Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Grotekerksbuurt (omgeving Manhuissteiger)HUIDIG F965 (64 m2)
Grotekerksbuurt 50
F964 (74 m2)
Grotekerksbuurt 46/48
MANHUISSTEIGER


F1774
Grotekerksbuurt 42-44

F960 (63 m2)
(38/40) hoort bij Grotekerksbuurt 36
F959 (63 m2)
Grotekerksbuurt 36
F1189 (F958)
Grotekerksbuurt 34

F957
Grotekerksbuurt 32-32b

F1188 (F956)
Grotekerksbuurt 30

1665 Maerten Hermansz. Romeijn (hypotheek)(Drie Vergulde Kelcken)
Dirck Tegelberch
Leendert van Zorgen
1667 Maerten Romeijn Dirck Tegelbergh ---> Hendrick Barentsz. van Ommeren Leendert van Sorgen
1671 wed. van Hendrick Barents erfgen. Leendert van Sorgen --> Hendrick Kilmans Sr. Fredrick Geenen Verkaick
1671 wed. van Hendrick Barents hypotheek
Hendrick Kilmans
Sr. Fredrick Geenen Verkaick
1679 Sijmon Crom erfgen. Petronella Cornelis Boon --> Geertruij Cornelis Boon wed.e Hendrick Kilmans erfgen. van wed.e van ...
1679 wed. Hendrick Kilmans Jannetje Jans de Clock wed.e was Fredrick Gheenen Verkaijck --> Herman vander Geest Rochus Jansen van Groeningen
1685 cornelia clierius; helena clierius Korenbloem
erfpachter Hasia Boschaert (cornelia clierius; helena clierius) --> Geertruijt Boon
Hermanus van Wessem
1685 (Hasia Bosschaert; Martinus Chirius) Cornelia Chirius/Helena Chirius/Leonius Wijtingh --> Isack Hutten Kilmans
1686 Hermanus van Wessem (Drie Vergulde Kelcken)
Maeijken de Vries ---> Pieter van Bracht (twijnder)
wed. Hendrick Kilmans
1692 straatgeld/klappergeld wed:e Hendrick Kilmans Jan Spaan Isack Hutten wed:e Hendrick Kilmans Hermanus van Wessem Pieter van Bracht weduwe van Hendrick Kilmans weduwe van der Geest
1693 Hermanus van Vessem (erflater Pieter van Bracht) Sara van Bracht/Cornelis van Bracht/Adriaen Hordijck --> Cornelis van Geruwen Geertruijd Boon
1695 weduwe van Van der geest (blenckvliet)
Rochus Jansz. van Groeningen --> Matthijs Huijbertsz. van der Sande
1701 van der Meer erflater Maarten Abrahamsz. Romijn (Bartholomeus van der Grient; Emmerentia Romijn; Herman van Wessum; Agata Romijn) --> Huijbert Tijsz. van der Zanden van Geruwen
1709 Herbert van dr. Meij, predicant tot Cappel op de Eijssel Erffgenamen van wijlen Huijbert Tijsen van den Sanden --> Cornelis van Geruwen (glasemaker) Cornelis van Geruwen
1712 dom.e van(de) Meijde Maria van Beekhuijsen wed.e van Corn. van Geruwen --> Arien van Cappell Corn. van Geruen
1713 Arij van Cappell (HYPOTHEEK)
Maria van Beekhuijsen wed.e van Corn. van Geruwen
Arij van Cappell wed.e Kools (HYPOTHEEK)(Blinckvliet)
Matthijs Huijbertse van den Sande
1714 Arij van Cappel vander Geest ---> nots. van Wetten Matthijs van(de) Sande
1721 Manhuijstijger Isaacq Hutten --> Jan Floris Versteegh Dom:e vande Mijde (bewoond bij apotheker de Wijs)
1727 Arij van Cappel (HYPOTHEEK)
Maria van Berckhuijsen wed.e van Cornelis van Gerven
Arij van Cappel
1731 verponding wijk 1 15
D.us Hen. van der Meijden
wijk 1 16
Isaacq Spaan
wijk 1 17
Jan Versteeg
wijk 1 18
D.us Hen. van der Meijden
wijk 1 19
Arij van Kappel
wijk 1 20
Jan Ruijters
wijk 1 21
Arij van Kappel
wijk 1 22
Procureur Huijbert van Wetten
1731 Dom:e Herbert van der Meijden Arij van Cappel --> Sr: Arnoldus van dr: Heggen Jan Ruijters
1732 Jan Versteeg Korenbloem
erflater Geertruijt Boon (Sara Kilmans / Herbert van der Meij) ---> jan van koijck
Arnoldus van der Hegge
1734 Jan Versteeg Jan van Coijck ---> Pieter Helmigh Arnoldus van der Hegge
1734 Pieter Helmigh Pieternella Brands echtg. Aarnout van der Hegge --> Gerrit van der Steen Jan Ruijter
1737 Pieter Helmigh Hypotheek
Gerrit van der Steen
weduwe Van Gerven
1739 Manhuijsstijger boedel Jan Versteeg (met Jan Lookerman geexecuteert met de koorde) ---> Arij Esselbrugge Pieter Helmig
1752 Arij Eijsselbrugge Johannes Decker (bakker) (hester faassen; pieter olivier; pieter faassen; pieter helmig) ---> Nicolaas Spaan (bakker) Gerardt van der Steen
1754 Arij Esselbrugge (hypotheek) Nicolaas Spaan Gerret van der Steen
1757 Nicolaas Spaan Pieternella Ophal wed. Gerret van der Steen --> Wouter van der Heijden Wouter Vink
1765 Arij Esselbrugge Nicolaas Spaan --> Tobias de Visser de Bruijn
1773 Manhuissteiger (hoekhuis)
erflater Arij Esselbrugge (wed. Margareta Sille) ---> Joris Sille
Visser Wouter Vink Barent Plukhooij --> Pieter Plukhooij Adriana van Wetten/Johanna Elisabeth van Wetten
1779 Oude Manhuijsstijger A66
Abraham Boet --> Barent Leemschot
Tobias Visser
1783 Barent Leemschot Tobias Visser --> Dirk van der Haar wed.e van der Heiden
1784 Wouter Vink Pieter Plukhooij --> Jan Slaman jufvrouwen van Wetten
1788 Jan Slaman Adriana van Wetten --> Geertruij Maria van Wetten weduwe wijlen Jan Smasen< wed.e Petrus van Amerongen
1796 Dirk van der Haar obligatie
Johanna de Bruijn wed:e Wouter van der Heijden
A. de Vink
1803 Dirk Schouten A72?
Cornelis Vernes --> Hendrik Kramers
Manhuisstijger
1804 A71
Hendrik kramer
A70
Jan Snels
A69
Barend Leemschot
A68
Dirk van der Haart
A67
wed. Tobias de Visser / Leendert de Voogdt / Hermanus Quast
A66
Albert Vink / weduwe Joh. du Hen
A65
Johannes Slaman
A64
J.P. de Joncheere
1812/1814 A68
onbewoond
A67
Hendrik Kramer
A66
Barend Leemschot
A65
Dirk van der Haart/Leendert de Voogd
A64
Herme Quast/Everdina Honkoop/Geertruij Jongeling
A63
Evert van Well / Pieter van der Wagt
A62
Hermans / Ouboter / Meijerhoven
A61
Franc.s Jacob. Adriaan Pit / Santheuvel
1827 A65
Dirk van der Haart --> Elisabeth Natschouw wed. Fredrik de Krieger
1832 F965
A68
erven Hendrik Kramers
F964
A67
erven Hendrik Kramers
F963
MANHUISSTEIGER
(de stad Dordrecht)
F962
A66
Barend Leemschot
F961
A65
Elise Natschouw huisvr. van Frans den Houter -
F960
A64
Gerrit van Heelsbergen
F959
A63
Evert van Well
F958
A62
erven Jan Slaman
F957
A61
Johan Pieter de Joncheere
F956
A60
Jan Kramer
1832 A60
Jan Kramers --> Barend Bruijninghuis (wagenmaker)

Laatst gewijzigd: mei 2021.