Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - jeugdzorg, pleegouders van kinderen van gedetineerde N.S.B. ouders


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 219
Inventarisnummer: 489

scans verkrijgbaar
Naam Aantal kinderen Naam pleegouders Adres pleegouders Verpleegprijs per dag Verpleegprijs per week Tijdvak Bedrag Opmerkingen
Aken Christina + Marinus + Hans Van 3 Wed. v. Aken Termond Eemsteynstraat 16rd 3,50 - 26/8 t/m 1/9 24,50
Bezemer Maaikje J. 1 J.C. Besemer Reviusstraat 7 1,50 - 26/10 t/m 29/12 49,50 afkomstig uit de gem. Zwijndrecht
Bloos Anton 1 M. Helmos Pettenhof 3 5
6
26/8 t/m 3/11
4/11 t/m 29/12
50
48
Bloos Hillegonda 1 M. Helmos Pettenhof 3 5
6
26/8 t/m 3/11
4/11 t/m 29/12
50
48
Bommel, Van 3 C. van Bommel Heysterbachstraat 5 20 23/9 t/m 10/11 140
Bommel, Joh. van 1 Mevr. Vlasblom Sumatrastraat 18 1,50 14/11 t/m 22/12 58,50 afkomstig gem. Amersfoort
Bosson, Wilhelmina 1 L.A. Smak Gregoor Papendrecht 1,50 30/7 t/m 30/9 94.50
Breur, Arie J. 1 A.J. Roza Riouwstraat 84 - 7,50 20/7 t/m 9/11 120,- afkomstig gem. Zwijndrecht
Breur, Gijsbert 1 A.J. Roza Riouwstraat 84 - 7,50 20/7 t/m 9/11 120,- afkomstig gem. Zwijndrecht
Dirks 3 P. Otto Duquerrestraat Den Haag - 15 2/6 t/m 29/12 450,- Loon f. 74,10
Epenhuisen, Aafje C. 1 Mevr. Epenhuisen Krispijnseweg 217 1,50 1/7 t/m 29/12 273,- afkomstig gem. Zwijndrecht
Epenhuisen, Erica E. 1 Mevr. Epenhuisen Krispijnseweg 217 1,- 1/7 t/m 29/12 182 afkomstig gem. Zwijndrecht
Groen, Willem Jan + Arie Christ. 2 P.H. Rademakers Krommedijk 68 2,50 18/9 t/m 29/12 257,50 afkomstig gem. Zwijndrecht
Groenewoud, Jan. W. 1 B. Kock Hof Welgelegen 13 1,50 5/12 t/m 29/12 37,50 afkomstig gem. Zwijndrecht
f 21,- loon
Grootenboer, C.A.Th. 1 Mej. Grootenboer Voorstraat 52rd - f 5
f 7
8/10 t/m 15/12
16/10(12?) t/m 29/12
f 50
f 14
Grootenboer, Hendrik 1 Mej. Grootenboer Voorstraat 52rd - f 5
f 7
8/10 t/m 15/12
16/10(12?) t/m 29/12
f 50
f 14
Grootenboer, Joh.a [Johanna] 1 Mej. Grootenboer Voorstraat 52rd - f 5
f 6
8/10 t/m 15/12
16/10(12?) t/m 29/12
f 50
f 12
Hietbrink, W.J. 1 C. van Bree Vossiusstraat 57 1,50 - 12/5 t/m 29/12 f 348
Jong, Siegfried de 1 P.J. van Weerdt Valeriusstraat 20 1,50 22/11 t/m 29/12 f 57 afkomstig gem. Leiden
Keizer, Maria + Cornelia de 2 A. van Houweningen Dubbeldamscheweg 226 f 10 29/7 t/m 20/10 f 120
Kemp, Johanna, Pieter en Cornelis 3 Ph. Wiegman Wijngaardstraat 19rd f 15 7/10 t/m 29/12 f 180
Kersen, Arie van 1 P.A. Blom Vriesestraat 62rd f 5 1/7 t/m 29/12 f 130
Kock, de 4 G.J. Enserink Oudendijk 1 4,50 26/5 t/m 30/8 f 285 afkomstig gem. Apeldoorn
Korver, de 3 A. v.d. Beemt Noordendijk 19 3,50 6/8 t/m 22/9 f 273
Lawende, Jac. 1 Mevr. Adamse Krispijnscheweg 219 f 10,50 9/10 t/m 29/12 f 122,50
Los, Maria 1 P. Blom Hollanderstraat 25 f 7 18/6 t/m 29/12 f 195
Los, Petrus 1 P. Blom Vriesestraat 62rd f 5 18/6 t/m 29/12 f 140
Meyers, Annie 1 H. Grootenboer Voorstraat 175 1,50 21/11 t/m f 29/12 f 58,50 afkomstig gem. Breda
Mussert, Joseph 1 Wed. van Zon Noordendijk 81 f 5 12/11 t/m 29/12 f 35
Olst, Christina J.A. van 1 Wed. van Olst Ceramstraat 24 f 5 11/6 t/m 29/12 f 145
Olst, Cornelis van 1 Wed. van Olst Ceramstraat 24 f 5 11/6 t/m 29/12 f 145
Postma, Brigitta 1 W. in 't Veld Brouwersdijk 182rd f 7 20/6 t/m 29/12 f 193
Rijzewijk, Cornelis van 1 N. van Lindelust Boxtel f 1,50 10/6 t/m 27/9 f 70.50
Rijzewijk, Wijnand van - - Boxtel f 1,- 10/6 t/m 27/9 f 47
Schoor, Paulus 1 J. Giphart Reinkenstraat 13 f 7 19/5 t/m 19/12 f 231
Schwartz, Sara C. 1 P.C. van Bree Krommedijk 137rd f 1,50 23/6 t/m 29/12 f 283,50 afkomstig gem. Gramsbergen
Schwartz, Willy 1 P.C. van Bree Krommedijk 137rd f 1,- 23/6 t/m 29/12 f 189 afkomstig gem. Gramsbergen
Staveren, Jacob 1 L. Muyen Bisschopstraat 51 f 1,50 13/8 t/m 29/12 f 206,50 afkomstig gem. Amsterdam
Staveren, Jacobus 1 J. Meekers Gr. Kerksbuurt f 7 22/8 t/m 29/12 f 130 afkomstig gem. Amsterdam
Strik, Elisabeth 1 V. Strik Peperstraat 2, Hoorn f 1,50 1/11 t/m 31/12 f 91,50
Strik, Trijntje 1 J. Broertje Keern 63 Hoorn f 1,50 1/11 t/m 31/12 f 91,50
Termond, Hans 1 J. Vlasblom Werkenmondestraat 17 f 1,- 25/9 t/m 29/12 f 96 afkomstig gem. Nieuwer Amstel
Termond, Johan 1 J. Vlasblom Werkenmondestraat 17 f 1,50 15/6 t/m 29/12 f 297 afkomstig gem. Nieuwer Amstel
Verduin, Nellie 1 A.J. Retel Noordendijk 3 f 10,50 17/11 t/m 29/12 f 63
Vries, Egbert de 1 Wed. S. de Vries de Wit Herradesstraat 49 f 6 22/10 t/m 29/12 f 60
Wielen, Hans E. v.d. 1 Visser Cath. Prinsenstraat 4 f 10,50 20/8 t/m 29/12 f 199,50
Wulfse, Micha 1 P.H. Hoogstraten Oranjepark 4 f 1,50 1/6 t/m 25/9 f 129
Wijngaarden, Adriaan 1 P. van Wijngaarden Tieselenstraat 14 f 1,50 28/8 t/m 22/9 f 52,50
Wijngaarden, Antonia van 1 W. de Vos Tieselenstraat 16 f 1,50 10/9 t/m 29/12 f 189
Wijngaarden, Elisabeth 1 B. Waalboer Tieselenstraat 20rd f 10,50 1/9 t/m 29/12 f 189
Potters, Wilfert; overleden 19 Nov. '45 verpleegd in verpleeghuis Jeugdzorg Begrafeniskosten 30,55
f 7458,05Jeugdzorg - Aanvullende declaratie van gedane uitkeringen aan pleegouders waar kinderen zijn ondergebracht van gedetineerde N.S.B. ouders


Anton Bloos H. Helmos, Pettenhof 3 30/31 Dec. 1 1,72 -
Arie Bloos Helmos, I. da Costastraat 6 30/31 Dec. 1 3,- -
Hillegonda Bloos H. Helmos, Pettenhof 3 30/31 Dec. 1 1,72 -
Joh.s v. Bommel mevr. Vlasblom, Sumatrastraat 18 30/31 Dec. 1 3,- afkomstig gem. Amersfoort
Wilhelmina H. Bosson L.A. Smak-Gregoor, Papendrecht 1/10-31/12 1 138,- -
Aafje Cornelia van Epenhuizen Mevr. v. Epenhuizen, Krispijnseweg 217t 30/31 Dec. 1 3,- afkomstig gem. Zwijndrecht
Erica Elisabeth van Epenhuizen Mevr. v. Epenhuizen, Krispijnseweg 217t 30/31 Dec. 1 3,- afkomstig gem. Zwijndrecht
Hermina v. Eysden A. ter Horst, Mauritsstraat 22rd 17/12-31/12 1 21,- -
Willem J. Groen P.H. Ramaeckers, Krommedijk 68 30/31 Dec. 1 2,- -
Jan W. Groenewoud B. Kock, Hof Welgelegen 13 30/31 Dec. 1 3,- afkomstig gem. Zwijndrecht
Cath. Grootenboer Mej. Grootenboer, Voorstraat 52rd 30/31 Dec. 1 2,- -
Hendr. Grootenboer Mej. Grootenboer, Voorstraat 52rd 30/31 Dec. 1 2,- -
Joh.a. Grootenboer Mej. Grootenboer, Voorstraat 52rd 30/31 Dec. 1 1,72 -
Waander J. Hietbrink C. van Bree, Vossiusstraat 57 30/31 Dec. 1 3,- -
Siegfried D. de Jong P.J. de Weerdt, Varleriusstraat 20 30/31 Dec. 1 3,- -
Cornelis Kemp Th. Wegman, Wijngaardstraat 19rd 30/31 Dec. 1 1,42 -
Johanna Kemp Th. Wegman, Wijngaardstraat 19rd 30/31 Dec. 1 1,42 -
Pieter Kemp Th. Wegman, Wijngaardstraat 19rd 30/31 Dec. 1 1,42 -
Arie van Kersen P.A. Blom, Vriesestraat 62rd 30/31 Dec. 1 1,42 -
Maria Los P. Blom, Hollanderstraat 25 30/31 Dec. 1 2,- -
Petrus Los P.A. Blom, Vriesestraat 62rd 30/31 Dec. 1 1,42 -
Annie Meyers H. Grootenboer, Voorstraat 175 30/31 Dec. 1 3,- afkomstig Gem. Breda
Josephus Mussert Wed. Zon, Noordendijk 81 30/31 Dec. 1 1,42 -
Sara C. Schwartz P.C. van Bree, Krommedijk 137rd 30/31 Dec. 1 3,- afkomstig Gem. Gramsbergen
Willy Schwartz P.C. van Bree, Krommedijk 137rd 30/31 Dec. 1 2,- afkomstig Gem. Gramsbergen
Jacobus van Staveren J. Meekers, Gr. Kerksbuurt 30/31 Dec. 1 2,- afkomstig Gem. Amsterdam
Nelly Verduyn A.J. Retel, Noordendijk 3 30/31 Dec. 1 3,- -
Egbert de Vries Wed. S. de Vries de Wit, Herradesstraat 49 30/31 Dec. 1 1,72 -
Antonia van Wijngaarden W. de Vos, Tieselenstraat 16 30/31 Dec. 1 3,- -
Elisabeth van Wijngaarden B. Waalboer, Tieselenstraat 20rd 30/31 Dec. 1 3,- -
- - - - TOTAAL f 202,40 -


Ook genoemd in dit dossier:
- Willem J. Jacob van Kamen, geb. 21-9-1935, L. Muijen Bischopstraat 51 (Gemeentelijk Bureau voor Sociale Zaken, Amsterdam, R151354, dd. 19-11-1945);
- Johan en Hans Termond, resp. geb. 1/12 '35 en 29/9 '33, inwonend bij fam. Vlasblom, Werkenmondestraat 17 (Gemeente dienst voor socaile Zaken, Nieuwer-Amstel), dd. 17 jan. 1946);
- gezin van J. Daamen te Epe, Parkweg C51, Pieter Johannes en Marda Walraven (Epe dd. 18 febr. 1946);
- kinderen Van der Hert, komen niet voor in Dordrecht, misverstand (Dordrecht 8 Mrt 1946);
- in het gezin Otto-Derks, Daguerrestraat 150 's Gravenhage, de kinderen Sara Adriana, geb. 7-7-27, Willem Johanna Frans, geb. 22-8-28 en Adriaan Peter Gerard, geb. 3-2-1932, kinderen van Frans Derks en Sara Adriana Ferdinandusse, Amerstraat 33; (Inspectie Bijzondere Jeugdzorg, 11 mrt 1946);
- kindertehuis "Jeugdzorg", 3 kinderen Van Malssen en 3 kinderen Muller, allen kinderen van Karel Aug. Muller, geb. 11-12-1912 en Annigje van Goolen, geb. 16-10-1904; (Inspectie Bijzondere Jeugdzorg, 1 april 1946);
- kindertehuis "Jeugdzorg", twee kinderen van Genderen, Gerrit Roelof, geb. 14-1-31 en Gijsbert, geb. 29-4-34, kinderen van Gijsbert van Genderen en Johanna Thijsen, Verhulststraat 61; heer Thijssen, Riouwstraat 75rood; (Inspectie Bijzondere Jeugdzorg, 1 april 1946);
- kindertehuis "Jeugdzorg", 4 kinderen De Kock, afkomstig uit Apeldoorn: Johanna M. deKock, 20-3-32, Huibert W. de Kock, 21-9-33, Willem Chr. de Kock, 27-3-37, Else Gertr. de Kock, 8-10-39, kindeern van dr. A.C. de Kock, geb. 22-4-1903 te Delft en van Maria Catharina Barto, geb. 28-12-1905 te Amsterdam, Jachthoornlaan 523 te Apeldoorn; (Inspectie Bijzondere Jeugdzorg, 1 april 1946);
- inrichting (tehuis) "Renata", huurovereenkomst van f 1 per jaar; bestuur Stichting voor Kinderverzorging (voormalig Armen- Wees- en Nieuw Armhuis) te Dordrecht, 3 juli 1946);
- (284, NSB) verpleegkosten Wilhelmina H. Bosson, nij L.A. Smak Gregoor, Noordhoek 38, 1 Oct. t.e.m. 31 Dec. '45 (Papendrecht, 7 jan. 1946);
- Nota's kinderen van Malssen, 3 kinderen Muller + Wapperom (de Inspectie Bijz. Jeugdzorg (dir. B.J. Oosterheert), p/a Huize Renata, Singel, 30 Aug. 1946, 2340);


INSPECTIE BIJZONDERE JEUGDZORG van het DISTRICT DORDRECHT

(ingekomen 2 apr. 1946)
Bureau Sociale Zaken Dordrecht
Uw kenmerk: -
Uw brief van: -
Onderwerp: -
ONS no.: W/D 762

DORDRECHT, 1-4-46,

In het kindertehuis "Jeugdzorg" te Dordrecht
vertoeven o.a. 3 kinderen Van Malssen en 3 kinde-
ren Muller, allen kinderen van Karel Aug. Muller,
geb. 11-12-(19)12 en Annigje van Goolen, geb. 16-10-(19)04,
gewoond hebbende Pompstraat 20 te Gorinchem.
De moeder is op 12 Februari 1946 in vry-
heid gesteld. Een tehuis heeft ze echter nog
niet. Sinds 1 April is ze tewerk gesteld als
huishoudster by mevrouw Stoop-Van Delden, Craye-
steinstraat te Dordrecht.
De kinderen kunnen voorloopig wel in het
tehuis blyven, mits de Gemeente Dordrecht, waar de
moeder zich bevindt vanaf 12 Februari 1946 de
verplegingskosten betaalt, welke ongeveer f 2,50
per kind en per dag bedragen. Zulks ingevolge
een door my van het departement ontvangen
schryven.
Indien later blykt dat de gemiddelde
verplegingsprys hooger is, zal het meedere m,oe-
ten worden bybetaald.
In afwachting van Uwe berichten,
Hoogachtend
Inspectie Bijzondere Jeugdzorg van het District Dordrecht, (get) ...;

- (11 apr 1946)
Aan
den Heer A.H.D. Wepster
Hellingen 5,
DORDRECHT


Kinderen de Koch
Kinderen Thijssen
Kinderen v. Malssen & Muller

5 April 1946 953

Naar aanleiding van Uw brieven d.d. 1 April j.l. over ver-
pleging van in marge genoemde kinderen in het Kindertehuis deel ik
U het volgende mede.
In beginsel acht ik het onjuist dat kinderen wier moeder
is vrijgelaten in een kindertehuis verpleegd blijven. Voor het kind
is het noodzakelijk dat de band met de ouders zo spoedig mogelijk
hersteld wordt, terwijl de ouders op hun beurt de zorg voor hin kin-
deren volledig, op zich behoren te nemen.
wanneer er financiele moielijkheden zijn dan kunnen deze
gevallen bezien worden als gewone armenzorg gevallen, doch in de
verste plaats dient het contact tussen ouders en kinderen te worden
hersteld.
Ik geef U derhalve in overweging contact te zoeken met be-
doelde ouders opdat zij hun kinderen weer bij zich nemen, terwijl
deze ouders zich voor financiele aangelegenheden kunnen wenden tot
loket 9 van de Gem. Inlichtingendienst, alhier.
In geen geval ben ik bereid om verpleegkosten van f 2,50-
of mogelijk hoger per kind per dag te betalen, wanneer de moeder
uit hechtenis is ontslagen.

De wnd. Secretaris, (get.) J.P. Hartman.

Coll. D.

- (afschrift D.S.Z. Typ. B) GEMEENTE DORDRECHT Postbus 8
No. 1782
Bericht op 11/20 Maart 1937 B no. 6818/80 (4e afd.) G.S. no. 133 en 14 Mei 1947
Onderwerp: Ondersteuning gezinnen igeinterneerde politieke delinquenten

AAN het College van Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland te 's-GRAVENHAGE

DORDRECHT 24 mei 1947

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaalde brieven hebben wij de
eer U te berichten, dat zowel voor de kinderen van Genderen als
voor de kinderen van Malsum [=Malssen]-Muller de finantiele aangelegenheid
geheel werd opgelost.
De kosten van verzorging van de kinderen de Koek zijn door de
gemeente Apeldoorn overgenomen.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
De Secretaris (get) K.J. Poll
De Burgemeester (get) H.J. van Dooremalen, l.B.

(Voor afschrift De Secretaris van Dordrecht)
(portretfoto (Nederlands-Indië), Johannes van Goolen, geb. Sliedrecht 13-10-1878, overl. Gorinchem 21-03-1961, tr. 4-6-1904 Teuntje van Heukelum (1880-1941)
(fotograaf Kaneo O.K.V. Medan Sumatra) (coll. A. Muller, Dordrecht)
)


(portretfoto, Annigje van Goolen, geb. Sliedrecht 16-10-1904, overl. Dordrecht 16-2-1994, tr. (1) 1923 A.F. van Malssen, tr. (2) 1937 K.A. Muller
(fotograaf Gale's Studios [Rotterdam-Den Haag-Amsterdam], Branches everywhere) (coll. A. Muller, Dordrecht)
)


(Arnoldus Franciscus van Malssen, geb. Gorinchem 10-12-1902, overl. Gorinchem 16-8-1936 (mogelijk aan TBC), tr. Sliedrecht 11-9-1923 Annigje van Goolen (coll. A. Muller, Dordrecht))


(Gorinchem(?), echtpaar Muller-van Goolen met twee kinderen, zijkant schuur, ca 1941-1944)


(Gorinchem(?), kinderen Muller in sneeuw, ca 1941-1944)


(Gorinchem(?), Annigje Muller-van Goolen, in tuin, ca 1941-1944)


(Gorinchem (op de dijk), Annigje Muller-van Goolen, met twee kinderen in kinderwagen, ca 1941-1944)


(Waalhaven, reisje (buurtvereniging Staart?), groepsfoto kinderen voor KLM-vliegtuig, ca 1950 (TO484) (coll. A. Muller, Dordrecht))


(Busreisje, groepsfoto kinderen, met broer en zus Muller, ca 1950 (coll. A. Muller, Dordrecht))


(huwelijk, David (Daaf) Jacobus van Malssen (1924-2002), zoon van Annigje Muller-van Goolen)


(Annigje Muller-van Goolen, met vier kleinkinderen van Van Malssen)


(Blijdorp, Annigje Muller-van Goolen, met zoon Van Malssen + vrouw, zoon G. Muller (rechts), en vier kleinkinderen)


(Kabelbaan, G. Muller (rechts) met broer)


(huwelijk Dordrecht, van een zoon van Annigje Muller-van Goolen,
van rechts naar links: Annigje Muller-van Goolen - Karel August Muller - bruid - bruidegrom - T.J. van Horsen-Katoen - F. van Horssen
)


(huwelijk Dordrecht, Annigje Muller-van Goolen met jongste zoon G. Muller)


(huiskamer, Karel A. Muller en Annigje van Goolen, met hond (coll. A. Muller, Dordrecht))


(huwelijk Dordrecht, van een zoon van Annigje Muller-van Goolen, met vier kinderen Van Malssen)


(David Jacobus van Malssen (Daaf), geb. Sliedrecht 8-2-1924, overl. Dordrecht 27-04-2002, tr. (1) Berlijn 17-11-1944 Cornelia Adriana van Oeveren, geb. Anna Paulowna 16-4-1922, keukenmeisje te Berlijn (1944), tr. (2) Maria Jacoba Bos. (coll. A. Muller, Dordrecht))

(boekje) (boekje)

Laatst gewijzigd: juli 2021.