Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Gravesteijn (bezoekersregister (visitors)) 1907-1937


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 150 (handschriftencollectie)
Inventarisnummer: 2108-1 (envelop), 2108-2 (visitors Gravesteijn), 2108-3 (lijst goederen 1917), 2108-4 (boekje Jeanette Vos 1835; mej. L.H.J. van Delden Achterhakkers 1 (De Kampioen A.N.W.B.))

** scans verkrijgbaar**

envelop

envelop

* (briefkaart 9-4-1938) Mejuffrouw C. van Delden, 1 Achterhakkers, Dordrecht
B.L. de portretten zijn:
François Vallaré, schout, secretaris en dijkgraaf van Dirksland en diens tweede vrouw: Geertruida Louisa van der Nat
Abraham Blussé (1726-1808) wonende 19 April 1747 met hun dochter Cornelia geb. 2 Dec. 1716 overl. 6 april 1775.
Dit huwelijk is gesloten te Dirksland.
met beste groeten Blunéoot(?) Dt. 9/4 '38;

* (rouwkaart) Simon Marius Hugo van Gijn, 88 jaar, overl. Dordrecht 24 september 1937,
wedn. van Vrouwe Johanna Heilina Roodenburg
Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw

* (brief Top Naeff) 24 Sept. 1937 Dordt
Lieve Li. The great old man,
Ons aller hartelijkste Vriend, is heengegaan, diep betreurd door ieder die Hem in zijn noblesse, zijn ouderwetsch
waardig mensch, en zijn lieve gezelligheid gekend hebben.
Wij kunnen daar niet anders dan dankbaar voor zijn, dat wij, onder velen meer, dit groote voorrecht hebben gehad en lang mochten behouden,
en wij kunnen niet anders dan, met hartelijke deelneming in het leed om zijn verlies dat de naastbestaanden het zwaarst treft.
berusten, met de gedachte: het is wel geweest.
Een mooi leven en een zahcte dood, zooals hij er een had verdiend. Want al zijn deze weken moeilijk geweest....etc.
je Top v. Rhijn-Naeff
Huug v. Gijn is zoo lief moeder mee te nemen, en overhandigt je dit. Toe later.

* (kaart) Gravensteijn St. Symphorosadag 18 Juli 1935
Lieve Oom Hugo
Storen wij soms uw rust?
Wij kopen 't te vergoeden
Wij komen met een doel,
Dat zult u wel vermoeden
Ons lieve Gravensteijn is 50 jaar oud!
Het Bosch werd aangelegd het Huis werd opgebouwd
Dit is Uw Levenswerk
waar ieder van geniet
Nog gisteren kwamen wij
En roeiden op de Vliet
Ons heele leven lang
leeft de herinn'ring voort
aan d'uren doorgebracht
in 't heerlijk prettig oord
Wij brengen U daarom
een mooie jonge Iep
Dit wordt d'Oom-Hugo-boom
naar Hem die 't Buiten schiep!

* (brief) 129 Avenue Coghen
le 19 Juin 1932
Cher Monsieur
C'est de tout.....Geneireve Sheridan

* (brief) Bruxelles le 19 juin 1932
Cher Oncle
....

* (kaart) Aan Mijnheer en Mevrouw van Gijn
Ter gelegenheid uwer 50 jarige Echtvereeniging
.... Fa. Lugthart en Boertje

* (menukaart) 1- juli 1861 MENU 10 juli 1931
Voorgerechten
Koninginnesoep
Gekookte Forel (Geklopte boter)
Gebraden Poularde
Gegratineerde Champignons
Zwezerikschotel (Truffelsaus)
Kreeft
Coupe Vanille-ijs (Slagroom)
Vruchten
Nagerecht

* (menukaart met foto's) 12 juni 1872-1922
De Heer Jhr. H.W. Stoop

MENU
Bouillon met ei
Zalm met nieuwe aardappelen en worteltjes ... etc

* (uitnodiging 1922) De Heer en Mevrouw S.M. Hugo van Gijn
hebben de eer Hoog Welgel. Heer & Vrouwe Stoop van Delden
uit te noodigen tot een middagmaal op 12 Juni a.s. ten huize "Gravesteijn' om half vier des namiddags.
Gunstig antwoord wordt gaarne gezien voor 3 Juni e.k.
De gasten worden beleefd verzocht om 3 uur aanwezig te zijn ten huize van
Jhr. H.W. STOOP "Villa Renata" Burg. de Raadtsingel 37, waar auto's tot vervoer naar
"Gravesteijn" gereed zullen staan.
Voor de terugreis naar Dordrecht wordt ook zorggedragen.
WANDEL-TOILET

* (kaart met getekend bruidspaar) 20 Mai 1875

* (getypte brief) Dr. H.C. PRINSEN GEERLIGS
Amsterdam, Wanningstraat 17 (Vondelpark) 6 October 1917
Mevrouw S.M. Hugo van Gyn te Dordrecht.
Zeer geachte Mevrouw.
Ingevolge myne belofte zend ik U als postpaket een twaalftal knollen van Eremurus Bungei, de plant, die U by het feestmaal in Vieux Doelen bewonderde.
Het is nu tyd die knollen te planten om er in Juni bloemen van te hebben. Daarna blyft de plant staan en zy komt ieder jaar weder op. De Eremurus verlangt
een beschutte, zonnige standplaats, een goed gedraineerden van ouden koemest voorzienen grond, en by strenge winters een bedekking van turfstrooisel of blad.
De dikke, krachtige bloemstengel, die uit een roset van bladeren te voorschyn komt, is aan het ondereinde kaal, terwyl....etc.

* (gedicht) Souvenir aan de natte Augustusmaand 1912
De regen viel in stroomen neer, En steeds verergerde het weer
Tot groot verdriet
Het minste niet
Der bewoners van Gravesteijn
Zooals die er nu zijn
Ja het was geen genot
Doch somtijds een treurig lot
Daar men niet kon wandelen of varen,
En altijd last had van druipende blaaren
Lezen kan men ook niet altijd
Men raakt dan de kluts maar kwijt etc..
het feest is echter niet doorgegaan
Daar de vier overige dichters niet kwamen op de baan
25/26. Aug. 1912 Tita (E. v. Dorsser)

* (gedicht) Aan t bezoek op Gravensteijn,
Aan de zorgen groot en klein
Aan de zorg en vraag van Oome
"Heb je je drankje wel genome'"
Aan Li's huishoudelijke zorgen
Ied'ren avond, ied'ren morgen,
Aan Zuster's drup'len met m'n zoutzuur
Aan 't ligstoelsleepen op m'n rustuur,
Aan de gezel'ge veertien dagen
Waaraan ge allen hebt bij gedragen
Wil ik dankbaarheid gedenken
En stuur U een'ge kleine geschenken
Een lijste, Oom, voor twee portretten
Om op reis op Uw kamer te zetten
Li voor jou 't beloofde, weet je
Voor je beddenkast een kleedje
En dan voor Zuster, ja voor haar
Een kousendrooglijn voor zes paar
Ik hoop dat zij in Berg en Dal
er veel plezier van hebben zal
't Klokje slaat, ik moet naar bed
gegroet, gij allen, door
M.A. Seret

* (2 kaarten met vlaggen) XXIVe Nederl. Taal- en Letterkundig Congres
Dordrecht, 25 Augustus 1897
Onze Taal! Zij blijve ons heilig, Onder onze hoede veilig Onze Taal!
HOTEL PONSEN
Spijslijst - Wijnen
Druk De Boer & Co Dordrecht
(visitekaartje: Jan Van Rijswijk, Burgemeester van Antwerpen, ook aan Juffrouw Lucy van Delden mijnen oprechte dankbetuiging)

* (gedicht) Het Eindje touw, uit 'Gedichten'
Virginie Loveling

* (brief G.H. Risjoen, Brussel, Nederlandsche Congres Dordrecht 26 Augustus 1897

* (brief) Wed: P. Blusse v: Zuidland Jackson

* (brief) Wormerveer 30 Juni 1893
Lieve mevrouw Dat de heer van Gijn bijtijds Zijn stekken uitzet
bleek ons uit de collectie ...etc.
de Meijer Laan

* (kaart) Hartelijk Gefeliciteerd met ue 50 jarige Echtveereniging, A. Schouwenburg Charité
Uw bootje kwam na lange jaren Thans in een veil'ge haven aan ...etc.

* (gedrukte tekst) ZEGELIED
op de verkiezing van den WelEd.Geb. Heer
S.M. HUGO VAN GIJN
als lid van de 2e Kamer der STATEN-GENERAAL
Wijze: Wij leven vrij!
Wij leven vrij, wij leven vrij
Op Dordrechtsch dierbren grond,..etc.
Druk Obreen, de Boer & Co Dordrecht

* Oberon
Baat, Brakel, Herwaarden, Hordijk, Klein, Kreuk, Lebret, L..man, Mak, Rusbergen, Roosendaal, Slis, Westerhuis, Wildman
Wij nemen afscheid nu
Wenschen veel zegen U
Moog het steeds wel u gaan
Allen te saam
Nu bruidegom en bruid
Roepen wij nog maals uit
Blijft steeds nog bij elkaar
Nu menig gelukkig jaar

* (krantenknipsel) Der Bur und sein kind
I. In Transvaal und in Oranjeland ...etc.

* (brief) de Heere S. van Gijn Gzoon Vlaardingen
Dordt 31 december 1840
G: Bs: & Zs !
Aangenaamer dan het mij geraakt onder andere omstandigheden U bij de intreden van deze Nieuwe tijdkring met mijne beste wenschen te begroeten, veele & zeer droevige gebeurtenissen, welker herinnering, ons heden vooral op het gevoeligst moet treffen raakte mij als het ware huiverig, aan mijn verplichting tot U te voldoen, Om van ....etc.
i Liefhebb. Broeder Hugo
UE liefhebbende zuster op ...(?) Toosje;

Laatst gewijzigd: augustus 2015.