Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Lijst oud-soldaten die het Zilveren Kruis 1813-1815 bezitten (1865)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 69 (vereniging het Metalen Kruis Dordrecht en Omstreken)
Inventarisnummer: 34

(transcriptie E. van Dooremalen)

(1865) Lijst der Oud-Soldaten van het district Dordrecht welke gedurende het tijdvak van 1813-1815 gediend hebben, en het Zilver Kruis bezitten.


(ca 1860-1869, fotograaf F. Carlebur; beeldbank Dordrecht 552_328393 "(reactie Peter Dillingh:) Man draagt het Zilveren Kruis,
onderscheiding van degenen die in de periode 1813-1815 hadden deelgenomen aan de veldtochten tegen Napoleon, waaronder de slag bij Waterloo."

(Arie de Sterke (1796-1892) met zilveren kruis; Eigenhaard 1890 nr. 29: "Oud-strijders van Waterloo, getuigen van den 75jarigen gedenkdag van den veldslag, 13 Juni 1890. (Naar schetsen van J. HOYNK VAN PAPENDRECHT.) "(http://collectie.atlasvanstolk.nl/epub/50505/OPS/Text/032_Chapter029.xhtml)

(Jasper Freen (1796-1889) met zilveren kruis, stadsomroeper/koster Augustijnenkerk, ca 1880-1889 (beeldbank 552_310310))


Volgnummer Voornaam Achternaam Geboortedatum Overlijdendatum
01 Simon Pieterse Bakker - -
02 Arie van der Ban 17 November 1795 -
03 Andries Lambertus Beerentempel 20 October 1789 Dord Overl. 29 Mei 1867
04 Adrianus van Berkel 14 April 1789 Dord Overl. 12 febr: 1867
05 Gregorius Johannes Beuntjes 30 Mei 1791 Amsterdam Overl. 25 Maart 1867
06 Willem Biesheuvel 16 October 1796 Strijen -
07 Albert Boelhouwer 6 Julij 1793 Dordt Overl. 1 Julij 1871
08 Adrianus Cornelis Borsboom 5 Maart 1795 Leiden -
09 Jan Bosman 1 febr: 1791 Dord Overl. 17 Dec. 1865
10 Pieter Brandt [in doopboek als Brans] 2 Aug. 1796 Dord -
11 Hendrik Pieter Burgdorfer 2 febr: 1802 's Bosch -
12 Pieter den Bunnik 9 Maart 1796 Voorburg Overl. 9 febr: 1867
13 Gerrit Degens 22 Julij 1794 Dord -
14 Arie Dekker 14 Nov. 1793 N. Beijerland -
15 Johannes Jozephus Dupont 9 Sept. 1792 Philipine Overl. 31 Maart 1867
16 Pieter van Efferen 14 April 1792 Dord Overl. 18 Dec. 1867
17 Arie van Efferen 1 Oct. 1794 Dord -
18 Leendert van Eijsbergen 14 Mei 1796 Dord Overl. 15 Mei 1867
19 Jonas Marinus Faassen 18 Nov. 1795 Dord Overl. 28 febr. 1872
20 Jasper Freen 24 Nov. 1796 Dord -
21 Arie Gardenier 10 Junij 1786 Z. Beijerland Overl. [-] 1866
22 Jacob Gelderen 26 Nov. 1791 N. Beijerland Overl. 8 Oct: 1866
23 Willem van Gent 21 Nov. 1794 Dubbeldam -
24 Dammis de Geus 8 Maart 1795 Maasdam Overl. 20 Julij 1867
25 Klijs Goud 6 febr. 1786 's Gravendeel -
26 Adam Hartman 30 Aug: 1788 Dord Overl: 30 Nov. 1870
27 Cornelis Heijkoop 14 Dec: 1795 Maasdam -
28 Gerrit van der Hidde 6 Dec: 1797 Maassluis Overl. 20 mei 1869
29 Hendrik Joho 7 April 1791 Mijnsheere(n)land -
30 Johannes de Kievit 29 oct. 1794 Heinenoord -
31 Jilles Klok 25 Junij 1789 Dord Overl. 14 Dec. 1867
32 Willem Kooijman 10 Junij 1794 Heinenoord -
33 Johanes Koning 8 febr: 1794 Dord -
34 Frederik van Leen 26 Julij 1796 Dord Overl. 29 April 1866
35 Frederik Louwman 21 Julij 1784 Dord Overl. 12 febr: 1867
36 Jan Dirkze Lucas 19 Sept. 1791 L. Zwaluwe Overl. 14 Maart 1868
37 Gerardus Stephanus van der Mast 17 Maart 1796 Charlois -
38 Jan Morang 15 Aug. 1787 Dord Overl. 9 Januarij 1871
39 Melis Naaktgeboren 17 Maart 1796 's Gravendeel Overl. [-]
40 Pieter van den Nieuwenhuizen 5 Dec: 1794 Dord -
41 Johannes Nodelijk 8 Aug: 1795 Dord -
42 Leendert Ottevanger 23 Nov: 1794 Barendrecht Overl: 26 febr. 1868
43 Pieter Pegels 28 Sept. 1791 Klaaswaal -
44 Arij van Pelt 21 Aug: 1792 Dord -
45 Johannes Carolus van der Poel 6 Nov. 1799 Grave -
46 Willem de Ravallet 27 Oct: 1798 Amsterdam Overl. 3 Dec: 1871
47 Aard de Regt 16 April 1796 N. Beijerland -
48 Anthonie van Rekum 24 Dec. 1792 Dord Overl: 6 Mei 1868
49 Bastiaan van der Rest 23 Mei 1797 Dord -
50 Pieter Reus 4 febr. 1796 Dord -
51 Johannes Daniel Roelijn 16 Maart 1795 Amsterdam -
52 Johannes van Roon 21 Oct: 1795 Nieuwerkerk a/d IJssel -
53 Jaque van Rooijen 17 April 1790 Humbeeke Z. Brabandt Overl. 24 Aug. 1870
54 Steven de Ruiter 28 Oct: 1787 Zwijndrecht -
55 Arie Rijsdijk 25 Dec: 1795 Barendrecht -
56 Jan Rijsdijk 22 Dec. 1794 IJsselmonde -
57 Mathijs Sel 12 Jan.ij 1793 Dord Overl. 21 Jan.ij 1867
58 Johannes Schellenbach 2 Oct: 1797 Dord -
59 Wenseslaus Schreuël 15 Dec: 1798 Mainz -
60 Jan Snijders 14 Maart 1794 Dord Overl: 16 Maart 1866
61 Jan van Sprang 28 Julij 1792 Schiedam Overl: 14 April 1871
62 Harman van der Stel 4 Julij 1788 Ridderkerk Overl: [-]
63 Pieter de Sterke 12 Dec: 1794 Dord -
64 Arie de Sterke 26 Nov: 1796 Dord -
65 Jasper de Swart 27 Maart 1795 Dord -
66 Arie van der Tak 1 febr: 1787 H.I. Ambacht -
67 Lodewijk van Til 11 Aug: 1793 Dord -
68 Arij Verboom 10 Julij 1795 Dord -
69 Anthonie Verschuur 16 Junij 1791 Dord Overl: 18 febr. 1868
70 Claas Visscher Moulin 31 Mei 1796 Kampen -
71 Lieve Visser 12 Aug: 1796 Dord -
72 Leendert Visser 6 Dec: 1795 Charlois -
73 Simon van Voorden 28 Sept: 1785 Z. Bommel -
74 Anthonie du Vijn 11 Junij 1786 Dord -
75 Adam Waltman 7 Dec: 1794 Dord Overl: 29 Jan.ij 1868
76 Albertus David Weber 6 Nov: 1787 Point de Galle (Ceylon) -
77 Jan Kinket 6 Jan.ij 1793 Dord -
- 1000 Nederlandse militairen in het leger van Napoleon
Inschrijving van Sterre de Ruiter, 125e Regiment Infanterie van Linie, stamboeknr. 170 Eenheid: 125e Regiment Infanterie van Linie
Geregistreerde: Sterre de Ruiter(sic!)
Geboortedatum: 17-10-1787
Geboorteplaats: Zwijndrecht
Stamboeknummer: 170
Vader: David de Ruiter
Moeder: Makke van der Net
Bewaarplaats: Service Historique de la Défense, Vincennes/Parijs (niet te raadplegen bij het NIMH)
Inv.nr. SHD: 21Yc874
https://www.archieven.nl/mi/2231/?mistart=20&mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&misort=ger%7Cdesc&miview=tbl&mizk_alle=ruiter

- Waterloo gratificaties 1815
Soort registratie: Registratie
Plaats: Amsterdam
Geregistreerde Ary de Sterke
Diversen:
Rang: soldaat
Legeronderdeel: Bataljon Infanterie Nationale Militie No. 9
Bijzonderheden: https://archief.amsterdam/archief/355/718
+
Geregistreerde Jaspert Freen
Diversen:
Rang: soldaat
Legeronderdeel: Bataljon Infanterie Nationale Militie No. 9
+
Geregistreerde Arij van den Ban
Diversen:
Rang: soldaat
Legeronderdeel: Bataljon Infanterie Nationale Militie No. 9
+
Geregistreerde Adrianus van Berkel
Diversen:
Rang: foerier
Legeronderdeel: Bataljon Infanterie Nationale Militie No. 9
+
Geregistreerde Willem Biesheuvel
Diversen:
Rang: soldaat
Legeronderdeel: Bataljon Infanterie Nationale Militie No. 9
+
Geregistreerde Albert Boelhouwer
Diversen:
Rang: soldaat
Legeronderdeel: Bataljon Infanterie Nationale Militie No. 9
+
Geregistreerde Pieter den Bunnik
Diversen:
Rang: soldaat
Legeronderdeel: Bataljon Infanterie Nationale Militie No. 9
+
Geregistreerde Arie Gardenier
Diversen:
Rang: sergeant
Legeronderdeel: Bataljon Infanterie Nationale Militie No. 18
+
Geregistreerde Willem van Gent
Diversen:
Rang: soldaat
Legeronderdeel: Bataljon Infanterie staande Armee No. 13
+
Geregistreerde Dames de Geus
Diversen:
Rang: soldaat
Legeronderdeel: Bataljon Infanterie Nationale Militie No. 9
+
Geregistreerde Jan Morang
Diversen:
Rang: soldaat
Legeronderdeel: Bataljon Infanterie Nationale Militie No. 9


- De Dordrechtsche Courant, 1865-05-18 (p. 3):

Het Staatsblad n°. 32 bevat een kon. besluit van den 10
dezer, houdende instelling van een eereteeken voor hen die in
Nederlandsche dienst aan de krijgsverrigtingen in de jaren
1813-1815, ter herstelling en bevestiging van Neêrlands on-
afhankelijk volksbestaan, een werkzaam deel hebben gehad.
Dit eereteeken bestaat in een zilveren kruis met vijf armen;
op de eene zijde van het kruis is in het midden het jaar
1813 en op de andere zijde het jaar 1815 gestempeld. Het
wordt op de linkerborst gedragen aan een Oranjelint, ter breedte
van 2.75 duim, met twee witte strepen. Het lint mag zonder
het eereteeken niet worden gedragen.

- De Dordrechtsche Courant, 1865-06-20 (p. 3):
DORDRECHT, den 19 Junij.
De dagen van Quatre-Bras en Waterloo zijn ook hier ter
stede met den verjaardag van H. M. onze geliefde koningin
plegtig herdacht. Te midden der kermisvreugde bleef die
feestelijke viering haar eigenaardig karakter behouden, maar
bestond daardoor ruimere gelegenheid daaraan meerderen luister
bij te zetten. Zoo werden gisteren aan de overgebleven strij-
ders van 1813 en 1815, waaronder drie vrouwen die als zoete-
laarsters dienst hadden gedaan, op de matinee musicals in het
groote, fraai gedecoreerde lokaal der Vereeniging Kunstmin
eereplaatsen ingeruimd, en werden zij bij hunne aankomst al-
daar ontvangen door een fraai koor zangeressen en zangers,
die de nationale liederen uitvoerden. Zij werden daar vervol-
gens toegesproken door den kommandant der D. D. Schutterij,
den heer J. Smits van Nieuwerkerk, en na de aanbieding van
eenige ververschingen verscheen uit een der zijdeuren van het
lokaal eene lange rei jeugdige bevallige meisjes, dochters der
leden, die aan elk dezer oude krijgslieden een bloemruiker
overhandigden. Des avonds waren zij door het thans alhier
aanwezige tooneelgezelschap onder dircetie van den heer J. Ed.
de Vries, genoodigd in den Schouwburg, waar ook ter hunner
eer bijzondere zitplaatsen waren bestemd. Een nationaal stuk,
het Turfschip van Breda, werd ten tooneele gevoerd, gevolgd
door het Gouden feest van Waterloo, zinnebeeldige voorstelling
door den heer F.H. Greb, muzijk van L. W. Luers. In de
pauze werden hen door de zorg van het gemeente-bestuur ver-
verschingen toegediend en door den directeur exemplaren over-
handigd van het uit te voeren gelegenheidsstuk. - Des mor-
gens na de godsdienstoefening waren zij uitgenoodigd om
tegenwoordig te zijn bij de wapenschouwing der Schutterij, die
voor hen heeft gedefileerd. Behalve verschillende militaire au-
toriteiten waren bij deze Wapenschouwing ook tegenwoordig
de leden van het Metalen Kruis, afd. Dordrecht, Ie en 2e
sectie.
In alle kerken is gisteren het feest godsdienstig herdacht.
Gedurende alle die dagen en ook nog heden zijn de wonin-
gen der ingezetenen met vlaggen en enkelen met opschriften
en bloemen versierd.

- Wij vernemen, dat bij de districts-commissie van het
fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende
Dienst in de Nederlanden, alhier, ter gelegenheid van den
50jarigen gedenkdag van Waterloo, nog is ontvangen eene
gift van ƒ 100, van heeren geïnteresseerden in de gorzen
en aanwassen van den lande van Essche onder Strijensas,
en eene gift van ƒ 50 van een onbekende.

- De Dordrechtsche Courant, 1865-06-27 (p. 3):

DORDRECHT, den 26 Junij.
Op morgen, Dingsdag den 27 Junij, zullen de Dordrechtsehe
oud-strijders, die in Nederlandsche dienst aan de krijgsverrig-
tingen in 1813—1815 hebben deel genomen, des morgens ten
6 3/4 ure naar Leyden vertrekken ter bijwoning der feesten al-
daar, onder voorloopige begeleiding van een of meer heeren
leden der feest-commissie.
Het bestuur der Dordrechtsehe stoomboot heeft de kostelooze
overtogt aangeboden, zoomede het bestuur der Hollandsche
spoorweg-maatschappij, terwijl voor den doortogt te Rotterdam,
door de zorg van opgemelde commissie, omnibussen zullen ge-
reed staan en voor ververschingen op reis zal gezorgd wor-
den, boven en behalve het reisgeld, hetwelk hen van wege het
gemeentebestuur zal verstrekt worden.
De terugkomst zal waarschijnlijk op Woensdag den 28 Junij,
des namiddags ten 1 1/2 ure plaats hebben; zij zullen alsdan
plegtig worden ontvangen door de leden der voormelde feest-
commissie, door de leden der districts-commissie van het fonds
ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst
in de Nederlanden, door heeren officieren van de schutterij en
van het leger, door de beide sectiën van de vereeniging het
Metalen Kruis, afdeelingen Dordrecht, en door het muziekkorps
met het kader onder-officieren en korporaals der schutterij en
garnizoen met de tamboers en hoornblazers.

De ontvangst zal plaats hebben op de Merwekade, om hen
te geleiden naar het Nieuw Hof van Holland van
den heer Bossij, alwaar hun een middagmaal zal worden aan-
geboden, namens eenige burgers die daarvoor aan bovenge-
noemde feest-commissie eenige gelden hebben verstrekt; - de
te volgen weg zal vermoedelijk zijn door de Voorstraat en
Vriezestraat, onder begeleiding van genoemde autoriteiten, wor-
dende de ingezetenen uitgenoodigd om hunne woningen door
vlaggen als anderzins een feestelijk aanzien te geven.
Wij laten hier de namen volgen der oud-strijders in deze
stad, die in Nederl. dienst aan de krijgsverrigtingen in 1813-
1815 hebben deelgenomen, en die vermoedelijk allen aan de uit-
noodiging tot bijwoning van het feest te Leyden zullen voldoen
Albertus David Weber, R.N.L., Jan Snijders, Antonie du Vin,
Johannes Josephus Dupont, R.M.W.O. 4e kl., Johannes Koning,
Arij van Pelt, Steven de Ruijter, Jilles Klok, Adrianus van Berkel,
Andries Lambertus Berentempel, Jacques van Rooijen, Pieter Reus,
Johannes Schellenbach, Lieve Visser, Jasper Freen, Jasper de Swart,
Bastiaan van der Rest, Pieter Brand, Jan Bosman, Anthonie van Rekom,
Pieter van Efferen, Johannes Noodelik, Mathijs Sel, Adrianus Cornelis Borsboom,
Jan van Sprang, Adam Waltman, Jan Marang, Leendert van Eijsbergen,
Albert Boelhouwer, Frederik van Leen, Arie van Efferen, Johannes Carolus van der Poel,
Gerrit van der Hidde, Gerrit Degens en Arij Verboom.- De Dordrechtsche Courant, 1865-06-29 (p. 2):
Dordrecht, den 28 Junij.
Was gisteren de toevloed der menigte buiten het Groothoofd
groot, om de oud krijgers van 1813-15 uitgeleide te doen
naar Leyden, heden echter werd die toevloed verre,
zeer verre overtroffen, op de veel ruimere Merwekade. Ook de verschillende
verdiepingen der huizen aan die Kade uitkomende, waren
opgevuld met menschen. Omstreeks 1 1/2 ure kreeg men de
stoomboot Cornelis de Witt in het gezigt, die bij het inkomen
van den Noord een paar schoten loste, welke van tijd tot tijd,
tot dat de boot een vijftal minuten later aan de Kade arriveerde,
herhaald werden. Eveneens onder het lossen van
schoten en onder het aanheffen van het „Wien Neêrlandsch
bloed
" door de op den wal geschaarde muziekanten der
schutterij, zette zij hare passagiers aan wal, om eenige oogenblikken
later, na het lossen van nog twee saluutschoten, haren
togt naar den Moerdijk voort te zetten. De oude strijders,
met een afzonderlijken trein van 's Hage naar Rotterdam en
van daar op genoemde boot gebragt, werden op de Kade
ontvangen door het dagelijksch bestuur dezer gemeente, de feestcommissie,
de districts commissie tot aanmoediging en
ondersteuning van de gewapende dienst, de beide sectiën van
het Metalen Kruis met hunne banieren, de hoofd- en verdere
officieren, benevens de onder-officieren en korporaals van het
garnizoen en der schutterij.
Nadat de burgemeester eene korte toespraak ter verwelkoming
tot hen had gehouden, defileerden de verschillende autoriteiten,
het muziek-corps der schutterij, de sectiën van het
Metalen Kruis enz., voor hen, als wanneer de trein, met het
muziek-corps aan het hoofd, zich in beweging stelde, en spoedig
langs de Boomstraat de Voorstraat bereikte. Daar ging
de togt evenwel zoo vlug niet, want eene zee van menschen
bewoog zich voor, achter en rondom den trein.
Niettemin bereikte men het weeshuis, de eerste halte, alwaar
de weeskinderen een paar expresselijk vervaardigde liedjes ter
eere der oude strijders aanhieven en hen met bloemen bestrooiden.
Vervolgens ging de togt verder tot aan de Munt, alwaar
men eene tweede halte maakte om ook de schooljeugd
van den heer Goedhart, die daar op eene net versierde tribune
plaats had genomen, twee liedjes op de wijze van Wien Neêrlands
bloed en Wilhelmus van Nassauen te hooren zingen.
De meisjes dier school, allen net in het wit gekleed, bestrooiden
hier de oud-strijders met bloemen en groen, terwijl
ook door vier jongejufvrouwen uit den deftigen stand, bouquetten
werden uitgereikt, en aan den luitenant-kolonel Weber
bovendien een bloemenkrnns werd vereerd. Al de oud-strijders
ontvingen mede een portret van Z.M. Willem II.
Na het aanheffen van eenige fanfares ter eere van de jeugdige
zangers, en onder het blijde hourah van dezen, waarin de
menigte instemde, die van af de Nieuwbrug tot aan de Augustijnen
Kerk eene massa vormde, vervolgde de sloet langzaam
zijnen weg langs de Voorstraat en Vriezestraat, totdat hij aan
de in deze laatste straat ter hoogte van de Minnebrug opgerigte
eereboog met de namen van al de oudstrijders en die der mede
bij den slag tegenwoordig geweest zijnde zoetelaarsters prijkende,
kwam, en deze doortrok, na uitvoering van het volkslied door
het meergenoemd muziekkorps. Ten half vier ure kwam men
aan het rijk gedecoreerde verenigingslokaal het Nieuw Hof van
Holland van den heer F.W. Bossij, alwaar de oud strijders
verwelkomd werden op de wijze, zoo als reeds vermeld in onze
avond-editie van II. Maandag.
Ten slotte willen wij hier nog bijvoegen, dat voor elke
woning langs den weg, welke de stoet passeren moest, de nationale-
en oranjekleuren wapperden, terwijl de helden van
den dag op verschillende plaatsen met groen en bloemen
werden gestrooid. Ook hier en daar waren nette versieringen
aangebragt.
Allerwege, zelfs in de achterstad, wil men toonen in te
stemmen in de algemeene opgewektheid. Ook daar zijn eerepoorten
opgerigt en wil men, voor zooverre de middelen het gedoogen, mededoen.
Even als in November 1863 was ook thans een geest van broederschap algemeen.


- De Dordrechtsche Courant, 1865-06-29 (p. 3):
DORDRECHT, den 28 Junij.
Onder den toevloed eener groote menigte hebben giste-
ren morgen de oude krijgers van 1813-1815 zich aan het
Groothoofd vereenigd en zijn onder geleide van den majoor
der DD. Schutterij, J. A. Smits van Nieuwerkerk, aan boord der
stoomboot Johan de Witt, naar het feest te Leyden vertrokken.
Heden te l 1/2 ure worden zij hier terugverwacht. Hoezeer door
de ingezetenen deel genomen wordt in deze feestelijkheid, ge-
tuigen de nationale en oranje-kleuren, wapperende van elke
woning langs den weg welke de trein passeren moet en de
versieringen bovendien hier en daar aangebragt.
Van allerwege ontvangen wij gelijke berigten van de geest-
drift, waarmede de oud-strijders zyn uitgeleide gedaan.

- De Dordrechtsche Courant, 1865-07-01 (p. 2):
tekst als 29/6;

- De Dordrechtsche Courant, 1865-07-01 (p. 3):

DORDRECHT, den 30 Junij.

Ter aanvulling van het in onze vorige medegedeelde
nopens den plegtigen terugkeer der oud-strijders van 1813/15,
laten wij gaarne het onderstaande, ons van eene geachte hand
gezonden, volgen.
De feesttribune bij den heer J.P. Goedhart was kosteloos
smaakvol gedrapeerd door den kamerbehanger J. Stiegelis.
De aan de oud-strijders vereerde bloemenkrans met toepasse-
lijke dichtregelen, was van den heer J. Koning, wiens zoontje
het aan den heer luit. kol. Weber voor de oud-strijders qq.
overhandigde.
De mazelaars hadden een toepasselijk vers aan den ingang
van hun vereenigingslokaal geplaatst; zulks trof men op meer-
dere plaatsen aan. De door den kamerbehanger A. van Stokrom aangebragte
decoratie en wapentrophée, was even smaakvol als rijk — ge-
lijk zulks ook moet gezegd worden van de eerepoort, door de
meeste bewoners der Vriezestraat aldaar op de Minnebrug ter
eere der oud-strijders opgerigt en des avonds met het stede-
lijk wapen door gas verlicht en voorzien met de namen der
nog in leven zijnde oud-strijders uit Dordrecht van die dagen.
De ontvangst der oud strijders in het feestlokaal was zeer
plegtig. De heer J. A. Smits van Nieuwerkerk, als lid der
feestcommissie, verleende aan den heer J.H.C. Göbel als
medelid dier commissie en voorzitter der vereeniging Metalen
Kruis 2de sectie, het woord, tot het houden eener welkomst-
rede, waarna de heer L.J. Berg met eene korte toespraak,
zijne op 18 Junij op het exercitieveld uitgesproken dichtrege-
len op nieuw met warmte en gevoel voordroeg, een en an-
der afgewisseld door het muziek der Schutterij, onder de le-
vendigste toejuichingen van belangstellenden, en besloten met
een woord van dank door den majoor der Schutterij aan al-
len gerigt die het feest en den feesttogt hebben opgeluisterd
en uitgemaakt.
Het voor de oud-strijders toebereide feestmaal begon ten 4 1/2
ure en voldeed aan aller verwachting, een 60tal personen zaten
aan; de heer oud-strijder P. Reus deed het gebed. De eerste
feestdronk, door den majoor Smits van Nieuwerkerk
op Z. M. koning Willem III ingesteld, werd met niet minder
geestdrift ontvangen als de hulde die de majoor van Gennep
in dichtmaat de mannen van 1813—1815 toebragt, — De
dichtregelen door den heer J.P. Werner, tusschen de couplet-
ten afgewisseld met zang, door de leden van 2de sectie Meta-
len Kruis, verhoogde zeer de feestvreugde, even als het bezoek
van den heer burgemeester, en de serenades door de onder-
officieren en korporaals der schutterij en de Dordrechtsche Lie-
dertafel aan de feestvreugde veel luister bijzette.
Het is niet wel mogelijk nüe de feestdronken te vermelden
hier ingesteld, zoo als : op het vaderland, op den broederband
tusschen de mannen van 1813—1815 en 1830 en 1831, Neêr-
lands vlag, de stad Dordrecht, enz. enz.
; meer bijzóndere ver-
melding verdient die op de leden der districts-commissie van
het fonds ter aanmoediging en ondersteuning vnn de gewapende
dienst in de Nederlanden en op haren achtbaren voorzitter
den heer G.J.L. Maritz van Craijesteyn, die van af de op-
rigting daarbij geweest is en dus op heden het gouden feest
dier instelling mogt vieren, alsmede aan den heer jhr. F.W.
A. Beelaerts van Blokland
, die als lid dier en der feestcom-
missie met ijver werkzaam geweest zijnde, ten gevolge zijner
goede bemoeijingen nu door ziekte verhinderd wetd het feest
bij te wonen.
Ten slotte bragt de meergenoemde feestcommissaris Smits een
woord van dank namens de oud-strijders aan de ingezetenen
van Dordrecht die hen dit feest hebben bereid, en aan allen
die, van welken stand of rang ook, hunne deelneming daaraan
hebben betoond door versiering van huis of straat — of door
het geven van geschenken, zoo als de heeren A. de Bruijn en
J. van de Graaf voor cigaren, den heer J. P. Revers voor ver-
eering van het portret van wijlen Z. M. Willem II, den heer
A. G. K. Dingemans voor vereerde vanille en flambozenijs op
't dessert - of door het aanbrengen van decoratien, zoo als
de HH. J. Stiegelis en A. van Stokrom - of door het voeren
van het woord zooals de feestredenaars C.S.N. van Gennep,
J.H.C. Göbel, L.J. Berg, J.P. Werner en J.P. Goedhart.
Eindelijk bragt hij een woord van hulde en dank aan de
kinderen van het Vereenigd Armen Wees en Nieuw-Armhuis
alhier en de schooljeugd van den heer Goedhart, voor de toe-
passelijke versjes door hen gezongen bij den optogt der oud-strij-
ders door de stad en aan de Dordrechtsche Stoomboot Maat-
schappij voor het kosteloos vervoer der oud-strijders heen en
terug naar Rotterdam, benevens voor de goede ontvangst aan boord
der stoombooten Jan & Cornelis de Wit die voor dit feest sier
lijk met vlaggen waren getooid.
Na afloop van het feestmaal vereenigden zich de feestelingen
met vele autoriteiten en ingezetenen met hunne dames in den
smaakvol versierden en goed met gas geillumineerden tuin, al-
waar het goed bezette orchest van den feestdisch zich nog eerni-
gen tijd deed hooren.
Wij mogen dit verslag niet eindigen dan na namens de meer-
bedoelde feestcommissie, de politie van Dordrecht dank te heb-
ben gezegd voor hare goede zorgen en genomen maatregelen
bij dit feest, die op nieuw bevestigden wat eene goede met be-
leid uitgevoerde orde vermag, vooral dan wanneer duizende bij
duizende inwoners zich in de straten bewogen. Wij vernamen
niets van ongelukken of stoornis der orde.

. - De Dordrechtsche Courant 1865-07-27 (p. 3):

DORDRECHT, den 26 Julij.

Maandag namiddag ten een ure, had op de Berkepoort
alhier, door de districts-commissie van het fonds ter aanmoe-
diging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Ne-
derlanden te Dordrecht, als door Z. Exc. den minister van
oorlog daarmede belast, de uitreiking plaats der zilveren eere-
teekenen aan de oud-krijgers van 1813-1815. - Tot bijwo-
ning der plegtigheid waren door de districts-commissie uitge-
noodigd en tegenwoordig, de leden der feest-commissie tot het
onthalen der oud-soldaten bij hunnen terugkeer uit Leyden
en de luitenant-kolonel militie-commissaris A.D. Weber, die
het zilveren kruis reeds te Leyden ontving.

Met eene korte toespraak opende de secretaris der districts-
commissie, namens den president, de bijeenkomst, waarna de
eereteekenen door het lid der districts-commissie, jhr. F.W.A.
Beelaerts van Blokland, ridder der Militaire Willemsorde,
eigenhandig Werden bevestigd op de borst der 43 regthebbenden,
genaamd:
A. van Berkel, A. L. Beerentempel, A. Boelhouwer,
A.C. Borsboom, J. Bosman, P. Brand, G.J. Beuntjes, P. den
Bunnik, G. Deegens, J.J. Dupont, P. van Efferen, L. van
Eijsbergen, J. M. Faassen, A. de Fin, J. Freen, A. Hartman,
G. van der Hidde, J. Klok, J. Koning, F. van Leen, J. Marang,
P. van den Nieuwenhuizen, J. Noodelik, A. van Pelt, J. van
der Poel, A. van Rekom, B. van der Rest, J.D. Roelijn, P.
Reus, J. van Rooijen, S. de Ruyter, M. Sell, J. Schellenbach,
J. Snijders, J. van Sprang, A. de Sterke, J. de Swart, L. van
Til, A. Verboom, A. Verschuur, L. de Visser, S. van Voorden,
A. Waltman
, zijnde het eereteeken voor den daarop regtheb-
bende Arie van Efferen nog niet ontvangen.

Nadat het proces-verbaal der verrigting was voorgelezen en
geteekend, rigtte de president der districts-commissie, de heer
G.J.L. Maritz van Craijesteyn, nog een kort en hartelijk
woord tot de begiftigden, en werd de plegtigheid besloten met
het aanheffen van een driewerf herhaald: Leve de Koning!


- De Dordrechtsche Courant, 1865-07-29 (p. 3):
DORDRECHT, den 28 Julij. - Wij vernemen dat het eereteeken 1813-1815, voor Arie van Efferen,
dat, zoo als in ons vorig N°. vermeld is, bij de uitreiking der eereteekenen op den 24 dezer, nog niet was ontvangen,
thans door de districts commissie voor de Gewapende Dienst aan hem is uitgereikt.


- De Dordrechtsche Courant, 1865-08-29 (p. 4):
DORDRECHT, 25 Augustus.
Gisteren vierden de leden van het genootschap, Oranje
Nassau, bestaande zoowel uit oud als nog dienstdoende onder-
officieren en korporaals der schutterij, het 25jarig bestaan dezer
Vereeniging door het houden van een diner, in hun gewoon
locaal boven het koffijhuis van den heer Zahn, welke zaal te
dien einde prachtig gedecoreerd was. Op den achtergrond,
die in een tuin herschapen scheen, prijkten, voor een wapen-
trophee, de busten van Z.M. Willem I, II en III, omgeven
met het geliefde dundoek. De feestvierenden genoten de bij-
zondere eer, dat hunne partij werd bijgewoond door den ma-
joor van Gennep
van het garnizoen, den majoor Smits van
Nieuwerkerk
, kommandant en den kapitein-adjudant van Aardenne
van de dienstdoende schutterij, terwijl de oud komman-
dant, de kolonel Ravallet, door afwezigheid verhinderd, in een
hartelijk vereerend schrijven van zijne deelneming in hunne
feestvreugde liet blijken. Gulle vreugde, door vriendschappe-
lijke kameraadschap gaande gehouden, zat ook nu weêr in dit
gezelschap voor. Tal van toasten kruisten elkander; o.a.
op Z.M. onzen beminden koning en de koninklijke familie.
Menige speech werd er gehouden, waarvan een door den pre-
sident, die den oorsprong, ontwikkeling en doel van het ge-
nootschap duidelijk besprak. Een gloeijend gedicht, voor dit
doel vervaardigd en voorgedragen door den majoor van Gennep,
liet een diepen indruk na. Tot laat na middernacht
duurde de feestvreugde ongestoord voort. Nog dient vermelding,
dat de oud-adjudant-onderofficier a la suite der schutterij,
Hartman
, wiens borst met vier eereteekens versierd is, waaronder
ook die van de helden van 1813-1815, zich als eerelid onder de
feestvierenden bevond en, hoe hoog van jaren, zich nog in uniform
als verjongd onder zijne oude krijgsmakkers bewoog.


- De Dordrechtsche Courant 1865-10-31:
DORDRECHT, den 30 October
Wij vernemen dat na de opgaven, voorkomende in onze n°. van 27 en 29 Julij jl., het zilveren eereteeken 1813-1815, op verschillende tijden, nog is toegekend, en door de districts-commissie van het fonds van de gewapende dienst alhier uitgereikt aan Frederik Louwman, Wenceslaus Schreuel, en Pieter de Sterke, allen te dezer stede woonachtig.


- De Dordrechtsche Courant, 1867-02-21 (p. 4):

DORDRECHT, den 20 Februarij.

Onze stad was gisteren in feesttooi gehuld ter gelegenheid
van den 50sten verjaardag van onzen geëerbiedigden koning. Van
vele openbare gebouwen eu uit de meeste particuliere wonin-
gen wapperde Neêrlands driekleur met het geliefde Oranje.
Vele winkels waren smaakvol ter gelegenheid van dezen feest-
dag gedecoreerd en geëtaleerd. Des middags ten 12 1/2 ure
had er in het Steegoversloot eene groote wapenschouwing voor
den generaal majoor jhr. W. F. von Pestel plaats over het
bataillon dd. schutterij en het alhier in garnizoen liggende
korps pontonniers, onder kommando van den majoor dier
schutterij J. A. Smits van Nieuwerkerk en in tegenwoordig-
heid van vele hoofd- en verdere officieren en oud officieren
van de schutterij en het leger, van de oudstrijders van 1813-
1815 die met het zilveren kruis zijn versierd en van de leden
van het Metalen Kruis afdeeling Dordrecht 2e sectie met hare
fraaije banier; eene talrijke menigte woonde dit militaire schouw-
spel bij, door fraai weder begunstigd.
Des namiddags had in de kazerne der pontonniers een mi-
litair assaut plaats tusschen de onderofficieren van dat korps,
in tegenwoordigheid van vele officieren.
Des middags was er een diner van ruim 50 couverts van
de leden der Officieren Sociëteit in het lokaal de Harmonie,
waaraan alzoo de meeste officieren van de schutterij en het
garnizoen deelnamen en waarbij menige feestdronk op koning-
en vaderland de geestdrift van den dag verhoogde, die boven-
dien opgeluisterd werd door het korps muzikanten der dd.
schutterij van Dordrecht, hetwelk aan de dischgenooten eene
aangename verrassing bereidde door het brengen eener serenade
aan het dessert.
In den laten avond waren op verschillende plaatsen feestelijk
vereenigd; het gezelschap Oranje Nassau, bestaande uit voor-
malige onderofficieren en korporaals der schutterij; de ver-
eeniging Kameraadschap, bestaande uit onderofficieren en kor-
poraals der schutterij en waarbij enkele onderofficieren van
het garnizoen te gast waren; de vereeniging het Metalen
Kruis afdeeling Dordrecht 2e sectie en het korps muzikanten
der dd. schutterij van Dordrecht.
Naar wij vernamen liep overal alles in de beste orde af.


- De Dordrechtsche Courant, 1867-10-29 (p. 4):
50 jrige ECHTVEREENIGING
ALBERT BOELHOUWER, Oud-Strijder van Waterloo, en reeds bijna 51 jaren in dienst bij de Heeren KLERK & VOOGD
EN
MARIA CORNELIA MES.
HUNNE DANKBARE KINDEREN
Dordrecht, 29 October 1867


- De Dordrechtsche Courant, 1869-05-22 (p. 4):

Heden ontsliep zacht en kalm mijn geliefde Echtgenoot,
de Heer G. [Gerrit] VAN DER HIDDE, in den ouderdom van 72
jaren, na eene Echtvereeniging van 40 jaren, diep betreurd
door mij en mijn Pleegkind. Hij was vereerd met de
Vierentwintigjarige medailje, het Zilveren Kruis der Oud-
Strijders
en het Metalen Kruis.
Wed. G. VAN DER HIDDE geb. J. VAN SON.
M. VAN PEL.
Dordrecht, 20 Mei 1869.


- De Dordrechtsche Courant, 1869-05-25 (p. 6):

Te Puttershoek vierde gister een oud-strijder van Waterloo,
Pieter Labrijn, oud 78 jaren, zijn 50jarig huwelijksfeest.
Zijne vrouw, Neellje van Wingerden, is 69 jaren oud.


- De Dordrechtsche Courant, 1870-12-01 (p. 2):
Heden overleed, in den ouderdom van ruim 82 jaren,
de Heer ADAM HARTMAN, sedert ruim vijftig jaren in
Schutterlijke dienst, Eerelid van verscheidene Militaire Ver-
eenigingen te dezer stede, versierd met het Eereteeken
van trouwe Schutterlijke dienst, het Zilveren Kruis van
18l3-1815
, de Sint-Helene Medailje en thans de laatst
overledene versierd met het „Eereteeken der verdediging voor
onze Vesten en Haardsteden van 21 November 1813.
Dordrecht, 30 November 1870.
C. GIPS Czn Executeur.


- De Dordrechtsche Courant, 1871-03-14 (p. 1):

DORDRECHT, 13 Maart.
Morgen vieren Stephanus de Ruiter en zijne huisvrouw,
Johanna Mackenzie, hun vijftigjarig huwelijksfeest. De 84-
jarige jubilaris is de hoogste in leeftijd van de oud-krijgers
hier ter stede, wier borst met het zilveren kruis is versierd.
In het jaar 1806 als vrijwilliger in dienst getreden, heeft hij
verschillende veldtogten onder Napoleon, ook den togt naar
Rusland, medegemaakt. Na de herstelling onzer onafhanke-
lijkheid, heeft hij die bij Waterloo helpen verdedigen en vrij
geruimen tijd zijne krachten aan ’s lands verdediging gewijd.
Het zou niet oneigenaardig wezen, dat het feestvierend echt-
paar, op den hoek der Voorstraat en Boomstraat woonachtig,
op morgen bewijzen ontving van deelneming, waardoor het
eens regt onbekrompen feest kon vieren.

NB.
- 1821 huwelijksakte
Steven de Ruijter 33 / Johanna Makkenschi 30
David de Ruijter Maaijke van den Net / Daniël Makkenschi Catharina Makkra

- Katrina Alexandersd Mackray
Sex: Female
Christening: 13 Jun 1751 in Brielle
Death: 8 Apr 1830 in Dordrecht
Father: Alexander Macleod
Mother: Katrina Macleod
https://www.streekarchiefvp.nl/modules/maisi/maisi_ajax_proxy.php?mivast=126&mizig=210&miadt=126&miaet=185&micode=135&minr=2986144&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2

- [1781] otr. Sommelsdijk 7, 14, 21, Jan. zijn alhier de huwelijksgebooden onverhindert afgekondigt van
Alexander Macleod, wed.r van Hendrina Bergmans soldaat in de Compagnie invalides in garnisoen inde Niervaart, met
Cornelia van der Staal, wed. van Dirk Pieter van de Sanden onlangs gewoont hebbende alhier
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/3.04.16.133/inventaris?inventarisnr=12&activeTab=gahetnascan&afbeelding=NL-HaNA_3.04.16.133_12_0016#tab-heading


- De Dordrechtsche Courant, 1871-11-16 (p. 1):
De gen.-maj. graaf van Limburg Stirum maakt bekend,
dat bij hem is ontvangen tot het oprigten van een monu-
ment ter eere der gesneuvelden in de citadel van Antwerpen
in December 1832, eene bijdrage van f 1.35 van den heer
J. Koningh‚ oud-strijder, ridder der Militaire Willemsorde
4de klasse, te Dordrecht.


- De Dordrechtsche Courant, 1872-12-06 (p. 2):
INGEZONDEN STUKKEN.
Wel Edelen Heer.
Zouw uw zoo goed bliefve zijn om deese regele in uw
Carant te plaatsen als het 12 deessember is word ik 80
Jaar mijne vrouw die de twede vrouw is word 70 wij zijn
6 deessomber 40 Jaar getroud op onse Jare laat het in
deesen tijd met een sober weekgeldje veel te wense over en
ik dagt bij deese wiste tog mijn gegoede statgenoten eens
dad ik een oud strijder ben gewees voor koning en vaderlant
en dad er niets op ons gedrag is af te wijse en hoe out
werk ik nog met ijver en lijd des winters veel kouw, zoodad
mijn ledematen verstijft raken met een dankhaar gevoel voor
Gods goedheid dat nog bij malkander Zijn teekene wij ons
Elfhuizen D 495.
P. DE STERKE. A. DE VRIES.
Als uw E Zoo goed zijd did te plaatse ben en blíjfve wij uw Zeer verpligt.


- De Dordrechtsche Courant, 1873-07-18 (p. 1):
DORDRECHT, den 17 Julij 1873

Het is ons aangenaam te kunnen mededeelen, dat aan de
feestelijke bijeenkomst van de leden der vereeniging het
Metalen Kruis
, alhier op aanstaanden Zondag te houden, zul
len deelnemen: behalve de 2e sectie Dordrecht en omstreken,
afgevaardigden uit de 3e sectien den Haag en Amsterdam,
de 2e sectien Leiden, Rotterdam en Gouda, en de 1e sectien
Heusden, Breda en Brielle, te zamen sterk 200 leden.
En dat bij de leden van de vereeniging het Metalen Kruis
1e sectie
, de HH. officieren der dd. schutterij, de versierden
met het Zilveren Kruis en de leden van de vereeniging
Oranje-Nassau‚ allen uit Dordrecht, het voornemen bestaat,
de feestvierenden in Kunstmin's lokaal te komen begroeten.
Wij hopen dat Dordrechts ingezetenen, vooral in de straten
waardoor de optogt zal plaats hebben, door het uitsteken
van vlaggen de feestvreugde van den dag zullen helpen verhoogen.


- De Dordrechtsche Courant, 1874-05-09 (p. 1):

Te oordeelen naar hetgeen wij nu reeds zien en ons
ter oore komt, aangaande de toebereidselen voor de viering
van het krooningsfeest op 12 Mei binnen Dordrecht, zal dit
feest hier schitterend gevierd worden.
.....
Wij zullen nu verder mededeelen waaruit de optogt zal
bestaan en, voor zooveel we weten, hare volgorde trachten
te houden
1. Eene eerewacht te paard.
2. Een tropheehwagen met zes paarden, de ene de vredespalm ...;
3. Eene Indische groep, voorstellende een Nederlandschr resident in Oost-Indie met zijn gevolg en onderhoorigen.
4. Eene symbolische voorstelling van een Oostersch regent die, omgeven van zijn gevolg, zijne hulde aan bovengenoemden Nederlandschen resident komt aanbieden.
5. De vredewagen met vier paarden bespannen. Voorop twee jongelingcn, broeders van de beide eerstgenoemde heeren. In den wagen eene allegorische voorstelling door elf dames in ’t wit. De wanden van den wagen zijn behangen met inscriptien, voorstellende verschillende merkwaardige feiten die onder de regering van Willem III tot stand gekomen zijn. Achter op den wagen ’s konings borstbeeld, omgeven van twee standbeelden, voorstellende de twee pensionaten van Z.M. ‚‚De Toonkunst en de Beeldende Kunsten.”
6. Een tweewielig rijtuig, waarin gezeten zijn onze stadgenooten Steven de Ruijter, oud-strijder van Waterloo, 86 jaar en zijne echtgenoote Mackenzie, oud-marketenster, van ongeveer denzelfden leeftijd.
7. De oud-strijders, de dragers van het Zilveren en die van het Metalen Kruis.
8. De afdeelihgen van Kunstmin.
9. Een wagon met 4 paarden bespannen, waarin de leden der handboogschutterij Mars met eene allegorische voorstelling van den god van dien naam in fantastisch kostuum voorop.
10. Eene deputatie onderofficieren en korporaals uit de dd. schutterij.
11. Het Schildersbond, ter sterkte van ongeveer 80 werklieden en 12 bazen, met een blaauw zijden hoofdvaandel, waarop de attributen.
12. Het corps Zakkendragers, ter sterkte van 150 man, met 17 vaandels.
13. Een veertigtal jongens met kleppers en vaandel, „al is ons prinsje nog zoo klein” en „de taptoe” klepperende.
14. De geëmployeerden bij de registratie alhier.
5. Eene eerewacht te paard.
Alles vergezeld van de beide muziekcorpsen der dd. schutterij.
De trein zal verzamelen in het Stek en vervolgens zijn weg nemen langs het Steegoversloot, Voorstraat regts, Riedijk‚ Merwekade, Boombrug, Wijnstraat, Groenmarkt, Grootekerksbuurt‚ achter de Groots kerk, Leuvebrug, Voorstraat tot aan het Steegoversloot en Sint Jorisbrug.
De tropheewagen en de vredewegen zijn beiden door den zoo gunstig bekenden decoratieschilder van Rije geschilderd, het behoeft dus geen betoog dat zede gespannen aandacht meer dan voldoen, ja verre overtreffen zullen.
De leeuw is eveneens een waar kunststuk van beeldhouwwerk; hij is onder de leiding van den bekwamen schilder [Frans] Lebret door den heer van der Steen zeer verdienstelijk uitgevoerd. Het geheel zal‘ een schitterend effect maken en der commissie, die moeite noch tijd gespaard heeft, tot eer verstrekken.
Ook de illuminatie belooft schitterend te zijn; behalve aan de publieke gebouwen wordt aan verschillende winkels en particuliere huizen groote zorgbesteed en worden geen kosten gespaard, en lokt een en ander nu reeds eene groote volksmenigte op de straten.


- De Dordrechtsche Courant, 1874-10-22 (p. 2):
Waarde Stadgenooten!
Wij achten ons verpligt ter uwer kennis te brengen, dat
wij a.s. Zondag 25 October Vijftig jaar Getrouwd zijn.
L. VISSER, Oud-Strijder, 79 jaar,
en
C. VISSER-HAMERPAGT, 83 jaar,
Hellingen, Grooten Hof, No. 5.
Dordrecht, 21 October 1874.


- De Dordrechtsche Courant, 1874-12-12 (p. 2):

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze waarde
Vader en Behuwdvader BASTIAAN VAN DER REST,
Oud-Strijder, in den ouderdom van 77 jaar.
A. VAN DER REST BZn. Uit aller naam.
Dordrecht, 10 December 1874.


- De Dordrechtsche Courant, 1876-10-29 (p. 3):

Oudste strijder van Dordrecht.

Heden valt STEPHANUS DE RUITER het zeldzaam
voorrecht ten deel, zijn 89en verjaardag te vieren. Geboren
28 October 1787 te Zwijndrecht, waar zijn vader als metse-
laar was gevestigd, was hij eerst bij dezen werkzaam, doch
alras bleek het, dat hij het militaire leven boven den bur-
gerstand verkoos, want in 1803 kwam hij alhier op den
Rietdijk, in het logement de Boterton, tevens werfhuis, thans
nog het Wapen van Gouda genaamd, en teekende daar op
16jarigon leeftijd, voor 6 jaren, in dienst van NAPOLEON I,
waarvoor hij twaalf gulden als handgeld ontving, al spoedig
bij het leger werd ingedeeld en den togt naar Rusland mede-
maakte. Het is bekend, dat de meesten zijner krijgsmakkers
daar den dood vonden, hetgeen hem echter bij zijne terug-
komst niet afschrikte om op nieuw voor 6 jaren vrijwillig
dienst te nemen; dit was in 1809. Alstoen nam hij deel
aan den veldslag bij Waterloo, waarvoor hem het Zilveren
Kruis
werd geschonken. Met moed bezield die jaren door-
gebragt hebbende, teekende hij ten derden male, voor 6 ja-
ren, in 1815 bij het corps Pontonniers alhier ter stede,
alwaar hij in kennis raakte met een meisje, zijne tegen
woordige nog in leven zijnde vrouw, en huwde met haar in
1821, alzoo 55 jaren geleden. Uit dit huwelijk kwamen
vijf kinderen, waarvan de oudste dochter vijf en dertig jaren
is gehuwd met A.G. BOET, uit welk huwelijk negen kin-
deren zijn gesproten. Door Gods goedheid mogt genoemde
schoonzoon en zijne echtgenoote het geluk smaken, om de
oude kneutjes een onbezorgden ouden dag te doen genieten,
door geheel in hun onderhoud te voorzien.
Daar men veronderstelt, dat STEPHANUS DE RUITER
van de nog in leven zijnde strijders van Rusland en Water-
loo de oudste is, zoo vermeenen wij te meer dit als eene
bijzonderheid te kunnen vermelden.
A.G. BOET.


- De Dordrechtsche Courant, 1877-07-10 (p. 4):

Heden overleed, na een langdurig geduldig lijden,
in den ouderdom van bijna 90 jaren, mijn geliefde
Echtgenoot, STEVEN DE RUITER, diep betreurd door
mij, zijne kindèren, behuwdzoon, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen.
Dat de overledene met regt OUD STRIJDER kan ge-
noemd worden, blijkt uit een extract van het militaire
stamboek, hem door den Minister van Oorlog toegezonden,
waarin wordt vermeld dat door hem drie veldslagen in
Pruissen, de slag bij Waterloo en twee in Rusland zijn
meegemaakt, en hij daarna nog zes jaren bij het corps
Pontonniers alhier vrijwillig in dienst trad.
Wed. S. DE RUITER, MACKENSIE.


- De Dordrechtsche Courant, 1880-09-05 (p. 1):

DORDRECHT, 4 September.
Door het dezer dagen overlijden van den heer A.D.
Weber, alhier, gepensioneerd majoor der infanterie, oud-
militiecommissaris in het 4e militie-district van Zuid-Holland,
ridder van den Nederlandschen Leeuw, is het getal der nog
te dezer stede woonachtige oudstrijders van 1813-15 tot
zeven geslonken.
De thans nog in leven zijnde oudstrijders van die jaren zijn:
P. [Pieter + 1888] de Sterke, geb. 12 Dec. 1792 te Dordrecht;
J.D. [Johannes Daniel + 15-10-1882] Roelijn, geb. te Amsterdam, 6 Maart 1795;
A.C. [Adrianus Cornelis + Ouder-Amstel 1887] Borsboom, geb. te Leiden, 27 Febr. 1796;
C. [Claas + 1883] Visscher Moulin, geb. te Kampen, 31 Mei 1796;
P. [Pieter Brans + 1882] Brandt, geb. te Dordrecht, 2 Aug. 1796;
A. [Arie + 1892] de Sterke, geb. te Dordrecht, 16 Nov. 1796 en
J. [Jasper + 1889] Freen, geb. te Dordrecht, 24 Nov 1796.


- De Dordrechtsche Courant, 1880-09-08 (p. 1):

DORDRECHT, 7 September.
Gisteren had op de begraafplaats alhier de plegtige ter
aardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen
den gepensioneerden luitenant-kolonel, oud-militie-commissa-
ris, den heer A.D. Weber
, ridder der orde van den Neder-
landschen Leeuw. Aan het graf bevonden zich commissien:
uit de Vereeniging het Zilveren Kruis van 1813-1815; uit
de Vereenigíng liet Metalen Kruis 1e en 2e sectie, en uit
de dd. schutterij van Dordrecht; voorts de milities-commissa-
ris in het 4e militie-dístrict van Zuid-Holland, de heer J.
A. Smits van ‘Nieuwerkerk en tal van vrienden en belang-
stellenden.
Aan de geopende groeve werd door den heer J.A. Smits
van Nieuwerkerk het woord gevoerd. In levendige kleurej
schetste hij daar de verdiensten van den overledene als mili-
tair en als mensoh, zijne diensten den, lande en de ge-
meente bewezen en de voor- en tegenspoeden in zijne mili-
taire loopbaan ondervonden, welke laatste vele waren wegens
het herhaald bijwonen van veldslagen metde gevolgen van
dien, kwetsuren, verlies van naaste betrekkingen, gevangen-
schap, behoefte, gebrek en diergelijken. De voorspoeden
waren eervolle onderscheidingen, het opdoen van ervaring;
aanknooping van vriendschap met krijgskameraden en liefde
van zijne kinderen.
Door den heer J.A. Stoop van Zwijndrecht werd daarop,
namens de familie, dank betuigd voor de eer aan den over-
ledene bewezen.
Door eene vriendelijke hand daartoe in staat gesteld, kun-
nen wij uit diens levensloop nog de volgende bijzonderheden mededeelen:
Albertus David Weber werd geboren te Point de Galles,
op Ceylon, den 6 November 1787 en den 9 Augustus 1793
aangesteld als kadet bij het 5de bataillon koloniale infan-
terie van Ceylon. Den 12 December 1806 werd hij uit
Engelsche krijgsgevangenschap uitgewisseld. In 1807 werd
hij tot 2n luitenant en in 1808 tot 1n luitenant bevorderd.
In 1813 uit Engelsche krijgsgevangenschap, op uitnoodiging
van het Nederlandsche gouvernement, teruggekeerd, heeft
hij daarna in Nederland verschillende rangen bij het leger
en de mobile schutterij doorloopen, tot hem in 1844 pen-
sioen en in 1847 de rang van luitenant-kolonel werd ver-
leend. - Van 1796 tot 1811 nam hij deel aan verschil-
lende veldtogten en veldslagen in Oost-Indie, en werd den
26 Augustus van laatstgenoemd jaar door een geweerkogel
in den arm gewond bij het innemen van het fort Meester
Cornelis. In 1815 was hij bij het beleg van Quesnoy en
Valenciennes, en in 1830, bij gelegenheid van den Belgi-
schen opstand, te Namen. In 1844 werd hij benoemd tot
ridder der orde van den Nederlandsohen Leeuw. Den 21
Februarij 1846 werd hij benoemd tot militie-commìssaris in
het district Dordrecht, welke betrekking hij tot 1 Novem-
ber 1869 waarnam.


- De Dordrechtsche Courant, 1883-01-11 (p. 1):

DORDRECHT, 10 Januarij.
Heden morgen had alhier eene eenvoudige maar ernstige
plegtigheid plaats; ten ruim 11 ure werd het stoffelijk
overchot van den heer Claas Visscher Moulin, oud-Commis-
saris van Politie alhier, aan den schoot der aarde toevertrouwd.
Behalve door de familieleden en eenige vrienden, werd
het lijk gevolgd door eene deputatie van het Zeemans-Col-
legie tot Nut van Handel en Zeevaart alhier, waarvan de
overledene jarenlang een deel van het Bestuur had uitge-
maakt, en een vijftal nog in functie zijnde politie-beambten,
die destijds onder zijne bevelen hadden gediend, om daar-
mede eene laatste eer te bewijzen aan hun ouden chef.
De heer Visscher Moulin werd geboren te Kampen den
31 Mei 1796 en genoot zijne opleiding aan de Latijnsche
school aldaar, met het voornemen in de regten te studeren.
Uit liefde voor den militairen stand, gaf hij daaraan
echter geen gevolg, maar nam in 1813 vrijwillig deel aan
den togt naar Waterloo en Frankrijk, waarvoor hij later het
Zilveren Kruis
ontving.
Na terugkomst in het Vaderland en afdanking der troe-
pen, nam hij andermaal dienst als vrijwilliger bij het 3e reg.
kurassiers, klom daarbij tot den rang van opperwachtmeester,
en verliet dat regement bij zijne benoeming in 1828 tot
Commissaris van politie te Leiden.
In 1851 benoemd als Commissaris van Politie en Water-
schout alhier, bekleedde hij dit ambt tot 15 Sept. 1875,
toen hij, op het daartoe door hem gedaan verzoek, onder
toekenning van pensioen, eervol ontslag verkreeg.
Nadat de lijkkist in de groeve was neergedaald, sprák de
heer Ulrich, Comm. van Politie alhier, ongeveer als volgt:
„Wanneer wij den 86jarigen Moulin op zijn laatsten gang
hebben begeleid, wijd ik gaarne èn als Comm. van Politie
welke betrekking de overledene nog voor ruim 7 jaren in
deze gemeente vervulde, èn als Secretaris van het Zeemans-
Collegie tot Nut van Handel en Zeevaart alhier, een enkel
woord aan zijne nagedachtenis.
Den besten tijd van zijn leven en zijne beste krachten
heeft hij gewijd eerst aan den lande, getuige het eeremetaal
dat hem op de borst prijkte, en daarna aan de gemeenten
Leiden en Dordrecht, in elk van welke beide plaatsen, hij
ongeveer 24 jaren de betrekking van Comm. van Politie
vervulde, en te Dordrecht gedurende bijna een gelijk aan-
tal jaren, de functie waaraan van Penningmeester van het
het Zeemaus-Collegie.
Tot aan zijn laatste oogenblikken bleef hij een man met
een helder hoofd en een schrander oordeel; verzuimde, niet-
tegenstaande zijnen hoogen ouderdom, bijna nimmer eene
vergadering van het Zeemans-Collegie, en deed wat hij kon,
om dat Collegie te doen blijven, wat het nog is
Namens het politie-personeel — een vijftal hier tegen-
woordig, die nog onder hem mogten dienen - namens het
Zeemans-Collegie, een laatste groet aan den ontslapene:
„ Zijne asch rust in vrede.”
De oudste der zoons van den overledene bedankte, ook
namens de familie, in hartelijke bewoordingen voor het ge-
sprokene en de eer aan zijnen vader bewezen.


- De Dordrechtsche Courant, 1888-11-18 (p. 5):
DORDRECHT, 17 November.
In de gisteren middag alhier gehouden vergadering
van het Feest-comité voor de viering van den 24sten
ovember is o. a. nog besloten, dat de corporatiën‚
die aan den optogt zullen deelnemen, zullen worden uitge-
noodigd Zaturdag ten half 12 op den Burgemeester de
Raadtsingel aanwezig te zijn. Daarbij werd tevens mede-
gedeeld dat ook de Firma wed. J. Bekkers & Zn. hare
fabriek heeft beschikbaar gesteld als kleedplaats voor de
deelnemers aan den optogt.

Voorts werd besloten dat de drie te dezer stede nog in leven zijnde oud-strijders van 1813,
Arie de Sterke, Jasper Freen en Pieter Bosman, die wegens hun hoogen leeftijd niet
aan den optogt kunnen meêdoen, alsmede Johannes Keurvorst en Clara van Dongen (eene dochter
van C. Lawende, die op 24 Nov. 1813 de Dordtsche vlag op den Riedijkstoren heesch)
in hunne woning feestelijk zullen worden onthaald.
Aan de heeren P.M. Keller van Hoorn en P.M.V. van de Rivière werd de zamenstelling
van een officiëlen feestwijzer toevertrouwd ......etc


- De Dordrechtsche Courant, 1889-08-04 (p. 5):
Een onzer oudste en meest bekende medeburgers,
Jasper Freen, is gisteren door den dood aan de stad zij-
ner geboorte ontrukt. Den 24 November 1796 geboren,
werd Freen in 1813 bij het leger ingelijfd en nam hij
als gewoon soldaat deel aan Neerlands bevrijdingsoorlog;
o. a. nam hij deel aan de verjaging der Franschen uit
Bergen-op-Zoom en Venlo. Dat hij ook op het slagveld
van Waterloo in het leger van den Prins van Oranje
diende, getuigde het zilveren kruis dat zijne borst sierde,
terwijl hij ook verder de Franschen uit menige Belgische
vesting hielp verdrijven. In 1816 kwam Freen in het
vaderland terug, en vestigde zich weder te Dordrecht, waar
hem den 26 October 1818 het ambt van stadsomroeper
werd opgedragen, terwijl hij den 3 Mei 1819 tot knecht
in de Augustijnen kerk werd benoemd. Later werd hem
het kosterschap dier kerk opgedragen. Beide betrek-
kingen vervulde hij met eere; dat van omroeper moest
hij, met het oog op zijn ouderdom, reeds enkele jaren
geleden nederleggen, dat van koster vervulde hij tot ver-
leden jaar. Hoezeer hij de achting zijner medeburgers ge-
noot, bewezen de vele blijken van waardering, welke hem
bij de gouden feesten in beide betrekkingen ten deel
vielen. Met regt was hij dan ook trotsch op het gouden
bekken met stok, hetwelk hem bij zijn 50-jarig omroe-
perschap werd geschonken, en dat naast het Waterloo-
kruis op zijne borst prijkte.
Slechts weinige jaren genoot Freen eene welverdiende
rust tot de onverbiddelijke dood ook zijne krachten
sloopte en gisteren avond zijn levensdraad afsneed.


- De Dordrechtsche Courant, 1890-06-15 (p. 5):

Dordrecht, 14 Junij.
Naar wij met genoegen vernemen heeft de gepens.
generaal der cavalerie jhr. van Merlen te Haarlem,
aan Arie de Sterke, den eenigen hier ter stede nog in
leven zijnden oud-strijder van Waterloo, eene gift van
f 40 doen toekomen, ten einde hem in de gelegenheid te
stellen den 75sten verjaardag van dien voor gansch Eu-
ropa zoo gewigtigen veldslag op 18 dezer feestelijk te vieren.
Voor hen, die daarin nader belang stellen, kunnen wij mededeelen,
dat bedoelde oud-strijder woont ten huize van zijn
schoonzoon F. Langeweg, Toulonschelaan (hofje) 3.

- De Dordrechtsche Courant, 1890-06-18 (p. 4):

INGEZONDEN. Buiten verantwoordelijkheid der Redactie.

Voor zooverre bekend zijn in ons geheele land nog
een zestal oud-strijders in leven die te Quatre-Bras en
Waterloo pal stonden voor onze onafhankelijkheid en
het hunne er aan toebrachten om ons te behoeden voor
eene nieuwe overheersching door den Franschen dwin-
geland. Onze oude stadgenoot Arie de Sterke behoort
onder dat zestal; hij werd den 16 Nov. 1796 geboren
en trad reeds in 1810 in dienst bij eene instructie-com-
pagnie, in 1812 dus op 16 jarigen leeftijd maakte hij
reeds den bekenden tocht naar Rusland mede, waar hij
te Smolensko in de achterhoede bleef; hij legde later
den weg van Smolensko naar Dordrecht op eigen ge-
legenheid te voet af. In 1815 stond hij bij Waterloo
onder de Hollandsche troepen. Hij verheugt zich in
eene sterke, ongestoorde gezondheid, in het volle bezit
van alle zintuigen en maakt dagelijks door weer en
wind in een lange kuitendekker gekleed eene wande-
ling. Wij, zijne stadgenooten, maken wij hem den dag
van morgen tot een feestdag; hij woont bij zijnen schoon-
zoon F. Langeweg, Hof Toulonschelaan no. 3.


- De Dordrechtsche Courant, 1890-06-19 (p. 1):

DORDRECHT, 18 Junij.
Naar aanleiding van den 75sten gedenkdag van den
slag van Waterloo, wapperden heden van alle openbare
en tal van particuliere gebouwen de nationale en oranje
kleuren. Wel hebben geen openbare feestelijkheden
plaats, maar toch zal de serenade, welke het Kon. Fan-
farecorps der dd. schutterij heden avond namens de
burgerij aanbiedt aan Arie de Sterke, den eenigen hier
ter stede nog in leven zijnden oud-strijder uit de dagen
van 1815, er het hare toe bijdragen dat de dag van
heden niet zonder vreugdebetoon voorbijgaat.
Reeds in den vroegen morgen had de hof aan de Toulonschelaan,
waar de Sterke woont, een feestelijk aanzien gekregen, doordien
alle woningen gevlagd wa- ren en de ingang met eene eerepoort was versierd.
Tal van gegoede ingezetenen zorgden er voor, dat de oude man, die
reeds van den gepens. generaal van Merlen een geschenk in geld ontving,
ook zonder dit een genoegelijken dag kon doorbrengen, terwijl ook de
vele bezoeken, hem gebragt, ruimschoots getuigden van de belangstelling
in zijn levensloop.
Eigenaardig was het, den 93-jarigen oud-strijder, die nog helder van hoofd
en goed ter been is, zonder opsmuk eenige staaltjes uit zijn soldatenleven
te hooren verhalen. Ook van buitenaf ontving de jubilaris -
wanneer wij den man, wien de dag van heden zoo persoonlijk geldt,
oo mogen noemental van gelukweiischen. De heer mr. J.D.C.C.W. baron
de Constant Rebecque, hofmaarschalk en kamerheer-ceremoniemeester van
Z.M. den Koning, verraste de Sterke heden ochtend met het fraai omlijst
portret van wijlen zijnen grootvader, den toenmaligen kwartiermeester-generaal,
generaal-majoor de Constant Rebecque, ter herinnering aan de dagen van Junij 1815.
’t Behoeft naauwelijks gezegd dat aan dit; portret in de woning van den
oud-soldaat terstond de eereplaats werd ingeruimd.


- De Dordrechtsche Courant, 1890-06-20 (p. 1):

Gisteren avond had de aangekondigde Serenade plaats
ter eere van den oud-strijder van Waterloo, Arie de Sterke
alhier. Natuurlijk werd aan die serenade kracht
bijgezet door eene zeer groote menigte menschen, die in
de Toulonsche laan voor het met vlaggentropheeën en
groen versierde hofje, waar de Sterke woont, had post
gevat. Het Kon. Fanfare-corps koos zich tot standplaats
het bleekveld voor de woning van de Sterke, en voerde,
nadat de jubilaris op een stoel had plaats genomen, het
Wilhelmus uit. Daarna trad de heer A. Camerling de
woning binnen, waar hij, namens het Fanfare-corps, tot
den bijna 94jarigen grijsaard eene toespraak hield en
hem gelukwenschte met het feest, dat hij mogt her-
denken. Vervolgens speelde het muziekcorps nog eenige
stukken, om met het Wîen Neerlandsch bloed te eindigen.
Het „Bescherm, o God” werd door de Sterke dapper
meegezongen. Het huldebetoon deed den veteraan blijk-
baar goed en meermalen bedankte hij voor de hem be-
wezen eer‚ terwijl hij zelfs zijn oud-soldatenhart lucht
gaf door het ophalen van oude herinneringen uit den
Fransozen tijd.
Toen de serenade was afgeloopen, begaf de muziek
zich, onder ’t spelen van vrolijke liederen, naar de
Waag, terwijl de Sterke, door het publiek flink toege-
juicht, naar het Militair Tehuis reed, waar hem eene
feestelijke ontvangst was bereid. In het kleine, geheel
met menschen gevulde lokaal werd, zoodra de jubilaris
binnenkwam, het Wien Neerlandsch bloed aangeheven,
waarna de leider van dien avond, ds. Kromsigt, den
ouden man eenige toepasselijke woorden toesprak.
Daarna bood de voorzitter van het Tehuis hem den ‚‚eerewijn” aan.
Alles liep in de beste orde af, dank zij het beleidvol
optreden der politie. De aandrang voor het hofje, waar de
Sterke woont, was groot, en de politie had de handen vol om
het publiek te keeren. Eindelijk scheen de belofte van den
commissaris van politie om, wanneer men zich rustig gedroeg
met de muziek stadswaarts te mogen trekken, invloed uit te
oefenen en juist dit optreden was oorzaak dat men zich rustig hield.
Dat het den drager van het Zilveren Kruis gedurende den dag van gisteren
niet aan belangstelling heeft ontbroken, zeiden wij reeds.
Onder de talrijke gelukwenschen, die hij ontving, behoort ook vermeld
te worden die van den burgemeester dezer gemeente, den heer mr.
H.A. Nebbens Sterling, die den jubilaris zelf kwam geluk wenschen.


- De Dordrechtsche Courant, 1890-11-16 (p. 1):
Op heden, 16 November, hoopt onze waarde vader,

grootvader en overgrootvader ARIE DE STERKE zijn
94en verjaardag te vieren. Goed bekend in Dor-
drecht als oud-strijder in 1812 in Rusland en later bij
Waterloo, in aller aandacht aanbevolen.
Uit aller naam, P. DE STERKE.
Adres: Dwarsgang no. 28


- De Dordrechtsche Courant, 1892-08-09 (p. 2):

De bekende oudstrijder Arie de Sterke, die
reeds op 17-jarigen leeftijd deelnam aan Napo-
leons tocht naar Rusland, waar hij tot Smo-
lensko doordrong, en later onder den Prins van
Oranje bij Quatre-Bras en Waterloo streed, is
gisteren avond ten huize van een zijner kinde-
ren aan den voormaligen Godfried Schalcken-
singel alhier vrij plotseling overleden.
De Sterke werd den 16 November 1796 te
dezer stede geboren uit het huwelijk van Pieter
de Sterke en Adriana Knikman
; op 12-jarigen
leeftijd op de Kweekschool geplaatst en trad op
zijn 17e jaar in werkelijken dienst.
Met hem verliest onze stad den laatsten drager
van het Zilveren Kruis
.
Zijn stoffelijk overschot wordt a.s. Donderdag ochtend te 7 uur ter aarde besteld.
De Kon. Dordr. Schermvereeniging Nederhand en Oranje, waarvan de overledene eerelid was,
zal daarbij tegenwoordig zijn.


- Herinnering Van Arie de Sterke.
Toen Napoleon naar Rusland is gegaan
Was Hij ook noch van Dordtenaars bijgestaan
Vooral moet ik hierin in bemerken
Dat ook bij Waterloo de Sterke
Gestreden heeft voor 't Vaderland
Waar menig bleev en rust in 't zand
Dat Arie de Sterke in 1796 zag
Op den 16de November den eersten dag
Hij werd soldaat op zijn 17de jaar
Bekwam geen letsel in 't gevaar
Hij is gestorven in Dord waar hij was geboren
En heeft de Merwestad aan hem verloren
Den laatsten drager van het Zilveren Kruis
Stierf op 8 Augustus bij zijn klein dogter tuis
In 1892 en is op 11 Augustus begraven
Zoo als de Courante het te lezen gaven
24 Augustus 1892 Schrauwen J

Laatst gewijzigd: juli 2020.