Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: 1232 kiezers te Dordrecht volgens het adresboek 1883


& = kiezers voor den Gemeenteraad
[ = kiezers voor de Kamer van Koophandel
* = kiezers voor den Gemeenteraad, Staten-Generaal en Prov. Staten
+ = kiezers voor den Gemeenteraad en Kamer van Koophandel
)( = kiezers voor den Gemeenteraad, Staten-Generaal en Kamer van Koophandel

& = 459 kiezers
[ = 25 kiezers
* = 411 kiezers
+ = 20 kiezers
)( = 317 kiezers

Gemeenteraad &, *, +, )( = 459 + 411 + 20 + 317 = 1207 kiezers
Kamer van Koophandel [ = 25 kiezers
Staten-Generaal *, )( = 411 + 317 = 728 kiezers
Prov. Staten * = 20 kiezers& Aardenne, A.W. van, timmerman, D806/7 Bagijnhof
& Aardenne, C.L. van, chirurg, C 1016 Steegoversloot
)( Aardenne, G. van, architect, E644c Spuiweg
& Aardenne Dzn., H. van, huisschilder, D941 Vriezestraat
+ Aarnout, J., scheepmaker, D478 Boogjes
)( Aarnoutse, J., vischhandel, A336 Knolhaven
& Aberson, mr. J.A.M. v.d. Hardt, Griffier Kantongerecht, E989 Singel
& Adel, H. v.d., kantoorbediende, C1164 Steegoversloot
* Admiraal, D.J., arts, A417 Nieuwehaven
& Advocaat, A.M., winkelier, C248 Blijenhoek
* Akkerman Tz., P.W., banketbakker, C9 Voorstraat
+ Aljes, J., timmerman, E251u/6 Corn. de Wittstraat
& Allemans, W., winkelier, D970 Vriezestraat
* Altena, A. van, timmerman, E1128 Singel
* Altena, A.J. van, koopman, A181 Grotekerksbuurt
& Altena Az., P. van, loodgieter, C1199 Voorstraat
& Ameijden, A.W. van, kleermaker, D81 Voorstraat
* Ameijden, W. van, particulier, C278 Riedijk
& Andel, C. van, kleerbl., E347 K. Kromhout
)( Andel, P. van, broodbakker, D1015 Vriezestraat
* Andel, R. van, koopman, D397 V. of Boogjes
& André, J.C., agent, C95 Voorstraat
* Ansems, N., schoenmaker, C533 Voorstraat
)( Arbouw, C., scheepm., E104 Hellingen
& Arenoe Sr., P., part., E561 Bleekersdijkje
)( Arenoe, P., besteller, C153 Boomstraat
& Artes, J.E., bode begr.fonds, A397 Nieuwehaven
* Asperen Jz., A. van, koekb., C31 Voorstraat
& Asperen, A.J. van, Commiss.z.dr., E293 Lange Kromhout
& Asperen, H.C. van, koekb., C107 Voorstraat
)( Asperen, J.C. van, broodb., C1681 Vriezestraat
)( Attenhoven, A. van, tapper, C648 L. Breestraat
+ Baas, J., tapper, D644 Lange Breestraat
* Backer, J.P., commissionair, B135 Wijnstraat
)( Bak., M., timmerman, E566q Spuiweg
& Bakker, G., part., B173 Gravenstraat
* Balen, A., part., E647b Singel
* Ballegooijen Wz., C. van, stalh., C48 Voorstraat
* Bandt, mr. A. den, Adv., C78 Voorstraat
)( Bandt, H. den, Agent N. Bank, A413 Nieuwehaven
* Bandt van Heekelingen, J.A. den, oud-Weth., D353/4 Voorstraat
* Bandt, J.C. den, koopman, B283 Kuipershaven
)( Bandt, J.H.M. den, makel., E37 Vriezeplein
& Barto, A., winkelier, C342 Voorstraat
& Barto, A., timmerman, E251u6 C. de Wittstraat
* Bas, mr. H.W. de, Rechter, D169 Kalkhaven
& Batteké, H., em. Pred., E537b Singel
)( Baumann, J.M., apoth., C73 Voorstraat
* Bax, H., koopman, C979 Steegoversloot
)( Bax, H.N., wijnkooper, D738 Vischstraat
)( Bax, W., koffiehuish., B282b Kuipershaven
* Beelaerts, P.M., gep. Rijksontvanger, B168 Boeren-Vischmarkt
+ Beemt, J. v.d., sigarenm., C869 Weeshuisplein
& Beerentemfel, P.A., schoenmaker, A361 Knolhaven
& Behrens, A., machinist, D32 Voorstraat
& Bekkers, A.J., metselaar, A75 Grotekerksbuurt
)( Bekkers, C.B., koopman, E1066 Dubbeldamscheweg
* Bekkers, F.A., part., D62 Voorstraat
& Ben, C. van der, kantoorl., E 557 Bleekersd.
& Bender, W.C., pianost., C993 Steegoversloot
* Bendorp, C.F., kunstschilder, E1080a Reeweg
* Benz, M.H., kleerbl., E49 C. de Wittstraat
& Berck, J.P., kleerm., A302 Groenmarkt
& Berck, P., kleerm., D18 Voorstraat
* Bergh, D. van den, koopman, C52 Voorstraat
& Bergh, F. van den, timmerman, D524 Vest
)( Bergh, M. van den, tangarijn, C605/6 Vest
& Berkman, J., loodg., D692 Groote Spuistraat
& Beversen, J.W., Ev. Luth. Pred., C1092 Steegoversloot
* Bisschop Pz., A., drogist, C60 Voorstraat
* Bisschop, D., part., E644b Spuiweg
& Bisschop, J., schipper, A448 Hoogenieuwstraat
+ Bisschop, N., winkelier, C53 Voorstraat
* Bisschop, P., drogist, C50 Voorstraat
* Blankvoort, W., broodb., D904 Voorstraat
* Blokhuis, G., Districtschoolopz., B129 Wijnstraat
* Blom, Dr. A.H., Em.Pred., A291 Groenmarkt
& Blom, G., winkelier, D36 Voorstraat
& Blom, J., kapitein sleepb., D195 Slijkveld
& Blom, J.B., smid, E610b Geldeloozepad
)( Blussé, mr. A., courantier, C937 Voorstraat
* Blussé van Oud-Alblas, mr. A., courantier, C1175 Steegoversloot
* Blussé, J.J., Notaris, D1045/47 Voorstraat
* Blussé, P. van Braam, part., C1604/5 Voorstraat
* Blijdenstein, A., koopman, C173 Merwekade
& Boer, D. de, boekdr., D59 Voorstraat
)( Boer, J.A. de, winkelier, A388 Nieuwehaven
* Boer, M.N. de, banketb., C1208 Voorstraat
& Boers Jr., A., metselaar, C893 Weeshuisplein
& Boers, J., schoemaker, C201 Riedijk
)( Boers, S.L., Dir. Dordr. Levensz.0Maatsch., C1183 Steegoversloot
* Boet Sr., A.G., bierslijter, E358 Singel
* Boet Jr., H., metselaar, C75 Voorstraat
)( Boet, S., tapper, E39 Vriezeplein
& Boetselaer, M.J. Baron van, 1e Luit. Art., D704 Voorstraat
& Bogers, K., smid, D664 Lange Breedstraat
& Bohemen, C. van, tapper, C319 Riedijk
)( Bokma, B.K., distillateur, B14 Wijnstraat
& Bolken, J.H., Luit.-Kol., E505 39, Singel
* Bondt, A.W. de, grutter, C1652/3 Vriezestraat
* Bondt, J. v.d. Veer de, p., C1684 Vriezestraat
* Bonten Nz., C., makel., C176 Merwekade
* Bonten, N., part., C978 Steegoversloot
* Boo, G.W. de, schuijerhoutm., E53 C. de Wittstraat
* Boogaart, J.H., winkelier, D694 Groote Spuistraat
& Boomgaart, L., Cand.-Not., E56535/... Singel
[ Boonen, E., makel., C1000 Steegoversloot
* Borren, C., opz., Wat., E252h Alb. Cuypstraat
& Borsje, C., schipper, E1064f Toul.laan
& Borsje, T., tapper, C175 Riedijk
& Borsten, F., spiegelmaker, B15 Wijnstraat
)( Bos Cz., A., koffiehuish., C154 Boomstraat
)( Bos Az., K., aannemer, C22 Voorstraat
* Bos Az., P., aannemer, B309 Wolwevershaven
[ Bosch, B.J. Roeper, winkelier, D319/20 Voorstraat
* Bosch, W., winkelier, D63 Voorstraat
& Bosch, W.S., Cand.-Not., E312 L. Kromhout
* Bosch Evers, G.E.R.A., boekhouder, A81 Grootekerksbuurt
* Bosdijk, J. Westerdijk, p., E995g Singel
)( Bosson, A.J.A. de, apoth., A276/7 Groenmarkt
& Bothof, C., metselaar, E565 14 Singel
* Boudier, F.J., Doctor, A24 Groenmarkt
* Boudier, P.J., logementh., B91/2 Boombr.
* Bouman Az., A., blokm., D121 Prinsenstraat
& Bouman, A.A., blokm., C260/1 Riedijk
)( Bouman, A.C., vormenfabr., D211 Prinsenstraat
& Bouman, C.L., muziekdir., B25 Wijnstraat
)( Bouman, J.A., fabrik., E287 L. Kromhout
)( Bouman, S., agent en best., B101 Groothoofd
& Bouten, A.L.J., Leeraar, B273 Aardappelmarkt
* Bouten, J., Direct. sleepb., B28 Wijnstraat
)( Bouvy, J.J.B.J., fabrik., Dir. stoomb. reederij, B334a Wolwevershaven
& Bouvy Jr., J.J.B.J., koopm., C940 Munt
)( Bouwman, P.J., koopman, E719 Hoogt
& Bovenkamp, G.W. v.d., apoth., C84 Voorstraat
& Bovens, G.J., schipper, B131 Wijnstraat
& Braadbaart P.Nz., N., winkelier, D316 Voorstraat
& Braadbaart, N.H., broodb., A17 Groenmarkt
* Braadbaart, P.N., winkelier, C341 Voorstraat
* Braambeek, H.P. van, sig.fabr., C911 Voorstraat
)( Braat, P.K., boekhandelaar, C1602 Voorstraat
)( Brakel Gz., G. van, koopman, C156 Boomstraat
)( Brakel, S. van, koopman, C167 Voorstraat
)( Brakel, W. van, koopman, C340 Voorstraat
)( Brand, A.H., poulier, C708/9 Voorstraat
* Brand van Straaten, A.M., onderw., B134 Wijnstraat
* Brand Az., D., koopman, D839b Vest
& Brandt, H.G., boekh., E566e Spuiweg
* Brandt Pz., P., bed. begraf., D976 Vriezestraat
* Breda, J. van, winkelier, D324 Voorstraat
)( Bremekamp, C., winkelier, C1325 Nieuwstraat
* Bremekamp, A.Gz., H., vleeschh., C1300 Nieuwstraat
* Bremekamp, H.A., grutter, C1324 Nieuwstraat
& Bremer, L.N., winkelier, C254 Bleijenhoek
)( Bremer, S., koopman, D228 Suikerstraat
& Bres, J. de, timmerman, D481/2 Boogjes
& Brinkgreve, J.D., Leeraar, E1058 Toul.laan
)( Broek, C. van den, koopman, C92 Voorstraat
* Broek Wzn., C. van den, boekh., D719 Voorstraat
& Broek, C.N. v.d., practiz., E399c St. Jorisweg
* Brokerhof, P.F., huisschilder, C1247 Nieuwstraat
& Brouwers, J., part., D606a Raamstraat
& Bruggen, J.L. ter, Comm. Loodsen, D122/3 Prinsenstraat
& Brummen Sr., D.J. van, Pred. Chr. Ger. Gem., C1091 Steegoversloot
* Brussaard, C., slijter, C1192 Steegoversloot
* Bruijn, A. de, winkelier, B95 Aan 't Groothoofd
)( Bruijn, A.P. de, fabriek., C101/2 Voorstraat
* Bruijn, C.P. de, korenmolenaar, E356 Noordendijk
& Bruijn, G.J. de, broodbakker, A6 Groenmarkt
& Bruijn, J.C. de, koopman, B321 Wolwevershaven
& Bruijn, W.A. de, part., D854 Bagijnhof
)( Bueninck, A., banketbakker, B11 Wijnstraat
& Burgers, W.A., broodbakker, D862 Bagijnhof
* Busch, J.P., winkelier, D100/1 Voorstraat
)( Bustin, G.J., koperslager, C72 Voorstraat
* Buul, A. van, winkelier, C114 Voorstraat
)( Buul, C.M. van, tapper, D131 Prinsenstraat
& Buul, P. van, boekh., D152 Bomkade
& Buijs, A.M., schrijnwerker, C121 Voorstraat
)( Buijtink, H., kamerbeh., D1941 Voorstraat
] Buijtink, J., kamerbeh., D896 Voorstraat
* Buijtink, P.J., part., E986b Singel
* Camerling, A., part., E537f Singel
)( Camerling Az., A., winkelier, C1348 Voorstraat
)( Canter Cremers, U.A., wijnk., C1209/10 Voorstraat
& Capelle, H., winkelier, C34 Voorstraat
& Carlebur, F., kunstschilder, B303 Wolwevershaven
& Cau, mr. J.P., Subst.-Grif., B189 Gravenstraat
& Chamot, J.A., bontwerker, D15 Voorstraat
)( Christoffels, J.D.G., slijter, D266 Voorstraat
* Chijs, dr. S.A. v.d., Geneesheer, E977i Singel
* Cohen, M., winkelier, D68 Voorstraat
* Collot d'Escury, mr. E. Baron, Advocaat, B331 Wolwevershaven
)( Colombijn, A.A., Dir. D. Mij. v. L.Verz. en begr.- Vereen., E420 Singel
)( Colombijn, L.W.A., Adj.-Dir. D. Mij. v. L.Verz. en begr.- Vereen., E266 Vriezeweg
* Coolhoven, D.W., winkelier, A517 Vlak
)( Court Onderwater van Valkenswaard, B. de, koopman, D171/2 Binnen-Kalkhaven
* Crollius, A.A., boekv., E252c J. de Wittstraat
)( Cunes, A.F., slijter, C118 Voorstraat
+ Dahmen, K.L., koopman, C386, R./d Nieuwk.
* Dalen, A. van, winkelier, C704 Wijngaardstraat
& Dalen, J. van, winkelier, A429 Blauwp.plein
& Dalen, W. van, timmerman, E874 Twintighuizen
)( Dalmeijer, J.J., broodbakker, D668 L. Breedstraat
& Dam, A.J. van, antiquaar, A80 Grootekerksbuurt
& Dam, J.A. van, koopman, A348 Varkensmarkt
* Damen, J., timmerman, B65 Wijnstraat
)( Das, A., banketbakker, D1943 Voorstraat
& Davids, L., winkelier, D971 Vriezestraat
& Davidson, W., winkelier, C332 Riedijk
& Deenen, L.A. van, kleerm., A406b Nieuwehaven
& Degens, A., zaakw., A72 Grootekerksbuurt
* Degens, A., winkelier, C1683 Vriezestraat
& Degens, C., winkelier, C8 Voorstraat
)( Degens Jr., H., aannemer, E511c Vriezeweg
* Degens, J., part., C6a Voorstraat
)( Degens Jz., J., aannemer, C74 Voorstraat
* Degens Hz., J., kleerm., C1256 Nieuwstraat
& Degens, M., timmerman, C1271 Nieuwstraat
& Dekker, G., hoofdonderw., D913 Vriezestraat
)( Dekker, G., aannemer, E1025b Dubbeldamscheweg
* Delhez, dr. J.A., part., A281 Groenmarkt
* Derks, W.B., part., E76 Kalkhaven
* Deventer, Dr. J.C. van, Dir. H.B.S., C1248 Nieuwstraat
& Dicke, C.M., winkelier, D110 Prinsenstraat
)( Dicke, H.A., koopman, D110 Prinsenstraat
& Dicke, H.K., part., E357 Singel
* Dinaux, W.M., Kapt. Art., B164 Wijnstraat
* Dirks, H.J., borstelmaker, D366 Voorstraat
* Dis, L. van, broodbakker, A331 Varkenmarkt
* Dittlinger, Mr. F.E.T., Offic. v. Just., E996a Singel
& Does, L. van der, winkelier, D90 Voorstraat
& Dongen, D. van, winkelier, C173 Riedijk
* Dongen, L. van, koffiehuish., B217 Wijnstraat
& Dongen, T. van, koopman, D713 Lombardstaat
& Donkelaar, H. van, tuinm., E786a 's-Gravendeelschedijk
& Donkelaar, J. van, winkelier, E565 14 Singel
& Donkelaar, J. van, tuinier, E958 Spuiweg
& Donszelmann, A., winkelier, C1685 Vriezestraat
)( Dooremans, L.F., lakm.fabr., C531 Voorstraat
* Dooren, M., broodbakker, C1031 Steegoversloot
* Dooren, W.N. van, koopman, E360b Singel
& Dorp, P. van, winkelier, D3 Voorstraat
* Dorrenboom Pzn., J., horlogem., D57 Voorstraat
)( Dorsser, E. van, fabr., E252t 4 J. de Wittstraat
)( Dorsser, G. van, houtz.m., E1215 Lijnbaan
* Dorsser, Mr. J.A. van, Burg. van Dubbeldam, C961 Voorstraat
& Dorth, A.A.E. van, 1e Luit. Kwartierm., E274 L. Kromhout
* Douw van der Krap, M.A., part., E995c Singel
& Driel, P.J. van, kleermaker, C878/9 Voorstraat
* Dronkert, A., winkelier, D371 Voorstraat
)( Drooge, A. van, winkelier, D703 Voorstraat
)( Droogleever, K.J., koffiehuish., C151 Boomstraat
)( Drughorn, A., sig.fabr., A2 Tolbrug
& Drughorn, A.A., winkelier, D10 Voorstraat
* Dubbelman, J., Gem.-Ontv. Dubbeldam, E1065 Dubbeldamscheweg
* Dubois, J.M., fabr.min. water, A20 Groenmarkt
& Dubois, M.V., timmerman, A354 Knolhaven
& Duits, A., pettenmaker, C886 Voorstraat
* Dun, M.A.H. van, tapper, A1 Tolbrug
* Dura, E.C. Déking, particulier, E1010 Singel
* Dura Jr., F.C. Déking, koopman, E995f Singel
* Duren, A. van, blokmaker, B126 Boeren Vischmarkt
& Duren, L. van, part., C981 Steegoversloot
* Dutry van Haeften, mr. J., Rechter, E101 Hellingen
* Duijtsen, A. den, particuliere (pe), A119 Engelburgerbrug
& Duijzers, P., zeilmaker, E368 Singel
* Dijk, A. van, boekhoud., D707 Lombardstraat
& Dijk, H. van, blikslager, B115 Wijnstraat
& Dijk, W. van, winkelier, D634 L. Breedstraat
* Dijkman, J.H., Leeraar, E647a Singel
[ Dijkmans, H., distillat., A89 Maartensgat
* Dijkwel, N., barbier, D858 Bagijnhof
)( Dijl, D. van, winkelier, C4/5 Voorstraat
* Dijl, D.F. van, winkelier, D977 Vriezestraat
* Dijl, J. van, boekhand., C1344 Voorstraat
& Eck, A. van, metselaar, D296 Boogjes
& Efferen, A. van, metselaar, C1270 Nieuwstraat
& Efferen, J. van, ballaster, A78 Pelserbrug
& Efferen, L. van, tapper, D149 Gr. Kalkstraat
& Efferen, P. van, winkelier, C1583 Kolfstraat
* Eigeman, J., N.H. Pred., E565 22 Singel
)( Ek Az., J., molenmaker, E246 C. de Wittstraat
)( Elk, H.R. van, boekdr., C37 Voorstraat
[ Elk, J.M. van, agent buitenl.h. C1246 Nieuwstraat (kantoor A 104/5 Hooikade)
* Elst, B. van der, Med. Dorctor, E977 Singel
)( Elst, F. van der, commiss., E565 34 Singel
* Elst, J. van der, Med. Doctor, E566l Spuiweg
)( Elst van Bleskensgraaf, P.J. van der, comm., D290 Voorstraat
* Elst, Mr. W. v.d., Advocaat, E995a/b Singel
* Emmerik, M. van, slijter, A479/80 Hoogenieuwstraat
& Empel, H. van, broodbakker, D989 Vriezestraat
& Engel, M., kantoorlooper, E646 Singel
* Engelbregt, A.F., particulier, C884 Voorstraat
)( Engelbregt, J.H., broodbakker, D897 Voorstraat
& Engelbregt, P.L., broodbakker, C1194 Steegoversloot
& Engelen, A. van, kantoorbed., D947 Vriezestraat
* Engh., J.F.H. v.d., timmerman, E232 Hellingen
& Erkers, J., vleeschh., B13 Wijnstraat
)( Ernst, A., kastelein Harmonie, B388 Wolwevershaven
& Es, H. van, oud-Notaris, E976 Singel
& Esselaar, J.H., tapper, B276 Aardappelmarkt
& Evekink, P., Ingenieur, E519 1 Vriezeweg
* Evera, J., drogist, D61 Voorstraat
+ Evers, P., tapper, D972 Weeshuisplein
& Eijck, M.J. van, koopman, B117 Wijnstraat
* Eijgenraam, C.B., part., B63 Wijnstraat
)( Eijgenraam, C.W.H., vischh., B63 Wijnstraat
& Eijnsbergen, C.M. van, kleermaker, D666 L. Breedstraat
* Ezerman, A., winkelier, D732 Voorstraat
* Fangman, Mr. H.W., Kantonrechter, E1082 Vriezeweg
)( Feirabend, H., koopman, E92 Helingen
)( Feirabend, J., kassier, C1024 Vest
& Fok, J., behanger, A332 Knolhaven
)( Fortuin, H., winkelier, D367 Voorstraat
& Fost, J.L. de, broodbakker, C1421 Stoofstraat
* François, J.A., Dir. gasfab. en waterleiding, C224/7 Riedijksplein
& Franken, N., hovenier, E1091 Singel
* Franken Wz., N., stoombootond., C61 Voorstraat
* Freen, W., goudsmid, D69 Voorstraat
* Fuijk, P.J. de, mandenmaker, C146 Boomstraat
)( Gaastra Bz., J., koopman, C162 Voorstraat
& Garde, A. van der, part., E511 Vriezeweg
* Garde, L. v.d., broodbakker, E511a Vriezeweg
* Geelen, J.J.F.H., Ontv. der dir. belast., B181/2 Gravenstraat
* Geerkens Jr., J., zaakwaarn., E273 L. Kromhout
& Gelder, H.J. van, pianost., D73 Voorstraat
& Gelder, J. van, part., D955 Sarisgang
& Gelens, W., Opzicht. Staatssp., E519 29 Vriezeweg
& Gelissen, H.A., agent buitenl. huizen, B132 Wijnstraat
* Geluk Jr., B. van, Deurw., B282a Kuipershaven
)( Geluk, Daniel van, koopman, A344 Knolhaven
* Geresteijn, H., rijtuigm., D190 Slijkveld
* Germ, J., tuinier, E1089 Singel
& Geurink, A.J., broodbakker, C1284 Nieuwstraat
* Geurink, H.J., part., E931d Singel
* Giessen, N. van der, winkelier, C27 Voorstraat
)( Giltaij, C., boekhand., A140 Grootekerksbuurt
* Giltaij, H.J., apotheker, D902 Voorstraat
)( Giltaij, J., boekhand, A198 Grootekerksbuurt
* Giltaij Jz., J., apoth., C485 Voorstraat
)( Giltaij, J.H., apoth., C30 Voorstraat
)( Gips Cz., C., koopman, E47 C. de Wittstraat
* Gips, C.J., brander, B305b Wolwevershaven
& Gips Jz., D., commiss., B290 Kuipershaven
)( Gips Dz., D., distillateur, C119 Taankade
* Gips Jz., D., scheepsb., C1086 Steegoversloot
)( Gips, D.B., scheepsb., E752/3 Willigenbosch
)( Gips Pz., M., blokmaker, E1236 Lijnbaan
& Gips, P., hoofdonderw., D885a Vischstraat
& Gips D.Bz., P., agent ass.-m., E252d Johan de Wittstraat
)( Gips Cz., R., scheepsb., C1011 Steegoversloot
)( Goedhart, G., aannemer, E252l/1 J. de Wittstraat
* Goedhart, J.P., Dir. Badinr. en Gymnastiek, A402 Nieuwehaven
& Gort, C., winkelier, D65 Voorstraat
* Goudoever, H. van, Insp. Reg. en Dom., E977e Singel
* Graaf, Dr. H.J. de, Med. Docter, D878 Bagijnhof
)( Graaf, J. v.d., sigarenfabr., C486 Voorstraat
& Graaff, E.L.C. de, kantoorbediende, E1210 Lijnbaan
& Grand, C.J. le, photogr., E268 L. Kromhout
* Greeff, S. Essenius, Ned. Herv. Pred., E644c Spuiweg
& Grobben, M.J., barbier, D1035 Vriezestraat
* Groenenberg Hzn., J., winkelier, C2 Voorstraat
& Groenenberg, W., winkelier, C6 Voorstraat
& Groeningen, J. van, broodbakker, C279 Riedijk
& Groeningen, R.M. van, broodbakker, D78 Voorstraat
* Grondhout, A.A., Heelmeester, D93 Voorstraat
& Grondhout, P.A., winkelier, D224 Prinsenstraat
[ Groot, A. de, scheepsbevr., C179/80 Merwekade
)( Groot Az., A. de, slijter, C1211/12 Voorstraat
)( Groot, D.C. de, koopman, B178 Gravenstraat
)( Groot, J.C. de, koopman, E1 Kromhout
* Groot L.F. de, timmerman, A196 Grootekerksbuurt
)( Groot, P.C. de, wijnk., B330 Wolwevershaven
* Günther, W.B.A., instrumentm., A28 Groenmarkt
* Gijn, D. de Kater van, particulier, B31/3 Wijnstraat
)( Gijn, Mr. S. van, kassier, A407 Nieuwehaven
)( Gijn, S.M.H. van, koopman, E741 Achterhakkers
)( Gijp, T. v.d., bliksalger, E399b St. Jorisweg
)( Haan, M.J. de, broodbakker, C15 Voorstraat
& Haan, W.A.A. de, Landm., E401 St. Jorisweg
& Haan, W. den, particulier, E46 Corn. de Wittstraat
* Hageman Sr., A.J., zeilmaker, B124 Wijnstraat
& Hart, J. de, huisschilder, B58/59 Wijnstraat
& Hartman, J.H., loodgieter, c523 Voorstraat
& Hartog, L. den, vrachtr., E546 Bleekersd.
& Hartog, W.C. den, winkelier, E169 Hellingen
* Hattem, C.H. van, aannemer, E977b Singel
* Hattem, H. van, aannemer, E252t/6 J. de Wittstraat
* Hazebroek, P., slooper, E512d Vriezeweg
)( Heck, C.G. van, koopman, D126 Prinsenstraat
& Heck, P. van, particuluer, A223 Vleeschhouwersstraat
& Heelsbergen, G. van, timmerman, E252a Corn. de Wittstraat
* Heelsbergen, T. van, particuliere (pe), E266 L. Kromhout
* Heemskerk, J.J., agent buitenl. huiz., B140 Wijnstraat
& Heer, L. de, tapper, C1034 Lindengracht
* Helden, G.H. van, horlogem., D21 Voorstraat
& Helden, H.W. van, schrijnwerker, D422 Voorstraat
* Helden,. P.G. van, timmerman, A232/3 Vleeschhouwersstraat
* Hemert, A. van, boekh., D864 Bagijnhof
)( Hemert, H. van, tapper, D783 Vischstraat
* Hemert, W. van, leerlooijer, D581/2 Raamstraat
* Hemert, W.A. van, winkelier, D60 Voorstraat
+ Hen, A. du, agent stoomb., C132 Taankade
& Hengst, D. van den, broodbakker, E584 Spuiweg
+ Henstra, W.G., tapper, B96 Groothoofd
* Hermans, G., behanger, D91 Voorstraat
& d'Herripon, A.T., stoffenverwer, D641 L. Breedstraat
)( Herwaarden, J. van, koopman, A538 Buiten Walevest
)( Herrwaarden, N.W. van, kassier, A538 Buiten Walevest
* Herwaarden, T.J. van, timmerman, B77 Wijnstraat
& Herweijer, C., koopman, E1039 6 Dubbeldamscheweg
)( Hesselink, J., winkelier, C1167 Steegoversloot
& Hessling Ez., J.N., Leeraar H.B. School, E537g Singel
& Hetterschij, J.J., kantoorbediende, C910 Voorstraat
& Heumen, J. van, hoofdonderw., C1179 In 't Hof
& Heusden, G. van, tapper, D873b Bagijnhof
* Heuvel, A.E.K. van den, blikslager, C120 Voorstraat
)( Heuvel, G. van den, broodbakker, D204 Prinsenstraat
)( Heijden, J. Tarmond v.d., comm., C168/70 Merwekade
& Heijden, K.L. van der, Luit.-Kol. der Art., A475 Hoogenieuwstraat
)( Hiensch, C., winkelier, D899/900 Voorstraat
& Hiensch, H.T., particuliere, D899/900 Voorstraat
& Hill, H. van der, particulier, E1008 Latourpad
* Hoebee, D., part., E537j Singel
)( Hoebee, H., scheepsb., E69 Hellingen
& Hoebee, J., winkelier, A282 Groenmarkt
* Hoedemaker, B., tapper, C263 Riedijk
)( Hoen, A. 't, koffiehuish., C222/3 Reidijksplein
* Hoëvell, Mr. J.D. Baron van, gep. Rector Lat. School, C1242 Nieuwstraat
* Hoeven, A. v.d., boekdr., D908 Vriezestraat
)( Hoffen, P.H. van, kassier, B60 Wijnstraat
* Hoften, P.C. van, goudsmid, D40 Voorstraat
)( Hogerzeil, A., molenmaker, E55 C. de Wittstraat
& Holthuizen, J., boekh., C1661 Vriezestraat
& Holtzapffel, S.E.G., particulier, E537a Singel
* Hombroek, H., koopman, D814 Vest
& Hombroek, J., winkelier, C200a Riedijk
)( Hooft, C.G. 't, koopman, C1026 Vest
)( Hooft, H. 't, kassier, C1029 Steegoversloot
)( Hoog, L. de, blikslager, D449 Voorstraat
& Hoog, T. de, part., E565 53 Singel
& Hoog, W. de, zaakw., C526 Voorstraat
& Hoog, W. de, part., E644d Spuiweg
)( Hoogen, F.J. v.d., wijnh., B324a Wolwevershaven
* Hoogenhuijze, E.A.G. van, Ned. Herv. Pred., A294 Groenmarkt
)( Hoogland, A.G., winkelier, D885b Vischstraat
& Hoogland, P.P., part., E980 Parallelweg
* Hoorn, P.M. Keller van, Ned. Herv. Pred., B73 Wijnstraat
* Hordijk Jz., J., koopman, A420 Nieuwehaven
)( Hordijk, J.G., koopman, D265 Voorstraat
& Horn, F. de, tapper, E447a Kasperspad
* Horst, P., part., E1057 Toul.laan
* Horst, E.V.R. ter, fabriekant, E565 32 Singel
)( Horst, J.C. v.d., koffijhuish., A206/7 Groenmarkt
+ Horst van Lil, W.H. van der, expediteur, B312 Wolwevershaven
& Hosson, F.C. de, slijter, D22 Voorstraat
& Houtgraaf, H., bliksalger, C1647 Vriezestraat
& Houtgraaf, J.W., houtdr., C110 Nieuwkerkstraat
& Houwelingen, H. van, part., E369b Singel
* Hoven, J. van, tapper, E248 C. de Wittstraat
)( Hoijer, H.H.T., kassier, E978b Parallelweg
& Hulsbosch Jr., P.J., kleerbl., E258 Bleekersd.
& Hulst, C., smid, D661 Lange Breedstraat
& Husen, R., behanger, C79 Voorstraat
)( Huijskens, A., koffiehuishouder, B99 Groothoofd
& Hijbeek, J., koopman, E391 Matenaspad
)( Iongh, D. Crena de, comm., E977c Singel
)( Iongh Hz., H. de, comm., A89 Maartensgat
)( Iongh Dz., H. de, makel., D174a Binnen Kalkhaven
* Iongh Wz., J. de, comm., D643 L. Breedstraat
[ Iongh, J.L. de, comm., E1070h Dubbeldamscheweg
)( Iongh, S. Crena de, comm., A295 Groenmarkt
)( Iongh Hz., W. de, distill., C535 H.H. Suisstraat
* Iong, W.F., Arts, C82/3 Voorstraat
& Itz, J.P., gem. opzichter, D662 Lange Breedstraat
& Jacobs, J., kleerbl., E566s Spuiweg
)( Jakobs, J.F., vleeschh., D690 Gr. Spuistraat
* Jansen, C., stoffenv., D1021 Vriezestraat
+ Janse, L.J., tapper, C132 Taankade
* Jansse, Mr. D. van Tienen, Rachter, E254 Corn. de Wittstraat
)( Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek, Jhr. N.J.N., koopman, A297 Groenmarkt
& Jarnazette, C. van der Linden, gep. Visiteur, E1070k Dubbeldamscheweg
)( Jilleba, C.J., zadelmaker, D728 Voorstraat
* Joncheere, J.C.J. de, part., D368 Voorstraat
[ Joncheere, J.G.R. de, platloodgieter, D106 Voorstraat
)( Joncheere, J.M.P. de, koopman, E1084/85 Vriezeweg
)( Joncheere, J.P.J. de, makel., E977h Singel
* Joncheere, N.A. de, part., E985/6 Singel
* Jong, W.F., Arts, C82/3 Voorstraat
& Jong, C. de, timmerman, E1070e Dubbeldamscheweg
& Jong, L. de, winkelier, C1628 Gevuldegracht
& Jong Jr., L. de, particulier, E363 Singel
* Jonge, A. de, vleeschh., A5 Groenmarkt
* Jong, A. de, scheepsgezagv., D180/1 B. Kalkhaven
)( Jonge, J. de, expedit., B311a Wolwevershaven
)( Jongh, A. de, winkelier, D100/1 Voorstraat
& Jongh, C.H.W. de, machin., C11 Voorstraat
)( Jongh, G.J. de, winkelier, A202 Grootekerksbuurt
& Jongh, J.J. de, koopman, D365 Voorstraat
* Jongh, D.J. van Goudoever de, kuiper, A146 Grootekerksbuurt
)( Jongh, J. van Goudoever de, fab. verduurz. levensm., D726 Voorstraat
* Jongkindt, N.P., Notaris, C1030 Steegoversloot
& Jonkers, A., Hoofdcommies Gem.-Secreataris, E252t/15 Oudenhovenstraat
)( Joosten, J., tapper, C175 Merwekade
& Joosten, J., horlogem., D222 Prinsenstraat
* Jorissen, P.C., boekh., E430 Singel
* Junger, J.P., uitdr., C1074 K. Nieuwstraat
)( Jurriaans, A.H., koopman, D89 Voorstraat
& Kaa, H.E. van der, opzichter, E252t/12 Oudenhovenstraat
& Kaho, H.C., uitdrager, C1572 Dwarsg.
[ Kamen, A. van, sig.maker, D695 Gr. Spuistraat
& Kamen Sr., A. van, koperslager, D729 Voorstraat
)( Kamen, J. van, koperslager, C907 Voorstraat
* Kampen, H.A. van, beddenmaker, B216 Wijnstraat
& Kampman, H.C., kleermaker, A25 Groenmarkt
& Kampman Sr., N., part., A21 Groenmarkt
& Kandel, P., metselaar, E309 Botersloot
)( Kanter Jr., P.J. de, assuradeur, D209/10 Prinsenstraat
& Kaper, B., zakkenverh., A68 Grootekerksbuurt
* Karsseboom Sr., J., part., A256 Vleeschh.straat
* Karsseboom Jr., J., huisschilder, A258 Vleeschh.straat
)( Kat, C.G. de, kassier, B316/7 Wolwevershaven
)( Kat van Barendrecht, H.O.W. de, kassier, B195/6 Wijnstraat
* Kat van Hardinxveld, H.P. de, commiss. in effecten, B142 Wijnstraat
& Keeman, P.A., adj.-Commies Secret., A209 Groenmarkt
& Keeman, W.J., Gem.Ontv., E1076 Vriezeweg
& Keidel, M.L., Leeraar H.B.S., C1699 Vest
)( Kemp, M., koekbakker, C933 Voorstraat
& Kes, A., steenh., E368a Singel
* Kes Jr., A.S., winkelier, C1197 Voorstraat
* Kes Sr., A.S., part., E409 St. Jorisweg
)( Keuss, J.L.E., winkelier, C1339/40 Voorstraat
)( Keijser, J.A., exped., C1299 Nieuwstraat
& Kieboom, M.A., kostschoolh., C959 Munt
* Kieboom, A.C. v.d., boekh., A56 Grootekerksbuurt
+ Kieboom, A.H. v.d., drogist, D287 Voorstraat
* Kieboom, J. v.d., boekh., D800 Bagijnhof
* Kiele, C., vischh., E54 C. de Wittstraat (kantoor A336 Knolhaven)
& Kiewit de Jonge, Dr. H.J., Leeraar Gymn., E542 Singel
)( Klas, N., metselaar, C178 Riedijk
)( Klaus, T., winkelier, D688 Gr. Spuistraat
& Klein, F., aannemer, E283e L. Kromhout
)( Klein, W., spekslager, D1044 Voorstraat
* Kloet Mz., H. van der, timmerman, E232l/9 Joh. de Wittstraat
& Kloet, H.W. van der, blikslager, C1662 Vriezestraat
* Kloet Hz., M. v.d., koopman, E114 Hellingen
)( Kloet Mz., S. van der, kleermaker, D451/2 Voorstraat
& Klootwijk, D., bierbr.kn., C1153 Augustijnenkamp
& Klovert Pz., A., koopman, A286 Groenmarkt
)( Kluit Az., A., apoth., B175 Gravenstraat
* Kluizenaar, G. de, broodbakker, C97 Voorstraat
)( Kluizenaar, G. de, tapper, E794 R.-Straatweg
* Klumpes, A., particulier, C1295 Nieuwstraat
& Kluyve, J. van, opz. Wat., E389 Matenaspad
& Knaap, H.J., hoofd-onderw., E58 Hellingen
)( Knook, J.A., drogist, A283 Groenmarkt
)( Knottenbelt, H.J., agent N.H.M. C1025 Vest
* Kock, G. de, particulier, C29 Voorstraat
& Koebrugge, H.J., boekh., D51 Voorstraat
& Koevoets, H.F., Cand.-Not., D1018 Vriezestraat
+ Kok, T., timmerman, E850 Twintighuizen.
& Kok, A. van Steenderen de, mandenmaker, C348 Voorstraat
& Kok, C.Q. de, tapper, E400 St. Jorisweg
& Kok, F. de, particulier, C896 Weeshuisplein
& Kok, W. de, koopman, E1128c Smousenp.
)( Koldeweij, B.J., winkelier, D979/81 Vriezestraat
& Koldewijn, D. & T., papierhandelaar, B206 Wijnstraat
)( Kolkman, J.W.M.J., koopman, C607 Vest
)( Koning Jr., J., winkelier, C36 Voorstraat
)( Koning, A. de, koopman, D166 Binn. Kalkhaven
)( Koning, A.J. de, koopman, A36 Groenmarkt
* Koning, Mr. J. de, Notaris, A408 Nieuwehaven
)( Koningh, B. de, winkelier, D898 Voorstraat
& Koningh, L. de, kunstschilder, D869 Bagijnhof
] Koogh, A. v.d., kastelein, C1172 Steegoversloot
)( Koogh, C. van der, grutter, C1599 Voorstraat
* Koogh Wz., H. van der, winkelier, C525 Voorstraat
* Koogh, W. v.d., particulier, D207 Prinsenstraat
& Kool, C.A., broodbakker, A460 Vlak Roobr.
)( Kools, A., koopman, A143/4 Grootekerksbuurt
& Kools, J., zaakw., D211 Prinsenstraat
* Koonings, F., koekbakker, C909 Voorstraat
)( Koopman, H.J., fabriekant, A499 Hoogenieuwstraat
)( Kooijman, D., koopman, C116 Voorstraat
* Kooijman Az., J., winkelier, D474 Gr. Spuistraat
& Kooijman, W., vischhand., C131 Taankade
)( Kooijmans, J.J., timmerman, E566a Spuiweg
& Kooijmans, W., houtzaagm., D218 Prinsenstraat
& Koppen, J.C., tapper, A47 Stadhuisplein
* Korlaar, J. van, grutter, C521 Voorstraat
& Korndörfer, J.J., tapper, D633 Gr. Spuistraat
& Korste, W., part., B54 Wijnstraat
& Kort Sr., F.A. de, huisschilder, D1020 Vriezestraat
)( Korthals, N., huisschilder, C1027 Steegoversloot
& Kortland, C., grofsmid, C212 Riedijk
* Korver, C. de, tapper, E1039d Dubbeldamscheweg
* Koster, J.P., Luit.-Kol., A180 Grootekerksbuurt
)( Krafft, G., koopman, A141 Grootekerksbuurt
& Krafft Wz., J., zeilmaker, A469 Vlak Roobrug
& Krafft, J., particulier, E931b Singel
* Kramer, A.J., huisschilder, C522 Voorstraat
* Kramer, C., particulier, D943 Vriezestraat
& Kramer, G., tapper, C130 Taankade
& Kramer, P., banketbakker, C215 Riedijk
& Kramer, W.J., kleermaker, B122 Wijnstraat
& Kramer, H., tapper, A3 Tolbrug
& Kramers, W.M., particulier, A40 Groenmarkt
* Kranendonk, M., metselaar, E520 Singel
* Krap, M.A. Douw van der, particulier, E995 Singel
* Kreuk, D. de, part., D125 Prinsenstraat
& Kreuk, L.J. de, winkelier, D127 Prinsenstraat
* Kriens, J., winkelier, C141 Boomstraat
* Kriens, N., particulier, E360 Singel
& Kriens, O., tapper, A503 Hoogenieuwstraat
)( Kroes, P.J., distillat., E402 St. Jorisweg
& Kroeseklaas, H., part., D993 Vriezestraat
* Kronouer, J., Deurw., B48 Wijnstraat
& Kroon, J.W., gep. O.I. Ambten., C168/70 Merwekade
& Kroonen Jz., J., winkelier, C80 Voorstraat
)( Kroonen, J., scheepsbevr., E845/6 Willigenbosch
& Kruijmel, C., particulier, E944 Krispijn
)( Kruijmel, D., vleeschh., A26 Groenmarkt
& Kruijmel, K., takelaar, E868 Twintighuizen
)( Kruijmel, W., vleeschh., C963 Voorstraat
& Kuffeler, J.C.A. van der Meer van, Ontv. der Registratie, B66 Wijnstraat
)( Kuipers, A.H., koopman, A85 Geld.kade
* Kuipers Jr., C., Dir. Tramway, B79 Wijnstraat
)( Kuipers, D., koopman, D159 Slop Kalkhaven
* Kuipers Jz., J., boekh., B6 Wijnstraat
)( Kuiters, P., korenm., C1638 Dwarsgang
)( Küpper, F.K., koekb., B264 Varkensmarkt
* Kuik, P.A., Procureur, D286 Voorstraat
& Kuijk, J.M. van, passementw., E1229 Lijnbaan
& Kuijpers, A., tapper, D673 Lange Breedstraat
* Kuijpers, H.C., speksl., C24 Voorstraat
& Kwak, D.J., timmerman, E399e St. Jorisweg
& Kwast, C., boomkw., D855 Bagijnhof
* Landré, C.L., wiskundige, E1230 Lijnbaan
* Landtsheer, A.F. de, winkelier, B12 Wijnstraat
* Landtsheer, J.P. de, winkelier, C484 Voorstraat
* Lange, J. de, timmerman, C1649 Vriezestraat
& Lange, P. de, kapper, D9 Voorstraat
& Lange, P. de, winkelier, E644g Spuiweg
* Lange, R. de, tapper, A264 Vleeschh.straat
& Larivière, M., boekh., E740 Achter Hakkers
& Larsen, L.L.J., winkelier, C908 Voorstraat
* Larij, C., huisschilder, B24 Wijnstraat
& Larij, J., kleermaker, B207 Wijnstraat
& Laurens, J., timmerman, D1022 Vriezestraat
+ Lawende, A., particulier, C348 Voorstraat
* Lawende, G., part., C106 Voorstraat
* Lebret, F., kunstschilder, E732 Achter Hakkers
)( Lebret, J.H., oliefabriekant, E727 Hoogt
)( Lebret, M.C., koopman, D107/8 Leuvenbr.
* Leedegang, J., Med. Doctor, D322 Voorstraat
* Leen, J.F. van, loodgieter, A140 Grootekerksbuurt
& Leenders, A., logementh., C217 Riedijk
* Leenderts, L., logementh., C318 Riedijk
[ Leenheer, H.W., koffiehuish., A4 Groenmarkt
* Leer, B.J. van, winkelier, C1333/4 Voorstraat
* Leest, A. van, broodbakker, B29 Wijnstraat
& Leeuw, A.H. van der, kantoorb., E644e Spuiweg
& Leeuw, J. van der, zaakwaarn., C345 Voorstraat
& Lehman de Lehnsfeld, W., Em. Pred., C1303 Nieuwstraat
& Lemkes, C.H., part., C389 R. d. Nieuwk.
* Lemkes, H.P., timmerman, C1678 Vriezestraat
& Lemkes, J.H., horlogem., D99 Voorstraat
* Leng, A. de, bed. begr., A321 Varkensmarkt
& Leng, T.A.T. de, Arts, E251 5 Corn. de Wittstraat
* Ligtenberg, N.J., banketbakker, D379 Voorstraat
& Lindemans, R.R., naaimachine-fabr., A385 Varkensmarkt
)( Linden, A. van der, comm., A97 Maartensgat
& Linden, A. van der, particulier, C23 Voorstraat
)( Linden, A.F. van der, stoomhoutzaagm., A109 Maartensgat
& Linden, C. van der, muziekdir., E360a Singel
)( Linden, Fl. van der, kassier, A108 Maartensgat
& Linden Wz., L. van der, tapper, D160 Binnen-Kalkhaven
* Linden, M. van der, particulier, A416 Nieuwehaven
& Linden, P. van der, broodbakker, E645 Spuiweg
)( Lipjes, D.W., tapper, E511e Vriezeweg
& Lips Bz., J., smid, D383 Botgensstraat
* Livue, A.D., winkelier, C26 Voorstraat
* Loeff, A., Ned. herv. Pred., C1396 Vest
* Loekemeijer, C., winkelier, D901 Voorstraat
* Logger, G., winkelier, C520 Voorstraat
* Loon, D. van, koffiehuish., C174 Merwekade
* Loon Lz., H. van, particulier, A97 Hooikade
)( Loon Hz., H. van, oliemolen., E745a Kalkhaven
* Loon, J.M. van, Arts, E417 St. Jorisweg
)( Loon Hz., L. van, oliemolen., A93 Maartensgat
)( Lotsij, K.J.J., Dir. brandv.-maats. Holland, D208 Prinsenstraat
* Lotsij, P., part., E252b Johan de Wittstraat
& Louwman, C.J., timmerman, E721 Hoogt
)( Luijke, J.M., banketbakker, B2/3 Wijnstraat
& Maarseveen, C.G. van, Comm. Secret., B168 Gravenstraat
)( Maarseveen, J. van, slijter, C71 Voorstraat
* Maassen, T.J., boodschapl., D888 Bagijnhof
& Mackenbach, P.J., barbier, E59 Spuiweg
& Made Cz., C. van der, 1e klerk Thesaurie, E930 Singel
* Made, D. van der, bouwk., E565 30 Singel
& Made, G.J. v.d., aannemer, D873a Bagijnhof
[ Made P.Rz., J.D. v.d., koopman, E754 Willigenbosch
* Made, K. van der, handelsbed., C1190 Steegoversloot
)( Made, P.R. v.d., kopman, E731 Achter Hakkers
)( Mak, A., ondern. publ. werk., E541 Singel
)( Mameren, A. van, broodbakker, A38 Groenmarkt
)( Mandt, H.J. de, kassier, B62 Wijnstraat
)( Manifarges, J., koopman, E252r A. Cuysstraat
)( Masion, L., koopman, A360 Knolhaven
* Masion, M.J., agent buitenl. huizen, A384 Knolhaven
)( Masion, P.L., koopman, A423 Nieuwehaven
)( Mast Jz., H., koopman, E973 Singel
* Mast, H.W., agent stoomb., C171 Merwekade
& Mauritz, G., agent levensverz.m., B332 Wolwevershaven
)( Mauritz, H., makelaar, B332 Wolwevershaven
* Mauritz, J., Consul, A290 Groenmarkt
& Meeldijk, A., slijter, D1038 Vriezestraat
& Meeldijk, D., rijtuigm., A41 Groenmarkt
* Meeldijk, P., broodbakker, A29 Groenmarkt
& Meerkerk, W. van, kantoorb., B259 Varkensmarkt
* Mets, P.J., winkelier, C41 Voorstraat
& Meusen, B. van der, broodbakker, C838 M.B.straat [Marienbornstraat]
& Meijers, A., verlakker, E519a Vriezeweg
& Meijers, P., blikslager, C1347 Voorstraat
& Miedema, A., boekh., C55 a/d Nieuwbrug
& Minnigh, K.A., winkelier, C939 Voorstraat
& Moet, W.M., boekh., B189a Wijnstraat
* Molendijk, P., landb., E1030a, Dubbeldamscheweg
* Moll Schnitzler, C.M., Vice-Consul v. Frankr., B27 Wijnstraat
& Möls, J., winkelier, A512 Binnenwalevest
& Monté, D.S., agent stoomb., B81 Wijnstraat
* Mookhoek, C., stalhouder, E521/22 Singel
* Moolekamp, B., broodbakker, B277 Aardappelmarkt
& Moolhuijzen, Sr., D., zaakwaarn., C1090 Steegoversloot
& Moonen, H.B., broodbakker, C159 Boomstraat
)( Moonen Jr., J.B., broodbakker, C882 Voorstraat
& Morée, J.N., horlogem., D33b Voorstraat
* Morks Jz., C., boekh., D12/13 Voorstraat
& Morks, D., boekhouder, E565 25 Singel
)( Morks, J., koekb., C347 Voorstraat
* Morks Jr., J., goudsmid, D890 Voorstraat
& Moulin, C. Visscher, gep. Comm. v. Politie, C1171 Steegoversloot
* Moulin, C.H.C., heelk., A30 Groenmarkt
& Muhlhaus, H.L., particulier, C1187/88 Steegoversloot
& Muhlhaus, W.C., goudsm., D85 Voorstraat
* Mulders, A., timmerman, C1006 Steegoversloot
+ Mulders, J.C., tapper, D29 Voorstraat
& Muler, J.W., hovenier, E961b Spuiweg
* Nassau, N. van, instrumentm., D64 Voorstraat
)( Nievervaart P.Jzn., J. van, koopman, D162 Binnen-Kalkhaven
& Noodelijk, P., winkelier, E399i St. Jorisweg
* Norenburg, H., kamerbeh., D83/84 Voorstraat
& Noteman, W.J., winkelier, D67 Voorstraat
* Nijland, H., koopman, E841 Willigenbosch
& Nijsen, J., smid, E583 Spuiweg
* Nijsten, A.J., winkelier, C519 Voorstraat
* Obreen, W.H., boekdr., D376 Voorstraat
& Ochsendorf, H.J., boekh., B141 Wijnstraat
* Oerlemans, J.M., koffiehuish., A119 Engelb.br.
)( Oldenborgh L.Czn., J. van, Consul van Belgie, B163 Wijnstraat
)( Oldenborgh Jz., J. van, wijnk., N324 Wolwevershaven
* Oldenborgh, Dr. W.D. van, Med. Doctor, E977o Stationsweg
)( Olst, C.J. van, snelazijnm., A345 Varkensmarkt
)( Onderwater van Valkenswaard, B. de Court, koopman, D171/72 Binnen Kalkhaven
* Onderwater, F.A., particulier, D174b Binnen Kalkhaven
)( Onderwater, H.F., koopman, A404 Nieuwehaven
& Oorschot, W. van, Kapt.-Luit. t./z., B262b Kuipershaven
& Oosterling, H., tapper, E512a Vriezeweg
* Oosterwijk, G.J. van, kantoorbed., D79 Voorstraat
)( Ophorst, C., kassier, D725 Voorstraat
* Oppen, A.E.J.M. van, winkelier, C69 Voorstraat
& Opsteegh, J.C., kuiper, E399k St. Jorisweg
)( Os, P. van, tapper, C127 Voorstraat
& Ouborg Pz., J., winkelier, C19 Voorstraat
* Oven, Dr. A.S. van, leeraar H.B. School, A235 Houttuinen
)( Overbeek, D.P. van, grutter, E699 Voorstraat
* Overbeek, G. van, horlogem., D730 Voorstraat
& Overbeek, H. van, kantoorbed., B207 Wijnstraat
& Overbeek, J.B. van, particulier, D987 Vriezestraat
* Overbeek, J.G. van, snelazijn-fabr., B68 Wijnstraat
)( Overbeek, P.J. van, broodbakker, D267 Voorstraat
)( Overbeeke, A., opzichter, E565 40 Spuiweg
)( Oijen, J.L. van, commission, D154 Bomkade
& Papenhuijzen, P.C., broodbakker, E716 Hoogt
& Peere, J.G. van, conduct., C368 R. d. N.kerk
)( Pel, R.G., rijtuigmaker, C942/3 Stek
* Pels Jr., C., klermaker, B118 Wijnstraat
& Penders, P.J., tapper, D665 L. Breedstraat
& Pennenburg, G., schoemaker, B84 Wijnstraat
* Pennock, C.D., koopman, C14 Voorstraat
[ Pennock Jr., L., likeurst., A320 Varkensmarkt
)( Pieren, J.N., bierbr., A287 Groenmarkt
& Pieters, A., sigarenm., C1221 Hofstraat
)( Pieters, D., bed. begr., A529/30 Blaauwp.pl.
)( Pieters, L.J., winkelier, C1600 Voorstraat
)( Pieters Sr., L., banketbakker, C1600 Voorstraat
* Plank, C. van der, part., A19 Groenmarkt
* Plantinga, L.L., Offic. v. gez., E977L Singel
* Plazier Hz., B., tapper, E544 Singel
)( Ponsen, C.A., tapper, A87 Gelderschekade
& Ponsen, M., loods, C621 Heerh. suisstraat
)( Ponsen, W.J., koffiehuish., E978 Parallelweg
& Poots, C., particulier, D205 Prinsenstraat
& Poots, H., zeilmaker, C527 Voorstraat
& Poots, P., zeilmaker, D139 Keizershofkade
* Posthumus, Dr. L., Leeraar, C997 Steegoversloot
& Pouwels, J., winkelier, E674 Slusiweg
& Put Sr., J. van der, schoenmkaer, C330 Riedijk
* Pijzel, D., Em.Pred., B167 Gravenstraat
* Quak, D.P., particulier, C1246 Nieuwstraat
& Quast Nzn., J., loodgieter, A284 Groenmarkt
* Quast, N., timmerman, E1025c Dubbeldamscheweg
* Quindt, C.M. de, particulier, B328 Wolwevershaven
* Raadt van Hendrik-Ido-Ambacht, Mr. G.A. de, B.N.L. Burgem. v. Dordr., B166 Wijnstraat
& Randwijk, B.J. van, sigarenm., C967 Steegoversloot
[ Randwijk, H. van, smid, B275 Aardappelmarkt
& Randwijk, P. van, uitdr., D1054 Tolbrugstraat
& Randwijk, W.J. van, paruikm., C12 Voorstraat
& Raijmaakers, G., smid, D935 K. Breedstraat
* Rechteren Limpurg, J.A.Z. Graaf van, comm. Posterijen, B325 Wolwevershaven
)( Recourt, A., koopman, E51 C. de Wittstraat
)( Redert, J.E., broodbakker, C1032/3 Steegoversloot
& Rees, G., commission., B318 Wolwevershaven
)( Rees, M.A., comm., B318 Wolwevershaven
& Regoor, M., winkelier, C1672 Vriezestraat
& Regt, H. de, tapper, B301 Kuipershaven
& Renckens, T.W., winkelier, C1607 Voorstraat
* Rens, Mr. J.M., Advocaat, A212 Groenmarkt
)( Rens, J.O.W.F., kassier, A200/1 Grootekerksbuurt
& Reppel, J., slijter, D71 Voorstraat
& Rest, L.P. van, kamerbeh., C103 Voorstraat
& Rest, J. van de, zadelm., C123 Voorstraat
& Rest, J. van der, verh. matr., E862 Twintighuizen
)( Reus Azn., J.N., aann., A470/2 H. Nieuwstraat
& Reus, L., godsdienstonderw., C426 Rond de Nieuwkerk
& Reus, N., broodbakker, B53 Wijnstraat
)( Reus Pz., N., borstelm., E581 Spuiweg
& Reus Nz., P., winkelier, D17 Voorstraat
* Reus, Mr. J.J. de, Recher, E1203/4 Noordendijk
)( Revers, J.P., boekhandelaar, C33 Voorstraat
& Reijsen, A.B. van, winkelier, D80 Voorstraat
& Ridderhof, A., timmerman, C1094 Augustijnenkamp
+ Ridderhof, A., zakkendr., C1559 Kr. Elleboog
* Ridderhof Cz., C., draaijer, A527 Buit. Walevest
& Ridderhof, N.L., horlogem., D944 Vriezestraat
* Rieff, J.H., barbier, B67 Wijnstraat
[ Riethof, L., blikslager, E355 Noordendijk
* Rietveld, A., particulier, C1087 Steegoversloot
* Rissik, J.F.B., beddenm., D373 Voorstraat
& Rittel, J.H., broodbakker, C264 Riedijk
* Rivière, P.M.V. van de, Leeraar, E977a Singel
* Rock, P.H., winkelier, D76 Voorstraat
& Rodbard, J.A., goudsmid, D94 Voorstraat
* Röell, C.D., Bew. Hypoth., E418c St. Jorisweg
)( Roest Jz., A., makelaar, A13 Groenmarkt
* Roest, J., agent stoomb., B86 Wijnstraat
& Roggeband, P., aannemer, E369a Singel
& Romijn Pzn., J., kantoorbed., B126 Kuipershaven
& Romijn, L., smid, C874 Weeshuisplein
* Roo, G.H.J. de, particulier, B160 Wijnstraat
& Roo, H. de, part., E32 L. Kromhout
)( Roo, P. de, broodbakker, C482/3 Voorstraat
& Roobol, H., boomkw., E608 Geldeloozepad
& Roobol Hz., J., boomkw., E610 Geldeloozepad
)( Roodenburg, J.W.M., comm., D206 Prinsenstraat
[ Roodenburg Jr., N., koopman, C936 Voorstraat
* Roodenburg, W., part., E994 Singel
& Roosa, G., winkelier, C966 Voorstraat
& Roosendaal, A., van, timmerman, D766 Bagijnhof
& Roosendaal Jz., C.J. van, kantoorb., D985 Vriezestraat
* Roozendaal, J. van, logementh., C321 Riedijk
[ Roosendaal, W. van, koffiehuis., C18 Wijnbr.
)( Roosendaal Jz., W. van, comm., C1015 Steegoversloot
* Roosendaal S., W. van, boekh., D660 L. Breedstraat
& Roozenburg, P.F.J.B., winkelier, C13 Voorstraat
& Roozendaal, L.G. van, particuliere, B326 Wolwevershaven
* Rosendael, J.B.J. van, winkelier, D323 Voorstraat
* Rosierse, J., kunstschilder, D880 Bagijnhof
& Rottier, M.H., hoofdonderw., C885 Voorstraat
& Ruiter, D. de, particulier, E566o Spuiweg
& Ruiter, K. de, winkelier, A381 Aardappelmarkt
)( Rutte, S.A., slijter, C1237 Nieuwstraat
& Rutten, A.J., vrijman, C1227 Hofstraat
& Rutten, J., part., C51 Voorstraat
& Ruijter, P.J. de, instrumentm., D698 Gr. Spuistraat
* Rije, C.W. van, huisschilder, D704 Voorstraat
& Rije, D.J. van, smid, D876 Bagijnhof
& Rije, G.J. van, timmerman, E367 Singel
* Rije, L.A. van, loodgieter, D365 Voorstraat
& Rije, P.A. van, metselaar, A399 Nieuwehaven
* Rije, W.C. van, timmerman, D639 L. Breedstraat
& Rije, W.G. van, behanger, D49 Voorstraat
)( Rijken, A., bamketbakker, C1606 Voorstraat
* Rijken, P., winkelier, A312 Tolbrugstraat
)( Rijkhoek, J., metselaar, E410 St. Jorisweg
& Rijswijk, M.G. van, kantoorb., E565 18 Singel
)( Rijswijk Wz., W. van, vischh., C67 Voorstraat
)( Saarloos, L., vleeschh., C1655 Vriezestraat
& Sagius, P.J., slijter, A380 Varkenmarkt
& Salij, J.A., klerk gasfabr., B76 Wijnstraat
)( Sandberg Az., Z., zeilmaker, D175 Binnenkalkhaven
)( Sande, A.J. Verbeek van der, part., E252t/5 Johan de Wittstraat
)( Sande, G. van der, cargad., A104/5 Maartensgat
)( Sande Gz., H. van der, koopman, E996b Singel
[ Sande, J.H. van der, kassier, E252t/5 Johan de Wittstraat
* Sande, P. van der, scheepsbev., C220 Riedijk
& Sanders, H., winkelier, C209 Rieidjk
& Santen Hz., J. van, boekh., D213 Prinsenstraat
* Santen Hz., P. van, koopman, D124 Prinsenstraat
* Santen, T. van, Pastoor Biss. Cler., C711/13 Voorstraat
& Santen, W.J.X. van, winkelier, A32/3 Vischbr.
* Santheuvel, Jhr. H.L.W. van den, part., C999 Steegoversloot
& Satter, W., broodbakker, B265 Varkensmarkt
& Schaap, J.F., koekb., D72 Voorstraat
& Schaardenburg Jr., J. van, tapper, A212a Vleeschh.straat
* Schaardenburg, J.G. van, comm., A411 Nieuwehaven
* Schaardenburg, W. van, commiss., E977n Singel
)( Schaeffer, C.O., bierbr., A115 Maartensgat
* Schaeffer Jr., J.P., boekh., A97 Hooikade
)( Schalie, C. v.d., kastelein, A300 Groenmarkt
* Schampers, L., bed. begraf., E319 K. Kromhout
* Schampers, W., particulier, E320 Korte Kromhout
& Scheers Alblas, B. van, mandenmaker, D372 Voorstraat
)( Schellenbach, F., huisschilder, C210/11 Riedijk
& Schelt, M. van, bed. begraf., E27 L. Kromhout
& Schenau, H.T., winkelier, C49 Voorstraat
)( Schenk, D., slijter, D473 Groote Spuistraat
)( Schepens Sr., C., vrachtr., B291 Kuipershaven
* Schepens Jr., C., vrachtr., D798 Bagijnhof
& Scherer, Mr. D.J., particulier, E745b Kallkhaven
& Schillemans, L., spekslager, C1240 Nieuwstraat
* Schnabel, W.F., horlogem., D903 Voorstraat
)( Schot, J.A., tapper, D45/6 Voorstraat
)( Schotel Gz., A.P. steenh., A160 Houttuinen
* Schotel Jz., C.J., metselaar, A341 Varkensmarkt
)( Schotel Jr., J., part., D1049/51 Voorstraat
)( Schotel JRz., J., koffiehuis., D1049/51 Voorstraat
)( Schotel, J.J., koffiehuis., C1193 Steegoversloot
* Schotel, J.W. van Steenbergen, chirurgijn, C155 Boomstraat
* Schotel, P., smid, B261 Varkensmarkt
& Schotel Jz., S., hoofdonderw., C608 Vest
)( Schotman Az., A., distill., A435 Hooge Nieuwstraat
)( Schotman Dz., D., cargadoor, B304 Wolwevershaven
* Schotman, E., goudsmid, D735 Vischstraat
)( Schotman Az., J., distill., B307 Wolwevershaven
)( Schouten Lz., D., commiss., B274 Aardappelmarkt
* Schouten Hz., D., particulier, B306 Wolwevershaven
)( Schouten, G., timmerman, E565 27 SIngel
)( Schouten, L., commissionair, A394 Nieuwehaven
& Schrauwen, D.J., beh., C32 Voorstraat
)( Schroots, T.J.B., spekslager, C96 Voorstraat
[ Schudi, R., sigarenfabr., D992 Vriezestraat
* Schuitemaker, D., aannemer, E252e J. de Witttstraat
* Schultz van Haegen, Mr. J.D., Notaris, B165 Wijnstraat
* Schultz van Haegen, J.H., Oud-Notaris, B191 Wijnstraat
& Schumm, J.C., bloemist, E506 Kasperspad
* Schut, E., schoenmaker, D450 Voorstraat
* Schuurbeque Boeije, Jhr. Mr. J., Griffier Arr. Regtbank, E940 Spuiweg
& Schijff, C., winkelier, D942 Vriezestraat
* Schijff, J., Heel- en Verlosk., C1003 Steegoversloot
& Scrinerius, Dr. P.J.J., Conr. Gymnasium, E987 Singel
& Sels, A., boekh., D797 Bagijnhof
& Septer, E., tapper, C1586 Kolfstraat
* Seventer, J. van, timmerman, C1689 Vriezestraat
)( Seventer, J. van, boekh., D799 Bagijnhof
)( Sickenga, Mr. F.N., Dir. Dordr. Ond. Cred.v., B418b St. Jorisweg
* Sigmond, MC., Notaris, B313 Wolwevershaven
* Sillevis, G., stoomb.ondern., C64 Nieuweb.kade
)( Singels Az., A., steenh., C799/800 Vest
* Singels Az., A.C., steenh., C1012 Steegoversloot
)( Singels Jr., C.J., zoutz., A487 H. Nieuwstraat
& Sizoo, A.J., boekh., E495 Kasperspad
* Slaterus, J.J., Ing. Verif., E252l/2 J. de Wittstraat
& Slegt, J., kleermaker, C44 Voorstraat
* Slik, A. van der, commiss., A62 Grootekerksbuurt
& Sluis, G., schoenmaker, D464 Gr. Spuistraat
[ Sluisdam, J. van, timmerman, C1253c Nieuwstraat
)( Sluisdam Jr., J.J. van, aannemer, E262 Singel
& Sluiter, D., leeraar H.B.S., E537/i Singel
)( Slijper, G.C., broodbakker, C7 Voorstraat
)( Slijper, M.D., broodb., D471 Gr. Spuistraat
* Smaasen, W.J., part., C716 Voorstraat
* Smak, J., blikslager, E359 Singel
& Smeulers, J.A.F., kleermaker, D50 Voorstraat
)( Smit, O.P., koffiehuish., C158 Merwekade
* Smits van Nieuwerkerk, J.A., Off. O.E., Miltie-Commissaris, C489 Voorstraat
& Smits, J.A.H., particulier, A518 Binnenwalevest
)( Smits Jzn., T.J., koopman, B314 Wolwevershaven
* Snijders, M., splitter S.Lot., C1608 Voorstraat
* Snudo, J.B., winkelier, C693 Wijngaardstraat
& Sodderland, W., schoenmaker, E848 Twintighuizen
& Soelen, R.J. van, zaakw., C168/70 Merwekade
* Son, J. van, scheepsbevr., E339h St. Jorisweg
& Son, J.L.D. van, commiss., B327 Wolwevershaven
& Spaan, P.J., winkelier, C165 Voorstraat
& Spiering, M., winkelier, D1071 Blindeliedengasthuissteeg
& Spiering, N., winkelier, A381a Aardappelmarkt
& Spits Jr., H., boekh., A5 Groenmarkt
* Spits Sr., H., boekh., D129 Prinsenstraat
)( Spoel Jr., H., commiss., D217 Prinsenstraat
& Spoor, A.A., tapper, C228/9 Riedijkspl.
& Spoor, J., pettenm., D375 Voorstraat
* Spoorman, L.C., R.C. Past., B293 Kuipershaven
& Spronk, J.W., smid, E693 Sluisweg
[ Spruit, J., koffiehuish., A456 Vlak
)( Spruijt, J.P., koffiehuish., C16 Voorstraat
& Stam, H., blikslager, C860 Marienbornstraat
& Stam, J., boekh., C17 Aan de Wijnbrug
* Staps, J.A., commission., B114 Wijnstraat
* Stark, J., tandmeester, E977g Singel
* Steen, Dr. P., N.H. Predikant, D369 Voorstraat
)( Steen, A.J. van der, procuratieh., E980 Parallelweg
* Steen, L. v.d., beeldh., B114 Wijnstraat
& Steenhoven, J.J. van den, broodbakker, D1016 Vriezestraat
+ Steenhoven, L.J. van den, aannemer, E966d Singel
& Stegeman, J.L., schoenmaker, C1191 Steegoversloot
& Stegeman, J.W., schoenmaker, C1682 Vriezestraat
)( Steiner, A.A., spekslager, D895 Voorstraat
)( Steiner, J.A., schrijnwerker, B26 Wijnstraat
* Stembergh Bosch, B., koopman, C1189 Steegoversloot
* Stempels, N.A., kantoorbed., D41 Voorstraat
* Stempels Rz., P., agent ass. m., A390 Nieuweh.
* Stempels, W.A., winkelier, D4 Voorstraat
& Stenbith, J.P., commiss., B135 Wijnstraat
* Sterling, Mr. H.A. Nebbens, Advocaat, B... Wijnstraat
)( Stoop, A., kassier, B213 Wijnstraat
* Stoop van Zwijndrecht, A., Collect. St.loterij, B190 Wijnstraat
* Stoop, D.W., Notaris, D420 Voorstraat
* Stoop, F., part., E38 Vriezeplein
& Stouwe, G.J. van de, Leraar Gymn., E252g Albert Cuypstraat
)( Straaten, J. van, koopman, C880 Voorstraat
& Straaten Czn., A. van der, part., E252t/14 Oudenhovenstraat
)( Straaten Pz., A.G. van der, vleeschh., D262 Voorstraat
* Straaten Az., C. v.d., part., C152 Boomstraat
* Straaten, C.A. van der, winkelier, D564 Voorstraat
)( Straaten, H. v.d., spekslager, D128 Prinsenstraat
& Straaten, J. van der, spekslager, C1648 Vriezestraat
* Straaten, P. van der, particulier, E408 St. Jorisweg
* Stronck, Dr. J.J., em.Pred., C995/6 Steegoversloot
* Struijk, Mr. G.P.A., Notaris, D863 Bagijnhof
)( Strij, A. van, huisschilder, A323 Varkensmarkt
* Sturms, R., kapt. der Genie, C1014 Steegoversloot
)( Sunderman, C.H., tangerijn, D31 Kl. Spuistraat
* Suijlichem, G.N. van, winkelier, D106 Voorstraat
& Swart, L., distr.Veearts, B198 Wijnstraat
* Swart, Mr. S. de, Secretaris van Dordrecht, C982 Steegoversloot
& Taaij, S.H., kantoorbed., A14 Groenmarkt
* Tak Sr., A.J. v.d., timmerman, E1071a Singel
* Talma, A.W.L., N.H. Pred., A530 Blauwp.plein
& Tarmond, L., blokmaker, E381a Matenaspad
)( Teekens, O., winkelier, D37 Voorstraat
& Teen, J. v.d., timmerman, C809 M.B. straat [=Marienbornstraat]
)( Tenenti, C.A., aannemer, C1302 Nieuwstraat
)( Tenenti, P.A., aannemer, C1309 Steenstraat
* Terhorst, E.V.R., fabrik., E565 33 Singel
+ Termond, B., bierbr., D1009 Vest
& Tetterode, L.C. van, billardm., B177 Gravenstraat
* Thierens Jr., V., commiss., D119 Prinsenstraat
& Thobé, J.B., slooper, C1304 Nieuwstraat
+ Thonus, M., koopman, A355 Knolhaven
& Tilleman, C.J.A., slijter, D14 Voorstraat
)( Timmer, J., koffiehuish., E982 Parallelweg
& Traarbach, P.H., kleermaker, D75 Voorstraat
)( Tromp, J., koffiehuish., E436 Vriezeweg
& Trooijen, J.H. van, hoofdonderw., D794/5 Bagijnhof
)( Trijffel, M. van, blikslager, D103 Voorstraat
& Tuinenburg, J., Leeraar Gymn., E519c Vriezeweg
)( Tuk, C., koffiehuishouder, C17 Voorstraat
* Twist Wz., W. van, stalh., E847 Twintighuizen
& Tijssen, H., tapper, C1017 Steegoversloot
* Tijssens, D., heelkundige, C490 Voorstraat
* Tijssens, Mr. H.J.M., Adv., D219 Prinsenstraat
* Uittenbogaard, D.M., boekh., D717 Voorstraat
)( Uittenbogaard, H.A., borstelmaker, D96 Voorstraat
& Uittenbogaard, P., particulier, B271 Varkensmarkt
& Uitterlinden, A., winkelier, D19 Voorstraat
& Ulrich, D.H., Comm. van Politie, A203/4 Grootekerksbuurt
& Unnik, A. van, barbier, C1356 Kolfstraat
& Vaarties, H.J., uitdrager, D1056 Tolbrugstraat
* Valk, B., tapper, C25 Voorstraat
& Veenendaal, A. van, tapper, D668 L. Breedstraat
& Veld, H. in 't, landb., E1028 Dubbeldamscheweg
)( Velden, J. van der, cargad., E077j Singel
* Ven, C.J.C. v.d., Contr. Bel., E1070i Dubbeldamscheweg
* Ven, J.A. v.d., koopman, A118 Maartensgat
* Ven, H.J. van de, koopman, C488 Voorstraat
* Ven, J.A. van de, particulier, E1070l Dubbeldamscheweg
)( Ven, J.A.J. van de, apoth., B211 Wijnstraat
& Verbeek, W.P., Opz. spoorw., E520 Singel
)( Verbroek van N.-Beijerland, C.J.J., koopman, B209/10 Wijnstraat
& Verhagen, C., broodbakker, B54 Wijnstraat
)( Verhave, A., koekbakker, D120 Prinsenstraat
& Verheggen, H.F., kunstschilder, A7 Groenmarkt
* Verhoeven, A., kassier, E842 Wilgenbosch
& Verhoeven, J.H.P., slijter, D468 Gr. Spuistraat
* Verhoeven, P., particulier, E398 Matena'spad
* Verhoeven, W., particulier, C1258b Nieuwstraat
)( Verkerk, W.W., winkelier, D698 Voorstraat
& Vermeer, F., smid, A473 H., Nieuwstraat
& Vermeer, L., broodbakker, D613 Raamstraat
& Vermeulen, C., paruikm., D74 Voorstraat
* Vermeulen, G., particulier, D58 Voorstraat
)( Verreijdt, A.J., koffiehuish., C1345 Voorstraat
& Versteeg, J.G., tapper, C230 Bleijenhoek
* Vertholen, W.F., Rijksbetaalm., C150 Boomstraat
* Vertregt Sr., M., beddenmaker, B215 Wijnstraat
* Vertregt Jr., M., beddenmaker, D723 Voorstraat
[ Vervloedt, A.W., kastelein, E996c Singel
& Verwaard, T., tapper, E364 Singel
* Veth, G.H., part., C1021 Vest
)( Veth G.Hz., H., fabrik., C1328/29 Nieuwstraat
)( Veth, H.W., architect, E1106 Hall.laan
& Veth, C., broodbakker, C200 Riedijk
* Vetten, G., koekbakker, C21 Voorstraat
)( Vetten, W., banketbakker, A18 Groenmarkt
* Vissers, H., part., E337 Korte Kromhout
& Vlasblom, P., pakh.kn., C284 Riedijkstraat
* Vliegenthart, H., particulier, E979b Parallelweg
& Vliegenthart, J., tuinman, E1080 Reeweg
* Vloten, E.F. van, kassier, B192b Wijnstraat
& Vlugt Jz., J. van der, aannemer, E1025a Dubbeldamscheweg
)( Vogel, A., broodbakker, C42 Voorstraat
* Vogel, A. de, heelm., B204 Wijnstraat
& Vogel, H. de, schoenmaker, D918 Vriezestraat
* Vogelenzang Cz., D., apoth., D315 Voorstraat
& Vogelsang, H.R., boekh., E930 Singel
)( Volker, D., aannemer, A139 Grootekerksplein
)( Volker J.Szn., T., aannemer, E619 Singel
* Vollenhoven, Mr. W.J. van, President der Arrond.-Regtb., B138 Wijnstraat
* Voogd, W.J. de, koopman, B296 Albert Cuypstraat
& Voordenberg, G.H., winkelkn., C1457 Kolfstraat
)( Voordendag, B., aannemer, E1065a Dubbeldamscheweg
* Vos van Hagestein, J.A., particulier, D170 Binnen Kalkhaven
)( Vos, A.H. de, wijnh., C536 Voorstraat
& Voskuil, A., biersl., C1213 Nieuwstraat
* Vreeburg, A., particulier, E361 Singel
& Vries, A. de, tapper, B236 Varkensmarkt
& Vries, C. de, kopersl., D889 Voorstraat
)( Vries, F.J. de, koffiehuish., D111/13 Prinsenstraat
* Vries Sr., G.J. de, organist, C1169 Steegoversloot
* Vries van Heijst, W.J. de, Procureur, C1007 Steegoversloot
)( Vriesendorp, C., (R.E.K.), Komm. dd. Schull, B315 Wolwevershaven
)( Vriesendorp, D.A.N., makel., D716 Voorstraat
)( Vriesendorp, F., part., A44/45 Groenmarkt
)( Vriesendorp Jr., H., makel., A485 H.N.str. [Hooge Nieuwstraat]
)( Vriesendorp, H.M., fabrik., E394 Matenaspad
)( Vriesendorp, J., agent N.H.M., E253 Johan de Wittstraat
)( Vriesendorp, J.S.J., commiss., E565 21 Singel
)( Vrij, B.A. de, winkelier, D1013 Vriezestraat
* Vrijthoff, Jhr. J.G.C.P., particulier, A516 Vlak
+ Vuijck, P.L., kunstschilder, D861 Bagijnhof
* Vijn, A. du, aannemer, E644j Spuiweg
)( Waal, A. de, schrijnwerker, D317 Voorstraat
& Waal, D. de, winkelier, D674 Lange Breedstraat
& Waal, G. de, particulier, B121 Wijnstraat
)( Waalwijk van Doorn, C. van, vleeschh., B267 Varkensmarkt
* Waard, C.J. de, Comm. Burg. Stand, C1243 Nieuwstraat
& Waard, B.J. van, kleerbl., E250a C. de Wittstraat
)( Waardhuizen, H. van, koornm., D486 Gr. Spuistraat
)( Waardhuizen, J. van, broodbakker, D486 Gr. Spuistraat
)( Wageningen Jr., A.C. van, makel., A536 Buiten-Walevest
[ Wageningen Jr.Zn., A.C. van, commiss., A536 Buiten-Walevest
)( Wageningen, A.C.J.A. van, koopman, C1168 Steegoversloot
)( Wageningen, C. van, makel., A122 Pl. Oudekr.
)( Wageningen, D. van, koopman, D223 Prinsenstraat
* Wageningen, F. van, commiss., E993 Singel
)( Wageningen, J. van, apoth., D891 Voorstraat
* Waller, P.J., Ing. St.sp., D116 Prinsenstraat
* Walsem, J.M. van, em. Pred., B136 Wijnstraat
* Warren, Dr. S.J., Rector, E565 29 Singel
)( Waterbeek, E.L., kleerbl., E259 Vriezeplein
* Waterbeek, L.E., particulier, E518 Vriezeweg
* Waterbeek, L.H.H., winkelier, C62 Voorstraat
* Waijfort, H. v.d., commission., B9/10 Wijnstraat
* Weg, A. v.d., beëed. klerk Griffie, E21/2 L. Kromhout
)( Weg, A. v.d., houtzaag.m., E284 L. Kromhout
)( Weg, A.C. v.d., grutter, D161 Binnen Kalkhaven
& Weg Wzn., C. v.d., koopman, E519d Vriezeweg
& Weg, H.A. van de, part., E1214 Lijnbaan
* Weg. H.C. van de, koopman, C47 Voorstraat
[ Weg, J.A. van de, koopman, E1153 Noordendijk
* Weg A.Dzn., W. v.d., particulier, E361a Singel
& Welie, G.J. van, tapper, D132 Prinsenstraat
* Welie, J.G. van, slijter, D193 Slijkveld
& Well, A.A. van, zakkendr., E1130 Singel
& Well, H.J.B. van, kleermaker, C52 Voorstraat
)( Welsenes, J. van, timmerman, C949 Stek
& Wensch, J., huisschilder, B72 Wijnstraat
& Wessem, A.A. van, broodbakker, A77 Grootekerksbuurt
)( Wessem, K.A. van, broodbakker, D888 Voorstraat
& Westreenen, F.W. van, godsd.onderw., A10 Groenmarkt
* Wichers, W.F. Lamoraal, Ontvang. Accijnsen, B205 Wijnstraat
* Wildeman, J.H., smid, A52/3 Grootekerksbuurt
)( Wille, J.S., koopman, A531 Blauwp.plein
& Wilmes, J.G.J., broodbakker, D974 Vriezestraat
& Wit Jz., C. de, wagenmaker, E566r Spuiweg
& Wit, F.W. de, timerman, C1667 Vriezestraat
& Wit, H. de, timmerman, C839 Marienbornstraat
)( Wit, J. de, kamerbeh., C481 Voorstraat
& Witstein, E., winkelier, A257 Vleeschh.straat
)( Woensel Cz., J. van, koopman, C457 Wijngaardstraat
)( Wolzak, G., aannemer, E647 Singel
* Wordrager, A. van, sigarenm., C219a Riedijk
* Wijers, H.C., distill., D1024/5 Vriezestraat
)( Wijers, J.L., winkelier, A514/15 Vlak
* Wijers, J.P.A., particulier, A536a Buiten Walevest
& Wijk, J.A. van, broodbakker, B112 Wijnstraat
& Wijland, H.P. van, makelaar, E930a Singel
* Wijmen, H.E. van, part., E340 K. Kromhout
& Wijngaarden, J.H. van, part., E854 Twintighuizen
* Wijngaarden, W. van, part., D588/90 Bagijnhof
* Wijnhoven, J.H., tapper, C914 Zakkendr.str.
& Wijtman, D., steendrukker, B129 Wijnstraat
& Zadelhoff, S.H. van, bed.begr., C1070 Korte Nieuwstraat
)( Zadoks, J., kassier, A278/79 Groenmarkt
& Zadoks L.Pz., J., part., D700 Voorstraat
* Zadoks L.Pz., P., koopman, D698 Gr. Spuistraat
)( Zadoks Sz., Ph., kassier, D870 Bagijnhof
)( Zadoks, S., comm. in effect., A27 Groenmarkt
& Zahn, J.J., particulier, D839a Vest
& Zanten, H. van, part., C75 Marienb.steiger
)( Zanten, J. van, vleeschh., C172 Riedijk
[ Zanten Jz., M. van, vleeschh., C172 Merwekade
)( Zanten, W.M.H. van, vleeschh., D892 Voorstraat
& Zeeuw, A.W. de, tapper, C316 Riedijk
& Zegers, J., strooh.maker, A16 Groenmarkt
& Zock, J., smid, C1184b Steegoversloot
* Zoethout Jr., A.C., horlogem., D28 Voorstraat
& Zuilichem, B.H. van, bed. begraf., D95 Voorstraat
& Zwart, P.G. de, smid, A142 Grootekerksbuurt
& Zijp, W.B. van, havenm., E537c Singel

Laatst gewijzigd: juli 2006