Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: impost op zout,zeep, heren- en redemptiegeld (1734)


(verhogingen en verminderingen)

Bron: stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 3 (stadsarchieven: de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden 1572-1795)
Inventarisnummer : 3546 Lijsten houdende een opgave van de impost op zout en zeep (1734)

PS.
De zout- en zeepbelasting is gebaseerd op het geschatte verbruik door het gezin.
Herengeld heeft betrekking op het aantal dienstboden en knechten.
Redemptiegeld is gebaseerd op een schatting van de welstand
.Waarschouwinge.
Pieter van Gent, Pachter van de Imposten op [-];
over den geheelen [-] voor den Termijn ingegaan April 173[-] Doet [-] een ijder (die 't zelve aangaat)
bij deze Waarschouwen, dat men alhier op deze Dorpe van [-] zal Zitdag houden omme [-]
Ende dat op [-] dag toekomen ende, dat wezen zal den
[-] van dezen loopende Jaare, des [-] van de klokke [-] uuren tot [-] uuren toe, ten Huijze ende Herberge van [-]
Waar mede een ijeder zij gewaarschouwt, ende verhoede zijn schade, alzoo de gebrekige ingevolge van de rigoreuse Letteren executoriaal,
ec. op de inninge van des Gemeenelands Middelen op Haar Ed: Groot Mog: de heeren Staaten van Holland ende West-Vriesland
geëmaneert, zonder eenige connuentie ofte verschooninge, paratelijk tot haren kosten zullen werden geëxercuteert.
ZEG HET VOORT.

Te Dordrecht, gedrukt bij Joannes van Braam, Boekverkooper, Ordinaris
Stads Drukker, en van 't Kleyn Zegel en de Gedrukte Papieren 1736.

Restant Lijste van Den Impost van het zout, Seep, heere En Redemtie gelt over de Stadt Dordregt Ingegaan p(e)r ap(ril) 1734

Den pagter van Gent versoek zeer ootmoedig aan de WelEd groot agtb. heere borgemeestere dat haar Edele de moeijte gelieve te neeme de Selve te Exsamijneere de Onmagtijge te Rooijere op dat den Supliant zijn Impost bij den vermogende met vrugtman inne.

Grootekerksbuerdt.
Sr. Abram Kimijser (1 mt=1 meid) f 7-10-10
Groenmarkt.
Do. Jan Maade (1/2 Capt.; 3 mt=3 meiden) f 32-0-2 (de heer Johan Huijberts heeft aan genoome voor hem te betaale)
Houtuijn.
(doorgestreept) heer Justus de Kaassteker f 4-0-8.
Wijnstraat.
Sr. Hend. a Noteman (Capt.) f 24-19-10 (de vriende of Er(f)gename willen niet betaale als gecomposeert omdat hij Lopens pagt gestorven is)
Sr. Pieter Heijmans (1 mt=1 meid) f 7-10-10.
Do. Scheuijermans (is weg) f 4-0-8 (doorgehaald).

Teunis Korthals f 4-0-8.
Palingstraat.
Obbe Obbens f 4-0-8.
Wijnstraat.
de heer Piet. Kant door mijn aan heere borgemeestere versogt verhoogt van 1/2 op heel Capt dog hebbe heere borgem. tot zijn voordeel hem Capt. op 1/2 Capt. gelieve te Laate staan. En aan mijn de Lijst na het Expijteere der pagt over gegeve heeft zijn famijlie nont aan mijn op wille geve En zijn soon de pro. Kant blijft de betaling tot heede toe dog zonder reede nog weijgere.
Jan Ebbendorp 4-0-8.
Varkemarkt.
Philip Madern 4-0-8.
Nieuwhave.
Harme Bovemaker 4-0-8.
Voorstraat.
Arnoldus Noteman 4-0-8.
Jan Pijon 4-0-8.
Riedijk.
Jasper vander Sluijs 4-0-8.
Meijndert Obbens 4-0-8.
Wed. Jan de Haan 4-0-8.

Johannis Louwe (2 db=2 dienstboden) f 8-19-10.
Torenstraatie.
Aart vander Kloet f 4-0-8 (zijn moeder vrij gelate om dat sij de nering aan hem hadt overgedaan van Spek verkope).
Maggiel Versteeg f 4-0-8.
Voorstraat.
schipper Jan Boers f 4-0-8.
Wed. Hakke f 4-0-8.
woont in de Nieuwstraat Jan van der Haar f 5-13-10.
Dirk Kleijkluijt f 4-0-8.
Wed.e Joris vander Beek (Capt.) f 18-3-8.
Samuel de Kuiser f 4-0-8.
Juffr. wed. Kramer f 4-0-8 (wil niet betaale om dat se de briefies voor de munters schrijft, meent onder de munters te moeten werde gerekent).
Jan den Rooije (1 mt=1 meid) f 7-10-10.
Kolfstraat.
Jan den Burger f 4-0-8 (heeft gedolleert maar heb naderhant verstaan dat hij verscheijde huisen heeft).
Jan van Ham f 4-0-8.
Jan Muts (1 mt=1 meid) f 7-10-10.
Hofstraat.
Jan van Ammelrooij f 4-0-8.
Willem Boon f 4-0-8.
Nieuwstraat.
kindre Snoek f 4-0-8.

Jacob Solije f 4-0-8.
Dijonijs de Laat f 4-0-8.
Jan de Vos f 4-0-8.
Juffr. Kloot f 4-0-8.
Augustijne kamp.
Jan vander Beek f 4-0-8.
Grietie Koppelaar f 4-0-8.
Dijonijs van der Ka f 4-0-8.
Wed.e van Strij f 4-0-8.
Pieter Cranenborg f 4-0-8.
Steeg oversloot.
Jan Mol f 4-0-8.
Pieter Hellius f 4-0-8.
Adrijaan de Nooij f 4-0-8.
Samuel de Bak (1 mt=1 meid) f 7-10-10.
Sr. Abram Bonte (1 mt=1 meid) f 7-10-10.
Gerrit Leckerland f 4-0-8 (w.d in de hompaf(?)).
Harmenshuijstraat.
Hendrik Korthals f 4-0-8.
Matthijs van Langerak f 4-0-8.
Daniel Nieulant f 4-0-8.
Heijndrik Ros f 4-0-8.

Tolbrug.
Anthonij Broekhuijse, betaalt tot Gorkom om dat zijn vrouw daar woont of hij Ed. Agtb. hier vrij moet zijn weet ik niet, f 4-0-8.
Wed. Brouwer f 4-0-8.
Voorstraat.
Willem de Groot f 4-0-8.
Abram de Kroeg f 7-10-10 (dood).
Pieter Buskus f 4-0-8.
Adrijaan Mouwers f 4-0-8.
Sr. Pieter van Es (1 kt=1 knecht) f 7-10-10.
Bastijaan de Visser f 4-0-8.
Anthonij Schaap f 4-0-8.
Harmanis van Beest f 4-0-8.
Gijsbert Lugte f 4-0-8.
Jacob Nierhare f 4-0-8.
Pieter Plukhooij f 4-0-8.
Prinsestraat.
Jan Veltman (1 mt=1 meid) f 7-10-10.
Jacobus de Regt f 4-0-8.
Juffr. van Beest (Capt.=capitalist) f 24-19-10.
Wijnant Reus f 4-0-8.
Dijonijs Vermaas f 4-0-8.
Corn: Verleng (1 mt=1 meid) f 7-10-10.
Calkhave.

Hendrik Bremkers 4-0-8 (arm).
Jacob de Jager (1/2 Capt.) 9-5-14.
Prinstraat.
Hendrik Hopman (1 mt=1 meid) 7-10-10.
Cornelis Vos (kt=1 knecht) 7-10-10.
Dingeman v. Vlugt (1 mt=1 meid) 7-10-10.
Voorstraat.
Anthonij Baale 4-0-8.
Juffr. Wed. Mugge 4-0-8.
Arij Lugte 4-0-8.
Otto Ruimers 2-3-8.
Anthonij Vos (1 mt=1 meid) 7-10-10.
Maggie Janson 4-0-8.
Wed. Meuwisse 4-0-8.
Wed. Justus de Wit (1 mt=1 meid) 7-10-10.
Dirk de Vlugt 4-0-8.
kindre van Wens (1 mt=1 meid) 7-10-10.
Vriesestraat.
Rut Vermaase 4-0-8.
Lijsbet Verloove 4-0-8.
Cornelis v. Leendt 2-3-8.
Wed. Sijmon Basjouw (1 mt=1 meid) 7-10-10.
Jan de Visser 4-0-8.
Do. van Schie (1 mt=1 meid) 7-10-10.

Poulus Kroos 4-0-8.
Adrijaan Vermeule 4-0-8.
Elsie Rijke 4-0-8.
Nieuwe Breedstraat.
Wed.e Attenhove 4-0-8.
Arnoldus van Gale 4-0-8.
Nicolaas Boers 4-0-8.
Oude Breestraat.
Jan Baks 4-0-8.
Cornelis Vernes 4-0-8.
Willem Gathie 4-0-8.
Dirk vande Lindt 4-0-8.
Bagijnhof.
Wed. vande Lint 4-0-8.
Wed. Hend. Rijkers 4-0-8.
de heer Cornelis (Hendrik) van Sorge heeft in het jaar 1733 betaalt aan dudok willende aan mij zijn famijlie tot Swijnd.t niet op geve om dat hij verstaan hadde dat de geregte van 't ambagt hem als heel Capt. hadde getaxxeert zeijde doe tegens mij. Ik betaal inde Stadt hij heeft door onEerlijke Lopens dudock die dat deede om het mijne te ontrekke als klijn getaxeert betaalt maar wanneer Ik over 't jaar 1734 hem aan sprak over de pagt toonde mijn doen aan Arent de Heer tot Swijndrecht betaalt te hebbe als heel Capt, Ik zeijde dat ik notoor Een jaar moest hebbe het zij ove de pagt vande Stadt of de Swijndr.t waart Is ook alvorens van heere borgem: verstaan dat hij de pagt moet betaalt over de Swijndregse waart om dat hij onder dat distrikt En niet inde Stadt woont, dus moet Ik dan het heele jaar van 1733 als heel Capt. nog hebbe.
Groote Speustraat.
Wed. Wm. Aston f 4-0-8.
Jan vander Beek f 4-0-8.
Robbert van Hoboke f 4-0-8.
Schipper Jan Lugte f 4-0-8.
Slikvelt.
Jacob Spaan f 4-0-8.
Maggiel Lugte f 4-0-8.
Buijte quartier.
kindere de heer Pt. Backus (1/2 Cap.=halve kapitalist; 1 meijd) f 19-14-6.
Cornelis de Keijser f 4-0-8.
Gerit Huijbertse Berk f 4-0-8 (wt. ..(?) in het Manhuijs).
Singel.
Wed. Hend. Reewinkel f 10-16-10.
de heer Johan Barnevelt f 7-10-10.
Casper Norenburg (2 db=2 dienstboden) f 10-16-10.
Kromhout.
Jan van Holst f 4-0-8 ((ver)boeken(?)).
Wed. Raats f 4-0-8.
Pieter Luiter (1 kt=1 knecht) f 7-10-10.
Cornelis van Spijk (1 kt=1 knecht) f 7-10-10.
Gerit Kok (1 kt=1 knecht; 1 mt=1 meid) f 10-16-10.
Hendrik Los f 4-0-8.
Lijnbaan.
Jan Ponse f 4-0-8.
Frans Meloen f 4-0-8.
Buijten de Vriesepoort.
Teodorus den Ester f 4-0-8.
Hendrik Damisse f 4-0-8.
Agter Roome.
Corstijaan van Stengte f 4-0-8.
Wed. Willem Blok f 4-0-8.
Jan Lugte f 4-0-8.

Eenijge naderhant opges(chreven).

Voorstraat.
Bartholomeus v. Brugge f 7-10-10.
Christijaan Snijders f 4-0-8.
Wed de Vos f 4-0-8.
Wed. Jan Gathe f 4-0-8.
Wed. van Swijndregt f 4-0-8.
Wed. van Tiel nu Paling f 4-0-8.
Christoffel Durom f 4-0-8.
Wed. van Heijs f 4-0-8 (doorgestreept).
Aletta van Dueren f 4-0-8.
Kerkstraat.
Juffr. de Veer f 4-0-8.
Bagijnhof.
Juffr. Beijs (1 mt=1 meid) f 7-10-10.
Andries van Hees f 4-0-8.
Vriesestraat.
Juffr. Wed. Barnevelt f 4-0-8.
Jacob van Wor f 4-0-8.
Wed. Corn: v: Waart f 4-0-8.
Hendrick Herentals f 4-0-8.
In de Groote kerk.
Sr. Jan v. Couk (1 mt=1 meid) f 7-10-10.
Varkemarkt.
Giliam de Bont f 4-0-8.
Jan Borrebag f 4-0-8.
Jan Voorwijk f 4-0-8.
Gravestraat.
Pieter van Lochem f 4-0-8.
Wiijnstraat.
Jan van Gelder f 4-0-8.
Nieustraat.
Marija int Velt f 4-0-8.
Wed. Arij Aston f 4-0-8.

Lourens Schippers f 4-0-8.
Jesias Missa f 4-0-8.
Kolfstraat.
Claas Bellaart f 4-0-8.
Steenstraat.
Wed. van Doore f 4-0-8.
Tolbrugstratie.
Pieter van Sante f 4-0-8.
't Agterom.
Herbert van Nieuwlant f 4-0-8.
Elfhuijse.
Gillis Rees f 4-0-8.
Lombertstraat.
Cornelis van der Werf f 4-0-8.
Oude Breestraat.
Jan Melot f 4-0-8.
Reijnier Vermeule (1 mt=1 meid) f 7-10-10.
Noordendijk.
d'heer Hoogklimmer f 7-10-10.
Slikvelt.
Jan de Visser f 4-0-8.
Prinsestraat.
Sr. Pieter vander Beek f 7-10-10.

Corstijaan Vaak f 4-0-8.
Kalkstraat.
Wed. Spaan f 4-0-8.
Boom.
Wed. Davit Tijket f 4-0-8.
Gevolde gragt.
Joris Telders f 4-0-8.
Nieuwebreestraat.
Pieter Robijn f 4-0-8.


RESTANT LIJST UIJT zout zeep boek integaan p(ri)mo April 1734 paghter Pieter van Gent

Grootekerksbuurt.
Ab: Kimeijser f 7-10-10.
Jan van Cooijck f 7-10-10.
Juff. Cloot f 4-0-8.
Docter Meede f 32-0-4.
Houtijne.
Justus d'Caasteker f 4-0-8.
Wijnstraat.
Hend: Nootemans f 24-19-10.
Pt. Heijmans f 7-10-10.
Docter Schoujerman f 4-0-8.
Jan van Gelder f 4-0-8.
Teun Corthals f 4-0-8.
Obben Obbens f 4-0-8.
d'hr Pt. Cant, wil sijn famillie niet opgeeven.
Jan Ebbendorp f 4-0-8.
Varkemart.
Philip Madern f 4-0-8.
Jan Voorwijk f 4-0-8.
Jan Muts f 4-0-8.
Guiljam d'Bont f 4-0-8.
Jan Borrebach f 4-0-8.
Gravestraat.
Pt. van Loghem f 4-0-8.
Haave.
Harme Boovemaker f 4-0-8.
Pastoor Vinkides f 5-8-10.

Voorstraat
Arnoldus Nooteman f 4-0-8.
Frans van Straaten f 5-13-10.
Jan Baars f 4-0-8.
Jan Pion f 4-0-8.
Riedijk.
Jasper van d'Sluijs f 4-0-8.
Meijnd.r Obbens f 4-0-8.
d'Wed. Jan d'Haan f 4-0-8.
Jan Louwe f 8-19-10.
Alletta van Duure f 4-0-8.
Toorenstraatie.
Aart vand'Cloet 2-3-8.
Maggiel vand'Steegh f 4-0-8.
d'Wed. d'Vos f 4-0-8.
Boom.
d'Wed. Dav. Tijket f 4-0-8.
Nieuwkerkstraat.
Juff. d'Veer f 4-0-8.
Voorstraat.
d'Wed. J. Gathée f 4-0-8.
Marija Intvelt f 4-0-8.
Jan vand. Haar f 5-13-10.
Dirk Cleijkluijt f 4-0-8.
d'Wed. Jor. vand. Beek f 18-3-8.
Samuel d'Ceuijser f 4-0-8.
d'Wed. Craamer f 4-0-8.
Jan d'Rooije f 7-10-10.
Tolbrugstraatie.
Evert Pappelmans f 4-0-8.
Pieter van Santen f 4-0-8.
Jacob van Wor f 4-0-8.
Kolfstraat.
Jan d'Burger, heeft gedoll.t maar heeft veel huijse f 4-0-8.
Claas Bellaart f 4-0-8.
Jan van Ham f 4-0-8.
Jan Muts f 7-10-10.
Gevoldegraft.
Joris Telders f 4-0-8.
Hofstraat.
Jan v: Amelooij f 4-0-8.
Nieuwstraat.
d'Wed. Aston f 4-0-8.
Wm. Boon f 4-0-8.
d'Wed. Hacke f 4-0-8.
d'kindre Snoek f 4-0-8.
Jacob Soolie f 4-0-8.
Dionijs d'Laat f 4-0-8.
Jan Vos f 4-0-8.
Laurens Schippers f 4-0-8.
Jesias Missa f 4-0-8.
Augustine Camp.
Jan van Beek f 4-0-8.
Grietie Coppelaar f 4-0-8.
Dionijs van d'Caa f 4-0-8.
d'Wed. van Strije f 4-0-8.
Pieter Cranenburgh f 4-0-8.
Steeghoversloot.
Jan Mol f 4-0-8.
Pt. Hellius f 4-0-8.
Ad. d'Nooij f 4-0-8.
Samuel d'Back f 7-10-10.
Ab. Bonte f 7-10-10.
Alexander Cletton f 4-0-8.
Marijbornstraat.
Gt. Leckerlant f 4-0-8.
Stienstraat.
D'Wed. v. Dooren f 4-0-8.
Wingertstraat.
Daniel Nieuwlant f 4-0-8.
Hend. Ros f 4-0-8.
Tolburgh.
Ant. Broekhuijse f 4-0-8.
D'Wed. Brouwer f 4-0-8.
Voorstraat.
Wm. d'Groot f 4-0-8.
Ab. d'Hoogh f 7-10-10.
Pr. Buskus f 4-0-8.
Ad. Mouwens f 4-0-8.
Pr. van Es f 7-10-10.
Cristophel Snijders f 4-0-8.
Bast. Visser f 4-0-8.
Ant. Schaap f 4-0-8.
Harm. v. Beest f 4-0-8.
D'Wed. van Thiel f 4-0-8.
Gijsb.t Lughte f 4-0-8.
Jacob Nierharre f 4-0-8.
Pt. Pluckooij f 4-0-8.
d'Wed. van Swijndreght f 4-0-8.
Prinsestraat.
Jan Veltman f 7-10-10.
Pt. van d'Beek f 7-10-10.
Jacob d'Reght f 4-0-8.
Juffr. v. Beest f 24-19-10.
Wijnant Reus f 4-0-8.
Dionijs Vermaas f 4-0-8.
Jacob d'Jager f 9-5-14.
Corst. Vaak f 4-0-8.
Hend. Hopman f 7-10-10.
Corn. Vos f 7-10-10.
Dingeman d'Vlught f 7-10-10.
Calkhave
Corn. Verlengh f 7-10-10.
Hend. Bremkes f 7-10-10.
Kalkstraat.
d'Wed. Spaan f 4-0-8.
Voorstraat.
Ant. Baalen f 4-0-8.
d'Wed. Mugge f 4-0-8.
Arij Lught f 4-0-8.
Ot Ruijmers f 2-3-8.
Ant. d'Vos f 7-10-10.
Maggiel Jansson f 4-0-8.
d'Wed. Meuwisse f 4-0-8.
d'Wed. J. d. With f 7-10-10.
Dirk d. Vlught f 4-0-8.
d'kind. Wens f 7-10-10.
Bart. Verbrugge f 7-10-10.
Cristophel Durom f 4-0-8.
D'Wed. van Heijst f 4-0-8.
Vriesestraat.
d'Wed. Corn. v. Waart f 4-0-8.
Rut Vermaase f 4-0-8.
Lijsbet Verloove f 4-0-8.
Hend. Heerentals f 4-0-8.
Corn. Weijmans f 4-0-8.
d'Wed. Barnevelt f 4-0-8.
Corn. v. Leen f 2-3-8.
d'Wed. Baasjouw f 7-10-10.
Jan d'Visser f 4-0-8.
Do. van Schie f 7-10-10.
Paul: Croes f 4-0-8.
Ad. Vermeulen f 4-0-8.
Elsie v. Reijken f 4-0-8.
Nieuwbreestraat.
Pt. Robijn f 4-0-8.
d'Wed. v. Attenhove f 4-0-8.

Arn. v. Gale f 4-0-8.
Nicolaas Boers f 4-0-8.
Oude Breestraat.
Jan Backs f 4-0-8.
Wm. Garthé f 4-0-8.
Jan Melot f 4-0-8.
Reijnier Vermeule f 7-10-10.
Jan Breestraate f 7-10-10.
Dirk vand'Lint f 4-0-8.
Arent d'Heer f 7-10-10.
Lommerstraat.
Corn. vand'Werf f 4-0-8.
Bagijnhof.
d'Wed. vand'Lint f 4-0-8.
d'Wed. Hend. Rijke f 4-0-8.
Juff. Beijs f 7-10-10.
Andries van Hees f 4-0-8.
Agterom.
Herb.t v. Nieuwlant f 4-0-8.
Elfhuijse.
Gillis Rees f 4-0-8.
Spuijstraat.
d'Wed. Wm. Aston f 4-0-8.
Jan van d'Beek f 4-0-8.
Robb.t v. Hoobooke f 4-0-8.
Jan Lughte f 4-0-8.
Slikvelt.
Jacob Spaan f 4-0-8.
Maggiel Lughte f 4-0-8.
Jan d'Visser f 4-0-8.
d'Vest.
Juffr. Heckhuijse f 7-14-14.

Buijte quartier.
Kalkhave.
d'kind Pt. Baccus f 19-14-6.
Corn. Vernes f 4-0-8.
Corn. d'Keijser f 4-0-8.
Gt. Huijb.t Baks f 4-0-8.
Singel.
d'Wed. Reewinkel f 10-16-10.
J. Barnevelt f 7-10-10.
Casper Noorenburgh f 10-16-10.
J. v. Holst f 4-0-8.
d'Wed. Raats f 4-0-8.
Pt. Luijter f 7-10-10.
Corn. v. Spijk f 7-10-10.
Gt. d'Cok f 10-16-10.
Noord(d)endijk.
d'hr. Hoogklimmer f 7-10-10.
Cromhout.
Hend. Los f 4-0-8.
Lijnbaan.
Jan Ponse f 4-0-8.
Frans Meloen f 4-0-8.
Buijte d'Vriesepoort.
Theodorus d'Exter f 4-0-8.
Hend. Damisse f 4-0-8.
Agter Roome.
Corst. vand'Strenge f 4-0-8.
d'Wed. Wm. Blok f 4-0-8.
Jan  Lughte f 4-0-8.

Laatst gewijzigd: april 2011.