Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 5; 359 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 05)

05.075 Weeshuisstraatstad


Wijk 05 Nummer 075
Armenweeshuis Weeshuisstraat
Eigenaar: stad
weeshuis/kelders
Getaxeerd op: ƒ 40
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 3-7
Opmerkingen: Twee kelders verhuurd voor f 30 elk, waarvan af een derde. Geen oude verponding, weeshuis zelf niet aangeslagen.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).