Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: In augustus 1949 verdronken twee personen volgens de Dordtse politieberichten


(door E. van Dooremalen)

In augustus 1949 verdronken twee personen volgens de Dordtse politieberichten

De 16-jarige in Amsterdam geboren Cornelis Arie van Overschot (1) verdrinkt op zondag 14 augustus 1949 in het Wantij. Pas op donderdag wordt hij gevonden.
Het Vrije Volk van 15 augustus 1949 meldt: ”Het water eiste weer offers. In de diepte verdwenen. Zondag was de zestienjarige C.A. van Overschot uit Amsterdam met enige vrienden en vriendinnen aan het zwemmen in het Wantij te Dordrecht. Terstond nadat hij te water was gesprongen, kwam hij nog eenmaal boven en verdween toen in de diepte. Hoewel direct door zijn vrienden ter plaatse werd gedoken, had dit geen resultaat. Ook de politie begon onmiddelijk met dreggen, maar slaagde er niet in het stoffelijk overschot te vinden”.

De Dordtse politie noteert:

* (rapport 226) Zondag 14 Augustus 1949
Te +- 16.30 u. is kennis gegeven dat in het Wantij een onbekend persoon is verdronken. Hiervan is terstond kennis gegeven aan Dir. G.G. en G.Dienst. het beschikbare personeel en de recherche is ter plaatse gezonden, alwaar met het dreggen is begonnen. Vanwege de Havendienst wordt een boot (C. de Witt) met sleepdreg derwaarts gezonden. Politie te Water eveneens kennis gegeven.

18.45 uur - Rapporteert hag. Nederhof dat de onder sub. 17 u. genoemde persoon was genaamd Cornelis Overschot, wonende Amsterdam Ringdijk 22. Geboorteplaats en datum onbekend. Lijk nog niet gevonden. Politie Amsterdam verzoekt de familieleden in kennis te stellen (brig. Kamp v/d Recherche) Politie bureau Linnaeusstr. A'dam deelt nader mede dat het slachtoffer was genaamd: Cornelis Arie van Overschot, geb. A'dam 18-9-1932, melkbezorger, won. A'dam Ringdijk 22 huis. Bij vinding wordt bericht verzocht aan genoemd Bureau, tel. 51225. ('t lijk gevist)

21.00 uur - Rapporteert de hag. C. de Best, in verband met het vermeld in sub. 17 uur en sub. 18.45 uur, dat de in sub. 18.45 uur vermelde Cornelis Arie Overschot, met
Cornelis Maria Vink, oud 17 jaar, won. Marc. Schamper(s)straat 20 alhier
Franciscus Bernardus Kromeich, oud 18 jaar, won. Marc. Schamperstr. 30 alhier
Johannes Romijnsen, oud 18 jaar, won. Schampershof 3 alhier,
Lodewijk Hendrik Prins, oud 19 jaar, won. Ringdijk 28 te Amsterdam en
Wilhelmina Josephina Kemper, oud 18 jaar, won. Jan van der Heijdenstraat 104 te Amsterdam,
in het Wantij aan het zwemmen waren. Overschot sprong het laatst te water, waarna hij even boven kwam, een paar slagen zwom en vervolgens in de diepte verdween. Vink zag dit en riep onmoddellijk om hulp, waarna Kromeich nog vele malen, op de plaats waar Overschot gezonken was, dook, doch zonder resultaat. Vermoedelijk kon Overschot neit goed zwemmen en dit moet de oorzaak van het ongeval zijn. Het dreggen, dat geen resultaat had, is te 20 uur, vanwege de duistenis gestaakt en zal morgen te 9 uur, in samenwerking met de Rijkspolitie te water worden voortgezet. De ouders van het slachtoffer zijn met één en ander op de hoogte gebracht door de Gem. Politie van Amsterdam. Het signalement van het slachtoffer is als volgt: lang +- 1.75 M, blondhaar en gekleed in rood zwembroekje met wit linnen riem. De politie uit de omliggende gemeente is (zijn) met een en ander in kennis gesteld.


* (rapport 230) Donderdag 18 Augustus 1949
16.00 uur - Rapporteert de Hagt. C. de Best, dat te omstreeks 9 uur in de rivier de Oude Maas nabij de Zeehaven is gevist het lijk van Cornelis Arie van Overschot, geboren te Amsterdam 18 September 1932, gewoond hebbende te Amsterdam Ringdijk 22. Van Overschot is op Zondag 14 Augustus 1949 tijdens het zwemmen in het Wantij verdronken (zie rapport 226 sub. 18.45) Het lijk is door de vader herkend en zal heden 18 Aug. 1949 naar Amsterdam worden overgebracht.

Joseph Hendrik Esselaar wordt geboren op 12 september 1896 te Dordrecht als zoon van Joseph Hendrik Esselaar (* 15-3-1858, + Vrederust 20-6-1929) en Maria Pieternella Vogel (* 6-6-1858, + 2-2-1919). In april 1911 wordt hij toegelaten op de Rijkskweekschool te Haarlem. (2)
Hij wordt op 3 mei 1911 officieel uitgeschreven naar Haarlem. Hij slaagt in april 1915 voor het examen handarbeid (diploma A: papier-, karton- en klein-arbeid) en in oktober 1915 te Amsterdam voor het examen vrije- en ordeoefeningen. (3)
Vijf jaar naar zijn vertrek, op 21 juli 1916, wordt hij weer weer in Dordrecht in het ouderlijk gezin ingeschreven. Op 9 augustus 1916 slaagt hij te Utrecht voor de akte Gymnastiek L.O. (4)
Joseph Hendrik Esselaar wordt in februari 1917 benoemd tot onderwijzer aan de Openbare lagere School no. 3 in de Grote Lindt (gem. Zwijndrecht) (5) In 1919 staat hij op de voordrachtslijsten van onderwijzend personeel van de gemeentescholen 3 resp. 4 te Dordrecht. Hij wordt niet benoemd als onderwijzer te Dordrecht. (6)
In 1939 spreekt Esselaar, als oudste onderwijzer te Zwijndrecht, zijn hartelijk gelukwensen uit aan onderwijzer T.A. Nawijn bij de viering van Nawijn's 25-jarig jubileum als hoofd van de openbare lagere school aan de Lindelaan te Zwijndrecht. (7)

Zijn tweelingbroer Cornelis Esselaar (* 12-9-1896, overl. 24-7-1961), klerk 1e klasse op de Gasfabriek, trouwt op 5 juni 1935 met Elisabeth Cornelia Romijn (* Papendrecht 31-1-1900). Joseph H. Esselaar woont vanaf dat moment in bij zijn broer op de Korte Scheidingsweg 27. Op maandagmiddag 15 augustus 1949 fietst Joseph H. Esselaar, immiddels een gepensioneerd onderwijzer, naar Streefkerk. In de rivier de Lek verdrinkt hij. Op vrijdag wordt hij pas gevonden. De Dordtse politie noteert:

* (rapport 227) Maandag 15 Augustus 1949
21.30 uur - Deelt de Opwm. R. Politie Smit te Streefkerk mede dat aldaar vermoedelijk in de Lek een persoon is verdronken afkomstig uit Dordrecht. Uit de gevonden kleding bleek dat genaamd te zijn Esselaar. Door de Brig. 't Hoenderdaal is een onderzoek ingesteld waarbij bleek dat Jozef Hendrik Esselaar, gepensioneerd onderwijzer, geb. te Dordt 12-9-1896, wonende te Dordt Korte Scheidingsweg 27 hedenmiddag naar Streefkerk was vertrokken per rijwiel. Door de Rijkspolitie te water zal worden gedregd. De familie is met een en ander in kennis gesteld.

* (rapport 231) Vrijdag 19 Augustus 1949
11.30 uur - Wordt door de gemeente secretaris te Streefkerk medegedeeld dat het lijk van J.H. Esselaar (zie rapport 227 sub. 21.30) is gevist. De familie is hiermede in kennis gesteld.

Joseph Hendrik Esselaar is begraven op de algemene begraafplaats Essenhof. Van hem, zijn jongere broer Marinus Pieter (1898-1964) en van zijn ouders zijn de afbeeldingen van de grafmonumenten te zien op: www.online-begraafplaatsen.nl.

Noten:
1. Hij is een zoon van Willem van Overschot, geb. Sloten 30-1-1912, melkbezorger, overl. 1997, zoon van Willem van Overschot (* Ridderkerk 9-7-1874) en Wilhelmina Stork (* Aalsmeer 28-4-1880), tr. Nieuwer-Amstel 23-3-1932 Minna Sterrenburg, geb. Bruckhausen (Dl.) 6-3-1911, overl. 1993, dochter van Arie Sterrenburg en Marta Marie Louise Emmermacher. Kinderen, allen geboren te Amsterdam: Willem 6-2-1931, Cornelis Arie 18-9-1932 (overl. Dordrecht 18-8-1949), Bouke 26-12-1933, Wilhelmina 17-1-1938, Jan Pieter 24-1-1941 en Pieter Dick 22-4-1943. Het gezin vertrekt in maart 1953 naar Canada (Chilliwack).
2. Dordrechtsche Courant 13 april 1911, pag. 2 (www.archieven.nl).
3. Algemeen Handelsblad 7 april 1915 en De Telegraaf 24 oktober 1915. (delpher.nl)
4. Algemeen Handelsblad 10 augustus 1916. (delpher.nl)
5. Dordrechtsche Courant 21 februari 1917, pag. 5. (www.archieven.nl).
6. Dordrechtsche Courant 24 november 1919, pag. 5. (www.archieven.nl).
7. Dordrechtsche Courant 3 juli 1939. (www.archieven.nl).

Bron: RAD 213-99 (politieberichten van 30 maart t/m 21 september 1949). (collectie www.dordtenazoeker.nl)

Laatst gewijzigd: mei 2018.