Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: FaillisementenFaillissementen bron (online-kranten)
1910  
J.W. de Nier, te Dordrecht (Stct.) NRC 1910_04_13_1_06
Geëindigd:
J. Hesselink, vroeger koopman te Dordrecht, thans wonende te 's-Gravenhage.
J. van den Dool, kastelein wonende te Zuid-Beijerland, thans te Dordrecht.
NRC 1910_04_17_0_03
1911  
E.L. Blom, winkelier te Dordrecht.  NRC 1911_03_15_1_05
R.H. Dieks, winkelier in fijne vleeschwaren te Dordrecht.  NRC 1911_09_08_1_06
S. Baars, broodbakker, te Dordrecht.  NRC 1911_10_06_1_07
1913  
A.P. Alleblas, timmerman en aannemer te Dordrecht. NRC 1912_03_09_1_03
J. Schotel en M. Schotel, winkeliersters, beiden te Dordrecht; NRC 1912_06_28_1_07
1914  
Geëindigd:  L.D. van Essen, winkelier te Dordrecht.  NRC 1914_02_15_0_06
(St.Ct.) H. Reichardt, koopman en winkelier te Dordrecht.
Geëindigd: C. Luchtenberg, rijwielhandelaar te Dordrecht.
NRC 1914_02_20_1_09 
Geëindigd: De handelsvennootschap onder de firma G.J. van den Oever en Zoon, te Dordrecht en hare individueele leden G.J. van den Oever en J. van den Oever, kolenhandelaars te Dordrecht. NRC 1914_05_13_1_06
Geëindigd: J. Vink, barbier te Dordrecht. NRC 1914_11_29_0_03
1915  
C.C. van de Weg, kantoorbediende te Dordrecht. NRC 1915_09_03_1_03
1922  
- G. Klop, zakkenhandelaar, Sliedrecht.
- Venn. o/d fa. Zuid-Hollandsche Crediet- en Handelsbank, te Dordrecht, en hare leden G.A. Vos, Dordrecht en G. Brandwijk, 's-Gravenhage.
Rechter-comm. mr. B. de Gaay Fortman, curator mr. J. van Drooge, Dordrecht.
- geeindigd: Handelsvenn. o/d. fa. R. Kaster en Co., in liq., Dordrecht, R. Kaster vroeger Dordrecht thans zonder bekende woon- of verblijfplaats.
- geëindigd: nalatenschap wijlen A.H. Simons, overleden te Dordrecht.
het Vaderland 1922-04-05-2-07
1923  
Dordrecht 10 dezer [Jan.]. F.H.C. Ströning, koper- en metaalgieter, Dordrecht. NRC 1923-01-18-1-03
H. Degens, handelende onder de firma Degens & Co, commissionair in effecten, Dordrecht. NRC 1923-08-25-1-05
De Curator in de faillissementen van:
[1] de Handelsvennootschap onder de firma ZUID-HOLLANDSCHE CREDIET- & HANDELSBANK, gevestigd te Dordrecht
[2] G. BRANDWIJK, lunchroomhouder te 's-Gravenhage...etc....
Dordrecht, 27 Maart 1923. Stadhuisplein 4. De curator Mr. J. van Drooge.
NRC 1923-03-28-2-08
A. en O. Kriens, reeders, Dordrecht. NRC 1923-05-03-1-04
Uitgesproken:
A. Klijnjan, scheeps- en machinebouwkundige en beedigd makelaar, Neder-Hardinxveld, te Dordrecht handelende onder den naam: Scheeps en Machinebouwkundig bureau Neptunus, aldaar gevestigd, Vlak 1.
Rechter-commissaris mr. B. de Gaay Fortman; curator: mr. P.J. Sigmond.
NRC 1923-05-08-1-10
Uitgesproken: Dordrecht, 17 Mei.
Handelsvennootschap onder de firma Scheepssmederij en machinefabriek AVONTUUR, firma De Man en Te Veldhuis, Houttuinen 5, Dordrecht en hare individueele leden L. DE MAN, Vleeschhouwerstraat 5rood, en C. te VELDHUIS, Vleeschhouwerstraat 3rood. Rechter-commissaris: mr. H. Heuvelink, curator: jhr. mr. D.J.P. Hoeufft.
NRC 1923-05-23-1-06
J. de Bres, koopman, Dordrecht. NRC 1923-06-05-1-06
Dordrecht, 25 Juli.
- A.J. Broekhuizen, sigarenfabrikant en winkelier, Voorstraat 347, Dordrecht. Rechter-commissaris mr. B. de Gaay Fortman, curator mr. Z.J. de Langen
- A. Helsemans, brandstoffenhandelaar, Korte Kolfstraat 3, Dordrecht.
Rechter-commissaris mr. B. de Gaay Fortman, curator mr. Z.J. de Langen
NRC 31-7-1923; 1923-07-31-1-07
J.W. de Nier, schoenwinkelier, Voorstraat 10, Dordrecht. NRC 1923-09-18-1-04
Dordrecht 28 Nov. P.D. Valk, sigarenhandelaar, Dordrecht. NRC 1923-11-29-1-06
M.W. Kleinhaus, koopman in rijwielen en onderdeelen daarvan, te Dordrecht. NRC 1923-12-21-1-10
1924  
J. Bakker, bakker te Dordrecht. NRC 1924-03-06-1-02
W. Melger, koopman te Dordrecht;
Jan Marinus Bouwman, schilder, te Dordrecht;
NRC 1924-03-13-1-10
G.H. Kerkhofs, schoenmaker, Dordrecht.  [opgeheven. NRC 1924-06-21-2-03] NRC 1924-05-15-1-14
Uitgesproken: K. Gemein, modiste, Dordrecht. NRC 1924-05-22-1-12
De firma Gebroeders Ek en haar firmant P.A. Ek, aannemers en architecten, te Dordrecht. NRC 1924-05-29-1-07
B. Schotel, schilder, Dordrecht. NRC 1924-07-24-2-03
Dordrecht, 27 Augustus. W.K. Bertrand, kapper te Dordrecht, Weeshuisstraat 19. R.-Comm.: mr. B. de Gaay Fortman; curator: mr. B.J. Verhey. NRC 1924-08-28-2-03
Faillissement van de N.V. Roth's Orthopaedische Fabriek te Dordrecht.
Door den E.A. Heer Rechter-Commissaris in dit faillissement is bepaald ... De Curator Mr. W.O. de Kat Angelino, Dordrecht, 27 Augustus 1924. Vest 28.
NRC 1924-08-28-2-08
Uitgesproken: Dordrecht, 17 September. Pieter Sleeuwenhoek, broodbakker te Dordrecht.  [Geëindigd (NRC 1925-12-31-2-04)] NRC 1924-09-19-1-06
Opgeheven: H. Brand Dordrecht NRC 1924-10-10-2-10
Geëindigd: A.F. Groeneveld, bloemist te Dordrecht. Het Vaderland 1924-12-18-2-07
A.M. Fritse, koopman in groenten en aardappelen, te Dordrecht. NRC 1924-12-12-2-03
1925  
Uitgesproken: De nalatenschap van notaris O.W.P. van Tussenbroek, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden op 6 Jan. 1925. NRC 1925-02-05-2-03
Geëindigd: N.V. Twentsche Betonijzerbouw v/h. F.B. Schieving, te Dordrecht; het Vaderland 1925-02-12-2-10
J.F. Strang, sigarenwinkelier te Dordrecht. Cur. Mr. Dr. Z.J. de Lange; het Vaderland 1925-02-20-1-04
Geëindigd: N.V. Olie- en Techn. Handel Mij. v/h. Wed. H.A. Gelissen te Dordrecht; het Vaderland 1925-02-24-2-07
C. op den Brouw, controleur te Dordrecht. NRC 1925-03-05-2-02
Geeindigd: J.W. de Nier te Dordrecht. het Vaderland 1925-03-16-2-06
M.W. Kleinhaus (koopman) te Dordrecht. het Vaderland 1925-03-18-2-06
B. Naaktgeboren, caféhouder te Dordrecht. NRC 1925-03-26-2-03
N.V. Maatschappij Sleepboot Succes VI (directie A. Kriens), te Dordrecht; NRC 1925-04-21-2-02
P.J. van Wijgerden, winkelier te Dordrecht. Cur. Mr. Joh. Jonker. het Vaderland 1925-05-29-2-12
Opgeheven: C. op den Bouw Jr., te Dordrecht; het Vaderland 1925-06-22-2-07
Dordrecht, 28 Juli. T. v.d. Berg, stucadoor te Dordrecht. NRC 1925-07-29-2-01
Z. Luiting, vroeger wonende te Dordrecht, thans te Rotterdam en wederom verblijvende te Dordrecht. NRC 1925-08-27-2-10
Uitgesproken. A. Geluk, metselaar te Dordrecht. NRC 1925-09-24-2-10
Dordrecht, 14 October. S. Daalder, vischkoopman te Dordrecht. NRC 1925-10-16-1-09
Dordrecht, 4 November. W.H. Paans, schoenhandelaar te Dordrecht. NRC 1925-11-05-2-03
Uitgesproken: DORDRECHT, 18 December, M. van Dijl, steenkolenhandelaar te Dordrecht;
Rechtercomm. mr. J.H. van Welsen, cur. mr. P.J. Sigmond.
NRC 1925-12-21-2-03
1926  
J. Onwijn, koopman in ongeregelde goederen te Dordrecht; het Vaderland 1926-01-07-2-11
Opgeheven: M. van Dijl, Dordrecht; het Vaderland 1926-01-21-1-04
J. Hollemans, timmerman en aannemer, laatst te Dordrecht, nu te Amsterdam; het Vaderland 1926-01-29-2-07
Uitgesproken: B. Pollema, banketbakker te Dordrecht; het Vaderland 1926-02-25-2-03
Uitgesproken: Dordrecht, 21 Februari. B. Pollema, banketbakker te Dordrecht, Hellingen 53. Rechter-comm. mr. J. Bentfort van Valkenburg; cur. mr. Z.J. de Langen. NRC 1926-02-25-2-03
D. van Batavia, kantoorbediende te Dordrecht. Cur. Mr. B. van Marwijk Kooij. het Vaderland 1926-03-05-2-07
Opgeheven. M. Sloof, te Dordrecht; het Vaderland 1926-03-06-1-04
J. Brand, caféhouder te Dordrecht; het Vaderland 1926-04-22-1-04
In het faillissement van F. van Unnik, koopman in manufacturen te Dordrecht is tot curator benoemd Mr. J.A. de Jager ter vervanging van Mr. E.H.J. Wijnne, laatst te Dordrecht thans te Alkmaar. het Vaderland 1926-05-09-1-03
C. van Dijk, handelende onder den naam: Schrijfmachinehandel Dordrecht, Cur. Mr. B. Verheij. het Vaderland 1926-05-09-1-07
Opgeheven: D. van Batavia, laatst te Dordrecht, thans te Amsterdam. het Vaderland 1926-05-23-1-08
In het faillissement van W. van Scheers, aannemer te Dordrecht is tot curator benoemd Mr. J. van Drooge Sr., ter vervanging van Mr. E.H.J. Wijnne, te Alkmaar. het Vaderland 1926-05-25-1-03
J. Sleiffer, koopman te Dordrecht. NRC 1926-05-27-2-04
Dordrecht, 2 Juni. J. de Witt, koopman, Dordrecht. NRC 1926-06-04-2-02
Dordrecht, 23 Juni. P. Nispeling Jr., behanger te Dordrecht.
G. v.d. Rest, reiziger te Dordrecht.
NRC 1926-06-25-1-06
Dordrecht, 20 Juni. A. van 't Hoff, vleeschhandelaar te Dordrecht. NRC 1926-07-01-2-02
W.F.A. van 't Hoff, meubelmaker en winkelier te Dordrecht. Cur. Mr. P.J. Sigmond; het Vaderland 1926-07-16-2-09
Opgeheven: P. Nispeling Jr., te Dordrecht; het Vaderland 1926-07-17-1-04
Surseance van betaling. Johannes Adolf Pieter Bouwense, manufacturier te Dordrecht. NRC 1926-09-09-2-08
Jan Christiaan Korthals, kurkenfabrikant, te Dordrecht. NRC 1926-09-16-2-10
J.C. Korthals, kurkenfabrikant te Dordrecht. Cur. mr. Z.J. de Langen te Dordrecht; het Vaderland 1926-09-17-2-03
G.J. Wagemans, koopman in glas en aardewerk te Dordrecht; Cur. mr. A. van Os te Dordrecht.
NB. adresboek 1930: Steegoversloot 20, reiziger.
het Vaderland 1926-10-05-2-07
Dordrecht 6 October. D. van der Graaf, carrosserie- en wagenmaker te Dordrecht. NRC 1926-10-07-2-10
T. van der Stel, landbouwer te Dubbeldam; cur. mr. W.O. de Kat (Mat) Angelino te Dordrecht. het Vaderland 1926-10-23-1-04
1927  
Uitgesproken:
D. 't Hart, schilder te Dordrecht;
De firma Gebr. Heidenreich en haar individueele leden
G.H. en H. Heidenreich te Dordrecht, stucadoors te Dordrecht;
het Vaderland 1927-01-06-2-11
Uitgesproken: Dordrecht, 2 Febr.
Handelsvennootschap onder de firma H.G. Stolk & Zn., in Liq. en H.G. Stolk Jr., vijlenfabrikanten te Dordrecht. Rechter-comm. mr. A.J. Paulus; cur. mr. J. van Drooge Jr.
NRC 1927-02-04-2-10
N.V. Transport Mij. Corrie, gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht. NRC 1927-10-06-2-07
Uitgesproken: Dordrecht, 19 October.
J. Oldenburger, sleepbootkapitein, Dordrecht, C. van Beverenstraat;
C.D. Dickhout, filiaalhouder, Dordrecht, Celebesstraat.
NRC 1927-10-20-2-06
D.L. Kohlman, architect, Dordrecht; het Vaderland 1927-11-11-2-07
Uitgesproken: Dordrecht, 23 November: N.V. Mij. Rijnschip Peter, te Dordrecht, Noordendijk
3zw. R.c. mr. J.H. van Welsen, cur. mr. Z.J. de Langen.
NRC 1927-11-24-2-10
Uitgesproken: Dordrecht, 7 December. H. Bekker, Kellner te Dordrecht, Nieuwehaven 5.
Rechter-comm: mr. M. van Aken, cur.: mr. H.M. van Haselen.
NRC 1927-12-08-2-10
1928  
H. Hijweege, glas-in-loodzetter, Dubbeldam. Cur. mr. A. Jonker, Dordrecht. Vaderland 1928-05-21-2-03
E.A. Poelaart, sleepbootkapitein, Dordrecht; het Vaderland 1928-08-24-1-04
1929  
Dordrecht, 24 juli:
- J. van der Veer, gemeentewerkman, Dordrecht; r.c. mr. A.J. Paulus, cur. mr. Z.J. de Langen
- M. Roest wed. Th. de Kreuk, Dordrecht; r.c. mr. als voren.
NRC 1929-07-27-1-10
1939  
Gedeponeerde uitdeelingslijsten. C.W. van Aken, Dordrecht. Idem. het Vaderland 1939_07_08_1_04

bron: kranten.kb.nl.