Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: huizen Wijnstraat (Kraansteiger - Joppensteiger)fragment kadastrale kaart (sectie F)
bron HUIS
wijk 3 nr.
verpondingsnr.
HUIS
wijk 3 nr.
verpondingsnr.
HUIS
wijk 3 nr.
verpondingsnr.
HUIS
wijk 3 nr.
verpondingsnr.
HUIS
wijk 3 nr.
verpondingsnr.
HUIS
wijk 3 nr.
verpondingsnr.
HUIS
wijk 3 nr.
verpondingsnr.
Joppensteiger
Wijnsteiger
HUIS
wijk 3 nr.
verpondingsnr.
HUIS
wijk 3 nr.
verpondingsnr.
1679
(hypotheek)
Isaack Corten Jacobmina Cop wed. J. van Welsenes (erfgen. Adrian Cop wed. Jan Jarde) erfgen. Fredrick Roscam
1688
(transport)
wed/erfgen. Jenefaes Francken Abraham de Heus/Anna van Gevenhuijsen -> Geerit Walen, garentwijnder (Joppensteiger)
1692
(straatgeld)
Erfgen: Jouff:w vande Corput Joost Hendricxs wed. Jan Sarde Jacob Roscam Wm. Burgers dr. Arlebout Jerevis Francken Gerrit Walen Adriaen Meinaert vrouw Naeltwijck
1699 19e mei
(transportakte)
bewoont bij juffr. Berck Sr. Joost Hendrickse => Johan Cloens/Barent Hopman
huijs en erve met wijnnkelder st/ gel. schijns over de Graverstraat (Schrijversstraat) uijthangt 'Groot Valkenburg'
Jan Verschuur
1705
(transport)
Jacob Roscam kinderen Willem Borgers -> Karel v.d. Eijk wed. Arlebout
1715
(transport)
Jacob Roscam erfgen. Carel v.d. Eijck -> Huijbert de Haan wed. Gijsbert Arlenbout
1720 8 febr.
(transport)
Huijbert de Haan erfgen. Bartholomeus Forcade -> Martinus van Thoulon Johan Hopman
1725
(transport)
huis commies Hopman Johanna Neering wed. Gerard Walen => Jan de Haan Wijnsteiger
1726
(transport)
Huijbert de Haan Willem de Blecourt Johan Hopman
1730
(transport)
huis commies Hopman erfgen. Jan de Haan => Cornelis van Bavel Wijnsteiger
1730
(verponding)
030
No. 0585
Pieter Knok [huijs en kelder]
031
No. 0586
Simon de Vries, & de Erffgen: van Barent Hopman [huijs en kelder]
032
No. 0587
Willemina Kop [Huijs]
033
No. 0588
de Wed:e Gerrit de Vlugt [Huijs]
034
No. 0589
Hubert de Haan [Huijs]
035
No. 0590
Willem Bleekaart [Huijs]
036
No. 0591
Johan Hopman [Huijs]
037
No. 0592
Cornelis van Bavel [Huijs]
038
No. 0593
Antonij van Asperen
039
No. 0594
Johan van der Borgh
1732 18 mrt.
(transportakte)
Barendt Hopman (kamer judicieel) => Huijbert de Bruijn, mr. metzelaar
huijs en erve st/gel. Wijnstraat bij de Schrijverstraat
heer Simon de Vries, Balliuw en Dijkgraaff van Oosterhout
1735
(transportakte)
Knoch Brouwers / Hegters / Hopman / Kloens / v.d. Lisse / Veltman / de Vries => Frans Lambinon de Bruijn
1741
(hypotheekakte)
Anthonij Knoch Frans Lambinon, steenhouwer (schuld aan Helena van Rating wed. J. v.d. Elst) Huijbert de Bruijn
1742
(transportakte)
Willem Blecourt Christina E. Hopman/Gerard Haantjes => Johannes de Gelder/Cath. van Laar Cornelis van Bavel Anthonij van Asperen -> Johanna Maria en Susanna de Bruijn Margareta Eelbo wed. Hendrik Braats
1745-1748
(familiegeld)
No. 0585
Anna Cornelia de Vries wed.e Franke
No. 0586
niet taxabel
No. 0587
niet taxabel
No. 0588
Jan de Coning
No. 0589
Huijberd de Haan
No. 0590
niet taxabel
No. 0591
niet taxabel
No. 0592
Cornelis van Bavel
No. 0593
Susanna, Johanna, Maria de Bruijn
No. 0594
Jacob Adriaan Braats
1748
(transportakte)
Willem Blecaert Catharina van Laar => Johannes van der Staeven Cornelis van Bavel
1752
(transportakte)
wed. Lamron Anna Verhoeven wed. Huijbert de Bruijn => Jacobus Sanders, schoenmaker
huijs en erff st/gel. in de Wijnstraat schuijns over de Schreverstraat
wed. de Koning
1753
(transportakte)
Johannes van der Hoeven Maria van Bavel (te Leerdam) -> Gilles van der Beek/Johan Blusze

Johan Blusze -> Gilles van der Beek
Susanna de Bruijn
1754
(transportakte)
wed. Huijbert de Haan Lowisa Hopman wed. Willem Bleckoert -> Glode Chabrot (Delft)
huis/erf Wijnstraat omtrent Schrijversstraat
Jan Verhoeven Susanna de Bruijn -> Anthonij Koch Margareta Eelbo wed. Hendrik Braats
1757
(transportakte)
huis Huijbert Uijtterlimmingen Claude Chabrot => Anthonij Knoch
huis/erf omtrent de Wijnstijger en uijtkomende aende Haven
huis Johannes Verhoeven
1767
(hypotheekakte)
Anthonij Knoch Jacobus Lambinon (schuld aan J. v.d. Elst)
'Groot Valkenburg'
Jacobus Sanders
1772
(transportakte)
Johannes Verhoeven boedel Gilles van der Beek => Paulus Knogh
pakhuis
Wijnstijger
x x x x x x x
1779
(transportakte)
huisvrouw van [-] de Bruijn Huibert Uiterlimmegen --> den Eerw. Heer Johannis Tissel pakhuis Paulus Knogh
1782 4e juli
(transportakte)
Jacobus Sanders, schoenmaker Maria de Koning huisvr. Gerrit de Bruijn -> Hendrik Kamermans
huis/erve st/gel. in de Wijnstraat nabij de Wijnstijger
Ds. Tissel
1789
(transportakte)
huis van Kamermans Eerw. Heer Johannes Tissel -> Huijbert Uijtterlimmige pakhuis Paulus Knogh
Eed 1789
(Gravenstraat-Boom)
(bewoners)
wijk 3 nr. 23
Jacobus Lambinon
wijk 3 nr. 24
Martinus Sanders / Dewed.e Sanders
wijk 3 nr. 25
Hendrik Kamermans / Soeta Beudt
wijk 3 nr. 26
Adriaan 't Hooft
wijk 3 nr. 27
Jan Krap
wijk 3 nr. 28
Poulus Knogh
wijk 3 nr. 29
't Huijs leeg
1796-1797
(belasting)
B061
onbewoont
B062
Jacob.s Lambinon
B063
Martienus Sanders
B064
Hend.k Kamermans / Joh.s Quak
B065
Joh.s Heijnberg
B066
Ewaldus Kist
B067
pakhuis
B068
pakhuijs
1797
(mannen)
B061
onbewoond
B062
J. Lambinon, 61 jr.
B063
M. Sanders, 40 jr.
B064
wed. Kamermans / Jan Quak, 24 jr.
B065
de Bruin
B066
H. Uijterlimmige, 49 jr / H. Uijterlimmige Jr, 23 jr.
B067
pakhuis
B068
pakhuis
1802
(belasting)
(bewoners)
B061
P. Anthonij Knogh
B062
Jacobus Lambinon
B063
onbewoond
B064
Johannis Qwak
B065
Mattheus van Chastelet
B066
onbewoond
B067
pakhuis
B068
pakhuis
1803
(transportakte)
B061
wijlen Pieter Knogh -> wed. Jacob Korthals
B062
Jacobus Lambinon, timmerman
B063
wed. Jacobus Sanders -> kinderen Martinus Sanders
B064
Hendrik Kamermans

Hendrik Kamermans
B066
Huibert Uitterlimmige -> Huibert v.d. Sande Uz
Huibert v.d. Sande Uz -> Dirk Dupper
B067(?)
Paulus Knogh -> houtloods Govert v. Emmerik & van Eijck
B068(?)
Paulus Knogh -> huis Govert v. Emmerik & van Eijck
1804
(transportakte)

B062
Jacobus Lambinon, timmerman
B063
(kamer judicieel) -> Pieter de Koning en comp.
B064
Wed.e Hendrik Kamermans
1804
(belasting)
(bewoners)
B061
wed.e Jacob Korthals
B062
Jacobus Lambinon
B063
F. Aelmans
B064
wed.e Kamermans /Johannes Quak
B065
Mattheus van Chastelet
B066
Dirk Dupper / wed.e J. Vos
B067
pakhuis
B068
pakhuis
1806
(transportakte)

Lambinon, timmerman
B063
Pieter de Koning en comp. => 1/2 Anthonij de Koning

Wed.e Hendrik Kamermans
hoofdgeld 1808
(bewoners)
B061
de Wed.e Korthals
B062
Jacobus Lambinon
B063
F. Alemans / Marinus van Houten
B064
de Wed.e Kamermans / Johannes Kwak
B065
Samuel Lamp
B066
Dirk Dupper / wed. C. de Vos
B067
houttuin
B068
houttuin
1813
(overdracht)
B063
Anthonij de Koning -> Dirk Dupper
Nieuwe huisnummering:
(periode 1809-1884)
1811/1814
(belasting)
(bewoners)
B056
Adriana Wilhelmina Kouwens
B057
Francois Lambinon/Jacob Ouburg
B058
open erf
B059
open erf
B060
Dirk Dupper Dz
B061
pakhuis
B062
Johannes Telders
B063
A. Kist / P. van Tist / Pieter Kraaijeveld
1814
(verklaring)
B058
Dirk Dupper Lz, belasting ontvanger
B059
Dirk Dupper Lz, belasting ontvanger
1819
(verkoop)
B057
Jacobus Lambinon => Francois Lambinon
1821
(verkoop)
B056
Adriana Wilhelmina Kouwens wed. Korthals => Hermanus de Wit
Frans Lambinon
1823
(grondbelasting)
B056
Hermanus de Wit
B057
Frans Lambinon
B060
Dirk Upper Lz
B062
wed. Knogh geb. Cath. Okhuijzen / Jan Telders
1827 okt.
(zuivering legale verbanden)

heer Lambinon
B058
Lydia Vos wed. Dirk Dupper Lzn en zonen Cornelis Dupper en Leendert Dupper (Asten) -> Dorothea Anna van Os
B059
Lydia Vos wed. Dirk Dupper Lzn en zonen Cornelis Dupper en Leendert Dupper (Asten) -> Dorothea Anna van Os
B060
Lydia Vos wed. Dirk Dupper Lzn en zonen Cornelis Dupper en Leendert Dupper (Asten) -> Dorothea Anna van Os
(huis, tuin en erve, st/gel in de Wijnstraat, strekkende voor van de straat tot aan de haven, f 4.550)

heer van Eyck
1828 aug.
(verkoop)
B056
Hermanus de Wit => Arnoldus Huibert de Hart
(huis zeven behangen kamers, kelder, wijnkelder)
B057
heer Lambinon
1832
(kadaster)
B056
F834 huis/pakhuis

Pieter Immerseel
B057
F833 huis/werkplaats/erf

François Lambinon
B058
F832 huis/gebouw/erf

Dorothea Anna van Os
B059
"

Dorothea Anna van Os
B060
"

Dorothea Anna van Os
B061
F831 loots/erf

Cornelis van Eijck Mz.
gang
F830

gemeente Dordrecht
B062
F829 huis/gebouw/erf

C. Okhuijsen hsvr Johannes Telders
B063
F828 schouwburg

[Pandora]

Laatst gewijzigd: mei 2019.