Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

De familie van dr. Carel Baten (Gent 1540 - Amsterdam ca 1617/1618)


(door E. van Dooremalen)


I. Barthelmeeus/Bartholomeus Baten, geb. Aalst ca 1515, Luthers, in de gevangenis te Aalst, vestigd zich in 1556 te Rostock, overl. 24-1-1558 (44 jr.), tr. Martina van Pisso (Pistotte/Bissot), geb. 1510.

NB.
* Beyträge zur Geschichte der Kirchen und Prediger in Neuvorpommern ..., Volume 4 (door Diedrich Hermann Biederstedt)
Die Familie Battus
wohnte anfangs in Flandern. Der Stammvater der Linie, welche sich über Antwerpen, Hamburg und Rostock nach Greifswald und Grimmen zog,
hieß Levin, consul Civit. Alorst. Dieses Levin Battus Sohn, Bartholomäus, war Kaufmann zu Alorst. - Levin Battus brach von Alorst mit seinem Sohn
Bartholomäus auf, und floh nach Antwerpen. Er wählte ein Familiensiegel, welches auch seine spätesten Nachkommen an das Opfer erinnern sollte, das er
durch diese Flucht dem Glauben seiner Väter dargebracht. In das Schild des Wappens nahm er eine männliche Gestalt auf, in römischer Tracht. Die rechte derselben
hält eine Bibel, die linke einen Wanderstab. Die Füße treten auf Dornen. Um das Siegel lief kein Schriftzug umher. Das Dieu me guide, wurde in späterer Zeit
angebracht. Bartholomäus Battus Sohn, Johann Battus, anfangs Kaufmann zu Antwerpen, zuletzt zu Hamburg, hatte einen seiner Söhne Bartholomäus taufen lassen.
Dieser erhielt zu Greifswald das Pastorat der Jakobikirch storial-Assessor. Bartholomäi Battus Sohn
Dr. Abraham Battus, ward schwedisch-pommerscher
Generalsuperintendent., ...
[https://books.google.nl/books?id=WvJBAAAAcAAJ&pg=PA117&lpg=PA117&dq=hamburg
+battus&source=bl&ots=XB4HaVomYX&sig=hqcb0sUjYzrrHAmVyuQRYJ83mAw&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjDuMGgzJvaAhUSjqQKHS60CokQ6AEIVTAH#v=onepage&q=hamburg%20battus&f=false]

* [http://www.inschriften.net/greifswald/inschrift/nr/di077-0410.html#content]
* [http://www.familiekunde-aalst.be/vraag200620.htm]
* [https://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?6,323316]

* Ludwig Friedrichs and the Rosenthal Family
[http://www.friedrichs.us/History/History-KOF-Ancestors-Chapter4.html]

* Prognosticon up dat Jar MDLXVIII / Levinus Battus. - Rostock : Möllemann, [1567]
Almanach unde Prognosticon up dat Jär na der Gebort Christi MDLXVII / Levinus Battus. - Rostock : Möllemann, 1567
Prognosticon upt Jär M. D. LXIII. flytich gestellet, dorch M. Leuinum Battum Gandauensem / Levinus Battus. - [Rostock] : [Stephan Möllemann], [1562]
Carmen De Eclipsi Lvnæ, Anno A Nato Christo 1559. Mense Septembri Die 16. Hora. 4 Minuto 45. Scriptum á Leuino Batto Gandauensi. / Levinus Battus. - Rostochii : Ditius, 1559
Almanach unde Prognosticon up dat Jahr na der Gebordt Jhesu Christi unses leven Heren unde Heylandes MDLXXIII / Levinus Battus. - Rostock : Stöckelmann, 1573
Almanach unde Prognosticon up dat Jahr na de Gebordt Jesu Christi unsers leven Heren unde Heylandes MDLXVIII / Levinus Battus. - [Rostock : Möllemann], 1568
Einfeltiger vnterricht [Unterricht], wie man das Vatter vnser [unser] bäten soll / Veit Dietrich. - Der Titel kann nicht nach 1569 erschienen sein, da der Einband 1569 gemacht wurde. [Mikrofiche-Ausg.]. - [S.l.] : [s.n.], [circa 1567]
[http://opac.lbs-rostock.gbv.de/DB=1/SET=1/TTL=11/NXT?FRST=21]


Kinderen:
1. Carel Baten, geb. Gent 1540, volgt IIa.
2. Livinus (Lieven) Baten, geb. Gent in december 1545, volgt IIb.
3. Paulus Batenx, geb. Gent na 1540, samen met broer Carolus op 3 juli 1557 ingeschreven op de universiteit te Rostock
4. Antonis Baten, geb. Aalst (Vlaanderen) ca 1525/1540, apotheker, overl. Denemarken (Haderslev Syddanmark) 21-3-1595, tr. (1) Abigail Bonifatiusdochter Lor (weduwe van Jacob Hasebard), dochter van Bonifatius Loirx. (zoon: Antonis de jonge Baten, geb. Haderslev ca 1560), tr. (2) Mette Schomaker.
5. Johannes Battus, van Antwerpen, koopman, woonde te Hamburg, tr. Anna Kreker. (Zoon: Bartholomeus Battus, geb. Hamburg 10-9-1571, studeert te Rostock en Wirtenberg, tr. 1597 Emerentia Schwarz, geb. 9-1-1568, overl. 2-4-1623)
6. Bartel Baten (de jonge)
7.
8.
9.

IIa. dr. Carel Baten/Carolus Battus/doctor Karel Batens/Carel Batin/Charles Batin, geb. Gent 1540 ('aetatis 70' (in zijn 70ste jaar) albuminscriptie voor David Mostart 1610)(voor Amsterdamse notaris: 69 jaar in september 1609),
- Carolus Bathen doctor in de medecijnen wed.e van Josine de Bock woon. tot Dordrecht hem opvragende(?) zijn geboren aldaer mede te laten doen ende daer van betooch in te brengen (1591);
- wonende Rostock (1556-)(ingeschreven universiteit aldaar 3 juli 1557), Hamburg (ca 1570), Antwerpen (1578-1585)(in 1585 benoemd tot 'stadtsmedicijn)', Dordrecht (1588-1601)(stadsgeneesheer vanaf 20 febr. 1588), Amsterdam (1602-1617);
- Karel Baten (Batem) huurt te Antwerpen een huis ('Lammerenberch') aan de zuidzijde van de Jodenstraat van Alexander Grapheus/op 20-12-1583 verkoopt Alexander Grapheus het huis Lammerenberch aan mr. Anth. van Oosterwijck (legger Degueldre 1584-1585);
- verponding nihil voor huis Visstraat te Dordrecht (1594), Battus woonde in een huis in de Visstraat te Dordrecht)(boek mw. Kool-Blokland);
- Baten (geneesheer in Amsterdam) geeft op verzoek van een collega op 2 juni 1612 bij notaris Willem Cluijt een geneeskundige verklaring af/de collega had een patiënte, Marijtjge Meijnderts, van vermoedelijk Spaanse pokken genezen/Baten had studie van deze pokken gemaakt en wordt in het verslag ‘de edele Hooggeleerde meester Carolus Battus, Doctor in de medicynen’ genoemd;
- ouderling 1605 en 1606 (Lutherse gemeente Amsterdam);
- overl. Amsterdam na 25 juni 1617/voor 4 jan. 1620,
tr. (1) Josina/Jozijne de Bock, Josina en haar zuster Johanna treffen een regeling met hun broer Simon i.v.m. de nalatenschap van hun grootmoeder Margriet van Gavere, weduwe van Martin de Bock (schepenbrief uit 1581 M.N. II, folio 183), dochter van NN de Bock, kleindochter van Marten de Bock en Margriet van Gavere,
otr. (2) Dordrecht 5-10-1591, otr. (2) Amsterdam 5-10-1591 Henricksken van Beers, wedw. van Alexander Maps verclaren zeven jaren wed.e geweest te hebben woonende in de Warmoesstraat (1591), begr. Amsterdam 27-12-1613 (27 december 1613 wordt Hendrikje begraven in de Oude Kerk (1043, pag.143)).
tr.(?) (3)

NB.
*[http://www.dbnl.org/tekst/_ver025193301_01/_ver025193301_01_0032.php]

* (Antwerpen) 'legger Degueldre 1584-1585'
LIGGER NEGENDE WIJK
Eerste vendel: Kapitein Reinier Wichelinck
Looprichting: Huidevettersstraat oostzijde (met Huidevettersplaats); Jodenstraat noordzijde (met Sint-Sebastiaansgang); Jodenstraat zuidzijde; Huidevettersstraat oost- en zuidzijde (met gang); Huidevettersstraat noord- en westzijde
Jodenstraat, zuidzijde
(81) Z.N. (Lammerenberch, K9, 357)
E(igenaar): Alexander Grapheus [stadssecretaris]
H(uurder): doctor Karel Baten (Batem)
W (huurwaarde): 50 gl.
MkH (maandelijkse quotisatie huurder): 30 st./m (R 2422, 17 v°; R 2434, 16)
GH: -
[http://zoeken.felixarchief.be/zHome/Home.aspx]

* - [De theologische faculteit te Leiden in de 17e eeuw 1921]
... In 1585 vinden wij een zekeren dr. C. Baten te Dordrecht, als Lutheraan (blz. 433).
[https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMKB02%3A100007770%3A00277&query=%22c+baten%22&coll=boeken]

* [Dordrecht] Rekeningen en verantwoording van de inkomsten en uitgaven 1588
Andere vuijtgaven van Weddens:
(folio 84vs) Carolus Battus, ende mr Jaspar van Waerdenburch docteurs inde medecijnen hondert drie en veertich (143) ponden zes schelln. acht denieur van xl groot. tpondt
ouer elx thien maenden ende derdendeel van een maent weddens tegens lxxv L tisaers vervallen zedert den xx februarij anno lxxxviii (1588) tot de lesten decembris daeraenvolgende bij haeren ijder Quitantien ouerlevert den voorsz., Cxxxiii L vi St. viii P.;
+
Dzelve docteuren voor de medicamenten die zij int gasthuijs sullen besogen CL L [150] tsiaers daerinne T'gasthuijs sal dragen l L [50] tsiaers ende de Stadt
de verdere C L [100] dus hier over een Jaer weddens vervallen den leste Decemb. anno voorsz. bij Quitan. dienen ouerlevert de voors. C L.
GAD-003-2610-Thesauriersrekening_00089.jpg
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=3&minr=8750595&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=1594&miview=viewer2]

* [Dordrecht] Rekeningen en verantwoording van de inkomsten en uitgaven 1590
(folio 78) Carolus Battus ende mr. Jaspar van Wardenburch docteurs inde medecijnen ordinaris deeser Stadt
ouer elcx een jaer weddens tegens lxxv L tsiaers verschenen een lesten junij ende Decembris anno xv.c tnegentich bij
heurluijden Quitan. dienen hier ouerlevert de Somme van CL L.
+
Dzelve docteuren voor de medicamenten die zij int gasthuijs sullen besogen CL L [150] tsiaers daerinne T'gasthuijs sal dragen l L [50] tsiaers ende de Stadt
de verdere C L [100] dus hier over een Jaer weddens vervallen den leste Decemb. anno voorsz. bij Quitan. dienen ouerlevert de voors. C L.
GAD-003-2612-Thesauriersrekening_00081.jpg
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=3&minr=8751078&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=1594&miview=viewer2]

* [Dordrecht] otr Dordrecht 6-10-1591
doctor Baerli(?) weduwenaar van Gendt
Hendricxken van Beers weduwe van Ravesteijn(???)
[https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9QJ-DN6M?i=113&cc=2037907]
+
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=11&minr=7645418&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=doop*%20dordr*&miview=viewer2]

* [Amsterdam] inschrijvingsdatum: 05-10-1591
naam bruidegom: Baten, Carolus
naam eerdere vrouw: [de] Bock, Josijne
naam bruid: [van] Beers, Hendrickje
naam eerdere man: Maps, Alexander
bronverwijzing: DTB 664, p.19
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26323010
[https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=baten&x=20&z=a#OTR00188000013]

* [Dordrecht] Klapper op het verpondingsregister van 1594:
Baten, Karel, 227vs;
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=131&minr=8683413&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=begraaf*%20dordr*&miview=viewer2]
+
(folio 227vs) In de Vischstraet ter slinker hant Ingaende: doctor Karel Baten, N(ihil);
GAD-003-3965-Kohieren_00229.jpg
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=3&minr=8756750&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

* [Dordrecht[ Rekeningen en verantwoording van de inkomsten en uitgaven 1594
Andere vuijtgaven van Weddens:
(folio 79) Carolus Baten en Jaspar van Waerdenb. doctors inde medecijnen ordinaris deser Stede ouer elcx een jaer weddens tegens lxxv [75] L t jaers
verscheijnende lesten Junij en Decembris ao xv.c. xciiii [1594] bij heurluijden quitantie en hier ouerlevert de Somme van Cl [150] L.;
+
de selve doctoren voorde medicamenten die sij int gasthuijs besigen CL L t siaers daer inne T gasthuijs draecht l L ende
de Stadt de voorden C L ende hier ouer een jaer betaelingen van(de) medicaments verbalen den lesten decemb. anno voors. en bij quitantie ... C L.
GAD-003-2615-Thesauriersrekening_00086.jpg
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=3&minr=8751790&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=1594&miview=viewer2]

* [1595] Albuminscriptie / van Carolus Battus (1540-1617), voor Daniel van Vlierden (1572-):
[citaat Cicero] Valetudo maxime conseruatur notitia, Sui corporis, et obseruatione carum, verum, qua vel obesse, vel prodesse solent.
Carolus Battus, medicus, Gandanensis [in Gent geboren] anno 1595, 15 Septembris, Dordraci;

[https://www.europeana.eu/portal/nl/record/92065/BibliographicResource_1000056118258.html?q=who%3A%28Carolus+Battus+ca1540-1617%29]

* [Dordrecht[ Rekeningen en verantwoording van de inkomsten en uitgaven 1595
Andere vuijtgaven van Weddens:
(folio 102) Carolus Baten en(de) Jaspar van Waerdenborg doctors inde medecijnen ordinaris deser Stede ouer elcx een jaer weddens tegens vijff entseventich [75] ponden tsiaerts verschenen den lesten Junij ende decembris anno xvc. 95 bij heurlieder quitantie dienen hier ouerlevert inhoudende de somme van cl [150] L.;
+
de selve doctoren voorde medicamenten die sij int gasthuijs besigen CL L t siaers daer inne T gasthuijs draecht l L ende
de Stadt de voorden C L ende hier ouer een jaer betaelingen van(de) medicaments verbaelen den lesten decemb. anno voors. en bij quitantie ... hier ouerlevert, C L.
+
Carolus Baten voornt. noch de some van vijff en tseuentich ponden van xl grooten hem bij mijnen heeren en regeerders deser Stede bij provisie
Ende tot wederseggens vande sulue extraordinaire toegeleijt bouen sijn Ordinaris weddens, ende, dit ouer t vijffde
Jaer vervallen den iiii smeije anno xv.c vijffendetnegentich [1595], Ende beth. bij Ordonnan. van Burgermr. Ende gecommitteerde
ende sijne quitantie dienen hier ouerleuert Inhoudens de voorsz, Lxxv [75] L.
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=3&minr=8752084&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=3&miview=viewer2]

* [Dordrecht] Carolus Baten (doctor in de Medicijne) is een getuige in akte voor Dordtse notaris H. Balis (1602)
GAD-0020-0002_00048.jpg
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=20&minr=8493920&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]
GAD-0131-1687_0010.jpg
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=131&minr=8685717&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=viewer2]

(verpondingsregister van 1594)

* [Dordrecht] 2 okt. 1602: mr. Huijbert Balis en zijn vrouw Sophia [sic], wonende te Dordrecht, verkopen aan dr. Carel Baten medicus een losrente van 48 gl. jaarlijks, verzekerd op een huis en erf, genaamd "het Moerjaenshoofd", staande op de hoek van de Gravenstraat, tussen het huis van Henrick van den Broucke chirurgijn en dat van Margareta Hermansdr., weduwe van Adriaen Apersz. (ORA Dordrecht inv. 746, f. 163v)
[Cf. Stadsarchief Dordrecht nr. 3, inv. 3965 (verponding 1594), f. 65v-66r: Op de Nieuwe Haven: Pouwels Hensborch van Maestricht - 15 ponden; Adriaen Apersz. schipper - 11 ponden 5 sch.; mr. Huijbert Balis - 18 ponden 15 sch.; In het Gravenstraatje ("van achter innegaende") : mr. Henrick [van den Broucke]: 10 ponden; Cors Jansz. wijnkuiper - 15 ponden.]
[http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=214321&kid=2147&pagina=tekstpagina]

* [Dordrecht] 1602 akte Moerjaenshooft:
GAD-009-1582-Transportregisters_00182.jpg (oud nr = ORA Dordrecht inv. 746, f. 163v)
[https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=9&minr=5543358&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=9&miview=viewer2]

* 19 Raad van Brabant, 1586 - 1811
788.0095 Lodewijk Fransen de Pottre in Fijnaart contra Clara van Megen / Robrecht Colmoir / Hans van der Heiden, in Amsterdam, mede voor zijn zwager / Karel Baten, als voogd kinderen van Andries van Lemens, allen erfgenamen van François van Lemens: eigendom van 2 percelen land in Halsteren, 1598
[https://www.archieven.nl/nl/zoeken?miadt=235&mizig=210&miview=inv2&milang=nl&micols=1&mires=0&micode=19&mizk_alle=Karel%20Baten]

* [1610] Albuminscriptie / van Carolus Battus (1540-1617), medicus, voor David Mostart (ca. 1554-1615), leraar en notaris:
[citaat Cicero] Valetudo maxime conseruatur notitia, Sui corporis, et obseruatione carum, verum, qua vel obesse, vel prodesse solent etc.
Carolus Battus, medicus, scripit anno 1610, sua aetatis 70';

[https://www.europeana.eu/portal/nl/record/92065/BibliographicResource_1000056111615.html?q=who%3A%28Carolus+Battus+ca1540-1617%29]

* VONNISSEN
Datering: 1590 - 1608
Voornaam: Karel
Achternaam: Baten, van
Plaats: Dordrecht
Datum: 1590 - 1608
NB: Vonnisnummer 1772
Toegangsnummer: 19
Bron: Vonnissen
Inventarisnummer: 817
Geografische namen: Dordrecht
[http://www.bhic.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=235&mizig=28&miadt=235&miaet=185&micode=19&minr=12832314&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mip1=baten&miview=viewer2]
+
NB: Vonnisnummer 1710
Toegangsnummer: 19
Bron: Vonnissen
Inventarisnummer: 817
[http://www.bhic.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=235&mizig=28&miadt=235&miaet=185&micode=19&minr=12832247&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mip1=baten&miview=viewer2]
+
NB: Vonnisnummer 301
[http://www.bhic.nl/maisi_ajax_proxy.php?mivast=235&mizig=28&miadt=235&miaet=185&micode=19&minr=12826438&milang=nl&misort=dat%7Cdesc&mip1=baten&miview=viewer2]
Toegangsnummer: 19
Bron: Vonnissen
Inventarisnummer: 809
Geografische namen: Dordrecht
[https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=310&miadt=0&milang=nl&misort=dt%7Casc&miview=tbl&mip1=kare*&mip3=bate*]

* [Amsterdam] inschrijvingsdatum: 20-12-1602
naam bruidegom: [van den] Putte, Cornelis [Cornelis van den Putte van Antwerpen ... wedn van Bijsken Batens, wonende te Leijde]
naam eerdere vrouw: Batens, Bijsken
naam bruid: [de] Heule, Jenne [van Twekom bij Rijssell, wonende te Leijden]
bronverwijzing: DTB 762A, p.175
opmerkingen: Extra-ordinaris intekenregister.
(Bijsken Batens/Lijsken Bodes, tr. Cornelis van den Putte, van Antwerpen ... wedn van Bijsken Batens, wonende te Leijde (1602); hij otr. (2) Amsterdam 20-12-1602 Jenne de Heule, van Twekom bij Rijssell, wonende te Leijden (1602).)

* [Leiden] Bron: doop-, trouw- en begraafregister
Soort registratie: DTB Trouwen
Plaats: Leiden
Bijzonderheden:
Getuigen bruidegom: Olifier Merschelier bekende - Charles Renaert bekende - Getuigen bruid: Dirckgen Jans bekende - Jannetgen Cornelis bekende - Datum ondertrouw: 14-12-1602
Inventarisnummer 5 van archiefnummer 1004 in Archieven
Bruidegom Cornelis van der Putte (kleerwerker, Spaans) geboren te Antwerpen , wonende te Amsterdam
Bruid Jenne de Heule geboren te Turquoyngen Rijssel
Eerdere vrouw wed. Lijsken Bodes

* [Amsterdam] inschrijvingsdatum: 06-03-1604
naam bruidegom: Battus, Johannes (van Hamburgh, medicijne doctor, oud 23 jaren, geassisteert met dr. Carolus Baten zijn oom)
naam bruid: Agenna, Reijnhuldo
bronverwijzing: DTB 665, p.340
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26322990

* inschrijvingsdatum: 29-03-1603
naam bruidegom: [van] Helmont, Marten
naam bruid: Baten, Lijsbet
bronverwijzing: DTB 665, p.265
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-2634866

* [Amterdam] inschrijvingsdatum: 01-02-1603 naam bruidegom: [van] Sante/Saten, François [van Antwerpen oud 26 jaren]
naam bruid: Batens, Lijsbet [van Antwerpen oud 23 jaren]
bronverwijzing: DTB 410, p.325
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26390304

* Europa's Lutherdom, dat is verwonderenswaardige theologische en ..., Volume 1
Ouderling 1605 en 1606
Dr Carel Baten
Hans Widershufen

[https://books.google.nl/books?id=8aJnAAAAcAAJ&pg=PA330&lpg=PA330&dq=hans+baten+carel+baten&source=bl&ots=Nt_BLy3rWT&sig=_VoVVyPVptgXBiF3iUfIP40pQoA&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwi28_LtqIfaAhXKEVAKHRvlA_oQ6AEIVzAO#v=onepage&q=hans%20baten%20carel%20baten&f=false]

* Name Sara Battus
Event Type Baptism
Event Date 25 Jun 1617
Event Place Steenbergen, Noord-Brabant, Nederland
Event Place (Original) Steenbergen
Gender Unknown
Father's Name Carolus Battus
Witness Name P. van Hartsteijn
Witness 2 Name Jaecques van Tessel
Witness 3 Name Sara Battus
Citing this Record
"Netherlands, Archival Indexes, Vital Records," database, FamilySearch
https://www.familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bgivenname%3Acarolus~%20%2Bsurname%3Abattus~
+
link register West Brabant archief (register Steenbergen): https://westbrabantsarchief.nl/collectie/bladeren-in-bronnen/registers?sa=%7B%22search_s_gemeente%22:%22Steenbergen%22,%22search_s_type_title%22:%5B%22doop-,%20trouw-%20en%20begraafregister%22%5D%7D&sort=%7B%22order_i_periode%22:%22asc%22%7D

* Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618
Johannes Wilhelm Pont
Erven F. Bohn, 1911 - 632 pagina's
... M.S. De zoons Joh. Cray overleden predikant te Antwerpen, verzoeken 8 April 1611 om onderstand; blijkbaar kende Dr. C. Baten hen.
[https://books.google.nl/books?id=ibc_AQAAMAAJ&q=%22Dr.+C.+Baten%22&dq=%22Dr.+C.+Baten%22&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj7lbPLxYnaAhWxsaQKHQVoC64Q6AEIKzAB]

* [Antwerpen] Schepenregister 516
jaar 1615
Charles Baten (zoon Barthelmeens x Martina van Pissot), proc. Amsterdam. p.243,243v
http://www.ngv.nl/Bronnen/Antwerpen/antwerpen.pdf

* inschrijvingsdatum: 04-01-1620
naam bruidegom: Kup, Henrik (Henrik Cup, van Bommel diamantsnijder, oud 27 jaren, getoont zijner ouders consent, wonende .... straat)
naam bruid: Baten, Sara/Batten, Sara (Sara Batten, van Antwerpen oud 30 jaren, geen ouders ...(?) hebben, geasst. met Elisabeth Batten haren susters, wonende ouver de H...brugge(?))
bronverwijzing: DTB 668, p.300
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26373266

* Ook uit het Medicijn-Boeck van Carolus Battus uit 1627, blijkt duidelijk dat men wel wist dat het beter was tijdens een epidemie geen grote mensenmassa's bij elkaar te brengen:
'Het ware seer goet in dese tyden, dat hem alle-man met een goet regiment in huys hielde, ende onder den ghemeynen man niet en verkeerde: Want daer onder loopen soo wel de onghesonde, als de ghesonde, soo dat de onghesonde de ghesonden door haren adem besmetten. (Battus, 569)
[http://www.dbnl.org/tekst/vond001inwy01_01/vond001inwy01_01_0003.php?q=battus#hl1]


Kinderen eerste huwelijk:
1. Hans Baten, woont bij zijn vader Carel en zus Sara, begr. Amsterdam 14-8-1619 (Hans Baten komt van het Singel in de Witte Roos, woonde dus thuis (DTB 1053 pag. 315)).
2. Susanna Batens, geb. Antwerpen, volgt IIIa.
3. Lijsbeth Baten, geb. Antwerpen ca 1576, van Antwerpen oud xxvii jaren tans won. in de Zeebu..strate(?) geassisteert met dr. Carolus Baten haere vader haer opgegeven en geboren tot Dordrecht mede te laten doen (1603), otr. Amsterdam 29-3-1603 (DTB 665) Marten van Helmont, van Antwerpen barbier xxxii jaren (1603).
4. Philips Baten, 'innocente' zoon (testament Karel Baten 18-12-1620 (M.E. Willebrands)).
?5. Sara Baten/Batten, geb. Antwerpen ca 1590, otr. Amsterdam 4-1-1620 Hendrijck Kup.
Kinderen derde(?) huwelijk:
1. Sara Baten, geb. Zwolle ca 1610, volgt IIIb.


IIb. Livinus (Lieven) Baten, geb. Gent in december 1545, onderwijs (Grieks en Latijn) van hoogleraar Jan Ottho in Gent, onderwijs (mathesis) door Jan Stadius in Antwerpen,
onderwijs letteroefeningen te Rostock (zijn vader was daarheen gegaan), onderwijs van Melanchton in Wittenberg, meester in de vrije konsten in 1559 (Wittenberg),
hoogleraar in de geneeskunde te Rostock, leermeester in de Wijsbegeerte (Wirtenberg) vervolgens tot Leeraar in de Wiskomst verkoren, vertrok egter,
om Oorlog en Pest t'ontwijken, na Italien van waar wedergekeert sijnde, zo wierd hij hoogleeraar in de Geneeskonst in zijn vaderstad
, overl. 1591 (46 jaar),
tr. (1) Anna van Pegelt, dochter van Koenraad van Pegelt (1e opziener hogeschool te Rostock),
tr. (2) Magdalena Tonckiern.

NB.
- Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende ..., Volume 4
[https://books.google.nl/books?id=2WBeAAAAcAAJ&pg=PA131&lpg=PA131&dq=battus+kinderen+antwerpen&source=bl&ots=SkKIV9jb-0&sig=CPVOieA8ZvYeBVIoi_0G4IM8paM&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjs_O-3t5vaAhUssaQKHRpGCiEQ6AEIZDAH#v=onepage&q=battus%20kinderen%20antwerpen&f=false]


Uit eerste huwelijk:
1. Levinus Battus, ein Advocat.
2. Conradus Battus, geb. Rostock 13 maart 1573, hat zu Königsberg und Helmstädt studiret/Franckreich und Italien besehen, in Basel 1604 in Doctorem promoviret,
'geneesheer welke hebbende door Duitschlandt, Vrankrijk en Italie gereist, te Basel den 30 December des jaars 1605 door een val omkwam' (Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig),
'Conradus Battus een geleert jongeling, viel op dezen dag, 1605 of den 30 Novemb. ouden stijl, toen hij, bruidegom zijnde, op het punt stont om te trouwen, zoo ongelukkig van een trap, dat hij zich met een mesken, 't welk hij bij geval inde hant had, in de lieze zwaarlijk quetste, en terstont overleedt, out 32 jaren, 8 maanden en 17 dagen Melch. Ad. Vitae Medicor p. 397, 397' (G. Brandts Daghwyzer der geschiedenissen, kortelyk behelzende verscheide/Geeraert Brandt), overl. Basel 30-12-1605.


IIIa. Susanna Batens (Susanna Barents), geb. Antwerpen, van Antwerpen wedr. van Jan van Boshuijsen woon op de Prinsengracht verclaerde 4 jaren wed.e geweest te hebben (1629), overl. na mrt 1641,
otr. (1) Amsterdam 25-03-1606 Servaes Snaphaen (Servaes Niclaes) (-1611),
tr. (2) Amsterdam 15-3-1616/1616-03-19 Jan Boshuse/Jan van Boshuysen/Boushuijsen, geb. ca. 1595, schilder, overl. ca. 1625,
tr. (3) Amsterdam 1629-03-31 Jacob Jansz. Vercoilge (Vercoolje), geb. 1584, van Haerlem boeckhouwer wedr. van Janneken Pieters woon. op de O:Z: Voorburgwal (1629), overl. 1630.

NB.
* Inschrijvingsdatum: 25-03-1606
naam bruidegom: Nicolasen [Niclaes], Servaes [van Haerlem oud 24 jaren wonende in de Kalverstraat]
naam bruid: Batens, Susanna Carels [van Antwerpen geassisteert met Dr. Carolo Batto doctor der medicijnen haar vader wonende bij de gri..(?) sluijs]
bronverwijzing: DTB 666, p.11
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26379850

* [AMSTERDAM] kind: Daniel
doopdatum: 03-01-1617
kerk: Lutherse Kerk
godsdienst: Evangelisch-Luthers
vader: [van] Boschhuisen, Jan
bronverwijzing: DTB 138, p.203

* [AMSTERDAM] kind: Carel
doopdatum: 12-05-1619
kerk: Nieuwe Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van] Boushuijsen, Jan
moeder: Baten, Susanna
bronverwijzing:DTB 40, p.45
Doopregister: NL-SAA-24568915
https://archief.amsterdam/indexen/doopregisters_1564-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&a1=baten&x=19&z=a

* inschrijvingsdatum: 31-03-1629
naam bruidegom: Vercoijljen, Jaeques
naam bruidegom: Veicoolje, Jaeques
naam eerdere vrouw: Pieters, Jannetje
naam bruid: Baten, Susanna
naam eerdere man: [van] Boshuijsen, Jan
bronverwijzing: DTB 671, p.135
opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26398087

- VAN BOSHUYSEN, schilder, is voor 1/3 erfgenaam van Doctor Karel Batens en Hans Baten, zijn schoonvader en schoonbroeder. Geteekend: Jan VAN Boushuijsen, *) 9 Mey 1620 wordt er een attestatie voor Jan VAN BOSHUYSEN, schilder, afgelegd. 1 Dec. 1621 is Jan van BoSHUIJSEN, schilder, nomine uxoris, erfgenaam van een gedeelte van een huis „de Witte Roos” op de Heybrugge te Amsterdam. Gedeeltelijk neemt hij het over. Mr. MARTEN VAN Helmont, Chirurgijn, zijn zwager, blijft daarbij borg voor hem voor f 1200. - 2) Hij had 15 Maart 1616 te Amsterdam huwelijksche voorwaarden opgemaakt met Susanna Batens, Wede. van Servaes Snaphaen en die ook: Johannis ....
[https://archive.org/stream/oudholland08geld#page/222/mode/2up/search/BOSHUYSEN]

* Susanna Baten
Gender: female
Born: Antwerpen
Died: after 1641-03-28
Father: Carel Batens, alias: Carolus Battus (1540 - 1617)
Marriages:
Servaes Claess Snaphaen (? - 1611), s.l. before 1611
Jan van Boshuysen, alias: Johannes van Boushuijsen (ca. 1595 - ca. 1625), Amsterdam 1616-03-19
Jacob Jansz. Vercoilge, alias: Vercoolje (1584 - 1630), Amsterdam 1629-03-31
Children:
Daniel Jansz. van Boshuysen (1617 - 1663)
[http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/persons/9784]


Kinderen tweede huwelijk:
1. Daniel, ged. Amsterdam 3-1-1617 (Evangelisch-Luthers), begr. Amsterdam 9-3-1663, tr. Agnietgen van Goor (1614-1661)
2. Carel, ged. Amsterdam 12-5-1619 (Nieuwe Kerk).
3. Bijateris, ged. Amsterdam 28-12-1623 (Oude Kerk; DTB 6, p.69; Hervormd), Jan Boshuisen en Susanna Barents.


IIIb. Sara Baten (Sara Battus)(Sara Katens), geb. Zwolle, Saera Batens van Swolle wees in de Warmoesstraat(?) geen ouders hebbende (1639),
tr. Rotterdam 20-3-1639 (Luthers), otr. Amsterdam 26-3-1639 (DTB 675) mr. Casparus/Casper (ook Jasper) van den Ende, geb. Amsterdam, 1613/14, out 25 jaer won. tot Rotterdam (1639), schoolmeester te Rotterdam, zoon van N. v.d. Ende.

NB.
* [Rotterdam] Trouwinschrijving Jasper van den End en Sara Katens
Datum ondertrouw: 20-03-1639
Bron of gezindte: trouw Luthers
Inschrijvingsjaar: 1639
Bruidegom: Jasper van den End
Bruid: Sara Katens
Akteplaats: Rotterdam
Toegangsnummer: 28-01
Inventarisnummer: 248
Folionummer: 315
[http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/archieven?mivast=184&miadt=184&mizig=100&miview=tbl&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Cdesc&mip1=end&mibj=1638&miej=1660]

* inschrijvingsdatum:26-03-1639
naam bruidegom:[van den] Ende, Jasper
naam bruidegom:[van de] Enden, Jasper
naam bruid:Batens, Sara
bronverwijzing:DTB 675, p.116
opmerkingen:Huwelijksintekeningen van de PUI.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26340702
[https://archief.amsterdam/indexen/ondertrouwregisters_1565-1811/zoek/query.nl.pl?i1=1&v1=casper&vf1=1&a1=ende&x=20&z=a]

* Doopplaats: Rotterdam
Doopdatum: 07-07-1647
Bron of gezindte: Doop Luthers
Inschrijvingsjaar: 1647
Dopeling: Carolus
Moeder: N.n. N.n.
Vader: Jasper van den Ende
Getuige 1: Lijsbeth Barensze
Getuige 2: N. v.d. Ende
Opmerkingen: getuige 2 grootvader
Toegangsnummer: 1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)
Inventarisnummer: 135
[http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/archieven?mivast=184&mizig=100&miadt=184&milang=nl&misort=dt%7Cdesc&miview=tbl&mibj=1560&miej=1650&mip1=ende]

* Doop op 13 oktober 1652 te Rotterdam
Vader Casparus van den Ende
Moeder Sara Battus
Kind Casparus
Getuigen Apollonia Uijttenbroek, Joseph Gorling
Bronvermelding
Stadsarchief Rotterdam
Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen
Doop Luthers, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 135, 13 oktober 165
https://www.openarch.nl/show.php?archive=srt&identifier=92FB9CC4-CBA7-4824-949A-AF5922BC656F&lang=nl&six=1

* Doop op 5 maart 1656 te Rotterdam
Vader Casparus van den Ende
Moeder Sara Battus
Kind Sara
Getuige Johannes van den Ende
Opmerking getuige 1 en zijn vrouw
Bronvermelding
Stadsarchief Rotterdam
Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen
Doop Luthers, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 135, 5 maart 1656
https://www.openarch.nl/show.php?archive=srt&identifier=57927350-F4F6-4FD5-8591-56F42759C61F&lang=nl&six=2

* Doop op 2 maart 1659 te Rotterdam
Vader Casparus van den Ende
Moeder Sara Buters
Kind Elisabeth
Getuige Elisabeth Hogerwaart
Opmerking getuige 1 de zuster, vader mr.
Bronvermelding Stadsarchief Rotterdam
Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, DTB Dopen
Doop Luthers, Rotterdam, archief 1-02, inventaris­num­mer 135, 2 maart 1659

* ENDE (Caspar of Jasper van den) werd te Amsterdam in 1614 geboren. Zijn vader heette Maerten, die met zijn huisgezin in 1636 naar Rotterdam vertrok;
alwaar Caspar eene Fransche school oprigtte en den 26sten Maart 1639 in het huwelijk trad met Sara Batens van Zwolle, die toen ouderloos te Amsterdam woonde en die hem zeven kinderen schonk.
Van den Ende was Doctor in de beide Regten, een vlijtig beoefenaar der vreemde talen en een grondig kenner zijner moederspraak.
Hij is de uitvinder der klankmethode (de manier om zonder spellen te leeren lezen), welke loffelijke uitvinding onopgemerkt is gebleven en later, als iets nieuws en van anderer oorsprong, te voorschijn kwam.
Hij was ook als aardrijks- en wiskundige en als schoonschrijver bekend.
De tijd van zijn overlijden is onbekend; doch hij moet tusschen 1681 en 1695 overleden zijn. Zijne afbeelding, door L. de Jonge geschilderd, is in 1654 door Persijn gegraveerd en uitgegeven. Hij is de schrijver van: ...
[http://www.dbnl.org/tekst/aa__001biog06_01/aa__001biog06_01_0293.php]

* Datum ondertrouw: 12-12-1647
Trouwdatum: 05-01-1648
Inschrijvingsjaar: 1647
Bruidegom: Jacob Hoogerwaert (weduwnaer)
Bron of gezindte: Stadstrouw
Bruid: Elijsabet Batens (jonge dochter)
Akteplaats: Rotterdam
Toegangsnummer: 1-01
Inventarisnummer: 1055

* Datum ondertrouw: 12-12-1647
Bron of gezindte: Trouw Luthers
Inschrijvingsjaar: 1647
Bruidegom: Jacobus Hogerwaert
Bruid: Elisabeth Batens
Akteplaats: Rotterdam
Toegangsnummer: 28-01
Inventarisnummer: 248
Folionummer: 317

* Doopplaats: Rotterdam
Doopdatum: 12-10-1648
Bron of gezindte: Doop gereformeerd
Inschrijvingsjaar: 1648
Dopeling: Peijien
Moeder: Elesabet Batens
Vader: Jacob Peijense Hoogerwaert
Getuige 1: Gerrit Janse
Getuige 2: Heinderijck Willaert Fijool
Toegangsnummer: 1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)
Inventarisnummer: 8

* Doopplaats: Rotterdam
Doopdatum: 15-02-1654
Bron of gezindte: Doop gereformeerd
Inschrijvingsjaar: 1654
Dopeling: Johannus
Moeder: Lijsbeth Batens
Vader: Jacob Peijense
Getuige 1: Johannijs van den Enden
Getuige 2: Aplonija Uitdenbroeck
Toegangsnummer: 1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)
Inventarisnummer: 9

* Doopplaats: Rotterdam
Doopdatum: 11-08-1663
Bron of gezindte: Doop Luthers
Inschrijvingsjaar: 1663
Dopeling: Catharina
Moeder: Elisabeth Batens
Vader: Jacob Hogerwaart
Getuige 1: Sara Batens
Getuige 2: Catharina van den Ende
Toegangsnummer: 1-02 Doopregisters, Trouwregisters, Begraafregisters Rotterdam (DTB)

Inventarisnummer: 135

Kinderen:
1. Carolus, ged. Rotterdam 6-10-1640 (Luthers)(get. E. Theodorus Nieukerk, Belia Fernttenius, Philips Pelt, Maria van den Ende)(getuige 1 gecommitteerde state van Overijssel en Belia Fernttenius beide wonende tot Swol, benevens Sr. Philips Pelt en Maria van den Ende, wonende tot Amsterdam), zoon van Jasper van den Ende en NN.
2. Hendricus, ged. Rotterdam 6-8-1642 (Luthers)(get. Hendrik Lindlagen/Jannetie Lindlagen/Cornelia Verplanken), zoon van Jasper van den Ende en NN.
3. Carolus, ged. Rotterdam 7-7-1647 (Luthers)(get. Lijsbeth Barensze, N. v.d. Ende (grootvader)), zoon van Jasper van den Ende en NN.
4. Judith, ged. Rotterdam 4-1-1651 (Luthers)(get. N. van den Ende, Sara Batensz), zoon van Casper van den Ende en NN.
5. Casparus, ged. Rotterdam 13-10-1652 (Luthers)(get. Apollonia Uijttenbroek, Joseph Gorling).
6. Sara, ged. Rotterdam 5-3-1656 (Luthers)(get. Johannes van den Ende en zijn vrouw)
7. Elisabeth, ged. Rotterdam 2-3-1659 (Luthers)(get. Elisabeth Hogerwaart (zuster)), dr. van Casparus v.d. Ende en Sara Buters.


NB.

* [Amsterdam][Battus, Lijsbet - 17-08-1680 - Dusseldorp - Inv.nr. 325, p. 222 - A22339000249]
verdachte: Battus, Lijsbet (oud 24 jaar, wolspinster)
datum confessie: 17-08-1680
herkomst: Dusseldorp
bronverwijzing: Inv.nr. 325, p. 222
Archieven van de Schout en Schepenen, van de Schepenen en van de Subalterne Rechtbanken
Confessieboeken: NL-SAA-29270195

Laatst gewijzigd: april 2018.