Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: kaarten (1928-1960) van kunstschilder Reinier Willem Kennedy (1881-1960)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 195
Inventarisnummer: 100 (diverse kaarten en ansichtkaarten 1928-1960)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

(NB. 13 april 1928 werd R.W. Kennedy (Kennedie) ontboden op het hoofdbureau van politie te Dordrecht en vervolgens naar Vrederust gebracht)

 • (kerstkaart; ontvangen 28 Dec. 1954)
  aan de heer R.W. Kennedy, Pav. I Vrederust, Bergen op Zoom;
  afz. B. Dekker, Weustenraedtstr. 69, Hoensbroek (L);

 • (ansichtkaart Vincent van Gogh Gauguin's stoel; ontvangen 9 mrt. 1948)
  kunstschilder Kennedy, Vrederust, Bergen op Zoom NB;
  HG, E. Willemsen, W. Varkenoordseweg 51, Rotterdam Zuid;

 • (ansichtkaart Museum Boymans Rotterdam, Ary Scheffer twee kinderkopjes; ontvangen 23 Sept. 1949)
  den heer Kennedy, Vrederust, Bergen op Zoom NB;
  HG, E. Willemsen, W. Varkenoordseweg 51, Rotterdam Zuid;

 • (ansichtkaart (Sparo) Groeten uit Leiden, 24-12-1949)
  aan den Weledele Heer R.W. Kennedy, Psijchiatrische inrichting Vrederust paviljoen I, Bergen op Zoom NB;
  ....(?), Prins Frederikstr. 12, Leiden

 • (ansichtkaart (Indische dansen en voorstellingen, Wajang Wong); ontvangen 19 Febr. 1948
  Den Heer Kennedy, kunstschilder, Vrederust, Bergen op Zoom NB;
  Geachte Heer Kennedy,
  Mijn dank voor uw brief. Alles wat u mij opgaf was niet voorradig.
  U is ingeschreven en als ik t ontvang zend ik 't door H.G. E. Willemsen;

 • (ansichtkaart Removos kunstkaarten (Stilleven, geschilderd met de voet, naar E. Macho NL706); ontvangen 5 Jan. 1955)
  De Heer R.W. Kennedy, kunstschilder, Bergen op Zoom NB;
  met vr. dank en goede wensen voor 1955, Bleeker, oud burgemeester v. Dordrecht

 • (reclamekaart Dans in Ruanda)
  Superchocolat JACQUES, album 'Onze Congo';

 • (ansichtkaart On the Rocks (T.S.N. Serie 1884)) ontvangen 8 sept. 1947;
  Heer Kennedy kunstschilder, Vrederust, Bergen op Zoom NB;
  E. Willemsen W. Varkenoordseweg 51, Rotterdam Zuid; Sonntag - Zondag;

 • (ansichtkaart With every good wish; gevonden 2den Paaschdag 2 April 1945, R.W. Kennedy
  With loving wishes for Christmas en new year; From Mr. en mrs. Barron

 • (ansichtkaart Dordrecht, Interieur Groote Kerk; ontvangen 31 Dec. 1940)
  Den Wel Ed. Heer R.W. Kennedy, Kunstschilder, Bergen op Zoom NB;
  Dordrecht 29-12-1940, geachte Heer Kennedy,
  Hartelijk dank voor Uw goede wenschen. Ik wensch U voor 1941 eveneens al het goede.
  Met vriendelijke groet, Vincent Eras

 • (reclamekaart)
  Verkade's album Kamerplanten, glinsterende Bromelia No. 40 (Zaandam);

 • (kaart)
  Aan Ome Rijnier
  Een Gelukkig Nieuwjaar van Vader, Moeder, Jan, Janny en van mij.
  Hella Kennedy, Reeweg Oost 124, Dordrecht

 • (nieuwjaarskaart Hella Kennedy)

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 14-sept-1939)
  Wel Ed. heer R.W. Kennedy, kunstschilder, Vrederust pav. II, Bergen op Zoom

  Voor uw gewaarde belangstelling
  bij zijn benoeming tot ridder in de
  orde van den Nederlandschen Leeuw
  betuigt Mr. P. Blussé van Oud-Alblas
  u zijn oprechten Dank.
  Dordrecht, 14 september 1939.

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 21 dec. 1945)
  Aan Weled Heer, R.W. Kennedy, Vrederust Pav. I, Bergen op Zoom

  Klaas van Dam
  en
  Susanna Johanna van Ulden
  hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan
  de voltrekking zal plaats hebben D.V. Woensdag 2 Januari a.s. 's nam. 2 uur.
  's-Gravenhage, December 1945

 • (8-10-1928)
  Wel Edelen heer R. Kennedy, kunstschilder, Vrederust, Bergen op Zoom

  (Ed. Erdelmann, Dordrecht, tel 92) 7 October 1928
  Beste Kennedy
  Bijzonder getroffen door je attentie en gelukwenschen met mijn 40-jarig jubileum
  zek ik je van harte dank voor de toezending van het kaartje.
  Feest is er nog niet geweest, dat zal eerst bij de uitvoering van Toonkunst in December
  plaats hebben. Toch heb ik nu al veel bewijzen van sympathie mogen ontvangen.
  In de hoop dat het goed met he gaat
  groet je vriendelijk, Erdelmann.

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 19 Jan 1934; Ds. J.H. Grottendieck Singel nabij de Hoog, Dordrecht);
  de heer R. Kennedy, Bergen op Zoom

  Voor uwe vriendelijk belangstelling bij mijn 40-jarige ambtsbediening betuig ik u mijn hartelijk dank
  J.H. Grottendieck, Dordrecht januari 1934

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 11 maart 1934; van den heer C. van Son, Aardappelmarkt 16)
  Den Wel Edgeb. Heer R.W. Kennedy, kunstschilder, Vrederust, Bergen op Zoom

  Door de veelheid der ontvnagen bewijzen van
  belangstelling ter gelegenheid van mijn 70sten
  verjaardag is het mij niet mogelijk alle persoonlijk te
  beantwoorden. Vergun mij daarom U op deze wijze
  hartelijk dank te zeggen voor Uw gelukwensch
  C. van Son
  Dordrecht, Februari 1937

 • (voorgedrukte kaart; 's-Gravenhage, 1930)
  Den Weledgeb. Heer R.W. Kennedy, kunstschilder, Vrederust, Bergen op Zoom

  Ondergeteekende betuigt u hiermede
  zijn hartelijken dank voor uw belangstelling
  bij zijn 30-jarig jubileum
  als administrateur van het Algemeen
  Nederlandsch Verbond.
  C. van Son
  Dordrecht, Januari 1930

 • (voorgedrukte kaart)

  Voor het bewijs van medeleven dat ik van
  U mocht ontvangen bij gelegenheid van de
  herdenking van mijn 25-jarig raadslidmaatschap
  zeg ik U, mede namens mijn vrouw en kinderen hartelijk dank
  C.M. DICKE H.A.zn
  Dordrecht, September 1938

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 10 april 1934)
  Bergen op Zoom, Gesticht Vrederust, Wel Ed. heer R. Kennedy, kunstschilder, Paviljoen II

  N. BASTERT

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 9 jan 1939)
  Den heer R.W. Kennedy, kunstschilder, Bergen op Zoom

  J. Bleeker, Burgemeester van Dordrecht
  met vriendelijke dank en beste wenschen

 • (voorgedrukte kaart; L. Gerritse, Groenmarkt)
  R. Kennedy, kunstschilder, Bergen op Zoom

  De vele bewijzen van belangstelling ontvangen bij mijn 25 jarig jubile maken het mij ommogelijk ieder
  persoonlijk te beantwoorden. Mijn erkentelijkheid voor uwe betuiging van sympathie is echter niet
  minder, wanneer ik U op deze wijze daarvoor vriendelijk dank zeg.
  Dordrecht, Juli 1932
  Hoogachtend L. [Lambertus] GERRITSE, adj.dir. N.V. Geuze & Co's Drukkerij

 • (voorgedrukte kaart; ontv. 20 aug. 1932)
  Aan Heer R. Kennedy, Vrederust, Bergen op Zoom

  Ondertrouwd: Stijn [Stijntje Catharina] Reus en A. [Adolf] Staatemeier
  Dordrecht Steegoversloot 64, Amsterdam Stadhouderskade 134
  20 Augustus 1932

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 28 Sept 1938 woensdag)
  Den Weled. Heer R.W. Kennedy, kunstschilder, Bergen op Zoom

  Dordrecht, September 1938
  Voor Uw bewijs van hartelijke belangstelling
  op 1 September j.l. van U ontvangen betuig ik U mede
  namens mijn familie mijn oprechten dank.
  A.J. KORTHALS
  Bosboom Toussaintstraat 5rood

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 8 jan 1960)
  Weled heer R.W. Kennedy, kunstschilder, Bergen op Zoom

  J. BLEEKER, oud-burgemeester van Dordrecht, Ruijsdaellaan 20 Bildhoven
  met vr. dank een beste wensen voor 1960

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 6 jan 1960)
  De heer R.W. Kennedy, Vrederust Pav. 2, Bergen op Zoom

  P.J.E. de Kanter, met wederkerige beste wensen.
  Vrieseweg 96, Dordrecht

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 20 maart 1953; 's-Gravenhage)
  den heer R.W. Kennedy gesticht van Geesteszieken Pav. I, Bergen op Zoom

  P.J. de Kanter, oud-lid van de tweede kamer der staten-generaal
  Scheveningen, Kapelplein 1A
  M.L.d.

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 24 april 1933)
  WelEd. Geb. heer R. Kennedy, kunstschilder, Bergen op Zoom

  Dr. A. van Iterson

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 5 jan. 1950)
  Den Wel Ed. Heer R.W. Kennedy, kunstschilder, Gesticht "Vrederust", Bergen op Zoom

  Vincent Eras

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 5 Jan. 1937; postcheque groot 10 gl ontvangen 5 april 1937)
  Wel Ed. heer R. Kennedij, Huize Vrederust, Bergen op Zoom

  Aan allen, die mij bij de jaarswisseling hunnen
  vriendelijken heilgroet en goede wenschen deden toekomen,
  mijnen hartelijken dank met wederkeerige beste wenschen voor 1937.
  S.M. HUGO VAN GIJN
  Dordrecht, januari 1937

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 17 jan 1939)
  Weled. Heer R.W. Kennedy, Vrederust, Bergen op Zoom

  Voor Uwe zeer gewaardeerde belangstelling bij mijn veertigjarig jubileum als Doctor in de
  Rechtswetenschap betuig ik U mijn hartelijken dank.
  P. Blussé van Oud-Alblas
  Dordrecht, 16 Januari 1939

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 28 Julij 1931)
  Den heer R. Kennedy, Vrederust, Bergen op Zoom

  Voor uwe bewijs van belangstelling betoond op 10 dezer betuig ik U mijn hartelijken dank.
  F. HERMAN VAN GIJN

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 18 Sept. 1939; Rotterdam 18-9-1939)
  Den Heer R.W. Kennedy, Gesticht Vrederust, Bergen op Zoom

  Voor de belangstelling mij betoond ter
  gelegenheid van mijn benoeming tot Officier in de Orde
  van Oranje-Nassau, betuig ik U mijn oprechten dank
  Dordrecht, September 1939
  J. VAN RANDWIJK

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 16 april 1936)
  Den WelEd. heer R.W. Kennedy, Gesticht Vrederust, Bergen op Zoom

  A. de Visser, ass. Havenmeester
  betuigt hiermede zijn dank voor de belangstelling bij zijn 25-jarig jubileum ondervonden
  's-Gravendeelschedijk 1rd. Dordrecht.

 • (voorgedrukte kaart)

  Mijn 25-jarig jubileum is door de hartelijkheid van zo velen .... etc
  Met vr. groeten J. v. Dijke
  Den Briel, 27 Maart 1936

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 10 april 1933)
  Weled. Heer R. Kennedy, Vrederust, pav. II, Bergen op Zoom

  DORDRECHT, 8 April 1933.
  L.S.
  Voor het van U bij de herdenking van mijn
  40-jarigen journalisteken arbeid ontvangen bewijs
  van belangstelling zeg ik U hierbij hartelijk dank.
  Hoogachtend,
  A. HUISMAN, Corr. N.R.Ct.

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 13 april 1933)
  Den WelEd Heer R. Kennedy, Bergen op Zoom

  Voor uwe zeer gewaardeerde belangstelling mij op 26 Maart l.l. betoond betuig ik U hiermede mijn hartelijken dank.
  A. BOS Pz.
  Dordrecht, April 1933.

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 2 april 1938
  Den heer R.W. Kennedy gesticht Vrederust, Bergen op Zoom

  De ondergeteekende betuig U zijn hartelijken dank
  voor de bewijzen van belangstelling die hij op
  17 Maart 1938 van U ontvangen mocht.
  A. Man...(?)
  's Gravenhage, 30 Maart 1938

 • (voorgedrukte kaart; ontvangen 13 april 1949)
  den Weled Heer R.W. Kennedy, kunstschilder, Vrederust, Bergen op Zoom

  De groote belangstelling door mij op 17 Maart j.l.
  ondervonden heeft mij aanleiding, allen, die voor mij
  dien dag onvergetelijk hebben gemaakt mijn hartelijken
  dank te betuigen.
  Mevrouw J.A.C. van Bilderbeek-Lamaison van Heenvliet
  Dordrecht Maart 1949
 • Laatst gewijzigd: januari 2020.