Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: naamindex akten indemniteit 1742-1797


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 2003 (alleen namen en jaartallen (geen aktenummer!))

NB.
- Toegang 3 (Stadsarchieven de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden 1572-1795)
Akten van indemniteit verstrekt door de wijkmeesters aan vertrokken burgers
Datering: 1742-1794 Omvang: 6 omslagen
NB: Bij het aanvragen van inventarisnummer 1997-2002 moet in MaisFlexis bij 'Opmerking' het gewenste aktenummer worden ingevuld.
1997 1742 - 1770, aktenummer 1-329
1998 1771 - 1775, aktenummer 330-538
1999 1776 - 1780, aktenummer 539-743
2000 1781 - 1785, aktenummer 744-975
2001 1786 - 1790, aktenummer 976-1189
2002 1791 - 1794, aktenummer 1190-1337

Naamregister der Actens van Indemniteit en R:admissie door het Collegie van Wijkmeesteren ter Secretarie der Stad Dordrecht overgegeeven op den ... 1797

(Lijst der Actens van Ao. 1742 tot 1797)


aantal aktens

Aantal aktens per bladzijde/folionummer:

folio aantal aktens
01 34 Actens
02 36 Actens
03 35 Actens
04 35 Actens
05 35 Actens
06 34 Actens
07 33 Actens
08 34 Actens
09 33 Actens
10 31 Actens
11 34 Actens
12 33 Actens
13 33 Actens
14 33 Actens
15 33 Actens
16 30 Actens
17 31 Actens
18 33 Actens
19 33 Actens
20 33 Actens
21 33 Actens
22 34 Actens
23 29 Actens
24 33 Actens
25 34 Actens
26 34 Actens
27 33 Actens
28 36 Actens
29 34 Actens
30 28 Actens
31 34 Actens
32 34 Actens
33 33 Actens
34 31 Actens
35 32 Actens
- = totaal 1158 Actens
36 33 Actens
37 27 Actens
38 32 Actens
39 30 Actens
40 29 Actens
41 31 Actens
42 30 Actens
43 31 Actens
44 28 Actens
bedraagt te saamen =1429 Actens

Door het Collegie van Wijkmeesteren ter Secretarij der Stad Dordrecht, met alle de daar toe behoorende Boeken en papieren, overgegeeven op den 20 Novembr. 1797 Sluitende alleenlijk uit, of onder den Burger Pieter Roos Lz., geweesen wijkmeester van het eerste Quartier nog eenige Actens zoude moogen berusten, waarover aan die Burger op den 4e October LL. is geschreeven, met versoek nog eenige hebbende, die ter Spoedigste over te zenden, ten Einde deselve bij bovengem. te kunnen plaatsen, dan, waarop tot heeden geen antwoord is ingekoomen.
Willem de Bruijn Adz., als Secretaris van het Collegie.

Laatst gewijzigd: maart 2015.