Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht: lijst stads krankzinnig- en beterhuis 1769


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 22 Geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, voorheen het Stads krankzinnig- en beterhuis geheten
Inventarisnummer: 592 (Lijst houdende een opgave van de op 1 juli 1769 aanwezige betalende patiënten, alsmede van de verschuldigde bedragen en datum van opname)

[voorkant]


Subjecten waar voor gelt[geld] gegeven wor(d)t:

- Johanna Belle geconfineert 9 Febr. 1762 f 130:-:- bij mondeling contract;
- Catharina Muts huijsvr: van Paulus van Immerzeel geconfin. 17 April 1764 f 130:-:- volg: contract;
- Lena Vonk geconfineert 27 7b 1763 f 52:0:0 uijt 't weeshuijs;
- Marijke Meloen wed. Gose de Ruijter geconfineert 10 Meij 1764 f 52:-:-;
- Grietje Stalman geconfineert 20 Julij 1758 f 112:-:- geweese spelwerk vrouw in 't armhuijs;
- Catharina van Brienen uijt het Leprooshuijs overgenomen geconfineert in haar confinement volgens appointement in dato 30 Janu. 1766 f 75:-:-;
- 1. Cornelis van der Kloek geconfineert 7 Febr: 1747 f 240:-:-;
- 2. Jan Hopman geconf: 27 Feb: 1766 f 242:12:-;
- Aletta van de Ruijt huijsvr: van Gerrit Vonk 18 Julij 1766 f 50:-:-;
- 3. Hendrik Ramack geconfineert 7 April 1767 Ro(o)mse Diaconi(e) f 50:-:-;
- Johanna van Dorre huijsv: van Anthoni vandr. Strenge 7 Octob. 1767 f 252:12:;

[achterkant]


- Maijke Bouffri, 17 Novem.b. 1767 Franse Diaconi f 104:-:-;
- Teuntie vandr. Hagen, 21 April 1768 f 60:-:-;
- Marijke Berewout huijsvr: van Jan Sloot, 17 Meij 1768 f 120:-:- wor(d)t niet door de man, maar door een van de vrienden te Rotterd(a)m: betaalt;
- Anna van Heijs wed: de Ruijter, 28 Julij 1768 f 52:-:-;
- 4. Laurens Vermeulen, 25 Octob. 1768 voor 1 jaar geconfineert f 52:-:-;
- Elisabet Vermaas, weeskint geconfineert volg. resolutie 25 Octob. 1768;
- Elisabet Maria Arens 22 Decemb. 1768 f 50:-:-;
- 5. Jan van Sprang, 24 Janu. 1769 f 52:-:-;
- 6. Hendk. Korthals 7 febr: 1769 f 6:-:- sal betalen Cornelis Harman bij 't Geregt aangestelt tot het warnemen van de vrijmansplaats van het Haerlemse Veer;
- Aartie Hardonk Huijsvr: van Jan Verpoorten, 23 Maart 1769, f 52:-:-;
- 7. Joost Kimeijser 27 Junij 1769 f 26;

Laatst gewijzigd: januari 2015.