Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrecht Museum - bruikleen schilderijen verzameling W.H. van Bilderbeek (1904)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (RAD)
Toegang: 235
Inventarisnummer: 140


W.H. van Bilderbeek, notaris

Dordrecht, 7 Mei 1904
Kantoor: Groenmarkt 8, telefoon No. 176

Aan het Bestuur van het Dordrechts Museum alhier

Mijne Heeren!
In antwoord op Uw geacht schrijven van heden,
verklaar ik mij alsnog gaarne bereid om bij gelegenheid
der opening van het nieuwe Museum vermoedelijk tegen
half Juni of 1 Juli e.k. een gedeelte mijner collectie tijdelijke
aan het Museum in bruijkleen aftestaan b.v.b voor een tijdvak van 3 a 4 maanden.
Daarvoor zou ik alsdan willen bestemmen de volgende schilderijn uit mijne verzameling:

4 Breitner's, allen van tamelijk grooten omvang;
4 Theo de Bocks, waaronder 2 groote stukken;
1 Willem Maris, 2 M bij 1.90 M;
1 Blommers, tamelijk groot;
2 Koldeweij's, tamelijk groot;
1 Termeulen, tamelijk groot;
1 Mancini, tamelijk groot;
1 Maastenbroek, tamelijk groot;
1 Weilandt, tamelijk groot;
2 van Vuren, tamelijk groot;
2 Bas Veth, w.o. 1 tamelijk groot;
2 Dankmeyer
1 Isaac Israels
1 Frans Lebret
1 Arnold Koning, 1 M schilderij

Daar toe wensch gaarne ik deze schilderijen in één zaal geexposeerd zoude zien, komt het mij voor dat een der kleine zaaltjes achter, verreweg te klein zal blijken om deze verzameling te bevatten.
Mocht het dier mogelijk zijn tijdelijk een der grooten zalen daarvoor te bestemmen en de kleinere, minder moderne stukken toebehoorende aan Uw Museum gedurende die maanden in het kleine zaaltje te exposeeren, dan zou mij deze regeling voorzeker zeer
aangenaam zijn, te meer omdat de groote schilderijen hiervoor genoemd, en goed te kunnen zien, meer afstand noodig hebben dan de kleine zaaltjes aanbieden.
In afwachting Uwer geeerde besturing, Hoogachtend,
W.H. van Bilderbeek

Volledige omschrijving volgt later


Catalogus der Schilderijen tijdelijk b.v.b. van 3 à 4 maanden in bruikleen aftestaan aan het Dordrecht Museum

van 1 Juli - 1 November 1904

1 G.H. Breitner Amsterdam in winter 250-150
2 G.H. Breitner De dam te Amsterdam 220-2
3 G.H. Breitner Paarden in de sneeuw te Amsterdam 250-210
4 G.H. Breitner Artillerie op de Heide 135-95
5 Willem Maris Zomerlandschap met koeien 205-190
6 B.J. Blommers Schooltje Spelen 150-120
7 Isaac Israëls Amsterdamsche dienstmeisjes 090-080
8 Theo de Bock Berkenlaan 145-180
9 Theo de Bock In 't woud bij de Heide 160-180
10 F.C. ter Meulen Schapen naar Stal 135-1
11 B.J. Koldewey Schuit op lang water a/d Moerdijk 170-140
12 B.J. Koldewey Oud-Stoombootenveer te Zwijndrecht 240-150
13 B.J. Koldewey Visschersmeisjes in 't duin 050-050
14 H. Valkenburg 't Meertje van Rust 170-130
15 M. Schildt Bij 't Kacheltje 095-110
16 J.H. v. Mastenbroek Havengezicht te R.m [Rotterdam] bij winter 140-110
17 J. Weilandt Waschdag 140-140
18 Arnold Koning Heide met Schapen 150-110
19 Mancini Speelgoedwinkel 105-130
20 Henriette Ronner Hond en Kat 110-095
21 Willy Sluiter Paarden in 't duin 230-1
22 Bas Veth Riviergezicht bij Dordrecht 2-130
23 Bas Veth Schepen 090-075
24 Frans Lebret Stal met Schapen 1-090
25 Jan van Vuren Hut aan de Boschlaan 160-120
26 Jan van Vuren Dorpsgezicht 070-060
27 B.H. Dankmeijer Zonnigen dag 110-090
28 W. Hamel De ganzenhoedster 130-190
29 J.H. Weissenbruch Zomerlandschap 065-50
30 Georgette Meunier Orchideeën 105-160
31 Therese Schwartze Damesportret 080-120(?)
32 EJ. Boks Op den uitkijk 085-100(?)

Ter gezamenlijke lengte van 45 M.

Laatst gewijzigd: april 2023.