Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: door de Duiters gevorderde panden (1940-1941-1942-1943)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 148 (de Ondergrondse en Binnenlandse Strijdkrachten)
Inventarisnummer: 99-100-101-102-103


RAD 148-100


- Nummer / Dauer-beleg-nummer
- Ort, Lage ind Gröss des Grundstückes / Plaats, ligging en groote van het onroerend goed
- Bestellung, Nützung oder bebauung / Verbouw, gebruik, bebouwing
- Besondere Bemerkungen über den Zustand des Grundstückes / Bijzondere opmerkingen den toestand van het onroerend goed
- Dienstsiegel / Dienststempel
- Beschlagnahmebescheinigung / Vorderingsbewijs


Gevorderde panden


123 (G-Dd 10) Bellevuestraat 3 1 wohnhaus nebst inventar lt. verzeichnis 24-8-1942 25-8-1942 * met inventarislijst 24-8-1942;
162 (G-Dd 11) Vrieseweg 54 (Berckepad 7) conciergewoning van schoolgebouw aan Vrieseweg 54; conciergewoning is plaatselyk bekend Berckepad 7 (schoolgebouw met plein 23 Are 20 c.a.Hausmeisetrwohnunung in die Schule Mühring 01-08-1940 05-10-1940 * de Vereniging "De School Mühring", gevestigd te Dordrecht (Dr. Assies, voorz., Dorama, secretaris);
* in 1940 gevorderde goed, waarde f 3000;
* (15 juni 1940) Feldpostnr L 06 222 (Steubesand), Schule/School;
Singel 158 Hause * met inventarislijst 13-11-1942;
104 (G-Dd 163) Vrieseweg 56 nebst Inventar lt. Aufstelling; Eigentümer: W. Scheer, Vrieseweg 56; Wohnhaus 28-07-1942 28-07-1942 * met inventarislijst 27-7-1942;
* de jaarlijksche huurwaarde en waarde als roerend goed van het op 28 Juli 1942 gevorderde goed: Vrieseweg 56, f 850;
103 (G-Dd 164) Vrieseweg 58 nebst Inventar lt. Liste; huurwaarde f 1050; woonhuis; Er bestaat geen huurovereenkomst. De huurprijs bedraag f 1000 p.jr. 25-07-1942 (28/29-07-1942) 28-07-1942 (02-08-1942) * met inventarislijst 27-7-1942;
* Eigentümer: P.J.E. de Kanter, Statenplein 2 's-Gravenhage;
102 (G-Dd 165) Vrieseweg 60 nebst Inventar lt. Aufstellung 28-07-1942 28-07-1942 * inventaris op bijgevoegde lijst vermeld;
* Eigentümer: F. Reus, Vrieseweg 60;
* 5e afdeeling Letters M.Z. No. 36-1-15-3-136/4;
* met inventarislijst 27-7-1942;
* (24-8-1942) huurwaarde f 900, f 520 voor de waarde roerende goederen;
* met inventarislijst 27-7-1942;
101 (G-Dd 166) Vrieseweg 62 nebst Inventar lt. Aufstellung 28-07-1942 31-07-1942 * Eigentümer: L. de Lange, Vrieseweg 62, wohnhaus;
* inventaris op bijgevoegde lijst vermeld;
* 5e afdeeling Letters M.Z. No. 36-1-15-3-137.4;
* (24 aug 1942) jaarlijksche pachtwaarde/huurwaarde als roerend goed van het op 28 Juli 1942 gevorderde onroerende goederen Vrieseweg 62 f 900, waarde roerende goederen f 700;
* met inventarislijst 27-7-1942;
100 (G-Dd 167) Vrieseweg 64 nebst Inventar lt. Aufstellung 28-07-1942 28-07-1942 * met inventarislijst [NB achterkant niet gefotografeerd];
* Eigentümer: G.A. van Hattem, Vrieseweg 62, wohnhaus;
* inventaris op bijgevoegde lijst vermeld;
* 5e afdeeling Letters M.Z. No. 36-1-15-3-138.4;
* (24 aug 1942) jaarlijksche pachtwaarde/huurwaarde als roerend goed van het op 28 Juli 1942 gevorderde onroerende goederen Vrieseweg 64 f 900, waarde roerende goederen f 11200;
99 (G-Dd 168) Vrieseweg 66 nebst Inventar lt. Aufstellung
grond, woning en een deel van het meubilair
28-07-1942 31-07-1942 * Eigentümer: P.J. Blomhert, Wohnhaus; A. Blomhert, Vrieseweg 66;
* huurwaarde en waarde als roerend goed van het op 28 juli 1942 gevorderde goed Vrieseweg 66: huurwaarde f 900, roerende goederen f 2800;
* met inventarislijst 27-7-1942;
98 (G-Dd 169) Vrieseweg 68 nebst Inventar lt. Aufstellung 28-07-1942 19-09-1942 * Eigentümer: J. van Randwijk, Vrieseweg 68 Wohnhaus;
* huurwaarde en waarde als roerend goed van het op 28 juli 1942 gevorderde goed Vrieseweg 68: huurwaarde f 925, roerende goederen f 2795;
* met inventarislijst 27-7-1942;
(G-Dd 170) Vrieseweg 72; De Villa Merwesteijn 28-03-1943 07-04-1943 (13-04-1943) * De Burgemeester van Dordrecht;
* huurwaarde van het op 28 Maart 1943 gevorderde goed Vrieseweg 72: 0.28.00 ha, f 1.200
222 (G-Dd 170a) Vrieseweg 72; Het Park Merwesteijn 28-03-1943 07-04-1943 (13-04-1943) * De Burgemeester van Dordrecht;
* de jaarlijksche pachtwaarde / huurwaarde van het op 28 Maart 1943 gevorderde onroerend goed: Vrieseweg 72 (Park Merwesteijn) 5.14.90 ha f 605;
* Park Mervestein(!) einschl. darinliegenden Gebaüde 5.16 ha Die lebende Tiere müssen abenfalle zum 28.3 entfernt sein.
(G-Dd 170a) Vrieseweg 72; Alle gebouwen in het Park Merwesteijn met uitzondering van de Villa Merwesteijn en het Melkhuis. 28-03-1943 07-04-1943 (13-04-1943) * De Burgemeester van Dordrecht;
* de jaarlijksche pachtwaarde / huurwaarde van het op 28 Maart 1943 gevorderde onroerend goed: Vrieseweg 72 (Alle gebouwen in het Park Merwesteijn met uitzondering van de Villa Merwesteijn en het Melkhuis) tuinmanswoning f 260, broeikas f 60, hertenstal f 75 = f 395;
(G-Dd 171) (Bleekersdijk 62) Garage Waterbeekstraat 10A, (513 1/2 m2) 300 m2 27-01-1943 28-01-1943 (08-02-1943) * Fa. Jac. van den Berg, Bleekersdijk 62;
* de jaarlijksche huurwaarde van het op 27 Januari 1943 gevorderde onroerend goed: Garage Waterbeekstraat 10A, ca 300 qm. Sectie D 5163, f 2050;
* (24-1-1943) Bleekersdijk 62, Kfz.-Halle ca 300 qm, Eigentümer: Fa. J. van den Berg, Bleekersdijk 62;
(G-Dd 172) een deel van de West Merwedepolder kadastraal bekend onder Sectie I 1607, 21.17.00 HA 07-10-1943 19-10-1943 (29-10-1943) * jaarlijksche pachtwaarde van het op 7 October 1943 gevorderde onroerend goed: f 715
285 (G-Dd 172) Merwedestraat (Gelände); sectie i 1607 (teilweise) grosse 21.17.00 ha 07-10-1943 14-10-1943 * Eigentümer: Gemeinde Dordrecht
234 (G-Dd 173) Wolwevershaven 28 Wohnhaus, mit teilweise, Inventar 30-04-1943 april 1943 (3 mei 1943) * jaarlijksche huurwaarde als roerend goed van het op 10 April 1943 gevorderde onroerend goed Wolwevershaven 28: huurwaarde f 900, waarde roerend goed f 992;
* (1-5-1944) Das von der Wehrmacht am 10.4.1943 beschlagnahmte gebäude / Grundstück Wolwevershaven 28 wird am 1 Mai 1944 wieder freigegeven. .. Hauptmann u. Kommandant;
* Besitzer: P.J. Visser, Dordrecht, Wolwevershaven 28;
* met inventarislijst 13-4-1943;
186 (G-Dd 174a) Wolwevershaven 30 Meubilair in het pand aan de Wolwevershaven 30
Zie bijgaande lijst van goederen met aangegeven waarde;
Wohnhaus nebst Inventar lt. Verzeichnis
30-11-1942 dec 1942 (26-11-1942) * De waarde als roerend goed van het op 30 November 1942 gevorderde onroerend goed Wolwevershaven 30: waarde roerend goed f 825;
* N.V. Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, Rotterdam Bolwerk 14; gewaarmarkt afschrift van het taxatierapport dd 14 Jan. 1930;
* (Bescheinigung/bewijs 9-1-1943) huurwaarde f 600;
* met inventarislijst 24-11-1942;
185 (G-Dd 175) Wolwevershaven 31 Woonhuis; Meubilair 30-11-1942 26-11-1942 (9-1-1943) * N.V. Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, Rotterdam Bolwerk 14; gewaarmarkt afschrift van het taxatierapport dd 14 Jan. 1930;
De waarde als roerend goed van het op 30 November 1942 gevorderde onroerend goed Wolwevershaven 31: waarde roerend goed f 650;
De waarde als roende goed van het op 30 November 1942 gevorderde onroerend goed het meubilair van pand Wolwevershaven 31: waarde roerend goed f 1540;
* met inventarislijst 24-11-1942;
(G-Dd 176) Wolwevershaven 33 Geschäftzimmer; 314 m2 3-9-1940 (25-5-1940) 8-10-1940 (oct. 1940) * Einheit No. 16662
* L.D. Vliegenthart, Wolwevershaven 32;
* (afschrift) ogave van het kadaster mij door Gebr. van Wel verstrekt;
* jaarlijksche waarde als roerend goed van het op 25 mei 1940 gevorderde onroerend goed Wolwevershaven 33 314 M2: f 700;
137 (G-Dd 177) kantoor aan de ingang van de Zeehaven, alhier (Zeehavenlaan) 20-10-1942 * N.V. Algemene Scheepsagentuur Dordrecht, Marnixstraat 32 .. voor het bezette Nederlandsche gebied schadeloosstelling ter zake van het door de Duitsche weermacht op grond dezer verordening op 1 november 1943 gevorderd onroerend goed;
* (2-11-1942) de jaarlijksche huurwaarde van het op 1 november 1942 gevorderde onroerend goed kantoor aan de ingang van de Zeehaventerrein: f 150,-;
* (29-9-1942) gebäude der N.V. Alggem. Scheepsagentuur Asad, am Eingang des Seehafen, Eigentümer: Timmers, Ruf 4069, Wachraum;
(G-Dd 178) Zeehavenlaan Sportplatz 5 H.A. 11 april 1942 17 april 1942 * J.P. Piera, inspektor der Dordrechtsche Bond van Lichamelijke Opvoeding, Dordrecht; schadeloosstelling 11 April 1942 gevorderd onroerend goed;
* huurwaarde van het op 11 april 1942 gevorderde onroerend goed: f 2000;
*Eigentümer: Gemeinde Dordrecht;
(G-Dd 179) Frans Lebretlaan 31 25 aug 1942 3 sept 1942 * Wed. W.F. Reidel, Spuiweg 45rood; 1 afschrift van het huurcontract (abschrift des Mietvertrags), schadeloosstelling 25 Aug. 1942 gevorderde onroerend goed;
* jaarlijksche huurwaarde van het op 25 August. 1942 gevorderde onroerend goed f 475,-;
105 (G-Dd 161) Vrieseweg 52 nebst Inventar lt. Aufstellung, Eigentümer: G.N. Munk 28 juli 1942 28 juli 1942 * met inventarislijst 27-7-1942 (Majors Schenne en Oberleutnant Student; Klewer, Luyten);
* G.N. Munk, Scheidingsweg 29 te Dordrecht, Vrieseweg 52 (woonhuis met inventaris), gevorderd op 28 juli 1942;
* (19 sept 1942) jaarlijksche huurwaarde en waarde als roerend goed van het op 28 juli gevorderde onroerend goed Vrieseweg 52 (woonhuis met inventaris): f 1350 en f 1345;
(G-Dd 160) Vrieseweg 48 Wohnhaus nebst Inventar lt. Aufstellung; Wed. J.P. van Waalwijk van Doorn, Vrieseweg 48 15-11-1942 11-11-1942 * Eigentümer: J.P. van Waalwijk van Doorn, Vrieseweg 48;
* met inventarislijst 10-11-1942;
* jaarlijksche huurwaarde van het op 15 November 1942 gevorderde onroerend goed Vrieseweg 48 (Woonhuis): huurwaarde f 900,-, waarde roerend goed f 3680,-
(G-Dd 159) Vrieseweg 2zw (bovenwoning) pl.m. 300 M2 1-9-1940 11-11-1940 (19-9-1940) * W. Kleyn Fzn, Dubbeldamscheweg 14 Dordrecht, verzoekt op grond van de artikelen 3 en 4 der verordening nr. 144/1940 van den rijkscommisaris voor het bezette nederlandsche gebied schadeloosstelling ter zake van het door de duitsche weermacht op 1 September 1940 gevorderd onroerend goed;
* (Bescheinigung/bewijs 20-11-1940) jaarlijksche huurwaarde van het op 1 September 1940 gevorderde onroerend goed >Vrieseweg 2zw, f 600;
* Feldpostnummer L.06222 Staubesand, Hauptmann u. Komp-chef, Ortskommandantur Dordrecht w.g. Segel, Hauptman und Kommandant;
(G-Dd 158) Voorstraat 281 Wohnhaus 11 mei 1943 14 mei 1943 * De jaarlijksche huurwaarde van het op 11 mei 1943 gevorderde onroerend goed Voorstraat 281 Winkel en woonhuis, huurwaarde f 780
129 (G-Dd 157) Vlietweg 26 Wohnhaus; nebst Inventar lt. Verzeichnis; Bisheriger Mieter: A. Wijnberg (Jude) z.Zt. flüchtig. 1 sep 1942 1 sep 1942 (4-9-1942) * met inventarislijst 28-8-1942;
* Boudewijn Hendrik Nijland, Hallincqlaan 11, verzoekt op grond van de artikelen 3 en 4 der verordening nr. 144/1940 van den rijkscommisaris voor het bezette nederlandsche gebied schadeloosstelling ter zake van het door de duitsche weermacht op 1 September 1942 gevorderd onroerend goed Vlietweg 26 (woonhuis), Huurprijs per maand f 32,50;
* huurwaarde van het op 2(!) September 1942 gevorderde onroerend goed Vlietweg 26 (woonhuis), f 400;
(G-Dd 156) Vest 179 (bovenwoning) hoek Nieuwe Hilstraat mit teilweisem Inventar 1 april 1943 13 april 1943 (17-4-1943) * Besitzer: H.G. Breuers, Verwalter: Firma Waltmann & Co, Dordrecht Bagijnhof 72;
* Firma Waltmann & Co Bagijnhof 72, optredende namens H.G. Breuers;
* op 1 april 1943 gevorderd, huurwaarde f 336;
111 (G-Dd 155) Vest 47 schwarz mit Ausnahme der bereite beschalgnahmenten Reithalle
Stall und Nebenräume
31 juli 1942 7 aug 1942 * J.W. Klein, Dordrecht Vest 47rood, schadeloosstelling ter zake ... op 31 Juli 1942 gevorderd Vest 47zwart;
* (25 aug 1942) op 31 juli 1942 gevorderd pand, pachtwaarde f 1500
140 (G-Dd 154) Toulonschelaan 34 nebst Inventar lt. Aufstellung 10-10-1942 * Eigentümer: J. Nodelijk, Dordrecht, Heisjterbachstr. 66. Mieter: Kleinkramer (Jude) z.Zt. flüchtig.;
* Beschiniging/bewijs 30-10-1942, de jaarlijksche huurwaarde van het op 10 October 1942 gevorderde onroerende goed Toulonschelaan 34 (woonhuis), f 450,--;
116 (G-Dd 153a) Toulonschelaan 25 nebst Inventar lt. Augstellung, Bisheriger Bewohner: Dr. P. Prins; Wohnhaus 18 Aug. 1942 19 sept 1942 * Mobilarwert des am/waarde als roerend goed van het op 18 Augustus 1942 gevorderd goed Toulonschelaan 25 (inventaris huis) f 2055;
* Dr. P. Prins, Toulonschelaan 25, op 18 Augustus 1942 gevorderd goed Toulonschelaan 25 (inventaris huis), Huurcontract van den 4den Augustus 1939.;
* met inventarislijst 17-8-1942;
* (19 sept 1942) waarde roerend goed f 2055,-- get. Moolenbergh, namens dezen De Chef der 5e Afdeling ter Secretarie get. Mantingh
(G-Dd 153) Toulonschelaan 25zw P.C. Schriek, Bilthoven, v.d. Helstlaan 23 22 August. 1942 * 18 August 1942 gevorderd onroerend goed Toulonschelaan 25zw (Wohnhaus), waarde f 850;
71 Toulonschelaan 7 Mej. F.E. de Zoete (curanse) p/a den heer D. van den Engh (curator), Adr. van Bleijenburgstraat 17 Dordrecht
einschl. Inventar Lt anliegender Liste, Eigentümer: M.M. Cohen, Toulonschelaan 7 (jude), Mieter: [-], Wohnhaus
13 Mei 1942 6 Mei 1942 * schadeloosstelling, op 13 mei 1942 gevorderde goed Wohnhaus Toulonschelaan 7;
* Die beigefügte Inventarliste;
* (11 Mei 1942) waard als roerend goed van het op 13 Mai 1942 beschlagnahmten bewaglichten Gutes, f 1500
(G-Dd 151) Stooplaan 21 Margaretha Bins, Dordrecht, Hugo de Grootlaan 43, schadeloossteling op 1 September 1940 gevorderd onroerend goed: landhuis Stooplaan 21, 246 c.a. het pand was in eigen gebruik, (1) taxatierapport van den beëdigd makelaar Bremmer (kantoor Waltmann en Co) waarbij de huurwaarde wordt geschat op f 840 p.j. (2) tot 1936 was het pand in de personeele belasting aangeslagen voor f 800 daarna kan de aanslag ....; 7 oct. 1940 * (17 October 1940) huurwaarde van 1 September 1940 goed, Stooplaan 21 246 c.A., f 750;
* Dienstelle L.06222, w.g. Staubesand, Hauptmann u. Komp. Chef; Segel;
(G-Dd 150) Steegoversloot 33 mit Inventar: Lampen, Teppiche und Gardinen
Geschäftzimmer
11 Juni 1941 12 Juni 1941 * Cohen, Dordrecht, gevorderd op 11 juni 1941, 3 a 65 c.a.;
* (23 juni 1941) huurwaarde f 1000 en waarde roerende goederen f 800;
(G-Dd 149) Stek 2 Turnsaal, 345 M2 29 April 1941 30 Mei 1941 * gevorderd 5 Juli 1940, burgemeester van Dordrecht;
* beg. grond + 142 m2 verdieping f 850;
(G-Dd 148) Stationsweg 4 P.A.M. Le Maire, notaris, Oosterhout N.B. 13 Juli 1942 * (Oosterhout 15 Juli 1942) gevorderd 1 september 1942, 23.60 aren, (1) aanslagbiljet grondbelasting 1941, (2) aanslagbiljet straatbelasting 1941 (3) Kwitantie premie brandverzekering;
* huurwaarde 1 September 1942, f 2400;
(G-Dd 147) Stationsweg 3 Eigentümer Willem van Twist, Unterkunft
(468 M2) 200 M2
22-9-1941 23-9-1941 * gevorderd 22 September 1941;
(G-Dd 146) Stationsweg 2 Haus, Einquartierung
Kerkbestuur St. Antonius van Padua
25 Juli 1941 * gevorderd 24 Juli 1941;
* (4 sept 1941) huurwaarde ca 390 ca + 3400 ca tuin, f 2300
149 (G-Dd 145) Spuiweg 112 nebst Inventar lt. Verzeichnis. Eigt.: Th.H. Smeets, Spuiweg 112, Wohnhaus 1 Nov 1942 27 Oct 1942 (30 Nov 1942) * met inventarislijst 26-10-1942;
* Spuiweg 112 met de meubelen op bijgaande lijst vernoemd. zulks ongeacht de verder nog te lijden schade wegens: bewaarloon en vervoerskosten der opgeslagen goederen, eventueele reparatie of vernieuwing van beschadigde parketvloet, behang, deuren, ramen, sloten, glas-in-lood enz (1) Rekg. Fa. Willem van Twist (2) Taxatierapport Jansen/Manschot
* (24 Dec 1942) huurwaarde, op 1 November 1942 gevorderd goed, f 700 en roerende goederen f 3180;
(G-Dd 144) Haus Singel Nr. 327-331 ohne Anbau des Hausmeisters, mit Inventar laut besonderer Liste.
Hauseigentümer: Eerste Nederl. Verz. Mij op het Leven en tegen Invaliditeit N.V.
1 Juni 1942 15 Juni 1942 * Eerste Nederl. Verz. Mij op het Leven en tegen Invaliditeit N.V., Bellevuestraat 2; (28 Juli 1942) huurwaarde en waarde als roerend goed f 4250 en f 7143;
218 (G-Dd 144a) Singel 327-331 einschl. Inventar lt bes. Liste, Eigentümer: Eerste Nederl. Verz. Mij (J. Elffers), wohnhäuser 11-1-1943 15-3-1943 * gevorderd 13 Maart 1943;
* (3 Mei 1943) Singel 327-331 mits Ausnahme des Teils in gebrauch bei A. van der Klooster; Waarde goed f 6873, huurwaarde f 4250;
* met inventarislijst 23-6-1942
* (Wehrmachtbezirksverwaltung (U) VII, 16-6-1942) Grundstück Singel 327-331 zur weiteren Erledigung übersandt;
(G-Dd 143) Singel 326 Wohnhaus; Levensverzekering Maatschappij Dordrecht 8 Juli 1945 30 Juni 1943 * gevorderd op 15 Mai 1943
* huurwarde f 700;
(G-Dd 142) Singel 297 Gröse der Fläche 22 x 6 1/2 cm, Besitzer: A. van Oven, Den Haag, Malakkastr, 121
Errichtung eines Luftschutzkellers
4 Oct 1941 8 Oct 1941 * J.A. v. Oven Walraven gevolmachtigde van Dr. A. van Oven, 's Gravenhage Malakkastr. 121, 22 x 6 1/2 mr (Garten);
* gevorderd 4 October 1941;
* pl. min 140 M2 (gedeelte achtertuin) f 100;
(G-Dd 141) Singel 296 Garage nebst Kontor und Ersatzteillager ohne Wohnung, Garagehalle 1 August 1942 * Levensverzekering Maatschappij Dordrecht, Belelvuestraat 2 te Dordrecht, Afschrift huurcontract d.d. 31-10-1941;
* gevorderd 1 Augustus 1942;
* huurwaarde f 800;
(G-Dd 140) Singel 295 Wohnhaus 17 Sept 1943 * Eigentümer: Bijz. Bewaarschool, per Adr. J. Bos, Dordrecht, Singel 153;
* huurwaarde f 735;
* de Vereeniging voor In en Uitwendige Zending te Dordrecht
(G-Dd 139) Singel 291 Sectie D 4472 700 M2 beneden bebouwd en 450 M2 boven bebouwd en 1000 M2 open terrein; J. Baan, Toulonschelaan 21;
* huurwaarde f 3500
25 Oct 1940 30 Oct 1940 * gevorderd 6 Aug. 1940;
* (8 Aug 1940) Prinses Julianaschool Singel 291, Einquartierung und Geschäftzimmer
159 (G-Dd 138) Singel 277rood Woonhuis nebst Inventar lt. Aufstellung, Wohnhaus 1 November 1942 29 Oct 1942 * (3 Nov 1942) N.S. Cohen, Amsterdam Tenierstraat 4, Verwalter, A.N.B.O. Alg. Ned. Beheer v. Onroerende Goederen (Van den Bosch);
* gevorderd 1 November 1942;
* huurwaarde f 540,-;
248 (G-Dd 137) Singel 234 (woonhuis met tuin) Wohnhaus, mit teilweisem Inventar und mit Garten 10 Mei 1943 * met inventarislijst 18-5-1943;
* huurwaarde f 1500, waarde roerende goed f 5080;
* gevorderd 19 mei 1943;
134 (G-Dd 136) Singel 196 die untere Wohnung nebst Garten, und Inventar lt. Aufstellung, Eigentümer: Dr. Cahen (Jude) Singel 196 12 September 1942 * met inventarislijst 11 sept 1942

Laatst gewijzigd: oktober/november 2023.