Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier betreffende de inkomsten aan hoofdgeld 1622 (wijk 7; 401 huizen)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Stadsarchief Dordrecht; Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 3 (stadsarchieven, de tijd van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden)
Inventarisnummer: 3974 (kohier van het hoofdgeld, 1622 (stond op microfiche; staat online))

NB.
- Op 27 mei 2018 is het woord 'Steegoversloot' in de transcriptie bij de nrs. 1 t/m 85 vervangen door: 'waarsch. Voorstraat';

- Link naar het begin van de zevende wijk in het originele kohier:
T sevende quartier, GAD-003-3974-Kohieren_00132.jpg
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl/app/themes/regionaalarchiefdordrecht/maisi_ajax_proxy.php?mivast=46&mizig=210&miadt=46&miaet=185&micode=3&minr=8760170&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=3974&miview=viewer2

Kohier van het hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 07)

07.001 waarsch. Voorstraat Corstiaen Leenderts

Wijk 07 Nummer 001
waarsch. Voorstraat
Hoofdbewoner: Corstiaen Leenderts
1 man 1 vrouw 0 kind(eren)
Aanslag voor hoofdgeld: £ 5

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).