Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 6; 301 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 06)

(Inleiding) Quohier der verpondingen van het 6 quartier inde Stad Dordregt, van alle de huijse en andre gebouwen geen uijtgesondert die in het voorschreve 6 quartier zijn bevonden inhoudende wat de Eijge huijse nevens andre van gelijke quart: in huere behooren te doen en hoeveel de huerhuijsen en andre gebouwen in huer Jegenwoordigh zijn geldende geformeert bij ons ondergeschreven Geerard Castendijk wijkmr: vant 6 wijk Pieter van Gelder wijkmr: vant 4 wijk, Franzoos der Moij wijkmr: vant 5 wijk met Jan van Camen Seketaris vant 6 wijk en Spesiaal bij de heeren haar ED Gm. Gecommeteerdens, tot het redres der verpondingh op de huijse etc. tot dese opschrijvinge Gequalificeert alles volgens de Geexhibeerden huersedullen en de verklaring op de dugdelijkheijt van die Gedaan en daar af Geen huersedullen zijn volgens de verklaringe en affermasie bij de huerders en verhuerders gedaan en over gegeven Sonder regart genoomen te hebben op eenege korting van verponding andere ongelden of reperatie zijn de zuijvere huere bevonden als bij ijder partije staad uijt getrocken.
Geerard Castendijk

06.001 Voorstraat Weduwe van Aarnout Wijnties

Wijk 06 Nummer 001
hoek Weeshuisstraat Voorstraat
Eigenaar: Weduwe van Aarnout Wijnties
Getaxeerd op: ƒ 100
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 11-5
Nieuwe aanslag: ƒ 8-7

Bron: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht), december 2016 (wijk 6 aangevuld).