Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

DORDRECHT - Grondvergaderingen (stemopnemers/uitslagen) 1798-1799-1801


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang : 4
Inventarisnummer: 13b (bijlagen bij de grondvergaderingen 1 aug 1797; 10 jul 1798; 18 dec 1798; 9 apr 1799; 25 jun 1799; 26 mei 1801)


INHOUD

- de plaatsen waar de verschillende grondvergaderingen worden gehouden (18 dec 1798; 25 juni 1799; 26 mei 1801).
- uitslag stemming grondvergaderingen (verbalen per grondvergadering genummerd 1 t/m 36).
* 10 juli 1798
* 18 dec 1798
* 9 april 1799
* 25 juni 1799
* 26 mei 1801
- lijst der benoemde Stemopnemers in de 36 plaatsen bepaald tot 't houden der grondvergaderingen op dinsdag 1 aug 1797.
- stemming in de Grondvergaderingen den 26 Mei 1801.
- gegevens april en juni 1798 (o.a. naamlijsten insolventen boedels, diaconie armen)

plaatsen van grondvergaderingen 1798-1799-1801

# in elke grondvergadering moet gereed liggen:
1. lijst van de leden;
2. algemeen voorschrift;
3. akte van staatsregeling;
4. een verklaring;
5. een lastbrief;
6. verbaal van 't verhandelden;
7. copie verbaal;
voords moet er geplaatst zijn een busch, het nodige papier, pennen, lak, nummers en kaarsen

# LIJST van de Grondvergaderingen 18 december 1798 :
No. 1 op 't stadhuis (sterk circa 85 leden)
No. 2 in de Grootekerk (sterk circa 86 leden)
No. 3 in de Lakenhal beneden (sterk circa 90 leden)
No. 4 in de Witte Valk (sterk circa 74 leden)
No. 5 in de Kloveniers Doel boven (sterk circa 94 leden)
No. 6 in 't Grootschippershuis (sterk circa 74 leden)
No. 7 (bij G. van Kleef) Engelsche Kerk (sterk circa 94 leden)
No. 8 bij dne Burger G. van Schelven op den Boom (sterk circa 94 leden)
No. 9 bij den Burger G. van Kleef (sterk circa 60 leden)
No. 10 in de Nieuwe Kerk (sterk circa 60 leden)
No. 11 in 't armhuis in 't school (sterk circa 50 leden)
No. 12 bij den Burger van der Ven in de Doelstraat (sterk circa 50 leden)
No. 13 (tuijnkamer bij Trumpi in 't Hof) Heelhaaksdoel kleine kamer (sterk circa 44 leden)
No. 14 in 't Weeshuis (sterk circa 44 leden)
No. 15 Augustijne KerksKamer (sterk circa 44 leden)
No. 16 in den Augustijne Kerk (sterk circa 60 leden)
No. 17 Bij van Leen in den Augustijnen Kamp (sterk circa 34 leden)
No. 18 in 't Latijnsche School (sterk circa 84 leden)
No. 19 in de St. Joris Doele boven (sterk circa 64 leden)
No. 20 in de St. Joris Doele beneden (sterk circa 44 leden)
No. 21 in de Heelhaaks doele Kleine Kamer (sterk circa 30 leden)
No. 22 in de Heelhaaks doele Groote Kamer (sterk circa 74 leden)
No. 23 in de Berkenpoort (sterk circa 94 leden)
No. 24 op 't stadhuis in de weeskamer (sterk circa 64 leden)
No. 25 in de Menoniten Kerk (sterk circa 52 leden)
No. 26 bij E. Ketting aan de Vismarkt (sterk circa 64 leden)
No. 27 bij E. Ketting aan de Vismarkt (sterk circa 44 leden)
No. 28 in 't Oude Mannenhuis Regentenkamer (sterk circa 94 leden)
No. 29 in 't Gasthuis Regentenkamer (sterk circa 64 leden)
No. 30 in 't Gasthuis Engelsche Kamer (sterk circa 94 leden)
No. 31 In 't oude Mannenhuis Diaconie school (sterk circa 72 leden)
No. 32 in 't Hof van Brussel (sterk circa 42 leden)
No. 33 in 't Koningsplein boven (sterk circa 44 leden)
No. 34 in 't Koningsplein beneden (sterk circa 36 leden)
No. 35 in 't Hof van Holland beneden (sterk circa 36 leden)
No. 36 in 't Hof van Holland boven (sterk circa 24 leden)
+
LIJST van de Grondvergaderingen gehouden op 25 juni 1799 :
No. 1 op 't stadhuis (sterk circa 90 leden)
No. 2 in de Grootekerk (sterk circa 90 leden)
No. 3 in de Lakenhal beneden (sterk circa 94 leden)
No. 4 in de Lakenhal boven (sterk circa 80 leden)
No. 5 in de Kloveniers Doel boven (sterk circa 97 leden)
No. 6 in 't Grootschippershuis (sterk circa 82 leden)
No. 7 in de Engelsche Kerk (sterk circa 96 leden)
No. 8 (bij den Burger Pieter Reinier op den Boom) in 't armhuis in de Eetzaal (sterk circa 96 leden)
No. 9 bij den Burger Gilles van Kleef (sterk circa 64 leden)
No. 10 in de Nieuwe Kerk (sterk circa 64 leden)
No. 11 in 't armhuis in 't school (sterk circa 52 leden)
No. 12 bij den Burger van der Ven in de Doelstraat (sterk circa 52 leden)
No. 13 in de Heelhaaksdoel kleine kamer (sterk circa 44 leden)
No. 14 in 't Weeshuis (sterk circa 44 leden)
No. 15 bij den Burger C. Wijnekus in de Augustijnekamp (sterk circa 44 leden)
No. 16 in den Augustijne Kerk (sterk circa 64 leden)
No. 17 Bij den Burger C. Wijnekus in de Augustijnekamp (sterk circa 36 leden)
No. 18 in 't Latijnsche School (sterk circa 90 leden)
No. 19 in de St. Joris Doele boven (sterk circa 64 leden)
No. 20 in de St. Joris Doele beneden (sterk circa 44 leden)
No. 21 in de Witte Valk (sterk circa 30 leden)
No. 22 in de Heelhaaks doele Groote Kamer (sterk circa 80 leden)
No. 23 in de Berkenpoort gr. Zaal (sterk circa 96 leden)
No. 24 op 't stadhuis in de weeskamer (sterk circa 70 leden)
No. 25 in de Menoniten Kerk (sterk circa 52 leden)
No. 26 in de Fransche Kerk (sterk circa 80 leden)
No. 27 bij den Burger Elias Ketting aan de Vismarkt (sterk circa 52 leden)
No. 28 in 't Oude Mannenhuis Regentenkamer (sterk circa 96 leden)
No. 29 in 't Gasthuis Regentenkamer (sterk circa 70 leden)
No. 30 in 't Gasthuis Engelsche Kamer (sterk circa 96 leden)
No. 31 In 't oude Mannenhuis Diaconie school (sterk circa 70 leden)
No. 32 in 't Hof van Brussel (sterk circa 44 leden)
No. 33 in 't Koningsplein boven (sterk circa 44 leden)
No. 34 in 't Koningsplein beneden (sterk circa 36 leden)
No. 35 in 't Hof van Holland beneden (sterk circa 36 leden)
No. 36 in 't Hof van Holland boven (sterk circa 24 leden)
+
PLAATSEN voor de Grondvergaderingen (mei 1801) :
No. 1 op 't stadhuis (circa 80 leden)
No. 2 Grootekerk (circa 90 leden)
No. 3 Lakenhal beneden (circa 94 leden)
No. 4 Lakenhal boven (circa 78 leden)
No. 5 Kloveniers Doel boven (circa 97 leden)
No. 6 Groot Schippershuis (circa 82 leden)
No. 7 Engelsche Kerk (circa 96 leden)
No. 8 in 't Armhuis in de Eetzaal (circa 96 leden)
No. 9 bij Gilles van Kleef (circa 66 leden)
No. 10 Nieuwe Kerk (circa 60 leden)
No. 11 Armhuis in 't School (circa 54 leden)
No. 12 in 't Weeshuis in 't School (circa 54 leden)
No. 13 Heelhaaks doele kleine kamer (circa 45 leden)
No. 14 in 't Weeshuis in de Eetzaal (circa 44 leden)
No. 15 in de Augustijne Kerks kerkenkamer (circa 48 leden)
No. 16 Augustijne Kerk (circa 75 leden)
No. 17 bij P. Renier in de Augustijnekamp (circa 36 leden)
No. 18 in 't Latijnsche School (circa 90 leden)
No. 19 in de Berkenpoort in de kleine zaal (circa 73 leden)
No. 20 in de Kloveniers doele beneden (circa 42 leden)
No. 21 in de Witte Valk (circa 32 leden)
No. 22 in de Heelhaaks doele Groote Kamer (circa 80 leden)
No. 23 in de Berkenpoort groote Zaal (circa 99 leden)
No. 24 op 't stadhuis in de weeskamer (circa 66 leden)
No. 25 in de Mennoniten Kerk (circa 49 leden)
No. 26 in de Fransche Kerk (circa 70 leden)
No. 27 bij E. Ketting aan de Vismarkt (circa 49 leden)
No. 28 in 't Oude Mannenhuis Regentenkamer (circa 103 leden)
No. 29 in 't Gasthuis korte kamer (circa 66 leden)
No. 30 in 't Gasthuis lange kamer (circa 97 leden)
No. 31 In 't oude Mannenhuis Diaconij School (circa 78 leden)
No. 32 in 't Hof van Brussel (circa 41 leden)
No. 33 in 't Koningsplein boven (circa 49 leden)
No. 34 in 't Koningsplein beneden (circa 44 leden)
No. 35 in 't Hof van Holland in de Groote Zaal (circa 34 leden)
No. 36 in 't Hof van Holland (circa 28 leden)

Laatst gewijzigd: januari 2011.