Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 5; 359 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 05)

05.053 Voorstraat Gijsbert Briet


Wijk 05 Nummer 053
Nieuwkerkstr-Weeshuisstr. Voorstraat
Eigenaar: Gijsbert Briet
Getaxeerd op: ƒ 176
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 28-17
Nieuwe aanslag: ƒ 14-13
Opmerkingen: Oude verponding bestaat uit f 22.10, f 3.12.8 en f 2.15. Af voor behangsels f 4, dus verhuurd voor f 180.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).