Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 1; 305 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 01)

01.001 Wijnstraat Weduwe Beijs

Wijk 01 Nummer 001
Grote Kerksbuurt* Wijnstraat
Eigenaar: Weduwe Beijs
Getaxeerd op: ƒ 130
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 10
Nieuwe aanslag: ƒ 10-17
Opmerkingen: Beginnend bij de Grote Kerk aan de Z. zijde, dus de huizen aan de Voorstraatshaven

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).