Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier der nummering van de huizen 1797 (incl. aantal bewoners per huis)


Bron: Erfgoedcentrum DiEP (stadsarchief Dordrecht)
Toegang: 4
Inventarisnummer: 170 (kohier nummering huizen 1797)

NB. een grondvergadering = een kiesdistrict.


QUOHIER DER NUMMERING VAN DE HUIZEN ENZ 1797

QUOHIER
der nummering van de Huizen, Pakhuizen, Thuinen &a. der stad Dordrecht, en de Merwede,
zoo verre door de Nationale Guarde der gemelde Stad werd omgeschreven.
Verdeelt in vijf Quartieren, als vier binnen de Stads-poorten, en Een buiten de zelve.
Alsmede van het zesde Quartier liggende aan de bovenzijde van den zoogenaamde groenen of Hallingen Dijk.
Benevens het getal der Zielen welke zig in de bewoond wordende Nummers bevonden bij de opneeming van 30 Januarij 1797.
Beginnende met het 1e Quartier Lett. A
.

Totaal aantal inwoners in de wijken :

A 2.053
B 1.324
C 7.862
D 4.461
E 2.386
totaal 18.280
welke in hunnen Nummers waren opgenomen,
en in 't Krankzinnig en Beterhuis ook opgegeven zijn;
-/- 8
rest 18.272
F 184
TOTAAL 18.456

Eerste Quartier Lett. A.

Eerste grondvergadering.
No. 001 (2 zielen) 't midden van de Tolbrug;
No. 002 (3 zielen)
No. 003 (4 zielen)
No. 004 (5 zielen) het Hoekhuis op de Groenmarkt;
No. 005 (6 zielen)
No. 006 (8 zielen)
No. 007 (3 zielen)
No. 008 (3 zielen)
No. 009 (10 zielen)
No. 010 (4 zielen)
No. 011 (5 zielen)
No. 012 (6 zielen)
No. 013 (2 zielen)
No. 014 (2 zielen)
No. 015 (9 zielen)
No. 016 (3 zielen)
No. 017 (3 zielen)
No. 018 (2 zielen)
No. 019 (7 zielen)
No. 020 (2 zielen)
No. 021 (- zielen) onbewoond
No. 022 (4 zielen)
No. 023 (2 zielen)
No. 024 (2 zielen)
No. 025 (4 zielen)
No. 026 (3 zielen)
No. 027 (4 zielen)
No. 028 (7 zielen)
No. 029 (3 zielen)
No. 030 (6 zielen)
= 124 zielen
No. 031 (1 zielen) het hoekhuis van de Vischbrug;
No. 032 (2 zielen) Vischbrug, beurszijde
No. 033 (2 zielen) idem
No. 034 (8 zielen) Vischbrug overzijde
No. 035 (6 zielen) het Hoekhuis na 't Stadhuis;
No. 036 (4 zielen)
No. 037 (3 zielen)
No. 038 (9 zielen)
No. 039 (3 zielen)
No. 040 (2 zielen)
No. 041 (3 zielen)
No. 042 (7 zielen)
No. 043 (5 zielen)
No. 044 (- zielen) onbewoond;
No. 045 (7 zielen)
No. 046 (- zielen) onbewoond;
No. 047 (4 zielen) wooning van de Concherge;
No. 048 (4 zielen) op den Lomberde Brug;
No. 049 (5 zielen) het Hoekhuis in de Grotekerksbuurt;
No. 050 (6 zielen)
No. 051 (5 zielen)
No. 052 (5 zielen)
No. 053 (6 zielen)
No. 054 (2 zielen)
No. 055 (2 zielen)
No. 056 (3 zielen)
No. 057 (5 zielen)
No. 058 (2 zielen)
No. 059 (6 zielen)
No. 060 (- zielen) stal;
= 241 zielen
No. 061 (2 zielen)
No. 062 (3 zielen)
No. 063 (4 zielen)
No. 064 (2 zielen)
No. 065 (6 zielen)
No. 066 (2 zielen)
No. 067 (6 zielen)
No. 068 (9 zielen)
No. 069 (6 zielen) naast de Manhuisstijger;
No. 070 (7 zielen) Manh.Stijger;
No. 071 (5 zielen) 't volgende Hoekhuis;
No. 072 (3 zielen)
No. 073 (9 zielen)
No. 074 (3 zielen)
No. 075 (3 zielen)
No. 076 (3 zielen)
No. 077 (2 zielen)
No. 078 (2 zielen)
No. 079 (2 zielen)
No. 080 (3 zielen)
No. 081 (7 zielen) naast de Pelsebrug;
No. 082 (5 zielen) Pelsebrug;
No. 083 (7 zielen) 't volgende Hoekhuis;
No. 084 (3 zielen)
No. 085 (9 zielen)
No. 086 (5 zielen) 't laatste Huis in de G.K. buurt;
No. 087 (8 zielen) op de Leuvebrug;
No. 088 (3 zielen) idem;
No. 089 (4 zielen) 't Eerste Huis op de kaai na de Zakkedr: Brug;
No. 090 (- zielen) pakhuis;
= 374 zielen
No. 091 (9 zielen) het Huis naast de Zakkedragersbrug;
No. 092 (7 zielen) het Huis naast de Zakkedragers Huis;
No. 093 (- zielen) comptoir;
No. 094 (4 zielen)
No. 095 (1 zielen)
No. 096 (2 zielen)
No. 097 (- zielen) pakhuis;
No. 098 (- zielen) is niet geplaatst;
No. 099 (- zielen) pakhuis;
No. 100 (5 zielen)
No. 101 (- zielen) pakhuis;
No. 102 (10 zielen)
No. 103 (8 zielen)
No. 104 (6 zielen)
No. 105 (- zielen) pakhuis;
No. 106 (4 zielen)
No. 107 (4 zielen)
No. 108 (- zielen) pakhuis;
No. 109 (9 zielen)
No. 110 (4 zielen)
No. 111 (8 zielen)
No. 112 (- zielen) pakhuis naast de Catharina Poort aan de zijde van de Zakkedragers Poort;
No. 113 (- zielen) pakhuis aan de overzijde;
No. 114 (- zielen) pakhuis;
No. 115 (- zielen) pakhuis;
No. 116 (5 zielen)
No. 117 (3 zielen)
No. 118 (- zielen) pakhuis;
No. 119 (- zielen) pakhuis;
No. 120 (7 zielen)
= 470 zielen
No. 121 (3 zielen) 't Huis Engelenburg;
No. 122 (- zielen) comptoir agter de Kraan
No. 123 (9 zielen)
No. 124 (4 zielen) naast s Lands Magazijn;
No. 125 (2 zielen) in de Kerkstraat;
No. 126 (3 zielen) kerkhof;
No. 127 (10 zielen) idem;
No. 128 (- zielen) schilderswinkel;
No. 129 (5 zielen) kosters Huis;
No. 130 (2 zielen)
= 508 zielen

Tweede grondvergadering.
No. 131 (4 zielen) eerste Huis op de Potte Markt;
No. 132 (3 zielen)
No. 133 (2 zielen)
No. 134 (4 zielen) laatste Huis op de Pottemarkt;
No. 135 (- zielen) Pakhuis Eerste Nummer in de G.K. buurt zijnde den hoek van 't kerkhof;
No. 136 (7 zielen)
No. 137 (- zielen) behoort aan 136;
No. 138 (8 zielen)
No. 139 (7 zielen)
No. 140 (3 zielen)
No. 141 (2 zielen)
No. 142 (3 zielen) 't hoekhuis van de Schuitenmakersstraat;
No. 143 (3 zielen)
No. 144 (2 zielen)
No. 145 (- zielen) pakhuis;
No. 146 (3 zielen)
No. 147 (- zielen) pakhuis;
No. 148 (4 zielen)
No. 149 (2 zielen)
No. 150 (2 zielen)
= 567 zielen
No. 151 (4 zielen)
No. 152 (- zielen) stal;
No. 153 (3 zielen)
No. 154 (8 zielen)
No. 155 (- zielen) pakhuis;
No. 156 (- zielen) stal;
No. 157 (3 zielen)
No. 158 (3 zielen)
No. 159 (5 zielen) steenhouwerij op den hoek van de Schuitemakersstraat in de Houttuinen;
No. 160 (- zielen) pakhuis;
No. 161 (- zielen) pakhuis;
No. 162 (3 zielen)
No. 163 (- zielen) Pakhuis in de Houtthuinen op den Hoek van de Kerkstraat;
No. 164 (- zielen) Timmerwinkel aan de overzijde;
No. 165 (- zielen) Pakhuis Eerste Num.r in de Schuitemakersstraat;
No. 166 (- zielen) Pakhuis;
No. 167 (6 zielen)
No. 168 (5 zielen)
No. 169 (1 zielen)
No. 170 (- zielen) Pakhuis;
No. 171 (- zielen) Pakhuis;
No. 172 (4 zielen)
No. 173 (- zielen) Pakhuis;
No. 174 (7 zielen)
No. 175 (- zielen) Pakhuis laatste Nr. in de Schuitemakersstraat;
No. 176 (4 zielen) hoekhuis in de Grotekerksbuurt;
No. 177 (4 zielen)
No. 178 (- zielen) Pakhuis;
No. 179 (- zielen) Pakhuis;
No. 180 (3 zielen)
= 635 zielen
No. 181 (- zielen) Pakhuis den hoek van 't Manhuisstraatje;
No. 182 (- zielen) Pakhuis [Manhuisstraatje]
No. 183 (- zielen) Pakhuis [Manhuisstraatje]
No. 184 (3 zielen) [Manhuisstraatje]
No. 185 (6 zielen) [Manhuisstraatje]
No. 186 (6 zielen) [Manhuisstraatje]
No. 187 (- zielen) Pakhuis [Manhuisstraatje]
No. 188 (- zielen) Pakhuis, hoek van 't Manhuisstraatje;
No. 189 (- zielen) schilderswinkel;
No. 190 (11 zielen)
No. 191 (- zielen) Pakhuis;
No. 192 (4 zielen)
No. 193 (8 zielen)
No. 194 (- zielen) stal;
No. 195 (4 zielen)
No. 196 (8 zielen)
No. 197 (2 zielen)
No. 198 (5 zielen)
No. 199 (- zielen) comptoir van 't gemaal;
No. 200 (7 zielen)
No. 201 (- zielen) comptoir van den ontvanger;
No. 202 (4 zielen)
No. 203 (2 zielen)
No. 204 (6 zielen)
No. 205 (5 zielen)
No. 206 (8 zielen)
No. 207 (2 zielen)
No. 208 (6 zielen)
No. 209 (- zielen) Pakhuis;
No. 210 (6 zielen)
= 738 zielen
No. 211 (3 zielen)
No. 212 (6 zielen) Groenmarkt op den Hoek van de Vleeshouwersstraat;
No. 213 (- zielen) behoort aan 212 Eerste No. in de Vleeshouwersstraat;
No. 214 (9 zielen)
No. 215 (3 zielen)
No. 216 (- zielen) Pakhuis;
No. 217 (1 zielen)
No. 218 (10 zielen)
No. 219 (3 zielen)
No. 220 (3 zielen)
No. 221 (4 zielen)
No. 222 (8 zielen)
No. 223 (9 zielen)
No. 224 (2 zielen)
No. 225 (3 zielen)
No. 226 (3 zielen)
No. 227 (7 zielen)
No. 228 (5 zielen)
No. 229 (6 zielen)
No. 230 (2 zielen)
No. 231 (9 zielen)
No. 232 (6 zielen)
No. 233 (4 zielen)
No. 234 (5 zielen) laatste No. in de Vleeshouwersstraat;
No. 235 (4 zielen) Houtthuinen beginnende aan de Vleeshouwersstraat;
No. 236 (5 zielen)
No. 237 (- zielen) Comptoir;
No. 238 (- zielen) Pakhuis;
No. 239 (16 zielen)
No. 240 (- zielen) Houtloods;
= 874 zielen
No. 241 (- zielen) Houtloots;
No. 242 (3 zielen)
No. 243 (5 zielen)
No. 244 (- zielen) Pakhuis Houtth. naast de Schuitenmakersstraat;
No. 245 (2 zielen) Houtthuinen overzijde;
No. 246 (9 zielen) idem;
No. 247 (2 zielen) Eerste Num. in de Vleeshouwersstraat;
No. 248 (8 zielen)
No. 249 (3 zielen)
No. 250 (13 zielen)
No. 251 (5 zielen) [Ossekop]
No. 252 (7 zielen)
No. 253 (2 zielen)
No. 254 (3 zielen)
No. 255 (7 zielen)
No. 256 (4 zielen)
No. 257 (4 zielen)
No. 258 (- zielen) Grutterij;
No. 259 (2 zielen)
No. 260 (5 zielen)
No. 261 (5 zielen)
No. 262 (5 zielen)
No. 263 (1 zielen)
No. 264 (7 zielen)
No. 265 (6 zielen)
No. 266 (6 zielen)
No. 267 (2 zielen)
No. 268 (- zielen) behoort aan 269 laatste No. in de Vleeshouwersstraat;
No. 269 (5 zielen) Groenmarkt naast de Vleeshouwersstraat;
No. 270 (1 zielen)
= 996 zielen
No. 271 (6 zielen)
No. 272 (4 zielen)
No. 273 (2 zielen)
No. 274 (10 zielen)
= 510 zielen

Derde grondvergadering.
No. 275 (- zielen) onbewoond;
No. 276 (9 zielen)
No. 277 (5 zielen)
No. 278 (4 zielen)
No. 279 (5 zielen)
No. 280 (5 zielen)
No. 281 (4 zielen)
No. 282 (5 zielen)
No. 283 (8 zielen)
No. 284 (- zielen) Pakhuis;
No. 285 (- zielen) onbewoont;
No. 286 (1 zielen)
No. 287 (8 zielen)
No. 288 (4 zielen)
No. 289 (6 zielen)
No. 290 (8 zielen)
No. 291 (2 zielen)
No. 292 (8 zielen)
No. 293 (4 zielen)
No. 294 (7 zielen)
No. 295 (6 zielen)
No. 296 (5 zielen)
No. 297 (5 zielen) Groenmarkt naast het Tolbrugstraatje;
No. 298 (- zielen) behoort aan 297 zijnde de Eerste No. in 't Tolbrugstraatje;
No. 299 (- zielen) onbewoont;
No. 300 (2 zielen)
= 1129 zielen
No. 301 (3 zielen)
No. 302 (3 zielen)
No. 303 (4 zielen)
No. 304 (3 zielen)
No. 305 (3 zielen)
No. 306 (3 zielen)
No. 307 (3 zielen)
No. 308 (2 zielen)
No. 309 (5 zielen)
No. 310 (2 zielen)
No. 311 (5 zielen)
No. 312 (5 zielen)
No. 313 (2 zielen)
No. 314 (5 zielen)
No. 315 (4 zielen)
No. 316 (3 zielen)
No. 317 (- zielen) Pakhuis;
No. 318 (5 zielen)
No. 319 (1 zielen) laatste No. in 't Tolbrugstraatje;
No. 320 (4 zielen) Varkemarkt naast het Tolbrugstraatje;
No. 321 (3 zielen)
No. 322 (3 zielen)
No. 323 (8 zielen)
No. 324 (4 zielen)
No. 325 (- zielen) schilderswinkel;
No. 326 (3 zielen)
No. 327 (- zielen) kelder;
No. 328 (- zielen) wijnkelder;
No. 329 (11 zielen)
No. 330 (3 zielen) Pakhuis;
= 1226 zielen
No. 331 (8 zielen)
No. 332 (- zielen) Pakhuis;
No. 333 (6 zielen)
No. 334 (6 zielen) Varkemarkt naast de Vleeschhouwersstraat;
No. 335 (4 zielen) Varkemark aan de overzijde;
No. 336 (4 zielen)
No. 337 (4 zielen)
No. 338 (- zielen) Pakhuis;
No. 339 (4 zielen)
No. 340 (- zielen) onbewoond;
No. 341 (3 zielen)
No. 342 (8 zielen)
No. 343 (- zielen) onbewoond;
No. 344 (6 zielen)
No. 345 (- zielen) Pakhuis;
No. 346 (2 zielen)
No. 347 (- zielen) Pakhuis;
No. 348 (4 zielen)
No. 349 (- zielen) Pakhuis;
No. 350 (- zielen) Stal;
No. 351 (7 zielen)
No. 352 (- zielen) Pakhuis;
No. 353 (3 zielen)
No. 354 (2 zielen)
No. 355 (- zielen) Timmerwinkel Varkemarkt, naast het Slop bij de Lake Hal;
No. 356 (2 zielen) 't gemelde Slop;
No. 357 (8 zielen) 't gemelde Slop;
No. 358 (6 zielen) Knolhaven naast gem. slop;
No. 359 (2 zielen)
No. 360 (4 zielen)
= 1320 zielen
No. 361 (7 zielen)
No. 362 (2 zielen)
No. 363 (- zielen) Pakhuis;
No. 364 (3 zielen)
No. 365 (4 zielen)
No. 366 (5 zielen)
No. 367 (2 zielen)
No. 368 (- zielen) Pakhuis;
No. 369 (4 zielen)
No. 370 (2 zielen)
No. 371 (6 zielen)
No. 372 (7 zielen)
No. 373 (6 zielen) Knolhaven bij de Lange Houte brug;
No. 374 (2 zielen) Varkemarkt van de Lakehal tot het Slop over 't Tolbrugstraatje;
No. 375 (2 zielen) Varkemarkt van de Lakehal tot het Slop over 't Tolbrugstraatje;
No. 376 (3 zielen) Knolhaven van 't gem. slop tot de Lakehal;
No. 377 (8 zielen) Knolhaven van 't gem. slop tot de Lakehal;
No. 378 (- zielen) koolmetershuisje (Knolhaven van 't gem. slop tot de Lakehal);
No. 379 (1 zielen) Knolhaven van 't gem. slop tot de Lakehal;
No. 380 (7 zielen) behoort aan 381 dus in 't Slop naast gem. Num.
No. 381 (2 zielen) Varkemarkt naast gem. Slop;
No. 382 (8 zielen)
No. 383 (7 zielen)
No. 384 (- zielen) Stal;
No. 385 (4 zielen)
No. 386 (5 zielen)
No. 387 (4 zielen)
No. 388 (5 zielen)
No. 389 (5 zielen)
No. 390 (5 zielen)
= 1429 zielen
No. 391 (6 zielen)
No. 392 (5 zielen)
No. 393 (4 zielen) het Markthuis;
No. 394 (5 zielen) het Hoekhuis aan de Aardappelmarkt;
No. 395 (1 zielen)
No. 396 (4 zielen)
No. 397 (3 zielen)
No. 398 (5 zielen)
No. 399 (8 zielen)
No. 400 (2 zielen)
No. 401 (3 zielen)
No. 402 (6 zielen)
No. 403 (- zielen) behoort aan 383.
No. 404 (- zielen) behoort aan 382 op de Knolhaven naast het Slop over 't Tolbrugstraatje;
No. 405 (2 zielen) het Eerste Huis op de Nieuwe Haven bij de Roode Brug;
No. 406 (- zielen) Pakhuis;
No. 407 (2 zielen)
No. 408 (6 zielen)
No. 409 (3 zielen)
No. 410 (- zielen) Pakhuis;
No. 411 (- zielen) Pakhuis;
No. 412 (- zielen) Wijnkelder;
No. 413 (4 zielen)
No. 414 (- zielen) Pakhuis;
No. 415 (5 zielen)
No. 416 (3 zielen)
No. 417 (2 zielen)
No. 418 (3 zielen)
No. 419 (2 zielen)
No. 420 (4 zielen)
= 1517 zielen
No. 421 (7 zielen)
= 506 zielen

Vierde grondvergadering.
No. 422 (- zielen) Pakhuis in 't Lamstraatje;
No. 423 (11 zielen) Nieuwe Haven naast het Lamstraatje;
No. 424 (- zielen) Pakhuis;
No. 425 (5 zielen)
No. 426 (5 zielen)
No. 427 (2 zielen)
No. 428 (3 zielen)
No. 429 (8 zielen)
No. 430 (8 zielen) Nieuwe Haven naast het Slop over de L. houtbrug;
No. 431 (2 zielen) het gem. Slop;
No. 432 (4 zielen) Nieuwe Haven aan de andere zijde van 't Slop;
No. 433 (5 zielen)
No. 434 (3 zielen)
No. 435 (3 zielen)
No. 436 (2 zielen)
No. 437 (5 zielen)
No. 438 (5 zielen)
No. 439 (11 zielen)
No. 440 (5 zielen)
No. 441 (4 zielen)
No. 442 (5 zielen)
No. 443 (7 zielen)
No. 444 (5 zielen)
No. 445 (5 zielen)
No. 446 (7 zielen)
No. 447 (4 zielen)
No. 448 (5 zielen) aan 't Vlak bij de Blaauwpoort naast de hoge Nieuwstraat;
No. 449 (8 zielen) Eerste No. op de Hoge Nieuwstraat aan de Havenzijde bij de Blaauwpoort;
No. 450 (7 zielen)
= 1668 zielen
No. 451 (7 zielen)
No. 452 (6 zielen)
No. 453 (2 zielen)
No. 454 (4 zielen)
No. 455 (3 zielen)
No. 456 (9 zielen)
No. 457 (- zielen) Pakhuis;
No. 458 (- zielen) Koetshuis;
No. 459 (6 zielen)
No. 460 (5 zielen)
No. 461 (2 zielen)
No. 462 (2 zielen)
No. 463 (3 zielen)
No. 464 (2 zielen)
No. 465 (5 zielen)
No. 466 (- zielen) Pakhuis;
No. 467 (3 zielen)
No. 468 (- zielen) Smederij;
No. 469 (3 zielen)
No. 470 (2 zielen)
No. 471 (6 zielen)
No. 472 (7 zielen)
No. 473 (8 zielen)
No. 474 (7 zielen)
No. 475 (- zielen) Pakhuis;
No. 476 (6 zielen)
No. 477 (5 zielen)
No. 478 (- zielen) Pakhuis laatste No op de Hoge Nieuwstraat;
No. 479 (4 zielen) het Vlak tusschen de Hoge Nieuwstraat en N. Haven;
No. 480 (7 zielen) het Vlak tusschen de Hoge Nieuwstraat en N. Haven;
=1782 zielen
No. 481 (2 zielen) het Vlak tusschen de Hoge Nieuwstraat en Nieuwe Haven;
No. 482 (3 zielen) het Vlak tusschen de Hoge Nieuwstraat en Nieuwe Haven;
No. 483 (11 zielen) het Vlak tusschen de Hoge Nieuwstraat en Nieuwe Haven;
No. 484 (- zielen) koetshuis, de Hoge Nieuwstraat beginnende aan 't Vlak;
No. 485 (6 zielen)
No. 486 (2 zielen)
No. 487 (2 zielen)
No. 488 (6 zielen)
No. 489 (5 zielen)
No. 490 (- zielen) onbewoond;
No. 491 (6 zielen)
No. 492 (6 zielen)
No. 493 (2 zielen)
No. 494 (- zielen) Stal;
No. 495 (1 zielen)
No. 496 (3 zielen)
No. 497 (6 zielen)
No. 498 (7 zielen)
No. 499 (7 zielen)
No. 500 (1 zielen)
No. 501 (8 zielen)
No. 502 (10 zielen)
No. 503 (- zielen) onbewoont;
No. 504 (- zielen) onbewoont;
No. 505 (- zielen) Jansoniste kerk;
No. 506 (4 zielen)
No. 507 (5 zielen)
No. 508 (3 zielen)
No. 509 (8 zielen)
No. 510 (- zielen) Pakhuis;
= 1896 zielen
No. 511 (4 zielen)
No. 512 (6 zielen)
No. 513 (5 zielen)
No. 514 (2 zielen)
No. 515 (5 zielen)
No. 516 (- zielen) Pakhuis;
No. 517 (5 zielen)
No. 518 (- zielen) Pakhuis;
No. 519 (- zielen) Pakhuis;
No. 520 (- zielen) Pakhuis;
No. 521 (9 zielen)
No. 522 (4 zielen)
No. 523 (- zielen) Pakhuis;
No. 524 (11 zielen)
No. 525 (9 zielen)
No. 526 (3 zielen)
No. 527 (3 zielen)
No. 528 (6 zielen) de Hoge Nieuwstraat bij de Blaauwpoort;
No. 529 (3 zielen) Eerste Num. op de Binnevest bij de Bl:poort aan de zijde van de Hoge Nieuwstraat;
No. 530 (- zielen) koetshuis;
No. 531 (8 zielen)
No. 532 (- zielen) koetshuis;
No. 533 (- zielen) koetshuis;
No. 534 (9 zielen)
No. 535 (5 zielen)
No. 536 (5 zielen)
No. 537 (4 zielen)
No. 538 (4 zielen)
No. 539 (- zielen) stal;
No. 540 (2 zielen) laatste No. op de Binnevest;
= 2008 zielen
No. 541 (3 zielen) het Vlak tusschen de Hoge Nieuwstraat en Walevest;
No. 542 (5 zielen) het Vlak tusschen de Hoge Nieuwstraat en Walevest;
No. 543 (3 zielen) het Vlak tusschen de Hoge Nieuwstraat en Walevest;
No. 544 (3 zielen) het Vlak tusschen de Hoge Nieuwstraat en Walevest;
No. 545 (5 zielen) het Vlak tusschen de Hoge Nieuwstraat en Walevest;
No. 546 (- zielen) Koetshuis op de Binnevest naast het Slop;
No. 547 (- zielen) Moutmolen;
No. 548 (- zielen) wijnkelder;
No. 549 (- zielen) Houttuin;
No. 550 (- zielen) Houttuin;
No. 551 (- zielen) Thuin;
No. 552 (- zielen) Houttuin;
No. 553 (- zielen) Pakhuis;
No. 554 (- zielen) Pakhuis laatste Nummer op de Binnevest;
No. 555 (7 zielen) het Vlak bij de Blaauwpoort;
= 501 zielen

Vijfde grondvergadering.
No. 556 (- zielen) Koetshuis (het Vlak bij de Blaauwpoort);
No. 557 (7 zielen) het Vlak bij de Blaauwpoort;
No. 558 (- zielen) zijde Fabricq (het Vlak bij de Blaauwpoort);
No. 559 (7 zielen) het Vlak bij de Blaauwpoort;
No. 560 (- zielen) Houtthuin (de Walevest op de Buitekant, van de Bl.poort tot het laatste Slop);
No. 561 (- zielen) Pakhuis (de Walevest op de Buitekant, van de Bl.poort tot het laatste Slop);
No. 562 (4 zielen) de Walevest op de Buitekant, van de Bl.poort tot het laatste Slop;
No. 563 (- zielen) Thuin (de Walevest op de Buitekant, van de Bl.poort tot het laatste Slop);
No. 564 (- zielen) Thuin (de Walevest op de Buitekant, van de Bl.poort tot het laatste Slop);
= 2053 zielen

Laatst gewijzigd: augustus 2009, februari 2017.