Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: index resolutie gerecht 1664-1751


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang 9
Inventarisnummer: 24 (index resolutie gerecht 1664-1751, A-L), 25 (M-Z)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 24+25 was: 34+35.

INDEX op de Resolutien van de Ed:e Gr: Achtb:re heeren van den Ger. der Stad DORDRECHT Beginnende met 't Jaar 1664 tot ... A-L

Kortbegrip, midsgaders Index en Bladwijser van, en op alle de resolutien van mijn Ed: Heeren van den Gerechte, der Stadt Dordrecht bij Haer Ed: Groot Achtb: genomen zedert den Jaeren 1664 tot /m 1751.
Eerste Deel Strekkende tot litra L inclusive

INDEX op de Resolutien van de Ed:e Gr: Achtb:re heeren van den Ger. der Stad DORDRECHT Beginnende met 't Jaar 1664 tot ... M-Z

Kortbegrip, midsgaders Index en Bladwijser van, en op alle de resolutien van mijn Ed: Heeren van den Gerechte, der Stadt Dordrecht bij Haer Ed: Groot Achtb: genomen zedert den Jaeren 1664 tot 1751.
Tweede Deel beginnende met litra M.

De indexen verwijzen naar:

RAD 9, inventarisnummers:
1-12 (oudnrs. 12-23) Registers houdende de besluiten van het Gerecht
1. (oudnr. 12) 1664-1679
2. (oudnr. 13) 1680-1685
3. (oudnr. 14) 1686-1691
4. (oudnr. 15) 1692-1692
5. (oudnr. 16) 1701-1734
6. (oudnr. 17) 1735-1752


resoluties

(folio 1)

De Resolutien van mijn Ed. heeren van den Geregte, van den Jaeren 1622 tot den Jaere 1663 incluis, zijn gecomprehendeert, ende gestelt in de Registers der Resolutien van den Oudraed; edog met het begin van den Jaeren 1664 geseparreert in voegen hier na volgende:

1e Boek off Register der Resolutie van mijn Edle Heren van den Gereghte, begint met den Jaeren 1664 en eindigt 1679;

2de boek, begint met den Haaren 1680 en eindigt met den Jaeren 1685;

3e boek begint met den Jaeren 1686 en eindigt met den jaeren 1691;

4e boek begint met den Jaeren 1692;
NB. en begrijpt maer wijnige Resolutien in Vijff paginas (ver)vat, Sedert die tijd tot de 3 fb: 1701, zijnde Resolutien met geextendeert

5e boek begint den 3 decemb. 1701 en eindigt met den 21 fb: 1734;

(folio 1vs)

6e boek begint met de Jaeren 1735 en eijndigt met de Jaeren 1752;

Laatst gewijzigd: juli 2014