Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 235 Dordrechts Museum)
Inventarisnummer: 44 t/m 61 (en 206-21))

(door E. van Dooremalen)

Dordrechts Museum toegang 235 inventarisnummer 44

Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 235 Dordrechts Museum
Inventarisnummer: 44

 • [1966] ('s Hage 30-1-1912) prijs catalogus van museum (zoo mogelijk Engelsche uitgave); G.A. Ridderhof, Zeestraat 52.

 • [1967] Vereeniging Tentoonstelling Dordrecht en Omstreken, 4-12-1911; E. Snijders, Secretaris der Feest Comm. Singel 108;

 • 9-1-1912 brief Hidde Nijland (antwoord J. van Wagegingen, W.H. v. Bilderbeek; Voor kosteloos toegang te verlenen R. Larij; blijf buiten advies, P.J. Bos);
 • (briefpapier Hidde Nijland 1912)

 • [1969] (brief R. Lary)(Dordrecht Zondag 31 dezer is er werk van schilderijen bij Oldenzeel Rotterdam. Ik ga er eens heen op de kijkdag. Er schijnt een zeer goede Blommers (binnenhuis) te zijn. Zou die niet iets voor het Museum kunnen zijn? Met vr. gr., R. Larij;

 • [1970] Maatschappij Arti et Amicitiae (Amsterdam 15-2-1912); album reproductien en fotogravures naar werken van Jozef Israels; 'Het middaguur in een boerenwoning bij Delden';

 • [1968] (kunsthandel Oldenzeel Glashaven 20, Rotterdam, 31-1-1912) Aan Dordrechts Museum Singel 280, v. Wageningen, secretaris;

 • [1971] (Lichtbeeldenvereeniging Spui hoek Handboogstraat 2, 9-2-1912) photo Scheffer 'Augustinus en zijn moeder', C.W. Tromp; aan conservator Hidde Nijland;

 • [1972] (L. van Leer en Co, Amsterdam 24-2-1912) 30 photograph. opnamen / lijst van schilders (Apol, B.J. Blommers, Th. de Bock, P.J.C. Gabriel, J.H.L. de Haas, Joz. Israels, J. Karsen, R. Larij, J. Maris, ... A. Scheffer, H. Burgers);

 • [1973] (Pictura 23-2-1912) collectie Du Chatel 'Avondstemming', van Oldenborgh ((gezien) van Wageningen, W.H. van Bilderbeek, R. Larij);

 • [1974] (L. van Leer en Co, Amsterdam 8 Maart 1912);

 • [1975] Maatschappij Arti et Amicitiae (Amsterdam 26 Maart 1912); 'Het middaguur in een boerenwoning bij Delden';
 • [1976] (Vereeniging Dordrecht Museum 7 Maart 1912) overleg met R. Larij; nieuw aangekochte schilderijen 1. Arthur Briet 't Schaftuurtje, 2. Cottin Kippenfamilie, 3. Bernard de Hoog Mijmering; (get.) W.H. van Bilderbeek;

 • [1977] (Martinus Nijhoff boekhandelaar-uitgever, Den Haag, 30-3-1912) reproductie Oude Schilderkunst in Nederland - Prof. Dr. W. Martin en E.W. Moes;

 • [1979] (Bloemendaal 7-4-1912) Hiermede bericht ik UI dat ik de schilderij van Bas Veth waarover de Hr R. Larij mij is komen spreken een dezer dagen ter zichting a.h. Dordr. Museum zal afzenden .... A.J. Veth Smit.

 • [1980] (L. van Leer en Co, Amsterdam 13 April 1912) toestemming fotograferen van de schilderijen;

 • [1980b] (L. van Leer en Co, Amsterdam 15 April 1912);

 • [1980c] (L. van Leer en Co, Amsterdam 20 April 1912);

 • [1981] (13-4-1912) M.J.J. Stemp, Dubbeldamscheweg 57; negatieven, lantaarnplaten;

 • [1983] 'Graf Eberhard an der Leiche seines Sohnes', Arij Scheffer; (briefkaart) J. Klinger, Frankfurt;

 • [1978] (Den Haag 19 Maart 1912); geschilderde kop door Arij Scheffer; F.H. Antheunis, boetseerder, Van Diemenstr. 186 Den Haag;

 • [1982] (Bloemendaal 29 April 1912); doek van Bas Veth; M.J. Veth-Smit;

 • [1984] (Gemeentebestour Dordrecht 28 Mei 1912); Centrale verwarming;

 • [1985] (Maatschappij van Nijverheid, Departement Dordrecht 3 Juni 1912); vergadering Cafe Central, Scheffersplein; A. Herman de Vos, Secretaris;

 • [1985 (1988)] (Vereniging Oud Dordrecht 3 Juni 1912); bestuur Oud Dordrecht, aftreden M.L.C. Staring; (get.) B. van Rijswijk;

 • [1987] (W.P.H. Riethoff, Weimarstraat 10 Den Haag, 21 Mei 1912); schilderij van F. de Brakelaer, 1834, kasteel Doorninck; Gravin Lala op de voorgrond;

 • [1988 (1989)] (Comite Permanent International des Architectes section hollandaise, Amsterdam 31-5-1912) Op het a.s. Congres Artistique International te Parijs is o.a. in de Ordre du Jour opgenomen het bespreken op welke voorwaarden of reglement het copieeren toegestaan worden in de Musea van moderne Kunst in de verschillende landen, zoo ook hoe of het recht van reproductie ten opzichte van de artiest zelf geregeld is (get. Salm);

 • [1989] (M. VAN GELDER, Amsterdam 12 mei 1912 Keizersgracht 695); doek; C. Bergsma voogd der kinderen; .. indertijd bewonderd door Neuhuis en Maris ...

 • [1989] (Eug. Rensburg, kunstschilderm Rotterdam, Binnenweg, 16 mei 1912); Inliggend schrijven ontving ik van den Heer van Gelder en veroorloof mij de vrijheid U beleefd te verzoeken ... Mauve, laatste periode ... (get.) Eug. Rensburg;

 • [1990] (Kerkhove & Vonk, Rotterdam van Reijnstraat, 17 Juni 1912); In het bezit zynde, van een zeer goed schildery van Ary Scheffers ben ik zoo vry, dit aan de gemeente Dordrecht te koop ana te bieden .... C.G. Vonk;
  +
  (Gemeentebestuur van Dordrecht 27 Juni/1 Juli 1912) C.G. Vonk te Rotterdam, schilderij Ary Scheffer;

 • [1991] (Maatschappij van Nijverheid, Departement Dordrecht 21 Juni 1912); vergadering19 dezer, 3 juli Cafe Central; A. Herman de Vos, Secretaris;

 • [1992] (Directie der Gemeentewerken Dordrecht 20 Juni 1912); Hierby heb ik de eer U onder dankzegging weder te doen toekomen het ontwerp Zimmermann betreffende centrale verwarming van het Museumgebouw, van Ruijven, dir.;

 • [1993] (briefkaart)(Arti et Amicitiae, Utrecht 7 Juni 1912.) reproductie 'Binnenhuis te Delden';

 • [1994] (Vereniging Dordrechts Museum, Juli 1912) schilderijen fotograferen' (M.C. van der Mandere, Zutphen Markt 46) (fotograferen Muntmeesters, één van zijn voorvaders op afgebeeld);

 • [1995] (Blaricum 1 Juli 1912) De Weldel geboren Heer J. v. Wageningen; J.J. Doeser, exposeren werk;

 • [1996] (Park Avenue, Barking, England; 21 August 1912) I have in my pessession a weel-preserved edtion of a Dort bible printed & published in 1756 by Jacob en Hendrik. On het first page is the signature of Mr. Jacob Karsseboom 'Secretaris deser Stad'. This bible measure 18 inches by 12 inches ....; W.K. Parker;

 • [1998] (testament 7 Juli 1908 notaris John Schelle te Giessendam) Jan Willem Göbel, overl. 15-9-1912, legaat, acht familieschilderijen (twwe op glas), recht van gebruik door zijn echtgenote/weduwe Metje Krina van Mill;

 • [1999[ (Laren 9-9-1912) Als de vergadering in 't begin Oct. plaats heeft kunt u gerust de stukken zolang houden. Inmiddels ontvang ik gaarne van U het bericht of U kan op een tent. ten uwent bestaat, daar ik dan voor dien tijd geen ander contract meer afsluit; J.J. Doeser, Laren;
  +
  9 Sept. 1912, Zeer geachte Heer, Mijn ... laatste tentoonstelling is geweest te Amsterdam van half maart tot 13 Febr van dit jaar (gebouw voor bouwkunst, Marnixstraat) .... J.J. Doeser, Laren;

 • [2000] (Budapest, 20 September 1912) 2 Bilder mit unterschrift von Jacob Maris - wahrscheinlich Jugendwerke des Meisters (Edam Nord Holland en 'Voorburg Zuid Holland') Victor von Toth, Budapest II Szasz Karly u 3 Iem; (2 foto's)
  (2 foto's schilderijen Jacob Maris)

 • [2001a,b] (Dordrecht 11 October 1912, Aan het Bestuur der vereniging Dordrechts Museum alhier) In verband met eenige reeds gehouden besprekingen met uwe secretaris heb ik het genoegen U door deze te kunnen mededeelen, dat in onze gisteren avond gehouden vergadering is besloten (in aansluiting van het 'Plan 13') tot het houden .. van een Tentonstelling van "beeldende Kunst & historie van Dordrecht", warvoor wij de medewerking van het Gemeente-bestuur wel zullen verkrijgen .... Namens de commissie "Plan 1913", J. Kuipers Jzn, secretaris;
  +
  Dordrecht 18 September 1912 .... Namens de commissie "Plan 1913", J. Kuipers Jzn, secretaris;

 • [2002] (Verlagsanstal Alexander Koch, Darmstadt 7.10.1912) bibliotheek Dordrechtsch Museum; "Deutsche Kunst und Dekoration";

 • [2003] (M.L.C. Staring, Dordrecht, 11 September 1912) Tot mijn leedwezen voel ik mij verplicht U wegens gezondheidsredenen te lang uitgesteld, ontslag als Uw gedelegeerde bij het bestuur van de vereniging 'Oud Dordrecht te verzoeken. Ik beveel bij U in vriendschappelijk herinnering aan, Hoogachtend, Staring;

 • [2004] (Tableaux Modernes C.M. van Gogh, Rokin 115 Amsterdam) Amsterdam 30 Sept. '12; Aan den Weledelgeb. Heer Hidde Nyland, voorzitter v/h Dordrechts Museum; Daar in uw Museum geen schilderij va TERMEULEN aanwezig is zal het zeer zeker uw belangstelling trekken ik in myn bezit heb een zeer goed specimen van den schilder komende uit de FORBES collectie - waarvan ik U hierby de foto van insluit. Het is ..... (incl. FOTO SCHILDERIJ)

 • [2005] (Rapport inzake het aanbrengen van een Centrale Verwarming in het Dordrechts Museum) sept. 1912, B. van Bilderbeek;

 • [2006] (Dordrecht 17 October 1912, Aan Ver. Dordrechts Museum) .., voorzitter / J. Kuipers Jzn, secretaris, commissie "Plan 1913";

 • [2007] (L. van Leer & Co Amsterdam, Photo-Chemigrafische Kunstinrichting Chromo-Lithografie-Lichtdrukkerij) Amsterdan 19 October 1912; ... foto's van twee exemplaren vand e destijds door ons gemaakte opnamen ... (Poggenbeek en Blommers);

 • [2008] (briefkaart Alexander Koch);
  +
  (Verlags Anstalt Alexander Koch, Darmstadt, 24 Oktober 1912; Deutsche Kunst en Dekoration 16 Jahrgang Heft 2)

 • [2009] (Notaris Schell, Giessendam, 17 October 1912) ... acht familieschilderyen zich ten mijne huize zullen bevinden .... (get.) Schell;

 • [2010] (Larensche Kunsthandel, 495 Heerengracht, Amsterdam 17-10-1912) .. voor het jaar 1913 jaarboekje voor Beeldende Kunst uit te geven;

 • [2011] (Verlags Anstalt Alexander Koch, Darmstadt, 12.11.1912) Deutsche Kunst en Dekoration;

 • [2012] (Martinus Nijhoff Boekhandelaar-Uitgever, Lange Voorhout 9, 's-Gravenhage 13-11-1912) werk over het Nederlanssche Zeewezen in de 16e en 17 eeuw, door Dr. D.F. Scheurleer ... photografeeren van de 2 bustes van Jn en Cornelis de Witt; (get.) L. Brouwers;

 • [2014b] (Amsterdam 29-11-1912) G. Sigling (Lennepkade);
  +
  [2014c] (Amsterdam 3-12-1912) fotos marmerbuste van J. de Witt, G. Sigling;
  +
  [2014a] (Amsterdam 28-11-1912) fotograaf sedert 1880, G. Sigling (Jacob van Lennepkade 4;

 • [2013] (Secretaris van Dordrecht, Dordrecht 26 Nov. 1912) centrale verwarming van den heer Zimmermann te Utrecht;

 • [2015] (28-11-1912) namens mevrouw Dr. H.J. de Graaf deel ik U mede dat Dr. H.J. de Graaf verzoekt hem als lid te schrappen; P. Blussé van Oud Alblas, advocaat-procureur;

 • [2016] (Laren 26 jun. 1912) Hierdoor neem ik de vrijheid U te verzoeken mij het gebruik van het expositie lokaal in uw museum wel te willen aftaan gedurende een veertiental dagen in December 1912 en januari 1913 - te weten van ... Otto van Tussenbroek;
 • [2017] (Ecully (Rhone) 4 Dec. 1912) Cher Monsieur ... Musée de Lyon ... A. Stengelin;

 • [2017a] (Archief der gemeente Haarlem, Haarlem 13 Dec. 1912) jaarlijks verslag Dordr. Museum over 1910, C.J. Gonnet;

 • [2018] (Laren Gooi 9 Jan. 1913) Voor het in gebruik geven van een zal in het Museum van mijne van 22 Dec 1912 tot en met 5 Januari ll gehouden tentoonstelling zeg ik U op deze wijze ten zeerste dank, Otto van Tussenbroek;

 • [2019] (17 Dec. 1912, 34, Grove End Road, St. John's Wood, N.W.) Tot hte Municipality oF Dordrecht, Dear Sir, We venture to write a beg you to kindle reconsider your decision .. agree tot lend your picture Fenatius Fortunatus to het Royal Academy of London the fortcoming memorial Exhibition of our Father's work. A memorial Exhibition can only be given .... Believe me, Faithfully yours, Laurence Alma Tadema;

 • [2018(2019)] (Secretaris van Dordrecht, Dordrecht 20 Dec. 1912) bijgaand schrijven ... J. van Wageningen, secretaris Dordts Museum

 • [2020] (J.J. Mettes Jr. & Co, kunsthandel, Noordeinde 5 's-Gravenhage, 7 jan. 1913) Den WelEd. geb. heer Hidde Nijland Dordrecht ... hiermede hebben wij de eer u ons schrijven van 20 Dec ll te bevestigen waarin wij volgens uw verzoek de prijzen mededeelden van de schilderijen van W. de Zwart...
  +
  [2020b] (J.J. Mettes Jr. & Co, kunsthandel, Noordeinde 5 's-Gravenhage, 11 Dec. 1912) twee meesterwerken Willem de Zwart ...

 • [2021] Den Heer W.H. v. Bilderbeek
  Mijnheer,
  Wanneer zal er toch eens e'n tijd komen dat Gij uw medewerking verleendt ook gunstige levensomstandigheden te scheppen voor Museum personeelen ? Is 't geen schande voor de rijke inwoners dezer stad, ja, zelfs voor de stad zelve ome die personeelen onder zulke afkeuringswaardige arbeidsvoorwaarden laten voortleven? Als ge volgt van dien slchten toestand moeten die menschen toch dieven worden als ze het reeds zijn. Ge moest toch kunnen begrijpen dat als de menschen het niet met eerlijke middelen kunnen verkrijgen er voor hen niets anders over schiet dan om oneerlijk te worden? De Dordtsche heeren geven op dit gebied wel een bewijs van een klein begrip want noch op oud Dort noch op Transvaalsch noch op Dordrechts Museum zijn de toestanden bij allen even slecht. Een hongerloon 7 dagen dienst per week rust- en verlofdagen zijn droombeelden - foei - schande! om op die manier de armoede der menschen te explopiteeren of moeten er dan altijd minderwaardige arbeidskrachten aangeworven worden bijvoorbeeld als Koster den exveerman, dat vloekzwijn, die in de kroeg en in bordeel thuis behoort maar niet in onze kunstinstellingen. Mocht deze mededeeling niet afdoende zijn dan zal ik als geregeld bezoeker wel contakt zoeken met rijkautoriteit, aan dezen toestand moet een einde komen Daar mag Dort niet aan medewerken ook niet door middel van commissiebestuurs of gemeenteraadleden.
  R.H.

 • (Vereeniging Dordrechts Museum Dordrecht 14 januari 1913) schilderij Alma Tadema, Royal Academy, toestand zodanig, niet gerechtigd het naar Londen te zenden (J. van Wageningen); (reacties: P.J. Bos; H.V.; R. Larij)
  +
  [2022] (Grove End Road, St John's Wood, N.W. 13-1-1913) To Mr. Jan Wageningen, Dear Sir.
  I have just received your letter of the 10 January I am glad to understand from it that myFather's picture might pissible be lent to the Royal Academy of this were .... to be worth while. I did not mention the time of Exhibtion in my letter of 17td Decemver as U understand that the Royal Academy had sent full details when they applied officially for the ... Anna Alma Tadema

 • [2023] (J.J. Mettes Jr. & Co, kunsthandel, Noordeinde 5 's-Gravenhage, 18 Jan. 1913) Aan Hidde Nijland, Dordrecht; niet tot aankoop van een der schilderijen van W. de Zwart ...

 • [2026] (briefkaart N.V. Kunsthandel De Protector, Zuid Blaak 70a, Rotterdam; 3 febr. 1913) Op verzoek van den O. van Tussenbroek zond ik U heden het schilderij 'De Seinebrug' in goede orde franco toe;

 • [2024] (Dordrecht 31-1-1913) Wel Edele heer Voorzitter, Wel Edele daar ik ondergeteekende mij tot u wendt met een beleefd verzoek mij verlof te willen verleene vanaf 3 tot en met 9 Februarij. Hopende van u Edele een goed gunstige beschikking voor mij te moge ontvangen. Het welk doende de wel willende dienaar L. KOSTER, sepoost [suppoost] Dordrecht Museum;

 • [2025] (Laren 15 jan 1913) Aan het verlangen uitgedrukt in uw brief van 14 dezer zal ik gaarne voldoen en na afloop der expositie bij Goupil de ..... O. van Tussenbroek;

 • [2027] (briefkaart) Door toevallige omstandigheden heb ik 3 kopjes en bakjes gekocht met Hollandsche wapens en van Speick die met zijn schip de lucht in vliegt maar daar ik metselaar ben en aan de zeepfabriek te Zwijndrecht werkt vraag ik UEd beleefd een bediende te sturen welke kennis heeft en ik wel ze zeer gaarne verkoopen, Hoogachtend M.G. van Dommelen, Torenstraat 24, Dordrecht. (Van Strijsingel 260 van Wageningen)

 • [2025b] (Laren 29 jan 1913) Ingevolge het verzoek vervat in uw schrijven dd 14 dezer verzoekt ik de firma Boussod .. aan het adres van Dordrecht Museum te vwerzenden de opgegeven stukken:
  1. Pont Neuf, 2. Ochtendnevel, 3. Trocaden
  En zal no. 4 pont Alexandre u nader werden toegezonden, de prijs van dit stuk no. 4 is f 350. ..... O. van Tussenbroek;

 • [2028] (J.A. Hesterman en Zonen, restaurateurs en verdoekers van oude en moderne schilderijen, Kanaalstraat 3 Amsterdam; 22 Jan. 1913) schlderij Jacob Maris 'lastige gast' (klein kindje in stoel) ..... J.A. Hesterman;

 • [2029] (Dordrecht 18-1-1913) Gaarne wilde ik U een vraag stellen het is nu 6 maanden geleden dat een betrekking tijdelijk lantaarnopsteker open kwam. Ik heb daar toen naar gesollicieerd en het is mij gegund geworden wat ik tot heden nog verricht. Mijn plan was, te probeeren of ik volgens de werkkring van het Museum het er bij kon warnemen en dat gaat volgens mijn mening heel geschikt, omrede het voor en na Museum tijd is ... A.W.P. Körndorffer, concierge D.M.;

 • [2030] (J.F. Jonkers, Handel in antiquiteiten, Wijnstraat 130, Dordrecht; 7 Maart 1913) schilderij H. Ravesteijn, levensgroote koeienkop, 1.00 x 80, f 1800;

 • [2031] Hartelijk dank voor het mij toegekende honorarium, achtend, J. Leeuwenburgh, 18 febr. 1913;

 • [2032] Laren 16 Febr. 1913
  Geachte Heer Staring
  't Is alweer vele jaren geleden dat ik in 't Museum van Dordrecht exposeerde.
  Zooals u misschien hebt opgemerkt, ben ik lid van de Gooische tien geworden en hebben wij een tentoonstelling van ons werk in 't Suasso Museum [=Stedelijk Museum, Amsterdam], die tentoonst. duurt tot de 28ste Februari.
  Nu wilde ik zoor gaarne daarna mijn werk nog eens ergens anders heensturen en dacht ik u te vragen, of het in het Dordts Museum zou kunnen worden geexposeerd.
  Ik hoop niet dat ik erg onbescheiden ben u dit te vragen.
  Mij voor eenig antwoord aanbevelend en mijne
  beleefde groet(?) voor mevr. S(taring).
  Hoogachtend C.A. [=Christine Abigael] v.d. Willigen
  ;

 • [2033] (Vereeniging Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913) Amsterdam 9 April 1913; beschikking te stellen
  +
  (Historische Afdeeling Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913) 1 schilderij van mevr. Scheffer Lamme; (get.) mej. Dr. A. Posthumus Frans v. Mierisstraat 16 Amsterdam;
  +
  [2033b] (Vereeniging Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913) 26 Maart 1913, mevr. Scheffer Lamme;

 • [2034] (Guillaume Campo, tablaux modernes et anciens, Anvers 22 Maart 1912; twee schilderijen Arij Scheffer 1. Het hoofd van een onze zaligmaker, 2. Johannes prekende op het eiland Patmos; Louis Gaillait, Les derniers honneurs aux comtes v. Egmont & de Hornes apres leur decapitation, 251 x 165;

 • [2035] Henri Hagemeijer Amsterdam, Kalverstraat 140; 19-3-1913) Isaac Israels, De Trommelaarster, Cinquantenaire te Brussel, firma Buffa, bruikleen Stedelijk Museum;

 • [2036] Laren 7 Maart 1913
  Geachte Heer J. v. Wageningen
  Met het oog op de vele tentoonstellingen, die er zullen zijn, ook in het buitenland, wilde ik mijn verzoek om in het Dordts Museum te exposeren, tot later uitstellen.
  Met de meeste hoogachting, C.A. v.d. Willigen.

 • [2037] schilderij Abraham van Strij, geb. Dordrecht 31-12-1753, leerling Joris Ponse, overl. 9-3-1826 / zelfportret, schilder en zijn vrouw op zijn atelier 0.38 x 0.45 1/2 / Gérard van der Heijden, Reigerstraat 22a Breda.

 • [2038] (Deventer den 18 Maart 1913)(onderwerp: verwarming Museum) burgemeester van Deventer;

 • [2039] (Dordrecht 13 April 1913) Door toevallige omstanigheden zou ik voor het Dordr. Museum kunnen aankoopen twee schilderstukken (paneel) van den naar ik meen voormaligen Dordrechtschen schilder A. VERMEULEN. De stukken stellen voor een landschap en een bevroeren riviertje met schaatsenrijders met een torentje en dorpsgezicht op den achtergrond ....; / A. Vermeulen 1763 te Dordrecht, geboren 1841 te Amsterdam overleden, was zoon van Cornelis Vermeulen, maker van het schilderij Zonder Weerga;

 • [2040] (Breda 14 April 1913) schilderstuk A. van Strij, f 300; boekwerk Immerzeel 1ste deel 1842; Gérard van der Heijden, Reigerstraat 22a Breda.

 • [2041] (GEMEENTEBESTUUR VAN DORDRECHT, 24/26 April 1913) Tentoonstelling De Vrouw van 1813-1913, schilderij en teekening van Mevrouw Scheffer Lamme; (Jan Hordijk)

 • [2042] (Vereeniging Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913) Amsterdam 27 April 1913; ... Dr. A. Posthumus Frans v. Mierisstraat 16 Amsterdam;

 • [2042a] (Vereeniging Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913) Amsterdam 14 April 1913; ... Dr. A. Posthumus Frans v. Mierisstraat 16 Amsterdam;

 • [2043] (Alexander Koch, Darmstadt 16 Mai 1913); .. eine seltene Zeitschriften-Serie zu erwerben ..

 • [2044] (Breda, 1 Juni 1913) schilderstuk Abraham van Strij; Gérard van der Heijden, Reigerstraat 22a Breda.

 • [2044c] (Breda, Mei 1913) schilderstuk Abraham van Strij; Gérard van der Heijden, Reigerstraat 22a Breda.

 • [2044b] (Breda, 3 Mei 1913) schilderstuk Abraham van Strij; Gérard van der Heijden, Reigerstraat 22a Breda.

 • [2044a] (Breda, 1913) schilderstuk Abraham van Strij; Gérard van der Heijden, Reigerstraat 22a Breda.

 • [2055] (Mr. J.R. de Koning, Wijnstraat 84, Dordrecht (9 Juni 1913); medewerken tentoonstelling Gebr. de Witt.

 • [2045] (W.H. van Bilderbeek, notaris-rentmeester, Groenmarkt 6/8; 16 Mei 1913); namens familie Bemolt, wijlen mej. Johanna Bemolt, overl. 28 April 1813, f 1000 tot aankoop van een schilderij;

 • [2046] (Miss Reid, p/a Dr. A.W. Visser, Krakeweg 14 Groningen, 2rd Junu 1913) Sir, Would you kindly let me know if you have a picture by Arie Scheffer entitle Christ on the Mount of Olives en wheter I can procare a reproduction in monochrome for 3 or 4 shillings. Tours, Mary Reid (N. 106 Christus op den Olijberg)

 • [2047] (J.A. Hesterman en zonen, Amsterdam 6 Mei 1913) schilderij Jacob Maris 'Een lastige gast'.

 • [2048] (Rotterdam 28 Mei 1913) In antwoord op uw kaart deel ik U mede dat de portretten van J. Veth f 400 per stuk kosten. Hoogachtend, Albert Reballio.

 • [2049] (Rotterdam 28 Mei 1913) der verlag Velhagen & Klasing, Leipzig veraustaltet durch mich eine Monographie uber Jozef israels, die erste suzammenfassende uberhaupt ..... Middaguur in een boerenwoning te Delden ... Firma Vinkenbos en Dewald in Haag ... Dr. Max Eisler, K.K. Professor, Wien I Franzensring 12/III;

 • [2048a] (Rotterdam Claes de Vrieselaan 18c 18 Mei 1913) Ik ben zoo vrij u te melden dat ik ter verkoop heb twee aquarellen portretten van Dr. Jan Veth ... Albert Reballio.

 • [2050] (den Haag 18.7.13) Mijne Heeren, Namens Mr. Snijder van Wissekerke, die op dit ogenblik zich niet hier aanwezig bevindt om dezen brief persoonlijk te onderteekenen, zij het mij vergund U mede te deelen dat wij morgen tusschen 5 uur en half 6 met de congressisten naar schatting circa 50 a 60 personen - aan Uw Museum hopen te arriveeren. Het vriendelijk antwoord dat wij destijds in deze van U mochten ontvangen ... G.R. Oppenheim, secretaresse

 • [2050a] (33me Congres de l'Association Litteraire et Artistique, La Haye/Scheveningue 26.7.13) regelingscommite van bovengenoemd congres stelt er op prijs op uw bestuur de verzekering te geven van zijne ... zaterdag 19 juli .... de voorzitter

 • [2050b] (33me Congres de l'Association Litteraire et Artistique, La Haye/Scheveningue 8.7.13) .. G.R. Oppenheim, secretaresse

 • [2050] (vereniging Dordrechts Museum) Met de opinie van den Heer Hidde Nijland, plannen congres (reactie: R. Larij, en P.J. Bos)

 • [2052] (12 Juli 1913) jaarlijks verslag toestand Dordrecht 1912

 • [2053] (9 Juli 1913) Jaarverslag 1912; P.A.A. Boeser, onder direct. R.M. v. O.

 • [2054] (briefkaart) (Breda, 1913) retourneren schilderstuk Abraham van Strij; Gérard van der Heijden, Reigerstraat 22a Breda.

 • [2050a] (33me Congres de l'Association Litteraire et Artistique, 117 Boulevard Saint-Germain, Paris Mai 13) 16-19 Julliet 1913 Congres de La Haye; M.A. Taillefer, avocat

 • [2050] (Dordrecht 22 June 1913) De heer Willem Roelofs deelt mij mede dat de congresleden .. zaterdag 19 juli.. W.H. van Bilderbeek

 • [2051] (Die Offentlichte Kunstsammlung in Basel; Basel, den 14 Juli 1913) jaarlijks verslag

 • [2056] (J.A. Hesterman en Zonen, 4 Juli 1913) "de lastige gast", verbeterde nota f 45;

 • [2056b] (J.A. Hesterman en Zonen, 18 Juli 1913) polis;

 • [2056a] (J.A. Hesterman en Zonen, 9 Juni 1913) nota;

 • [2057] (J.A. Hesterman en Zonen, 14 Juli 1913) heerenportret J. Veth in gebronsden lijst;

 • [2058] (Amsterdamsch Reisbureau De Glove, 3.9.13)(dir. Jul Hoste, NZ. Voorburgwal 345) 30 personen op 10 cr. het Museum wenscht te bezichtigen;

 • [2059] (Redaktion von Velhagen & Klasings Kunstler Monographien) Direktor Hidde Nijland, 18-8-1913, Israels Bild Middaguur; Firma Vinkenbos en Dewald, Haag;

 • [2060] (Larensche Kunsthandel, Amsterdam, dir. N. van Harpen, Aug. 1913) jaarboekje voor beeldende kunsten jaargang 1914;

 • [2060bis] (Gemeentebestuur van Dordrecht) 19 Juli 1913; Centrale verwarming;

 • [2061] (Gemeentebestuur van Dordrecht) 29 Juli 1913; subsidie f 1500 per jaar;

 • [2062] (Brussel 15-9-1913) exposeren museum E. Boonen, 137 avenue Albert;

 • [2062a] (Brussel 31 Aug. 1913) exposeren museum E. Boonen, 137 avenue Albert;

 • [2063] (N.V. Geuze & Co's Drukkerij, Groenmarkt 23) Dordrecht, 1/9 1913; reproduceren in kopergravure schilderijen, heer Tollens

 • [2066] (Amsterdam 23 Sept. 1913) schilderij J.V(eth). in lijst, J.A. Hesterman;

 • [2064] Den Heer H. N(e)ijland, voorz. v/h Dordr. Museum, schilderij in zwarte presenteerlijst bij den consj. v/h Museum is gedeponeerd ten verkoop. J. Leeuwenburgh Dz, 5 sept. 1913;

 • [2065] (Dordrecht 29 Aug. '13) Hiermede heb ik de eer U kennis te geven dat ik bij mijn vertrek uit deze gemeente op heden, wensch op te houden lid van Dordr. Museum te zijn, A.A. Colombijn (Mej. B.S.D. Vaarzon (Varson) Morel);

 • [2069(8)] (Bericht der Afdeeling Bewaarneming van De Nederlandsche Bank, Aan den Heer J. van Wageningen Dzn secretaris der Vereniging Dordrecht Museum, 17 sept. 1913 (dossier nr. 202);

 • [...] (B. van Bilderbeek architect 2-10-1913) verwarming van het museum (8 pag.);

 • [...] (B. van Bilderbeek architect 6-10-1913) verwarming van het museum;

 • [...] (Subsidie exploitaite) 7 Oktober 1913; schenking 1890 f 12.000 erven mevr. Jhr. van den Santheuvel-Jantzon van Erffrenten; legaat f 100.000 wijlen heer Lt Dupper; dames Bemolt;

 • [2068] (gemeentebestuur van Dordrecht 19/12 sept. 1913) subsidieaanvraag;

 • [2070] (Amsterdam, October 1913) tentoonstelling De vrouw 1813-1913; historische commisie J. Overvoorde Gordon, presidente;

 • [2071] ('s-Gravenhage 28 October 1913) mijn 70ste verjaardag ... Stuers;

 • [...] KRANT National Bruxellois, Rue Montagne aux Herbes Potageres 12, 30-10-1913; 'Decouverte d'un double Rembrandt';

 • [2072] Larensche Kunsthandel, Afd. Amsterdam, 18-10-1913; portret begin november ontvangt;

 • [2072b] Larensche Kunsthandel, Afd. Amsterdam, 7-10-1913; portret Willem Maris geschilderd door Fl. Antzenius;

 • [2072a] Larensche Kunsthandel, Afd. Amsterdam, 4-11-1913; Floris Antzenius, wijlen Willem Maris, prijs f 1000;

 • [2073] Handelsdrukkerij D. Reidel, Spuiweg 43; fotograferen van drie schilderijen Jacob, Johan en Cornelis de Witt; maandkalender; ontwerp standbeeld van den Heer Steiner;

 • [2074] Brussel 14-10-1913, E. Boonen;

 • [2075] (Westminster Hotel, restaurant Falstaff, Frankfurt a/m 31 Oct 1913) Arie Scheffer, F. Woltereck;

 • [2076] (Overveen 19 Oct. 13) Naar aanleiding van Uw zeer vereerend verzoek deel ik U mede dat ik tot mijn spijt op 't ogenblik geen enkel schilderij heb die voor uw Museum geschikt is. Ook bij de firma van Wisseling & Co Rokin Amsterdam was er geen voorhanden .... G.W. Dijsselhof, Lombar Petrilaan, Overveen;

 • [2077] Larensche Kunsthandel, Afd. Amsterdam, October 1913; (voor het Arij Scheffermuseum) jaarboekje Beeldende Kunsten jaargang 1914;

 • [2078] (25-11-1913) Zou er mogelijkheid bestaan dat ik a.s. maand December of later op het Museum eenige schilderijen van mijzelf een 20 tal van kunnen exposeren ... Joh. LARIJ;

 • [2079] (25-11-1913) Gaarne zou den mijn broeder en ik van UEd vernemen of het bestuur er toe besluiten kan, eenige schilderstukjes na ons beider overlijden te aanvaarden. Er wordt dikwijls ampel en breed gediscuscieerd over legaten die aan eene of andere inrichting gelegateerd zijn, over het al of niet aan ... C.L.J. Beck, D.J. Beck, Commies b/h Kabinet der Koningin, Den Haag 20 Oct. 1913, 1D Hooigracht;

 • [2080] Larensche Kunsthandel, Afd. Amsterdam, November 1913; Namens Lizzy Ansingh, hebben wy de eer U uit te noodigen ter bezichtiging van haar omvangrijk nieuw schilderij Verstooten dat in onze zalen is geexposeerd;

 • [2081] Larensche Kunsthandel, Afd. Amsterdam, 11 November 1913; Hiermede berichten wy u de goede ontvangst van de kist met het schilderij van Fl. Antzenius;

 • [2082] E.J. van Wisseling & Co Kunsthandel, 78-80 Rokin Amsterdam (K. Groesbeek, P.C. Eilers Jr) 19-11-1913; Naar aanleiding van een verzoek ons door den Heer G.W. Dijsselhof gedaan hebben wij de eer U te berichten dat wij op onze ...

 • [2082] Overveen 12 Nov. 1913 Thans kan ik U mededeelen dat ik een schilderij gereed heb. Ik hoop zeer dat U het voor uw Museum geschikt vinden zult. Het stelt in hoofdzaak kreeften voor en motief waarvan ik zeer...

 • [2083a] (gemeentebestuur van Dordrecht) te aanbieding schilderij, 24-11-1913; Rudolph Lapkes Kunst-Actions-Haus te Berlijn, katalogus, Galerij Weber, in Hamburg, Bartholomaeus van der HELST.
 • Laatst gewijzigd: februari-mei 2006, juni 2019