Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - stichting Kinderverzorging


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 308 (Stichting voor Kinderverzorging (voormalig weeshuis) te Dordrecht)
Inventarisnummer: 3 (Stukken betreffende financiële aangelegenheden)

scans verkrijgbaar

Inspectiekosten 1946

NAAM KIND PERIODE KOSTEN PLEEGOUDERS
Saartje Filemon 1/11 - 31/12 fl. 8,36 J. Kolk, Amersfoort
Jacoba Filemon 1/11 - 31/12 fl. 8,36 J. Kolk, Amersfoort
Pieterrnella M. Gaffel 1/1 - 31/12 fl. 50 J. Kolk, Amersfoort
Cornelis J. Hazenbosch 17/2 - 12/3 fl. 3,97 C. van Dijk, Amersfoort
Andrea Heijden 1/1 - 31/12 fl. 50 J. van Asselt, Apeldoorn
Gerda Heijden 1/1 - 31/12 fl. 50 J. van Asselt, Apeldoorn
Florent Hoonderd 1/1 - 31/12 fl. 15 G. van Laar, Apeldoorn
Marinus E. Hoonderd 1/1 - 31/12 fl. 15 G. van Laar, Apeldoorn
Paulina Hoonderd 1/1 - 31/12 fl. 15 G. van Laar, Apeldoorn
Klazina Joh.a (Johanna) Huisman 1/1 - 8/3 fl. 22,60 -
Alida Keijmel 1/1 - 31/12 fl. 50 G. van Bruinhorst, Apeldoorn
Gerrit W.J. Keijmel 1/1 - 31/12 fl. 50 Ch. van Zwam, Apeldoorn
Jacoba Keijmel 23/2 - 31/12 fl. 42,12 G.J.W. Gerritse, Terwolde
Johanna P. Keijmel 3/1 - 8/4 fl. 26,78 Mevr. J. Munnik, Amersfoort
Philippus Keijmel 1/1 - 31/12 fl. 50 G. Schut, Apeldoorn
Trijntje Keijmel 1/1 - 31/12 fl. 50 G. van Bruinhorst, Apeldoorn
Bastiaantje J. Kooiman 1/1 - 31/12 fl. 50 H. Kleine, Zutphen
Magdalena B. Kooiman 1/1 - 31/12 fl. 50 H. Kleine, Zutphen
Bastiana Kop 21/5 - 12/11 fl. 5,62 + 12,50 + 5,62 = fl. 23,74 A. Kroonstuiver, Haarlem
Dirk Kop 21/5 - 12/11 fl. 23,74 A. Kroonstuiver, Haarlem
Jan Kop 1/1 - 31/12 fl. 50 Wed. Timmerman, Dedemsvaart
Leendert Kop 1/1 - 31/12 fl. 50 A. Kranenburg, Amersfoort
Johanna Kop 17/5 - 12/11 fl. 24,55 K. Kuijer, Ulft
Neeltje Kop 17/5 - 12/11 fl. 24,55 K. Kuijer, Ulft
Gerrit Kouseband 18/2 - 31/12 fl. 26,78 J.B. Berends, Apeldoorn
Greta J. Levisson 1/1 - 28/1 + 26/4 - 31/12 fl. 12,88 + fl. 25 = fl. f 37,88 J.W. Hoorn Alkemade, Hilversum
J.H. Gras Kooij, Zaandam
Jette Levisson 1/1 - 31/12 fl. 50 W.E. Borjeson, Heiloo
Maria R. Levisson 1/1 - 28/1 + 26/4 - 20/7 fl. 15,62 J.W. Hoorn Alkemade, Hilversum
J.H. Gras Kooij, Zaandam
Jacobus van der Linden 13/10 - 31/12 fl. 10,55 T. Kers, Amersfoort
Wouter van der Matten 4/1 - 31/12 fl. 49,39 H. Meijling, Leusden 4/1 - 17/11
W. Ruiter, Leusden 18/11 - 31/12
Gerdina Johanna Netten 18/6 - 31/12 fl. 26,78 J.B. Berends, Apeldoorn
Adriana v/d Ploeg 1/1 - 31/12 fl. 50 fam. Nieborg, Amersfoort
Cornelia v/d Ploeg 1/1 - 17/1 + 22/2 - 31/12 fl. 49,25 Kindertehuis, Zeist
Hendrika Rijsdijk 16/3 - 31/12 fl. 39,66 M. Deutekom, Amersfoort
Clazina v/d Schuit 7/1 - 31/12 fl. 83,10 ir. P. Schut, Amersfoort
Froukje Sleiffer 1/1 - 31/12 fl. 50 A. Vredenburg, Apeldoorn
Johanna Sleiffer 1/1 - 3/6 fl. 21,10 G. van Mossel, Apeldoorn 1/1 - 13/1
G. Hanekamp, 14/1 - 3/6
Janny Snijders 1/1 - 31/12 fl. 50 G. Ketel, Apeldoorn
Ernestina Snijders 1/1 - 31/12 fl. 50 G. Ketel, Apeldoorn
Gerrit C. v/d Valle 1/4 - 31/12 fl. 37,50 A. van Dongen, Leusden
Nelia Maria v/d Valle 30/3 - 31/12 fl. 37,74 C. Flore, Zaandam
Ruurd van der Valle 1/4 - 31/12 fl. 37,50 A. van Dongen, Leusden
Bernh. W.L. Wapstra (2/10 19) 1/1 - 31/12 fl. 50 v/d Akker, Apeldoorn
Diana Cull. J. Wapstra 1/1 - 31/12 fl. 50 G.J. Grefhorst, Apeldoorn

(geschreven op papier van: Gemeentelijke en districtsarbeidsbureau te Dordrecht, afd. algemene bemiddeling, gemeentebeouw Beverwijcksplein, afd. binnenscheepvaart en havenarbeidsreserve, Boomstraat 29rood)


Naberekeningen subs. 1948

- Jannigje Filemon, f 746,44 berekend
moet zijn 366 à f 2,04 = fl. 746,64 nog te berekenen f 0,20;
- Albertus van Lavieren f 1363,75 berekend
moet zijn 366 à f 3,70 = fl. 1354,20 nog te berekenen f 0,45;
- Cornelia van Lavieren f 1396,12 berekend
moet zijn 366 à f 3,82 = fl. f 13,98,12 nog te berekenen f 2;
- Pieter v/d Linden f 148,63 berekend
moet zijn 30 x 167 = fl. f 150,30 nog te berekenen f 1,67
= fl. 4,32.


- J.H. Boshoven te weinig 0,44
- Gerda Heijden te veel f 0,40 1 dag versdeel(?)
- Diana Wapstra 5x4 te weinig f 12, ziekenhuis

over 1947 te weinig berekend
- J.H. Boshoven berekend 361 dg a f 1,61 = f 581,21
nog berekenen 4 dg a f 1,61 = f 6,44
- Diana Wapstra berekend 2 dg a f 4 = f 8
nog berekenen 3 dg a f 4 = f 12
= teveel berekend f 18,44
+ Gerda Heijden f 0,40


STATISTIEK 1938

Stichting voor Kinderverzorging te Dordrecht

Op 31 December 1938 werden voor rekening van de Stichting voor Kinderverzorging te Dordrecht verplgeed 59 minderjarigen en wel:
17 in gezinnen waarvan de voogdij aan de S.V.K. is opgedragen
22 (14) in gezinnen (Vrije pupillen)
7 (5) in gestichten waarvan de voogdij aan de S.V.K. opgedragen
28 (23) in gestichten (Vrije pupillen)
= 59 (74) Totaal.

Naam v/h Gesticht Plaats v vestiging Totaal Voogdij Vrij
Doorgangshuis Dordrecht 9 1 8
Verg. Effatha Voorburg 1 - 1
A.H. Frankenschool Hillegersberg 1 - 1
Groot Emaus Ermelo 5 3 2
H. Laurentiusgesticht Rotterdam 2 - 2
Meer & Bosch Heemstede 1 - 1
Nederl. Centrale Groesbeek 4 - 4
Prinses Juliana Amsterdam 1 - 1
Providentia Sterksel 1 - 1
St. Gerardus v. Majella Voorhout 1 - 1
Zandbergen Amersfoort 2 1 1
TOTAAL 28 5 23(kladbriefje)

- Mevr. Harten v/d Starre 19-7-1898
- Leentje Smit 15-3-1903 (gescheiden of Wed)
- J.P. Snijders Langbein 2-9-1902
- Jacoba Stolk v. Efferen 2-8-1908

Laatst gewijzigd: oktober 2021.