Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1731 (wijk 11; 370 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 11)

11.001 Kalkhaven Jan Reus

Wijk 11 Nummer 001
Kapmolentje Kalkhaven
Eigenaar: Jan Reus
Getaxeerd op: ƒ 25
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 2-2
Opmerkingen: Het elfde kwartier begint bij het kapmolentje, dat aan het eind van de Kalkhaven stond. De namen Binnen- en Buiten Kalkhaven worden niet genoemd. Bijna alle panden zijn nooit eerder aangeslagen. De molen wordt gehuurd door wed. Bos.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).