Dit is ter kennis gebracht van de adj. Jansen van de R.Pol. te Dubbeldam, die een onderzoek instelt.

 • 8-12-55. 7,25. u. Man onwel.
  Op de luchtbrug nabij de Glazenstraat, werd Franciscus J. Vaneveld, 46 jaar, won. J. de Oudestr. 19, onwel en werd a.h.w. door rapporteur 'opgevangen'. Hij bleek lijdend te zijn aan toevallen. Na enige ogenblikken was hij weer geheel normaal en zou hem dit meermalen zijn overkomen. Hij is door rapporteur naar wijn werk gebracht. (Stichting Hulp door Arbeid).

 • 8-12-55. 14,15. u. Begin van brand.
  Vermoedelijk doordat een vonk van de lasvlam op de afsluiter van de in gebruik zijnde acetyleencylinder was gevallen bij werkzaamheden aan een nieuwe industriehal a/d/ mijl, geraakte bedoelde cylinder in brand. Dit werd door de Brandweer met een nevelspuit geblust. Geen pers. ongelukken of strafbaar feit.

 • 8-12-55. 19,-. Lijk opgehaald.
  Door de R. Pol. te water te Zwijndrecht is telefonisch kennis gegeven, dat in het Hollandsch Diep een lijk is gevist, vermoedelijk afkomstig van de daar kort geleden gekapseisde boot, waar 2 inwoners uit Dordrecht omkwamen.

  NB.
  - Schuit gekapseisd: twee doden
  DEN HAAG, 29 nov. - Op het Hollandsen Diep, in de nabijheid van Klundort, is vanavond een zogenaamde zolderschuit, geladen met klei, die op weg was naar Hellevoetsluis door tot nu toe onbekende oorzaak gekapseisd. Hierbij zijn twee personen verdronken. Het zijn de 36-jarige J. Dekkers en de 30-jarige A. Siebes, beiden uit Dordrecht. De rivierpolitie is nog bezig met haar onderzoek.

 • 9-12-55. 9,-u. Inbraak.
  Door middel van vernieling van een ruitje en inklimming, heeft men toegang verschaft in de Flukscantine a.d. Brandts Buijsstr., verm. gepleegd in de nacht van 8 op 9-12-55 tussen 2,30 en 8.30 uur.
  Ontvreemd werd enige dozen met chocoladerepen, kauwgum en +- 10 st. 'mars'. Op de tafel in de bestuurskamer werden 7 fl. bier aangetroffen waarvan er 6 waren leeggedronken. Op deze flesjes zijn vingerafdrukken gevonden. Ook werden enkele koeken opgegeten. In bedoelde kamer werd een kast opengebroken, doch daaruit wordt niets vermist.
  Benadeelde in deze is; mevr. de weduwe Arenoe.

  Bekeuringen Waarschuwingen
  W.V.W. 113 -
  A.P.V. 2 -
  Wetb. v. Strafr. 1 -
  Arbeidswet 1 -
  Wet Autoverv. goederen 1 -
  Radiodistrib.besch. 1 -

 • 10-12-55. 15,30 u. Aanrijding.
  Op een terrein van de melkfabriek 'Sterovita' a.d. Weeskinderendijk, tussen stilstaande personenauto (best: F.H.W. Kolks) en verm. handwagen met motorvermogen waarvan best(uurder) onbekend is. Personenauto werd licht beschadigd.
  Oorzaak: verm. heeft een kind de wagen tegen de personenauto geduwd. Toedracht is nog onbekend.

 • 11-12-55. 21.15 u. Kennisgeving inz. inbrekers.
  De adj. de Kruijf van de Rijkspol. gaf tel. kennis dat 2 bekende inbrekers, gebr. Boudewijns uit Rotterdam zijn vertrokken met en grijze Oldsmobile pers.-auto, gekentekend H.Z.-43057 en vermoedelijk op roof uit zijn. Het personeel is met vorenstaande in kennis gesteld, terwijl ook de Politie in de omliggende plaatsen is kennis gegeven.

 • 12/12 '55. 11 uur. In de Boomstraat werd een aan de linkerzijde van de straat geparkeerde vrachtauto beschadigd door een onbekend gebleven passerende auto. Geen pers. ongelukken.

 • 12/12 '55. 11.20 uur. Vanwege de gladheid viel een vrouw van een loopplank, gelegen op de houtsteiger van de wal naar een woonark, en brak haar linkerenkel.
  Het slachtoffer is per ziekenauto overgebracht naar het R.K. Ziekenhuis.

 • 12/12 '55. 14.50 uur. Op de Hugo de Grootlaan reed een autobestuurder, doordat hij door de zon verblind werd, een verkeerszuil onderste boven.
  De auto bekwam eveneens danig schade. Geen pers. ongelukken.

 • 12/12 '55. 15.30 uur. In het Kromhout kwam een 14 jarige wielrijdster, die links naast een andere wielrijdster reed, in aanraking met een passerende aanhangwagen gekoppeld achter een vierwielig motorrijtuig.
  De wielrijdster kwam te vallen en kreeg vermoedelijk het rechterachterwiel over haar hoofd. Zij overleed ter plaatse en is overgebracht naar het R.K. Ziekenhuis alhier.
  Het lijk en de auto zijn te omsteeks 18 uur op last van de Heer O.v.J. vrij gegeven.

  NB.
  - overlijdensakte 13-12-1955 (750)
  Ingrid Lenting (oud 14 jaren, geb. Güstrow in Duitsland), dochter van Frederik Hendrik Lenting (overleden) en van Antonia Kamintzki (buffetjuffrouw)
  overl. 12-12-1955 15 uur 15 min. [https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=9261969&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256%201955&miview=viewer2]

 • 12/12 '55. 17.45 uur. Op het kruispunt van wegen nabij de wasserij "de Ozon" op de Weeskinderendijk verleende een autobestuurder geen voorrang aan een andere autobestuurder, waardoor tussen beiden een aanrijding ontstond.
  Beide voertuigen bekwamen schade. Gen pers. ongelukken.

 • 13/12 '55. 14 uur. Bij het passeren in de Kolfstraat raakte een vrachtauto en stilstaande handwagen.
  De handwagen werd hierdoor het trottoir opgeduwd en vernielde met een duwboom een ruit van pand 41.

 • 13/12 '55. 21.15 uur. In verband met de gladheid Gem. Reiniging, de heer Koch en v. Dijk voor de Maasbrug, gewaarschuwd. Maatregelen zijn getroffen.

 • 13/12 '55. 22 uur. Tengevolge van de gladheid viel op de afrit van de Sluisweg een wielrijdster van haar rijwiel.
  Zij bekwam een verwonding aan har hoofd en is per ziekenauto overgebracht naar het Diaconessenhuis alhier.

 • 13/12 '55. 23.05 uur. Tengevolge van de gladheid slipte op de Weeskinderendijk een trekker met oplegger en kwam tot stilstand in de zachte berm van de weg.
  Een ligusterhaag bekwam over een lengte van ongeveer 2 Meter lichte schade.

 • Politierapport No. 348 van Woensdag 14 December 1955.
  14/12 '55. 8.30 uur. Terwijl op de Groenendijk een autobestuurder afremde voor enige wielrijders, slipte het voertuig en reed rechts het trottoir op.
  Een ligusterhaag bekwam enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 14/12 '55. 12.40 uur. In de Vriesestraat week een vrachtauto uit voor een obstakel van een verbouwing en raakte een rechts van de weg stilstaande bakkerscarrier. De carrier bekwam enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 14/12 '55. 16.45 uur. Op het kruispunt Reeweg-Balistraat-Riouwstraat verleende en bromfietsbestuurder geen voorrang aan een autobestuurder waardoor een aanrijding ontstond.
  De bromfietsbestuurder bekwam een gebroken linkeronderbeen en is overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis. De bromfiets danige schade.

 • 14/12 '55. 17.20 uur. Terwijl een vrachtauto moest stoppen achter een met paard bespannen wagen, doordat hier tegenover een vrachtauto stond, liep het paard achteruit en kwam de achterkant van de wagen tegen de voorkant van de vrachtauto. De vrachtauto enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 15/12 '55. 11.30 uur. Op 14 Dec. j.l. te omstreeks 20 uur is het schip 'Stad Steenbergen' groot 8 ton en beladen met 80 ton tarwe aan de Bomkade gezonden. Geen pers. ongelukken.
  De Rivierpolitie, die reeds kennis van het gebeurde droeg, stelt een onderzoek in.

 • 15/12 '55. 14.30 uur. In de Mariënbornstraat reed een bestuurder van een vrachtauto achteruit zonder op het overige verkeer te letten en raakte een stilstaande bestelauto. Beide voertuigen bekwamen schade.
  Geen pers. ongelukken.

 • 15/12 '55. 16.45 uur. In de Bankastraat, viel een vrouw, die als passagier achter op de bagagedrager bij een wielrijdster zat, onder het rijden op het wegdek. De vrouw is per ziekenauto overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis. Zij had een linkerbovenarmfractuur bekomen.

 • 15/12 '55. 19.15 uur. Op de splitsing Toulonselaan-Vrieseweg verleende een wielrijder geen voorrang aan een wielrijdster waardoor en aanrijding ontstond. De wielrijdster bekwam een verwonding aan haar hoofd en har bril werd beschadigd.

 • 17/12 55. 7.35 uur. Door onoplettendheid reed in de P.A. de Genestetstraat een bromfietsbestuurder tegen een stilstaande motorcarrier.
  De bromfiets bekwam enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 17/12 55. 10.05 uur. Op het kruispunt Beverwijckstraat-Muys v. Holistraat-Oude Hovenstraat verleende een autobestuurder van een personenauto geen voorrang aan een bestelauto waardoor een aanrijding ontstond. De bestelauto kantelde en van de inzittende zijn drie personen, de bestuurder inbegrepen, voor observatie overgebracht naar het Gem. Ziekenhuis. Beide voertuigen bekwamen schade.

 • 17/12 55. 11.15 uur. Tijdens het wegrijden van een geparkeerde bestelauto op de Spuiweg lette bestuurder niet op het overige verkeer en raakte een passerende auto. Beide voertuigen bekwamen enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 17/12 55. 12.20 uur. Op de rijbaan van de Hugo de Grootlaan werd een 9 jarige jongen door een vrachtauto gegrepen, die zonder op het verkeer te letten de rijbaan overstak. De jongen bekwam een lichte verwonding aan zijn hoofd.

 • 17/12 55. 12.20 uur. Op de 's-Gravendeelsedijk gleed vanwege het natte wegdek een vrachtauto, waarvan de bestuurder remde voor een wielrijder, tegen een midden op de rijbaan stilstaande auto, die juist achterwaarts uit de garage was gereden. Beide voertuigen bekwamen enige schade. Geen pers. ongelukken.

 • 17/12 55. 13.15 uur. Terwijl op het kruispunt Singel - Spuiweg een autobestuurder links uithaalde voor een wielrijdster, die rechts passeerde, raakte hij een andere auto. Een der auto's bekwam lichte schade. Geen pers. ongelukken.

 • 17/12 55. 20.15 uur. Terwijl een wielrijder op het rijwielpad in de Tunnel twee naast elkaar rijdende wielrijders wilde passeren, haalden deze een andere wielrijder in en kwam de achterste wielrijder tussen de links rijdende wielrijder en de betonnen muur klem te zitten. De wielrijder viel van zjn rijwiel en beschadigde zijn pantalon. De nadere wielrijders zijn doorgereden.

 • 17/12 55. 20.40 uur. Op de Reeweg (O) reed een autobestuurder, vanwege een sneeuwbui, tegen de achterkant van een driewielige invalidewagen, die in dezelfde richting reed. De invalidewagen bekwam danige schade. Geen pers. ongelukken.
  Bekeuringen Waarschuwingen
  Wegenverkeerswetgeving 9 -
  Rijtijdenwet 1 -
  Alg. Pol. Verordening 2 4
  Winkelsluitingswet 1 -
  Motorrijtuigenbelastingwet 1 -
  Art. 310 Strafr. - 2

  Aan het H.B. vertoeft:
  2 personen terz. Openbare dronkenschap;
  2 personen terz. dronkenschap rijwiel besturen;


 • 19-12-55. 7.50 u. Man onwel geworden tijdens werkzaamheden.
  Op de spoorlijn nabij de Ardathfabriek werd een arbeider van de Ned. Spoorwegen onwel. Hij is door de G.G.D. naar het R.K. Ziekenhuis vervoerd, vanwaar hij weer huiswaarts kon gaan.

 • 19-12-55. 9.00 u. Verkeersongeval.
  Op de Bleijenhoek ontstond een aanrijding tussen een vrachtauto en een personenauto. Pers. auto liep schade op.
  Oorzaak: Linkerweghelft berijden om stilstaande auto te passeren en daarbij geen voorrang geven aan tegenligger.

 • 19-12-55. 9.10 u. Verkeersongeval.
  Op de Spuiweg ontstond een aanrijding tussen een vrachtauto en een bespannen wagen. Wagen liep schade op.
  Oorzaak: Auto week bij het voorbijrijden van de stilstaande wagen niet voldoende uit.

 • 19-12-55. 19.25 u. Verkeersongeval.
  In de Lange Breestr. ontstond een aanrijding tussen een vrachtauto en en pers.auto. Pers.auto liep schade op.
  Oorzaak: Niet voldoende uitwijken bij passeren van stilstaande auto.

 • 19-12-55. 23.55 u. Z.g. gluurder gesignaleerd.
  Achter de panden Ch. de Bourbonstr. 34 en 41 is omstreeks gemeld tijdstip een vermoedelijke 'gluurder' gesignaleerd. Bij ontdekking nam hij de vlucht.
  Signalement: Donker uiterlijk, leeftijd ongeveer 35 a 40 jaar, gekleed in lange zwarte jas.

 • 20-12-55. 12.30 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Bosb. Toussaintstraat-Roemer Visscherstraat ontstond een aanrijding tussen een pers.auto en een rijwiel. Beide voertuigen liepen schade op, terwijl en vrouw die op de bagagedrager van het rijwiel zat een lichte hersenschudding opliep.
  Oorzaak: Wielrijder verleende geen voorrang aan de auto.

 • Politierapport No. 354 van Dinsdag 20 December 1955.
  Speciale aandacht wordt gevraagd voor de in de stad staande versierde kerstbomen. De jeugd heeft het blijkbaar nu gemunt op de daarin aangebrachte verlichting.
  In het Hof, op de Staart en op de Brouwersdijk (nabij de Apostolische kerk) zijn reeds gloeilampen uit de betreffende bomen verdwenen.

 • 21-12-55. 8.35 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Oranjelaan-Badweg vond een aanrijding plaats tussen een pers.auto en een bespannen wagen. Pers auto liep schade op.
  Oorzaak: Toen de auto de bespannen wagen inhaalde en voorbijreed schrok het paard van een op de weg liggend voorwerp en sprong naar links tegen de auto.

 • 21-12-55. 10.10 u. Verkeersongeval.
  Op het kruispunt Hellingen-Sluisbrug-Sluisweg-Achterhakkers ontstond een aanrijding tussen een vrachtauto en een pers.auto. Beide voertuigen liepen schade op.
  Oorzaak: Geen voorrang verlenen.

 • 21-12-55. 18.25 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Reeweg Oost-Ceramstr. vond een aanrijding plaats tussen een pers.auto en een rijwiel. Beide voertuigen liepen schade op. De wielrijdster liep een wond boven het linkeroog op en is in het R.K. Ziekenhuis opgenomen.
  Oorzaak: beide voertuigen reden in dezelfde richting over de Reeweg Oost. Wielrijdster veranderde plotseling naar links van richting en kwam in botsing met de kort achter haar rijdende auto.

 • 21-12-55. 18.30 u. Verkeersongeval.
  Op de Spuiweg ontstond een verkeersongeval waarbij een wielrijdster tegen een openslaand portier van een personenauto reed. Wielrijdster liep lichte verwondingen op en enige schade aan haar kleding. Auto werd eveneens beschadigd.
  Bestuurder van de auto bleek het portier plotseling geopend te hebben.

 • 22-12-55. 15.30 u. Verkeersongeval.
  Op de 's-Gravendeelsedijk ontstond een aanrijding tussen een bestelauto en een vrachtauto. Bestelauto liep schade op.
  Oorzaak: bestelauto stopte om een inrit op te rijden en werd aan de voorzijde aangereden door de vrachtauto, die plotseling achteruit reed en zich op de inrit bevond.

 • 22-12-55. 17.20 u. Verkeersongeval.
  Op de hoek Bosb. Toussaintstraat-Goeverneurstraat ontstond een aanrijding tussen een pers. auto en een rijwiel. Het rijwiel werd beschadigd, terwijl de bestuurster van dat voertuig een verwonding aan haar knie opliep en in het Gem. Ziekenhuis moest worden behandeld.

 • 22-12-55. 17.45. u. Verkeersongeval.
  Op de Viottakade werd een 7 jarig jongetje die plotseling de weg overstak gegrepen door en pers.auto. Het kind bekwam een vermoedelijke beenbreuk.

 • 24-12-55. 10.10 u. Verkeersongeval.
  Op het rijwielpad in de Tunnel ontstond een aanrijding tussen een bromfiets en een rijwiel. Beide voertuigen liepen schade op, terwijl de bestuurder van het rijwiel een pijnlijke knie en vermoedelijk lichte hersenschudding opliep, om welke reden overbrenging naar het Diaconessenhuis nodig geoordeeld werd.
  Oorzaak: Bestuurster van de bromfiets reed tegen de wielrijder die met rijwiel aan de hand liep, vermoedelijk doordat zij, op het moment dat zij door een andere bromfietser werd voorbijgereden, niet voldoende naar links uitweek.

 • (Afd. D. Wijk III) 24-12-55. 16.00 u. Verkeersongeval.
  Op de Spuiweg reed een bestelauto bij het uitwijken voor een tegenligger tegen een stilstaande personenauto. Personenauto bekwam geringe schade.

 • 25-12-55. 13.25 uur. Verkeersongeval.
  Een bestuurder van een bromfiets reed vanaf het Papendrechtseveer de Bleijenhoek op. Hij werd door een andere bromfietser ingehaald en gesneden. Hierdoor kwam eerstgenoemde bromfietser tengevolge het plotseling naar rechts uitwijken te slippen. De bestuurder werd licht verwond. De andere bromfietser is onbekend gebleven.

 • 29-12-55. 04.43 u. Hoogwater:
  Hoogwaterschel a/h H.B. treedt in werking. Personeel uitgezonden voor de laag gelegen gedeelten. Voor zo ver bekend deden zich geen bijzonderheden voor.
  Het water heeft een stand van ongeveer 2.12 boven A.P.

 • 30-12-55. 18.00 u. Schoorsteenbrand:
  in de confectieatelier van Gebr. Crone a/d Wijnstraat, ontstond een schoorsteenbrand, in de 8 a 9 m. hoge fabrieksschoorsteen. Er was en hevige vonkenregen, welke echter geen schade heeft aangebracht. De brandweer kon weinig uitrichten i.v.b. met de ligging.
  Het vuur is uit zich zelf uitgegaan. Het bedrijf is verzekerd, doch Jacobus M. Crone weigerde te zeggen voor welk bedrag.

 • 31-12-55. 19.20 u. Dronken in de kerk:
  Ruitenberg, Paulus J., won. L. Apolstraat 35, bevond zich in staat van dronkenschap in de Augustijnenkerk. Hij gedroeg zich rustig, doch het was voor iedere kerkganger duidelijk zichtbaar. Hij is t/o overgebracht naar het H.B.. Na ontnuchtering is hij te 23.u. ontslagen.

 • 31-12-55. 20.30 u. Roofoverval te Zuidhorn:
  Gr cdt. R.P. te Zuidhorn, deelt per telexbericht No. 551, mede dat te Zuidhorn een roofoverval heeft plaats gehad. Onder bedreiging van vuurwapens heeft de Dir. de brandkast geopend en is een bedrag groot F 10.079,21, door de daders medegenomen. Vervolg zoz.
  Signalement:
  1e. Lang 1.65 a 1.70 m. iets gezet persoon, b...(?) (over)all, militair windjack, alpinomuts, 25 a 30 jr oud
  2e. Lang 1.75 m. slank postuur, smal gelaat, gekleed en leeftijd als No. 1
  3e. Lang 1.85 m. grote blauwe ogen, overall met een ingezet stuk, alpinomuts en ongev. 25 jaar oud.
  Het geld is afkomstig van de Leijomfabriek en bevond zich in loonzakjes met opschrift 'N.V. Leijemp'. De daders spraken Nederlands zonder merkbaar dialect.
 • Laatst gewijzigd: mei/juni 2019.