Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 5; 359 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 05)

05.287 Vest Pieter van Slingerlant


Wijk 05 Nummer 287
Marienb.str-Heerheym.str Vest
Eigenaar: Pieter van Slingerlant
woonhuis & looierij
Getaxeerd op: ƒ 142
Oude aanslag: ƒ 3-5
Nieuwe aanslag: ƒ 11-17
Opmerkingen: Huis bewoond in twee en verhuurd voor resp. f 44 en f 38. De looierij voor rekening van de eigenaar, getaxeerd op f 60.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).