Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 5; 359 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 05)

05.037 Voorstraat Adriaen Hallingh burgemeester


Wijk 05 Nummer 037
Turfsteiger-Kerksteiger Voorstraat
Eigenaar: Adriaen Hallingh burgemeester
Getaxeerd op: ƒ 421
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 36
Nieuwe aanslag: ƒ 35-2
Opmerkingen: Verhuurt voor f 350, vermeerderd met 6% van f 2500 voor de vertimmering (f 150). Af voor de behangsels f 4. Voor de correctie van f 500 naar f 425 geen verklaring.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).