Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Oud-Strijders van 1815, Extracten uit de stamboeken (1865)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 66 (Districtscommissie Dordrecht van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden)
Inventarisnummer: 21

(transcriptie E. van Dooremalen)

(1865) Oud-Strijders van 1815
ten wier behoeve, door de Districts Commissie van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende dienst in de Nederlanden te Dordrecht, Extracten uit de Stamboeken worden aangevraagd, ter vervanging hunner in het ongereede gemaakte paspoorten.
FD = Franse dienst
HD - Hollandse dienst

Nummer Namen en Woonplaatsen Datum en plaats van geboorte Hoelang en waarbij gediend
01 Jan Bosman, te Dordrecht te Dordrecht 1 Febr. 1791 1814-1817 Bat. Inf. Nat. Mil N. 15 later No. 9, en Garnizoenscompagnie te Vilvoorde;
02 Gerrit Degens, te Dordrecht Dordrecht 22 Julij 1794 1813-1818 Bat. Jagers No. 16 later 13e, Afd. Inf.
1820-1825 5e Afd. Inf.
1831-1834 Mobile Utrechtsche plattelands Schutterij;
03 Antonie de Fen, te Dordrecht Dordrecht 11 Junij 1786 1814-1818 Bat. Landmilitie No. 19 later N.17;
13(04) Arie Gardenier te Zuid Beijerland Nieuw Beijerland 10 Junij 1786 1814-1818 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 9 (van de) 9e Afd.;
04(05) Johannes Koning te Dordrecht Dordrecht 8 Febr. 1794 1814-1816 Bat. Landmilitie No. 15 later No. 9 (van de) 9e Afd.;
14(06) Hendrik van der Leer te Zwijndrecht Hendrik Ido Ambacht 23 Maart 1796 1814-1817 Bat. Landmilitie No. 15 later No. 9, 9e Afd.;
05(07) Jan Morang te Dordrecht Dordrecht 15 Aug. 1787 1813-1817 Bat. Inf. Nat. Mil. N. 9
1817-1822 8 Bat. of Afd. Infanterie
1822-1827 ?(sic!) Afd. Inf.;
06(08) Anthonie van Rekom te Dordrecht Dordrecht 24 Dec. 1792 1814-1818 Bat. Inf. Nat. Mil. N. 9 later 9e Afd.
1830-1836 (Vrijwillige) 4 Afd. 1 Bat. mobile Zuid Hollandsche Schutterij;
07(09) Jacques van Rooijen te Dordr. Humbeeke (Belgie) 17 April 1790 (FD) 1810-1814 23 Reg. Ing. v. Linie
(HD) 1814 5e Div. caisjonrijders
(1815-1818) 1815-1824 Artillerie transporttrein en (1818-1824 Bat.) Artillerie laatst in garnizoen te Mons.
08(10) Arie de Sterke te Dordr. Dordrecht 16 Nov. 1796 1810 Kweekschool - (FD) 1813 garde poupillon - (HD) 1813 Dec. - 1816 Bat. Landmilitie No. 15 later No. 9;
09(11) Arie Verboom te Dordr. Dordrecht 10 Juli 1795 1815-1820 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 8
1830-1834 4 Afd. 1e Bat. mobile Zuid Hollandsche Schutterij
12(12) Leendert Visser te Charlois Vlaardingen 6 Dec. 1795 1813-1816 Bat. Landmilitie No. 8;
10(13) Simon van Voorden te Dordr. Zalt Bommel 28 Sept. 1785 (FD) 1810-1813 125 Reg. van Linie
(HD) 1813-1819 Bat. Inf. van linie No. 7 later 1e Afd.
1819-1823 Marechaussé te voet te Brussel
1823-1840 13e Afd. Inf.
1840-1844 Veteranen te Hoorn;
11(14) Adam Waltman te Dordr. Dordrecht 7 Dec. 1794 1814-1818 Bat. Inf. Nat. Mil. No. 16;
15 Leendert van Gisteren te Dordr. Breda 21 Sept. 1790 INFIRME
1 Januarij 1817-31 Julij 1846 bij het Depot Bataillon van de Kolonien No. 33, Algemeen depot de landmagt No. 33 met Werfdepot, Grenadiers en Jagers;
16 Willem van Gent te Dubbeldam Dubbeldam 21 Nov. 1794 1814-1819 2e Bat. 9e afd. Inf.;- De Minister van Oorlog
verklaart, dat uit de stamboeken bij het Departement van Oorlog berustende, blijkt dat
Jan Bosman, als Sergeant bij het 9e Bataillon Infanterie Nationale Militie,
aan den Veldtogt van 1815 in Brabandt en Frankrijk

heeft deelgenomen en op eervolle wijze de dienst verlaten heeft.
's Hage, den 18 October 1865.
Voor den Minister van Oorlog De Secretaris generaal Stavenisse de Brauw;

- De Minister van Oorlog
verklaart, dat uit de stamboeken bij het Departement van Oorlog berustende, blijkt dat
Anthonij De Fen [Vijn], als Soldaat bij het 17e Bataillon Infanterie Nationale Militie,
aan den Veldtogt van 1815 in Frankrijk

heeft deelgenomen en op eervolle wijze de dienst verlaten heeft.
's Hage, den 30 September 1865.
Voor den Minister van Oorlog De Secretaris generaal Stavenisse de Brauw;

- De Minister van Oorlog
verklaart, dat uit de stamboeken bij het Departement van Oorlog berustende, blijkt dat
Johannes Koning, als Soldaat bij het 9e Bataillon Infanterie Nationale Militie,
aan den Veldtogt van 1815 in Brabant en Frankrijk

heeft deelgenomen en op eervolle wijze de dienst verlaten heeft.
's Hage, den 30 September 1865.
Voor den Minister van Oorlog De Secretaris generaal Stavenisse de Brauw;

- De Minister van Oorlog
verklaart, dat uit de stamboeken bij het Departement van Oorlog berustende, blijkt dat
Jan Morang, als Soldaat bij het 8de Bataillon Infanterie Nationale Militie,
aan den Veldtogt van 1815 in Frankrijk

heeft deelgenomen en op eervolle wijze de dienst verlaten heeft.
's Hage, den 30 September 1865.
Voor den Minister van Oorlog De Secretaris generaal Stavenisse de Brauw;

- De Minister van Oorlog
verklaart, dat uit de stamboeken bij het Departement van Oorlog berustende, blijkt dat
Anthonie van Rekom, als Soldaat bij het 9de Bataillon Infanterie Nationale Militie,
aan den Veldtogt van 1815 in Brabant en Frankrijk

heeft deelgenomen en op eervolle wijze de dienst verlaten heeft.
's Hage, den 30 September 1865.
Voor den Minister van Oorlog De Secretaris generaal Stavenisse de Brauw;

- De Minister van Oorlog
verklaart, dat uit de stamboeken bij het Departement van Oorlog berustende, blijkt dat
Arij de Sterke, als Soldaat bij het 9e bataillon Infanterie Nationale Militie,
aan den Veldtogt van 1815 in Brabant en Frankrijk

heeft deelgenomen en op eervolle wijze de dienst verlaten heeft.
's Hage, den 30 September 1865.
Voor den Minister van Oorlog De Secretaris generaal Stavenisse de Brauw;

- De Minister van Oorlog
verklaart, dat uit de stamboeken bij het Departement van Oorlog berustende, blijkt dat
Arij Verboom, als Soldaat bij het 8e bataillon Infanterie Nationale Militie,
aan den Veldtogt van 1815 in Brabant & Frankrijk

heeft deelgenomen en op eervolle wijze de dienst verlaten heeft.
's Hage, den 30 September 1865.
Voor den Minister van Oorlog De Secretaris generaal Stavenisse de Brauw;

- De Minister van Oorlog
verklaart, dat uit de stamboeken bij het Departement van Oorlog berustende, blijkt dat
Adam Woltman, als Soldaat bij het 16e bataillon Infanterie Nationale Militie,
aan den Veldtogt van 1815 in Frankrijk

heeft deelgenomen en op eervolle wijze de dienst verlaten heeft.
's Hage, den 30 September 1865.
Voor den Minister van Oorlog De Secretaris generaal Stavenisse de Brauw;

- De Minister van Oorlog
verklaart, dat uit de stamboeken bij het Departement van Oorlog berustende, blijkt dat
Leendert Visser, als Soldaat bij het 8e bataillon Infanterie Nationale Militie,
aan den Veldtogt van 1815 in Brabant en Frankrijk

heeft deelgenomen en op eervolle wijze de dienst verlaten heeft.
's Hage, den 30 September 1865.
Voor den Minister van Oorlog De Secretaris generaal Stavenisse de Brauw;

- De Minister van Oorlog
verklaart, dat uit de stamboeken bij het Departement van Oorlog berustende, blijkt dat
Arij Gardenier, als Soldaat bij het 8e bataillon Infanterie Nationale Militie,
aan den Veldtogt van 1815 in Brabant en Frankrijk

heeft deelgenomen en op eervolle wijze de dienst verlaten heeft.
's Hage, den 30 September 1865.
Voor den Minister van Oorlog De Secretaris generaal Stavenisse de Brauw;

- De Minister van Oorlog
verklaart, dat uit de stamboeken bij het Departement van Oorlog berustende, blijkt dat
Pieter De Sterke, als Soldaat bij het 8e bataillon Infanterie Nationale Militie,
aan den Veldtogt van 1815 in Brabant en Frankrijk

heeft deelgenomen.
's Hage, den 23 October 1865.
Voor den Minister van Oorlog De Secretaris generaal Stavenisse de Brauw;CONCEPT MISSIVE aan den Minister van Oorlog: Aanvraag 16 Extracten Stamboek, D(ordrecht) 8 Sept.1865.

- Dordr. 8 Sept. 1865.
Onderwerp Aanvraag Extracten Stamboek

Wij hebben de eer Uwe Exc. beleefdelijk te verzoeken ons wel Extracten uit de Stamboeken
te willen doen toekennen (betrekkelijk) ten behoeve den (15) 16 oud soldaten, op
nevengaande staat vermeld, die solliciteren om als Deelgeregtigden in ons fonds opgenomen te worden
en wier paspoorten in het ongereede zijn gemaakt.
Wij nemen de vrijheid hierbij optemerken:
1e. dat de personen onder No. 1-12 en 16 vermeld allen begiftigd zijn met het Eereteeken 1813-1815,
dat hetzelve voor Arie Gardenier (No. 13) en Hendrik van der Leer (No. 14) door de respective Burgemeesters van Zuid Beijerland en Zwijndrechte
wel is aangevraagd doch nog niet ontvangen en dat
zoo hunne aanspaak op het Eereteeken ongegrond mogt worden bevonden,
daardoor ook onze aanvraag om Extract uit het Stamboek ten hunnen behoeve zou vervallen.
2e. dat de vermelding der Fransche dienst van sommigen, voor zoo veel die in de Stamboeken niet voorkomen, kan achterwege blijven.
3e. dat Jan Morang (N. 5) zich niet bevindende bij welke Afd. hij van 1822-1827 gestaan heeft,
ook de vermelde wij daarom, zoo zulks niet gereedelijk gevonden kan worden, niet volstrekt vereischt worden.
en 4e. dat Leendert van Gisteren (No. 15) geen oud strijder van 1815, doch Infirme
in en door de dienst zijnde, wij ons ten zijnen opzigte, aanbevelen, tot het bekomen van opgaaf
zouden aan de Infirmiteiten in en door de dienst ontstaan ten gevolge waarvan hij ontslagen is.
Eerstdaags hopen wij in staat te zullen zijn
Uwen Exc. missive van 16 Aug. ll. No. 9 P betrekkelijk
Pieter de Sterke mede te beantwoordne.
De Distr. Comm. &ca

Aan Z. Exc. Min. van Oorlog;

Laatst gewijzigd: juli 2020.