Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: ontvangen havengelden (paal-en aanleggelden) 1858-1861


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 68A Havendienst van de gemeente Dordrecht

x 01 brieven
Registers houdende aantekening van de ontvangen haven-, paal- en aanleggelden, 1840 - 1911.
x 07 1840 - 1846 [=geen namen van schepen / wel van schippers]
x 08 1846 - 1851
[=geen namen van schepen / wel van schippers]
x 09 1851 - 1854 ('deel C')
[=tot 1853 geen namen van schepen / wel van schippers]
x 10 1854 - 1856 ('deel D')
x 11 1856 - 1858 ('deel E')
x 12 1858 - 1861 ('deel F')
x 13 1864 - 1865
x 14 1865 - 1866
x 15 1866 - 1868
x 16 1868 - 1869
x 17 1869 - 1871
x 18 1871 - 1872
x 19 1872 - 1873
  <1873-1875 ontbreekt!!>
x 20 1875 - 1877
x 21 1877 - 1878
x 22 1878 - 1880
x 23 1880 - 1882
x 24 1882 - 1883
x 25 1883 - 1885
x 26 1885 - 1886
x 27 1886 - 1888
x 28 1888 - 1890
x 29 1890 - 1892
x 30 1892 - 1895
[=vanaf 1893 geen namen van schippers/schepen]
31 1895 - 1897 [=geen namen van schippers/schepen]
32 1901 - 1906 [=geen namen van schippers/schepen]
33 1906 - 1911 [=geen namen van schippers/schepen]


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6 gemeente Dordrecht 1851-1980
Haven- en veerdienst
4116 Staten houdende een opgave van de opbrengsten van de veren, 1881 - 1914
4117 Stukken betreffende de gestorte veergelden bij de gemeenteontvanger, 1899
4118 Staten houdende een opgave van de kas van het Veerbedrijf, 1917
4119 Staten houdende per week een opgave van de opbrengsten van de veren, 1915 - 1918
4120 Staten houdende een opgave van de opbrengsten van de veren, 1909 - 1916
4121 Staten houdende een opgave van de schulden van de veren aan de gemeente, 1898 - 1910
4122 Lijsten houdende een opgave van de abonnementen voor de veren, 1900
4123 Staten houdende een opgave van de afgegeven coupons voor personen en goederen, z.j
4124 Rekeningen en verantwoording van de afgegeven coupons bij het veer Dordrecht - Zwijndrecht, 1898
4125 Rekeningen en verantwoording van de afgegeven coupons bij het veer Dordrecht - Papendrecht, 1898
4126 Rekeningen en verantwoording van de afgegeven coupons bij het veer Wieldrecht - 's-Gravendeel, 1909
4127 Bekendmakingen betreffende het stoepgeld bij de veren, z.j
4128 Stukken betreffende de Haven- en Veerdienst, 1907
Registers houdende aantekening van de ontvangen havengelden, 1854 - 1892
 4129 1867 - 1892
[=zelfde gegevens als 68a 7 t/m 30 !! mogelijk iets uitgebreider]
4130 1854 - 1866 [=zelfde gegevens als 68a 7 t/m 30 !! mogelijk iets uitgebreider]
4131 Rekeningen en verantwoording van de havengeldregisters, 1909 - 1914
  Staten houdende een maandelijkse opgave van de ontvangen haven- en kadegelden, 1905 - 1920
  4132 1905 - 1912
  4133 1913 - 1920

4134 Kwitanties betreffende de ontvangen kadegelden, 1918 - 1919
4135 Stukken betreffende de aanvragen voor een havenloods en -certificaten, 1908 - 1910
x 4136 Register houdende aantekening van de ontvangen havenloodsgelden, 1894 - 1911 [=geen namen van kapiteins/wel van de zeeschepen]
4137 Register houdende aantekening van de in de Waag gewogen goederen en vee, 1899 - 1906
4137 a Register houdende aantekening van de ontvangen kraangelden, 1880 - 1889
4138 Register houdende aantekening van de gebruikte kranen, 1896 - 1906
7197 Stukken betreffende verleende concessies, reglementen en tarieven voor stoombootdiensten, 1872 - 1880
7225 Kasboek van inkomsten van loodswerkzaamheden, 1891 - 1893
 Kasboeken van ontvangen havengelden, 1868 - 1892 en z.j.
 7198 t/m 7222
 Kasboeken van ontvangen haven- en kadegeld, 1911 - 1920
 7227 t/m 7231
x 7232 Register houdende aantekening van de vissersschepen, 1893 - 1896 [=worden maar 4 schepen in genoemd!]


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang:68a
Inventarisnummer: 1 (brieven)

21-8-1851 stoomboot Admiraal de Ruijter
tot 15-9-1856
Lambertus de Ruijter, wonende te Tiel, aanleggen met de stoomboot 'Admiraal de Ruijter' varende tussen de steden Thiel, Rotterdam en Schiedam, vice versa, aan den Riedijksch Hoofd.
29-3-1852 stoomboot De Stad Vlissingen
tot 14-3-1857
P. Barendrecht, varende van Vlissingen op Rotterdam en op Antwerpen, aanlegplaats
2-12-1852 Amecitia No. 1 en 2
tot 30-4-1856
Ooms en Co, houten hoofd buiten Groothoofd
4-4-1853 C.J. Koene Pzn, dir. stoombootmaatschappij, Geertruidenberg en Rotterdam
 'de Stad Geertruidenberg'
30-1-1853 H. van der Koogh, dir Mij De Oude Maas, Oud-Beijerland op Rotterdam v.v.
'De Oude Maas'
stoomboot Overflakké s Goedereede
tot 5-10-1854
-
12-10-1854  stoomboot van Antwerpeen Rotterdam / "De Zwaan", Rotterdam-Moerdijk
15-11-1852 C.J. Koene Pz, 'de Stad Geertruidenberg'
15-11-1852 tot 31-3-1854 'de stad Zierikzee'
15-11-1852 tot 31-10-1854 stoombooten Jan van Arkel en s Hertogenbosch
13-3-1855 J.J.A. Franse van de Putte, te Goes, 'de Stad Goes', aanlegplaats Groothoofd
16-4-1855 C.L.A. Cuypers, te Woensdrecht, stoomjacht 'Aijmon Louise'
16-8-1853 A.L.C. Boudier, agent schroefboot 'Jacob van Artevelde'
1-10-1855 Fop Smit Jr, Rotterdam-Antwerpen
29-10-1855 L. de Wijk en Co, Roermond-Rotterdam
11-2-1856 E. Hijmans Jzn c.s. te Tiel, stoomboot 'Adm. de Ruijter', Tiel-Rotterdam
7-4-1856 stoomboot 'Stad Zierikzee'
17-4-1857 heer Smit, 'de Merwede'
10-5-1858 Dordrecht-Londen
18-5-1858 Visser en van de Sande, Engelsch stoomschip 'Beatrice', kapitein C. Francis
25-5-1858 F. van Altenburg c.s., beurtschipper 0,06 ton
21-6-1858 Fop Smit Jr en Co., stoomboot 'Telegraaf', Rotterdam-Antwerpen
22-11-1858 Jacob Vriesendorp en Zonen (sluitboomem)
23-7-1860 J.J. van der Made, Amsterdam, Gouda, Rotterdam, Dordrecht en Middelburg
9-1-1860 P.P. Kievits en Co, Capelle -Rotterdam
9-1-1860 P. Smit en Co te Kinderdijk 'Nederlander' (waarnemend voor 'Merwede')

Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang 68a
Inventarisnummer : 9 [C vervolg van het Dienst jaar 1851]


Een selectie :
augustus - oktober 1851  
rijnvaart transport overgebragt uit boek B lasten ink. uitg. f 1309,06
rijnaak F. Camps - 95 id - f 14,25
rijnaak H. Joosten - 8 id - f 1,20
rijnaak F. Rinshave - 37 id - f 5,55
rijnaak J. Joosten - 64 - id f 9,60
rijnaak H. van Kessel - 4 id - f 0,60
rijnaak F. Hendriks - 17 - id f 2,55
rijnaak K.C. Heis - 7 id - f 1,05
rijnaak H. Uittenaar - 11 id - f 1,65
rijnaak B. Smit - 60 id - f 9,00
rijnaak J. Brilmeyer - 120 id - f 18,00
rijnaak E. Hilleger - 63 id - f 9,45
rijnaak H. Bolenburg - 14 - id f 2,10
rijnaak D. Peters - 17 id - f 2,55
rijnaak G. Joostens - 11 - id f 1,65
rijnaak G. Aarends - 70 id - f 10,50
rijnaak G. van Lochem - 65 id - f 9,75
rijnaak H. Steijn - 45 id - f 6,75
rijnaak G. Aarends - 56 - id f 8,40
rijnaak J. Donzerbach - 45 id - f 6,75
rijnaak L. Noldus - 4 - id f 0,60
rijnaak W. Daamen - 70 id - f 10,50
rijnaak H. Kriens - 40 id - f 6,00
rijnaak E. Elbers - 34 - id f 5,10
rijnaak H. Roozenboom - 25 id - f 3,75
rijnaak J.J. Blij - 27 - id f 4,05
rijnaak H.C. d. Haas - 38 id - f 5,70
rijnaak B. Birmkamp - 17 id - f 2,55
rijnaak H. van Kessel - 4 id - f 0,60
rijnaak D. Tromp - 32 - id f 4,80
rijnaak C.W. Schut - 18 - id f 2,70
rijnaak H. Kriens - 40 id - f 6,00
rijnaak H. Robberding - 26 id - f 3,90
rijnaak A. Bientjes - 17 id - f 2,55
rijnaak J. Verhoeven - 45 - id f 6,75
rijnaak Herman Moll - 82 id - f 12,30
rijnvaart
rijnaak H. Schöll - 85 id - f 12,75
rijnaak P. Tasstricht - 80 id - f 12,00
rijnaak C. van den Wielen - 43 - id f 6,45
rijnaak van Gillessen - 9 - id f 1,35
rijnaak H. Dortelman - 76 - id f 11,40
rijnaak M. Reifenschneider - 50 id - f 7,50
rijnschip Th. Demmer - 80 - id f 12,00
rijnkeen Eickhoff - 90 - id f 13,50
rijnaak D. Simmerman - 17 id - f 2,55
rijnaak Smit - 60 id - f 9,00
rijnaak J. Schoonhoven - 10 - id f 1,50
rijnaak N. Schrikkenberg - 63 - id f 9,45
rijnaak K. Bovens - 50 - id f 7,50
rijnaak M. Reifenschneider - 59 - id f 8,85
rijnaak E. Itschard - 16 - id f 2,40
rijnaak H. Stokbricks - 85 - id f 12,75
rijnaak J. Bovens - 65 - id f 9,75
rijnaak H. Krins - 36 - id f 5,40
rijnaak J.P. Hubens - 16 - id f 2,40
rijnaak E. Hilger - 12 - id f 1,80
rijnaak J. Brilmeijer - 60 - id f 9,00
rijnaak F.H. Singendonk (Keulen no 32) - 30 - id f 4,50
maasponten U.L. Doux - 68 tonnen - - f 2,00
maasponten id - 67 tonnen - - f 2,00
maasponten A. Heldens - 51 (half) - - f 1,00
maasponten M. Wenmakers - 58 tonnen - - f 2,00
maasponten G. Poons - 21 (half) - - f 0,75
maasponten B. Lefleur - 61 (half) - - f 1,00
maasponten Gene d'Escrit - 74 tonnen - - f 2,00
maasponten id - 56 tonnen - - f 2,00
maasponten M. Wenmakers - 85 tonnen - - f 3,00
maasponten id - 168 tonnen - - f 6,00
maasponten Gene d'Escrit - 58 (half) - - f 1,00
maasponten W.Kuscher - 61 (half) - - f 1,00
maasponten M. Wenmakers - 206 (half) - - f 3,00
maasponten F. Lefleur - 56 tonnen - - f 2,00
maasponten id - 56 tonnen - - f 2,00
maasponten S. Eras - 60 (half) - - f 1,00
maasponten A. de Graa - 138 tonnen - - f 5,00
maasponten L. Koster - 52 (half) - - f 1,00
maasponten J. Eeras - 52 (half) - - f 1,00
maasponten Jene de Escrit - 143 tonnen - - f 5,00
maasponten id - 57 - - f 2,00
maasponten B. Lefleur - 62 tonnen - - f 2,00
maasponten id - 58 tonnen - - f 2,00
maasponten L. van Scheindel - 79 (half) - - f 1,50
maasponten J. Korvers - 59 tonnen - - f 2,00
maasponten id - 59 (half) - - f 1,00
(binnenvaart) A. de Maa 38ton 60 cs
H. Omes 87 ton 90 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) P. van der Vaart 103 ton f 1,20
B. Kaptein 58 ton 60 cs
- - - - f 1,80
(binnenvaart) A. van Baeren 131 ton f 1,50
L. Eikelboom 76 ton 90 cs
- - - - f 2,40
(binnenvaart) E. van Ham 57 ton 60 cs
A. Remies 39 ton 0 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) A. Schepens 106 ton f 1,20
H. Blom 95 ton f 1,20
A. Schouten 31 ton 60 cs
- - - - f 3,00
(binnenvaart) A. de Rover 69 ton 90 cs
J. Buis 47 ton 60 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) W. Schuller 54 ton 60 cs
A. de Duitscher 34 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) A.B. Kleijn 81 ton 90 cs
M. van Kessel 93 ton f 1,20
- - - - f 2,10
(binnenvaart) H. van Wijk 51 ton 60 cs
B. Moonen 40 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) B. den Haan 35 ton 60 cs
J.B. de Geus 98 ton f 1,20
- - - - f 1,80
(binnenvaart) D. Dolk 34 ton 60 cs
J. Mager 61 ton 90 cs
B. Booij 66 ton 90 cs.
- - - - f 2,40
(binnenvaart) H. Hanegraaf 31 ton 60 cs
C. van Vliet 40 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) A. Schepens 106 ton f 1,20
J. Jansen 31 ton 60 cs
- - - - f 1,80
(binnenvaart) F. de Landsheer 54 ton 60 cs
J. Jasper 35 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) H.R. Seldenrust 39 ton 60 cs
J. Russak 105 ton f 1,20
- - - - f 1,80
(binnenvaart) G. de Raadt 72 ton 90 cs
P. de Riek 102 ton f 1,20
- - - - f 2,10
(binnenvaart) A. van Gendt 72 ton 90 cs
J. Vink 40 ton 60 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) F. Beukelaar 102 ton f 1,20
J. van Aken 104 ton f 1,20
- - - - f 2,40
(binnenvaart) F. van Vliet 31 ton 60 cs
C. Plomp 34 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) C. de Haaje 51 ton 60 cs
J. Jansen 47 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) A. Spring in 't Velt 36 ton 60 cs
J. Van (Vau?) 57 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) H. Arends 74 ton 90 cs
S. Hoekstra 38 ton 60 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) G. de Kock 31 ton 60 cs
H.R. Seldenrust 39 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) J.G. Eisinga 93 ton 1,20
F. van Vliet 32 ton 60 cs
- - - - f 1,80
(binnenvaart) J. Bleidenstein 39 ton 60 cs
J. van den Pluim 82 ton 90 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) A. Spring in 't Veld 89 ton 90 cs
J. van Aken 104 ton f 1,20
- - - - f 2,10
(binnenvaart) J. Stooter 63 ton 90 cs
J. van Alem 81 ton 90 cs
- - - - f 1,80
(binnenvaart) H. Oogjes 35 ton 60 cs
H. Klop 46 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) A. de Laat 72 ton 90 cs
E. Kielen 90 ton 90 cs
- - - - f 1,80
(binnenvaart) K. Voerman 54 ton 60 cs
J. Polman 38 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) C. de Hoog 69 ton 90 cs
W.S.G. Hazewindus 86 ton 90 cs
- - - - f 1,80
(binnenvaart) nr. 123 A. Vernes 59 ton [PER JAAR] - - - - f 2,50
(binnenvaart) nr. 132 A. van Dordt 60 ton [PER JAAR] - - - - f 2,50
(binnenvaart) nr. 133 A. Volkert 89 ton [PER JAAR] - - - - f 3,75
1 november - 31 december 1851
zeevaart J. Stoorvogel 'Adriana' Bergen stokvisch en traan 115 ton - f 6,00
zeevaart P.H. de Weij 'Christina' Messina zwavel en olie 126 ton - f 20,--
zeevaart F.S. Gamberdello 'Vertuno' ? zwavel en olie 28 ton - f 36,--
zeevaart M. Holtblack 'Elisabeth' Liverp(ool) zout 123 ton - f 6,67
zeevaart H. Darnell 'Traveler' Liverp(ool) zout 113 ton - f 6,00
zeevaart W. Darnell 'Susanna' Liverp(ool) zout 133 ton - f 6,67
zeevaart J.M. Mulder 'Jantina Gezina' Glasgow ijzer 72 ton - f 6,00
zeevaart J.J. Klingen 'Anna Agatha' St. Malo rogge 83 ton - f 12,-
zeevaart W. de Haan 'Mercurius' Liverp(ool) zout 122 ton - f 6,67
zeevaart J.J. Potjer 'Dankbaarheid' Rochester vuursteen 94 ton - f 12,-
zeevaart A.J. van Nauhuijs 'Graaf Willem III' Surabaja ? 599 ton - f 50,--
zeevaart (uitgaande) P.H. de Weij 'Christina' Belfast lijnzaadt 126 ton - f 10,--
zeevaart (uitgaande) P. Vernes 'Merwestroom' Belfast lijnzaadt 102 ton - f 6,00
zeevaart (uitgaande) A. den Breems 'Kleinkinderen' Belfast lijnzaadt 111 ton - f 6,00
rijnaak J. van Wijk - lasten 14 - uitg. f 2,20
rijnaak J. Klaassen - lasten 5 - uitg. f 0,75
rijnaak H. Kriens - lasten 20 - uitg. f 3,00
rijnpont 'De Jonge Laurentius' - lasten 30 ink. - f 4,50
rijnpont 'De Zes Gezusters' - lasten 30 ink. - f 4,50
maaspont 'Maximilaan Joseph' - 145 tonnen - - f 5,--
maaspont 'De Vrouw Paulina' - 167 tonnen - - f 6,00
maaspont 'Maximilaan Joseph' - 145 tonnen - - f 5,--
maaspont 'Gerard' - 166 tonnen - - f 6,00
(binnenvaart) A. Dirksen 58 ton 60 cs
A. Bleidenstein 9 ton f 1,0
- - - - f 1,80
(binnenvaart) F. Quispel 52 ton 60 cs
K. Niemeijer 79 ton 90 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) A. Spring in t Veld 36 ton 60 cs
J. van Aken 104 ton f 1,20
- - - - f 1,80
(binnenvaart) no. 134 J. Volkert 88 ton voor 't jaar 1851 - - - - f 3,75
(binnenvaart) no. 135 Jacob Spoel 64 ton voor 't jaar 1851 - - - - f 3,75
(binnenvaart) 1851 havengeld vletpont twee, Den heer M.J. Masion - - - - f 3,--
(binnenvaart) 1851 havengeld stoomboot 'Dordrecht No. 1' voor 1851 - - - - f 5,--
DIENST 1852 1 januari - 30 april 1852
zeevaart P.M. Vogelsang 'Biesbosch' Java koffij en suijker 853 ton - f 50,--
zeevaart P. Vernes 'Merwestroom' Liverp(ool) zout 102 ton - f 6,00
zeevaart A. den Breems 'Kleinkinderen' Liverp(ool) zout 115 ton - f 6,00
zeevaart J. Bouten 'Jan van Hoorn' Java suijker 559 ton - f 50,--
zeevaart (uitgaande) A. Don 'Idee' Grimsby beenen 109 ton - f 6,--
zeevaart (uitgaande) G. Meppelder 'Concordia' Dantzig spoor ijzer 139 ton - f 10,00
zeevaart (uitgaande) R.A. Hazewinkel 'Grietje Mollema' ? spoor ijzer 107 ton - f 6,--
zeevaart (uitgaande) A.L. Swieting 'Pieter Horreus' Kallaie(?) sp. ijzer 63 ton - f 3,--
(rijnvaart) rijnaak L. Noldus - lasten 18 ink. uitg. f 2,70
(rijnvaart) rijnaak G. Joosten - lasten 20 - uitg. f 5,40
(rijnvaart) rijnaak L. Noldus - lasten 20 - uitg. f 3,--
(rijnvaart) rijnaak B. Sakkers - lasten 27 ink. - f 4,05
(rijnvaart) rijnaak H. Prenger - lasten 10 ink. - f 1,50
(rijnvaart) rijnaak Theodorus Gillisen - lasten 65 ink. - f 9,75
(rijnvaart) rijnpont L. Bovens - lasten 40 ink. - f 6,--
(rijnvaart) maaspont Chinaij Diserij - lasten 120 ink. - f 4,00
(rijnvaart) maaspont M.J. Masion - 145 ton
59 ton
? ? f 5
f 2
(binnenvaart) J.G. IJsinga 93 ton f 1,20
W. Breur 80 ton 90 cs
- - - - f 2,10
(binnenvaart) S.G. Hazewindus 87 ton 90 cs
D. van der Schans 90 ton 90 cs
- - - - f 1,80
(binnenvaart) L. Voetberg 38 ton 60 cs
D. v.d. Meeberg 32 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) J. Poppelier 33 ton 60 cs
F. Prins 62 ton 90 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) A. Vos 65 ton 90 cs
W. Breur 72 ton 90 cs
- - - - f 1,80
(binnenvaart) n. 2 A. Spring in t Veld 38 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) n. 8 H.R. Zeldenrust 39 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) n. 26 P. Bollema 31 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) n. 66 A.J. Venema 66 ton per jaar - - - - f 3,75
(binnenvaart) n. 68 C.J. Voor de Windt 86 ton per jaar - - - - f 3,75
(binnenvaart) n. 89 L. Noorland 78 ton per jaar - - - - f 3,75
DIENST 1 mei - 30 juni 1852
zeevaart L. Thaden 'Cathariena Hillegonda' Missina zwavel 113 ton - f 12,00
zeevaart W. de Haan 'Mercurius' Runicorn zout 122 ton - f 10,-
zeevaart G.L. Visser 'Tietje Aarhuijse' ? raapzaadt 45 ton - f 3
zeevaart J.A. Hazewinkel 'Roelfina Kuijper' Memel hout 104 ton - f 6,-
zeevaart P.S. Kliphuijs 'Juffr. Grietje' Rochestor vuursteen 58 ton - f 3,-
zeevaart A. den Breems 'Kleinkinderen' Liverp(ool) zout 115 ton - f 4,-
zeevaart E. Groenevelt Cadee 'Koningin der Ned.' Cheribon suijker 764 ton - f 50,-
zeevaart L.J. Voogd 'Vriendschap' Horsens koolzaadt 47 ton - f 3,-
zeevaart uitg. P.J. Bakker 'De Jonge Thammink' Pillau spr. ijzer 76 ton - f 3,-
zeevaart uitg. E. Scherpbier 'Alberdina' Bergen ? 90 ton - f 6,-
zeevaart uitg. P. Vernes 'Merwestroom' Bergen pannen 102 ton - f 6,-
(rijnvaart) rijnaak H. Joosten - ink. uitg. 44 f 6,60
(rijnvaart) pontschip W. Fromm - - uitg. 61 f 9,15
(rijnvaart) rijnaak F. Gillissen - - uitg. 45 f 6,75
(rijnvaart) rijnaak A.G. van Loghem - - uitg. 50 f 7,50
(rijnvaart) rijnaak M.J. Masion ('Lourentius') - - uitg. 90 f 13,50
(binnenvaart) M. Wenmakers 206 ton f 1,50
H. Swieting 90 ton 90 cs
- - - - f 2,40
(binnenvaart) K. Voerman 54 ton 60 cs
J. de Graaf 38 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) no. 91 A. de Quant 76 ton per jaar - - - - f 3,75
(binnenvaart) no. 94 C. Leest 93 ton per jaar - - - - f 5,-
(binnenvaart) no. 97 H. Dempers 80 ton per jaar - - - - f 3,75
(binnenvaart) no. 98 D. Nocks 34 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) no. 102 J. Jonkers 46 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) no. 103 C. Schaap 42 ton per jaar  - - - - f 2,50
DIENST 1 juli - 30 oktober 1852
zeevaart ink. P.G. IJsinga 'Onderneming' Horssens zaad 56 ton - f 3,00
zeevaart ink. P. Vernes 'Merwestroom' Bergen stokvis 102 ton - f 6,-
zeevaart ink. J.J. Piper 'Alida' Riga hout 144 ton - f 10,-
zeevaart ink. A. den Breems 'Kleinkinderen' Bergen stokvis 111 ton - f 6,-
zeevaart ink. P. Vernes 'Merwestroom' Bergen stokvis 102 ton - f 6,-
zeevaart uitg. C.O. de Groot 'Maria Ressina' Pillaid spr. ijzer 88 ton - f 6,-
(rijnvaart) rijnaak A.G. van Loghem - - uitg. 90 ton f 13,50
(rijnvaart) rijnaak E.F. Beijer - - uitg. 77 ton f 11,55
(rijnvaart) rijnaak Hendrik Bieltjes - ink. - 55 ton f 8,25
(rijnvaart) rijnaak W. From - - uitg. 48 ton f 7,20
(rijnvaart) rijnaak N. Koeken - - uitg. 65 ton f 9,75
(rijnvaart) rijnaak L. Noldus - - uitg. 26 ton f 3,90
(rijnvaart) maasponten Chinaij D'Escrit - - - 60 ton (half) f 1,--
(binnenvaart) no. 130 A. van Dongen 32 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) no. 132 J. de Bruijn 40 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) no. 118 R. van Veen 76 ton per jaar - - - - f 3,75
(binnenvaart) no. 133 J. Kooijmans 37 ton per 1/2 jaar - - - - f 1,25
(binnenvaart) no. 136 C. v.d. Ent 59 ton per jaar - - - - f 2,50
DIENST 1 november - 31 december 1852
zeevaart ink. P. Vernes 'Merwestroom' Begren stokvis en traan 102 ton - f 6,-
zeevaart ink. P. Poldervaart 'Vereeniging' Lissabon zout 214 ton - f 10,-
zeevaart uitg. P. Vernes 'Merwestroom' Belfast lijnzaad 102 ton - f 6,-
zeevaart uitg. R.F. Pik 'Irene' Genua oud ijzer 91 ton - f 6,-
(rijnvaart) rijnaak G. Voerman - - uitg. 24 ton f 3,60
(rijnvaart) rijnaak H. Bieltjes - - uitg. 60 ton f 9,-
(rijnvaart) rijnaak M.J. Masion - ink. - 10 ton f 1,50
(binnenvaart) G.J. van Gent 77 ton 90 cs
H. Vos 37 ton 60 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) no. 137 J. Volkert (van Dordt) 88 ton per jaar - - - - f 3,75
(binnenvaart) no. 138 A. van Andel (van Dordt) 61 ton per jaar - - - - f 3,75
DIENST 1 januari - 30 mei 1853
zeevaart F. Agema 'Timor' Tjittatgap kiffij 446 ton - f 50,-
zeevaart P.A. v.d. Wiel 'Willem Jacobus' Nantes boekwijt 69 ton - f 6,-
(rijnvaart) rijnaak G. Brands - ink. - 8 ton f  1,20
(rijnvaart) rijnaak W. Dormolen - ink. - 48 ton f  7,20
(rijnvaart) rijnaak G. Nuij - - uitg. 12 ton f 1,80
(binnenvaart) A. v.d. Pluim 100 ton f 1,20
G.W. de Groot 87 ton 90 cs
- - - - f 2,10
(binnenvaart) E.J. Tuil 81 ton 90 cs
N. Koeken 74 ton 90 cs
- - - - f 1,80
(binnenvaart) A. Strijp 84 ton 90 cs
J.F. Horrians 31 ton 60 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) J. van den Broek 45 ton 60 cs
H. Blauwpaard 39 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) J.G. Eisinga 91 ton 1,20
P. de Vries 83 ton 90 cs
- - - - f 2,10
(binnenvaart) P. de Brun 61 ton 90 cs
N. Koeken 116 ton 1,20
- - - - f 2,10
(binnenvaart) no. 26 H.R. Zwldenrust 39 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) no. 32 G. Hulst 59 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) no. 41 C.J. Voor de Wind 86 ton per jaar - - - - f 3,75
(binnenvaart) no. 63 P. Bolema 33 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) no. 74 H. Kiele 42 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) no. 79 P. van Heemst 40 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) no. 81 Otto Kriens 59 ton per jaar - - - - f 2,50
DIENST 1 juni - 30 sept. 1853
zeevaart ink. K.W. Veendorp 'Annegina' Charlis aarde 63 ton - f 6,-
zeevaart uitg. P. Vernes 'Merwestroom' Bergen dakpannen 102 ton - f 6,-
(rijnvaart) rijnaak H. van Kessel - ink. - 26 tonnen f 3,90
(rijnvaart) rijnaak H. Bientjes [=BIELTJES ?] - ink. - 7 tonnen f 1,05
(rijnvaart) rijnschip C. Bovens - ink. - 75 tonnen f 11,25
(binnenvaart) A. Zonneveld 33 ton 60 cs
J. v.d. Horst 99 ton 1,20
- - - - f 1,80
(binnenvaart) L. Kranendonk 40 ton 60 cs
A. v.d. Schuit 75 ton 90 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) L. Voetberg 38 ton 60 cs
D.D. Demmink 76 ton 90 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) G.J. van der Linden 52 ton 60 cs
H. Wupkes 81 ton 90 cs 
- - - - f 1,50
(binnenvaart) C. de Hoog 69 ton 90 cs
H. Eisjes 80 ton 90 cs
- - - - f 1,80
(binnenvaart) C.S. Hazewindus 82 ton 90 cs
F. Jonkers 45 ton 60 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) E. Nuij 79 ton 90 cs
H. Vos 48 ton 60 cs
- - - - f 1,50
(binnenvaart) C. Hamel 83 ton 90 cs
M. van Kessel 98 ton 1,20
- - - - f 2,10
(binnenvaart) no. 75 A. Vernes 46 ton per jaar - - - - f 2,50
(binnenvaart) no. 88 A. van Dor(d)t 85 ton per jaar - - - - f 3,75
DIENST 1 okt - 31 dec. 1853
zeevaart D.J. Wiersma 'Mentor' Nerva hout 194 tonnen - f 15,--
zeevaart J.P. van Beest Holle 'J.C. Schotel' Possararong koff. 613 tonnen - f 50,--
zeevaart uitg. J. Stasse 'Op Hoop van Zegen' Grimsby beenen 71 ton - f 3,-
(rijnvaart) aakschip G. Brands - ink. - 30 tonnen f 4,50
(rijnvaart) aakschip A. Blijdenstein - ink. - 8 tonnen f 2,70
(rijnvaart) aakschip L. Noldus - ink. - 34 tonnen f 5,10
(rijnvaart) aakschip W. Fromm - ink. - 20 tonnen f 3,-
(rijnvaart) rijnaak L. Bovens 'De Zes Gezusters' - ink. - 3 tonnen f 45,-
(binnenvaart) P. Velenturf 31 ton 60 cs
Schagen 60 ton 60 cs
- - - - f 1,20
(binnenvaart) A. Molegraaf 36 ton 60 cs
A. van Buren 131 ton 1,50
- - - - f 2,10
(binnenvaart) E.S. Hazewindus 83 ton 90 cs
J. van Os 66 ton 90 cs
- - - - f 1,80
(binnenvaart) no. 130 A. van Andel 61 ton per jaar - - - - f 3,75
(binnenvaart) weduwe van der Horst aak 'Jonge Jan - ink. - 36 last  f 5,40
(binnenvaart) havengeld sleepboot 'Dordrecht 1 en 2' elk f 5 - - - - f 10,-
(binnenvaart) havengeld plezierboeijer 'MERWEDE' A. van Wageningen per jaar - - - - f 2,50

DIENST 1854
(1854) J. Jager aak 'De Goede Hoffnung' 76 last ink. f 11,40 (oud tarief)
30-01-1854 1. J. Hulsman aak Twee Gebroeders 31 f 0,31
30-01-1854 2. J. Ooms aak 'Op Hoop van Zegen' 38 f 0,38
30-01-1854 3. J. R..eman boeijerschuit 28 f, 028
30-01-1854 4. K. Koopmans tjalk De Jonge geziena 89 f 0,89
30-01-1854 5. J.L. Ponne tjalk De Jonge Leendert 76 f 0,76
31-01-1854 6. A. de Boer poonschip Juliana 29 f 0,29
31-01-1854 7. Z. van Laar tjalk Drie gebroeders 41 ton f 0,41
31-01-1854 8. E. Stellingsma tjalk De Eenzaamheid 81 ton f 1,21 1/2
31-01-1854 9. J. van Os tjalk Tevredenheid 65 f 0,65
31-01-1854 10. A. de Groot aak 29 f 0,29
31-01-1854 11. P. Bruigom ijker Vrouw Cornelia 39 f 0,39
31-01-1854 12. K. Bakker poon De Jonge Pieter 60 f 0,60
31-01-1854 13. S.R. Hazewindus tjalk Twee Gebroeders 81 f 0,81
01-02-1854 14. J.E. Lox aak 29 f 0,29
01-02-1854 15. D. Touw barkas Goede Verwachting 29 f 0,29
01-02-1854 16. A. van der Woudt aak Bernardina 50 f 0,50
01-02-1854 17. G. van Gendt poon De Jonge Arie 77 f 0,77
01-02-1854 18. D. Voorbijtel poon Twee Gebroeders 60 f 0,60
01-02-1854 19. F. Prins poon Het Vertrouwen 62 f 0,62
01-02-1854 20. G. van Hoorn tjalk Koopmans Welvaren 56 f 0,56
01-02-1854 21. K. Versteeg boeijerschuit 29 f 0,29
01-02-1854 22. J. Kocks boeijerschuit 23 f 0,23
03-02-1854 23. J. Buijs poonschip 51 f 0,51
03-02-1854 24. K. Bakker praam De Jonge Pieter 60 f 0,60
03-02-1854 25. A. van Utrecht ijker Vrouw Neeltje 26 f 0,26
03-02-1854 26. J. Staaij tjalk Het Fortuin 55 f 0,55
03-02-1854 27. T. van Dalen aakschip 31 f 0,31
03-02-1854 28. W. Staal tjalk Vrouw Johanna 76 f 1,14
03-02-1854 29. K. de Dunne tjalk Vrouw Maria 40 f 0,40
03-02-1854 30. H. Leimeijer aak De Jonge Hendrik 79 f 0,79
04-02-1854 31. A. Stolk westlanderschuit 24 f 0,24
 
04-02-1854 32. H. Veenstra tjalk Vrouw Hendrika 67 f 0,67
04-02-1854 34. J.W. Wouters tjalk Vrouw Helena 74 f 0.74
04-02-1854 40. J. Haanegraaf tjalk Op Hoop van Zegen 48 f 0,48
07-02-1854 - G.J. Stassen statieschip Vrouw Adriana 1 1 1/2 88 f 1,32
07-02-1854 47. H. van der Veen tjalk Catharina 81 f 0,81
07-02-1854 48. L.A. Buisman tjalk Jonge Antje 69 f 0.69
08-02-1854 52. T. van der Veen tjalk Luthger Dina 89 f 0.89
08-02-1854 54. P. Artmans tjalk Vrouw Peternelle 66 f 0,66
09-02-1854 65. W.S. Salomons tjak Vrouw Raulfina 88 f 0,88
09-02-1854 67. P. Lamoen tjalk Twee Gebroeders a 1 1/2 63 f 0,94 1/2
11-02-1854 75. C. Geenen tjalk De Vrouw Zietke 39 f 0,39
13-02-1854 80. F. Volker tjalk Vrouw Elisabeth 99 f 0.99
14-02-1854 82. S. van der Zee tjalk De Jonge Aaltje 60 f 0,60
14-02-1854 85. A. Hazebosch tjalk Vrouw Adriana 76 f 0.76
15-02-1854 88. A. de Vries schip Den Dordtenaar 120 f 1,20
15-02-1854 90. C. Dost aakschip 23 f 0.23
15-02-1854 - no. 1 H. van Gent, beurtman Ooltgensplaat - - f 1
18-02-1854 109. H.L. Beerens tjalk Twee Gebroeders 71 f 0,71
20-02-1854 115. J.J. van der Wal tjak De Wisseling 90 f 0,90
20-02-1854 116. G. van der Lee tjalk De Jonge Maria 55 f 0,55
21-02-1854 118. A. Klinge tjalk Vrouw Geertruida 42 f 0,42
22-02-1854 121. F. Vos tjalk Vrouw Johanna 48 f 0,48
24-02-1854 130. P. Hokke tjalk De Jonge Pieter á 1 1/2 75 f 1,12  1/2
25-02-1854 z.i. [=zeevaart inkomend] no. 2 P. Vernes Merwestroom a 6 cent per ton 97 f 5,82
25-02-1854 z.i. no. 4 P. Vernes Merwestroom a 6 cent per ton 97 f 5,82
25-02-1854 - no. 14 W. Roest, beurtman statieschip Vrouw Johanna 32 ton f 1,-
01-03-1854 no. 16 B. Moonen, beurtman van den Bosch langs Dordrecht op Rotterdam poon De Dankbaarheid 51 ton f 1,-
02-03-1854 - no. 20 C.G. Aerts, beurtman op Zaandam van Dordrecht, per jaar - - f 1,-
02-03-1854 - no. 10 M.J. Masion pont Jonge Gerard 158 f 1,58
02-03-1854 149. W. Dormolen aak De Hoop a 1 1/2 107 f 1,60 1/2
11-03-1854 - no. 59 de wed. P. van Vlokhoven, beurt man van Dordrecht op Arnhem aak De Twee gebroeders 82 f 1,-
14-03-1854 213. O. Kriens tjalk Vrouw Helena a 1 1/2 62 ton f 0,93
16-03-1854 - no. 85 L. Brands, Particulier van Dordrecht tjalk De Koophandel a 6 ct 40 f 2,40
18-03-1854 - no. 117 Wessel Krul, beurtman van Dordrecht op Leiden/Haarlem tjalk koopmans Welvaren 55 f 1,-
22-03-1854 267. A. Visser jacht De Jonge Jakob 41 f 0,41
27-03-1854 no. 143 G. Welle, Beurtman van Dordrecht op Zutphen praam Vrouw Barendina Wilhelmina 78 f 1-
27-03-1854 no. 145 C. Voordewind, Partic. van Sloten tjalk Vrouw Petronella a 6 ct 86 f 5,16
01-04-1854 331. J. Bovens De Vrouw Paulina 176 f 1,76
05-04-1854 - no. 181 H.P. Bollema, Particulier van Gouda tjalk De Twee Gebroeders à 6 ct. 33 ton f 1,98
05-04-1854 350. G.A. van loggem aak Catharina a 1 1/2 112 f 1,68
06-04-1854 - no. 189 A. van Andel [=Adrianus, geb. Zwijndrecht 2-3-1824], Particulier van Dordrecht tjalk De Vriendschap à 6 ct. 61 ton f 3,66
07-04-1854 362. P. de Leeuw van Weenen tjalk Geertrui Maria 55 ton f 0,55
11-04-1854 J.D. Pik tjalk Luligin a 1 1/2 85 f 1,27
13-04-1854 - no. 206 B. Kriens, Particulier van Papendrecht poon De Vrouw Christina  à 6 ct. 36 f 2,16
14-04-1854 397. M.J.Masion pont De Jonge Gerardus 158 f 1,58
18-04-1854 - no. 215 J. Kriens, Particulier van Papendrecht aakschip a 6 ct 22 f 1,32
21-04-1854 - no. 219 De heer D. Schotman, dir van het stoomsleepboot Dordrecht no. 2.
- no. 220 De heer D. Schotman, dir van het stoomsleepboot Dordrecht no. 1.
-
-
-
-
f 25
f 25
21-04-1854 - no.221 De heeren visser en van de Sande, cargadoors van het schroefstoomschip De Stad Dordrecht - - f 25
21-04-1854 - no. 222 De heer Brons dir van het stoomjacht Johan de Witt
- no. 223 De heer Brons dir van het stoomjacht Cornelis de Witt
-
-
-
-
f 25
f 25
22-04-1854 442. Otto Kriens tjalk 'De Vrouw Helena' 62 ton f 0,62
29-04-1854 488. H. Vos aak De Vrouw Maria 37 f 0,37
01-05-1854 494. A. Molegraaf poon De Jonge Geertje 36 f 0,36
01-05-1854 496. K. Veling tjalk Maria 78 f 0,78
04-05-1854 - n. 232 A. Vernes, Particulier van Dordrecht kraak 54 ton f 3,24
09-05-1854 545. T. Visser jacht De Jonge Jacob 41 f 0,41
11-05-1854 576. Otto Kriens tjalk 'Vrouw Helena' 62 ton f 0,62
16-05-1854 617. L.Noldus aak 'Vrouw Maria' à 1/2 ct. 70 ton f 1,05
18-05-1854 635. M.J. Masion pont Vrouw Pauline 176 f 1,76
19-05-1854 z.i. [=zeevaart inkomend] no. 59 A.L. Speelman  'Geertruida Speelman' 94 f 5,64
19-05-1854 645. A. van Loggem aak Catharina a 1 1/2 112 f 1,68
23-05-1854 682. L. Noldus aak 'Vrouw Maria' 70 f 0,70
31-05-1854 z.u. [=zeevaart uitgaande] no. 49 P. Vernes  Merwestroom 97 f 5,82
17-06-1854 869. C. van Altenburg.  tjalk Hollandsch Diep a 1 1/2 (half) 98 f 0,73  1/2
22-06-1854 906. O. Kriens tjalk 'De Vrouw Helena' 49 f 0,49
29-06-1854 - K [=rijnvaart] no. 67 C. Lieberton aak De Acitiviteit a 1 1/2 124 f 1,86
29-06-1854 - K [=rijnvaart] no. 67 L. Bovens aak Zes gezusters a 1 1/2 258 f 3,87
04-07-1854 984. E.O. de Jong tjalk Vrouw Aukjen 85 f 0,85
08-07-1854 1027. A. Volkert tjalk Pieter Gerardus 94 f 0,94
08-07-1854 1030. Otto Kriens tjalk Vrouw Helena 62 f 0,62
12-07-1854 1049. H. Zwieting tjalk De Jonge Jan 90 f 0,90
15-07-1854 1081. M.J. Masion pont de Jonge Pieter 60 f 0,60
17-07-1854 1092. C. Kranendonk kraak De Vrouw Elisabeth 44 f 0,44
24-07-1854 1136. K. Voerman kraak De Vrouw Maria 53 f 0,53
27-07-1854 1152. M. Ottevanger boeijer Jonge Jakob (half) 22 f 0,11
02-08-1854 1197. L. Noldus aak 'De Vrouw Maria' à 1 1/2 70 f 1,05
10-08-1854 1243. G. Vennik praam De Vrouw Giesje 69 f 0,69
14-08-1854 1278. M. Ottevanger boeijer De Jonge Jakob 27 f 0,27
17-08-1854 1308. W. From keen Anna Statia à 1 1.2 ct 124 ton f 1,86
21-08-1854 1341. C.J. Voordewind tjalk Vrouw Petronella à 1 1/2  86 f 1,29
23-08-1854 1361. O. Kriens tjalk 'Vrouw Helena' à 1 1/2  62 f 0,93
21-09-1854 1500. J. Dolk schip De Jonge Jakob Arie à 1 1/2 86 f 1,29
30-09-1854 z.u. no. 82 P. Vernes
z.u. no. 88 A.L. Speelman
Merwestroom à 6 ct
Geertruida à 6 ct
97
94
f 5,82
f 5,64


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 68a
Invenarisnummer: 10 (boek D; Dit register van den havenmeester houdende 144 bladzijden)


Een selectie :
05-10-1854 1576. A. Volkert praam Pieter Gerardus 93 f 0,93
06-10-1854 1580. O. Kri(e)ns tjalk De Vrouw Helena 62 f 0,62
07-10-1854 1587. A. Blijdenstein aak Vrouw Johanna à 1 1/2 ct. 102 f 1,53
11-10-1854 1607. M.J. Masion pont Vrouw Maria 30 f 0,30
12-10-1854 1620. P. Hakke [=Hokke] tjalk De Jonge Pieter 75 f 0,75
19-10-1854 1645. F. Gillisse pont Phounix à 1 1/2 ct. 147 f 2,20 1/2
27-10-1854 1670. H.W. Bieltjes aak Cornelia à 1 1/2 ct. 142 f 2,13
31-10-1854 z.i. no. 258 P. Vernes
z.u. no. 99 P. Vernes
Merwestroom
Merwestroom à 6 ct (half)
97
97
f 5,82
f 2,91
31-10-1854 K 154 L. Bovens aak De Zes Gezusters (half) 259 f 3,88 1/2
30-11-1854 1869. S.G. Hazewindus tjalk Jonge Geertje 88 f 0,88
30-11-1854 1873. J.Prins tjalk De Jonge Jakobus à 1 1/2 ct. 96 f 1,44
30-11-1854 z.u. k167 L. Noldus aak Vrouw Maria à 1 1/2 ct. 78 f 1,17
11-12-1854
13-12-1854
1912. H. van Dam
1920. H. van Dam
poon De Jonge Jakob
poon De Jonge Jakob
39
39
f 0,38
f 0,38
19-01-1855 43. J. Dolk schip de Jonge Jakob Arie à 1 1/2 ct. 86 f 1,29
19-01-1855 48. J. Prins schip De Jonge Jakobus à 1 1/2 ct. 96 f 1,44
19-03-1855 82. P. van Schajek aak Helena Catharina 49 f 0,49
21-03-1855 L. Mouthaan schip Jonge Jakob à 1 1/2 ct. 81 f 1,21 1/2
22-03-1855 104. C. Leest plijt Vrouw Catharina à 1 1/2 ct. 93 f 1,39 1/2
26-03-1855 124. R.F. de Haan tjalk De Vrede 85 f 0,85
06-04-1855 192. J. Vennema tjalk Op Hoop van Zegen 70 f 0,70
10-04-1855 210. A. Sprengeltveld [=Spring in t Veld] tjalk Vier Gebroeders 56 f 0,56
13-04-1855 - no. 106 G. Welle, Beurtman van Deventer praam Berendina Wilmina 78 f 1,-
13-04-1855 228. A. Visser jacht De Jonge Jakob 41 f 0,41
19-04-1855 258. F. Gillissen pont Phoenix à 1 1/2 ct. 147 f 2,20 1/2
01-05-1855 - no. 185 C. Schaap, Particulier van Dordrecht tjalk De Jonge Cornelis a 6 ct 42 ton f 2,52
01-05-1855 - no. 187 P. Vlokhoven, Beurtman van Arnhem aak De Twee gebroeders 83 f 1,-
03-05-1855 345. P. Hokke tjalk de Jonge Pieter à 1 1/2 ct. 75 f 1,12 1/2
03-05-1855 - no. 201 B. Kriens, Particulier van Dordrecht poon De Vrouw Cristina a 6 ct 36 f 2,16
10-05-1855 371. O. Kriens tjalk Vrouw Helena à 1 1/2 ct. 62 f 0,93
16-05-1855 - no. 236 P. Bollema, particulier van Dordrecht tjalk De Twee Gebroeders 33 ton f 1,98
21-05-1855 428. P. Weenen [=?de Leeuw van Weenen?] tjalk Geertruida Maria 55 ton f 0,55
29-05-1855 497. A. Visser jacht De Jonge Jakob (half) 41 f 0,20 1/2
30-05-1855 501. J. Dersenbag aak Jakob à 1 1/2 ct. 336 f 5,04
02-06-1855 540. Blaauwpaard tjalk Vrouw Elisabeth 36 f 0,36
04-06-1855 - no. 258. L. Brans, Particulier van Dordrecht tjalk Vrouw Petronella à 6 ct. 40 f 2,40
05-06-1855 560. Eijsen [=Hendrik Eijses] tjalk De Goede Verwachting à 1 1/2 ct. 80 f 1,20
14-06-1855 627. J. Dost tjalk Geziena 51 ton f 0,51
16-06-1855 671. C. Hamel tjalk De Hoop à 1 1/2 ct. 85 f 1,27 1/2
19-06-1855 684. G. Kievits aak Nijverheid à 1 1/2 ct. 204 f 3,06
20-06-1855 690. E.O. de Jong tjalk Vrouw Ouke 85 f 0,85
21-06-1855 709. C. v.d. Ent tjalk De Eendracht 62 f 0,62
26-06-1855 737. L. Noldus aak Vrouw Maria à 1 1/2 ct. 70 f 1,05
30-06-1855 z.i. no. 123 P. Vernes Merwestroom 97 f 5,82
03-07-1855 778. J. Kranendonk damloper Vrouw Elisabeth 44 f 0,44
07-07-1855 818. W. Dorremolen aak De Hoop à 1 1/2 ct. 107 f 1,60 1/2
09-07-1855 830. J. Vennema tjalk Op Hoop van Zegen 70 f 0,70
17-07-1855 905. L. Osinga tjalk Jonge Jakobus 80 f 0.80
28-07-1855 985. G.D. Joosten tjalk Vrouw Rolina 87 f 0.87
31-07-1855 K no. 73 N. Koeken
K no. 75 L. Noldus
aak Stad Leijden à 1 1/2 ct.
aak Vrouw Maria à 1 1/2 ct.
82
78
f 1,23
f 1,17
04-08-1855 1045. R.J. de Haan praam Drie Gebroeders 72 f 0,72
18-08-1855 1125. A. Smeding praam Vrouw Elsje 59 f 0,59
18-08-1855 - no. 290 M. van Renstraten [=Runstraten], Beurtman Grave aak Catharina Johanna 42 ton f 1,-
20-08-1855 1126. P. Hokke tjalk De Jonge Pieter 75 ton f 0,75
22-08-1855 1149. L. Noldus aak Vrouw Maria à 1 1/2 ct 70 ton f 1,05
23-08-1855 1159. A. v.d. Pluim aak Jonge Maria à 1 1/2 ct 100 f 1,50
29-08-1855 1206. S.G. Hazewindus tjalk De Jonge Geertje 88 f 0,88
31-08-1855 z.u. no. 44 P. Vernes Merwestroom 97 f 5,82
12-09-1855 1291. A. Vos tjalk Johannes Jacobus 48 f 0,48
15-09-1855 1311. A. van Andel aak 23 f 0,23
24-09-1855 1371. P. van Bleerik schip Jonge Aegidius 89 f 0,89
28-09-1855 1409. O. Kriens tjalk Helena à 1 1/2 ct 62 f 0,93
03-10-1855 1438. M.J. Masion pont Jonge Pieter 60 f 0,60
15-10-1855 1486. A. Dolk tjalk Jonge Jacob 79 f 0.79
22-10-1855 1515. A. v.d. Ka schip Jonge Jacob à 1 1/2 ct 153 f 2,29 1/2
01-11-1855 1574. G. Woudsma jagt Jonge Boudina  45 f 0,45
09-11-1855 1601 N. Koeken aak Stad Leijden à 1 1/2 ct 74 f 1,11
14-11-1855 1629. N. v.d. Kaauw(?) schip Jonge Jacob 153 f 2,29 1/2
24-12-1855 1738. T.[=F.] Gillesse pont Phoenix 147 f 1,47
11-01-1856 12. E. Hazewindus tjalk Drie Gebroeders 83 f 0,83
18-01-1856 17. L. Mouthaan schip Jonge Jacob à 1 1/2 ct 81 f 1,21 1/2
05-02-1856 63. W. Dorremolen aak De Hoop à 1 1/2 ct 107 f 1,60 1/2
18-03-1856 210 H. Visser jagt Jonge Jacob 41 f 0.41


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 68a
Inventarisnummer: 11

z.i. = zeevaart inkomend
z.u. = zeevaart uitgaande
K. no = heeft te maken met de rijnvaart

datum nummer naam soort schip schip tonn.  
26-04-1856 372 C. van Dijk boeijerschuit Cornelia Theodora 34 f 0,34
26-04-1856 373 W. Nooijer keen Vrouw Maria à 1½ ct.  147 f 2,20½
26-04-1856 374 J. Cook poon Jonge Aegilus    50 f 0,75
28-04-1856 375 F. Kooij aak Vrouw Magdalena 58 f 0,58
28-04-1856 376 F. Boele poon Vrouw Maatje 38 f 0,38
28-04-1856 377 F. Dolk tjalk Vrouw Maria 47 f 0,47
28-04-1856 378 A. Kolderhaust aak Gute Wein à 1½ ct. 45 f 0,67½
28-04-1856 379 A. Kolderhaust aak Lisette à 1½ ct. 25 f 0,37½
28-04-1856 - K. no. 2 J.D. van Duyne aak Goede Hoop à 1½ ct. 141 f 2,11½
29-04-1856 380 A. Kooner aak - 27 f 0,27
29-04-1856 381 A. de Vries schip Dortenaar 120 f 1,20
29-04-1856 382 J. Meijnder damloper  Jonge Willem à 1½ ct. 78 f 1,17
29-04-1856 383 N. Ekkerman tjalk Twee Gebroeders 51 f 0,51
29-04-1856 384 A. Seine praam Vrouw Jantje 59 f 0,59
29-04-1856 385 M. Hovestad praam Korenbloem 35 f 0,35
29-04-1856 386 A. Weijmar rijnschuit V[rouw] Geertrui 22 f 0,22
29-04-1856 - no. 237 Den Heer J. Zahn, agent van het stoomjacht Jacob van Artevelt stoomjacht  Jacob van Artevelt - f 50,00
30-04-1856 387 A. v.d. Klooster boeijer Vijf Gebroeders 24 f 0,24
30-04-1856 388 P. Duno aak Anders Welvaren 39 f 0,39
30-04-1856 389 A. Schippers poon Vr[ouw] Cornelia 36 f 0,36
30-04-1856 390 J. Tirie pont Jonge Hendrik 57 f 0,57
30-04-1856 391 W. van Strate boeijer Jonge Jan 30 f 0,30
30-04-1856 392 J. van Strate boeijer Hoop en Vrees 27 f 0,27
30-04-1856 - Z.i no. 23 D. Brown - Neva à 6 ct. 246 f 14,76
30-04-1856 - Z.i no. 24 R. Perriau - Exmouth à 6 ct. 130 f 7,80
30-04-1856 - Z.i no. 25 J. Ford - Thames à 6 ct. 71 f 4,26
30-04-1856 - Z.i no. 26 D. Jones - Gratitude 125 f 7,50
30-04-1856 - Z.i no. 27 J. Lee - Fortitude 108 f 6,48
30-04-1856 - Z.i no. 28 Th. Dyer - Marguerit 87 f 5,22
30-04-1856 - Z.i no. 29 J. Pettherick - Abcana 156 f 4,36
 
30-04-1856 - Z.i no. 30 J. Bullard - Thomas Rising à 6 ct. 103 f 6,18
30-04-1856 - Z.i no. 31 W.J. Vos - Hellevoe(t)sluis à 15 ct. 630 f 94,50
30-04-1856 - Z.i no. 32 - Mary J. Oliver à 6 ct. 171 f 10,26
30-04-1856 - Z.i no. 33 F. Blowey - Emerald à 6 ct. 100 f 6,00
30-04-1856 - Z.i no. 34 R. Bammont - Let Me Alone à 6 ct. 106 f 6,36
30-04-1856 - Z.i no. 35 W. Down - Pet à 6 ct. 117 f 7,02
30-04-1856 - Z.i no. 36 J. Lawson - Ocean à 6 ct. 85 f 5,10
30-04-1856 - Z.i no. 37 A. Dawson - Commerci à 6 ct. 146 f 8,76
30-04-1856 - Z.i no. 38 J. Allan - Aandreu Wilson à 6 ct. 87 f 5,22
30-04-1856 - Z.i no. 39 J. Sharp - Crescent à 6 ct. 90 f 5,40
30-04-1856 - Z.i no. 40 J. Laren - Marguerit à 6 ct. 54 f 3,24
30-04-1856 - Z.i no. 41 B. Lauder - Spring à 6 ct. 71 f 4,26
30-04-1856 - Z.i no. 42 S. Newson - Compass à 6 ct. 115 f 6,90
30-04-1856 - Z.i no. 43 W. Grout - Ariel à 6 ct. 103 f 6,18
30-04-1856 - Z.i no. 44 E.J. Nichols - Effort à 6 ct. 69 f 4,14
30-04-1856 - Z.i no. 45 M. Coverdale - Rosebud à 6 ct. 150 f 9,00
30-04-1856 - Z.i no. 46 F. Williams - Marguerit à 6 ct. 125 f 7,50
30-04-1856 - Z.i no. 47 R. Shotton - Hope à 6 ct. 247 f 14,82
30-04-1856 - Z.i no. 48 W. Burnfield - Princes Royal à 6 ct. 125 f 7,50
30-04-1856 - Z.i no. 49 J. Williams - Reval à 6 ct. 98 f 3,88
30-04-1856 - Z.i no. 50 J. Braddon - Rambler à 6(?) ct. 112 f 4,66
30-04-1856 - Z.i no. 51 S. Sizer - Queen à 6 ct. 92 f 5,52
30-04-1856 - Z.i no. 52 W. Willes - Patriot à 6 ct. 118 f 7,08
30-04-1856 - Z.i no. 53 W. Bensley - Saeflower à 6 ct. 127 f 7,62
30-04-1856 - Z.i no. 54 Th. Rebsen - Sir Alexand. Makezi à 6 ct. 132 f 7,92
30-04-1856 - Z.i no. 55 J. Stasse - Op Hoop van Zegen à 6 ct. 71 f 4,26
30-04-1856 - Z.i no. 56 J. Doidge - Jun Crou à 6 ct. 112 f 6,72
30-04-1856 - Z.i no. 57 J. Kendale - St. Catherine à 6 ct. 117 f 7,02
30-04-1856 - Z.i no. 58 P. Jare - Iris à 6 ct. 92 f 5,52
30-04-1856 - Z.i no. 59  ? ? ? ?
30-04-1856 - Z.i no. 60 C. Trost - Magnet à 6 ct. 65 f 3,90
30-04-1856 - Z.i no. 61 J.P. van Beest Holle - J.C. Schotel à 15 ct. 613 f 91,95
 
30-04-1856 - z.u. no. 15 W. Bullard - Thomas Rising  à 6 ct. 103 f 6,18
30-04-1856 - z.u. no. 16 A. Dawson - Commerci à 6 ct. 146 f 8,76
30-04-1856 - z.u. no. 17 E.J. Nichols - Effort à 6 ct. 69 f 4,14
30-04-1856 - z.u. no. 18 R. Londen (?B. Lauder?) - Spring à 6 ct. 71 f 4,26
30-04-1856 - z.u. no. 19 R. Bammon - Let Me Alone  à 6 ct. 106 f 6,36
30-04-1856 - z.u. no. 20 L.D. Immink - Prins Velmaasch(?) à 15 ct. 468 f 70,20
30-04-1856 - z.u. no. 21 E. Leertower - Cornelus à 6 ct. 81 f 4,86
30-04-1856 - z.u. no. 22 S. Doidge - Sim Crou à 6 ct. 112 f 6,72
30-04-1856 - z.u. no. 23 F. Agema - Timor à 15 ct. 441 f 66,15
30-04-1856 - z.u. no. 24 P. Jaren - Iris à 6 ct. 92 f 5,52
30-04-1856 - z.u. no. 25 W. de Haan - Mercurius à 6 ct. 122 f 7,32
30-04-1856 - K no. 3 C. v.d. Wiele aak Ondernemer à 1½ ct.  74 f 1,30½
30-04-1856 - K no. 4  J. Gassen aak Jacob I à 1½ ct.  230 f 3,45
30-04-1856 - K no. 5 H. van Delft aak Gertraud à 1½ ct.  250 f 3,75
30-04-1856 - K no. 6 E. Dinsing aak Hermann à 1½ ct.  214 f 3,21
30-04-1856 - K no. 7 H. Stokbrucks aak Jonge Laurent à 1½ ct.  245 f 3,64½
30-04-1856 - K no. 8 J. Hildebrand aak Helena à 1½ ct.  195 f 2,92½
30-04-1856 - K no. 9 H. Grafwege (Grafweijr?) aak Primus à 1½ ct.  164 f 2,52
30-04-1856 - K no. 10 H. Coppers aak Louisa Sophia à 1½ ct.  137 f 2,05½
30-04-1856 - K no. 11 H. Kern aak Fortuna (half) 201 f 1,51
30-04-1856 - K no. 12 C. van Lier aak Vr[ouw] Elisabeth à 1½ ct.  125 f 1,87½
30-04-1856 - K no. 13 L. Noldus aak Vr[ouw] Maria à 1½ ct.  78 f 1,17
30-04-1856 - K no. 14 J. van Kessel aak De Hoop à 1½ ct.  164 f 2,46
30-04-1856 - K no. 15 F. Blom aak Vr[ouw] Sara à 1½ ct.  148 f 2,22
30-04-1856 - K no. 16 L. Wickerhof aak Elisabeth (half) à 1½ ct.  95 f 0,71½
02-05-1856 393 E. Muis poon Jonge Jan à 1½ ct.  42 f 0,63
02-05-1856 394 J. Evenblij jagt Vr[ouw] Maatje 52 f 0,52
02-05-1856 395 J. Leonart aak Kent U Zelve 28 f 0,28
02-05-1856 396 A. de Graaf aak Maria Elisabeth 24 f 0,24
02-05-1856 397 A. Vriends boeijer Vrouw Johanan 27 f 0,27
02-05-1856 398 J. Bos aak Johan à 1½ ct.  87 f 1,30½
02-05-1856 399 L. Winkelhof aak Elisabeth à 1½ ct.  81 f 1,21½
02-05-1856 - no. 238 J. Dronkers Beurtman Bats poon Jonge Helena 60 f 1,-
03-05-1856 400 J. Mertes poon Vijf Gezusters à 1½ ct.  44 f 0,66
03-05-1856 401 Y.E. de Jong tjalk Vier Gebroeders 83 f 0,83
03-05-1856 402 N. Eckerman tjalk Twee Gebroeders 51 f 0,51
05-05-1856 403 S. Langendam tjalk Vr[ouw] Jannette 68 f 0,68
05-05-1856 404 A. Bus aak Ibrail Pucha à 1½ ct.  237 f 355½
05-05-1856 405 C. van Altenburg schip Hollands Diep 98 f 0,98
05-05-1856 406 F. de Lamper poon Twee Gebroeders à 1½ ct.  50 f 0,75
05-05-1856 407 P. Dane aak Panders Welvaren 39 f 0,39
05-05-1856 408 D. Fuijk ijker - 22 f 0,22
05-05-1856 409 A. de Roover poon Zelden van Pas 38 f 0,38
06-05-1856 410 C. Libertau (Liberton?) pont Activiteit 105 f 1,05
06-05-1856 411 Jenedescru pont Vier Gebroeders 160 f 1,60
06-05-1856 412 J. de Dunne aak Goede Verwachting 51 f 0,51
06-05-1856 413 A. de Lang aak Jonge Gerard 97 f 0,97
06-05-1856 414 J. Booij aak Vrouw Lijgje 21 f 0,21
06-05-1856 - no. 239 J. Adriaansen Beurtman Breskens boeijer Vr[ouw] Adriana 22 f 1,-
06-05-1856 - no. 240 W.A. Langeweg Beurtm[an] Zierikzee poon Twee Gebroeders 41 f 1,-
07-05-1856 415 S. Visser jagt Jonge Jacob 41 f 0,41
07-05-1856 416 R. van Veen tjalk Alle Morge Nieuwe Zorg 79 f 0,79
07-05-1856 417 J. v.d. IJssel aak Vrouw Elisabeth 26 f 0,26
07-05-1856 418 J.A. Jauksma tjalk Jonge Pietje 67 f 0,67
07-05-1856 419 S. Nedel praam Vrouw Carolina 69 f 0,69
07-05-1856 420 H. de Bonte pont La Jeannette 98 f 0,98
07-05-1856 - no. 241 A. Ooms Beurtman Oosterhout poon Arnoldus Albertus 29 f 1,-
08-05-1856 421 D. Heijblom poon Vrouw Hendrina 31 f 0,31
08-05-1856 422 J. Rooij (Booij?) praam Jonge Hendrik 70 f 0,70
08-05-1856 423 S. Evenblij aak Hoop Doet Leven 46 f 0,46
 
08-05-1856 424 J. Hillesheim aak Jonkfrau Orleans à 1½ ct. 113 f 1,69½
08-05-1856 - no. 242 P. Jacops Beurtman Breskens poon Dankbaarheid 48 f 1,-
08-05-1856 - no. 243 P. Jacops Beurtman Breskens poon Dankbaarheid (1855) 48 f 1,-
09-05-1856 425 J. Jonkers aak Eendragt 25 f 0,25
09-05-1856 426 J. Klaasse poon Twee Gebroeders à 1½ ct. 43 f 0,64½
09-05-1856 427 J. Koster aak Twee Gebroeders 22 f 0,22
09-05-1856 428 J. v.d. Velde kraak Goede Intentie à 1½ ct. 60 f o,90
09-05-1856 429 M.J. Ysinga tjalk Twee Gebroeders 91 f 0,91
09-05-1856 430 H. Leenders aak Sophia Clara 45 f 0,45
09-05-1856 431 J. Visser jagt Phoenix 30 f 0,30
09-05-1856 432 M. de Munk poon Zelden van Pas 50 f 0,50
09-05-1856 - no. 244 D. Fuik, Particulier Zwijndrecht ijker à 6 ct. 22 f 1,32
09-05-1856 - no. 245 J. de Witte, Beurtman Borg Sluis poon Dankbaarheid 38 f 1,-
10-05-1856 433 H. Pächert aak Prins Regent à 1½ ct. 233 f 1,74½
10-05-1856 434 G. Koppenol boeijer Jonge Cornelus 28 f 0,28
10-05-1856 435 Jenedescrue pont Drie gezusters 74 f 0,74
10-05-1856 436 J.L. de Beer tjalk Maria Regina 90 f 0,90
10-05-1856 437 L. de Landsheer kof Maria Sophie à 1½ ct. 96 f 1,44
10-05-1856 438 U. Hazewindes tjalk Vier Gebroeders 86 f 0,86
12-05-1856 439 M. Staal tjalk Goede Verwachting 44 f 0,44
13-05-1856 440 H.J. Tirie pont La Belle Jeannette 69 f 0,69
13-05-1856 441 G. Duiser aak Vrouw Elsiabeth 106 f 1,06
13-05-1856 442 A.P. Hof tjalk Vier Gezusters 60 f 0,60
13-05-1856 443 W. Giesen keen Jonge Theodorus 66 f 0,66
14-05-1856 444 C. van Altenburg schip Hollands Diep 98 f 0,98
14-05-1856 445 P.G. Lindeboom tjalk Jonge Alida 82 f 0,82
14-05-1856 446 S. van Woersem ijker De Hoop 36 f 0,36
14-05-1856 - no. 246 L. Noorland, Particulier Dordrecht kraak De Maria à 6 ct. 67 f 4,02
15(!)-05-1856 447 J. van Oosterom rijnschuit Twee gebroeders 22 f 0,22
14-05-1856 448 A. Kalle boeijer Ons Genoegen 30 f 0,30
14-05-1856 449 A.W. van Heijningen rijnsch. Jonge Wil. 26 f 0,26
14-05-1856 450 J. Elaks keen De Hoop 38 f 0,38
14-05-1856 451 S. Noorderhave kraak Koophandel 59 f 0,59
14-05-1856 452 M. Hovestadt praam Korenbloem 35 f 0,35
14-05-1856 453 K. Amel aak Wakpoel à 1½ ct. 230 f 4,45
14-05-1856 - no. 247 J. Vink, Particulier Gorkom aak Koopmans Welvaren à 6 ct. 40 f 2,40
14-05-1856 - no. 248 J. Visser Beurtman Klundert poon Vrouw Alida 39 f 1,-
14-05-1856 454 R. v.d. Pluim tjalk Twee Gebroeders 43 f 0,43
16-05-1856 455 P. Hokke tjalk Jonge Pieter 70 f 0,70
16-05-1856 456 G. Woudsma jagt Jonge Boudina à 1½ ct. 45 f 0,67½
16-05-1856 457 W. Peters aak Maria Helena 34 f 0,34
16-05-1856 458 P.H. Mulder aak Vr[ouw] Jeka 81 f 0,81
16-05-1856 459 E.S. Hazewindes 't jalk Drie Gebroeders 83 f 0,83
16-05-1856 460 A. Volkert praam Pieter Gerardus 94 f 0,94
16-05-1856 - no. 249 H. Breur Beurtman Giesedam aak - 16 f 1,-
16-05-1856 - no. 250 De heer J. Zahn, agent van het stoomjagt De Stad Zierikzee stoomjagt  De Stad Zierikzee - f 30,-
16-05-1856 - K. no. 17 La Fleur pont Rockale à 1½ ct. 66 f 0,99
16-05-1856 - K. no. 18 La Fleur pont Rachehale(?) à 1½ ct. 62 f 0,93
17-05-1856 461 P. van Lith aak Susanna à 1½ ct. 142 f 2,13
17-05-1856 462 S.G. Blaauw 't jalk Weltevreden à 1½ ct. 76 f 1,14
17-05-1856 463 G. Landat pont Jonge Pieter 105 f 1,05
17-05-1856 464 A. Tissel aak Aeolus à 1½ ct. 362 f 5,43
17-05-1856 465 A. Adam boeijer Maria Christina 30 f 0,30
17-05-1856 - no. 251 P. Bollema(n), Particulier Dordrecht 't jalk Twee Gebroeders à 6 ct. 33 f 1,98
17-05-1856 - no. 252 H.R. Zeldenrust, Particulier Sneek 't jalk Stad Sneek à 6 ct. 56 f 3,36
 
een selectie  :
20-05-1856 474 M.J. Masion pont De Jonge Gerard 166 f 1,66
23-05-1856 498 G. Gerritsen aak Jacoba 26 f 0,26
27-05-1856 524 M. Ottevanger boeijerschuit De Jonge Jacob 27 f 0,27
28-05-1856 540 J. Manneke poon Zelden van Pas 33 f 0,33
30-05-1856 547 P. Withaak westlander - 23 f 0,23
30-05-1856 - no. 257 C. Klop Beurtman Hardinksveld aak 15 f 1,-  
31-05-1856 - z.u. no. 26 v.d. Wind - Jacob Cats à 15 ct. 779 f 116,85
03-06-1856 (Belg) 568 A. de Vries schip Dortenaar à 1½ ct. 120 f 1,80
06-06-1856 595 S. van de Merwe kraak De Vrouw Cornelis 42 f 0,42
16-06-1856 639 M. Wemmakers pont Jan Tiele 59 f 0,59
16-06-1856 643 A. de Vries schip Dortenaar à 1½ ct. 120 f 1,80
21-06-1856 670 M. Hovenstad praam Korenblom 35 f 0,35
21-06-1856 671 J. Nagtegaal aak De Vrouw Johanna Jacoba 21 f 0,21
26-06-1856 - K. 44 van der Heijden ? een vlot hout 1176 ellen? ? ?
30-06-1856 732 D. van Doeverden tjalk De Vriendschap 44 f 0,44
05-07-1856 - no. 274 W. Klijn Beurtman Lage Zwaluwe poon Jacoba Antonia 42 f 1,-
17-07-1856 (Belg) 844 P. Schaap 't jalk Jacoba en Adriaan à 1½ ct. 108 f 1,62
17-07-1856 847 D. van Koeverden t jalk De Vriendschap 44 f 0,44
23-07-1856 - K. no. 56 A. Molegraaf poon  De Jonge Lucas (dubbel) 36 f 0,72
02-09-1856 1105 L. Mouthaan schip De Jonge Jacoba 81 f 0,81
02-09-1856 1114 J. Strik aak Matthijs Lucas (half) à 1½ ct. 102 f 0,76½
08-09-1856 (rijn) 1150 J. Gasse aak Jacob een à 1½ ct. 186 f 2,79
01-10-1856 1253 W. Hutter aak Antonius Jacobus à 1½ ct. 99 f 1,48½
01-10-1856 1254 P. Hokke tjalk De Jonge Pieter 75 f 0,75
13-11-1856 1427 W. Klop aak De Vrouw Jacoba 44 f 0,44
02-12-1856 1508 T. de Klerk 't jalk De Jacoba à 1½ ct. 106 f 1,59
29-12-1856 (rijn) 1606 G. Brans keen De Jonge Jacob à 1½ ct. 62 f 0,93
23-02-1857 85 J. Prins tjalk De Jonge Jacobus à 1½ ct. 67 f 1,00½
25-02-1857 - 18 A. Zwaans Beurtman Waspik poon Jacoba Johanna 39 f 1,-
16-03-1857 189 A. Prins tjalk De Jonge Jacobus à 1½ ct. 96 f 1,44
21-03-1857 218 H. Visser jacht De Jonge Jacob 41 f 0,41
24-04-1857 385 R. Valk tjalk De Jonge Joke 32 f 0,32
12-05-1857 471 A. Visser jacht De Jonge Jacob 41 f 0,41
30-05-1857 - K 18 J. Thielen - De Jonge Jacob à 1½ ct. 234 f 3,51
12-06-1857 653 G. de Beer tjalk Johannes Jacobus   97 f 1,45½
22-06-1857 719 Jhr. van Regteren praam De Jonge Jan Jacob (half) 76 f 0,38
29-06-1857 776 P. Heeren pleit Neptunus à 1½ ct. 94 f 1,41
02-07-1857 800 L. Verveen tjalk De Vrouw Jacoba 44 f 0,44
10-07-1857 ? H. Dolk praam De Jonge Jacob (half) 79 f 0,39½
24-07-1857 944 J. van der Zee tjalk De Jonge Jacob 51 f 0,51
30-07-1857 986 G. van der Graaf aak De Jonge Jacob à 1½ ct. 180 f 2,70
24-08-1857 1150 H.E. de Jong tjalk Aurora 81 f 0,81
29-09-1857 1325 P. Kiviets aak De Vrouw Paulina 65 f 0,65
06-10-1857 1355 G.J. Stasse schip De Vrouw Adriana 88 f 0,88
26-10-1857 1442 A. van Dijk praam De Jonge Jacob 44 f 0,44
25-11-1857 - K no. 76 Van der Heijden ? een vlot hout ? ?
01-12-1857 1596 F. Dubbelman aak De Wisselvalligheid 30 f 0,30
28-12-1857 1670 N. Meijer aak De Vrouw Jacoba 98 f 1,47
29-12-1857 - K. no. 82 wede. van der Heijden en Zn. ? een vlot hout ? ?
30-01-1858 30 P. van Schijndel aak De Jonge Jacobus 144 f 1,44
12-03-1858 67 L. Mouthaan schip De Jacob à 1½ ct. (half) 81 f 0,61
18-03-1858 92 M.C. Sterk tjalk De Vrouw Jacoba à 1½ ct. 87 f 1,30½
30-03-1858 171 P. van Scheindel aak De Jonge Jacobus 144 f 1,44
02-04-1858 - 104 J. de Mil Beurtman Iersendam boeijerschuit De Jacobus Cornelis 29 f 1,-
07-04-1858 211 J. Kolkman praam De Vrouw Jacoba 73 f 0,73
12-04-1858 245 A. Visser jacht De Jonge Jacob 40 f 0,40
08-05-1858 421 H. de Jong tjalk Hertje Jacoba 46 f 0,46
10-05-1858 432 F. de Klerk tjalk Jacobus  à 1½ ct.  106 f 1,59
11-05-1858 439 M.C. Sterk tjalk De Vrouw Jacoba 87 f 0,87
28-05-1858 539 H. Visser jagt De Jonge Jacob 41 f 0,41


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP
Toegang: 68a
Inventarisnummer: 12

datum nummer naam soort schip schip tonn.  
31-05-1858 - z.u. no. 10 E.F. Richardson - Eburn à 6 ct. [=cent] 68 f 4,08
31-05-1858 - z.u. no. 11 H. Wilkonson - W.S.R. à 6 ct. 46 f 2,76
31-05-1858 - z.u. no. 12 J. Howis - Creole à 6 ct. 140 f 8,40
31-05-1858 - z.u. no. 13 - Maria à 6 ct. 56 f 3,36
31-05-1858 - z.u. no. 14 W. Campbell - Earl of Five à 6 ct. 84 f 5,04
31-05-1858 - K no. 11 L. Noldus - De Vrouw Maria à 1½ ct.  78 f 1,17
31-05-1858 - K no. 12 L. Wiekerhof - Elisabeth à 1½ ct.  93 f 1,39
31-05-1858 - K no. 13 H. Dinkhuis - Schiller à 1½ ct.  251 f 3,76½
31-05-1858 - K no. 14 H. Stokbruiks - De Jonge Laurentius à 1½ ct.  256 f 3,84
31-05-1858 - K no. 15 W. Stoubets - De Johanna à 1½ ct.  63 f 0,94½
31-05-1858 - K no. 16 L. Bovens - De Zes Gezusters à 1½ ct.  257 f 3,85½
31-05-1858 - K no. 17 J. Jans - De Goede Verwachting à 1½ ct.  208 f 3,12
31-05-1858 - K no. 18 J.J. Meudt - Hanibal à 1½ ct.  180 f 2,70
31-05-1858 - K no. 19 W. Haverkamp - Elisabeth à 1½ ct.  199 f 2,99½
31-05-1858 - K no. 20 L. Noldus - De Vrouw Maria à 1½ ct.  78 f 1,17
31-05-1858 - K no. 21 H. Stokbruiks - De Jonge Laurentius à 1½ ct.  256 f 3,84
01-06-1858 564 H. Le Fleur pont Le Guardoux 102 f, 102
01-06-1858 565 H. Le Fleur pont La Celie 62 f 0,62
01-06-1858 566 H. Cornelisse aak Op Hoop van Zegen 57 f 0,57
01-06-1858 567 W.S. Salomon tjalk Vrouw Hillegina 87 f 0,87
01-06-1858 568 E. Kuria aak Alexander à 1½ ct.  196 f 2,94
01-06-1858 569 H. Ysinga tjalk De Drie Gebroeders 91 f 0,91
01-06-1858 570 F. Volkert aak Vrouw Pietertje 33 f 0,33
01-06-1858 571 D. Pander tjalk Vrouw Jannetje 56 f 0,56
01-06-1858 572 F. den Brink jagt Admiraal 24 f 0,24
01-06-1858 573 de wed. Zeilstra tjalk Lambertus 48 f 0,48
02-06-1858 574 H. Bakker tjalk De Vrouw Anna 64 f 0,64
02-06-1858 575 C.A. Kaptein poon De Vrouw Cornelia à 1½ ct 34 f 0,51
02-06-1858 576 P.J. Schil aak Elisabeth à 1½ ct 206 f 3,09
 
02-06-1858 577 F.K. Hamming tjalk De Twee Gebroeders 63 f 0,63
02-06-1858 578 J. Hoek poon De Hoop à 1½ ct 49 f 0,73½
02-06-1858 579 F. de Lamper poon De Twee Gebroeders à 1½ ct 50 f 0,75
02-06-1858 580 W. van der Linden jaagschuit - 26 f 0,26
02-06-1858 581 J.P. Lei tjalk De Jonge Jan 51 f 0,51
02-06-1858 582 J. Wiggers tjalk Lamegina 81 f 0,81
02-06-1858 583 A.H. Joosten tjalk De Vriendschap 95 f 0,95
03-06-1858 584 L. Garis poon Willamien à 1½ ct 35 f 0,52
03-06-1858 585 B. Verschoor praam De Vrouw Bartje 80 f 0,80
03-06-1858 586 M. Wenmakers pont Rosalie 141 1,41
03-06-1858 587 K. Kreuks aak De Jonge Coenraad à 1½ ct 226 f 3,39
03-06-1858 588 F. van der Bent poon De Vrouw Elisabeth 28 f 0,28
04-06-1858 589 J. Verghouwen nolté De Francois à 1½ ct 27 f 0,40½
04-06-1858 590 J. van Oosterom reinschuit - 24 f 0,24
04-06-1858 591 J. van Beek tjalk De Jonge Johannes à 1½ ct 104 f 1,56
04-06-1858 592 J.K. van der Winst aak Eendragt 69 f 0,69
04-06-1858 593 P. Kroneig aak Riet Sort Jurg à 1½ ct 125 f 1,87½
04-06-1858 594 H. Aarthop aak Maria Louza à 1½ ct 195 f 2,92½
04-06-1858 595 H. Engenhop aak Fort Schrietz à 1½ ct 200 F 3,00
04-06-1858 596 R. Brinkman tjalk Artina Ogina 96 f 0,96
04-06-1858 597 H. Vermegen aak Alla Lewenia 44 f 0,44
04-06-1858 598 G. van der Veen tjalk Vrouw Aaltje 95 f 0,95
04-06-1858 - K no. 22 P. Schuller aak no. 22 Keulen à 1½ ct 344 f 5,16
05-06-1858 599 J. Meurs aak Johanna Wilhelmina 75 f 0,75
05-06-1858 600 W. van den Heuvel pleit De Vrouw Catharina à 1½ ct 93 f 1,39½
05-06-1858 601 A. Kaashoek schip De Vrouw Maria 60 f 0,60
05-06-1858 602 J. Ouweneel boeijerschuit De Dankbaarheid 33 f 0,33
05-06-1858 603 A. Vonk tjalk De Dankbaarheid 26 f 0,26
05-06-1858 604 G.D. Jooste tjalk De Vrouw Geertruida 85 f 0,85
05-06-1858 605 J. Joosten tjalk Op Hoop van Zegen 83 f 0,83
05-06-1858 606 J. de Jongh schip De Vrouw Johanna 86 f 0,86
05-06-1858 607 F. Volkert aak Vrouw Pietertje 33 f 0,33
05-06-1858 608 de we. van Beuzekom tjalk Op Hoop van Zegen 49 f 0,49
06-06-1858 609 C. Verrijken poon De Zeven Gebroeders à 1½ ct 62 f 0,63
 
07-06-1858 610 P. Londot pont Anthonetta 76 f 0,76
07-06-1858 - no. 225 J. Bouman, Beurtman Koorndijk boeijerschuit De Vrouw Anna 38 f 1,-
07-06-1858 - no. 226 W.S. Krul, Beurtman Zaandam tjalk De Vrouw Johanna 55 f 1,-
08-06-1858 611 A. Bakker tjalk De Vrouw Anna 64 f 0,64
08-06-1858 612 F. Bezemer poon De Zeven Gezusters 42 f 0,42
08-06-1858 613 J. Zigmont poon De Goede Verwachting 30 f 0,39
08-06-1858 614 H. van Yken praam Het Vertrouwen 75 f 0,75
08-06-1858 615 C. Caam tjalk De Goede Hoop 81 f 0,81
08-06-1858 616 L. Cireveld kraak Vrouw Neeltje 60 f 0,60
08-06-1858 617 J. Kok praam Vrouw Anna 58 f 0,58
08-06-1858 618 D.H. Pamma tjalk Vrouw Jansje 58 f 0,58
08-06-1858 619 K. Versteeg boeijerschuit Koopmans Welvaren 29 f 0,29
09-06-1858 620 F. Lijnwever aak Fortuna à 1½ ct 422 f 6,33
09-06-1858 621 L.F. van der Veer tjalk Broedertrouw 89 f 0,89
09-06-1858 622 P. Smit keen Augusta à 1½ ct 138 f 2,07
09-06-1858 623 D. van Diee rijnschuit - 22 f 0,22
09-06-1858 624 E. Kunen aak Alexander à 1½ ct 196 f 2,94
09-06-1858 - 227 A. Tazelaar, Beurtman IJselmonde boeijerschuit De Dankbaarheid 22 f 1,-
10-06-1858 625 J. Troost praam De Hoop 69 f 0,69
10-06-1858 626 de wed. de Wilde aak - 23 f 0,23
10-06-1858 627 W. van Buren ijker De Vrouw Wilhelmina 34 f 0,34
10-06-1858 628 de. wed. Mulder pakschuit - 24 f 0,24
10-06-1858 629 J. de Nuchteren pakschuit - 24 f 0,24
10-06-1858 630 G.Vos schip Johanna 81 f 0,81
10-06-1858 631 F. Volkert tjalk De Vrouw Elisabeth 97 f 0,97
10-06-1858 632 J. van der Lelie kraak Geertruida 40 f 0,40
10-06-1858 633 G.H. Verwerda tjalk De Vrouw Cijbrecht 43 f 0,43
10-06-1858 634 H.G. Capke tjalk Catharina 52 f 0,52
10-06-1858 635 de wed. Zeilstra tjalk Lambertus 48 f 0,48
10-06-1858 636 J.P. Lei tjalk De Jonge Jan 51 f 0,51
10-06-1858 637 W. van der Linden jaagschuit - 26 f 0,26
 
10-06-1858 638 A. Fransen tjalk De Vriendschap 81 f 0,81
10-06-1858 639 C. van den Yseldijk hengst De Zeemeeuw 24 f 0,24
10-06-1858 640 M. Wenmakers pont Kmeplesent 78 f 0,78
10-06-1858 641 W. Breur schip De Twee Gebroeders à 1½ ct 77 F 1,15½
10-06-1858 642 F. de Graaf poon De Drie Gebroeders 22 f 0,22
11-06-1858 643 F. Verhagen aak Altenaas Welvaren 36 f 0,36
11-06-1858 644 H. Dortrman aak De Jonge Hendrik à 1½ ct 208 f 3,12
11-06-1858 645 P. Ponsen aak Pieter Adrianus à 1½ ct 180 f 2,70
11-06-1858 646 C. van Laten tjalk De Vrouw Annegina 78 f 0,78
11-06-1858 647 C. van den Brink pakschuit Vrouw Alida 24 f 0,24
11-06-1858 648 A. Bos tjalk Alberdina 96 f 0,96
11-06-1858 649 J. Hijme tjalk Wilhelmina à 1½ ct 230 f 3,45
11-06-1858 650 J.D. Bakker tjalk Jantina 86 f 0,86
11-06-1858 651 J. Jongsma tjalk De Jonge Trijntje 67 f 0,67
11-06-1858 652 L. Biesheuvel weslander - 24 f 0,24
11-06-1858 653 J. Kas tjalk De Vrouw Marinna 53 f 0,53
11-06-1858 654 P. Thomas praam Dochter Gerritje 57 f 0,57
11-06-1858 655 A. de Vries schip Johanna Maria à 1½ ct 81 f 1,21½
11-06-1858 656 G.K. Dijkema tjalk De Goede Verwachting 78 f 0,78
11-06-1858 657 H. Blaauwpaard tjalk De Vrouw Elisabeth 38 f 0,38
11-06-1858 658 J.A. van der Zee tjalk De Vrouw Helena 31 f 0,31
12-06-1858 659 P. Steenart boeijerschuit Zuid Bevelands Welvaren 24 f 0,24
12-06-1858 660 J. Wissel poon De Vrouw Johanna 28 f 0,28
12-06-1858 661 J. Bakker poon De Vrouw Pietronella 36 f 0,36
12-06-1858 662 G. Looman poon De Jonge Johannes 29 f 0,29
12-06-1858 663 W. Kerckhof boeijerschuit De Vriendschap 29 f 0,29
12-06-1858 664 P. Gillisse pont Funix à 1½ ct 147 f 2,20½
12-06-1858 665 H. Vos aak De Vrouw Anthonia 86 f 0,86
12-06-1858 666 M. Wenmakers pont Litchein 63 f 0,63
12-06-1858 667 A. de Leid boeijerschuit De Jonge Jacob 27 f 0,27
12-06-1858 668 M. Ysinga tjalk De Drie Gebroeders (half) 91 f 0,45½
12-06-1858 669 P. den Blijker tjalk De Jonge Elisabeth 46 f 0,46
12-06-1858 670 F. de Graaf poon De Drie Gebroeders 22 f 0,22
12-06-1858 671 G. de Groot land aak - 26 f 0,26
 
12-06-1858 672 J. Imans rijnschuit - 22 f 0,22
12-06-1858 673 J. de Jongh tjalk De Vriendschap 62 f 0,62
14-06-1858 674 W. Broene aak De Vrouw Geertruida à 1½ ct 67 f 1,00½
14-06-1858 675 K. Gort praam De Vrouw Alberdina 58 f 0,58
14-06-1858 676 J. Heersma tjalk De Drie Gebroeders 85 f 0,85
14-06-1858 677 L. Kuis snik De Jonge Cornelis à 1½ ct 31 f 0,46½ 
14-06-1858 678 E. Jasper praam De Vrouw Elisabeth 59 f 0,59
14-06-1858 679 P. Timmers damloper De Hendrikus (half) 60 f 0,30
14-06-1858 680 A. de Vries schip Dortenaar à 1½ ct 120 f 1,80
14-06-1858 681 R. Hoekstra tjalk Margerieta 96 f 0,96
14-06-1858 682 P. Hoekstra tjalk De Vrouw Altina 79 f 0,79
14-06-1858 683 de wede. H.E. Udes tjalk Roewina Marina 84 f 0,84
15-06-1858 684 L. Noldus aak De Vrouw Maria à 1½ ct 70 f 1,05
15-06-1858 685 A. Rozenboom aak De Vrouw Pitronella à 1½ ct 140 f 2,10
15-06-1858 686 W. van Opheusse aak De Vrouw Theodora à 1½ ct 76 f 1,14
15-06-1858 687 W. Breur schip De Twee Gebroeders à 1½ ct 77 f 1,15½
15-06-1858 688 P. Bras kraak De Vrouw Cornelia 48 f 0,48
15-06-1858 689 J. Bosi praam De Jonge Henderik  70 f 0,70
16-06-1858 690 J. van Oostrum rijnschuit - 24 f 0,24
16-06-1858 691 J. van den Berghe tjalk De Vrouw Petronella à 1½ ct 76 f 1,14
16-06-1858 692 H. Kooij praam Henderika 65 f 0,65
16-06-1858 693 J. Adriaanse kraak De Vrouw Adriana 43 f 0,43
16-06-1858 694 Chennee Diseri pont Francois 53 f 0,53
16-06-1858 - 228 J. Kriens, Particulier van Papendrecht aak - à 6 ct 21 f 1,26
17-06-1858 695 M. Keur jagt De Jonge Keur 31 f 0,31
17-06-1858 696 D. Vos poon De Dankbaarheid 35 f 0,35
17-06-1858 697 W. Schellaars schip De Vrouw Helena à 1½ ct 75 f 1,12½
17-06-1858 698 J. van der Meulen tjalk De Vrouw Catharina 84 f 0,84
17-06-1858 699 H. Hoekstra tjalk De Vrouw Maria 83 f 0,83
17-06-1858 700 C. Bakker damschuit De Vijf Gebroeders 35 f 0,35
17-06-1858 701 J. Ouweneel boeijerschuit De Dankbaarheid 33 f 0,33
17-06-1858 702 A. Molengraaf poon De Jonge Lucas 36 f 0,36
17-06-1858 - 229 J. Dronkers, beurtman Bath poon De Jonge Helena 60 f 1,-
18-06-1858 703 B. Here plijt Nephtunis à 1½ ct 94 f 1,41
18-06-1858 704 G. Monac praam De Vrouw Roewien 71 f 0,71
18-06-1858 705 A. Louters aak De Jonge Johann à 1½ ct 20 f 0,30
18-06-1858 706 S. van der Meulen tjalk De Jonge Arie 58 f 0,58
18-06-1858 707 F. Volkert aak De Vrouw Pietertje 33 f 0,33
18-06-1858 708 W. Janse boeijerschuit De Vrouw Adriana 37 f 0,37
18-06-1858 709 P. Vennes jagt De Vrouw Amelia 35 f 0,35
18-06-1858 710 H. Joosten aak Johanna Cornelia à 1½ ct 138 f 2,07
18-06-1858 711 E.E. Zoutman tjalk Hester 94 f 0,94
18-06-1858 712 G. Hendriks aak Stolzenfels à 1½ ct 200 f 3,00
19-06-1858 713 J. Ouweneel boeijerschuit De Dankbaarheid 33 f 0,33
19-06-1858 714 A. van Kessel tjalk De Jonge Herman 27 f 0,27
19-06-1858 715 M.J. Masion pont De Vrouw Paulina 165 f 1,65
19-06-1858 716 M.J. Masion pont De Jonge Gerardus 171 f 1,71
19-06-1858 717 E. Langendam poon De Jonge Pieter 36 f 0,36
19-06-1858 718 A. Boonstra tjalk De Drie Gebroeders 63 f 0,63
19-06-1858 719 M. Koole boeijerschuit De Drie Gebroeders 30 f 0,30
19-06-1858 720 C. van Ysseldijk hengst De Zeemeeuw 24 f 0,24
21-06-1858 721 G. Veenhuis tjalk Catharina 90 f 0,90
21-06-1858 722 A. de Laat boeijerschuit De Jonge Jacob 27 f 0,27
21-06-1858 723 G. Gieze aak De Vrouw Dina à 1½ ct 114 f 1,71
21-06-1858 724 G. van Dijk boeijerschuit Cornelia Theodora 34 f 0,34
21-06-1858 725 F. Louters tjalk De Vrouw Alida 85 f 0,85
21-06-1858 726 F. Jonkers tjalk De Vrouw Cornelia 42 f 0,42
21-06-1858 727 A. Hazenbos tjalk De Drie Gebroeders 73 f 0,73
21-06-1858 728 L. van den Berg westlander De Goede Verwachting 21 f 0,21
21-06-1858 729 J. Mertens poon De Vijf Gezusters à 1½ ct 44 f 0,66
22-06-1858 730 P. Stui poon De Jonge Pieter à 1½ ct 47 f 0,70½
22-06-1858 731 J. van der Berg tjalk De Vrouw Pietronella à 1½ ct 76 f 1,14
22-06-1858 732 G. Keune ijzerschip Keulen no. 24 à 1½ ct 433 f 6,49½
22-06-1858 733 M. Wenmakers keen d'Anvers 52 f 0,52
22-06-1858 734 P. Stofberg tjalk De Goede Verwachting 29 f 0,29
22-06-1858 735 G. van Ninwegen boeijerschuit De Drie Gebroeders 27 f 0,27
22-06-1858 736 A.V. van Kessel aak De Jonge Adrianus à 1½ ct 136 f 2,04
 
een selectie  :
23-06-1858 742 A. de Vries - Dortenaar 120 f 1,20
24-06-1858 748 A. Molengraaf poon De Jonge Lucas 36 f 0,36
28-06-1858 - K. no 23 A. Molengraaf poon De Jonge Lucas 36 f 0,36
30-06-1858 - z.i. no. 109 P. Vernes - Merwestroom à 6 ct 96 f 5,82
30-06-1858 - z.i. no. 113 S. Phillips - Vesta à 6 ct 44 f 2,64
01-07-1858 - K. no 33 A. Molengraaf poon De Jonge Lucas 36 f 0,36
09-07-1858 ? W. Koster praam De Jonge Jan 74 f 0,74
13-07-1858 841 A. de Vries schip Dortenaar 120 f 1,20
16-07-1858 - 235 P. Grotenboer, particulier van Dordrecht tjalk De Vrouw Jacoba à 6 ct 33 f 1,98
19-07-1858 - D. en J. Nocks, particulier van Dordrecht ? ? ? ?
26-07-1858 937 A. Prins keen De Jonge Jacobus à 1½ ct 96 f 1,44
27-07-1858 ? W. de Laat boeijerschuit De Jonge Jacob 27 f 0,27
05-08-1858 999 C.M. Pronk tjalk De Jacoba 28 f 0,28
05-08-1858 1003 K. ten Oever praam De Jonge Jacobus 76 f 0,76
14-08-1858 1057 L. van Veen tjalk De Vrouw Jacoba 44 f 0,44
04-09-1858 1151 P. de Laat boeijerschuit De Jonge Jacob 27 f 0,27
17-09-1858 1240 P. de Laat boeijerschuit De Jonge Jacob 27 f 0,27
20-09-1858 1250 J. Kroming aak De Jacob à 1½ ct 75 f 1,12½
22-10-1858 1409 J. Dolk schip Jacob Arie 86 f 0,86
26-11-1858 1572 J. Veldman praam De Jonge Jacob 49 f 0,49
16-12-1858 1590 J. Vetman tjalk De Jonge Jacob 49 f 0,49
31-12-1858 - K. 309 H.W. Mast, agent stoomjagt de Stad Geertruidenberg stoomjagt  de Stad Geertruidenberg (over het jaar 1858) - f 30,00
05-04-1859 275 A. Visser jacht De Jonge Jacob 41 f 0,41
02-05-1859 - z.i. no. 50 J.P. van Beest Holle - J.C. Schotel à 1½ ct 613 f 91, 95
11-05-1859 425 A. Prins tjalk De Jonge Jacobus 96 f 0,96
25-05-1859 470 A. Visser jacht De Jonge Jacob 41 f 0,41
07-06-1859 523 J. Dolk schip De Jonge Jacob 86 f 0,86
06-07-1859 686 A.G. de Vries tjalk Jacoba 58 f 0,58
17-08-1859 - 230 P. Schaap, particulier van Dordrecht tjalk Jacoba en Adriaan à 6 ct 106 f 6,36
31-08-1859 - z.u. 5 J.H. Koning - Jacobus à 6 ct 77 f 4, 74
29-02-1860 - z.i. 5 J.G. Kunst - Arij Scheffer à 15 ct 754 f 113,20
21-05-1860 36 A. Visser jacht De Jonge Jacob 41 f 0,41
06-07-1860 - 113 S. de Mul, Beurtman van Iersendam boeijer Jacobus Cornelis 29 f 1,-
09-07-1860 - 115 A. van der Loo, Beurtman van Waspik aak De Jonge Jacobus 17 f 1,-
06-08-1860 690 A. de Laat poon De Jonge Jacop 27 f 0,27
20-08-1860 764 L. van Veen tjalk De Vrouw Jacoba 44 f 0.44
28-08-1860 813 C. Vennik praam Jacoba 74 f 0,74
10-09-1860 887 W. Hutter aak Antonie Jacobus à 1½ ct 99 f 1,48½
19-10-1860 - 190 P. Grootenboer, particulier van Dordrecht tjalk De Vrouw Jacoba à 6 ct 33 f 1,98
18-12-1860 1253 G. de Beer tjalk Johanna Jacoba à 1½ ct 77 f 1,15½
25-02-1861 46 J. de Mul boeijer Jacobus Cornelis 29 f 0,29
25-03-1861 155 G.J. Stasse schip De Vrouw Adriana à 1½ ct 88 f 1,32
09-04-1861 237 L.A. Buisman tjalk Jonge Antje 69 f 0,69
24-05-1861 401 P. Poppelier tjalk De Draaibank à 1½ ct 82 f 1,23
25-05-1861 417 D. Hulseboom praam De Vrouw Jacoba 65 f 0,65
30-05-1861 548 H. Stempel aak Mehamed Alie à 1½ ct 264 f 3,96
01-06-1861 548 A. Visser jacht De Jonge Jacob 41 f 0,41
05-06-1861 479 P. Stofberg tjalk Goede Verwachting 29 f 0,29

NB.
- Te Werkendam is Dingsdag een beladen aak door een hevigen wind omgeslagen, en zijn de drie opvarenden, waarvan 2 huisvaders, in de golven omgekomen.
[bron: Dordrechtsche Courant 25-1-1859 (SAD 569:65)]

- Maandag nacht is in de lading van het op de rivier de Maas in de nabijheid van Schiedam voor anker liggende, met stroo beladene, alhier te huis behorende, praamschip 'Pieter Gerardus', schipper A. Volkert, brand ontstaan ..etc.
[bron: Dordrechtsche Courant 27-1-1859 (SAD 569:65)]

- 'Stad Goes', Zwijndrechtsche veerboot overvaren / Sijmen Ottevanger en vischkoopman Kooijman gered;
[bron: Dordrechtsche Courant 8-2-1859 (SAD 569:65)]

- Gisteren omstreeks half 4 ure na de middag ontmoette, ongeveer op de hoogte van Alblasserdam, de van boven komende sleepboot 'De Maas' van den Heer Wenmaekers, de opvarende sleepboot 'Einheit', van de Keulsche Stoomboot-Maatschappij, terwijl deze twee ijzeren sleepbakken en eene bovenlandsche houten aak, schipper Schouten, op sleeptouw had. Het ongeluk heeft gewild, dat 'De Maas' op laatstgenoemde aak gevaren is en met zooveel geweld, dat deze bijna onmiddellijk zonk en men alle moeite had de opvarenden te redden. De aak was beladen met ijzer en zwavel.
[bron: Dordrechtsche Courant 22-3-1859 (SAD 569:65)]

- ZEETIJDINGEN. kapt. van Beest Holle 'J.C. Schotel' ..etc.;
- Heden morgen is op het barkschip 'J.C. Schotel', een ligtmatroos, met name A. van Santen, bezig met zeilen vast te maken, van de raa op de reeling en van daar in het water gevallen, doch spoedig er uitgehaald. Hij is naar het gasthuis vervoerd tot heling van zijn gebroken arm.
[bron: Dordrechtsche Courant 26-3-1859 (SAD 569:65)]

- In onze vorige is melding gemaakt van een ongeluk, aan een op Gent varenden schipper op de hoogte van Ooltgensplaat overkomen. De NRC zegt heden dat die ramp, hoe treffend reeds, niet volledig is medegedeeld, en meldt daaromtrent het volgende:
Deze schipper, van der LOO genaamd verloor nabij Ooltgensplaat zijn zoon en zijn knecht, die door het overslaan der fok in het Hollandsch Diep werden geworden en zag beiden tot op verren afstand met den dood worstelen ..etc.
[bron: Dordrechtsche Courant 14-4-1859 (SAD 569:65)]

- De te Zierikzee in de breed beurt varende schipper A. van Gastel, van daar met eene lading zelkasch vertrokken, is in of nabij de Kil door ene tjalk aangevaren, waardoor zijn vaartuig is gezonken. De opvarenden zijn gered en het schip was verzekerd.;
[bron: Dordrechtsche Courant 24-9-1859 (SAD 569:65)]

- Van den Moerdijk meldt men:
Maandag had op het Hollandsch Diep in de nabijheid der Noordschans een treffend ongeluk plaats. De visscher W. BRAND, van zijn vischschuit met een roeiboot huiswaarts keerende, had het ongeluk door den hevigen wind en het onstuimige water vol of omver te slaan en jammerlijk te verdrinken. De ongelukkige laat een weduwe met vijf kinderen achter.
[BRON: Dordrechtsche Courant do 17-5-1860 (SAD 569:66)]

- Dordrecht 28 Mei. Naar men verneemt is gisternacht te Werkendam, een tjalkscheepje, beladen met steen, ten gevolge van het onstuimige weder, gezonken, en de schipper en zijne vrouw, die ten ruste lagen, daarbij omgekomen.
[BRON: Dordrechtsche Courant 29-5-1860 no. 64 (SAD 569:66)]

- Door den storm van Maandag ll is het schip JANNETJE, gezagvoerder A. Lupcke liggende in reparatie aan de werf van de heeren SMIT aan het Slikkerveer driftig geworden en aan de overzijde tegen de griend aan de grond gezet.
- bomschuit DRIE GEBROEDERS (J. Schuddé van Doorn en Verwey), K. van der Plas;
[BRON: Dordrechtsche Courant 31-5-1860 (SAD 569:66)]

- Den 18, des avonds, is een schip geladen met biggen en toebehoorende aan schipper Dolk, op de hoogte van de Bovensluis, bij Willemstad, tegen een ander schip aangevaren, met dat ongelukkig gevolg, dat het een groot lek kreeg en dadelijk zonk. Met veel moeite gelukte het den schipper, zijn knecht en de 4 aan boord zijnde kooplieden, zich op het schip waartegen de aanvaring had plaats gehad, te redden. Van de biggen heeft men slechts een zevental kunnen redden.
[BRON: Dordrechtsche Courant 22-9-1860 (SAD 569:66)]

- Volgens een telegram uit Londen, is het stoomschip 'Ary Scheffer', van Havre naar Rotterdam, op 15 mijl afstand van Noord-Voorland, Dinsdagnacht gezonken. Kapitein TIMMERMANS, de 1e machinist, de hofmeester en twee matrozen verloren daarbij het leven; 9 man der equipage zijn per stoomschip 'Stanley', thuis behoorende te Hartlepool, te Dover aangebracht.
[Nieuwe Amersfoortsche Courant 17-3-1883]


Havengelden Dordrecht (SAD 68a-8 over 1846-1851)

periode zeevaart binnenvaart
(incl. rijnaken
en maasponten)
aantal schepen
1840 # 1 jan. t/m 5 apr. 1840 47 349 72 557 119 906
1840 # 5 apr. t/m 18 mei 1840 35 94 129
1840 # 18 mei t/m 3 juli 1840 51 106 157
1840 # 3 juli t/m 16 aug. 1840 47 56 103
1840 # 16 aug. t/m 30 sept. 1840 67 82 149
1840 # 30 sept. t/m 18 nov. 1840 74 90 164
1840 # 18 nov. t/m 31 dec. 1840 28 57 85
1841 # 1 jan. t/m 11 apr. 1841 44 360 110 501 154 861
1841 # 11 apr. t/m 1 juni 1841 45 55 100
1841 # 1 juni t/m 18 juli 1841 48 76 124
1841 # 18 juli t/m 31 aug. 1841 56 97 153
1841 # 1 sept. t/m 1 nov. 1841 63 109 172
1841 # 1 nov. t/m 31 dec. 1841 104 54 158
1842 # 1 jan. t/m 11 apr. 1842 32 398 84 376 116 774
1842 # 11 apr. t/m 29 mei 1842 52 77 129
1842 # 29 mei t/m 18 juli 1842 78 40 118
1842 # 18 juli t/m 12 sept. 1842 67 85 152
1842 # 12 sept. t/m 7 nov. 1842 103 43 146
1842 # 7 nov. t/m 31 dec. 1842 66 47 113
1843 # 1 jan. t/m 21 april 1843 43 457 77 415 120 872
1843 # 21 apr. t/m 12 juni 1843 71 75 146
1843 # 12 juni t/m 6 aug. 1843 84 87 171
1843 # 7 aug. t/m 9 okt. 1843  94 73 167
1843 # 10 okt. t/m 26 nov. 1843 82 70 152
1843 # 26 nov. t/m 31 dec. 1843 83 33 116
1844 # 1 jan. t/m 21 april 1844 25 250 19 191 44 441
1844 # 21 april t/m 29 juni 1844 61 36 97
1844 # 29 juni t/m 30 aug. 1844 78 63 141
1844 # 30 aug. t/m 3 nov. 1844 55 37 92
1844 # 3 nov. t/m 31 dec. 1844 31 36 67
1845 # 1 jan. t/m 21 apr. 1845 (ca 3 1/2 maand) 58 324 23 162 81 486
1845 # 21 april t/m 21 mei 1845 (1 maand) 27 12 39
1845 # 21 mei t/m 30 juni 1845 (ca 1 1/2 maand) 50 19 69
1845 # 30 juni t/m 7 aug. 1845 (ca 1 1/2 maand) 28 35 63
1845 # 7 aug. t/m 17 sept. 1845 (1 maand) 45 29 74
1845 # 17 sept. t/m 14 nov. 1845 (2 maanden) 72 22 94
1845 # 15 nov. t/m 31 dec. 1845 (ca 1 1/2 maand)  44 22 66
1846 # 1 jan. t/m 31 mrt. 1846 (3 maanden) 46 461 166 880 212 1341
1846 # 1 april t/m 9 mei 1846 (ca 1 1/2 maand) 46 89 135
1846 # 10 mei t/m 6 juni 1846 (1 maand) 62 80 142
1846 # 7 juni t/m 11 juli 1846  (1 maand) 55 97 152 
1846 # 12 juli t/m 31 aug. 1846 (ca 1 1/2 maand) 101 150 151
1846 # 1 tot 30 sept. 1846 (1 maand) 63 83 146
1846 # 1 okt. t/m 30 nov. 1846 (2 maanden) 81 161 242
1846 # 1 t/m 31 dec. 1846 (1 maand) 7 54 61
1847 # 1 jan. t/m 31 maart 1847 (3 maanden) 34 389 158 809 192 1198
1847 # 1 t/m 30 april 1847 (1 maand) 31 87 118
1847 # 1 t/m 30 mei 1847 (1 maand) 50 50 100
1847 # 1 juni t/m 31 juli 1847 (2 maanden) 85 148 233
1847 # 1 aug. t/m 30 sept. 1847 (2 maanden) 97 107 204
1847 # 1 okt. t/m 30 nov. 1847 (2 maanden) 86 186 272
1847 # 1 t/m 31 dec. 1847 (1 maand) 6 73 79 
1848 # 1 jan. t/m 31 mrt. 1848 (3 maanden) 44 326 192 922 236 1248
1848 # 1 april t/m 31 mei 1848 (2 maanden) 78 135 213
1848 # 1 juni t/m 30 aug. 1848 (3 maanden) 99 357 456
1848 # 1 sept. t/m 30 okt. 1848 (2 maanden) 87 156 243
1848 # 1 nov. t/m 31 dec. 1848  (2 maanden) 18 82 100
1849 # 1 jan. t/m 31 mrt. 1849 (3 maanden) 60 321 188 925 248 1246
1849 # 1 apr. t/m 31 mei 1849 (2 maanden) 71 190 261
1849 # 1 juni t/m 16 aug. 1849 (2 1/2 maanden) 91 197 288
1849 # 17 aug. t/m 31 dec. 1849 (4 1/2 maanden) 99 350 449
1850 # 1 jan. t/m 30 apr. 1850 (4 maanden) 59 343 268 939 327 1282
1850 # 1 mei t/m 31 juli 1850 (3 maanden) 104 267 371
1850 # 1 aug. t/m 31 okt. 1850 (3 maanden) 137 308 445
1850 # 1 nov. t/m 31 dec. 1850  (2 maanden) 43 96 139
1851 # 1 jan. t/m 30 apr. 1851 (4 maanden) 83 322 318 860 401 1182
1851 # 1 mei t/m 31 juli 1851 (3 maanden) 101 211 312
1851 # 1 aug. t/m 31 okt. 1851 (3 maanden) 107 271 119
1851 # 1 nov. t/m 31 dec. 1851 (2 maanden) 31 60  
1852 # 1 jan. t/m 30 april 1852 (4 maanden) 87 408 329 (22 jaarlijks havengeld) 859 
(incl. 50 jaarlijks 
havengeld)
  1267
1852 # 1 mei t/m 30 juni 1852  (2 maanden) 133 191 (15 jaarlijks havengeld)  
1852 # 1 juli t/m 31 okt. 1852 (4 maanden) 129 218 (5 jaarlijks havengeld)  
1852 # 1 nov. t/m 31 dec. 1852  (2 maanden) 59 121 (8 jaarlijks havengeld)  
1853 # 1 jan. t/m 31 mei 1853 (5 maanden) 85 324 341 (24 jaarlijks havengeld) 928 426 1252
1853 #1 juni t/m 30 sept. 1853 (4 maanden) 107 327 (14 jaarlijks havengeld) 434
1853 #1 okt. t/m 31 dec. 1853 (3 maanden) 132 260 (10 jaarlijks havengeld) 392
1854 # januari 1854 [NB. alleen 30 en 31 jan.] 0 349 13 (0 jaarlijks havengeld) 2459    
1854 # februari 1854 34 153 (15 jaarlijks havengeld)  
1854 # maart 1854 24 353 (158 jaarlijks havengeld)  
1854 # april 1854 17 233 (53 jaarlijks havengeld)  
1854 # mei 1854 66 303 (19 jaarlijks havengeld)  
1854 # juni 1854 43 249 (9 jaarlijks havengeld)  
1854 # juli 1854 36 244 (3 jaarlijks havengeld)  
1854 # augustus 1854 42 257 (6 jaarlijks havengeld)  
1854 # september 1854 51 147 (2 jaarlijks havengeld)  
1854 # oktober 1854 0 207 (4 jaarlijks havengeld)  
1854 # november 1854 20 202 (4 jaarlijks havengeld)  
1854 # december 1854 16 98 (3 jaarlijks havengeld)  
1855 # januari 1855 6 357 56 (2 jaarlijks havengeld) 2144   2501
1855 # februari 1855 0 4 (4 jaarlijks havengeld)  
1855 # maart 1855 16 145 (28 jaarlijks havengeld)  
1855 # april 1855 27 327 (150 jaarlijks havengeld)  
1855 # mei 1855 61 252 (62 jaarlijks havengeld)  
1855 # juni 1855 50 277 (20 jaarlijks havengeld)  
1855 # juli 1855 40 277 (5 jaarlijks havengeld)  
1855 # augustus 1855 43 239 (19 jaarlijks havengeld)  
1855 # september 1855 44 206 (4 jaarlijks havengeld)  
1855 # oktober 1855 40 175 (4 jaarlijks havengeld)  
1855 # november 1855 20 142 (1 jaarlijks havengeld)  
1855 # december 1855 10 44 (2 jaarlijks havengeld)  
1856 # januari 1856 5   75 (24 jaarlijks havengeld)      
1856 # februari 1856 6 209 (112 jaarlijks havengeld)  
1856 # maart 1856 24 174 (63 jaarlijks havengeld)  
1856 # april 1856 1 150 (33 jaarlijks havengeld)  
1856 # mei 1856      
1856 # juni 1856      
1856 # juli 1856      
1856 # augustus 1856      
1856 # september 1856      
1856 # oktober 1856      
1856 # november 1856      
1856 # december 1856      
TOTAAL            

Laatst gewijzigd: februari en april 2007.