Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Notitien betreffende vrouwelijke gevangenen en ontslagen vrouwen 1865-1867


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 150 (handschriften)
Inventarisnummer: 939


Notitien betreffende vrouwelijke gevangenen en ontslagen vrouwen

Vrouwenvereniging tot zedelijke verbetering der gevangenen te Dordrecht opgerigt in 1865.

HUIS VAN ARREST
Cel N. Namen Misdaad Duur van Straf Expiratie van Straf Aanmerkingen
25 Johanna Cornelia Husen Opligting 6 md. cellulair 30 Oct. 1865 Ontslagen
26 Johanna Sophia Brouwer wed. Meijer diefstal 1 jaar cellulair 16 Oct. 1866 Ontslagen
27 Helena van Hoeke Opligting 6 md. cellulair 19 Nov. 1865 Ontslagen
28 Maria Daane Diefstal 1 jaar cellulair 3 Juli 1866 Ontslagen
29 Geertruida G. Gustin Diefstal 1 maand cellulair 15 Nov. 1865 Ontslagen
30 Johanna Maria Grollee Diefstal 1 jaar cellulair 28 Sept. 1865 Ontslagen
keuken Adriana Maria v.d. Burg Opligting 21 jaren gewoon 30 Mei 1866 Ontslagen
30 Christina Schotel gehuwd met J.F. v.d. Elst Mishandeling 1 maand cellulair 18 Nov. 1865 Ontslagen
27 Geertje v.d. Pijl Diefstal 1 jaar cellulair 29 Sept. 1866 Ontslagen
28 Dina Magdalena Catharina v.d. Schalie Diefstal 6 maanden cellulair 25 Oct. 1866
30 Wilhelmina de Borghol(!) Diefstal 1 jaar cellulair 29 Sept. 1866 Ontslagen
Jannigje Canters geb. Wildschut Diefstal 1 maand cellulair 6 Junij 1866 Ontslagen
25 Johanna van de Weg mishandeling 15 dagen
27 Maria Achthoven dieftal 1 maand
28
29
Cel N. 30
keuken Mina Redeker Diefstal 3 jaar correct...(?) 21 September 1867 25 jaar G Geloof
Cel N. 25
Cel N. 26
Cel N. 27
Cel N. 28
Cel N. 29
Cel N. 30

Cel Naam Misdaad Duur van straf Expiratie van straf Geloof - ouderdom
25 Johanna Cornelia Husen Opligting 6 md cellulair 30 Oct. 1865 protestant

Vader woonachtig in de Kolkstraat
moeder overleden, wat eene zuster
van v.d. Linden tangerijn, nabij
de Groote Kerk, die haar voogd
is. Van hare jeugd af was zij
eene bedriegster en knoeister, is
door haren vader besteed te Bethel
en van dáár weggeloopen. Zij
was slordig en leefde in onmin met
hare stiefmoeder, heeft haar voogd,
tijdens een verblijf ten zijnent ook geld
ontvreemd; te Ridderkerk bij eene ge-
huwde zuster zich slecht gedragen en
te Rotterdam gearresteerd, voor het op
vreemden naam halen van goederen in een
winkel alhier, Kan goed linnen naaijen
en lesen en schrijven, doch is slordig en achter
loos en moet als met geweld gedwongen worden
om waarheid te spreken.


Cel Naam Misdaad Duur van straf Expiratie van straf Geloof - ouderdom
26 Johanna Sophia Brouwer wed. Meijer Diefstal 1 jaar cellulair 16 Oct. 1866 Protestant - 59 jaar

Is reeds bejaard, en heeft negen-
tien jaar geleden vijf jaren ge-
vangenis straf gehad voor het
inbreken van den wijnkelder bij
zekeren graaf waar zij diende als
Keukenmeid, ook zegt zij bij
Mev. Sterling uit Amsterdam
bekend te zijn. Zij zegt berouw
te hebben en door nood en ar-
moede tot diens stap te zijn
gekomen. Zij komt mij niet
zeer huichelachtig voor, daar
zij altijd over alles wel zeer
vroom weet te spreken, doch het
niet in beoefening weet te brengen. Zij
is anders vlijtig en vlug in het breijen. Kan
om haar gesigt niet goed naaijen.


Cel Naam Misdaad Duur van straf Expiratie van straf Geloof - ouderdom
27 Helena van Hoeke Opligting 6 md. cellulair 19 Nov. 1865 Protestant

Vroeger naaister, 6 maanden voor
hare opsluiting gehuwd met
Appeldoorn, onder Kralingen tuinman
bij den Heer Schauerboer, wafellaan te
Rotterdam, Beschuldigt haar man
van dronkenschap en sslechte behan-
deling, wil scheiden, heeft vroeger
genaaid voor Mej. Bos, op de Blaak
en het kantoor der azijnfabriek van
den heer van Netten te Rotterdam.
Heeft op naam van anderen winkel-
goederen gehaald en verduisterd en
door haar man aan de policie over
gegeven, heeft eene Zuster te Middel-
burg, gehuwd met C. Homburg barbier
Zij is eene zeer ijverige en knappe<
linnen-naaister, gedraagt zich zee ge-
schikt en schijnt door drongen van het
verkeerde van haar gehouden gedrag.


Cel Naam Misdaad Duur van straf Expiratie van straf Geloof - ouderdom
28 Maria Daane Diefstal 1 jaar cellulair 3 Julij 1866 -

Vader Leendert Arieszn Daane bij de
Willemstad voor de tweede maal ge-
huwd. Moeder overleden. Twee zusters
in de Willemstad, waarvan zeer slechte
berigten, eene andere zuster gehuwd
in 't Moerlant aan het fort Oranje
onder Fijnaart en Heiningen, gunstig
bekend. Maria kan lezen schrijven
breijen, en is eene handige werkster
gedraagt zich in de gevangenis goed
maar schijntje een zedeloos leven ge-
had te hebben, in Middelburg,
Vlissingen, Breda en is ook hier
in een onzedelijk huis op den Rietdijk
geraakt, alwaar zij zich heeft schul-
dig gemaakt aan diefstal. Zij
tonrt geen berouw en lijkt on-
verschillig.

Maria Daane komt mij voor wat
onverschillig te zijn en wel door-
drongen van het verkeerde van
haar gedrag, is zeer te vreden
en munt uit door vlijtigheid.
Zij is onbeschaafd maar heeft
een bijzonder goed oordeel.

Cel Naam Misdaad Duur van straf Expiratie van straf Geloof - ouderdom
29 Geertruida G. Gustin Diefstal 1 maand cellulair 15 November 1865 Protestant - 25 jaar

Ouders overleden heeft zij zich
na den dood harer moeder aan
een ontuchtig leven overgegeven
eerst aan het Nieuwe diep en
vervolgens hier, schrijnt echter
afkeer gekregen te hebben van
die levenswijs en is ontvlugt
uit een slecht huis op den
Rietdijk en heeft bij die ge-
legenheid een doek medegenomen,
daarvoor echterhaald en in
Amsterdam gearresteerd waar
zij in een dienst was. Zij toont
veel berouw, en zegt het goede

te willen, is bijzonder gevoelig
voor de goedheid wij haar van
kleeren voorzien, wil zelf (naar)in
Amsterdam waar zij den 15 Nov.
is vertrokken zich onder toe-
zigt der dames stellen, en heeft
versekerd, hare dankbaar-
heid door een goed gedrag
te zullen toonen.


Cel Naam Misdaad Duur van straf Expiratie van straf Geloof - ouderdom
30 Johanna Maria Grollee Diefstal 1 jaar cellulair 28 Sept. 1865 Protestant - 18 jaar

Johanna's Vader zandtrekker, in
den krommen elleboog, Moeder nog in
leven. Maria heeft gediend bij den
Heer M. Gips en zich daar schuldig
gemaakt aan luiheid en logenloos(?)
en voor diefstal weggezonden
naar Rotterdam vertrokken en daar
gearresteerd, op aanklagt van haar
vrijer voor diefstal; was zeer onverschil-
ligs en ongevoelig bij het verhoor,
en heeft men gedurende haar verblijf
in het huis van arrest dikwijls
moeite met haar gehad. Zes weken
voor haar ontslag heeft zij briefwisseling
weten te houden met een mannelijke
gevangenen, dat zij zelve bekend heeft
(en)maar beloot geen reden meer ge geven tot
ontevredenheid, die belofte heeft zij gehouden
Zij is ijverig en handig kan lesen en schrijven

en scheen met goede voornemens het
huis te verlaten, en zoude voorlopig
bij hare ouders aan huis komen.


Cel Naam Misdaad Duur van straf Expiratie van straf Geloof - ouderdom
30 Cristina Schotel gehuwd met J.F. v.d. Elst Mishandeling 1 maand cellulair 18 Nov. 1865 Protestant

Ziet er zeer fatsoenlijk uit, schijnt
in drift een kind dat eerst
het hare mishandeld had
geslagen te hebben is eene
handige naaister, kan niet
veel lesen en schrijven, dat
zij zich nu te nutte maakt
maar is erg bedroefd over
de schande dat zij in de
gevangenis zit, en schijnt
(een) anders geschikt en fatsoen-
lijk te zijn.


Cel Naam Misdaad Duur van straf Expiratie van straf Geloof - ouderdom
keuken Adriana Wilhelmina van Burg Opligting 2 jaren gewoon 30 Mei 1866 -

Ouders overleden. In s'Gravenhage
veroordeeld, van Woerden in Aug. 65
naar hier gezonden, zegt kamenier
geweest te zijn, noemt vele
aanzienlijke families op, is
geslepen doch lijkt niet onge-
voelig aan toespraak.


Cel Naam Misdaad Duur van straf Expiratie van straf Geloof - ouderdom
25 Lijntje Moret Misdaad 1 jaren cellulair 29 September 1866 G

Cel Naam Misdaad Duur van straf Expiratie van straf Geloof - ouderdom
28 Dina v.d. Schalie Opligting 6 maanden 25 October G. - 16 jaar

Cel Naam Misdaad Duur van straf Expiratie van straf Geloof - ouderdom
29 Wilhelmina Margaretha Berghols Diefstal 1 jaar cellulair 29 September 1866 roomsch

Cel Naam Misdaad Duur van straf Expiratie van straf Geloof - ouderdom
keuken Mina Redeker Diefstal 1 maand [pagina ontbreekt] [pagina ontbreekt]

Laatst gewijzigd: maart 2020