Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Nederlands Israëlitische Gemeente van Dordrecht ingekomen en uitgaande brieven (1943-1949)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Archief: 345 (Nederlands Israëlitische Gemeente van Dordrecht)
Inventarisnummer: 72 (kerkenraad: Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1943-1949)

(transcriptie door E. van Dooremalen)


van datum naar inhoud brief
W.D.J. Baron v.d. Feltz, Sachbearbeiter der Omnia, Treuhandgesellschaft m.b.H. Arnhem, den 25 september 1943
z.Zt. Rotterdam Provenierssingel 98b
Firma Lipmann, Rosenthal & Co, Amsterdam, Muiderschans 47-55 liquidation der Israëlitische Begraafgenootschap "Eits Gajim Olgimeiloes Gesed", Dordrecht, Levensverzekeringstraat 2
zu Gunsten des Rabbi Katan, Levensverzekeringstraat 2, Dordrecht
Heil Hitler!
Gemeente Dordrecht Dordrecht, 21 Juni 1945 - Comité van Joodsche Belangen, Wijnstraat 128, aldaar, houdende het verzoek om het lijk van wijlen Mevr. Winna Löwestein-Geisler, overleden 16 Juli 1943 te Dordrecht en begraven in een houten koffer in den tuin van het pand Singel 26, te doen opgraven en overbrengen naar de Joodsche begraafplaats te Dordrecht;
G.J. v.d. Werken v/h A. van de Werken Gz, kaashandel, veevoerder, Groot-Ammers Groot-Ammers, 26 Juni 1956 de Joodsche Coordinatie Commissie, Dordrecht dat wij pleegouders zijn van een Joods meijse warvan de ouders zich tot heden niet hebben gemeld.
Marianne Schnitzer, geboren 9 september 1932 te Amsterdam, ouders: Heinrich Schnitzer en Margaretha Swaab;
C. Bogers, Kalversteeg 12 Schoonrewoerd Schoonrewoerd, 28/6 1945 - oproep tot aangifte Joodsche bezit
ik heb een Jodin gehad doch is 11 September 1843 toen die de Gestapo een overval is gedaan in mijn huis omdat ik veel aan het illegale werk deed gelijk met mijn Vrouw eerst naar de gevangenis te Rotterdam, en daarna naar het Concentratiekamp in Vucht overgebracht is 15 November 1943 naar Opper Celizië vervoerd, doch heeft vooraf mijn Vrouw een briefje gegeven war haar meubels zaten
met die verklaring dat zij die met nog 2 andere dames die ook veel voor haar hadden gedaan mochten deelen. Nu geef ik dit aan U op om niet in moeilijkheden te komen maar zou het vreeselijk vinden dat wij die er voor moeten hebben lijden ook dat nog aan anderen af moesten staan
(van) Seijffers, leraar der N.I.G. te Gorinchem, Gasthuissteeg 50 II, I. Meijer, voorzitter Gorinchem, 1 Juli 1945 (aan) De Joodsche Coördinatie Commissie, Wijnstraat 128, Dordrecht Bij de tot dusver alhier gehouden sjoeldiensten ondervonden wij van eenige goedwillende geloofsbroeders uit Rumpt en Beesd en van Juul Benedictus ten Uwent steun.
...
C. in 't Veld, winkel Toulonschelaan 57, smederij Weeshuisplein 28, haarden, kachels, fornuizen Dordrecht Juli 1945 - Ondergetekende maakt bekend als dat hij nog in het bezit heeft van 3 haarden en 1 salmanderkachel van Joden menschen die hier onder volgen
Meijer Braadbaart, Reeweg, 1 haard
Meijer, Voorstraat, 1 haard
Breemer, Singel Ferdinand Bol, 1 haard
Cohen, hoek Voorstraat, 1 Salmanderkachel
en mag ik u ook laten weten als dat ik van Mijnheer Zadoks nog 11 Kw(it)antie heeft leggen
die nog onbetaald is Kunt u ook mij inlichtingen verstrekken groot f 10,60
Wie zich noemt, C. in 't Veld
S. Israels, Beukelsdijk 57 Rotterdam, 4 (Sept) Juli 1945 de fa. Stempels, Wijnstraat Dordrecht Beleefd verzoeke ik U mij toestemming te verlenen, het meubilair van de familie A. van Dijk-de Beer, gewoond hebbende Burg. de Raedtsingel 23 Dordrecht dat, thans zich bevindt ten huize van den heer Hurkmans aan mij over te dragen.
De enige overlevenden der beide families zijn
De Heer en Mevr. de Beer, Burg. Bartelstr. 3 Hoogezand
De Heer en Mevr. v. Wallage-de Beer, Oude Ebbingestr. 61e Groningen
mevr. S. de Beer, Columbusstr. 122 den haag
en ondergetekende.

die er allen mede accoord gaan, dat bovengenoemde goederen in mijn beheer komen
... Hurkmans deelt mede dat bij hem nu ook en ander geweest?
N.V. Begrafenis-vereeniging, kantoor Repelaerstraat 26, secr.-penningmr. C. Veenstra Dordrecht, 9 Juli 1945 - Ingesloten ontvangt U de rekening betreffende de begrafenis van wijlen Mevrouw Winna Geisler
De rekening dezer begrafenis, welke is uitgevoerd door den bedienaar J.A. v. Dooremalen is in totaal F 121,75
Vertrouwende, dat U met het bedrag accoord zult gaan, teekent
Hoogachtend, C. Veenstra
- (1946) Aan H.H. Beheerders-vereffenaars van liquidatie van Verwaltung Sarphatistraat (L.V.V.S.) Sarphatistrat 47-55, Amsterdam gestort zijn tgv Rabbi Katan, Levensverzekeringstraat 22 Dordrecht f 195,-
J.A. Monster, Gorinchem Gorinchem, 31 Juli 1945 Bureau van de Joodsche Coördinatie Commissie, Wijnstraat 128, Dordrecht In aansluiting op mijn brief van 28 Juni kan ik U thans mededeelen dat ik bericht heb ontvangen dat de dochter van den heer D. Blokjesman in Amstredam is teruggekeerd
Haar adres luidt als volgt: Mej. C. Blokjesman, p.a. den Heer H. van Breevoort, Wagenaarstraat 120 I Amsterdam
Gaarne zal ik van U vernemen of ik de nog onder mijn berusting zijnde gelden en sieraden aan haar kan teruggeven
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 - margarine en kaas onder rabbinaal toezicht te verkrijgen .... Dordrechtsche Melkinrichting ... bij den secretaris den heer E. Benedictus, Wijnstraat 128
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 1 Augustus 1945 - Centraal Distributiekantoor den Haag ... bonnen voor vet of reuzel en vleesch in blik, inruilen bij Distributiedienst, Wijnstraat 110, afd. Ziekenbonnen
... 2 September eerste dag Sjeliechous, Joodsche Begraafplaats bezoeken van 9 tot 1- 1/2 uur
Seijffers, Gorinchem 10 augustus 1945 Dordrecht telegram; Nodigen U uit op contractmiddag alhier spreker uit Rotterdam in Doelen Zondag 3 uur
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 - bijeenkomst 26 Aug. gebouw American, Groenmarkt 47
heer J.L. Seligman more te Amsterdam, lezing Joden en jodendom heden en in het sociale leven der Christelijke middeleeuwen
Eerwaarde heer A. Seijffers te Gorinchem, liederen;
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 - zeer belangrijk: aangifte oorlogsschade vor 28 augustus a.s.
Nieuw Israëlitisch Weekblad van 17 dezer maakt Mr. J. Fränkel in een artikel onder bovenstaand opschrift er ons attent op dat er voorlopige maatregelen dienaangaande genomen zijn door onze regeering ..... oorlogsschade ontstaan aan onroerende goederen, aan roerende goederen voor bedrijf of beroep of wel aan huisraad veroorzaakt .... belastingkantoor kamer 34, Rozenhof
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 S. Kloots v. Gelder, Spuiweg 94, 3 personen; margarine en kaas onder rabbinaal toezicht ....
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 G. Spalter, Spuiweg 94, 3 personen; margarine en kaas onder rabbinaal toezicht ....
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 I. van Huiden, Dubbeldamscheweg 33rood, 5 personen (voor kaas); margarine en kaas onder rabbinaal toezicht ....
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 Ned. Isr. gemeente Gorinchem, Seijffers, Gasthuisstraat 50 II, 14 personen; margarine en kaas onder rabbinaal toezicht ....
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 L. [Levie] Lezer, Camphuijzenstraat 12, 1 personen; margarine en kaas onder rabbinaal toezicht ....
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 v.d. Bergh (H. v.d. Bergh Beerenborg), Lange Breestraat 2A, 2 personen; 'niets te leveren door de buren Lange Breestraat 4' margarine en kaas onder rabbinaal toezicht ....
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 Jacq Duits, 4 personen; margarine en kaas onder rabbinaal toezicht ....
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 R. [Roza] Leviticus-van Dam, 3 personen, Vlietweg 66; margarine en kaas onder rabbinaal toezicht ....
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 M. Wijnberg-Gobits, drie personen, Vlietweg 26; margarine en kaas onder rabbinaal toezicht ....
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 M. Meijer, 3 personen, Vest 57; margarine en kaas onder rabbinaal toezicht ....
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 21 Augustus 1945 E. Benedictus, 4 personen; margarine en kaas onder rabbinaal toezicht ....
Joodsche Coördinatie Commissie Afd. Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 22 Augustus 1945 - .. Nederlanders om naar Palestina te emigreeren zeer beperkt zijn .. vragenlijst (naam, datum, gehuwd, kinderen ...)
8 en 9 Sept. Rousj Hasjono en Joum Hakipour
Ned. Israël. Gemeente Gorinchem, Gasthuisteeg 50, 2 hoog> Gorinchem 26 Augustus 1945 - bijeenkomst van Zondag 26 aug e.k., bezettingsschade
Seijffers, Secretaris
Joodsche Coördinatie Commissie 26 Augustus 1945 - Presentielijst van de Bijeenkomst op Zondag 26 Augustus 1945 in gebouw American van de Joodsche Coördinatie Commissie, Afdeeling Dordrecht
H. v.d. Bergh-Beerenborg
A.C. v. Huiden-Lezer
L. Kapper
Mu...(?)
.. Meijer
B. Marratsch(?)
E. Fonteijn-Stranders
C. Duits de Vries
C. van Huiden Cohen
S. Benedictus
L.J. Calrij(?)
Betty Cohen
Annie van Huiden
M. Meijer
E. Meijer Barkelau
J... Appel
G. Spalter
L. Spalter-Wolf
S. Kloots-v. Gelder
E. v. Gelder-v. Dam
S.E. den Hartog
S. Cohen-den Hartog
B. v. St..(?)
Mut(?)
L. Lezer
I.E. ..auw/mann(?)
I. v. Huiden
S. Seijffers
Nederlandsch Israelietische Gemeente te Rotterdam Rotterdam, 30 Augustus 1945, Mathenesserlaan 223 Den heer Jac. Duits, Joodsche Coordinatie Commisie, Bleekersdijk 23, Dordrecht Wij refereeren aan het prettige onderhoud, dat wij verleden week met U hebben gehad. Bij deze gelegenheid willen wij ook niet verzuimen onzen dank te betuigen voor de keurige organisatie van de cultureele byeenkomst.
... Mr. v.d. Berg, Mej. S. Weyl, heer Seyffers
Louis Ph. Polak, N.Z. Voorburgwal 314, Amsterdam C. Amsterdam C., 10-9-1945 Aan de Joodsche Coördinatie Commissie, Dordrecht Uit Amerika wordt mij gevraagd naar de bevindingen van H. Zadoks uit de Voorstraat, Gaarne zou ik iets omtrent deze familie van U vernemen.
"Le Ezrath Ha-Jeled", Gabriel Metsusstraat 22 Amsterdam, 25 September 1945 Aan de Joodsche Coördinatie Commissie, Bleekersdijk 23, Dordrecht actie voeren waardoor het mogelijk zal zijn een groot aantal onzer getroffen kinderen in een goed gezin onder te brengen ....
(van) de J.C.C. afd. Dordrecht 2 October 1945 (aan) Nederl. Israël. Gemeente Rotterdam Ingesloten zend ik U namens de J.C.C. alhier drie aanvragen voor certificaten Palestina
(van) J.A. Monster, Gorinchem Gorinchem, 11 October 1945 (aan) Joodsche Coördinatie Commissie, Wijnstraat 128, Dordrecht Terugkomend op uw schrijven van 3 Aug. j.l. kan ik U thans mededeelen dat Mej. C. Blokjesman (adres thans p.a. dhr. De Raay, Karel du Jardinstraat 21 te Amsterdam) door Militair Gezag is aangesteld tot bewindvoerdster van har vader dhr. D. Blokjesman.
Gaarne verneem ik thans of U toestemming kunt geven om de nog onder mijn berusting zijnde sieraden ...
(van) A. Schram Volker, Sliedrecht C476 Sliedrecht, 27 Oct. 1945 (aan) Bureau Joodsche Coordinatie Commissie, Wijnstraat 128, Dordrecht [briefkaart] Eenige maanden geleden gaf ik U op dat eenige Joodsche eigendom bij mij in bewaring is. Daar ik echter tot op heden niets van U vernam schrijf ik U omdat ik ook gaarne zou vernemen mwat met deze eigendommen zal geschieden.
het betreft eigendom van den heer S. van Rood, Leuvenschestraat 14 Scheveningen.
Mijn oude adres van 1940 is A. Schram Volker, Stadhoudersl. 101 Den Haag
Hoogachtend, A. Schram Volker, thans Sliedrecht C476
Joodsche Coordinatie Commissie, afdeeling Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Dordrecht, 3 December 1945 Aan de Joodsche Coordinatie Commissie, Joh. Vermeerstraat 18, Amsterdam Hiermede bericht ik U dat vanaf heden als voorzitter van zonde Commissie optreedt, de Heer S. Duits, Singel 90A, Dordrecht. De Heer Jac. Duits heeft indertijd het voorzitterschap aanvaard, totdat zijn broeder, die destijds ook Voorzitter van de Joodsche Gemeente was, zou zijn teruggekeerd.
Joodsche Coordinatie Commissie, afdeeling Dordrecht, Secr. Wijnstraat 128 Tel. 4798 Dordrecht, 3 December 1945 Aan de Commissie voor oorlogspleegkinderen, Heerengracht 310-412, Amsterdam (C) Bijgesloten zend ik U de kaart terug van Levitucus, Henrietta Johanna Emma, Dossier Nr. 101115.
Genoemde Leviticus heeft geen pleegouders, doch wordt door haar eigen moeder Mevr. R. Leviticus-van Dam, opgevoed. Vader is vermoedelijk in concentratiekamp overleden.
De Nederlandsche Bank N.V., Afd. Bewaarneming, Amsterdam 11 FEB 1946 Den heer E. Benedictus, Wijnstraat 128, Dordrecht Ingesloten hebben wy de eer U te doen toekomen de door ons opgemaakte lyst van effecten, by de Nederlandsche Bank te Amsterdam inn open bewaarneming onder No. 23787
ten name van Isr. begr. Ver.
De ons komende kosten ad f 1,50 zullen wij t.z.t. met de bewaareffecten verrekenen.
Hoogachtend, De Nederlandsche Bank N.V., Afd. Bewaarneming
De Nederlandsche Bank N.V., Afd. Bewaarneming, Amsterdam, No. 23787 W. Amsterdam, 14 Februari 1946 Den heer E. Benedictus, Wynstraat 128 Dordrecht Met referte aan de U inmiddels gezonden effectenmstaat van de bewargeving No. 23787, ten name van het Israelietische-Begrafenisfonds "Ets Gajim Oegemieloes Gesed" bregen wij onder Uw aandacht dat deze ebwaargeving geheel intact is, zoodat indiening van een aanvraag tot herstel van recht niet noodig is.
Voor de ...
St. Jacobs-Stichting (R.K. Ziekenhuis), Houttuinen 10 Dordrecht, 15 Februari 1946 Aan het Bestuur der Ned. Israëlitische Gemeente, Toulonschelaan 7, Dordrecht In verband met Uw schrijven dd 7 Deccember en met het onderhoud dat wij hadden met uwen Heer S. Duits, ebvestigen wij dat wij verschuldigd zijn voor overeengekomen huur voor het pand Houttuinen, waarin onze vroegere huisknecht woonachtig is, een bedrag van f 525,57, gespecificeerd als volgt:
Huur van 1 Mei 1943 tot 31 December 1945 is 130 x f 5 = f 695
Van 1 Januari 1946 tot 1 Maart 1936 is 8x f 5 = f 40
Hiervan gaat af voor door ons betaald
Grondbelasting f 41.08
Herstel schoeiing enz. f 168,35
= f 209,43
Rest door ons te betalen f 525,57
...
(van) Incasso Bank N.V., Amsterdam 20 Februari 1946 - betreft: 3% inschrijving Grootboek A-oud, Letter z, deel 7, No. 1946, groot f 8000 ten name de Israel. Gem. te Dordercht, eig. van een kapitaal uit de nalatenschap van Hendrik Zadoks, om enz

In antwoord op uw schrijven van 15 Februari delen wij U mede, dat in het begin van deze week benoemd zijn tot bestuur van de Ned. Isr. Gem. alhier, de Heren S.E. Duits, wonende Singel 90, M.M. Cohen, Toullonschelaan 7, M. Meyer, Vest 57, en E. Benedictus, Reeweg 92 alhier.
Waarvan den Heer S.E. Duits vroeger reeds voorzitter .... Hoogachtend, Incasso Bank N.V.
(van) A. Frenkel, Nederlander, Dordrecht Wijnstraat 11 28 feb 1946 - (Enquete-formulier D: Huisraad) ... opgegeven op heden 27 februari 1946, De Bewindvoerder E. Benedictus, Reeweg 92
(van) Familie Braadbaart, Nederlander, afwezig, Dordrecht Bleekersdijk 12 28 feb 1946 - (Enquete-formulier D: Huisraad) ... opgegeven op heden 27 februari 1946, De Bewindvoerder E. Benedictus, Reeweg 92, S. v.d. Koogh, Reeweg
(van) Philip Braadbaart, Nederlander, 10 Mei 1886, Dordrecht, gedeporteerd naar Polen, Voorstraat 213 woning en winkel, drie kamers, bewoond perceel, huur f 832, huisraad verloren, weggehaald door de Duitsschers; bedrijfsinventaris f 3.500, handelsvoorraden f 2.000 28 feb 1946 - (Enquete-formulier D: Huisraad) ...
(Enquete-formulier C: bedrijfs- en handelsvoorraden) Philip Braadbaart, huidig adres: Schiedam Herman Eijl, Burg. Knappertlaan 190, tel. 67.485; perceel Voorstrat 213, woning en winkel
opgegeven op heden 27 februari 1946, De Bewindvoerder E. Benedictus, Moet met U besproken worden. Elk gegeven ontbreekt. Niets bekend.
(van) H. Zadoks, Nederlander, afwezig, drogist; Voorstraat 128 Dordrecht 28 feb 1946 - (Enquete-formulier D: Huisraad) ...
(Enquete-formulier B: Bedrijfsuitrusting) ...
opgegeven op heden 27 februari 1946, De Bewindvoerder E. Benedictus
(van) J. Zadoks, Nederlander, afwezig, Dordrecht Reeweg 10rood; 28 feb 1946 - (Enquete-formulier D: Huisraad)
opgegeven op heden 27 februari 1946, De Bewindvoerder E. Benedictus
Grootboeken der Nationale Schuld, Heerengracht 344/346 Amsterdam Amsterdam, 21 Maart 1946 De Nederl. Isr. Gemeente Dordrecht (verificatie no. 496) In vervolg op ons schrijven dd. 14 Deccember j.l. no. 1140, bericht ik U dat wij van het Nederl. Beheersinstituut te Dordrecht bericht ontvingen dat dit Instituut ons niet kan mededeelen welke personen thans het bestuur uwer gemeente vormen ....
R. Duizend-Bonnewit, 50 Lambrecht v. Dalilaan, Haarlem Haarlem, 9 Mei 1946 - Naar aanleiding van een gesprek dat ik had met den Eerwaarde Heer L. Vorst betreffende de bibliotheek van mijn zwager de heer B.J. Katan, wilde ik U vragen of U mij misschien adressen zou kunnen geven van personen waar mijn zwager boeken of andere bezittingen in bewaring heeft gegeven. Ook wilt U misschien wel zoo vriendelijk zijn mij het adres op te geven van dr. Karsemeijer, leeraar Nederlandsch, die mij waarschijnlijk ook inlichtingen jan geven ....
Bakker electricien, Vriesesstr. Dordrecht / Rozenhof 18;
- 20 Mei 1946 Aan de Administratie der Grootboeken der Nationale Schuld, Amsterdam, Heerengracht 344/346 In beleefd antwoord op uw schrijven van 21 Maart j.l.
leden der nood Kerk(e)raad zijn gekozen de Heeren, Em. Benedictus, M.M. Cohen, S. Duits, M. Meijer
Wij voegen U tevens een reglement onzer gemeente bij .... Voorzitter, penningmeester
- 20 Mei 1946 - Uittreksel uit de Notulen der Algemene Vergadering der Nedeelandsche Israelitische Gemeente gehouden op 17 Februari 1946.
Met bijna algemene stemmen werden gekozen tot leden van de Nood Kerkeraad de Heeren
Em. Benedictus, M.M. Cohen, S. Duits, M. Meijer
Incasso-Bank NV, Afd. Grootboekzaken Amsterdam, 27 Juli 1946 Incasso-Bank NV, Dordrecht ter attenteie van den Heer E. Benedictus
betreft incassering rente o/Joodsche Inschrijvingen
Vereeniging tot het doen verplegen van Weezen der Israel. Gemeente te Dordrecht Dordrecht, 26 Augustus 1946 Aan de Directie van het Grootboek 1946, Heerengracht 410, Amsterdam (Benedictus) betr. 2 1/2 % inschrijving Grootboek ....
Nederlandsch Israëlitisch Gemeente Dordrecht, Toulonschelaan 7 Dordrecht, 2 December 1946 Den Heer E. Benedictus, Reeweg 92, Dordrecht Volgens afspraak doe ik je ingesloten toekomen een afschrift van mijn schrijven aan Mr. B. v/d Berg, alhier. (get) Meijer Cohen
Nederl. Isrl. Gemeente, Dordrecht Dordrecht, December 1946 Aan de leden der Nederl. Isrl. Gemeente, Dordrecht (Begrafenisgenootschap) ... vergadering 10 nov 1946 ... f 5,20 per jaar, begrafenis van f 100
De Nederlandsche Bank N.V., Afdeeling Bewaarneming (23787) Amsterdam, December 1946 - Ingesloten doen wij u een opgaaf toekomen van de effechten welke zich op 14 april 1946 bevonden in de in hoofde genoemde bewaarneming ....
Nederlandsche Israelitische Gemeente namens het Dagelijks Bestuur 11 Januari 1947 Nederl. Israelitische Gemeente Rotterdam, Mathenesserlaan 223 Hiermede be(ve)stig ik Uw telef. onderhoud met den Heer Benedictus Uw brief van 9 Dec. is op mijn verzoek eerst heden door onzen secretaris ter hand gesteld. Uw schrijven van 17 October .... bedrag overschrijven van f 606,42 ...
Joodsche Gemeente Dordrecht, secr. Toulonschelaan 7 (febr 1947) - Algemeene vergadering op Zondag 17 Februari a.s. des middags 2.30 in de N.A.B. .... officieele gemeente-vorming
Contact-Commissie der Joodsche Coordinatie Commissies in Nederland Amsterdam, 27 Februari 1947 aan de plaatselijke J.C.C.'s cultureel werk .... drs. J. v. Amerongen
D. Dasberg de Vries Hilversum, 7 April 1947, Ministerpark 12A Aan het Dagelijksch Bestuur van de Nederlandsch-Israelitsche gemeente, Dordrecht Tot mijn groot genoegen las ik uit Uw brief van 3 dezer dat Uwe Gemeente wederom is staat is om mij, evenals voor den oorlog, een toelage uit te keeren. Ik stel dat bijzonder op rpijs en dank U hartelijk voor dit besluit. Het heeft mij bovendien zeer verrast dat Uw besluit met terugwerkende kracht is genomen ...... D. Dasberg de Vries
(2 x 5 = 10, 1 x 520 = 520, f 1125 - f 15,20 = f 1109,80)
- 15 April 1947 Mevrouw D. Dasberg de Vries, Ministerpark 12A Hilversum Hiermede bevestig ik Uw schrijven van 7 dezer en zend U las penningmeester der Nederl. Israel. Gemeente alhier per Incasso Bank op Uwe rekening bij de Kasvereeniging volgens onderstaande specificatie de nog komende pensioenbijdrage verminderd met Uwe bijdrage Uw honorair lidmaatschap en gewre f 1108.80 ....
Nederlandsch-Israelitsche Gemeente te Rotterdam Rotterdam 16 April 1947, Mathenesserlaan 223 Nederlandsch-Israelitsche Gemeente p/a den weled. Heer Duits, penningmeester, Bleekersdijk 23 Dordrecht Hierbij deelen wij U mede dat wij over 1945 en 1946 voor U en de Nederlandsch Israelitische Gemeente te Gorkum de volgende uitgaven heben gedaan:
1945 reiskosten Haalman
1946 reiskosten Haalman
= f 1659,81
Meijer Cohen Dordrecht, 5 Juli 1947 Nederlandsch Israelitische Gemeente Dordrecht, Toulonschelaan 7 Eerst heden heb ik de polis terug ontvangen en doe ik deze hierbij gaan. Ook hen ik deze week weer een wetsrol verkocht ad f 400
f 350 doe ik hierbij gaan in contanten en de rest f 50 in een cheque daar hij geen genoeg geld bij zich had.
Met groeten
Meijer Cohen
(van) Schade-enquete-commissie Dordrecht, No. 1274 GH Dordrecht, 2 Augustus 1947 - Hierbij retourneer ik U een aantal schade-formulieren met beleefd verzoek deze volledig in te willen vulen, aangezien anders niet tot registratie kan worden overgegaan ....
Ver. Eits Gajiem Oegemilloes Gesed 3 November 1947 Aan de Nederlandsche Bank Afdeling bewaarneming No. 23787, Amsterdam Ingevolge uw verzoek zenden wij U onderstaand een uittreksel van de notulen van de vergadering van 1 Juni 1947 van de Vereniging Eist Gajiem oegemilloes Gesed, in het vergaderlokaal van de Nederl. Israel Gemeente Dordrecht .... E. Benedictus p/a Incasso Bank alhier.
Centrale financierings-actie (CEFINA), voor joods-sociaal werk in Nederland, Amsterdam-Zuid, Joh. Vermeerstraat 18 Amsterdam, 16 November 1947 Den WelEdelen Heer Jac. Duits, Bleekersdijk 23 Dordrecht Met grote belangstelling werd door ons Bestuur kennis genomen van Uw schrijven van 9 dezer, waaruit voor ons het verheugend feit blijkt, dat de vereniging Megadle Jethoniem en juist inzicht toont in de momentele verhoudingen op Joods-sociaal gebied in Nederland .... mr. W.L. Spijer, S.I. van Creveld
Nederlandsch Israelitsche Gemeente te Rotterdam Rotterdam, 9 December 1947 Nederlandsch Israelitsche Gemeente, Toulonschelaan 7 Dordrecht Wij komen hiermede terug op ons schrijven van 17 October j.l. en moeten tot onze spijt vaststellen, dat wij het bedrag ad: Fl. 606,42 hetwelk U ons zoals op de Ressortale Vergadering d.d. 18 Mei 1947 overeengekomen - zoudt overmaken, nog niet hebben ontvangen ....
(van) Centrale financierings-actie (CEFINA), voor joods-sociaal werk in Nederland, Amsterdam-Zuid, Joh. Vermeerstraat 18 Amsterdam, 12 December 1947 Aan het bestuur van de Vereniging "Megadlé Jethomien", p/a den Heer J. Duits, Bleekersdijk 23 Dordrecht Na de inzameling-actie over 1947 voor de bij onze Stichting aangesloten instellingen beeindigd is en wij derhalve tot uitkering aan deze instellingen moeten overgaan, verzoeken wij U beleefd de door U toegezegde bijdrage ad f 500 wel te willen doen overboeken .... mr. W.L. Spijer, S.I. van Creveld
(van) Nederl. Israel Gemeente Dordrecht 17 December 1947 (aan) Centrale financierings-actie, Joh. Vermeerstraat 18 Amsterdam Uw schrijven gericht aan den Heer J. Duits als voorz. van de Vereeniging "Megadle Jethomiem" werd mij als penningmeester ter behandeling doorgezonden.
In antwoord op Uw brief van 12 dezer bericht ik U dat door mij reeds op 20 November j.l. per giro Incasso Bank alhier het bedrag werd overgeschreven per Lippmann Rosental & Co Nieuwe Spiegelstraat. Wilt U dit even onderzoeken ....
(van) Centrale financierings-actie (CEFINA), voor joods-sociaal werk in Nederland, Amsterdam-Zuid, Joh. Vermeerstraat 18 Amsterdam, 28 December 1947 Aan de penningmeester der Ned. Isr. Gemeente Den Heer E. Benedictus, Reeweg 9 Dordrecht Hiermede bevestigen wij de goede ontvangst van Uw brief van 17 dezer en delen U beleefd mede, dat de bijdrage ad f 500 van de Vereniging "Megadlé Jethomiem" inderdaad ... S.I. van Creveld< /td>
Het Nederlandse Beheersinstituut, bureau Rotterdam Rotterdam, 1-3-1948, Mathenesserlaan 208 Aan de Nederl. Israelitische Gemeente, te Dordrecht Hierbij doe wij U enige bescheiden toekomen, die wij aantroffen in het Omnia-archief welke bescheiden betrekking hebben op de liquidatie van het Israelitische Begrafenis Genootschap te Dordrecht ....
Joodsche Commissie voor herstel Amsterdam 2 Maart 1948, Westeinde 24 - De Joodsche Commissie voor herstel heeft het voornemen op Maandag 8 Maart a.s. des avonds om 8 uur in het Minerva Paviljoen te Amsterdam, een openbare vergadering .... mr. K.J. Edersheim, prof. mr. I. Kisch, J.E. Stokvis, dr. mr. D. Simons
Nederl. Israelitische Gemeente 7 Maart 1948 (aan) Joodsche Commissie voor herstel, Minerva Paviljoen, Amsterdam Met belangstelling namen wij kennis van Uw schrijven van 2 dezer. Het spijt ons echter, dat wij door omstandigheden verhinderd zijn ....
Centraal Bureau voor effectenregistratie van de vereeniging voor den effectenhandel Amsterdam-C, Singel 202-208, 13 Mei 1948 Aan den heer S.E. Duits, Voorzitter der Nederlandsch Israelitische Gemeente Reeweg 92, Dordrecht Betreft: uw schrijven van 11 Mei 1948. Naar aanleiding van de laatste alinea in dit schrijven zullen wij nog gaarne van u vernemen of wij deze renteloze aandelen als verjaard en niet meer te incasseren moeten beschouwen ...
Centraal Bureau voor effectenregistratie van de vereeniging voor den effectenhandel Amsterdam-C, Singel 202-208, 26 Mei 1948 Aan den heer E. Benedictus, Penningmeester der Nederlandsch Israelitische Gemeente, Reeweg 92 Dordrecht Wij ontvingen uw schrijven van 21 Mei j.l. waarvoor wij u dankzeggen. wij verzoeken U echter beleefd ook het OC nummer te vermelden .....
Contact-Commissie, der Joodsche Coordinatie Commissie in Nederland Amsterdam, 9 April 1947, Joh. Vermeerstraat 18 - Wij hebben de eer U mede te deelen dat onze onderafdeeling het Centraal Registratie Bureau voor Joden met ingang van heden is opgegeven. De taak van het Centraal Registratie Bureau is overgenomen door het Informatie Bureau van het Nederlandsche Roode Kruis, Vlamingstraat 2 's-Gravenhage ....
Bestuur der Nederl. Isr. Gem 21 Januari 1948 (aan) Mevrouw R.H. Leviticus van Dam, Vlietlaan 66 alhier Hiermede bevestigen wij ons onderhoud met den heer Benedictus van Zondag j.l. Bij het nazien der boeken blijkt ons dat u slechts eenmaal aan onze penningmeester f 2,50 betaalde zijnde het eerste kwartaal over 1946. Nadien vonden wij geen betalingen meer. Zoodat U ons nog schuldig tyt over 1946 f 7,50 en over 1947 f 10 Indien U, zooals U verlangde lid wilde worden van het begraafgenotschap dan nog f 5,20 over 1947. Totaal dus f 22.70 ....
B.M. Vaz Dias, Hoofdvert. Den Haag Veersendijk 38 Hendrik-Ido-Ambacht, Tel K 1858-429 18 April 1948 Den Heer M. Cohen, s.s.t.t. Secr. der Ned. Isr. Gemeente, Dordrecht Naar aanleiding van ons telefoongesprek van heden verzoek ik U mij te willen noteren als lid van de Ned. Isr. Gem. te Dordrecht. Voor de goede gang van zaken meld ik U hierbij tevens naam en leeftijden van de leden van mijn gezin.
Vaz Dias - Benjamin, geb. 26.7.1907 te Amsterdam
Vaz Dias - Noach, Wilhelmina, geb. 10 Maart 1912 te Zutphen
Vaz Dias - Israel Mozes, geb. 15 Juli 1931 te Zutphen
Vaz Dias - Betty Esther, geb. 7 Juni 1932 te Zutphen
Vaz Dias - Liesje, geb. ... te Soest
Vaz Dias - Pauline Tiete, geb. ... te Molkwerum
Vaz Dias - Janna Samulina, geb. ... te Dordrecht
Tegelijk met deze verzoek ik U a.s. vrijdag bij de Seider te willen rekenen op vier leden van mijn gezin.
(van) Nederl. Israelitische Gemeente, penningmeester E. Benedictus 18 April 1948 (aan) Mevrouw D. Dasberg de Vries, Ministerpark 1A Hilversum Hiermede berichten wij U dat wij morgen laten overschrijven op Uwe rekening bij de Kasvereeniging te Amsterdam f 234,80 zijnde 1 jaar pensioen periode 1 Juli 1947 t/m 1 Juli 1948 verminderd met f 15.20 ...
D. Dasberg de Vries Hilversum 20-4-1948 Heer Benedictus Hartelijk dank voor uw brief van 18 April. Ik heb het bedrag inmiddels ....
Centraal Bureau voor Effecten registartie van de Vereeniging voor den effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhandel) Amsterdam-C, 4 Mei 1948, Singel 202-208 Aan de Israelitische Gemeente Levensverzekeringstraat 22, Dordrecht Voorzover wij kunnen nagaan hebben wij opgave van de door U uitgegeven resp. te Uwen laste uitstaande effecten tot het doen waarvan U krachtens ....
Nederlandsch Israelitische Gemeente, Reeweg 92 11 Mei 1948 Centraal Bureau voor Effecten registartie van de Vereeniging voor den effectenhandel (Bedrijfsgroep Effectenhandel), Amsterdam, Singel 202/208 Met referte aan uw schrijven van 4 dezer, delen wij U mede, dat vroeger wel renteloze aandelen ten laste van onze Gemeente zijn uitgegeven, dat deze ..... voorzitter, penningmeester
B. de Wit Dordrecht, 1 Juni 1948 (aan) Nederlandsch Israelitische Gemeente Rekening voor de Isr. gemeente alhier
voor het schuren en schoonmaken en het zwart maken van de letters der steenen 13 in getal de som van f 60
Voor het bemesten der bomen achter het monument f 30 (extra werkzaamheden)
= 63
voor het ebstrooien van grond zand en arbeid op het plein der begraafplaats volgens bijgaande rekening van den heer A. Schenk 24
te samen f 87,00
Stichting Joods Maatschappelijk Werk (J.M.W.) Amsterdam, 7 Juli 1948 Joh. Vermeerstraat 18 Aan het Bestuur van de Vereniging "Megadlé Jethoniem", p/a den heer J. Duits, Blekersdijk 23 Dordrecht Te Uwer orientering doen wij U bijgaand de notulen toekomen van de op 2 Mei j.l. gehouden vergadering onzer stichting ..... mr. Dr. A. Büchenbacher, secretaris
het Bestuur v/d Vereniging Megadle Jethoniem 23 Augustus 1948 Aan het Bestuur Stichting Joods Maatschappelijk Werk, Joh. Vermeerstraat 18 Amsterdam Uwe brieven van 7 Juli en 6 Augustus j.l. werden mij door den heer J. Duits deze week terhand gesteld. Met belangstelling heb ik de statuten en de notulen gelezen ....
Nederlandsch Israëlitisce Gemeente te Rotterdam Rotterdam, 20 September 1948. Mathenesserlaan 223 Nederlandsch Israëlitische Gemeente, Toulonschelaan 7, Dordrecht Hierdoor herinneren wij U aan de vergadering van het Synagogaal Ressort Rotterdam, die Donderdagavond a.s. om half 3 gehouden zal worden. Wij sluiten hierbij in een ontwerp-egroting, voor het jaar 1948. De quota ....
Stichting Joods Maatschappelyk Werk, Joh. Vermeerstraat 18, Amsterdam (Z) 1 November 1948 - Ons medebestuurslid de Heer E. Benedictus die als vertegenwoordiget van de Ver. Megadle Jethomiem zitting in Uwe stichting heeft heeft in onzer laa(t)ste bestuursvergadering de nodzaak bepleit, dat onze Gemeente deel zou nemen aan Uw maatschappelijk werk. In principe zijn wij bereid aan zijn verzoek te voldoen. Wij zouden ....
Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland 's-Gravenhage, 2/5 November 1948 Aan het Nederl. Israel. Armbestuur, p/a Reeweg (O) 92 Dodrecht Onderwerp: Stichting voor Maatschappelijk Werk in Zuid-Holland

Door vriendelijke bemiddeling van Burgemeester en Wethouders van Uw gemeente, die aan deze brief adres hebben verleend, zijn wij in de gelegenheid onder Uw aandacht te brengen, dat met ingang van 1 October 1948 de heer Mr. H. Fukkink, tevoren hoofd van de Hofdafdeling Alg. Zaken bij de Dienst voor Maatschappelijke Zorg ....
Stichting Joods Maatschappelijk Werk (J.M.W.) Amsterdam Z, 9 November 1948, Joh. Vermeerstraat 18 Aan de Nederlands Isaëlitische Gemeente, Reeweg 92, Dordrecht Met genoegen namen wij kennis van Uw schrijven d.d. 1 November jl. waarin U mededeelde in pricnipe bereid te zijn toe te treden tot onze Stichting. Betreffende de werkwijze, die door ons wordt toegepast verwijzen wij U naar het afschrift van de brief van mej. Mr. M. Tjeenk Willink, dat wij bijvoegen .... Ph.A. Sondervan, directeur
Huis- scheeps- en reclameschilders, ontwerpen van interieurs, Schildersbedrijf Schellenbach, kantoor Riedijk 26, Dordrecht Dordrecht, 20 November 1948. Den Heer E. Benedictus Reeweg 92 alhier Op 19 November j.l. mochten wij uw overdracht i.z. het schilderen van het pand Varkenmarkt en Schoolgebouw van de Twentsche Bank ontvangen. Zooals U weet hebben ij het schilderwerk aangenomen voor den prijs van f 665, waarover wij U bericht gezonden hebben. Nadat wij de rekening aan U verzonden hadden, bleek bij controle der copie-rekeningen een telfout door ons gemaakt te zijn, van f 50 waarvoor wij inmiddels een nieuwe rekening gestuurd hebben ad f 665 met eht verzoek de eerste rekening als vervallen te beschouwen ..... p/o J. Schellenbach, F. Schellenbach
LE-EZRATH HA-JELED, (het kind ter hulpe) stichting tot verzorging van Joodse oorlogspleegkinderen Amsterdam Z, 31 Januari 1949, Joh. Vermeerstrat 24 Aan het Bestuur van Megadlé Jethomiem i.h. van de Heer E. Benedictus, Reeweg 92, Dordrecht Wij veroorloven ons U bijgaand afschrift van het vonnis van de rechtbank te Utrecht inzake Simon en Hans de Beer te doen toekomen. Het is U bekend, dat vele gevallen diebij de rechterlijke instanties aanhangig zijn gemaakt, door ons worden verloren. Dit geval, dat door ons gewonnen werd is bijzonder interessant, doordat in de overwegingen van de rechter ons standpunt bijzonder goed tot gelding komt .... LE-EZRATH HA-JELED
LE-EZRATH HA-JELED, (het kind ter hulpe) stichting tot verzorging van Joodse oorlogspleegkinderen Amsterdam Z, 31 Maart 1949, Joh. Vermeerstrat 24 de Heer E. Benedictus, Megadlé Jethomiem, Dordrecht, Reeweg 92 betr. vacantie-uitzending kinderen Leuw, Houtuinen 9, Dordrecht

Mevrouw van Hasselt te Rotterdam door wie bovengeoemde kinderen vorig jaar toen ze nog in Gouda woonden, naar het vacantietehuis te Wijk aan Zee uitgezonden zijn, deelde ons mede, dat de moeder ook dit jaar de kinderen gedurende de maand Augustus weer graag uitgezonden wil hebben. Zij zelf zou echter maar f 25 per week voor de drie kinderen kunnen betalen. Daar de kosten f 4 per kind per dag bedragen, zoo verzoeken wij U ..... LE-EZRATH HA-JELED
Copie aan J.M.W. te Amsterdam / Le Ezrath Hajeled, Amsterdam, Joh. Vermeerstraat 24 4 April 1949 - Vacantie Uitzending

Uw brief van 31 maart j.l. heeft zijn volle aandacht. Mevrouw LEUW heeft zich met mij in verbinding gesteld. Ik heb deze aangelegenheid met mijn bestuursleden besproken en zullen wij gaarne onze financieele steun verleenen .....
Stichting Joods Maatschappelijk Werk, Amsterdam, Joh. Vermeerstraat 18 4 April 1949 - Op de vergadering van 27 Maart j.l. werd door mij de m.i. logische vraag gesteld
A. Uit het financiele verslag blijkt dat J.M.W. aan Kinderzorg en opleiding en herscholing F 1016 resp. f .....
LE-EZRATH HA-JELED, (het kind ter hulpe) stichting tot verzorging van Joodse oorlogspleegkinderen Amsterdam Z, 11 April 1949, Joh. Vermeerstrat 24 De Heer E. Benedictus Reeweg 92, Dordrecht Wij ontvingen met dank Uw schrijven dd. 4 dezer en namen er kennis van dat Uw vereniging bereid is de uitzending van de kinderen LEUW die een bedrag van f 372 zal vergen, te betalen. Wij zullen U te zijner thijd een rekening doen toekomen. De Stichting Joods Maatschapelijk Werk zal een dezer dagen op Uw opmerking betreffende de interne verhouding terugkomen ....
D. Dasberg-de Vries Hilversum 5 mei 1949, Ministerpark 12A Aan het Kerkbestuur van de Nederlandsche Israelitische Gemeente te Dordrecht p-a Den Weld. Heer E. Benedictus, Dordrecht Hiermede bevestig ik de goede ontvangst van uwe remise groot fl 234,80 als bijdrage pensioen voor het tijdvak Juli 1948 tot 1 Juli 1949. Het verheugde mij te zien dat de toestand van de Gemeente U veroorloofde mij het pensioen wederom uit te betalen .... D. Dasberg-de Vries
LE-EZRATH HA-JELED, (het kind ter hulpe) stichting tot verzorging van Joodse oorlogspleegkinderen Amsterdam Z, 16 Mei 1949, Joh. Vermeerstraat 24 Aan het Bestuur van Megadlé Jethomiem t.a.v. de heer E. Benedictus, Reeweg 92, Dordrecht Inz. Simon de Beer, geb. 7-3-1937, Hans de Beer, geb. 10-5-1938

In aansluiting aan ons schrijven dd 31 januari 1939 waarbij wij U de beschikking van de Arrondissements-Rechtbank te Utrecht deden toekomen inzake bovengenoemde oorlogspleegkinderen, zenden wij U bijgaand de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam dd 13 April 1949
Stichting Joods Maatschappelijk Werk J.M.W. Amsterdam Z, 14 Juni 1949, Joh. Vermeerstraat 24 Aan het Bestuur van de Vereniging Megadle Jethomiem, Reeweg 92, Dordrecht Door onze stichting is een verzoek bij de inspectie der belastingen ingediend tot vrijstelling van successierecht. ter verkrijging van deze vrijstelling dienen wij over een exemplaar van de statuten Uwer vereniging te .... Ph.A. Sondervan
Incasso-Bank N.V. gevestigd te Amsterdam, kantoor Dordecht 13 Juli 1949 Ned. Israelitische gemeente p/a de Heer Benedictus, Dordrecht Hierbij beichten wij U de goede ontvangst van uw schrijven d.d. 11 Juli 1949 met 8 appoints ter inning ....
(van) B. de Wit Dordrecht September 1949 (aan) Voor de Israelitische gemeente Extra rekening.
Voor het rechtzetten van het grootse aantal steenen in de maanden Maart en April f 26.50
Voor het schoonmaken van 5 steenen, schuren en zwart maken der letterteekens f 25,00
En het verven van de achterdeuren van het huisje op de begraafplaats f 5,50
samen f 57,00

Alles in overleg met den Heer Meijer
B. de Wit
Synagogaal Ressort der Nederlandsch Israelitische Gemeente, te Rotterdam Rotterdam, 15 November 1949 Mathenesserlaan 223 Aan het Bestuur van de Joodse Gemeente te Dordrecht Hierdoor delen wij U mede dat de vergadering welke oorspronkelijk op Zondag 27 November gehouden zou werden, vervroegd is tot Wiensdagavond 23 November om half acht. De agenda luidt als volgt ....
Synagogaal Ressort der Nederlandsch Israelitische Gemeente, te Rotterdam Rotterdam 2 December 1949 Mathenesserlaan 223 Den WelEd. Heer E. Benedictus Penningmeester van de Joodse Gemeente Reeweg 92, Dordrecht Hierdoor verzoeken wij U na overleg met Uw Kerkbestuur een bedrag op de rekening van het Synagogaal Ressort Rotterdam te willen overmaken, als ressortaal quotom ....
Nederlandsch Israelitische Gemeente Dordrecht, Toulonschelaan 7 Dordrecht, 2 December 1949 De Weled Heer E. Benedictus Reeweg 92, Dordrecht Ingesloten doe ik U toekomen een schrijven van de Centrale commissie voor Oorlogsschade der Joodse gemeente in Nederland, met rose formulier en enveloppe. Beleefd verzoek ik U voor verere doorzending zorg te dragen .... met groeten M. Cohen;
D. Dasberg-de Vries Hilversum 24 December 1949, Ministerpark 12A Den Weld. Heer E. Benedictus, Kerkbestuur van de Nederlandsche Israelitische Gemeente, Dordrecht Hiermede bericht ik U dat met ingang van 2 Januari 1950 mijn adres zal veranderen in Saphatistrat 68 Amsterdam p/a Mr. J. Van Dyk. Wilt U eventuele correspondentie in het vervolg dus aan dit adres richten? Met vriendelijke groeten, D. Dasberg-de Vries

Laatst gewijzigd: juli 2023.