Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Familie Jacobsohn-Salmanowitz (from Tukums, Letland)


NB.
Tukums
is een stad in de gemeente Tukuma novads in de streek Semgallen in het zuiden van Letland. De plaats werd in 1253 voor het eerst genoemd in geschriften van de Lijven die samen met de Koeren in het gebied woonden. In de dertiende eeuw werd het gebied door Germaanse kruisvaarders (wikipedia)


I.

NB.
- Tukums Tax Defaulters 1866
Oklad No SURNAME Given Name Patronymic Amount Comments
202 JACOBSOHN Hirsch Moses 39 2 1/2
456 JUDELSOHN Itzig Heymann 37 46
513 IMMERMAN Itzig Abraham 34 50
571 JACOBSOHN Itzig Abraham 32 85
601 JAEGERMANN Nicolai Jankel 56 97
1150 JACOBSOHN Itzig Scholem 51 17
1151 JACOBSOHN Hosias Itzig 35 1 Son of Itzig
1323 ISACKSOHN Benjamin Marcus 34 79
[https://www.jewishgen.org/Courland/tukums_tax.htm]


II. Jankel Jacobsohn (Jankel Jossel Jacobsohn), geb. Tuckum (Rusland) ca 1865, overl. voor 5-3-1919 (huwel.akte Dora), tr.
Rosa Salmonowitz, geb. Tuckum in Rusland thans Letland 28-5-1868, woont in 1919 te Tuckum (5-3-1919; huwel.akte Dora), woont vanaf mei 1938 te Dordrecht in Steegoversloot 47 (nu: 149), overl. Dordrecht 9-5-1941 (72 jaar), begr. Dordrecht (Isr. begraafplaats).

NB.
- [1931] LEIDEN
Gevestigd: R. Jacobsohn-Salmonowitz, W. Rozenstr. 38a;
[Leidsch Dagblad 2 juni 1931]
https://leiden.courant.nu/issue/LD/1931-06-02/edition/0/page/7?query=jacobsoh*&period=1915-1940&sort=issuedate%20ascending

- [Leiden] kadaster legger 23081
Adrianus Bernardus Fles, koopman, Leiden Hooigracht 22/23
1. Witte Rozenstraat 38/38a (sectie M 3563) huis, erf 02.18, (dj1930) dj1931 verkoop, van 19918-1, naar 14692-884 (= NV Nationaal Grondbezit te Den Haag)

- [1938] Ingekomen personen:
Wed. Jacobsohn, Isr,. z. b., Steegoversloot 47 van Leiden;
[De Dordrechtsche Courant, 1938-05-24; p. 1]
https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mivast=0&mizig=304&miadt=46&miaet=14&micode=DC_1938&minr=6003439&milang=nl&misort=dt%7Casc&mizk_alle=%22steegoversloot%2047%22&mibj=1900&mif1=46&miview=ocr

- [1941] [GAD-0256-0331-0060.jpg]
326 Overlijden Rosa Salmonowitz, 09-05-1941
Overlijdensplaats: Dordrecht
Overlijdensdatum: 09-05-1941
Aktedatum: 10-05-1941 Overledene: Rosa Salmonowitz
Leeftijd: 72
Partner: Jankel Jacobsohn
Vader: niet genoemd niet genoemd
Moeder: niet genoemd niet genoemd
Gemeente: Dordrecht
Toegangsnummer: 256 Burgerlijke Stand en Bevolking van Dordrecht
Inventarisnummer: 331
Aktenummer: 326
https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mivast=0&mizig=310&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7886618&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mip1=rosa&mip3=Salmon*&miview=viewer2

- namen begravenen incl. rij en grafnummer van 338 grafstenen
Naam Rosa Salmonowitz
Achternaam partner Jacobsohn
Geboortedatum 28-5-1868
Overlijdendatum 9-5-1941
Grafsteen op rij B
Grafsteen met nummer 08
Bron Regionaal Archief Dordrecht, toegang 345, inventarisnr. 42
[www.dordtenazoeker.nl]

STEEGOVERSLOOT 47 kad. sectie H 3474 (nu 149)

- legger 4
Roedolph Abdorf, rentenier, Dordrecht
3. C1168 (H1373) huis, gebouw en erf 03.80, naar 2277-1
4. C1155 (H1385) huis 00.31, naar 2277-2

- legger 2277
Anna Elisabeth Trouborst, te Dordrecht
1. C1168 (H1373) huis, gebouw en erf 03.80, R525 een klein gedeelte afgebroken en erf verandert, van 4-4, naar 2277-3
2. C1155 (H1385) huis 00.31, van 4-5, naar 3042-1; verkoop
3. C1168 (H1557) huis erf 04.10, van 2277-1, naar 3042-2; verkoop<

- legger 3042
Angenita Schoenmakers, zonder beroep, Dordrecht
1. C1155 (H1385) huis 00.31, van 2277-1, naar 4939-1 verkoop 1865
2. C1168 (H1557) huis erf 04.10, van 2277-2, naar 4939-2 verkoop 1865

- legger 4939
Daniel Gips jun.r, koopman, Dordrecht
1. C1155 (H1385) huis 00.31, van 3042-1, naar 5252-1 verkoop 73/73 1868
2. C1168 (H1557) huis erf 04.10, van 3042-2, naar 5252-2 verkoop 73/73 1868

- legger 5252
Nicolaas Bernhard Donkelaar, Med. Docter
1. C1155 (H1385) huis 00.31, naar 6966-1 dj1881 verkoop
2. C1168 (H1557) huis erf 04.10, van 4939-2, naar 5252-3
3. C1168 (H1557) huis erf 04.10, van 5252-2, naar 6966-2 dj1881 verkoop

- legger 6966
Anne Cornelis Johannes Adrianus van Wangeingen
1. C1155 (H1385) huis 00.31, van 5252-1, naar 9441-1 dj1899 verkoop
2. C1168 (H1557) huis erf 04.10, van 5252-3, naar 9441-2 dj1899 verkoop

- legger 9441
Cornelis Mulié, arts, Dordrecht
1. Augustijnenkamp C1155 (H1385) huis 00.31, van 6966-1, naar 10800-1 dj1921verkoop
2. Steegoversloot C1168 (H1557) huis erf 04.10, van 6966-3, naar 10800-2 dj1921 verkoop

- legger 10800
Adrianus Hendrikus van den Bosch (7/9) (Janna Brugman weduwe, Dordrecht)
(Mede-eigenaren: 1/9 Jan Willem van den Bosch, sleepdienstondernemer, Dordrecht / 1/9 Adrianus Hendrikus van den Bosch, sleepdienstondernemer, Dordrecht)
8. H01557 huis en erf 00.04.10, dj1926 stichting en vereeniging
10. H01385 pakhuis 00.00.31, dj1926 herbouw en vereeniging
11. H03474 huis, garage en erf 00.04.41, dj1936 verkoop

- legger 17526
Stephanus Dubbel, drogist, Dordrecht Vriesestraat 49 (Christina Hendrika Kooij wed., p/a J. den Hollander Viottakade 107 Dordrecht)
(Maaike Elisabeth Dubbel, echtg. Hendrik Vliegenthart, Toronto Canada, p/a Mej. J. Brouwers, Jonker Franssenstr. 106c Rotterdam)
6. H03474 huis, garage, erf 00.04.41 van 10800-11, 17526-7 dj1936 slooping enz
7. H03474 huis, garage, erf 00.04.41 van 17526-6, naar 26646-1 dj1961verkoop

- Het rijke verleden van het heerenhuis Steegoversloot 149
Angenetha Balm-Kok
Op 4 juni 1602 verkoopt Cornelis van Beveren aan de bakker Cornelis Adriaens van der Laer "een geheel huijs ende erffve met allen sijnen toebehooren staende ende gelegen int Steechoversloot binnen deser stede tusschen thuijs van Jan Marcusz., schrijnwercker aen d'eene ende de huijsinge van Walraeven Claesz. aen d'ander zijde".
Dit is de start van het onderzoek naar een bijzonder herenhuis op de Steegoversloot. Een onderzoek dat een verrassende bewoningsgeschiedenis aan het licht bracht.
[https://www.dordtsebestseller.nl/shop/index.php/het-rijke-verleden-van-het-heerenhuis-steegoversloot-149-97855-www-dordtsebestseller-nl.html]


Kinderen:
1. Dora Jacobsohn, geb. Tuckum (Rusland) 14-3-1892, volgt IIIa.
2. Hirsch Leib Jacobsohn, geb. Tuckum (Rusland) 28-2-1895, volgt IIIb.
3. Jossel Jacobsohn, geb. Tuckum (Rusland) 15-4-1896, volgt IIIc.
4. Taube Jacobsohn, geb. Tuckum (Rusland) 7-12-1904, volgt IIId.


IIIa. Dora Jacobsohn, geb. Tuckum (Rusland) 14-3-1892, zonder beroep (1919), tr. 's-Gravenhage 05-03-1919
Israël Blumberg, geb. Talsen (Russia/Latvia) 18-3-1888, horlogemaker te Den Haag (1919), zoon van Schaie Blumberg (overleden voor 5-3-1919) en Leie Friedländer (wonende te Talsen 5-3-1919).
NB.
- [1904; een andere Dora?] Afvaart 'SS Statendam' op 06-02-1904 vanaf haven Rotterdam
Dora Jacobsohn
Voornaam: Dora
Achternaam: Jacobsohn
Vertrekplaats: Rotterdam
Aankomstplaats: New York

- HUWELIJKSAFKONDIGING
22 Februari.
I. Blumberg en D. Jakobsohn.
[Haagsche courant 24-02-1919]

- [NL-HaHGA_0335-01_903_1808.07.jpg]
Huwelijksakte Israël Blumberg en Dora Jacobsohn
Aktenummer: 206
Aktedatum: 1919-03-05
Akteplaats: 's-Gravenhage
Bruid: Dora Jacobsohn
Bruidegom: Israël Blumberg
Moeder bruid: Rosa Salmonovitch
Vader bruid: Jankel Jossel Jacobsohn
Moeder bruidegom: Leie Friedländer
Vader bruidegom: Schaie Blumberg
Toegangsnummer: 0335-01 Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente 's-Gravenhage
Inventarisnummer: 903
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&miadt=0&mizig=310&miview=tbl&milang=nl&micols=1&mires=0&mip3=Salmon*&mip1=rosa
+
https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mivast=0&mizig=310&miadt=59&miaet=185&micode=0335-01&minr=9871496&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mip1=rosa&mip3=Salmon*&miview=viewer2
- (register 1913-1939) Wonende Den Haag: 25-2-1919 Oranjeplein 95, 5-8-1919 Stationsplein 55;

https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mivast=0&mizig=310&miadt=59&miaet=185&micode=0354-01&minr=9373660&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mip1=israel&mip3=blumberg&miview=viewer2

IIIb. Hirsch Leib Jacobsohn, geb. Tuckum (Rusland) 28-2-1895, koopman (in Den Haag; 1938), koopman in bijouterieën (1942), overl. Den Haag 16-8-1942 (akte 1934), tr. Rotterdam 06-10-1920
Rebecca Weinberg, geb. Antwerpen (België) 2-9-1897 (23 in 1920), verkoopster Bijenkorf (in Den Haag; 1938), dochter van Hirsch Weinberg en Gette Salomonowitz.
WONENDE: Tuckum; Rotterdam vanaf 23-3-1914 (gezinskaart Weinberg geb. Salomonowitz, Gette); Rotterdam; Polen (volkstelling Rotterdam 1920); Rotterdam ambtshalve vertr. 9-12-1922 (1 juli 1922 naar St. Blarie (DL), niet vertr.); 9-3-1927 naar Rijswijk ZH, Leeuwendaallaan 59;
NB.
- [1920] 999-06.1920T Nadere toegang op het huwelijksregister van de gemeente Rotterdam
Huwelijksakte Hirsch Leib Jacobsohn en Rebecca Weinberg
Huwelijksdatum: 06-10-1920
Huwelijksplaats: Rotterdam
Bruid: Rebecca Weinberg
Bruidegom: Hirsch Leib Jacobsohn
Moeder bruid: Gette Salomonowitz
Vader bruid: Hirsch Weinberg
Moeder bruidegom: Rosa Salomonowitz
Vader bruidegom: Jankel Jacobsohn
Akteplaats: Rotterdam
Opmerkingen: bruidegom en bruid waren Russisch onderdanen
Toegangsnummer: 999-06
Inventarisnummer: 1920T
Folionummer: t72v
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mistart=20&mivast=0&mizig=310&miadt=0&milang=nl&misort=voor%7Cdesc&miview=tbl&mip3=jacobsohn&mif1=184
- Naturalisaties vanaf 1850
31-07-1926 Hirsch Leib Jacobsohn koopman Tuckum Letland 06-03-1895 Rotterdam datum notatie 21-02/06-03-1895
[http://www.shgv.nl/Naturalisaties%20hep-lam.htm]
- (Den Haag) 0354-01.0555 Bevolkingsregister Jacobs -
Pagina in bevolkingsregister -
Geregistreerde:
Rebecca Weinberg
Hirsch Leib Jacobsohn
Wonende: 10-3-1938 Nieuwe Parklaan 175, (9-5-1938) Arnhemsestr. 42; (7-6-1938) Haagschestraat 28E;
https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mivast=0&mizig=234&miadt=59&miaet=185&micode=0354-01&minr=8543405&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=Jacobson%20%20hirsch&miview=viewer2
- Herman / Hirsch Leib Jacobson (Jacobsohn) Ook bekend als: "Hirsch", "Hirsh Leib", "Herman Jacobsohn"
Datum van Geboorte 21 februari 1895
Plaats van geboorte: Tukums, Latvia
Overlijden: 1942 (46)
Scheveningen, The Netherlands
https://www.geni.com/people/Herman-Hirsch-Leib-Jacobson/6000000002633896910

Kinderen:
1. Judith Jacobsohn, geb. Rotterdam 9-5-1922, verkoopster Bijenkorf (in Den Haag; 1938), overl. 6-8-2008 (86 jr.), tr. Scheveningen 25-10-1945
Maurits Ziekenoppasser, geb. Den Haag 19-11-1921, overl. Israel (Naharyia) 25-4-1976 (54 jr), zoon van Jacob Ziekenoppasser en Susanna Pezarro. (Kinderen: Ofrah Ziekenoppasser + Mirjam Ziekenoppasser)
[http://www.maxvandam.info/humo-gen/family/humo_/F24031/I64730/]


IIIc. Jossel Jacobsohn (Joseph Jacobsohn), geb. Tuckum (Rusland) 15-4-1896 (Nat.: Estlandsch), kantoorbediende, Dir. Comp. Intern. de Representation et de Commission, koopman in parels (bevolk.reg. Rotterdam), 19-2-1926 naar Parijs, april 1927 te Rotterdam, vertrokken 17-8-1927 Frankrijk (ambtshalve), 1939 naar VS, zoon van Jankel Jacobson en Rosa Salomonowitz, tr. Rotterdam 16-05-1922
Henriette Salomonowitz, geb. Rotterdam 18-5-1899, 19-2-1926 naar Parijs, overl. (Bangor Daily News), dochter van Harri Salomonowitz en Amalia Olswang.
NB.
- Afvaart 'SS Amsterdam' op 27-03-1902 vanaf haven Rotterdam
Voornaam: Jossel
Achternaam: Jakowitz
Vertrekplaats: Rotterdam
Aankomstplaats: Boston, Massachusetts
- [1880-1940] Gezinskaarten Rotterdam 1880-1940
Jossel Jacobsohn, geb. 15-4-1896
ingeschr. 22.1 1913 van GK (gezinskaart) Hirsch Weinberg;
vertr. 18-5-1918 naar GK
VREEMD; isr.
Wonende: (17-5-1915) Hang 40 ten huize van de Haaff, (8-11-1915) v. Hogendorpplantsoen 9b, (18-7-1916) Aert van Nesstraat 12b ten huize van Ieperen, (18-9-1916) Mauritsstraat 127 ten huize van Hilkemeijer, Claes de Vrieselaan 53 ten huize van Wed. Salmanowitz;
[https://www.archieven.nl/maisi_ajax_proxy0.php?mivast=0&mizig=310&miadt=184&miaet=185&micode=494-03&minr=16415691&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mip3=jacobsohn&mif1=184&miview=viewer2]
- Rotterdam
ambtshalve Parijs, meubels zijn in Dec. 1925 door Muntinga naar Parijs vervoerd;
- Dordrecht gezinskaart 1918_1937
1. (inschr. 11-12-1919) Jossel Jacobson 15-4-1896 Tuckum (Rusland), ongehuwd, (Isr), kantoorbediende (veranderd in: Dir. Comp. Intern. de Representation et de Commission)
Wonende: Rotterdam (tot 4-12-1919); Dordrecht Wijnstraat 64, (20-1-'20) Wijnstraat 62; Rotterdam, Banierstr 87A;
(vreem(deling))
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=256&minr=7961987&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=256&miview=viewer2

Kinderen:
1. Ellen Jacobson (Ellen Jacobson Loring), geb. Rotterdam 11-7-1923, 19-2-1926 naar Parijs, overl. Naples Florida 11-12-2010, tr.
Allison Loring, geb. New York 15-8-1919, overl. Naples, Collier County, Florida (USA), 12-12-1985 (66 jr), begr. Beth Israel Cemetery (Bangor), zoon van Isidore Lifschutz (1893-1981) en Rose Goldstein (1895-1976). (Children: Roland Loring 1948-1977, Joan(ie) Loring Alfond)
[https://nl.findagrave.com/memorial/91365654/allison-loring]


IIId. Taube Jacobsohn (Taube Jakobsons), geb. Tuckum (Rusland) (Tukum, Letland) 7-12-1904, woont vanaf mei 1938 te Dordrecht in Steegoversloot 47 (nu: 149), (ook volgens persoonskaart: dochter van 'Jossels (Jossela) Jankels en Rosa (Roze) Zalmanovics')
tr. (1) Riga 1-12-1929 (divorced/gescheiden Riga 4-11-1936) Sloma (Schloma) Dubrovskis (Dubrowsky), geb. Riga 25-9-1898
tr. (2) Dordrecht 20-5-1938
Swan Bo Lie, geb. Djombang NI 17-6-1905, doctoraal in de geneeskunde (Leiden 1935), bevorderd tot arts (Leiden 1938), directeur geneesheer hospitaal arts, geneesheer ziekenhuis van het Leger des Heils te Toeren (1941), overl. Amsterdam 7-11-1958, zoon van Tjwan Khing en Too Nie Oei.
Wonende: Riga Letland, Rotterdam 1922-1931, Leiden 1931-1938, Dordrecht Steegoversloot 47 (1938-1939), Malang NI (1939-1948), Amsterdam 1948-1957.

NB.
- PASSPORT TAUBE JACOBSOHN (with picture)
The Central Database of Shoah Victims' names
'Passport of Taube Jekabsone born 07/12/1904 handed in to the police in Riga, Latvia, 1919-1940';
nr. 589, 12-4-1920; geboren 7-12-1904 gada Tuxoma
https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=11957894&ind=1

'Passport of Taube Jekabsone born 07/12/1904 handed in to the police in Riga, Latvia, 1919-1940'

- PASSPORT Schloma Dubrowsky (with picture)
nr. 403839, Schloma Dubrowsij, (25 april 1922) geb. 25 sept 1898 Riga, musiscanto;
[http://namesfs.yadvashem.org/documentation4/16/M43_LVVA_7127/00002.jpg?width=700]

- Examens in Nederland.
Het V.P. seint uit Leiden dat voor het doctoraal in de geneeskunde is geslaagd de heer Lie Swan Bo.
[De locomotief 02-10-1935] https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=MMKB23:001750065:mpeg21:a00164

- EXAMENS
Universiteit Leiden
bevorderd tot arts mej. H.C.J. Knoppert, alhier en de heeren Lie Swan Bo, te Leiden en J.E. Dolk te Dordrecht;
[Haagsche courant 29-01-1938]
[https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?coll=ddd&identifier=MMKB04:000149568:mpeg21:a0053]

- Ingekomen:
T. Jakobson‚ Isr., zonder, Steegoversloot 47 van Leiden;
[De Dordrechtsche Courant, 1938-05-12; p. 6]

- Vertrokken:
echtg S.B. Lie, geen, zonder, Steegoversloot 47, naar Malang (N.I.).
[De Dordrechtsche Courant, 1939-05-12; p. 9]

- Naam passagier mevr. T. Lie-Jacobson
Bestemming passagier Ned.-Indië
Schip Baloeran
Herkomst schip Rotterdam
Bestemming schip Batavia
Informatie reis 10 Mei van Rotterdam naar Batavia
Bron Vaderland 11-5-1939, editie 2, blad 11
[www.dordtenazoeker.nl]

- LIE SWAN Bo, Toeren (bij Malang).
Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Volume 81,Nummer 3;Volume 81,Nummers 27-39 (G. Kolff & Company, 1941)

- [1941] Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie - Pagina 929
Ziekenhuis van het Leger des Heils te Toeren:
G. Steen, majoor;
Lie Swan Bo; Oei Swie Gie, The Tiong Sing, geneesheeren;
https://books.google.nl/books?id=fBsPAQAAIAAJ&pg=PA929&dq=%22Lie+Swan+Bo,%22&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwiS1ODQ-NLoAhUOCewKHWlgAbcQ6AEIKDAA#v=onepage&q=%22Lie%20Swan%20Bo%2C%22&f=false

- Overleden: SWAN BO LIE, arts, op de leeftijd van 53 jaar (7 november 1958).
[https://www.ntvg.nl/system/files/publications/1959109180001a.pdf]

- ADVERTENTIËN
PRAKTIJK WIJLEN Dr. S. B. Lie
is overgenomen door Dr. L. de Jong,
Prinsengracht 257, Telefoon 49543 b.g.g. 126671
Spreekuren ongewijzigd
[Algemeen Handelsblad 29-11-1958]

Laatst gewijzigd: april 2020.