Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 5; 359 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 05)

05.048 Voorstraat wed Marg. v Hoogeveen-v Slingelant


Wijk 05 Nummer 048
Nieuwkerkstr-Weeshuisstr. Voorstraat
Eigenaar: wed Marg. v Hoogeveen-v Slingelant
2 huizen, 1 leeg
Getaxeerd op: ƒ 190
Oude aanslag: ƒ 21
Nieuwe aanslag: ƒ 15-17
Opmerkingen: Margrieta v Slingelant, weduwe van burgemeester Johan van Hoogeveen, en burgemeester mr. Damas v Slingelant eigenaars. Verhuren voor f 180, achterhuis staat leeg en is f 10 waard.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).