Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: Kohier van de verponding 1733 (wijk 1 t/m 13)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 524 (Kohieren of gaarderen van de verpondingen op de gebouwde eigendommen (gaarderboeken), opgemaakt ingevolge resolutie der Staten van Holland van 23 september 1733 en die van gecommitteerde raden van het Zuiderkwartier van 5 oktober 1733. Afschriften.)

Opmerkingen:
- de doorlopende verpondingsnummering 1 t/m 3951 komt ook voor in het Familiegeld/personele quotisatie 1745-1748 (Nationaal Archief, toegang 3.01.28, inv.nr. 28);
- de verpondingsnummers per wijk komen ook voor in de verponding van 1731/1732 (NA 3.01.29, inv.nr. 485);
- in 1797 zal men van 13 wijken overgaan in de 6 wijken A t/m F; deze huisnummering wordt tot juni 1884 gebruikt;
- de bron is lang gebruikt, in de bron komen o.a. de jaartallen voor: 1740, 1764, 1795, 1800 en 1805;
- 'afges.' zal betekenen: afgeschreven, en 'gespl.' is gesplitst; 'bij doleantie' is: door een klacht/bezwaar;
- 'verheelt' betekent zoiets als: verborgen, verzwegen;

(foto's: K. van der Vaart; transcriptie: E. van Dooremalen)Gaarderboek/kohier van de verponding 1733

Lijsten van huizen en andere gebouwen: Dordrecht ca 1732 (3.01.29 - 523)


Lijsten van huizen en andere gebouwen: Dordrecht ca. 1732

Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 523 (Lijsten van huizen en andere gebouwen in de verschillende steden van Holland en de onderhorige kwartieren, waarvan geen huur werd getrokken en die in de nieuwe kohieren der verponding niet voorkomen. ca. 1732 1 band.)

Lijste der huijzen en andere gebouwen binnen de stadt Dordrecht, en binnen de kleijne steeden en dorpen, daar onder beschreeven, waarvan geen Huure werd getoogen, en voor welke posten geen Nieuwe verpondingen is uitgetrokken in de Quohieren.

De stad Dordrecht 1ste wijk of quartier fo. 1
No. 004 Het stadhuijs en daar annex de wooning van de Majoor
No. 248 't Zakkedragershuijsje
No. 297 't Koornmeetershuijs
No. 299 't Huis, daar de kosterin van de grote kerk woond, waar annex drie steene lootsen

2de wijk fo. 22
No. 162 De Lakenhalle
Nr. 195 't Koolemeetershuijs

3de wijk fo. 48verso
No. 071 't Huis voor den 2de Boomsluiter
No. 194 De Stal voor de sleenaars

4de wijk fo. 71
No. 014 't Corps de guarde
No. 070 Een woning boven de Rietdijksepoort
No. 070-0078, 080 & 082 Vijf daaromtrent
No. 139 het kleijn schippers gildhuijs, voor den gildeknecht g: f 60.-.-
No. 202 't Klappershuisje
No. 223 Een kamer voor de koster van de Nieuwkerk
No. 233-234 't Heijlige geest en Pesthuijs eigenr. van 2 partijtjes, bij armen
No. 240&241 twee huisjes, sedert 100 jaren bij armen
No. 242 En stadshuisje, bij armen

5de wijk fo. 101
No. 151-162 twaalf huis voor armen, in de Borgermeesterspoort
No. 163-168 zes dito, in de Mathijsstraat.
No. 271 Het Kooningshofje, 8 wooningjes

6de wijk fo. 127verso
No. 018 De wooning in de Munt voor den Waradijn
No. 086 Het Mazelaarshuijsje
No. 103 Het ijkhuis en zilversmidskamer
No. 153 Vier huisjes voor Armen
No. 155 Het Nieuw Armhuis
No. 159 Een wooning boven de St. Jorispoort
No. 161 Drie stadts Magazijnen
No. 264 Het Kluis en kisthuijs
No. 299 Een stadshuisje voor armen

7de wijk fo. 150
No. 034 Een wooning aan de Augustijnekerk boven den Trans
No. 079 Het latijnsch School

8st. wijk fo. 271
No. 046b De Luthersche Kerk
No. 076b Een Hofje voor Arme vrouwen in de Vriezestraat
No. 117 De Kruittoorn
No. 124 De Arent Maartenshoff voor oude vrouwen

9de wijk fo. 298
No. 048 Het Manhuis
No. 147 Drie wooningjes voor armen
No. 159 Twaalf d(it)o, de Gangh van de Openbaringh
No. 179 Het oudevrouwenhuijs
No. 309 Het Gasthuis

10de wijk fo. 322
No. 045 Het Cipiershuijs
No. 187 (oude verponding 13-10-0) De Mennoniten kerk en kostershuijs get. f 200.-.-
No. 189 Stads Karrenhuijs, bewoond door den karrebaas
No. 285 Twee woningjes aan de Sluispoort

11de wijk f. 339
No. 055 Stads kalkhok
No. 074 't huis voor den poortier van de vuilpoort
No. 075 het Corps de garde bewoond door de Commissaris
No. 288 Stads Barakken of 18 Boogjes

12de fo. 362
No. 61B Stads Sleephellingh
No. 295 Een huisje voor den sluiswachter

13de fo. 390
No. 001 Een stadshuisje
No. 108 het Plankedragershuisje
No. 126 Een wachthuisje
No. 127 Stadts Lootsen

Dubbeldam No. 3
No. 033 De Pastorije
No. 034 het Schoolhuijs
No. 112 de diaconie 2 wooningjes

Sliedrecht No. 6
No. 066 Armen 1 huisje
No. 070 utsupra
No. 076 utsupra
No. 078 utsupra
No. 177 De Pastorije
No. 273B Het wachthuisje

Oud Alblas No. 7
No. 028 De pastorij
No. 030 het Schoolhuijs
No. 040 Diaconie, 1 huisje

Laatst gewijzigd januari 2017.