Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Dordrechts Museum (tentoonstellingen 1867-1973)Bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD)(Erfgoedcenteum DiEP)
Toegang : 568
Inventarisnummer: 39a

# = gevonden tussen 'de brieven Dordrechts Museum'1867
- Museum Ary Scheffer catalogus (1867);

1873
- Museum Ary Scheffer catalogus (1873);
o.a. 64. Alexander Wüst (1837-). Aangekocht van de meester in 1871.
65. Christoffel Wüst (1801-1871) - Een rustend jager

1874
- Dordrechts Museum (1874);

1876
- Dordrechts Museum (1876);
o.a. 56. gevelsteen De Gekroonde Bleekerij 1644, Steegoversloot C 1005.
57. gevelsteen Groenmarkt A 44
58. gevelsteen De Wereld op een End 1585, huis Grotekerkbuurt A 74
63. Zakkendragershuis: G. Kamerman, Y. Bootter, A. Mookhoek, P. Paaf anno 1775
64. gevelsteen In de Londen Brvich 1617, Boomstraat C 149
67. twee steenen balknoten uit Grotekerkbuurt A 141

1880
- Dordrechts Museum (1880);

1886
- Tentoonstelling van schilderijen van Bernard M. Koldeweij en Jan Veth (12 dec. 1886);
o.a. Bernard M. Koldeweij:
8. een oud huisje binnen Dordrecht (eigendom J.P.A. Wijers)
11. de vlashekelaars (Sted. tentoonstelling te Amsterdam 1886)
18. Boomstraat te Dordrecht bij regen
# - Tentoonstelling (aug. 1886);
Charles L. Fox van Portland
* een gebed (Salon Parijs 1886)
* de naleesster
* zalig zijn de armen van geest, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden.
* tiental houtskoolteekeningen, landschappen in Amerika (Florida) en witter bergen
C.E. v.d. Sande la Coste
* 4 schilderijen

1887
- Dordrechts Museum (1887);
# - Expositie op het museum schilderijen exposeeren Bernard M. Koldeweij (nov. 1887);
* 1x marktdag te Dordrecht
* 2x landschappen te Maasdam
* 2x gezichten te Katwijk aan Zee
* 1x op het aardappelland

1889
# - (24-12-1889) werken Jan Veth;
1) portret prof. Allard Pierson, te Amsterdam
2) portret van de Heer Frans Lebret, te Dordrecht
3) portret van mevr. de wed. O. Braet Bisdom van Cattenbroeck, te Utrecht
4) kinderportret
5) portret van dr. J.A. Fles, te Utrecht
6) portret v.d. Heer F.W. van Eeden, te Haarlem
7) portret van Hansje van Eeden, te Bussum
8-12) ... etc.

1890
# - Schilderijen op Dordrechts Museum 6 oktober 1890 (M.C. Lebret);
1) J.G. Cuyp
2) Munkaczy
3) C.F. Daubigny
4) Jozef Israels
5) Jozef Israels
6/7) Jacob Maris
8) Anton Mauve

1891
# - Dordrechts Museum expositie van werken B.M. Koldeweij (maart 1891);
1) Bij de welput f 500
2) Eene ontmoeting f 1300
3) Landschap aan de Graafstroom f 250
4) Breistertjes f 250
5) Na den regen f 175
6) Oogsttijd f 200
7) Tegen den avond f 125
8) Landschap f 250
9) Borstelhoutfabriek f 100

#
- Dordr. Museum Expositie Bas Veth (28-31 maart 1891);
1) dichtgevroren rivier (Papendrechtsch veer) f 1000
2) Riviergezicht bij doorweder (Zwijndrecht) f 1000
3) Dooiweder f 700
4) Gezicht op de Noord f 250
5) Buiig weder f 300

1893
- Dordrechts Museum (1893);

1896
- Dordrechts Museum B.M. Koldeweij (dec. 1896);
o.a. 1. veerbootje Zwijndrecht
2. buurtje te Katwijk
3-11 ...

1898
- Dordrechts Museum (1898);
o.a. 114. M.P. Reus - melkhuisje
- Dordrechts Museum B.M. Koldeweij nrs. 1-9 (12 jan. - 6 febr. 1898);
o.a. 8. omstreken Nunspeet
- Werken van Jan Veth nrs. 1-12 (kerstmis 1889);

1900
- Dordrechts Museum Jan van Vuuren nrs. 1-11 (maart 1900);
o.a. 5. Vischpoort Harderwijk

1901
- Dordrechtsch Museum tentoonstelling mej. Jo Koster (febr. 1901);
o.a. 1. vrienden (roodbonte koe met Staphorster meisje)
2. interieur f 300
3. uit 't hooien f 250
4. kraaltjes rijgen f 250
20. vuurscherm of kamerschut f 1000
- Dordrechtsch Museum verzameling Hidde Nijland nrs. 1-6 (mrt. 1901);
o.a. 6. D. de Zwart - Katwijk
- Dordrechtsch Museum verzameling van W.H. Bilderbeek nrs. 1-12 (14 apr. 1901) (o.a. Gunneweg, Koldeweij);

1904
- Catalogus van Dordrechts Museum 1904 [gesigneerd: Gerard D. (Geert) Gips, leraar Duits]
[incl. Dordrechts Museum verzameling W.H. van Bilderbeek nrs. 1-20 (o.a. Breitner, Blommers, E.J. Boks)]
vooraan: portret Leendert Dupper (1800-1870)
o.a. 90. Machiel v.d. Broek (1796-1853) - Gezicht door Riedijksche Poort
97. Govert van Emmerik (1808-1882) - Gezicht op Dordrecht
104-105. H. Ant. Petr. Gunneweg (1848-) - Pee-schuiten te Werkendam
115. B.M. Koldeweij (1859-1898)
153. M.P. Reus (1865-)
161. Ph.Lod. Jac.Fr. Sadée (1837-)
207. Alexander Wüst (Dordrecht 15-12-1837-Antwerpen 4-5-1876) - Bergachtig landschap bij ondergaande zon, in omstreken van Dover Fjeld in Noorwegen. Gestoffeerd me vee door W. Maris.
208-211. Alexander Wüst
- Museum Ary Scheffer catalogus (1904);
- verzameling van W.H. Bilderbeek nrs. 1-20 (juli 1904);
- verzameling van Hidde Nijland nrs. 1-39 (juli 1904);

1906
- Tentoonstelling van schilderijen door S.C. Bosch-Reitz (17 juni-16 juli 1906);
o.a. 1-11 (Versailles)
12-15 (St. Ives)
16. Studie
17-22 (St. Ives)
23. Huisje te Volendam
24. Bel te Volendam
25-39 ......
[advertentie: Larensche Kunsthandel, Molenweg, wie het land van Mauve bezoekt verzuimt niet een bezoek te brengen aan de tentoonstlling ...etc]

1907
- Museum Ary Scheffer catalogus (1907);

1911
- Catalogus van Dordrechts Museum (5-11-1911);
o.a. 128-133. B.M. Koldeweij (1859-1898)
153. Antonie Mancini (1852-)
172. Marinus Pieter Reus (1865-)
188. Willy Sluiter - Winter te Katwijk
213. W.B. Tholen - Giethoorn

1918
- Tentoonstelling Dordrecht Museum Belgische Moderne Kunst (13-28 april 1918); [=uitnodiging, geen catalogus!]

1925
- Tentoonstelling Johan de Witt (16 okt-15 nov. 1925);

1928
- Catalogus der kunstwerken (1928);
o.a. 208. B.M. Koldeweij - houtdraaierij
293. Willy Sluiter (1873) - Volendammer visscher

1929
- Catalogus Dordrecht Museum Prof. Dr. Jan Veth 1864-1925 deel uitmakende der schenking Veth-Dirks (dec. 1929);

1934
- Catalogus der Nicolaes Maes tentoonstelling 1634-1934 (20 jan. 1934-11 febr. 1934);
- Museum Ary Scheffer catalogus (1934);

1938.
- Dordrechts Museum tentoonstelling van werken van mej. Jo Koster (17 dec. 1938-8 jan. 1939);
o.a. 1. Portret mevr. W. Blussé-Soek 1894
8. boerderij Elburg 1930
12. model te San Gimi Grano 1927
16. Staphorster vrouw met kind 1913
45 molen te Mallorca ca. 1934
-53 ...

1942
- Museum Concert Schumannmiddag (16-5-1942);
- Tentoonstelling 'Groeiend Dordrecht' (1 juli-13 sept. 1942);
o.a. 5. Kaart (glas in lood) van groei van Dordrecht, in atelier Toon Berg
- Tentoonstelling 'Groeiend Dordrecht' -> in Neerlandia Maandblad van het algemeen Ned. verbond sept. 1942;

1949
- Tentoonstelling Dordts Kunstbezit 16e, 17e, 18e, 19e eeuw (4-28 juni 1949);
o.a. Catalogus Hofgebouw (Hof 13)
1-13 Lou ten Bosch
14-26 Otto Dicke
27-41 Leo Marchand
42-56 Hans Petri
Catalogus Pictura
33-35. B.M. Koldeweij (1859-1898)
43. A. Mancini (1852-1930) - speelgoedwinkel
66. M.P. Reus (1865-) - molen Noordendijk
85. C. Troyon (1810-1865) - houthakkerij
- Catalogus kersttentoonstelling 17e eeuwsche meesters collectie Leendert Dupper (25 dec. 1949-22 jan. 1950);

1952
- Tentoonstelling Vier eeuwen Oranje (27 april-18 mei 1952);

1953
- Tentoonstelling Antieke Oosters Tapijten (23 mei-21 juni 1953);
- Dordrechts Museum Oude Kunst voornamelijk uit Dordts bezit (19 dec. 1953-18 jan. 1954);
o.a. 75. Dionys van Dongen (1748-1819) - Gezicht op Katendrecht.
82. M.P. Reus - begrafenisstoet Papendrecht

1954
- Nederlandse Stillevens uit vier eeuwen (17 juli-31 aug. 1954);
o.a. 49-51. Vincent Theod. van Gogh (1853-1890)
46-47. Leo Gestel (1881-1941)
110. Willem Witsen (1860-1923)

1955
- Dordrechts Museum Boom, Bloem en Plant (16 juli-31 aug. 1955);
- Dordrechts Museum Aquarellen en tekeningen van Dordtse meesters 1750-1850 (24 dec. 1955-23 jan. 1956);

1957
- Dordrechts Museum Mens en Muziek (13 juli-1 sept. 1957);
o.a. 37. Toon Kelder (1894-)
41. Leonard de Koningh (Londen 1810-Dordrecht 1881)
43. A.J. Lamme (1812-1900)
44. Bart. Anth. van der Leck (1876-)
59. Dirk Hidde Nijland (1881-1955)
83. Charles Toorop (1891-1955)
84. Jan Toorop (1858-1928)
89. Willem de Zwart (1862-1931)
101-102. Leendert Dupper (1799-1870)
171-172. Jan Veth (1864-1925)

1958
- Arij Scheffer (1795-1858) Dordrechts Museum (15 juni-28 sept. 1958);
- Adriaen Coort (2 aug-29 sept. 1958);
- Dordrechts Museum De Gebroeders van Strij (9 okt-25 nov. 1958);
- Dordrechts Museum Aquarellen en tekeningen van Dordtse meesters 1750-1850 (23 dec. 1958-2 febr. 1959);
o.a. 120a-e. Hermanus de Wit (Dordrecht 10-6-1764-12-3-1842), stiefzoon van Paulus Knogh.
Tekende vlinders met waterverf.

1959
- Jacques Perk Dordrechts Museum (6-28 juni 1959);
- Goede Onbekenden (15 okt. -1 dec. 1959);
o.a. 7. Jacoba Bontemantel als kind ao. 1644.
- Dordrechts Museum tentoonstelling Bekoring van het Kleine (24 dec. 1959-31 jan. 1960);

1960
- Herdenkingstentoonstelling Aart Schouman 1710-1792 (27 aug.-2 okt. 1960);
- Dordrechts Museum Zestig Dordtse Tekeningen (14 apr.- 7 juni 1960);
- Dordrechts Museum Vijf Aanwinsten (dec. 1960);

1961
- Herdenkingstentoonstelling R.W. Kennedy (1-7-1961);
- Tekeningen van Frans Lebret (22 dec. 1961-1 mrt. 1962);

1962
- tentoonstelling J.A. Zandleven (1868-1923) (21 apr-3 juni 1962);
o.a. 102. torenmuur Kootwijk.
95a. toren Rhenen.
- Nederlandse Stillevens uit de 17e eeuw (21 juli-2 sept. 1962);

1963
- In brons bestendigd hedendaagse Nederlandse plastieken (12 april-5 juni 1963);
o.a. 5. Wessel Couzijn (1912-) - Portret van beeldhouwer W.C. Reyers (1910-1958)
33. Jan H. Wolkers (1925-) - Leda en de zwaan
- Nederlandse landschappen uit de 17e eeuw (juli-aug. 1963);
- Tentoonstelling Schepen en Werven te Dordrecht in de 19e eeuw (21 dec. 1963-16 febr. 1964);

1964
- Zee-rivier- en oevergezichten 17e eeuw (12 juli-14 sept. 1964);
- Tekeningen van Simon Andreas Krausz (1760-1825) (dec. 1964-febr. 1965);

1972
- J.C.J. van der Heijden (zomer 1972-13 aug. 1972);

1973
- [boekje] Berliner Malerpoeter (ca. febr. 1973?);

?
- Dordrechts Museum Jan Vet als schilder en schrijver (1-20 juli);
- Tentoonstelling Herman Gunneweg nrs. 1-10;
- Tentoonstelling verzameling W.H. van Bilderbeek nrs. 1-8 (o.a. E.J. Boks); [idem met juli 1904?]
- Dordrechts Museum afl. 2 (uitgave E.E. Haagens) met o.a. reproducties portretten De Witt;
- spijskaart Hotel Ponsen;

Laatst gewijzigd: februari 2006.