Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - eed (1795-1796)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht)
Archief: 5
Inventarisnummer: 850

(de totale bron staat in de database)

Statistieken grondbelasting 1819


Er zijn in totaal 1987 belastingplichtigen. Zij moeten betalen voor :
grondbelasting op de gebouwde eigendommen 1987 belastingplichtigen (100 %)
en voor het recht op de deuren en vensters:
koets-, wagen- en oprij-deuren 47 belastingplichtigen (2,3 %)
deuren en vensters gelijkvoers, en op beide de volgende verdiepingen 1898 belastingplichtigen (95,5 %)
vensters van de hoogere verdiepingen 36 belastingplichtigen (1,8 %)
huizen, maar ééne deur en één venster hebbende 104 belastingplichtigen (5,2 %)

Totaal moet er aan belasting worden geïnd:
grondbelasting op de gebouwde eigendommen = f 97.520,39
recht op de deuren en vensters = f 19.034,89
totaal = f 116.555.48

De 47 personen, die voor koets-, wagen- en oprijdeuren betalen zijn:

woonplaats belastingplichtige aanslag
A053 Joh. Jacobus Hermans f 4,54
A119 Dirk Verdoes f 4,54
A195 Hugo Gevers f 4,54
A283 Obbe Obbes Faasen f 4,54
A291 Etienne Jean de Court f 4,54
A292 W.J. de Bruijn de Neve f 4,54
A293 Herman Pieter Hoog f 4,54
A295 David van Poelien van Nuland f 4,54
A300 wede. S.G. van de Wall geb. Marga. Henda. Gevaerts f 4,54
A340 Klerk & Voogd f 4,54
A528 wede. Meij van der Linden geb. Maria van Ourijk f 4,54
B001 A.W.N. van Tets van Goudriaan f 4,54
B062 wede. P.A. Knogh geb. Cata. Ophuizen f 4,54
B086 Henricus Boudier f 4,54
B135 de Cloveniers Schutterij f 4,54
B139 Dirk Vos Cornszn. f 4,54
B144 Corns. de Wit van Jaarsveld f 9,08
B161 Adriaan Everwijn Onderwater f 4,54
B163 Nicolaas van Meeteren f 4,54
B167 Ewaldus Kist f 4,54
B191 Ocker Gevaerts van Heenvliet f 4,54
B196 Justus de Bruijn Ouboter f 4,54
B209 Paulus Repelaar van Spijkenisse f 4,54
B260 Adrianus Lantmeter f 4,54
B305 Jacob Hendk. Hoeuft f 4,54
B306 Abraham Pompe van Meerdervoort van Zwijndrecht f 4,54
B317 wed. van den Brandeler geb. C. Rees f 4,54
B330 Abram Hendk. Onderwater f 4,54
B333 Adriaan La Coste f 4,54
B334 Samuel Onderwater van Brandwijk f 4,54
C0078 Paulus Gevaerts van Geervliet f 4,54
C0119 Hendk. Francois de Court f 4,54
C0557 Gerard Emaus c.s. f 4,54
C0927 Arnoldus Boet f 4,54
C0932 Francois de Roo van Westmaas f 4,54
C0936 Hendrik Onderwater f 4,54
C0965 Jan Breur f 9,07
C0975 wede. Onderwater van Puttershoek geb. Joh. Onderwater f 4,54
C1086 Gerrit Veth f 4,54
C1180 mr. wede. Matths. Onderwater geb. C.P. v.d. Berg f 4,54
C1602 Pieter Blussé de jonge f 4,54
D0208 Pieter Balen f 4,54
E467 Klaas van Eijsbergen f 4,54
E526 François Corns. van Kessel f 4,54
E601 Bastiaan den Hartog f 4,54
MW102 A. van den Berg f 4,54
MW110 Jan in 't Velt f 4,54


De 36 personen, die voor de vensters op 3e verdieping en hoger betalen zijn:

                                                                          
woonplaats belastingplichtige aanslag
A118 Thomas 't Hooft f 1,38
A202 Bartholeumeus Cuperus f 0,92
A293 Herman Pieter Hoog f 1,38
A300 wede. S.G. van de Wall geb. Marga. Henda. Gevaerts f 0,92
A301 Maria Welborn geb. Henda. Walpot f 1,38
A389 Lodewijk Wm. Spruijt f 0,92
A390 Ruben Vogelsang f 0,92
A394 Corns. Ads. Meuls Gzn f 1,38
B010 Anna Swartouw f 0,92
B012 Willemina de Bie f 1,38
B023 wed. van Dam geb. Agata Hombroek f 2,76
B060 Dirk Dupper Lzn. f 0,90
B092 Jan Boudier f 7,82 [=hoogste aanslag]
B139 Dirk Vos Cornszn. f 1,38
B162 Hendrik Wijmans f 1,38
B165 Antonij Kisselius f 0,92
B193 Nicolaas Westerouen van Meeteren f 1,38
B196 Justus de Bruijn Ouboter f 1,84
B204 Willem Albertus van Steenbergen f 1,38
B215 Fredrik Brunner f 1,38
B330 Adriana Onderwater f 1,38
B334 Samuel Onderwater van Brandwijk f 1,84
B338 commissarissen van de Societeit de Harmonie f 4,84
C0532 wed. van Duren geb. Alida Werkhoven f 0,46
C0884 Pieter Krafft f 0,92
C0977 Cornelis Plukhooij f 0,45
C0977 Jacobus Lambinon f 1,38
C1010 Jan Smits Jzn f 0,92
C1088 Jan Meloen f 1,38
C1173 wede. Ad. Voskamp geb. Neeltje van Driel f 0,92
C1338 Jan Kelderman f 2,76
D0103 Jacobus de Koning f 1,38
D0106 Boudewijn de Haan f 1,84
D0117 Matthijs van der Horst f 1,38
D0703 Jacob Hendrik van den Doorslag f 0,46
D0724 Coenraad Butner f 0,92

Laatst gewijzigd: juli 2012 (online gezet in augustus 2020).