Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - eed (1795-1796)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht))
Archief: 4 (Bataafse tijd 1795-1813)
Inventarisnummer: 126 (Akten waarbij verklaringen worden afgelegd betreffende het afleggen van de eed door autoriteiten uit Dordrecht en Zuid-Holland, met bijlagen (1 omslag)(1795-1796))

(aantekeningen gemaakt door E. van Dooremalen)

Lijst van de Steeden en Dorpen behoorende onder het ressort van Collecte van Dordrecht.


IN HET EIJLAND Dubbeldam

IN DEN ALBLASSERWAARD
Sliedrecht; Oud Alblas; Papendrecht; Alblasserdam; Lekkerland; Streefkerk; Wijngaarden; Molenaarsgraaf; Brandwijk en Gijbeland; Bleskensgraaf; Giessen oudekerk; Giessendam; Giessenieuwkerk; Hardinxveld; Ottoland; Blokland; Goudriaan; Noordeloos; Groot Ammers; Nieuwpoort;

IN DEN ZWIJNDRECHTSCHE WAARD
Zwijndrecht; Heerjansdam; de groote en kleine Lind; Hendrik Ido Ambagt; Rijsoort; Ridderkerk; Oost en West Ijsselmonde; Oost en West Barendrecht;

IN DEN HOEKSCHE WAARD (chercher)
POuttershoek; Maasdam; Mijnsheerenland; Heinenoord; Strijen; 's-Gravendeel; Klaaswaal; Buitensluis; Cillaarshoek; Sint Antonij Polder; Westmaas; Hitzert; Nieuw Beijerland; Oud Beijerland; Piershil; Koorndijk;
IN DEN OVERWATERSCHEN RING
Geertruidenberg; Made; Drimmelen; Hooge Zwaluwe; Lage Zwaluwe; Raamsdonk; Waspik; 's Gravemoer; Besoijen; Sprang; 's Grevelduin Capelle; Nederveen Capelle; Vrijhoeve Capelle; Zuidewijn-Capelle; Zevenbergen; Klundert;


(4-1-1796)

SCHOOLHOUDSTERS:
wed. Bode van den Berg, Schoolhoudster;
wed. Schaap;
wed. Mackaij;
Johanna Negennabel;
wed. Heijmans;
Johanna Tijssen;
Jacomijna van Bree;
Magdalena la Feure;
wed Mijs;
Cornelis van Heumen;
wed. van Wijngaarden;

SCHOOLHOUDERS:
de Clercq;
de Gorder;
Papenhuijzen;
Schreuders;

CATHECHISEERMEESTERS: Kraft, Rosendaal en Ridderhof;
Jan Moret, Stads..;
A. Crollius, .. bij de beschreve midd.;
Mooks, collecteur van Stadsgemaal;
Weening, als Raad
van Asperen, fabrijk zal declaratoir overgeeven;


(7-1-1796)

Wm. Dupper Leenderts, boekh beschr. midd Z.waard;
E. Hagoort, schoolmr alhier;
Johanna Knappers, schoolhoudster;
wed. Pieter van der Mijlen, schoolhoudster;
Engelina Keezenberg, schoolhoudster;
Neeltje v.d. Hoek, schoolhoudster;
wed B. van Asperen, schoolhoudster;
Christina Grooters, schoolhoudster;
Adriana Zantman wed Baars, schoolhoudster;
Mieke de Kool, schoolhoudster;
Lijntje Stoop, schoolhoudster;
P. v.d. Straten, contracoll v.d. conv. & licenten wegens Hoorn;
Fred. Snijders, collect. Oud-Alblas;
Jan Stop, idem van Papendrecht;
Johannes Verloop deurwaarder Alblasserw.;
Hend. v.d. Leer;
Jasper Kriens, gaarder te Lekkerland;
wed. van Trees, schoolvrouw;
Boogers, schoolvrouw;
Cornelia Nelle, schoolvrouw;
vrouw van Cornelis de Rot, wijgerde uit Casperpad;
wed. Meijan, wijgerde op den Blijkersloot;
Clasina Mastenbroek, schoolvrouw;
Jan Brand;
Arij Captijn;
Gerrit Jan Hageman, cherche Hoekse waard;(29 dec 1795)

Eed gedaan door de volgende Persoonen door alle de Raden except Bosveld, Gevaerts, Weningh, H. Gevers en G. Olivier;
door de Secretarissen except de Secretaris v.d. Santheuvel;
door de Bailluw en alle de Scheepenen;
door de Predicanten: Chevallier, Kuipers, van der Keessel, van den Doorslag, Rummerink, van Rhijn, Brouwer, van Breugel, Groenholtz, Kimijzer, van der Bank, Carp, Volkerts, Vrijthof en Kok;
Zieketroosters: Bogers, Helligers en OSTOME;

SCHOOLHOUDERS en schoolhoudsters:
Richard
P. Crol, bovenmr in 't weeshuijs
Jillis van Driel, ondermr in 't armh.;
Juffr. Gaineau,
Susanna Liege;
Matthijs Rodenburg, ondermr in 't Weeshuijs;
Juffr Montier;
Pierre Renaut en zijne huijsvr C.E. Becu;
J. de Kuijzer mr. in het Diaconij School;
Mosmans, binnevader in 't armhuijs;
David Crans, ondermr in 't Diaconij School;
Hester de Groot;

ROOMSCH Priesters en Cappellanen: Coppers, Schiefbaan, en Seeuwe Cappellaan;
RECTOR en conrector: P. van Dorp, N. Verbeek;
Curatoren: Muller, Backer, D. van Poelien;
NOTARISSEN: Verhoef, Pistorius, Telders, J. v.d. Star; B. v.d. Star; Schultz en Steenbergen welke reeds den Eed gedaan hadden;
BAILLUW : Hoijnck, van Poelien;
MUNTMEESTER en stempelsnijder: Bodisco en Evers;
LANDMEETER van de Graaflijkheid: Adriaan van der Linden;
Deurwaarder van 't Comptoir van Zuijd holland: Gerard den Ouden;
Commis op 't Post Comptoior: J. van Oudgaarden heeft dne Eed gedaan;
Scherpregter: AANHOUT;
Assijeur: D. CRANS;

GEWEIJGERD door:
Nicolaas HACKER 1e ondermr in 't Diaconij School zonde reenige reeden voor zijne wijgering te geeven;
C.G. van de WALL, rentmr Generaal van Zuijd Holland en 's Lands van Heusden;
A.H. ONDERWATER, griffier van de Munt sustineerd niet verpligt te zijn tot 't doen van den Eed, als hebbende bij 't aanvaarden van zijnen Post geen Eed aen den Lande gedaan;
Morje, Bodel en Crol als curators;
BAX als notaris sustineerd niet verpligt te zijn den Eed te praesteeren;
H. HOEVENAAR Emeritus Predicant sustineerd niet te kunnen Zweeren zig in de waarneeming van zijn angst of bediening als een goed en getrouw burger te zullen gedragen, daar..;
H. HILTROP Emeritus Predicant sustineerd neit te vallen in de termen om dne Eed te moeten afleggen...;
Munters en knapen, sustineeren niet gehouden te zijn den Eed te doen en zullen daar van eene memorie overgeeven;(31-12-1795)

P.J. van Steenbergen;
P. v.d. Santheuvel heeft een declaratoir over;
B. van OURIJK doet eed in alle deszelfs qualiteiten;
H.P. REES als heemraad van den Alblasserwaard;
A.P. Pompe van Meerdervoort;
P. van den BRANDELER geeft een declaratoir over;
Cornelis Melchior NIEVERVAART doet eed als schepen van het watergerecht;
Jan HOEUFFT doet eed als opziender;
Nicolaas RODENBURG doet eed als schepen;
Caspar Anthonij van OURIJK doet eed als heemraad;
Jacob VRIESENDORP persisteerd bij den eerd door hem als Raad gedaan;
Johan REPELAER zal een declaratoir overgeven;
Petrus DRIESPRONG geeft een declaratoir over;
Johanens van der Kaa;
Adriaan La Coste doet eed als schepen;
Hendrik Onderwater doet eed als watergraaf van de Nederwaart;
Christiaan VOET doet eed als notaris dezer stad;
Francois Vermeulen doet eed als Commis;
Gerrit Voorthuijs geeft een declaratoir over;
Pieter van BRAAM doet eed in qualiteit als drukker van het klein zegel;
Johan Dingemans doet eed als deurwaarder en pijlder;
Pieter FRANCOIS doet eed als deurrwaarder van het Gemaal;
Johannes van ..;
Martinus Klootwijk doet eed als deurwaarder;
Pieter OTTERDIJK doet Eed als Commandeur en schipper op 's Lands Poon;
Cors van der Teen doet eed als deurwaarder en cherger;
Gijsbert van Rijsoort doet eed als onder-commis der magasijnen;
J.H. BLOMKER doet eed als Commis ter Recherge;
Christiaan Decker doet eed als Collecteur van de Vismarkt;

Willem Berghuijs doet eed als pijlder cherge;
Egbert Aakendoever doet eed als deurwaarder;
Jacob LA BOS doet eed als adsistent op het Compt van het gemaal;
Rijk EIJKEN doet eed als Hoofd-gaarder;
Godlief Rochel doet eed als boekhouder van het gemaal;
Hendrik EELDERS doet eed als deurwaarder;
Cornelis VOS doet eed als Hoofd-gaarder;
Abram Teerling doet eed als deurwaarder en telder;
Johannes van Leeuwaarden doet eed als adsistent;
Johannes GUICHARD doet eed als adsistent;
Johannes Nicolas MOREE doet eerd als adsistent;
Johannes SCHUIJTEN doet eed als adsistent;
Christiaan de JONGH doet eed als commis ter recherge;
Jacob Pieter van RIJE doet eed als adsistent;
Andries SELS doet eed als boekhouder;
Christoffel Raakwids doet eed als deurwaarder;
J.P. CRAMER als commis ter recherge;
Gerrit Janse doet eed als commis ter recherge;
Johannes van EIJCK doet eed als commis ter recherge;
Frank van der TEEN doet eed in qualiteit als opzigter;
Elias van der BANK doet eed als adsistent;
Francois Brooshoofd als hoofd-gaarder;
Willem VERVEL als ...;
Aart Peper de Bevereren doet eed als boekhouder;
Philibertus Huijsman doet eed als deurwaarder;
Lambertus van der LEEUW doet eed als adsistent;
Fredrik RAKWIDZ doet eed als deurwaarder;
Gerrit Teerling doet eed als pilder meter en cherge;
Coenraad Christiaan van .. doet eed als adsistent;
Nicolas SPAAN doet eed als adsistent;
Jan van KOIJCK;
Dirk DUPPER;
Willem Cramers;
Pieter VRIESWOUD doet eed als hoofdgaarder;
Carel Croes;
Hendrik de JONGH;
Anthonij Martin Eubers doet eed als stalknegt;Lijst der Personen welke ingevolge de Publicatie van 11 december 1795 en 9 maart 1795 eed moeten doen.


RAADEN
de Bruijn de Neve;
de Bruijn Ouboter;
F. van der Linden;
J. van der Elst;
Backer;
A.B. Stoop;
N. Backus;
A.J. Verbeek;
J. Telders;
W. Hordijk;
J. Hordijk;
G. Meuls;
A.H. Brouwer;
D. Crans;
S. Crena;
A.V. v.d. Brandeler;
J. Castendijk;
Vriesendorp;
Hoinck van Papendrecht;
H. Weening;
O. Gevaerts;
P. Bosveld;
G. van Olivier;
Hugo Gevers;
...;

DIACONIESCHOOL:
J. de Kuijser
D. Crans
Hackers

ONDERWIJZERS:
van Dorp
Verbeek in Latijnse taal;
Richard
P. Renaud
Juffr Montier
Genaux
H. de Groot in de Franse taal;

DUIJTSCHE MEESTERS
Schreuder
de Gorder....;
priseerder:
W. Vervel;

Wijnroeijers:
van Schellebeek
W. Kramers;

- (Drimmelen 2-1-1796) J.J. Pelletier (secretaris A.A. v.d. Teen);
- (Maasdam 5-1-1796) Arij Vernee, schoolmeester en colliteur van Maasdam den eed in de maand julij 1795 heeft afgelegd (Leendert Dammisse de Geus);
- (Geertruidenberg 4-1-1796) adsistent ter comptoire van de beschreeve Middelen alhier C.J. de BARIJ die swaarigheijd heeft gemaakt gemelde eed afteleggen waarvan wij aan t gemeld committé kennis hebben gegeeven;
- (Hoge Zwaluwe 5-1-1796) Damis van der Waal des eed 9 maart 1795 als subst secretaris (Job Silvius);
- (Westmaas 14-1-1796) Jakob Spaan gaarder van Westmaas op den 23 sept 1795 eed afgelegd (Jan Spaan);
- (Klundert 12-1-1796) lieden Gemeene Middelen (P. Buijs secr.);
- (s Gravemoer 4-1-1796) extract uijt het register van den eedt van Burgerlijke en Kerkelijke Amptenaren in s Gravemoer; op heden den 19 julij 1795 heeft den eedt gepresteert Hendrik ENTE als 's lands gaarder alhier ingevolge het formulier van den 9 maart 1795 (W.G. Loeff);
- (Dubbeldam 6-1-1796) Jan van HARTHALS eed afgelegd (J. van Harthals, secretaris);
- (Grote Lindt 5-1-1796) burger Bastiaan KOOL ondergaarder der Collective Middelen in die qualiteit alhier voor deze regeering den eed heeft afgelegt ingevolge decreet van den 9e maart 1795 (Jacob van 't Hoff, secretaris);
- (6-1-1795) medeburger? tegens morgen ogtend 10 uuren geconvoceerd zijnde tot het afleggen van den Eed neeme Ik de vrijheid Uw bij deezen te informeeren dat Ik denzelven reeds ter Vergadering des Repraesanten hebbe afgelegt, gepasseerde week in s Hage zijnde en die .... ((get.) v.d. Santheuvel);
- (Sprang 5-1-1796) collecteur Wouter Meeuwis SCHOLT en den chercher Jan Fredrik SCHOLTZ hebben in handen van den schout ten onzen overstaan den eed door de Prov Rep van het Volk van Holland aan ons voorgeschreeven zonder eenige decimualtie gedaan als ook alle Burgerlijke en kerke Amptenaaaren... (Corn. Cockuijt Janszoon);
- (Oud Beijerland 5-1-1796) Aart van der Geer 's Lands Gaarder alhier mitsgaders Pieter HELLIGERS adsistent, Cornelis HEIJKOOP en Cornelis FRANCOIS, deurwaarders mede wonende alhier den gerequireerden eed der Amptenaaren ingevolge de aanschrijving van de ... (A. van der Geer, secretaris);
- (Nieuw Beijerland 2-1-1796) Jan A DECKER s lands gaarder alhier en Wijnant van WEEL preseerder woonende onder deze Jurisdictie (Jacob van Driel, secretaris);
- (Koorndijk 4-1-1796) Philippus Rank gaarder (Lodewijk van Driel);
- (Heinenoord 4-1-1796) Jacobus van den BLEIJK den eed gedaan (Pr Leeuwenburgh, secretaris);
- (Raamsdonk) G.L. van den Bergh, secretaris;
- (Puttershoek 6-1-1796) Bonavontura Arent s lands gaarder en gerrit van Bruijnswijk priseerder van het Beestiaal, beide te Puttershoek (L. van Driel, secr.);
- (St Anthoniepolder 5-1-1796) Cornelis DRUIT gaarder van s lands onbeschreven middelen aldaar, amptseed (L. van Driel);
- (Piershil 3-1-1796) schout Adriaen Molewater, Aart van der Burgh, Antonie BOENDER, Leendert Trouw, Bastiaen Goudswaard, Jan van der Schoor (Adn Molewater, secretaris);
- (Piershil 3-1-1796) Aart van der Burg, gemeene lands middelen gaarder;
- (Groot Waspik 2-1-1796) Govert van Opstall, gaarder Gemeene Lands Middelen, den eed als toen zonder eenige bedenking gepresteerd (P. v.d. Meer, secretaris);
- (O: IJsselmonde 6-1-1796) Dirk VERLEK, gaarder der Gemeene Collective Middelen op 12 aug 1795 de vereijste AmbstEed;
- (Alblasserdam 4-1-1796) Ckaas Verkerk, gaarder, den eed op de constitutie (Cornelis A. Pijl);
- (Sliedrecht 5-1-1796) Willem Schwertzel, hoofdgaarder van de beschreeve middelenen in den Alblasserwaard; Nicolaas ENTE, boekhouder of adsistent op het comptoir van de Beschreeve Middelen; Gerrit & Boudewijn Bornwater, boekhouder op het comptoir van de Beschreeve Middelen; Leendert & Bastiaan de RIE, collecteur van de onbeschreeve middelen; Gijsbert & (van Diggelen);
- (Hardinxveld 4-1-1796) Dirk GELDERBLOM, gaarder den eed (Johannes Brooshooft, secret.);
- (Hardinxveld 4-1-1796) Wouter Bornwater, gaarder (Johannes Brooshooft, secret.);
- (Molenaarsgraaf 4-1-1796) Gisteren agt dagen heb ik reeds een brief aan het committe van algemeen welzijn van Holland geschreven en daar bij E. Niekerk ten bewust einde voorgestelt doch tot dus verre geen antwoord bekoomen, intusschen blijft L. van BERGHEIK het comptoir waarneemen. heden namiddag heb ik L. van BERGHEIK bij mij gehad, die mij verzogt UE te berigten dat hij reeds voor lange voor de municipaliteit van Brandweijk den eed geeft afgelegt waarvan mij acquiteere bij deezen. Waarmeede naa vriendenlijke groetten verreekening van altoos vaardige dienst toewensching van Heil en aanbod van Broederschap blijven (Huibertus Kuijzer);
- (Giessen Oudekerk 4-1-1796) HERMANUS TAK den eed afgelegt (Teunis Brandwijk, prezident schepen);
- (Streefkerk 4-1-1796) Adrianus van Soens, schoolmeester en collecteur der Collective middelen alhier te Streefkerk heeft den Eed in zijn vroorn. qualiteijten conform het formulier en inhoude van het Decreet van de ... julij 1795 afgelegd (Cornelis Vonck);
- ('s Gravendeel 6-1-1796) gaarder J.J. ROUFFAER en opzigter Arij BOUMAN (F. van de Koppel);
- (Mijnsheerenland 5-1-1796) 15 aug 1795 heeft Gijsbertus OTTERDIJK s lands gaarder alhier als mede Korstiaan BRUSSART priseerder den eed afgelegt ingevolge resolutie van 9 maart en 4 aug laatstleden (Kornelis Kluit, secretaris);
- (Groot Ammers 3-1-1796) Hendrik van den BERG eed gedaan in 1795 (Cornelis van der Wal);
- (Cillershoek 4-1-1796) gaarder Jan de ROOIJ op 22 sept 1795 eed afgelegd (Jacob int Veld, schepen);
- (Sliedrecht 2-1-1796) eed in handen van schout en schepenen van Wijngaarden en Ruibroek op 24 junij 1795 gepraesteerd (van Diggelen);
- (Hendrik Ido Ambacht 6-1-1796) Simon Leenheer, Gaerder van 's Lands onbeschreven Middelen te Hendrik Ido Ambacht den eed (D.W. Nibbelink);
- (Nieuwpoort 3-1-1796) burgers Martinus Simmonse en Matthijs du HEN, den eed (P. v.d. Stok);
- (Zuid Beijerland genaamt den Hitzerd 5-1-1796) colecteur Klaas Plooster den eed (P. Verhagen);
- (s Grevelduijn Capell jan 1796) Jan SPRUIT, collecteur; Jan JANSE 's lands bediende den eed afgelegt den 24 aug l.l. (Gijsbert Dekker, secretaris);
- (Noordeloos 5-1-1796) (A. van Kleef);
- Extract uijt het register boek der Resolutien en andere handelinge der regeering te Noordeloos waar in onder andere staad als volgd: Vergadering van schout en schepenen 11-8-1795 Andries van KLEEF als collecteur en gaarder der gemene Lands Middelen den eed ...;
- (Rijsoort) Willem van NES als Gaarder van 's Lands onbeschreven Middelen den eed afgenomen (Jan van Dijk, secretaris);
- (Zwijndrecht) Albert SELS als Hoofdgaarder van de beschreve Middelen van de Zwijndrechtsenwaard en Jan van DIJK als Gaarder van de onbeschreven Middelen over deze Dorpe alsmede Bastiaan HOOGWERFF als Priseerder den eed afgenomen (Jan Broelingh, schepen);
- (Heerjansdam) Hendrik LEENHEER en Johannis LEENHEER als gaarders van s Lands onbeschreven Middelen den eed afgenomen (Jan van Dijk, secretaris);
- (Strijen 7-1-1796) Hendrik BREMKER heeft in uqaliteijt als Gaarder des Gemeenelands middelen te Strijen in gevolge de Aanschrijving van de ... op den 27 Junij 1795 den Eed op de Constitutie afgelegt;
- (Goudriaan) Anthonij TIMMERS op den 27 Junij 1795 asl gaarder van des gemeene lands middelen alhier (van Slijpe); - (Blokland 5-1-1796) ARIE BRAND, Gaarder van 's Lands Collective Middelen over Ottoland en Blokalnd, den eed afgelegt (Johannes Brooshooft, secret.);
- (Numansdorp 4-1-1796) Johannes Boeren, gaarder en schoolmeester (C. van Andel Johsz);
- (Klaaswaal 4-1-1796) Jan Preesman, gaarder; Jacob .... (C. van Andel Johsz);
- (Giessen Nieuwkerk 5-12-1796) Gerrit Oosterhoud, gaarder (Jan hageman en Gerrit van 't Hof);

Laatst gewijzigd: januari 2011 (online gezet in augustus 2020).