Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Cornelis Visser


Geboren: 21-12-1906 te Stad Doetinchem
Wonende: Meelebesstraat 5(3) (Dordrecht)
Functie: voorzitter van de Raad van Arbeid
Onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje-Nassau
Uitreiking: 29 april 1971, door de minister van Sociale Zaken & Volksgezondheid

Aanmerkingen:

- de Raad van Arbeid bouwt in Dordrecht samen met het GAK op het Beverwijckplein (Van Godewijckstraat) een nieuw kantoorpand. Omstreeks oktober wordt dit in gebruik genomen.
- Na zijn gymnasiale opleiding, de volgende werkzaamheden verricht:
* 1 okt 1928 - 18 mei 1931 journalist Nieuwe Harlingse Courant
* 18 mei 1931 - 1 aug 1940 journalist (redacteur Buitenland, Soc. Econ. en reportage) Nieuwsblad voor Friesland te Heerenveen
* 1 aug 1940 - 1 mrt 1943 hoofdredacteur Prov Zeeuwse Courant te Middelburg
* van 1 maart 19443 tot de bevrijding ondergedoken en illegaal werk gedaan o.m. Groep Albrecht van Bureau Inlichtingen
* zomer 1945 betrokken bij redaktionele opzet Nieuwe Nederlander
* 1 nov 1945 - 1 mei 1951 hoofdredakteur Nieuwe Apeldoornse Courant
* 1 mei 1951 - 1 aug 1954 Parlementair redakteur Grote Prov. Dagbladen te Den Haag
* 1 aug 1954 - 1 sept 1962 Hoofd van de afd Voorlichting, als zodanig tevens lid van de fluorideringscomissies, Ministratie van Soc. Zaken en Volksgezondheid
* 1 sept 1962-heden voorzitter Raad van Arbeid te Dordrecht
- (Apeldoorn) secretaris van de gemeenschap Apeldoorn (organisator van de z.g. Burgerdagen op 5 mei o.m. initiatief tot de oprichting van een Muziekschool)
- (Apeldoorn) van 1947 - 1 mei 1951 voorzitter van de vereniging de Oostelijke Pers (betuurslid Nederlandse Journalisten Kring)
- (Dordrecht) secretaris Voorlichtingscommissie van de Vereniging van Raden van Arbeid
- (Dordrecht) in 1969 waarnemend directeur van het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering
- (Dordrecht) initiatief voor gezamenlijke nieuwbouw Raad van Arbeid, GAK, GMB
- (Dordrecht) eerste opzet voor stichting van dienstencentra voor bejaarden
- (Dordrecht) voorzitter van de Stichting Bejaardenwerk
- (Dordrecht) diaken van de Ned. Hervormde kerk met bijzondere opdracht voor de gezinsverzorging/secretaris/voorzitter van de Hervormde Gezinsverzorging
- (Dordrecht) afgevaardigde in de commissie van voorbereiding voor een federatie van instellingen voor gezinsverzorging op het eiland van Dordrecht
- (Dordrecht) secretaris van het distriktbestuur van de Hendrik Pierson Vereniging
- (Dordrecht) lid van de adviescommissie voor de uitvoering van de Algemene Bijstandswet
- (Dordrecht) voorzitter AVO Dordrecht
- (Dordrecht) bestuurslid Vereniging van Rheumatiekbestrijding
- sedert 4 april 1963 te Dordrecht;

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2711 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.