Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 9; 324 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 09)

09.001 Visstraat viskopersgilde

Wijk 09 Nummer 001
Crimpert Zalm Visstraat
Eigenaar: viskopersgilde
viskopershuis
Getaxeerd op: ƒ 180
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 18-15
Nieuwe aanslag: ƒ 15
Opmerkingen: Dit kwartier begint met vier huizen en dan de Franse kerk. Hoewel er boven staat Beginnende op de Voorstraat, moeten we toch aannemen dat de eerste huizen op de Visstraat staan.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).