Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Naamlijst Dordtse mutsenmaaksters en mutsenwassters 1808-1922


Bijlage behorende bij artikel in het verenigingsblad van de vereniging Oud-Dordrecht:
- Oud Dordrecht nr. 2 2022 (40ste jaargang)
- Oud Dordrecht nr. 3 2022 (40ste jaargang)


Mutsenmaaksters en mutsenwassters (deel 1)

(beroep in bevolkingsregister 1860-1890 (*))

 • 1. Lena Kroes, ged. 9 dec 1742, overl. 21 feb. 1822, mutzemaakster (1808), won. Dwarsgang D1169, echtg. Pieter Quak.

 • 2. Maria Stroomans, geb. 17 okt 1754, overl. 17 apr 1816, mutzemaakster (1808), behoeftige naaister (ca 1812), won. Wijnstraat B192, tr. 1781 (Luth.) Henricus Franciscus Adams (1749-1806).

 • 3. Cat(ha)rina (Gerritdijna) van den Nieuwenhuizen, ged. Rotterdam 24 okt 1756, overl. 9 apr 1830, naijster (1808), mutze waschster (ca 1812), won. Riedijkstraat C301.

 • 4. Jacoba van den Nieuwenhuizen, ged. Dordrecht 5 jan 1774, overl. 21 feb 1831, naijster (1808), mutze waschster (ca 1812), won. Riedijkstraat C301.

 • 5. Catharina (P.) Bosua, ged. 24 nov 1780, overl. 11 aug. 1833, mutsemaakster (1824), won. D684, echtg. Willem v.d. Hoek.

 • 6. Elisabeth Bante, geb. Delft 11 okt 1797, overl. Amsterdam 27 dec 1855, mutzenmaakster (1834), echtg. van schippersknecht Jan Singels.

 • 7. Jaapje de Ruiter, geb. Zwijndrecht 9 jan 1798, overl. 19 nov. 1861 (gasthuis), mutsemaakster (1840), won. Steegoversloot C969, echtg. Jan B. Heghuizen.

 • 8. Geertje (Geertrui) van den (H)andel, geb. Gorinchem 12 dec 1799, overl. 26 jul 1864, mutsenwaschter (1840; adr. 1854/1855), mangelster, waschvrouw (*), won. Moordhoek D765 en K. Breestraat D934 en D1033.

 • 9. Catharina van den (H)andel, geb. 's Gravenhage ca 1808, mutsenwaschter (1840), won. Moordhoek D765.

 • 10. Anna Maria van Muilwijk, geb. Gorinchem 1 of 8 juli 1805, opmaken damesmutsen (1841), wascht damesmutsen (1853), won. Voorstraat C882, tr. (1) Pieter Adrianus Kentie (1799-1853), tr. (2) Rotterdam 1855 Eduardus Colignon.

 • 11. Ernestine Louise Roud, geb. Middelburg 27 jun 1811, modemaakster Vriesestraat D 1667, overl. 19 mei 1844, tr. 1843 M.J. v.d. Meer Mohr.

 • 12. Neeltje Bezemer, geb. Dubbeldam 25 jan 1817, overl. 25 juli 1877, mutsenmaakster (1849), won. Tolbrugstraatje B219, weduwe Abram Mulders en J.H. Burg.

 • 13. Jacoba Volkers, geb. Middelburg 7 sept 1818, overl. ald. 2 apr. 1870, mutsenmaakster (1849), mutsenwaschter (1850), won. Riedijk C169, 1861 naar Middelburg, tr. (1) 1844 Cornelis Lambrechts, tr. (2) 1857 Jan Hendrik Eering.

 • 14. Elizabeth Kanters, geb. 13 mrt 1825, overl. 17 mrt 1890, mutsenwaschter (1849), naaister (1850), won. Hellingen E87c, tr. 1852 Adrianus de Borst.

 • 15. Elizabeth (Elisabetta Carolina Fredrika) Hasenack, geb. 1806, overl. 3 apr 1863, mutsenwaschter (1849), won. Lindegracht C1061bov.

 • 16. Catharina van den Berghe, geb. Middelburg 14 feb. 1782, overl. Delft 9 aug. 1860, mutsenzetster (1843) (19), mutsenwaschster (1849), verpleegde in krankz. gesticht Vest C1079, echtg. zakkendrager Cornelis van Ouwerkerk.

 • 17. Johanna Pieternella Pikaar (Picaar), geb. Bergen op Zoom 6 juli 1780, overl. 27 jan. 1868 (A308), mutsenwaster (1856), wed. Anthonie Schaap, wonende Varkenmarkt A332b.

 • 18. Agnes Goffin, geb. 16 aug 1841, overl. Nederweert 28 feb 1937, mutsenwasser, modiste (#), won. Vleeshouwersstraat A272, Voorstraat 199 en Wijnstraat 66rd, 1898 te Breda, 1905 naar Uden.

 • 19. Johanna Philippina Brandt, geb. Ravesteijn 5 jan. 1813, overl. Rotterdam 24 jan 1884, mutsenmaakster, tangerijn (*), wed. Antonius van Efferen, won. Vriesestraat D1040, 1865 naar Kralingen.

 • 20. Elisabeth Schreuders, geb. 17 feb 1827, overl. 23 mrt 1889, mutsenwaschster (adr. 1868/1873), winkelierster (adr. 1873), won. D767 Achterom, echtg. van kok Borchard Vollers.

 • 21. Johanna Catharina Groenenberg, geb. 17 mei 1852, overl. 23 jan 1936, winkelierster /mutsenmaakster (adr. 1873), modiste (*), won. Sluisweg E710 en Grote Spuistraat, tr. 1888 bloemist/hovenier Johannes Kloppert.

 • 22. Catharina Schoonenberg, geb. 4 mei 1813, overl. 10 juli 1875, naaister (1830), mutsenmaakster (adr. 1865/1873), won. Bagijnhof D879 en D883.

 • 23. Antonia Heude, geb. 27 aug 1841, overl. 31 aug 1894 (A. Maartenshof), mutsenwaschter (adr. 1868/1873), waschvrouw (adr. 1879/1885), naaister (adr. 1887/1893), won. Vriesestraat C1656 en Kasperspad E477a en Lindengracht.

 • 24. Philippina de Jong, geb. 12 nov 1823, overl. 2 jan 1896 (ziekenhuis), mutsenwaschter (adr. 1868), won. Vriesestraat C1656, tr. 1850 (gescheiden 1860) Arie Vermeulen.

 • 25. Maria Antonia de Bruijn, geb. 25 mrt 1831, overl. 14 jan 1886, mutsenwaschster (*; adr. 1868), won. Wijnstraat B132.

 • 26. Maria Cornelia de Bruijn, geb. 21 nov 1830, overl. 29 sept 1901 (st. Jacobsgesticht), mutsenwaschster (*; adr. 1868), won. Wijnstraat B132.

 • 27. Johanna Schoonenburg, geb. 30 nov 1811, overl. 11 sept 1882, naaister (1830), mutsenwaschter (adr. 1868), modemaakster (adr. 1873), mutsenmaakster (adr. 1879), won. Kerksteiger C110 en Tolbrugstraat B 221, echtg. kleermaker Leonardus J. van de Nieuwenhuizen, elf kinderen.

 • 28. Willemina Sophia van Nieuwenhuizen, geb. 16 mrt 1838, overl. Rotterdam 8 mei 1920, mutsenmaakster (*), tr. 1869 H.B. Heijmans (1838-1874).

 • 29. Anna Maria van Nieuwenhuizen, geb. 16 nov 1840, overl. Monster 19 feb 1929, mutsenmaakster (*), tr. 1863 W.J.A. van Gurp.

 • 30. Jacoba Surie, geb. 16 dec 1813, overl. 25 dec 1886 (A. Maartenshof), naaister (1840;1849; *), mutsenwaschster (adr. 1868/1879), won. Nieuwstraat C1276 en C1240.


 • Mutsenmaaksters en mutsenwassters (deel 2)

  (beroep in bevolkingsregister 1860-1890 (*), 1890-1917 (#), gezinskaarten 1918-1937 ($)), adresboek (adr.))

 • 31. Adriana Schillemans, geb. 19 apr 1819, overl. 1 mrt 1899, naaister (adr. 1868/1873), waars. winkelier in mutsen/mutsenmaakster (adr. 1879), won. Voorstraat en Steegoversloot C 1193 (met drie zussen).

 • 32. Maria Rijnaard, geb. 1 mrt 1826, overl. 24 mei 1882, winkelierster (adr. 1868), mutsenmaakster (adr. 1879), echtg. smidsbaas Lammert Romijn (1827-1886).

 • 33. Anna Catharina Brokerhof, geb. 26 mrt 1852, overl. 24 jan 1905, winkelier in mutsen/mutsenmaakster (adr. 1879), tr. 1904 Josephus v.d. Vleut.

 • 34. Pieternella Johanna Brokerhof, geb. 14 nov. 1843, overl. 15 jul 1928, winkelier in mutsen/mutsenmaakster (adr. 1879).

 • 35. Pieternella Bos, geb. Veen 15 nov. 1840, overl. 5 dec 1900, winkelier(ster) in mutsen/mutsenmaakster (adr. 1879), echtg. blokmaker Adrianus van Dijk.

 • 36. Willemina van Dis, geb. Zwaluwe 11 feb 1830, overl. 6 jan 1913 (bestedelingenhuis), winkelier in mutsen/mutsenmaakster (adr. 1879), echtg. van Matthijs Boudewijn van Hellemond.

 • 37. Jansje Verslagers, geb. 13 mrt 1849, overl. 16 dec 1914, mutsenmaakster (adr. 1879), won. Sarisgang D964, tr. 1879 Pieter Verkeij.

 • 38. Jacoba Catharina Groenenberg, geb. 15 jan 1800, overl. 2 mrt 1881, naaister (adr. 1860), mutsenmaakster/mutsenwaschster (adr. 1879), weduwe van Matthijs van Osselen, won. Bagijnhof D 853.

 • 39. Maria Martina Vleesch du Bois, geb. Den Bosch 10 dec. 1850, 1876 uit Utrecht, winkelier in mutsen/mutsenmaakster (adr. 1879), tr. (1) 1870 Adrianus Schaap, tr. (2) 1873 Cornelis Bettinger, acht kinderen.

 • 40. Johanna van Osselen, geb. 16 nov. 1831, overl. 20 dec. 1916 (Lenghenhof), winkelierster (adr. 1894), mutsenmaakster en/of mutsenwaschster (adr. 1879/1897), mutsenmaakster (#; adr. 1901/1908), won. D 853/Bagijnhof 66 en Nieuwstraat 4.

 • 41. Hendrika Catharina van Osselen, geb. 30 sept. 1833, overl. Zwijndrecht 19 apr. 1921 (Rustoord), winkelier in mutsen (adr. 1879), mutsenmaakster en/of mutsenwaschster (adr. 1883/1897), mutsenmaakster (#; adr. 1901/1908), won. D 853/Bagijnhof 66 en Nieuwstraat 4.

 • 42. Zuzanna Noordzij, geb. 9 apr. 1853, overl. Rotterdam 4 okt. 1933, mutsenmaakster (adr. 1885), won. Tolbrugstraat L.Z. 18, echtg. van smid August Peter Erstfeld (1847-1907), in 1907 naar Rotterdam.

 • 43. Ida Cornelia van Erp, geb. Gorinchem 11 okt. 1840, overl. 3 dec. 1903, 1875 uit Arnhem, wed. Cornelis J. Peper (1844-1884), mutsenwaschster (adr. 1885), won. Geldelozepad 19f, acht kinderen.

 • 44. Adriana Kemper, geb. 7 nov. 1809, overl. 10 juli 1892, naaister (*), mutsenwaschster (adr. 1868/1885), won. Hof 8 en Kasperspad 11b.

 • 45. Helena Pieternella Vlasblom, geb. 24 feb. 1860, overl. 21 jun. 1931, mutsenmaakster (adr. 1885), mutsenwaschster (adr. 1887), won. Wijngaardstraat 9, tr. (1) 1879 borstelmaker Johannes van Os (1855-1885), tr. (2) Johan Adam Waltman.

 • 46. Lena de Koning, geb. 16 apr. 1824, overl. 15 feb. 1889, mutsenwaschster (adr. 1887), weduwe zeeman Hendrik Wöltman (1829-1879), won. Hellingen 91.
 • 47. Josephina Clasina van Asten, geb. Nijmegen 9 feb. 1852, overl. 19 aug. 1916, mutsenmaakster (adr. 1885), waschvrouw, mutsenwaschster (#; 1888; adr. 1887/1904), hoedenmaakster (1916), won. L. Breestraat en Tolbrugstraat LZ., in 1888 gescheiden van metselaar Antonie Duisters.

 • 48. Laurentina Dina Verhoeven, geb. Gorinchem 16 dec. 1856, overl. 22 juli 1931 (bestedelingenhuis), mutsenwaschster (adr. 1890), naaister (#; $), won. Vest 193.

 • 49. Johanna Koopman, geb. Gorinchem 20 sept. 1851, overl. Rotterdam 19 aug. 1918, 1863 uit Den Haag, mutsenwaschster (adr. 1887/1890), won. Voorstraat 245rd, in 1891 met haar moeder Dingena Koopman-Verbruggen (1810-1895) naar Rotterdam, aldaar waschvrouw en ziekenverpleegster.

 • 50. Antonia Morang, geb. 15 mrt 1867, overl. Rotterdam 18 jan. 1939, mutsenwaschster (#; adr. 1894), won. Kr. Elleboog 49, tr. (1) 1886 Henri Melger, tr. (2) 1892 Cornelis van den Bosch (1851-1895), tr. (3) 1896 Hendrik J. den Breems.

 • 51. Maria Catharina Noël, geb. Breda 27 jan. 1854, overl. Vrijenban 19 apr. 1919, mutsenwaschster (#; adr. 1887/1894), won. Vleeshouwersstraat 18rd, naar krankzinnige gesticht te Delft (1905), dochter van parapluimaker Benoit Noël (1824-1896).

 • 52. Barendina Johanna Schudi, geb. 22-9-1826, won. Aelb. Cuypsingel, overl. 26 mrt. 1902 (bestedelingenhuis), mutsenwasschster (#; adr. 1890/1894).

 • 53. Elisabeth Bleijenburg, geb. 16 jan 1828, overl. 11 apr. 1921, naaister (#), mutsenmaakster (adr. 1899), weduwe Hendrik J. van Zuijlekom, won. Heerhermansuijsstraat 100.

 • 54. Kaatje (Caatje) Ponsen, geb. 10 nov. 1824, overl. 10 sept. 1914, mutsen(op)maakster (#; adr. 1904), won. Noordendijk 65 en Steegoversloot 63, weduwe behanger Barend van Dijk (1829-1893), won. Papetershof (11j) 6 bij haar broer.

 • 55. Johanna Bruijninghuis, geb. 29 mei 1830, overl. 4 feb. 1908, mutsenmaakster (#; adr. 1901), won. Voorstraat 97, echtg. van Adrianus de Hoog (1826-1914), timmerman en later winkelier in gemaakte mutsen (#; adr. 1885/1904).

 • 56. Henderika de Hoog, geb. 1 okt. 1867, overl. 27 mei 1942, mutsenmaakster (adr. 1901), tr. 1910 met haar zwager Aart Brandt (1866-).

 • 57. Pieternella de Hoog, geb. 19 apr 1871, overl. Werkendam 23 mrt. 1943, naaister (#), mutsenmaakster (adr. 1901), huishoudster bij haar zuster, tr. 1921 Cornelis van Loon.

 • 58. Maria Catharina de Hoog, geb. 12 okt. 1874, overl. 21 sept. 1965 (Crabbehof), naaister (#), mutsenmaakster (adr. 1901/1904), huishoudster bij haar zuster, gezelschapsjuffrouw te Tiel.

 • 59. Nansje van Dalen, geb. 18 apr. 1829, overl. 30 sept. 1906, mutsenmaakster (#; adr. 1901), won. C. v. Beverenstraat 4, weduwe van smid Matthijs Spits (1830-1887).

 • 60. Nansje Spits, geb. 23 juli 1874, overl. 21 mrt 1959, mutsenmaakster (#; adr. 1901/1904), strijkster ($, adr. 1908), pensionhoudster (adr. 1930), won. Hellingen 2rd en Bagijnhof 66, trouwt 1927 met Anthonie J. Piera (1879-1928).

 • 61. Aplonia Maria de Waal, geb. Ridderkerk 11 mei 1859, overl. 4 jan. 1927 (Clara Mariahof), mutsenmaakster (adr. 1906/1916), won. Vest (42a) 44, dochter van kleermaker Mattheus de Waal.

 • 62. Wilhelmina Johanna van Papenvelt, geb. 3 dec. 1851, overl. 22 aug. 1927, mutsenwaschster (adr. 1906/1919), strijkster (adr. 1913).

 • Laatst gewijzigd: september/december 2022.