Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Verklaringen Hollandsche schepen 1810


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 4
Inventarisnummer: 207 (met twee staten waarop dezelfde schepen worden vermeld)


Staat van de aan den Burgemeester der Stad Dordrecht en van de Merwede ter voldoening aan de Aanschrijving van den Heer Drost in het 3e Quartier van het Departement Maasland gedane opgave, der Hollandsche Schepen

Het Smakschip de Drie Gezusters, groot 21 commercie lasten ongecalculeerd op 45 Rogge lasten.
Ik ondergeteekende boekhouder en mede reder verklare onder presensatie van eede, dat bij dit Schip geene andere reders dan Hollanders zijn geinteresseerd. Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
Bij absentie van Harm Berends Vroom wonende te Sapmeer in 't Departement Groningen.
(was get.) R. Vogelsang als zijn cargadoor.

Het Smakschip de Goede Hoop, gevoerd bij Dirk Hendriks Puister groot 24 commercie lasten, liggende te Dordrecht.
Ik ondergeteekende als Cargadoor van Dirk Hendrik Puister, verklare onder presentatie van Eede, dat bij dit Schip geen andere Reders dan Hollanders zijn geinteresseerd.
Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) R. Vogelsang, kargadoor.

Het Fluitschip genaamd Asia, groot volgens meetcedul 215 commercie lasten en 420 gecalculeerde rogge lasten, liggende te Dordrecht.
Wij ondergetekende Boekhouders en mede reders, verklaren onder Presentatie van Ede, dat bij dit Schip geen andere reders dan Hollanders zijn geinteresseerd.
Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) Jacob Vriesendorp & Zonen

Het Fregatschip de Hoop, groot volgens meetcedul 214 commercie lasten en 380 gecalculeerde rogge lasten, liggende te Dordrecht.
Wij ondergetekende Boekhouders en mede reders, verklaren onder Presentatie van Ede, dat bij dit Schip geen andere reders dan Hollanders zijn geinteresseerd. Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) Jacob Vriesendorp & Zonen

Het Fregatschip Harmonie, groot volgens calculatie 500 Rogge lasten liggende alhier.
Wij ondergetekende Boekhouders en mede Reders verklaren onder Presentatie van Ede, dat bij dit Schip geen andere reders dan Hollanders zijn geinteresseerd. Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) Frank van der Schoor & Zoonen

Een Kofschip 't Hol, groot circa 150 rogge lasten. Nieuw van stapel gelopen en zonder tuigagie of rondhouten liggernde te Dordrecht.
Ik ondergetekende verklare dat het bovengenoemde Schip in vollen eigendom is toebehorende aan de Boedel van mijn overleden man en in zijn leven door hem zelve gebouwd is.
Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) De weduwe J. Schouten gebore Boet

Het Kofschip de Resolution, groot volgens meetcedul 33 Commercie Lasten en gecalculeerd circa 65 Rogge Lasten liggende te Dordrecht.
Wij ondergeteekende Reders verklaren onder presentatie van eede dat bij dit Schip geen andere Reders dan Hollanders zijn geinteresseerd.
Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) Klerk & Voogd.

Het Sloepschip Fortuin, groot volgens meetcedul 9 Commercie Lasten en 12 gecalculeerd Rogge Lasten liggende te Dordrecht.
Ik ondergetekende Boekhouder en mede reder verklare onder presentatie van eede dat bij dit Schip geen andere Reders dan Hollanders zijn geinteresseerd. Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) J. van Ouwerkerk

Het Barkschip Catrina Andrienne, groot volgens meetcedul 66 Commercie lasten en gecalculeerd op 110 Rogge lasten liggende te Amsterdam.
Wij ondergetekende Boekhouders en mede Reders, verklaren, onder Presentatie van Eede, dat bij dit Schip geen andere Reders dan Hollanders zijn geinteresseerd. Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) J. de Heer Junr. & Comp.e

Het Smakschip der Kleine Anton, groot volgens meetcedul 23 Commercie lasten en gecalculeerd op 50 Rogge Lasten liggten de Groningen.
Wij ondergetekende Boekhouders en mede Reders, verklaren onder Presentatie van Eede, dat bij dit Schip geen andere Reders dan Hollanders zijn geinteresseerd. Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) J. de Heer Junr. & Comp.e

Het Fluitschip Amasis, groot volgens calculatie 240 Rogge lasten liggende alhier te Dordrecht.
Wij ondergetekende Boekhouders en mede Reders, verklaren onder Presentatie van Eede, dat bij dit Schip geen andere Reders dan Hollanders zijn geinteresseerd. Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) Frank van der Schoor & Zoonen

Het Loggerschip de Roos, groot 12 Commercie Lasten gecalculeerd op 18 Rogge Lasten, liggende te Dordrecht.
Ik ondergetekende Boekhouder en Reder verklare dat bij dit Schip geen andere Reders zijn geinteresseerd.
Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) Gerard Mauritz

Het Loggerschip Betseij, groot 28 Commercie Lasten gecalculeerd 38 Rogge Lasten, liggende te Schiedam.
Ik ondergetekende Boekhouder en Reder verklare dat bij dit Schip geen andere Reders zijn geinteresseerd.
Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) Gerard Mauritz

Het Galjasschip genaamd de Phenix, groot volgens meetcedul 21 Commercie lasten en gecalculeerd op 30 Rogge lasten liggende te Wapeler Siel en
Het Sloepschip de Jonge Dirk Vos, groot volgens meetcedul 15 Commercie lasten en gecalculeerd op 20 Rogge lasten liggende alhier.
Ik ondergetekende Reder verklare, dat in deze Schepen geene vreemdelingen zijn geinteresseerd.
Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.) Dirk Vos Czn

Den ondergetekende Burgemeester der Stad Dordrecht en van de Merwede verklaard, dat bovenstaande opgave door de Eigenaren en Reders van de bedoelde Schepen, na dat deze aanvrage door denzelven ter hunner behoorlijke kennis was gebragt, aan hem is gedaan en gemelde Personen bij hem bekend zijn voor Lieden, omtrent welkens opgave geene, de minste bedenking zoude kunnen opkomen, en dis ook volkomen geloof verdienen.
Dordrecht den 22 van Wintermaand 1810.
(was get.)  H. Onderwater

Laatst gewijzigd: juli 2012